Statistiek

Comments Posted By Spaink

Displaying 1,621 To 1,650 Of 1,921 Comments

Data op straat

Joan: 16 miljoen Nederlanders gedeeld door 80.000 mensen die toegang hebben tot de VEcozo-systemen is 200. Heus :)

» Posted By Spaink On December 23, 2007 @ 16:50

Grom, als er ergens op een site iets slecht beveiligd is en daardoor toegankelijk voor onbevoegden, is dat evident ‘onbedoeld lekken’. Wanneer de AIVD iets laat weten over het privéleven van een politicus is dat bedoeld lekken. Daartussen zit een flink grijs gebied :)

Je onderschat het CBP: die mogen wel degelijk boetes uitdelen. Tijdens de afgelopen uitreiking van de Big Brother Awards maakte voorzitter Kohnstamm min of meer bekend wie de eerste boete zou krijgen (tenzij ze de plannen rap zouden veranderen): de NS, vanwege de OV-chipkaart. Het CBP houdt zich de laatste jaren juist minder met individuele klachten en meer met algemeen beleid bezig, en heeft daarvoor ook meer geld gekregen – en meer bevoegdheden.

» Posted By Spaink On December 20, 2007 @ 16:49

Grom: de affaire rond het onderzoeken van het seksleven van Fortuijn wordt hier om verschillende redenen niet genoemd. Mijn stuk gaat over het massaal lekken van persoonsgegevens in de afgelopen weken, en daar valt die affaire niet onder. (En oude zaken erin opnemen wil ik sowieso niet: dat vertekent de geschiedenis, want dan vergeet ik er allicht een aantal). Evenmin ging het bij Fortuijn om het _onbedoeld_ lekken, waarmee dat geval niet aan de vereisten voor data breaches voldoet.

Het was overigens wel degelijk een probleem, daar heb je gelijk in, maar een probleem van een andere orde. namelijk de orde van misplaatste en apert overijverige activiteiten van de AIVD en ongewenste politieke bemoeienis hunnerzijds.

» Posted By Spaink On December 19, 2007 @ 16:49

Privacy is een airbag

Juzo, jij denkt dat iemand belangwekkend moet zijn vpooraleer zijn of haar privacy wordt geschonden. Was dat maar waar. _Ieders_ privacy wordt momenteel op grote schaal geschonden, zonder aanziens des persoons.

» Posted By Spaink On December 10, 2007 @ 16:10

Kuba, wat je schrijft over Amsterdam was een plan, vier jaar geleden bedacht door Welting. ‘t is nooit ingevoerd.

Overigens staat in de Groene Amsterdammer van deze week een uitstekend interview met de Duitse voormalig ministerGerhart Baum, die zich eveneens grote zorgen maakt over deze (en vergelijkbare Duitse) plannen.

» Posted By Spaink On December 07, 2007 @ 16:08

Stickers

Juzo: er was weinig psychosomatisch aan, en de oorzaak lag niet in de stad maar in de medicatie. De hartproblemen werden tijdens een scan ontdekt, mijn pompfunctie was met 20% gedaald terwijl je maximaal 10% mag zakken.

Thomas: ja dat bedacht ik ook, dat ik eruit zag als een zelfmoordcommanda :)

Postkantoor: sterkte met wachten op je uitslag, en ik hoop dat-ie goed is…

Suus: wat jij beschrijft is geloof ik inderdaad een hartfimpje. Met de echo vanmorgen waren ze een half uur bezig.

Sjaak: wat ik het komende jaar ga doen? Als het aan mij ligt: hard werken en veel lol maken, en de achterstand inhalen die ik in de afgelopen 20 maanden op beide vlakken heb opgelopen :)

» Posted By Spaink On December 04, 2007 @ 14:11

Nog negen dagen

Sjaak, ik heb nou ook niet echt veel lol beleefd aan die kanker, daar hoef ik helemaal niks negatief voor te kleuren. En ik denk dat ik me onder al het geweld van de medicijnen keurig staande heb gehouden en alleen de dilemma’s heb verwoord. Dat ik daarbij andere keuzes maak dan jij is een ander verhaal – maar dat is onze kanker ook, een ander verhaal. Ik had keuzes. Jij niet.

» Posted By Spaink On December 03, 2007 @ 18:08

Rien & Olga: pfff, dat is een fiks verhaal. Alletwee kanker, tegelijkertijd… Ik wens jullie alle goeds en vooral een erg goed volgend jaar.

» Posted By Spaink On November 30, 2007 @ 18:06

Amnesty: unsubscribe me

Grom: een traceroute bewijst niets over iemands identiteit. En ja, vanaf nu zal ik elke te harde uitval jouwerzijds naar derden cancellen.

» Posted By Spaink On November 28, 2007 @ 17:03

Grom en Joan: jullie spelen momenteel beiden op de man, niet op de bal. Een vriendelijk maar dringend verzoek dat verder te laten, anders ga ik cancellen.

» Posted By Spaink On November 26, 2007 @ 17:02

Thomas: ik ben het volledig met Joan eens dat een kietelende vriendin gelijkstellen aan marteling van vergaand onbegrip getuigt. Tegen je vriendin kun je stop zeggen, je bent vrijwillig in die stituatie. Gevangen genomen zijn en dan urenlang, dag in dag uit, in een vreselijke posee gedwongen worden is absoluut van een andere orde.

Grom: je spreekt met een heftigheid die je argumenten geen goed doet. En ja, ook al is deze vorm van marteling door de CIA verordonneerd, nog steeds zijn het individuele mensen die zulke handelingen uitvoeren, en daar mag je ze gerust op aanspreken – zeker als het ‘onze jongens’ zijn die ze uitvoeren. Zeggen dat het de CIA is die het wil, is alle verantwoordleijkheid afschuiven en komt uiteindelijk neer op ‘Befehl ist Befehl’.

Waarom ik het een geweldige campagne vind, wil ik gerust nog eens uitleggen:
– hij laat zien dat het formele argument ‘dit is geen marteling’ niet opgaat;
– hij laat zien hoe ingrijpend marteling is;
– hij laat zien dat je, om te martelen, de ‘vijand’ moet ontmenselijken – in dit geval, door hem een zak over het hoofd te doen;
– hij laat zien dat ook mensen die we gewoonlijk als ‘goed’ verslijten (in dit geval: een liefhebbende vader) vreselijke dingen kunnen doen;
– hij laat zien wat met instemming van Nederland gebeurt.

Natuurlijk zal niemand denken dat dergelijke praktijken met een klik op een ‘unsubscribe-button subiet ophouden. Was dat maar waar. Maar dit is wel een geweldige campagne om het verhaal dat ‘we’ daar alleen maar goed doen, te ondermijen, en laat de praktijk van de war on terror wel heel erg duidelijk zien. Daarom heb je apert ongelijk met je stelling dat de CIA hier de lachende derde is: de hele campgane gaat er juist over dat de CIA zulke dingen niet alleen tolereert maar zelfs normaal vindt, en daarenboven beweert dat dit geen schending van de mensenrechtverdragen is.

je argument dat veel jongeren zulke dingen wel degelijk zien en zich er alleen maar machteloos door voelen, kan ik goed begrijpen. Ik heb een posium, ik kan in de krant schrijven, en ook ik denk vaak dat het geen bal uitmaakt: ik kan schrijven wat ik wil maar het helpt niet. Maar steeds weer merk ik dat dat niet waar is. Wat helpt, is te merken dat anderen ook ongerust of boos zijn. Zo’n campagne van Amnesty valideert de kritiek en geeft die een stem. En hoe je het ook wendt of keert, de stem van Amnesty klinkt luider dan die van jou of van mij. Politiek gezien doen ze er wel degelijk toe.

» Posted By Spaink On November 24, 2007 @ 16:59

Juzo: bij de baantjes waar ze je niet willen als je Amnesty-sympathisant bent, zou ik me sowieso niet thuisvoelen.

Grom: ik denk dat je de campagne verkeerd inschat. Wat Amnesty doet, is de newspeak van de CIA ontkrachten: ‘we don’t torture’. Je kunt het niks vinden maar ik vind het ijzersterk. En shockerend. Zelfs al weet ik dat het CIA-verhaal newspeak is.

» Posted By Spaink On November 22, 2007 @ 16:50

Een op tien Nederlanders verdacht

Grom, je hebt voor een groot deel gelijk, maar op één punt zeker niet. Samenwerking tussen overheidsdiensten is wel belangrijk, en daar schort het momenteel vaak aan. Er is heel vaak op voorhand wel informatie over (gaande of ophanden zijnde) ellende maar daar wordt dan geregeld niets mee gedaan, omdat instanties informatie niet willen delen, in een competentiestrijd zijn verwikkeld en dergelijke. Een fatsoenlijk samenwerkend apparaat betekent voorts ook dat plichten (wie moet welke informatie afstaan en onder welke voorwaarden) helder gedefinieerd zijn, in plaats van de bizarre lappendeken die het nu is.

Het elektronisch kinddossier is een schoolvoorbeeld. ‘We hebben meer informatie nodig,’ zegt iedereen, maar die informatie is er vaak al. Waar het aan schort is dat iemand het voortouw neemt als er duidelijk iets aan de hand is. Waar het ook aan schort, is overzichtelijkheid. Er zijn momenteel godbetere maar liefst 96 jeugdhulpverleningsinstanties in Nederland…. En maar vergaderen.

» Posted By Spaink On November 20, 2007 @ 16:08

Rondom Tien, 10 nov 2007: gezondheidsadviezen

Je hebt gelijk Suus, de link klopt niet meer. Maar ik heb ‘m weer gevonden (en aangepast in het bericht): http://player.omroep.nl/?aflID=5877119&md5=6f9804f7275ed1fb082cabc466501c75

» Posted By Spaink On August 10, 2008 @ 05:47

/me neemt graag een glas van Suus aan
Nog één spelletje en dan eindelijk naar bed.

» Posted By Spaink On November 20, 2007 @ 13:51

Joan, ik rook niet uit frustratie. Ik vind het daadwerkelijk leker en het is bepaald niet zo dat ik mijn verdriet of ongeluk stelp met een sigaret of een glas wijn. Ik doe het uit plezier (en soms uit gewoonte), en ik ontleen er extra plezier aan omdat het van de goegemeente ‘niet mag’.

» Posted By Spaink On November 16, 2007 @ 13:46

Joan, natuurlijk is het niet zo dat het niet nemen van gezondheidsrisico’s ‘saai’ zou zijn. Wat mij zorgen baart, is dat mensen de dingen die ze leuk, prettig, lavend of belangrijk vinden steeds vaker laten, omdat die dingen mogelijk ongezond zijn. Dan kom je in de situatie dat je jezelf dingen ontzegt met het oog op later, dat je jezelf nu dingen onthoudt omdat je hoopt daardoor langer te leven.

Dán vraag ik me af waarvoor. Want sec je leven rekken is voor mij niet zinnig: je wilt je leven hebben omdat je dan dingen doet die je leuk, belangrijk, zinnig en prettig vindt. maar als je je dan dingen moet ontzeggen die volgens jou leuk, belangrijk, zinnig en prettig zijn, loopt er iets spaak.

Over dat conflict heb ik het. Over lange termijn versus korte termijn, over het leven conserveren maar uithollen wat het voor jou waarde geeft versus doen wat jij belangrijk vindt. En dat kan roken zijn, of chocola eten, of besluiten geen hormoontherapie te doen terwijl de artsen dat wel aanraden terwijl jij niet wilt dat je leven wordt bepaald door een preventieregime.

Het gaat niet over roken. Roken is maar een voorbeeld.

» Posted By Spaink On November 15, 2007 @ 13:45

Grom, als ik de kans krijg zal ik omgevingsfactoren zeker benadrukken.

» Posted By Spaink On November 10, 2007 @ 13:40

Gekwakkel

Joan, ik denk niet bij alles dat het de herceptin is. Het was mijn oncoloog die suggereerde dat er goede kwans is dat mijn gekwakkel door dat spul komt, niet ik. Wat die steming betreft: mijn gevoel van opgeslotenheid dateerde, zoals ik schreef, van vóór de familiekwestie en de ernstig zieke vriendin, dat maakte het nu juist zo raar – totdat ik ineens die stramme, fysieke kant ervan herkende. Dat was precies dezelfde als wat ik had gevoeld tijdens mijn eerste pogingen met de herceptin.

Het gaat inmiddels gelukkig weer wat beter, het dieptepunt ligt achter me. Deze week mijn een-na-laatste dosis en ik hoop van harte dat ik niet weer weg zak. En dan eind november, hiephoi, de ALLER-ALLERLAATSTE dosis herceptin.

» Posted By Spaink On November 05, 2007 @ 13:03

Henk, ik schreef: ‘bijna 5% van mijn gewicht’. Ik woog 49 en ben in de afgelopen weken gezakt naar 47. Dat dat te weinig is snap ik ook, maar met diarree kom je gewoonlijk bepaald niet aan. Ik eet goed, dat is het punt niet.

Vertigo: ja, die afdelingen zijn in hetzelfde ziekenhuis. Bij Cardio ben ik nog niet gediagnostiseerd, dat maakt uit, maar ‘t scheelt ook dat het niets ernstigs lijkt. De reden waarom ik bij oncologie loop is wel ernstig. maar dan nog: het verschil tussen die twee afdelingen is immens. Doe mij maar oncologie :)

» Posted By Spaink On November 02, 2007 @ 13:00

Van angst naar les

Suus, bij zelf onderzoek moet je letten op bobbels en deuken, opgezwollen klieren in je oksel, een plotseling ingetrokken of schilferige tepel, of er bruin vocht uit je tepel komt. Klieren kunnen inderdaad ‘klieren’, het is normaal als je ze voelt zitten. Je moet er pas naar laten kijken als je merkt dat er iets systematisch verandert: dat een klier langzaamaan groter wordt. En het is niet zo dat je meteen bij elke tijdelijk gezwollen klier naar de huisarts hoeft te rennen; zo snel groeit kanker nou ook weer niet. Kijk het gerust een maandje aan en voel dan nog eens.

Vorig jaar bracht een bedrijfje strakke t-shirts uit waarop je je borsten kon aftekenen. Het idee erachter is dat je dat shirt draagt tijdens het zelfonderzoek en met stift markeert waar wat zit. Dat helpt om te bekijken of er een maand later een klier groter is geworden.

Wat ik voelde was een duidelijke knobbel, ter grootte van een fiks paasei. Een kei- en keihard ding. Kankerweefsel is dichter en hechter dan gezond weefsel.

» Posted By Spaink On October 25, 2007 @ 12:20

RTL nieuws, 22 oktober 2007: maakt voorlichting bang?

Leny, 25% van de vrouwen die borstkanker krijgen zijn onder de 50. Dat zet de kans van vrouwen boven de 50 op iets van tussen de 1 op 7 of 1 op 8.

Pilgebruik geeft een iets verhoogd risico, maar dat risico zakt weer nadat je ermee bent gestopt. Inmiddels is wel duidelijk dat geruime tijd hormen slikken ivm. de overgang voor een groter risico zorgt, een risico dat ook minder snel zakt zodra je ermee stopt. Van de invloed van lactatieremmers op borstkanker weet ik niets.

» Posted By Spaink On October 23, 2007 @ 11:32

Wees een held, consumeer!

Lia, met alle plezier, maar zo werkt het niet. Ik kan moeilijk zeggen: spreek maar met mij, en dat dan allerlei programma’s op me af komen. Anderzijds: dit is het eerste jaar dat er zoveel kritiek is op alle roze-lintjescampagnes, en ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.

» Posted By Spaink On October 18, 2007 @ 21:45

Ineke, het was jouw link naar ThinkBeforeYouPink die de aanstoot gaf voor dit artikel. Dank :)

» Posted By Spaink On October 10, 2007 @ 21:39

Think before you pink

Suus: een virtuele zoen :)

» Posted By Spaink On October 08, 2007 @ 20:20

Nee Wieteke, je hebt gelijk (ook al zei je het misschien wat scherp), en dank voor de reminder. Joan, je valt hier de laatste tijd wat vaak uit tegen je mede-lezers. Vertigo citeerde je, je zegt wel degelijk tegen mensen dat ze ‘ondoordacht’ reageren als ze er een andere mening op nahouden dan de jouwe. Je boutade tegen mensen waarvan – en omdat – je _denkt_ dat ze SP’ers zijn, is flauw en niet relevant. Daarom een vriendelijk doch verzoek om je toon wat te matigen. Je mag je standpunt gerust met verve verdedigen maar anderen anvallen is daarbij niet nodig.

Suus: gefeliciiteerd, jouw bericht was de 2000e reactie hier :)

» Posted By Spaink On October 08, 2007 @ 20:20

Voorpublicatie ‘Open en bloot’

Jan Kuba: nee, het is niet helemaal duidelijk waarom de borstkankercijfers stijgen. Deels is ‘t omdat we allemaal ouder worden en er simpelweg meer jaren zijn waarin je kanker kunt ontwikkelen. Maar ook jonge vrouwen krijgen het tegenwoordig vaker. ‘t Is niet duidelijk waarom de cijfers stijgen maar ik opper elders in het boek dat dat ook kan omdat DCIS vaker wordt gevonden. DCIS _kan_ zich ontwikkelen tot kanker maar is dat niet. Toch wordt het soms meegerekend.

Grom, de opmerking: “Verder wordt van de vrouwen die op de foto zichtbaar borstkanker hebben, één op de vijf gemist” betekent dat ze een zichtbare tumor hebben die niet wordt herkend. Veel van deze vrouwen worden bij een volgende screening eruit gehaald. Anderen merken tussentijds – ha ja, vaak door zelfonderzoek – dat er iets mis is. Hoeveel vrouwen overlijden doordat die zichtbare tumor wordt gemist, is bij mijn weten niet bekend.

Wat je opmerking over verzekeraars betreft: diezelfde verzekeraars zouden dan op exact dezelfde gronden tegen het screeningsonderzoek moeten zijn, en dat zijn ze niet. Ik vermoed geen complotten. En Grom, ik vraag je vriendelijk om vriendelijk te blijven in je reacties. Dat doe je lang niet altijd.

Nanske: je slaat de spijker op z’n kop. Als je goed weet hoe je borsten voelen, merk je veranderingen sneller, en daar gaat het om. Nu is niet elke verandering kanker, maar harde knobbels, exceem rond je tepel, een ingetrokken tepel of plotselinge deuken in je borst zijn bepaald reden voor nader onderzoek.

Wil: ik ben het helemaal met je eens, maar dat zul je al hebben vermoed :)

» Posted By Spaink On October 01, 2007 @ 03:12

Lust

Pjotr: uiteraard is dit stulje satirisch van aard. Het zijn vragen die bij me opkwamen nadat ik die absurde krantenkop had gezien.

» Posted By Spaink On September 30, 2007 @ 02:38

Privacy, stalkers en ander vals spul

IP-adressen nakijken verschilt amper van kijken door wie je wordt gebeld of waar je post vandaan komt; een heel normale gewoonte, zeker in precaire kwesties. Stalking is iets radikaal anders, een verschil dat ik de echte meneer Van Dekken graag publiekelijk duidelijk maak mocht-ie inderdaad een zaak tegen me aanspannen vanwege dit artikel. Stalking is iemand tot op het bot lastig vallen, stalking is iemand intimideren, stalking is iemands rust kapot maken en iemands vertrouwen ten diepste schenden, stalking is proberen iemand bang te maken, stalking is beogen dat je mikpunt niemand meer durft te vertrouwen. Zeur alsjeblieft niet over een IP-nummer nakijken, Je weet niet wat stalking is, kleuter.

Dat een Libanees IP-nummer op een proxy-server duidt, snapt een kind – zoals datzelfde kind snapt dat je achter andermens’ IP-adres verschuilen in gevallen als deze een teken van lafbekkerij is. Dus ja, wellicht ben jij de echte Van Dekken, dat zou zo maar kunnen. In welk geval ik de dagvaarding met interesse tegemoet zie.

» Posted By Spaink On April 24, 2010 @ 00:21

Het behoeft geen betoog dat de diverse Tjeerd van Dekkens die hier reageren, fake zijn. Zo post de Van Dekken die hier met een advocaat dreigt, vanaf een Libanees IP-adres. Gelieve hun opmerkingen niet serieus te nemen en die de echte Van Dekken niet aan te wrijven.

» Posted By Spaink On April 22, 2010 @ 19:24

«« Back To Stats Page