Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Ruud Zondervan

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Verkeerd medicijn

En een hoge opleiding wil bepaald niet zeggen dat je slim bent

» Posted By Ruud Zondervan On December 17, 2009 @ 14:27

Ook in deze discussie wordt weer de fout gemaakt door te spreken over centrale registratie. Er wordt helemaal niets centraal geregistreerd nog bewaard. Alle dat blijven bij de primaire bron, alleen de noodzakelijk uit te wisselen informatie uit de keten wordt regionaal via een centraal schakelpunt geleid, dat bestaat uit een routeringstool, een verwijsindex, een autorisatietool en een logging.

» Posted By ruud zondervan On December 07, 2009 @ 17:20

Laat er geen misverstand over bestaan dat ik beroepshalve altijd pleit voor bottom-up waar mogelijk, maar je voorbeeld geeft nu net aan wanneer dat wel en wanneer en op wel vlak dat niet kan. één huisarts met een algemeen geaccepteerd systeem prima, maar daar heb ik het niet over. De bestaande praktijk in mijn veld is dat ‘wij’ gillend gek worden van weer een gemeente, zorgkantoor of verzekeraar met zijn eigen systeem, coderingen. De vertaaltabellen zijn niet aan te slepen, noch te onderhouden door honderden verschillende bedrijfsregels en systeemeisen. Kortom standaardisatie en eenheid van taal. Eenduidige semantische modellen en een techniek die instructie en inhoud scheidt. Dat moet je nationaal aanpakken. Je eigen huisje bouwen en inrichten is leuk. Een dorpje gaat ook nog. Maar ooit moet de spoorrails en de bekabeling overal hetzelfde zijn en daar moet je landelijke afspraken over maken.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 21:32

Ik zei al mijn overwegingen zijn met name van beschouwelijke aard. Als ik technisch inhoudelijk zou reageren zou ik punt voor punt Himmelsteins kritiek moeten toetsen aan de nederlandse situatie en dat zou te veel op mijn werk gaan lijken, maar voor één punt maak ik een uitzondering: landelijk versus regionaal. Ik begrijp de voorkeur van de huisarts voor regionaal, maar in mijn sector heb je daar niets aan. Mijn organisatie werken landelijk en wisselen landelijk informatie uit met dus allemaal verschillende lokale systemen, die allemaal hun eigen eisen hebben. Dat is dus nogal vervelend. Mijn visie op bottom-up gaf ik al, maar mijn voornaamste punt is dat Himmelsteins kritiek hoe terecht ook, niets meer is dan een chagrijnige constatering dat een t-ford nog niet in acht seconden optrekt van nul tot honderd en ook nog een schone motor heeft, bij wijze van spreken. In de IT verandert de werkelijkheid iedere vijf jaar, dat is een gegeven. Verwijs nu niet het epd (wat dat in vredesnaam ook moge zijn, want het is een containerbegrip natuurlijk) naar de prullebak, maar denk eens structureel na over de rol van de techniek in de zorg en de bestaande infrastructuur. En als je over privacyaspecten daarvan debateert, betrek dan ook de m.i. heel snel wijzigende omstandigheden waaronder dit begrip betekenis krijgt in onze tijd en betrek dat bij de discussie. Dat kan geen kwaad. Dat internet een nieuwe techniek is heeft er heel veel mee te maken. Alle berichtenverkeer gaat inmiddels bijvoorbeeld via webapplicaties, die tien jaar geleden nog niet bestonden. Uiteraard heeft dat effecten. Denk maar eens aan de overgang van ascii naar xml. Ik kan je verzekeren dat dat niet eenvoudig is, maar goed nu wordt ik toch weer te inhoudelijk.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 20:48

Je argumenten ondergraven mijn stelling niet, dat ICT in het maatschappelijke debat getoetst moet worden op de specifieke problemen die een relatief nieuwe techniek met zich mee brengt. Het feit dat je iedere technologische majeure verandering beter bottom-up kunt benaderen heeft daar niets mee te maken. Men maakt bijvoorbeeld steeds meer gebruik van internet bij alle activiteiten, maar hoe lang is dat nu helemaal en wie verwijt je dat het dus nog niet vlekkeloos verloopt? Heeft dat dan niets te maken met het feit dat we nog geen twintig jaar internet gebruiken? Ik dacht het wel.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 20:14

Pardon, twee, mijn reactie is uiteraard (ook) aan jou gericht, Karin.

Nog even over het ecd dan. Ik stelde al, dat dat gehele systeem -beginnende bij een oude wens tot zorgvuldige wachtlijstinformatie- van aanvang aan gericht is geweest op berichtenuitwisseling en maatschappelijke verantwoording in de zorgketen enerzijds en eisen vanuit een moderne bedrijfsvoering (koppeling aan logistieke trajecten, aan behandelplannen, personeelscapaciteit, bekostigingsparameters, indicaties, eigen bijdrage anderzijds). Waar een ”gewoon Amerikaans verpleeghuis, rechtstreeks op basis van een simpele offerte en factuur zaken kan doen, is het Nederlandse equivalent gehouden aan wetgeving (denk eens aan de Nza, Zvw versus AWBZ, WMO), maatschappelijke verantwoording verantwoording, governancecodes, cao’s en gaat u zo maar door. En alle vereisen zij hun eigen stukje informatie, liefst elektronisch.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 19:44

Pardon, waar staat ‘dus mijn specialiteit is niet het ecd. ” moet je lezen epd.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 19:21

Theo: Ik werk zelf aan het ecd in de care, dus mijn specialiteit is niet het ecd. Ik deel overigens de meeste bezwaren wel (mijn huisarts kan het niet laten me daar regelmatig mee lastig te vallen), maar a) ik vind de situatie die Himmelstein beschrijft onvergelijkbaar met de Nederlandse. B) mijn opmerkingen zijn tamelijk beschouwelijk en niet technisch-inhoudelijk van aard. In mijn visie is ‘de computer’ onvermijdelijk. Iedere factuur die een burger heden ten dage krijgt is ‘geautomatiseerd’ Zelfs het voorheen onleesbare krabbeltje van de dokter is een heldere print. Men koopt zijn boeken bij bol.com en vult zijn belastingformulier on-line in, ondanks het feit dat de meeste mensen nog een probleem hebben om een stukje software te installeren. Daarom mijn vergelijk met de auto’s rond 1910. levensgevaarlijke vehikels, slechte wegen, maar niemand die er maar een seconde aan denkt om terug te gaan naar paard en wagen.

Geheel terzijde nog iets dat ik opvallend vind is de vrees voor privacyschending juist in een periode dat de gemiddelde adolescent zich geheel ontbloot laat hyven en uitgebreid bericht over zijn seksuele voorkeuren. Ik overdrijf, maar je begrijpt de strekking wel denk ik.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 19:20

Ik heb het betreffende onderzoek is doorgelopen en ik vind dat je heel erg uit moet kijken om hier een conclusie aan te verbinden voor de Nederlandse situatie, die onvergelijkbaar is met de Amerikaanse. Het Epd (cure) en Ecd (care) lijkt met name gericht op keteninformatisering in een veld waarin enorm veel onderlinge afhankelijkheden bestaan tussen allerlei stakeholders, financiers, indicatieorganen, verzekeraars, zorgkantoren, belastingdinest, cak en ga maar zo door. Bovendien kan ik me weinig tot niets voorstellen van het alternatief van een “digitaal” ziekenhuis, is dat een “niet-digitaal” Ziekenhuis? Gebruiken ze daar alleen pen en papier? Bottom-up is altijd goed, maar laten we niet vergeten dat de hele IT-industrie een jonge industrie te vergelijken is met de autobranche rond 1910. En toch hebben we allemaal een redelijk betrouwbare computer als burger en we willen daar ook allemaal toegang mee hebben tot banken, gemmeente winkels en ja ook de dokter en de apotheek.

Het gevecht tegen een epd is een achterhoedegevecht.

» Posted By Ruud Zondervan On December 04, 2009 @ 18:01

«« Back To Stats Page