Statistiek

Comments Posted By Sjaak

Displaying 271 To 300 Of 988 Comments

Afhaalpunten

Nu ja, kom wel eens in dergelijke grote winkels, totaal niet onder indruk van groot aanbod. Is toch saai al dat voorbereide spul.

» Posted By Sjaak On February 29, 2012 @ 18:34

In de wolken

Als je weet wat het patroon van jou en mij is, weet men ook wat morgen aan de hand is en staat men jou en mij op te wachten, vooral in cash en zogenaamd “by chance”.

» Posted By Sjaak On February 22, 2012 @ 03:59

Denk wel dat VS ook toegang hebben op bestanden die in hun buitenland staan. Geloof zogezegt helemaal niets meer van wat voor computerzekerheid ook.

» Posted By Sjaak On February 21, 2012 @ 23:11

U en ik zijn tot op het bot amerikaans “überwacht”, wil je niet weten. Alles.

Dat is in totaliteit de echte crisis, ook nog eens de financiele. Denk maar niet dat genoemde servers buiten hun handen en machtsinvloed zijn, het is al jaren zo. Het corrumpeert al tijden.

» Posted By Sjaak On February 21, 2012 @ 14:24

Samenhang

Syrie is gewoon vreselijk en gewoon volkerenmoord, met dank aan Putin en die oh zo aardige Hu die laatstelijk nog een boottochtje deed op de Wolfgangsee met Heinz.

» Posted By Sjaak On March 01, 2012 @ 10:03

Pietie @55

U kent de samenhang i.v.m. Srebrenica en ministrieel/ feitelijk koninklijk besluit?

Feit is – het staat nergens, en wordt ook nergens toegegeven – dat bij uitzending nederlandse militairen de normale zwaardere bewapening van uit te zenden voertuigen afgehaald werd vóór uitzending op basis van een dergelijk besluit.

De Grande Dame zelf en regering waarvan zij deel uitmaakte beging een grote fout medio 1994, maar zeg het a.u.b. niet verder. Moedig was men toen al niet en toonde later krokodillentranen, ook nog met verontkenning van de veiligheid van eigen militairen op de koop toe.

De dienstdoende officieren die e.a. moesten uitvoeren zijn met vervroegd pensioen gestuurt, makkelijk zat.

I.v.m. Syrie verwacht u en ik maar liever niks uit die richting.

» Posted By Sjaak On February 27, 2012 @ 18:46

Pietie @53

Dat is meer iets voor Willem- met- de- hoed, maar die kan zoiets ook al niet. En dat wordt feilloos aangevoeld gezien de Overdracht ook nog steeds niet volvoert is. Over samenhang gesproken.

Hoe idioot is het ook in zo´n geval te blijven skien, dat wordt hier algemeen zo waargenomen door normale inlanders.

De Oude Dame was beter af geweest tijdig met pensioen te gaan en de jonge heren de juiste verantwoordelijkheid te geven en af te houden van ontijdige speeltjes bij 3 tot 5 meter sneeuw, verd…..

Kennelijk steekt het leven gewoon toch wat anders in elkaar.

» Posted By Sjaak On February 27, 2012 @ 08:38

Pietie @50

Het is een simpele vergissing degene die je begeleid bij lawinegevaar 4 geen airbag aan te laten trekken, terwijl begeleider wist dat dat nodig was sinds vele weken. Vele Oostenrijkers die normaliter veel lopen in de bergen, mijden de bergenhellingen sinds vele weken wegens de exorbitant vele sneeuw en bijkomende gevaren. Men loopt alleen maar in de vlakten.

En over Syrie: ingrijpen door het Westen betekent een hele grote, niet te overziene, (wereld)oorlog. Dat hele gebied is één groot kruitvat, met bijkomende invloed Iran en Rusland in het oosten en noorden.

» Posted By Sjaak On February 26, 2012 @ 10:37

Wijzij @48

Dat alles complex in elkaar gehouden wordt ben ik met u eens. Men is gewoon heel goed in om van alles en nog wat een enorme boom te maken, terwijl veel ook gewoon heel simpel is.

Zo werd in Oostenrijk al weken voor ongeval van de prins voor lawinegevaar fase 4 gewaarschuwd. Waarom had begeleider ook een airbag bij zich op een berghelling van 45 graden…..

» Posted By Sjaak On February 26, 2012 @ 08:41

Pietie @45

In @44 staat duidelijk iets meer beschreven dan alleen ademen.

» Posted By Sjaak On February 21, 2012 @ 13:09

Nu ja, her en der over samenhang(en) gelezen. Met acht miljard meningen valt het niet mee daaruit ook maar iets echt zinnigs te formuleren.

Duidelijk is wel dat abstruse meningsvorming hier niet verder helpt. Zo is de bijbel geen echte maat qua geschreven woord, maar menselijk te interpreteren. Ook is kanker geen psychische ziekte. Financieel wordt er in de wereld even veel geleend als uitgeleend. Duidelijk is wel dat echte grenzen bereikt en zelfs overschreden worden als de ene mens het leven van de ander neemt zoals in Syrie vandaag de dag gebruikelijk. Meningen in afvalbak doen er niets tot weinig toe, de maat is hier to- the-point blijven. Samenhang is er in de wereld in zoverre dat echte samenhang bestaat uit leven en laten leven, maar ja dat laatste is een uitdrukking die ook niet van mijzelf is.

Blijft u doorademen in alle omstandigheden, met en na kanker of psychische ziekte of anderzins, met of zonder financieel debacle of welk geluk en ongeluk ook. De mens is zelf zijn eigen samenhang.

» Posted By Sjaak On February 21, 2012 @ 11:54

Jammer vanwege de doodgelopen discussie. Nu ja, de mens blijkt weerloos deze dagen, vooral voor en wegens zichzelf.

» Posted By Sjaak On February 20, 2012 @ 10:00

Karin schrijft in haar stukje wél over christelijke en islamistische religie i.v.m. politiek.

Of lees ik verkeert?

» Posted By Sjaak On February 18, 2012 @ 22:30

Pietie @33

Religie in christelijke zin veronderstelt nu juist dat de Sameritaan geen verschil maakt tussen zij en mij. Daar gaat christendom nu juist over.

Zo is volkerenmoord dan ook beslist niet christelijk.

» Posted By Sjaak On February 18, 2012 @ 00:20

Jan @24

Doodgaan hoort ook bij samenhang, maar is naar westers beeld en waarden niet de bedoeling. Volkermoord, en dat is het in het Syrie, kan niet de bedoeling of uitkomst zijn van samenhang. In die zin is het bijbels beeld van de Samaritaan hier in de reacties wel degelijk terecht aangehaald.

Maar het westen is niet geinteresseert in de vlam in de pan in het Midden- Oosten wegens olie en veels te veel staatsschulden. Westerse legers gaan niet meer uit bij het stevige negatieve budget van westerse staten. Op meer als 2 EURO per liter benzine zit ook niemand te wachten.

» Posted By Sjaak On February 17, 2012 @ 20:08

Samenhang is allemaal leuk en aardig, maar helpt het ook? In Syrie ga je wél heel makkelijk dood.

» Posted By Sjaak On February 17, 2012 @ 19:20

High-tech kwakzalverij

Het is me de discussie wel weer, puhh…..

Alle preventief bedoelde getechnoliseer brengt de mens niet of nauwelijks meer overleving.

Overigens vind ook ik al die verenigingen behoorlijk irritant, zij het de anti- en pre- kwakzalver jongens en meiden, maar ook de euthenasie boys en girlies en alles wat er tussen in zit.

» Posted By Sjaak On March 05, 2012 @ 17:02

Pietie @165

Zelfs een grap schijnt niet zo eenvoudig te zijn, maar je hebt gelijk.

» Posted By Sjaak On February 15, 2012 @ 20:15

Verschillende @

Leest u maar de NRC van afgelopen zaterdag over de opkomende bof en mazelen bij twens (en dertigers) en denkt u eens na wat dat betekent aan belasting voor gezonde mensen, ook in de in omgeving van mensen die dit overkomt.

Mijn stelling is dat het sommigen volledig onderuit haalt, ook i.v.m. kanker op jonge leeftijd (goed, dát staat niet in dat artikel).

» Posted By Sjaak On February 14, 2012 @ 08:34

Misschien gaan gezonde mensen ook onder de scan door hun fascinatie voor medische techniek en een beetje “Münchhausen”?

Dat is wel iets voor de nieuwe DSM- V qualificatie die er aan zit te komen. Klaar ben je dan in dat geval: je hebt vast niets gevonden maar bent dan wel een DSM- metje. En dan volgt vast weer het pilletje? En de reguliere huisarts heeft vervolgens eerdaags weer veel uit te leggen waarom na meerdere malen scannen er niks gevonden is en je dan toch een keer wel wat blijkt te hebben. Ook die teleurstelling moet dan weer verwerkt.

Nu ja, neemt u deze reactie niet helemaal serieus.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 19:56

Tartarus @84

Als een scanbedrijf 35.000 mensen onderzocht in afgelopen jaren staat dat ongeveer gelijk aan 10 huisartspraktijken qua aantallen patienten.

Wat denk jij wat zich normaliter voordoet aan kanker bij dergelijke aantallen? Ik ga uit van 35.000 / 17.000.000 x 100.000 = 164.

Echter men doet bodyscans bij redelijk gezonde mensen. De kans dat zich nu juist die 164 mensen die echt iets hebben laten scannen is dus heel klein. Je moet dus 35.000 / 164 = 213 mensen scannen om er eentje tevinden die echt iets heeft, als het al te vinden is. Dát is het probleem: de effectiviteit is gewoon heel mager en ook heel duur.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 14:22

Sluit mij aan bij mening van Karin, ik vind dat heel goed weergegeven.

Met andere woorden: onderzoeken is één ding, iets anders is het ook daadwerkelijk vinden van dingen. En als men iets vind, wil men dat dan ook? Dat laatste roept namelijk veel vragen op en vaak dan ook nog eens onnodig. Maar goed, iedereen mag zich medicaliseren natuurlijk.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 14:10

Eve @57

U slaat precies het (vervolg)probleem op de kop: ruimte en gelden voor regulier MRI- onderzoek zijn feitelijk begrenst. Dit terwijl er voldoende apparaten in bedrijf zijn die echter feitelijk commercieel zijn en dus niet gebruikt worden in reguliere zorg waar een puur medische indicatie geldt.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 11:59

JUZO @56

Den reguliere zorg geneest wel degelijk mijn beste vrind. Gij geleuft dat niet, maar het is wél waar. Gij leeft toch ook nog steeds, al is u soms wat moeilijk in den uitdrukking, maar dat beschouwen wij allen graag als teken van leven.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 10:44

Tartarus @52

Nu, laat je toch niet door het mij gebruikte “gewoon onzin” afschrikken een discussie te voeren. Zo was en is het niet bedoelt en meen met bijdrage @50 toch discussie wel een basis gegeven te hebben, al gaat dát niet om politiek. Ben ook niet zo goed onderlegt qua politiek, laat ik graag aan derden over.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 09:26

CiNNeR @51

Ben ik met jou eens wat betreft angst van mensen. Die angst én die mensen zijn natuurlijk serieus te nemen.

Waar ik in dit verband ook aan denk zijn de mensen die mensen met kanker gezien en/ of zelf(s) begeleid hebben. De aanblik van mensen met kanker kan vaak werkelijk vreselijk zijn. De impact daarvan op mensen is ook niet of nauwelijks onderzocht.

» Posted By Sjaak On February 09, 2012 @ 08:20

Pietie @48

Geen probleem wat informatie aan bovenstaande criticasters te geven:

Whole- body MRI and PET- computing in oncology; Top. Magn. Reson. Imaging, 2007 June; 18 (3) 193 – 202, Schmidt G. P., et.al., dit artikel geeft o.a. aan: “missing metabolic information in Whole Body- MRI”.

Allerlei kunstgrepen om metabolische activiteit te meten en vast te leggen zijn in ontwikkeling d.m.v. PET- scanning. Met MRI kan men geen metabolische activiteit vastleggen of constateren geeft dit artikel aan: alles wat mensen tot op heden d.m.v. MRI hebben laten onderzoeken kun je als het om kanker gaat helemaal of nagenoeg vergeten.

Verder worden op diverse sites van dergelijke totalbodyscanning- firma´s relatief kleine aantallen onderzochten vermeldt. Een onderneming uit Oostenrijk meldt 35.000 onderzochten: dat aantal zegt helemaal niks i.v.m. resultaten. Op totale bevolking is een dergelijk aantal natuurlijk helemaal niks. Ook kosteneffectiviteit en risico´s zijn niet in kaart gebracht volgens bovenstaand artikel in http://www.pubmed.com.

» Posted By Sjaak On February 08, 2012 @ 23:16

Het is allemaal grotendeels onzin en nog eens onzin met dat bodyscannen. Goed, ik snap wel dat als je dan eens wel echt kanker krijgt je kunt beweren dat je zogenaamd alles er aan gedaan hebt. Maar kanker krijgen ook die mensen naar ratio van scandeelnemers. Vermeden wordt er niet of nauwelijks iets per saldo.

En bovenstaande opmerking dat een dergelijke mening ingegeven zou zijn door een politieke mening of iets dergelijks is gewoon onzin. Het mooie van Karin´s stukje is nu juist dat het geen enkele verbintenis heeft met politiek of anderszins, maar gewoon een heel duidelijke pure vaststelling weergeeft.

» Posted By Sjaak On February 08, 2012 @ 19:16

JUZO @27

Pietie geeft heel duidelijk een persoonlijke mening weer, haar naam staat toch vermeldt net als bij elke reactie?!

» Posted By Sjaak On February 08, 2012 @ 11:52

Onnodige consumptie van geneeskunde kan qua inzet en kosten ook veel beter ingezet voor echt wetenschappelijk onderzoek én mensen die het echt nodig hebben. Nu wil ik niet klagen over eigen toenmalige ziekte, maar een totalbodyscan heb ik op geen enkel moment gehad, dat bleef gewoon beperkt tot hersengebied (zoals het hoort).

Maar een heel klein percentage van mensen met evidente kanker komen überhaupt voor zoiets in aanmerking: dat geeft toch duidelijk de discrepantie weer tussen normale ziekenhuiszorg en de private inrichtingen. Dan ben je dus bij echte tweedeling in de zorg.

» Posted By Sjaak On February 08, 2012 @ 10:29

«« Back To Stats Page