Statistiek

Comments Posted By Sjaak

Displaying 841 To 870 Of 988 Comments

Een slechte verhouding

Kennelijk zijn we het er wel over eens dat langer stoppen met roken wél reductie van ziekte – en BK – geeft. Na enkele jaren zijn de kansen daardoor dan in ieder geval veel minder sterk verhoogt. Dat lijkt mij niet te bagetaliseren. Als je nooit stopt krijg je ook nooit de voordelen. Heb ook niet beweert dat Karin direct de voordelen zou ervaren.

Nergens heb ik beweert dat er geen voor en tegens m.b.t. Tamoxifen zouden zijn. Positieve en negatieve aspecten heb je bij elk middel. Bij de helft van vrouwen die weer BK krijgen werkt het kennelijk ook onvoldoende of helemaal niet: dat soort uitkomsten heb je bij kanker vrijwel altijd. Maar elke twaalfde vrouw wordt er door behoed secundair BK te krijgen.

En in zo verre hier beweert wordt dat stoppen met roken met en na kanker geen zin heeft ben ik het daar niet mee eens. Vrouwen met en na BK die langdurig of al vroeg gerookt hebben mogen niet ontkennen dat langdurig roken 30% meer BK geeft en bij vroegtijdig beginnen met roken zelfs 70% extra risico brengt. Dat zijn en blijven hele ernstige cijfers.

Dat ontkennen is een volstrekt verkeerd signaal naar jonge meisjes en jongere vrouwen. Geneeskunde gaat op deze manier inderdaad een hoos aan BK tegemoet in toekomst door ontkennen van vroege en langdurige risico’s. Ook door de direct betrokkenen. En dat neem ik betrokken dames absoluut niet af.

» Posted By Sjaak On August 05, 2007 @ 22:56

En geneeskunde? Kan die er op enig moment nog tegen op? Bedoel: pak en beet 900 à 1000 vrouwen met BK per jaar te veel alleen door roken? Op een leven is dat een grotere stad.

» Posted By Sjaak On August 04, 2007 @ 22:56

Nog één keer.

Karin schrijft in haar stukje over een slechte verhouding met een te slikken antihormoon wat nog helemaal niet ingenomen is, maar restziekte in ca. 40 à  50 % van gevallen voorkomt. In vervolgreacties is een langdurige verhouding met roken kennelijk wel gewenst. Roken blijkt evident een slechte invloed op veel vrouwenborsten te hebben in klein canadees en groot prospectief amerikaans onderzoek.

Als schrijfster bericht over “een slechte verhouding” betreft dat objectief gezien eerder het roken dan het nog helemaal niet geslikte antihormoon. In geneeskunde is “niet schaden” overigens ook nog eens een kernbegrip. Zienderogen betreedt schrijfster grotere risico’s dan zij zelf kennelijk tot op heden bevat. Wieteke bewijst dat dàt zo allemaal niet hoeft en ook nog eens een langer leven geeft ondanks secundair ziek zijn.

Kanker moet men niet moeilijker maken dan het van zichzelf al is. Dat is alles.

» Posted By Sjaak On August 03, 2007 @ 22:54

Volgens mij spelen hier enkele “vergissingen”.

Is die 8% winst gebaseert op rokende vrouwen die oestrogeen gevoelige BK hadden? Neen dus, in ieder geval heb ik dat nergens schriftelijk kunnen ontdekken. Volgens mijn bescheiden mening heb je als je met die ziekte rookt een veel grotere kans om het weer te krijgen en val je dus veel makkelijker in die ca. 20 % die überhaupt weer last krijgt. Relatief gezien heb je van verdere therapie in dat geval dus veel meer baat dan alleen de uitdrukking 8 % doet suggereren.

Ten tweede denk ik, en met mij verstandige vrouwen, dat kanker dermate medogenloos is dat je dus altijd met het dilemma – en feit – blijft zitten van wel of niet weer terugkrijgen. Dat eerste wil gewoon geen mens. Het blijft altijd wel of niet.

Op basis van bovenstaande bestaat er nog altijd een reeele kans op secundaire ziekte. Secundair ziek zijn is echt makkelijk een odyssee, dat wil gewoon niemand en dat moet je tot een behoorlijk hoge prijs dus ook gewoon niet willen en dus ook desnoods tot een vrij hoge prijs uitsluiten qua risico, zeker als je dus rookt.

Ziek zijn aan secundaire ziekte mét roken lijkt mij bovendien absoluut geen pretje. Dan verslechtert men gewoon restlevensqualiteit dus aanzienlijk naar mijn bescheiden mening. Weliswaar heb je dan “enkel” een nieuwe kanker, maar ook gewoon een lichaam met minder reservecapaciteit op veel gebied.

Wieteke heeft weliswaar aanzienlijk slechte prognose maar rookt sinds jaren niet meer en komt desondanks kennelijk toch nog redelijk ver. Maar daar deed/ doet zij ook veel voor. Dat is razend knap voor/ van haarzelf maar ook van nut voor anderen: voor hogere kansen. Dat laatste is ook een groot goed en ik denk daar niet gering over.

Verder is het maar de vraag of een verder preventief “afsluiten” van oestrogeen-receptoren nu werkelijk zo een groot nadeel oplevert als je deze mutilerende BK-ervaring achter je hebt als primaire ziekte. Geprobeert heeft de schijfster het kennelijk niet. Ook niet met hulp van derden of anderszins. Hier worden wel de eventuele nadelen aangetipt, maar bijvoorbeeld niet de trucs van vrouwen die het wel gewoon slikken.

En waarom in godsnaam hier zo weinig reclame voor 40 % ziektereductie voor de groep van 20 % vrouwen die het anders wel terugkrijgen (als je na primaire ziekte geen antihormonen slikt).

Vrouwen onderschatten aanzienlijk de invloed van roken op BK. Als een vrouw in jonge jaren gaat roken heb je volgens canadees onderzoek 70 % meer risico op latere BK. Als je op wat latere leeftijd langduriger rookt is dat verhogingspercentage 30 %. Vrouwen, maar ook zeker vrouwen die BK hebben/ hadden, moeten eens ophouden feiten onder de tafel te houden m.b.t. deze dingen.

Dit is nu echt mijn laatste reactie.

» Posted By Sjaak On July 31, 2007 @ 22:52

Elke keer als Karin weer een nieuwe behandelrichting aangeboden krijgt is het weer hommeles: het lijkt nooit echt goed.

Tuurlijk mag ze doen wat ze wil, ook roken. Maar een behandelwinst van 8% kritiseren/ negeren is onzin: dat zijn altijd nog 1 op 12 vrouwen die voordeel hebben door het extra leven. Bij Karin wordt dat ondergeschikt gemaakt aan roken, dat mag op zich. Maar te gaan verkondigen dat extra preventie-behandeling geen zin zou hebben als je rookt is nu juist zó niet waar: dan heb je die extra preventieve maatregel juist extra nodig, omdat er juist op grond van roken een grote(re) kans is juist bij die 8% te zitten.

En nu Wieteke.

» Posted By Sjaak On July 30, 2007 @ 22:51

Wieteke heeft gelijk en heeft hier overigens machtig recht van spreken. Was mijn reactie begonnen met te vertellen dat al mijn medepatienten secundaire ziekte niet als prettig ervaren hebben en er ook nog eens – vervelend(!) en dat is zacht uitgedrukt – aan dood gingen.

Roken heeft blijkbaar volgens een groot prospectief onderzoek met 116.000 vrouwen en enkele kleinere onderzoeken 30% invloed op het verkrijgen van BK. Dat blijkt dus eigenlijk de meest vermijdbare risicofactor voor vrouwen.

Als je al BK had is het gewoon regelrecht stik eigenwijs vervolgens door te roken en je te verbergen achter een geflatteert cijfer van 8% minder ziekte door het slikken van antioestrogeenmiddelen om om laatste reden die middelen maar niet te slikken, terwijl klaarblijkelijk roken kennelijk tot 30% invloed heeft op het aantal vrouwen wat zo’n ziekte krijgt.

Menige vrouw die secundair ziek geweest is zou zich omdraaien in haar graf als men dit voldoende geweten zou hebben. Zo is het toch verdomme wel eens even. Natuurlijk mag Karin alles wat God verboden heeft, maar ze mag niet onwaarheden over BK verkondigen. Kom nu toch. Dat vinden hele verstandige vrouwen die ik daarover spreek ook.

» Posted By Sjaak On July 28, 2007 @ 22:50

Er zijn inmiddels meerdere kleinere onderzoeken die verband BK en roken voor tot 30% aan tonen. Dit naast bovengenoemd groter onderzoek met ca. 116.000 vrouwen.

Ja, wie heeft ook maar even zo’n grote groep ter beschikking voor prospectief onderzoek. Achter dat feit kunnen vrouwen al dan niet met BK zich nog tijden verschansen.

» Posted By Sjaak On July 27, 2007 @ 22:50

http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_pre.roken

» Posted By Sjaak On July 27, 2007 @ 22:49

Recente wetenschappelijke artikelen onder http://www.pubmed.com melden tot 30% meer BK als gevolg van roken. Zo simpel is het gewoon toch. Mag iedereen verder zelf bedenken wat roken oplevert als je al een dergelijke kanker achter de rug hebt.

» Posted By Sjaak On July 26, 2007 @ 22:49

Sorry, maar Karin maakt een denkfout. “Maar” 8 % ziektereductie is haar te weinig om antihormonen te slikken. Ondertussen rookt zij stevig: ik denk dat in dat geval ziektereductie door antihormonen juist wel veel zinvoller zou kunnen blijken en dat dat getal dus feitelijk in de groep rooksters wel eens veel hoger zou kunnen zijn.

Maar ja, wie ben ik? Ik vind hier de discussie gewoon steeds dommer worden.

» Posted By Sjaak On July 25, 2007 @ 22:48

Laatste reactie:

die 8% minder risico op borstziekte bij het verder slikken van anti-oestrogeen is een overall-getal voor hele groep (vanaf diagnose). Dat zegt niets over betrokken mensen die b.v. behoorlijk doorroken op jonge leeftijd. Dat getal zegt naar mijn bescheiden mening ook minder over groep die voorbehandelingen klaar heeft en (opnieuw) aan allerlei (oude of nieuwe) risico’s blootstaat. Betrokken vrouwen die veel doen, en/ of veel laten, rekken statistiek gemakkelijk op in positieve richting.

Roken geeft sowieso in menselijk lichaam aanzienlijke schade die de othonormale burger niet of nauwelijks beseft. Zelfs in mijn (andere) medische beroep heb ik al meerdere malen krasse dingen gezien in dat verband. Veelal is roken ook zelfs een contra-indicatie om medische dingen te doen in onderdelen van mijn eigen beroep.

Slot van het liedje is kennelijk dat in Medisch Contact dus kennelijk roken gepropageert mag worden. Daar ben ik nu dus kwaad over, zonder te willen beweren dat de ex-kankerpatient maar zou moeten leven als een heilige.

» Posted By Sjaak On July 25, 2007 @ 22:47

Sjaak, het gaart mij er vooral om dat ik niet _alles_ wil doen, en zeker niet wanneer dat zuiver om de statistiek is. Want wellicht heb ik die kanker allang mijn lichaam uit (en wellicht is niets wat ik doe genoeg).

Overigens drong pas van de week tot me door dat de hele discussie licht bizar is. We hebben ‘t over een therapie die mijn statistische terugkeer op deze borstkanker met z’n acht procent kan terufdringen. Dat zinkt nogal in het niet bij de pak ‘m beet veertig of vijftig procent kans op longkanker die ik heb en waar ik vol overtuiging helemaal niks tegen wil doen, want ik wil blijven roken.

» Posted By Sjaak On July 24, 2007 @ 22:46

We willen wel kanker weghebben, maar kennelijk niet de handicaps daarvan (ervaren). Ik vind de meeste reacties veels te negatief. En kansberekening? Individuele risico kan op de keper beschouwt ook stevig tegenvallen of ook juist erg meevallen. Maar toch geldt dat velen nog te veel gebeurt. Herinner mij te veel dodelijke borsten in mijn omgeving op te jonge leeftijd.

» Posted By Sjaak On July 24, 2007 @ 22:46

Volgens mij kun je een verhouding niet slecht noemen als je die nog niet begonnen bent. Daarbij is een verhouding met/ aan kanker natuurlijk sowieso geen leuke. Alleen de herinnering al!

Preventiepil zou ik zelf toch wel nemen als mij die aangeboden werd. Zou op zich geen zin hebben in het lange slikken. Zou afspreken met apotheker over hoe, wat, hoeveel, waar en wanneer. Hoe handig kan het: dát is de vraag.

In dagelijks multimineralenvitamienendrankje past veel.

» Posted By Sjaak On July 23, 2007 @ 22:46

Heeft Karin wel voldoende in overweging genomen hoe zwaar een – eventuele – terugkeer van kanker is? Mijn medepatienten – en dat waren er vier met dezelfde hoofdsoort kankerziekte als in eigen geval – vertelden mij indertijd allemaal dat secundair niet meeviel. En al snel tot in de hemel.

Veels te veel gooit Karin het hier op het begrip “behandeling”, terwijl er gewoon enkel sprake is van een “kapje” – of hoe je dat ook wil formuleren – op oestrogeen-receptor. En of de vergelijking met een slechte voortkabbelende relatie nu wel zo gelukkig is in dit verband?

Wederom oordeelt schrijftster over iets wat ze nog nauwelijks geprobeert heeft. Opnieuw is alles maar gelijk minder. Het nieuwe leven vergeleken met perioden uit het oude bestaan levert makkelijk vergissing. Depressie (?) van toen is geen “fait à complie”, geen “must”, in het leven zonder kanker.

» Posted By Sjaak On July 22, 2007 @ 22:44

Huurmoordenaars lid van Scientology?

Als JUZO onder toezicht is van Scientology zijn zij het ook die verantwoordelijk zijn.

» Posted By Sjaak On July 15, 2007 @ 18:30

Dat is het: JUZO in de “follow-up” door Scientology…….., net als bij ……

» Posted By Sjaak On July 09, 2007 @ 18:29

JUZO kunnen we altijd nog bij de Scientology brengen…………

» Posted By Sjaak On July 09, 2007 @ 18:29

Tegen kanker en criminelen kun je wat doen, maar dit…….

» Posted By Sjaak On July 08, 2007 @ 18:28

Vragen, vragen…

Tamoxifen kan misschien wel heel onopvallend en zonder dat het nu persé in pilvorm gaat, door het eten gemengd of iets dergelijks. Bedoel, misschien moet je dit ook niet meer zo zeer als behandeling betrachten en er iets heel “gewoons” van maken.

» Posted By Sjaak On July 08, 2007 @ 17:37

http://www.boerhaavenet.nl/books/1809.pdf geeft e.a. nog eens in het nederlands weer. Op pagina 18/ 19 staat het e.a. over HER2 en adjuvante therapie.

In dat artikel staat een hoop info over Tamoxifen, maar ook over andere middelen met mogelijk betere werking of toedieningsvorm. Zo wordt Fulvestrant – volledige blokkade oestrogeenreceptor – 1 maal maandelijks toegedient en ook juist niet-oraal, maar dat geldt voor latere fase van ziekte. Een beslissing voor Tamoxifen of aramatoseremmers – die blijken nogal eens beter te werken, juist ook bij HER2 – hangt van onderzoek af van specifieke tumorgegevens.

Academische zorg geeft waarschijnlijk het beste antwoord, omdat alles wat je leest nogal neigt te verwijzen naar juist het individuele profiel.

» Posted By Sjaak On July 08, 2007 @ 17:37

Héééél goed stukje Joan, kan zo in de krant.

Google nog eens serieus nagekeken:
http://www.medknowledge.de/abstract/med/med2002/08-2002-15-tamoxifen.htm
http://www.aco-asso.at/pub/consens/mamma/mammak07.html

Laatste site is erg goed in een realistische weergave van adjuvante medicamenteuse therapie – zie betreffende paragraaf – : Twee jaar Tamoxifen geeft min 38% recidief en 23% minder mortaliteit en een verminderd kontralateraal optreden van BK met min 53%.

Beslissing tot al dan niet nemen van een middel als Tamoxifen hangt af van een hele hoop factoren. Ook een bslissing over hoe lang – op internet is sprake van 2 tot 7 jaar – je zo’n middel slikt hangt van een hoop factoren af. Na zo’n periode wordt vaak een ander middel genomen.

In haar stukjes spreekt Karin steeds over het op zien tegen het nemen van middelen. Volgens mijn bescheiden mening zou daar eerder een oplossing zijn in ziekenhuis te praten hoe je dergelijke middelen het handigst neemt. Dát heeft namelijk wel degelijk een sterk psychologische kant. Karin schrijft namelijk niet dat ze niet zou willen dat oestrogeenreceptoren niet geblokkeert worden: dát inzicht heeft ze namelijk wel degelijk erg goed.

» Posted By Sjaak On July 08, 2007 @ 17:36

Ach Joan, tuurlijk is kanker en therapie best moeilijk om allemaal in finesse te begrijpen. Ook is het zo dat het niet eenvoudig is steeds maar keuzes te maken daaromtrent. Ontzettend jammer vind ik dat toch met enige regelmaat, ook hier, als het ware het menszijn mét kanker en kankertherapie tijdens en ná kanker in twijfel getrokken wordt. Nu twijfelt Karin toch al steeds behoorlijk en dat mag ook best wel, maar haar nog meer aan het twijfelen brengen is misschien een toch wat minder goed idee.

Feit is dat als een mens nog kankercellen heeft of die door oestrogeenwerking weer makkelijk krijgt – en daar gaat het hier om – je daar niet zelf tegen opkomt door wat voor houding en/ of gedachten ook. Hoogstens helpt dat als je echt lange tijd vrij bent van kankercellen. Natuurlijk is een “sterke houding” niet slecht, maar alleen daarmee krijg je een kankercel niet opzij. Zelfs zoiets als Tamoxifen voorkomt kanker niet persé altijd. Bij dat soort vragen liggen eerder de keuzes.

En een “sterke houding”? Daar zie ik eerder voordelen in de vorm van proberen je baan te houden en te doen. Of aan sport in enigerlei vorm te gaan of te blijven doen. Veel film te zien en te recenseren. Of veel te lezen. Of toch die nieuwe relatie te beginnen. En om onzin te negeren bijvoorbeeld. En wat Karin héél goed doet – en dat is juist héél erg verbonden met het verkrijgen van passende oplossingen – zijn de vragen aangeven waar ze mee zit.

En JUZO: die krijgt camera-toezicht en erger. En als niks meer helpt: Pilliewillie tabletten. Echt waar, geloof mijn eigen ogen niet bij doorkijken van google i.v.m. tamoxifen. Een orthomoleculaire niet-arts is aan het mixen geslagen en het helpt altijd, ook bij chemo en ook bij kankeroperatie. Sorry voor mijn ironie als arts-die-zelf-kanker-had. Mijn God waarom toch steeds weer die kleinering van mensen met en na kanker?

» Posted By Sjaak On July 07, 2007 @ 17:35

Waarom wordt een mens zo moe van JUZO???

» Posted By Sjaak On July 07, 2007 @ 17:35

Many of your questions/ answers:
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/tamoxifen

» Posted By Sjaak On July 07, 2007 @ 17:34

Als alles goed gaat

Ach de anderen om je heen. Het super platte buikje blijkt een dijk van een aneurysma te hebben. Jong heeft men al hepatitis C van god-weet-waar-van. Een meisje valt pardoes om van het zieke hartje. Stevige ferme baas sterft voor dat iedereen het weet aan de keel. Afgezette borsten kan ik niet meer tellen. Suikerziekte geeft makkelijk tanden het laatste zetje. En hoeveel mannen waren dit jaar van mijn leeftijd al dood aan het verkeerde hart. Over psyche zullen we het even maar niet hebben, want daar kan ik inmiddels een boek over schrijven.

Gecontroleerde kanker is nog niet zo slecht in die zin.

» Posted By Sjaak On June 26, 2007 @ 16:35

Gewoon door. Met alles. Tig mensen om je heen weten niets of weinig van al hun eigen huiveringwekkende risico’s.

» Posted By Sjaak On June 24, 2007 @ 16:34

E-mail valt onder briefgeheim – in de VS

Zou JUZO in of buiten de wet vallen???

Ondertussen slaat AIDS ongenadig toe in Oekaine en andere Oosteuropese landen onder jongeren. Bedoel, waar hebben we het hier eigenlijk over???

» Posted By Sjaak On June 22, 2007 @ 16:18

Rescue Dawn

Of tekent het eerder toch de overspeelde reddeloosheid van enkele individu die – toch steeds als enkel individu – meedoet aan juist zo’n foute oorlog. Aan teloorgang van de helden uit “München”, zoals in het laatste deel van die film getoond, komt een amerikaanse film niet gemakkelijk toe. Amerikaanse helden en slachtoffers hebben – officieel – geen posttraumatisch letsel.

» Posted By Sjaak On June 01, 2007 @ 15:46

Marketing van kankermedicijnen

Ik denk dat als je borst- , tong- , keel- , slokdarm- , genitalien- en baarmoederhalskanker ernstig vind je beter maar wel de weg van inenting tegen HPV-varianten op kunt als samenleving.

En daar zijn jongens ook inderdaad niet van uitgesloten.

» Posted By Sjaak On May 15, 2007 @ 14:32

«« Back To Stats Page