Statistiek

Comments Posted By Sjaak

Displaying 241 To 270 Of 988 Comments

Handje contantje

Goh, men is het behoorlijk eens wat dit onderwerp betreft…..

» Posted By Sjaak On May 02, 2012 @ 20:24

Wie het zwarte geld uitbant ziet vanzelf dat hele economie in elkaar dondert, zo simpel is het. Dan zakt b.v. uw huiswaarde enorm en bent u er helemaal mooi mee klaar.

» Posted By Sjaak On May 02, 2012 @ 08:16

De gillende paus

De financiele chaos is vrijwel compleet, ook ESM zal inderdaad niet of nauwelijks helpen. Tot op heden ontbreken praktisch overal de nodige systeemveranderingen in europese landen.

Overal kan een EURO toch maar één keer uitgegeven. Regeringen zijn te weinig bezig de EURO daadwerkelijk meermalig te laten roteren per jaar, bedoel dat is allemaal stilstand van economieen. Dát is het werkelijke probleem.

» Posted By Sjaak On April 30, 2012 @ 10:44

De ellende is gewoon dat elk gezin pak en beet EURO100.000,– staatsschuld met zich meedraagt, rente en stijging met EURO6.000,– per jaar komt daar nog eens bovenop, ondanks Kunduz- akkoord.

Daar is nog geen enkele politieke partij mee klaar. Je hoort politici die waarheid ook niet of nauwelijks zeggen.

» Posted By Sjaak On April 29, 2012 @ 12:43

Toch is er nu nagenoeg niets of weinig opgelost: de toename van staatsschuld gaat nu gewoon door met EURO2miljard per maand. Gewoon ongeveer EURO500,– per 4- koppig gezinnetje.

» Posted By Sjaak On April 27, 2012 @ 19:30

Valt niet mee EURO3 miljard per maandje: dat is verdorie EURO750.– per 4- koppige familie per maand en dat gaat maar door.

» Posted By Sjaak On April 26, 2012 @ 22:05

Geert wilde tonen dat hij niet bezwijkt in de achterkamer van politiek. De Mussertsiaanse trekken van de man zijn ongeevenaart. Hoe kom je er ook op dat Oost- Europeaan aan alles schuld zou zijn? Hoe minder jezelf bereikt, hoe schuldiger derden?! Denk niet dat Geert intensie had ooit iets te tekenen in Catshuis.

» Posted By Sjaak On April 26, 2012 @ 07:30

Thian @15

Mijn kritiek gaat om het oplopen van staatsschuld van pak en beet EURO325 miljard naar nu bijna pak en beet EURO400 miljard in afgelopen circa 1,5 jaar. En het verder oplopen van de staatsschuld met ongeveer EURO3 miljard per maand. Daar staat nu nog steeds niets tegenover aan maatregelen en/ of inkomsten, ondanks dat dit kabinet er al 1,5 jaar zit en steeds het begrip daadkracht predikte.

» Posted By Sjaak On April 25, 2012 @ 20:43

Nu ja, staatsschuld stijgt per dag tot 90 miljoen EURO. Ga er maar aan staan wat dat zou betekenen op 1, 2 of zelfs maar 3 jaar. Op 5 jaar gerekent is dat een extra schuld per 4- koppige familie van 40.000 EURO.

Het betekent trouwens ook dat men bijna 2 jaar heeft zitten prutsen, want dit is al een tijd aan de gang. Dit is gewoon de verpaupering van NL.

Daar komt bij dat NL gerekent per geproduceert product 0,50EURO omgezet wordt. Dat is t.o.v. van Duitsland 1/3 minder, dat betekent dat NL zijn centjes ook nog eens behoorlijk moeilijk verdient.

Met andere woorden: de schuld stijgt bovenprocentueel hard en het verdient heel moeilijk terug. Dát is het grootste probleem en daar gebeurt niets aan tot op heden.

» Posted By Sjaak On April 25, 2012 @ 08:32

Het hangt qua partijen – en ook de PVV – nog af van wat de kiezer zeggen gaat.

Taxi- man gesproken: het zit tegen qua werk en timmerman- ZZP-er gesproken: het zit tegen qua werk. Treinen rijden chaotisch, hoorde letterlijk lagere medewerkster op station “vuile trut” zeggen tegen een hoger aangestelde dame die binnenkomst van trein ook niet eerder voor elkaar kreeg en ook van niets wist. Pensioenkassen zijn leger dan ooit en bij banken moet je ook niet te ver in de boeken kijken. Staatsschuld is dan ook nog eens éénvijfde hoger geworden in afgelopen regeerperiode.

Kortom: het land verkeert in redelijke chaos. Navenant is het met politiek gesteld. De geblondeerde Geert heeft daar veel schuld aan, maar was het wat dat betreft beslist niet alleen. Nieuwe verkiezingen gaan dan ook niets oplossen, het volk krijgt de politiek die het zelf maakt.

» Posted By Sjaak On April 24, 2012 @ 16:34

Natuurlijke dood

E.a. gaat ook om traumaverwerking. Het is maar de vraag of er werkelijk wat te verwerken valt, ben daarbij toch wat sceptisch. Qua eigen trauma i.v.m leukemie denk ik eerder toch aan wat geweest is te laten zijn zoals het was. Een mens verandert daaraan niet veel. Goed kijken en tevreden zijn met wat wel kan is zeker zo belangrijk.

» Posted By Sjaak On April 20, 2012 @ 08:26

Zo lang in GGZ is redelijk zinloos naar mijn privé- mening. Wat vragen over IQ betreft zou ik daar maar eens niet te veel waarde aan hechten. Het is op zich al erg knap na een dergelijke lichamelijke crisis er zo lang mee door te komen.

» Posted By Sjaak On April 19, 2012 @ 13:08

Snap deze discussie wel, maar kan het ook allemaal wat concreter?

» Posted By Sjaak On April 19, 2012 @ 10:59

Elmo @20

Zo kan het natuurlijk ook, bedoel van allebei wat. Maar er bestaat ook zoiets als vergeten en zo gewoon mogelijk doorleven.

» Posted By Sjaak On April 13, 2012 @ 19:59

Kun je over filosoferen of de dood de mens uitdaagt óf juist de mens de dood.

» Posted By Sjaak On April 13, 2012 @ 11:28

Vraag mij wel een beetje af waarom Karin juist uitgerekent nu met een en ander komt. Is dit ingegeven door crisistijd? Of eerder toch door gegeven zelf kanker overleeft te hebben?

Dat laatste lijkt mij geen slechte gedachtengang, bepaald niet. Is ook inderdaad een wat vreemd gevoel zelf de dood uitgedaagt te hebben.

» Posted By Sjaak On April 12, 2012 @ 11:31

Inderdaad een prachtig stukje.

Ik vond mijn eigen systemische kanker op jonge leeftijd werkelijk een verschrikking, was ook een geweldig pijnlijke zaak, chemo was dat ook, maar bracht wel al redelijk snel stevige verlichting. Dát gebeurde met de niet- overlevenden ook en men leefde nog een tijd redelijk goed.

Denk wel dat het met één of twee behandeltrajecten voor een stevige aandoening in de meeste gevallen wel een keer genoeg moet zijn, zeker als je wat ouder bent.

Al met al denk ik dat in veel gevallen van stevige ziekte het onderscheid tussen curatieve en palliatieve behandeling feitelijk niet zo duidelijk te onderscheiden valt en dat medische wereld veelal ook geen echte antwoorden weet. Dat resulteert dan toch vaak in de vraag wat een patient zelf wil. Veel medische zorg sluit de vraag naar eigen verantwoordelijkheid van de patient niet uit, ook niet in een moeilijke situatie.

» Posted By Sjaak On April 11, 2012 @ 21:52

‘De benenwagen’ is bijna af!

Vraagje: passen er ook zeer zware en grote mensen in? Bedoel die kunnen ook gehandicapt zijn.

» Posted By Sjaak On March 27, 2012 @ 09:31

Onzin

Pietie @22

Openbare media geven als vanzelf toch een zekere mate van normaliteit weer. Inherent is daarbij veelal toch de waardebepaling dat moorden van mensen “not done” is, al geeft die weergegeven normaliteit ogenschijnlijk niet gelijk het stoppen van moorden op gewone burgers als resultaat. Maar een indirecte steun is het voor mensen in het nauw wel te weten dat er zoiets als vrijheid bestaat. Daarom juist komen zij in opstand.

» Posted By Sjaak On March 23, 2012 @ 11:55

Vind veel openbare communicatie helemaal niet zo slecht. Iedereen is veelal nogal individueel “onderweg” in beroep en privésituatie en dan is openbare communicatie een heel aardige manier om veel van de ander te leren en te ervaren.

» Posted By Sjaak On March 22, 2012 @ 07:51

Stiekem

Wijzij @53

Jou opmerking dat wetenschappers van verschillende disciplines veel meer zouden moeten samenwerken klopt inderdaad als een bus. In Amerika gebeurt dat voor vele ziektes al, maar dat is in Europa nog echt een probleem.

Wat daaruit resulteert is dat b.v. onderzoek naar ABCC1- celpomp momenteel stagneert. Er zijn door cryo- crystallografie drie extensies (armen) gevonden van deze celpomp, maar de vierde arm kan alleen door middel van laatste ontwikkelingen met roentgen- crystallografie onderzocht worden. Ja, wat je krijgt is dat medicijnen- onderzoek voor mensen daaruit stagneert. Klaar ben je. Gelden voor kankeronderzoek komen op de verkeerde plek terecht, niet in de laatste plaats omdat betrokken wetenschappers niet precies weten wat er aan de hand is met dergelijk basaal onderzoek.

Mirjam @52

Je hebt volkomen gelijk.

» Posted By Sjaak On March 17, 2012 @ 21:55

Toegevoegt:

ABCG2 is gerelateerd aan chromosoom 4, ABCB1 aan chromosoom 7 en ABCC1 aan chromosoom 16. Als je b.v. (!) een dergelijke combinatie van celpompen blokkeert bij chemotherapie ben je definitief van kanker af. Alleen: daar is verdergaand onderzoek voor nodig (dat doet Pink Ribbon nog steeds niet overigens).

» Posted By Sjaak On March 16, 2012 @ 20:26

Wijzij @49

Jij spreekt e.a. heel goed aan. Zal proberen zo kort als mogelijk te verduidelijken:

1. er zijn eigenlijk vier methoden van reageren op kanker door medici: operatie, bestralen, chemo of palliatie (i.c. helemaal niets doen),

2. kanker ontstaat naar officiele versie inderdaad zoals je aangeeft door fouten in chromosomen: translocatie, inversie, puntmutatie en hoe het allemaal ook heten mag. Ook genen zelf kunnen ook verandert zijn. Wel is het zo dat bij veel kankers heel moeilijk dergelijke fouten vast te stellen zijn. Kan ook nog zijn dat in de cel, en juist niet vanuit de genen of chromosomen, fouten optreden,

3. medische wetenschap kan vrijwel niets doen aan genen en chromosomen zelf. Pogingen tot op heden liepen fout af,

4. wat blijkt is dat veel kankers weliswaar “vroeg” herkent kunnen worden, maar zijn dan al meerdere millimeters groot. Bij nogal wat van dergelijke kleine en “vroeg” gevonden kankers kan er dan al heel goed sprake zijn van uitzaaing in het lichaam. Vroeg herkennen en b.v. vroeg opereren hoeft per saldo helemaal geen betere levensverwachting te betekenen,

5. nogal wat kankers ontwikkelen resistentie tegen chemo. Dát is een heel groot probleem bij het hele verhaal. Resistentie betekent dat cellen op hun oppervlakte met celpompen reageren op giftige lichaamsvreemde stoffen en die er weer uitpompen. Meestal gaat chemo eerst wel redelijk goed qua werking tot het moment dat dit resistentiefenomeen optreedt. Meestal is dan therapie te kort om effectief te zijn. Voor dergelijke celpompen bestaan al meerdere jaren een keur aan de onmogelijkste benamingen. Sinds enige tijd is er nu een internationaal systeem deze celpompen, het zijn er ongeveer 48 (daar is al ietwat onduidelijkheid over), te benoemen naar het zogenaamde ABC- systeem. Dan weet iedereen waar men het over heeft.

Zo is bij borstkanker b.v. de zogenaamde ABCG2- celpomp gevonden. Die wordt tegengewerkt door Herceptine. Vroeger heette die pomp BCRG- pomp, maar nu blijkt deze pomp b.v. ook bij acute leukemie en andere kankers een rol te spelen. Ook celpompen als ABCB1 (vroeger P-Gp genoemd) en ABCC1 (vaak verward met MRP1, dat is het gen wat deze pomp tot stand brengt) zijn belangrijk bij ontwikkeling van resistentie tegen chemo.

Je snapt dat kanker eigenlijk helemaal niet perse orgaan- of weefsel- specifiek hoeft te zijn als je een en ander veel meer vanuit oogpunt van celpompmechanismen betracht. Misschien is kanker, maar ook ziekten als schizofrenie en Alzheimer, zowiezo een onbalans van celpompmechanismen?

Wetenschappelijk van belang is nu dat medische wetenschap stopt met de vergissingen over genen en chromosomen (daar kun je wel diagnostiek aan doen, maar dat helpt niet werkelijk verder qua therapien) en zich veel meer richt op onderzoek naar celpompmechanismen. Daarbij is een veel betere bereikbaarheid gegeven hoewel ook dat hierbij nog een heel probleem is bij de mens.

Wat je ziet bij ABC- onderzoek is dat men steeds meer komt tot 3D- beelden van de verschillende celpompen en men daardoor beter in staat is medicijnen te ontwikkelen (drug- designing) om bepaalde celpompen als het ware te blokkeren i.c. hun werking te verminderen. Van belang daarbij is natuurlijk ook dat die blokkademiddelen zo min mogelijk toxisch moeten zijn voor mensen.

Bij mijzelf werkte bij eigen ziekte acute leukemie ABCC1- celpomp niet door uitval MRP1- gen op chromosoom 16. Zie http://www.ntvg.nl ,commentaar op “Eenmaal kanker, altijd patient” (ook dat is weer zo´n typische vergissing, vind ik wel tenminste).

» Posted By Sjaak On March 16, 2012 @ 20:10

Sorry, moet zijn: JPaul @45

» Posted By Sjaak On March 15, 2012 @ 08:59

JPaul @43

Begin hier nu even geen hele discussie. Dus houd het kort.

Aan genen kan wetenschap bij de mens niet of nauwelijks iets doen. Wel geven genen (IN de cel) directe producten direct IN de celwand, die heten ABC- transportereiwitten. Deze ABC- transportereiwitten reguleren alles wat in en uit de cel komt en gaat. Deze ABC- transportereiwitten, er zijn er ongeveer 48 bekend, zijn volop in wetenschappelijk onderzoek en is inmiddels al heel veel over bekend. Deze ABC- transportereiwitten zijn deels al wel bereikbaar voor therapien bij sommige kankers en andere ABC- transportereiwitten die tot op heden nog niet beinvloedbaar zijn, zijn volop in onderzoek om dat wel te bereiken. Probleem is wel dat deze ABC- transportereiwitten zeer klein zijn, dat speelt zich af in Ängström- bereik. Er is al met al veel nieuwe ontwikkeling in aantocht om ziekten als kanker en b.v. ook Alzheimer te beinvloeden.

» Posted By Sjaak On March 15, 2012 @ 08:38

Mij valt op hoe het velen toch enorm bezighoudt.

Was 07.03.12 s´avonds kort op de vierde ABC- conferentie in Innsbruck/ Oostenrijk. Op de gang naast de conferentiezaal was een tentoonstelling met ongeveer vijftig grote plakaten met alle laatste kennis over ABC- celtransportereiwitten die door onderzoekers verzamelt is.

Voor vele verschillende kankersoorten is er enorm veel nieuwe kennis wat celwandfenomenen betreft en zit er gewoon enorm veel aan te komen aan nieuwe veel meer specifieke medicamenten op maat voor mensen.

Op zich kan wetenschap weinig of niets in directe zin doen aan foute genen en chromosomen, maar de directe producten van genen die zich uiten op de celwand als ABC- celtransportereiwitten kan men wel heel veel in naaste en middellange toekomst. Elke kankersoort heeft daarbij dan weer zijn eigen specifieke celwandfenomenen en daar wordt basaal wetenschappelijk wereldwijd hard aan gewerkt.

.

» Posted By Sjaak On March 14, 2012 @ 19:01

“The Emperor of all Maladies, a Biography of Cancer”, Siddhartha Mukherjee, 2010. Pullitzer- prijs 2011.

Men wordt vanzelf heel stil als je leest hoe eerste echte therapien vanaf 1947 van de grond gekomen zijn. Weergaloos ook de dame uit New York die fundraising van de grond af opbouwde, eerste patienten in een achterafkamer naast een toilet.

» Posted By Sjaak On March 14, 2012 @ 08:06

Mukherjee schrijft een prachtig boek over “De koning aller ziekten, een biografie van kanker” (vrij vertaald). In 2010 in het engels verschenen en nu in het duits ook te lezen.

Over BK wordt nogal kritisch geschreven. Helaas blijft het boek wat steken qua allernieuwste ontwikkelingen. Maar het boek geeft zonder meer goed weer hoe lang en hoe veel de mens kampt met het hele verhaal van kanker.

» Posted By Sjaak On March 14, 2012 @ 07:51

Werkelijk prachtig stukje Karin.

En nog eens gewoon vierentwintig is gelijk aan oud…..

Zelf doe ik overigens al acht jaar geen enkele controle meer, en de voorlaatste was vijf jaar daarvóór, ben gestopt met dat “boeltje”. Al wil ik geen reclame er voor maken het zo op te lossen, voor mij was al dat gecontroleer te veel stress.

» Posted By Sjaak On March 13, 2012 @ 18:00

Een glibberig pad

Vreemde wereld toch, belastinggegevens direct van belastingdienst naar verhuurder. Bedoel, je moet er maar op komen. Communisme zou het nauwelijks beter kunnen.

» Posted By Sjaak On March 09, 2012 @ 11:17

«« Back To Stats Page