Statistiek

Comments Posted By Sjaak

Displaying 781 To 810 Of 988 Comments

Zwarte kousen

Zo…

» Posted By Sjaak On June 17, 2008 @ 16:05

Selenium en zowiezo sporenelementen als bijvoorbeeld Zink, helpt wel wel degelijk. Het verhelpt natuurlijk niet (meer) kanker als je dat acuut hebt. Het werkt op hele specifieke plaatsen in genoom (wat betreft afweer).

Eet zelf veel – gekookte – eieren: die koop ik overigens ook heel verschillend. En mijn bakker heeft seleen verrijkt brood. Op veel plaatsen in Europa is de bodem namelijk behoorlijk verarmd wat dit betreft. Heel gevarieerd eten dus waar je je goed bij voelt.

Maar dit laat natuurlijk onverlet de keuzevrijheid i.v.m. embryoselectie, want sommige families hebben heel veel last van vervelende kanker op jonge leeftijd.

» Posted By Sjaak On June 16, 2008 @ 16:04

De CU blijft na afgelopen zaterdag maar een enge groep. Zeggen dat je faliekant tegen bent, maar tegelijkertijd beweren dat je er wel uit zult komen is een non- houding.

Daarbij vind ik – en ook ik ben gereformeerd opgevoed: het lijkt wel of je het nooit meer verliest – dat datgene wat daar in naam van “gereformeerd” allemaal beweert wordt wegens embryoselectie- discussie, geenszins mijn zienswijze weergeeft.

De CU heeft veels te weinig oog voor komend en vermijdbaar leed. Je ziet in al die interviews in de weekeindekranten als NRC en Volkskrant dan ook maar niks terug van zoiets als hulp aan de hulpbehoevende – ook de nog niet geborene kan hulp behoeven (!) – naar idee van het barmhartige samaritaan verhaal. Dat laatste wordt nu door de broeders en zusters gemakshalve even niet aangehaald.

Het is overduidelijk dat de ongeborene met BRCA-1 en BRCA-2 gen, en zijn/ haar omgeving, bij huidige, ook medische, kennis niet zonder meer het komende leed aangedaan kan en mag worden. In de huidige medische ethiek is – ook komend – leed welhaast dwingend te vermijden. De non- houding van CU is verder stevig te bekritiseren.

» Posted By Sjaak On June 15, 2008 @ 16:03

Moeilijke discussie.

Juist de ongunstige genen – BRCA -1 en BRCA 2- gen -i.v.m. BK waarvoor betreffende vrouwen tot embryoselectie kunnen/ willen besluiten, zijn wel degelijk overerfbaar. Anders zou men die embryoselectie ook niet willen.

In hoeverre andere vrouwen met BK overerfbare ongunstige genen hebben staat volgens mijn bescheiden mening nog helemaal in de sterren. Of heb ik iets gemist?

» Posted By Sjaak On June 13, 2008 @ 16:02

Onbegrijpelijk die CU en Karin schrijft inderdaad subliem. Wil nog toevoegen dat het een goede zaak in deze discussie zou zijn om ELK (beginnend) leven als gewenst te beschouwen: met-zonder-gen-ziekte-of-wat-ook.

Wie dan ook besluit tegen het grote bezwaar van CU in om eventueel een kind-met-BK-gen-wat-later-toch-niet-ziek-zou-worden, niet geboren te laten worden en dus niet te implanteren bij IVF, heeft daarmee nog niet beweert dat dat kindje niet gewenst zou zijn geweest.

Maar eigenlijk is men bij CU dus ook eigenlijk helemaal tegen IVF. En is dan het daaruit voortkomende leven dan ook al weer niet goed, omdat je er ander leven niet hebt laten komen?

» Posted By Sjaak On June 12, 2008 @ 16:00

Andrew Morton over Tom Cruise

Doet u nu maar een rondje “geef Rouvoet van Jetje” in plaats van die Cruise.

» Posted By Sjaak On June 03, 2008 @ 01:01

Geef Jomanda van Jetje

Nog één keer: het was Jomanda die Sylvia van enige reguliere behandeling afhield, terwijl daar om redenen van kanker, mogelijke onstekingsreacties en implantaten dringend en in de tijd toenemend reden toe was. Ook acupuncturisten, alternatieve behandelaars en andere mediums kunnen dat ook allemaal niet. Doorverwijzen naar reguliere zorg, en ook nog eens tijdig, is daarbij voor hen enige remedie.

En wat Karin betreft: die bevind zich vanaf begin in een gecontroleerde regulier kader en is dus beslist niet met Sylvia te vergelijken. Sterker nog: Jomanda neemt ze hier zelf op de korrel.

Reageer nu nergens meer op.

» Posted By Sjaak On May 04, 2008 @ 22:42

Een acupuncturist of een orthomoleculairtje of Jomanda of een een ander medium kunnen geestelijk bezien best een hoop voor mensen betekenen met en na kanker of/en met enge beestjes. Geen van hen kan echter aantoonbaar bij kankercellen en/ of bij enge beestjes komen. Dat laatste (jonge) mensen onthouden is misdadig.

Kenmerk van (vele soorten) kanker, ook borstkanker, is dat het genetisch heel divers is , en dus voor velen een hele andere overleving blijkt.

Nu moet u weer zonder mij discussieren, het is ook Karin’s site.

» Posted By Sjaak On May 04, 2008 @ 22:41

@ Ineke:

Inderdaad gaan kennelijk veel vrouwen volkomen onterecht enorme risico’s aan als zij besluiten tot borstimplantaten volgens bovengenoemde radio-interview. “It’s a business” zoals daar gezegd wordt op het eind. 1 op 2 vrouwen na 5 jaar heeft stevig problemen en naderhand is het kennelijk nog veel erger.

Voor 95% worden implantaten voor cosmetische redenen ingebracht en slechts bij 5% bij kankerpatienten. Kennelijk is er volgens deze expert ook geen verschil tussen oude en nieuwere uitvoeringen: kennelijk allemaal slecht. Hij zegt echter niets over implantaat (met of zonder rare stoffen en/ of met of zonder bacterien of andere enge beestjes) in verbinding met (ontstaan van) kanker.

In geval van Sylvia was er echter (ook) sprake geweest van borstkanker. De discussie gaat er bij Karin echter over of Sylvia in de handen van Jomanda had mogen blijven. Daar is volgens mij het antwoord eenduidig NEEN.

Als er (ook) problemen waren met haar implantaten en/ of enge beestjes geweest zouden zijn in combinatie met borstkanker , is dat allemaal een reden te meer geweest Sylvia dringend in de richting van reguliere wetenschap te brengen. Eerder beweerde ik al dat Jomanda en ander medium geen verstand heeft van enge beestjes en kanker en er dus ook gewoon helemaal niet bij komen kan. Daar gaat Jomanda en ander medium vaststelbaar over een medisch-ethische en juridische grens heen.

Blijft echter nu wel de vraag wat indertijd reguliere geneeskunde gezegd heeft over preciese behandelingsopties en risico’s in dit specifieke geval. Kennelijk zou men in ieder geval wel met behandelingen begonnen zijn zover ik dat nalezen kan, hoewel ik eigenlijk nergens iets terugvind over implantaten in dit verband.

Overigens is het een absolute contraindicatie in geneeskunde bij geestelijk zwakkere broeders en zusters te implanteren, wat naar mijn bescheiden mening tot veel meer terughoudendheid zou moeten leiden. Is bij deze groep naderhand grootste openheid altijd het beste middel?

Waarom liep Sylvia echt weg bij reguliere geneeskunde, lijkt mij nu een terechte vraag. Maar dat onthoudt diverse alternatieve mediums niet van hun eigen plicht de eigen grenzen te kennen en te respecteren.

» Posted By Sjaak On May 04, 2008 @ 22:41

Uiteraard mag iedereen gaan en staan waar hij/ zij wil, laat ik dat voor op stellen.

Dat Sylvia niet bepaald stond te springen om reguliere behandeling is ook waar. Daar laten boek over haar en dossier op internet weinig twijfel over. Daarbij komt dat (regulier) onhandelt ziek zijn en dood gaan aan kanker ook best mag. Punt is echter wel dat geen mens zijn ergste vijand dát toewenst.

Heb zelf een systemische kanker beleefd voor 17 jaar en daar moet je van constateren dat dát een hel is. Niemand om mij heen overleefde dat echt lang.

Wel is waar bij behandeling van systemische kanker dat reguliere behandeling ook in dát geval mensen weer voor vele maanden en soms enkele jaren vrijwel weer kankervrij krijgt. Dat gebeurde dan ook met mensen om mij heen. Men fietste zelfs weer na uitvoerige chemotherapie, hoe wrang men dat misschien ook mag vinden. Mensen waren zelf daar ook zeer gelukkig mee.

Feit is dat Jomanda en ander medium niet bij kankercellen komen kan. Dát pretendeert zij dan ook in geval van Sylvia, net (regulier) gediagnosticeerd wegens eenzijdige borstkanker, ook niet. Een beestje was de boosdoener, waar zij ook al niet echt bij komen kan. Heeft Jomanda ook dát allemaal gezegd en vooral ook (controleerbaar) neergeschreven?

Als Karin hier schrijft “geef Jomanda van Jetje” dan is dat volmaakt de waarheid. Het is een misdaad een jonge persoon met een nog relatief jonge (ook borst-) kanker niet naar reguliere behandeling te leiden. Let wel: lang niet alle jonge mensen behandelt voor (ook borst-) kanker overleven dat op de lange duur, maar men fietst veelal weer en vooral ook meestal langer dan zonder (reguliere) behandeling. En vooral ook enige tijd vrijwel vrij van verkeerde cellen. Vooral dat laatste is qua gevoel onbeschrijfelijk voor een patient. “Vrij” weet je. Dat gevoel heeft nu inmiddels 1 op ongeveer 500 Nederlanders. Regulier.

Waarom ik dit allemaal schrijf? Kennelijk consulteert Sylvia ook mijn voormalige collega (hij was intellectueel veel verder dan ik zelf) en collega-patient Rob als één van laatste reguliere artsen tijdens haar periode met behandelbare borstkanker. Hij heeft zelf niet kunnen zeggen dat je er echt mee doorleeft en gewoon weer doorwerkt en vrijwel alles weer normaal wordt na chemotherapie.

Misschien was die ontmoeting niet helemaal gelukkig denk ik nu, omdat Sylvia wel leven wilde, maar alleen perfect. D’Amasio schrijft over “De vergissing van Descartes”, een ingewikkeld maar leesbaar boek over hersenen en rede na ingrijpende gebeurtenis. Reguliere geneeskunde weet niet goed hoe je qua hersenfunctie omgaat met een moeilijke ervaring.

Zelf heb ik nu met enige regelmaat een patient met en na kanker in eigen praktijk. Mij valt enerzijds op dat menigeen het spleetje tussen de tanden toch nog “weggekroond” wil hebben, wat dan ook als het kan, prompt gehonoreerd wordt. Anderzijds is men veelal gewoon heel goed door chemotherapie gekomen. Vind ik echt.

Het eigen leven kenmerkt zich vooral door het werkelijk ontiegelijk druk te hebben met heel veel. Er komt meer bij dan er af gaat. Het is nu werkelijk prachtig om naar “Un long dimanche de fiancailles” te kijken, omdat je dat feitelijk zelf meemaakte. Was wel even heel stil van die baas op het einde van de film “Münich”, om gewoon weer de volgende te boren alsof ooit niets gebeurt is.

En enge beetjes die Jomanda bij Sylvia meende te zien en (zeker beginnende, ook borst-) kanker hoort in het ziekenhuis, liefst academisch. En naderhand doen jongeren bij leven in maatschappij gewoon weer mee.

Die Jomanda is gewoon één grote vergissing. Nooit zal ik ooit een poot in Tiel of Millingen a/d Rijn zetten. Ik snap ook niet dat men daar dat ook allemaal wil.

» Posted By Sjaak On May 01, 2008 @ 22:39

Al met al heeft Jomanda (en anderen) ‘t wél fout gedaan. En stevig ook. En ook vooral over de grens van het betamelijke heen. Zeggen (ook als alternatieve hulpverlener) dat je een beestje hebt is één, zeggen dat je géén kanker het als dat al wel (net) gediagnosticeerd is door andere ter zake kundige hulpverleners is crimineel. Daarbij komt dat Jomanda ook geen feitelijk controleerbare diagnostiek heeft (en had) met betrekking tot haar constatering van een beestje, laat staan dat zij ook de mogelijkheid heeft (en had) om (controleerbaar) te weerleggen dat het géén kanker was.

Aangenomen dat Sylvia wel geweten heeft dat Jomanda (en anderen) niet beschikte(n) over controleerbare diagnostiek (en behandelingen) vrijwaart de alternatieve hulpverlener er niet van de eigen (niet-controleerbare) grenzen te respecteren en prudent te zijn in deze dingen. Al met al had Jomanda (en anderen) niet het recht Sylvia te doen geloven dat geen kanker voorlag: de controleerbare weerlegging (smogelijkheid) ontbrak haar (en hen).

Sorry, maar dat komt er nu allemaal wel even op aan om dat (ook hier) precieser te zeggen.

» Posted By Sjaak On April 29, 2008 @ 22:38

Het is wel degelijk misleiding – met voorberachte rade – iemand met vastgestelde (ook borst-) kanker voor waar te doen geloven dat er alleen sprake is van een eng beestje in betreffende deel van lichaam.

Iemand in stadium van net gediagnosticeerde kanker is namelijk vrijwel altijd ook nog eens extra kwetsbaar (dan in gezonde staat). Die situatie vraagt nu juist NIET om weghouden van betrokkene van officiele geneeskunde.

Jomanda en andere media tussen hemel en aarde kunnen namelijk niet bewijzen dergelijks genezen te hebben. Dan moet je ook gewoon niet in de plaats willen stappen van geneeskunde (al voorkomt die ook lang niet alle ellende).

» Posted By Sjaak On April 27, 2008 @ 22:37

Toch even terug naar “feiten”. Wie HIV in lichaam heeft, heeft een circa 10 maal hogere kans op een vorm van bloedkanker. In zieke kankerborsten wordt in diverse onderzoeken meer vervelend virus gevonden dan in gezonde borsten.

Daarmee wil gezegd dat je bij een loei vervelende kanker dus heel goed een stevige vervelende virusload kunt hebben (en misschien ook wel oorzakelijk). Dus bijgevolg sluit het een het andere beslist niet uit.

Maar te gaan beweren dat een patient alleen een vreemd beestje in het lijf of lichaamsdeel heeft – en DUS geen kanker heeft – is niet meer van deze (medische) tijd anno 1998 – 2008.

Jomanda en de wetenschap zijn beiden bezig aan een tragisch misverstand. Het is innig treurig dat dergelijke moeilijke (medische) dingen door het medium tussen hemel en aarde zo neergezet worden.

Als de dag van gisteren herinner ik mij als arts die zelf bloedkanker had, hoe geneeskunde met tranen in de ogen afscheid nam van velen om mij heen. Ook die vergissing – dat dat niet zou zijn – zou de wereld uit moeten.

Bijgevolg mag iedereen naar medium voor handoplegging en meer. Maar virus en ontaarde menselijke cellen in wat voor lichaamsdeel ook, is toch echt voor moderne geneeskunde.

» Posted By Sjaak On April 26, 2008 @ 22:36

Twee jaar verder

Wat is er mis met onder andere veel autorijden, veel werken, veel tuinen, veel reizen en veel lezen na kanker? Waarom heeft men het niet daarover?

» Posted By Sjaak On March 23, 2008 @ 00:40

Het wordt zeker weten – uit eigen ervaring – beter. Maar mogelijk vraagt het ook wel lef om de dingen eens volledig anders te benaderen en te doen dan vóór en tijdens kankerperiode.

» Posted By Sjaak On March 20, 2008 @ 00:36

Pauw & Witteman, 22 februari 2008: Bridgend

Was ik nu inderdaad even vergeten, hoewel het wel (indertijd) gelezen in de boekenkast staat. Vond echter indertijd dit bovengenoemde boek al niet (echt) zo goed. E.a. suggereert namelijk nogal dat als je ernstig ziek bent, je maar bezig zou moeten zijn met die problematiek, zoals beschreven in het boek van Karin. Dat zij er over geschreven heeft, wil overigens ook niet zeggen dat je er dan ook echt verstand van hebt.

Ernstig ziek zijn en niet nadenken over zelfmoord en euthenasie is een hele rust. Er zijn ook heel duidelijk andere strategien om een heel moeilijke tijd door te komen, zelfs als de dood daar op zou volgen.

Karin rekent mij te weinig met het veel langere leven, dan je toen ooit voor mogelijk hield.

» Posted By Sjaak On March 04, 2008 @ 23:02

Snap het niet helemaal. Karin zou verstand hebben van dit soort vragen?

» Posted By Sjaak On March 02, 2008 @ 23:02

Sterven

Ben het eens met de stelling dat als je zeer ernstig ziek (en aan het dood gaan) bent je makkelijk stevig de neiging krijgt je op jezelf terug te trekken en anderen daardoor eerder in een zekere mate van bescherming te brengen/ houden. Je wilt immers anderen dit niet aandoen in de zin van anderen zo min mogelijk (geestelijke) “schade” berokkenen.

» Posted By Sjaak On January 11, 2008 @ 03:05

Prachtig geschreven Karin. Wrang, maar wel het beste stuk van maanden.

» Posted By Sjaak On January 08, 2008 @ 03:03

Lies

Het is en blijft vreemd en wonderlijk, de nabije dood die je ook nog eens zelf bijna waarnam.

» Posted By Sjaak On January 07, 2008 @ 02:16

Een halve eeuw

Straks wordt je 100 – dat wordt een trend – en schrik je nog steeds niet.

» Posted By Sjaak On December 31, 2007 @ 17:42

Ontslagen!

Rij er nog wel eens langs. Het is (echt) ongelooflijk er (veel) later van buiten óp te kijken. Straks lopen u en ik in boekhandel weer opnieuw en hartstikke tegen Karin op. Wil wel oplopen tegen eigenwijze visies over haar werk, reizen, herinnering en anderszins.

» Posted By Sjaak On December 05, 2007 @ 15:45

Nog negen dagen

Ben wel benieuwd wat je nu in komende maanden/ jaren gaat doen. Hopelijk blijf je niet te veel hangen in onderzoeken en andere medische sores. En herinnering aan katheter mag best een beetje positiever: medisch is dat een geweldige oplossing. Langdurig overleven aan spannende chromosomale curves – had er zelf een paar – gaat daardoor stik goed.

» Posted By Sjaak On December 04, 2007 @ 18:09

Sorry Elly, maar ik bedoel dat K. behandeling/ katheter/ medicijn etc. steeds als aanleiding neemt een ietwat negatieve kleuring te geven aan kanker/ leven met/ na die ziekte. Dát vind ik jammer bedoelde ik te schrijven.

» Posted By Sjaak On December 03, 2007 @ 18:08

Karin was toch al de hele tijd op eigen kracht – en stik eigenwijs – verder?

Toch is het jammer dat maar steeds i.v.m. behandeling ,en katheter – heb ik al 17 jaar in hoofd – , angst hoogtij viert voor verlies – van eigen ik – .

» Posted By Sjaak On December 02, 2007 @ 18:07

Rondom Tien, 10 nov 2007: gezondheidsadviezen

Mogelijk ligt belang van al die gezondheidsadviezen toch nogal op het straatje van jonge mensen met en na kanker. En zijn juist des te belangrijker, juist voor hen.

» Posted By Sjaak On November 15, 2007 @ 13:45

Kortom: dooreten.

Gisteren: gewone aardappelen, jus van Croma met een scheut rode wijn, spinazie van Hak, 2 dun gekookte eieren, en 200gr. puur struisvogelvlees omdat ik dat een keer tegenkwam. Minstens 200gr. schokolade-ijs met 2,5 uitgeperste sinaasappel. Turkse koffie van zo’n stoomprincipe er voor én er na. En s’ochtends seleenbroodjes van de bakker met kaas en bovengenoemde koffie en alweer eieren. Zij is nu op zondagochtend al weer naar de bakker voor de seleen.

Zij en ik vonden Karin en die terminale man, waarvan ik vind dat hij over benzeen gelijk heeft, er goed uitzien.

» Posted By Sjaak On November 11, 2007 @ 13:41

Gekwakkel

JUZO kwakkelt meer dan ie zelf in de gaten heeft. Maar wat zou het ook.

» Posted By Sjaak On November 05, 2007 @ 13:02

Hilarisch bijna, maar Karin voldoet wél aan wensbeeld van overheid in ieder geval niet dik te zijn. Zelf denk ik wegens alle eetadviezen die een mens steeds om de oren vliegen: DOORETEN. Veel friet stoofvlees en vooral bergen chocola. Met idem dito veel van al het andere.

» Posted By Sjaak On November 03, 2007 @ 13:00

Wees een held, consumeer!

Godallemachtig.

» Posted By Sjaak On October 17, 2007 @ 21:45

«« Back To Stats Page