Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5413

Comments Posted By Peter van den Broek

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Een achtste

Ik citeer Karin Spaink:

Indisch bloed (3x genoemd)…nogal Indisch ogen…Oma lijkt wel Indisch, vind je niet?’………Mijn vader met zijn ongekend donkere ogen. Zijn broer Richard met zijn bijna olijfkleurige huid. Dat al die Spainken verhoudingsgewijs klein zijn. Mijn nichten Judith en Esther, met hun slanke bouw en donkere haar. Mijn huid die zelden verbrandt en juist opbloeit in de zon, mijn smalle handen en lange vingers die, als ik ze aanspan, nogal ver naar achteren krullen….Mijn vader een kwart, ik een achtste. … ook veel blonde, vaak stevig gebouwde, oerhollands ogende Spainken in de familie huizen…. lichaam een wereldburger kan zij.,

ik heb een nichtje. Haar ouders zijn Indisch, haar grootouders van moederszijde zijn Indisch, haar overgrootouders van moederzijde zijn Indisch, een overgrootmoeder is Indonesisch.

Haar opa van vaderzijde is Indisch, haar oma is Nederlands.

Zij is getrouwd met een Indische , zijn ouders zijn Indisch, die grootouders zijn ook Indisch.

Ze hebben net een tweeling gekregen, wat zijn die eigenlijk?. Als ik de rekenregels van Karin Spaink neem, dan zijn die meer dan 100% Indisch. Daar zullen die kinderen niet van opkijken als ze normaal opgevoed worden , maar hier wordt verbaasd gekeken naar 1/8 Indisch. Karin Spaink dient niet alleen terug te rekenen maar ook vooruit in de toekomst te rekenen.

Ik ben zelf getrouwd met een Italiaanse . Ik heb nooit mijn zoon horen zeggen dat hij ½ Italiaans is, dat is een rekenprobleem dat alleen in Nederland en in fascistische bronnen bestaat. Spaink heeft het zelf over wereldburgers (sic) .

Indischen i.c. Karin Spaink dienen zich bewust te zijn van het koloniale conditionering in hun denken en dienen zich beter te orienteren op hun achtergrond en vooral te letten op het fascistisch woordgebruik dat uitdrukking is van een anomale en koloniale wereldbeschouwing.

Karen Spaink zou er goed aan doen een tijdje in het buitenland te wonen, daar waar veel emigranten zijn zoals in Turkije, Polen of talie. is heel verhelderend and makes you broad-minded .

» Posted By Peter van den Broek On March 13, 2016 @ 23:39

Kijk Heer Janus, het gaat hier niet om de beleving maar om de exactheid van het weten, in Italiaans scienza om precies te zijn de coscienza, het bewustzijn van het weten. Het woordgebruik in de discussie is een gegeven: halfbloed, 1/8 etc., dat zijn begrippen die niet op zichzelf staan maar in verband worden gebracht met……, een zeker mate van geconditioneerd zijn speelt bij het gebruik wel een rol.

Woorden komen niet uit de lucht vallen. Opmerkelijk dat Indischen toch de Nazi-terminologie gebruiken, die in de rassenwaanzin zijn oorsprong vindt en die waanzin voltrekt zich ook in de koloniën, in Indie. Nigger of Jood zijn ook geen neutrale termen. U dient zich dat bij het Indische bewust te zijn, de conscienza. U geeft geen blijk van dit noch de scienza, het weten an sich. Dit is in de Geschiedenis van het Indische verweven., als U zich daarin wil verdiepen maar ik betwijfel dat. Het beleven is niet een zelfstaand iets, het ondervinden van wat op zich ook een bewust-zijn is.

Maar dan komt U met de neutraliteit van woorden, kan ik dat eten??? Als U daar gezien Uw woordgebruik niet gevoelig voor bent, hoe dien ik met U over metafysische verschijnselen zoals Religie te praten als bij U hoegenaamd het woordgebruik, de terminologie neutraal is. Woordgebruik is zingeving, Uw woorden zoals neutraliteit discreet U al bij voorbaat, zodoende wordt een discussie gevoerd niet tussen doofstommen maar door iemand die zelf neutraal zijn woorden gebruikt., dan bent U de vleesgeworden contradictie in terminus. daargelaten dat U subjectiever de woorden zoals beleving, maar Uw eigen mening dienen als objectiveerbaar veronderstelt te worden, de superioriteit van Uw evidentie, ook wel arrogantie van de onwetendgheid genoemd.

» Posted By Peter van den Broek On March 08, 2016 @ 15:07

Janus, wie begon over Islam of Budhisme…Het geheugen is wel erg korte termijn. Wat dacht U ervan als ik U als off-topic onderwerp beschouw?

Mij gaat het om het onvoorzichtig woordgebruik van Nederlanders en Indischen in het bijzonder. Hun terminologie heeft koloniale achtergronden zie superior/inferior etc. Deze terminologie vind ik terug in Nazi-cultuur, dat zijn beladen begrippen. Een vriend merkt op dat deze Nazi-terminolgie meer bij hondjes en paarden past dan bij Indisch. Dat sommigen dit ontkennen, zegt iets over hun historisch benul.

Sommigen spreken over derde en vierde generatie Indischen. Ik spreek meer over de oorlogskleinkinderen en oorlogsovergrootkleinkinderen. De oorlogsperiode is geschiedenisbepalend geweest. Wil je iets van Indischen en vooral hun geschiedenis snappen, dan dien je wel terug te gaan naar deze koloniale tijd en de oorlog. Zonder dezen bestonden Indischen hellemaal niet.

ik ga een capuccino drinken met de Iraans vriend, hij heeft weer last van stuipen. Ik zal dhr Janus weer citeren..

» Posted By Peter van den Broek On March 08, 2016 @ 09:50

Heer Janus, alles wat U zegt valt bij dit laatste citaat in het niet, Ik heb wat extra broekriemen aangegord anders valt mijn broek naar beneden.

Daarna Uw pseudo-filosofisch aandoende uitspraak……Voor alle duidelijkheid: ik reken de Islam niet bij de oude oosterse religies. En het Buddhisme is niet éénduidig te kenschetsen, daar bestaan teveel vormen van die vooral later zijn ontstaan.,…. heeft tot veel hilariteit bij een Iraanse vriend geleid die wel wat weet over de Islam . Ik breng hem nu naar de EHBO, want hij heeft ed stuipen van het lachen gekregen…

Dhr. Janus….. Ik heb de indruk dat wij op nogal verschillende golflengten zitten en onder deze omstandigheden lijkt het me weinig zinvol om het gesprek met U hier voort te zetten. Mocht U reageren, ik garandeer niet dat ik er weer op in zal gaan..

» Posted By Peter van den Broek On March 03, 2016 @ 21:25

Waar komt dhr. Janus eigenlijk vandaan? van Mars ? Is de uitspraak volbloed, halbloed dan zo onschuldig. Op zo’n manier wordt over hondje of paarden gepraat, edel- of niet-edelras. Dus woorden hebben voor Hr. Janus geen betekenis, klinkt wel post-modern!. “Zo wordt in indische kringen gesproken”!, welke Indische kringen? heeft dhr Janus niet teveel naar Wilders geluisterd, die is tenslotte ook indisch, weet niet waarover hij praat, dus ook dhr. Janus niet. “Mogelijk dat dat vroeger in Indonesië anders was”! dhr. Janus weet dat niet maar ronkt daarna er lustig op los.zo ja dhr Janus wanneer dan precies en hoe kwam dat tot uitdrukking? Indonesie, nee Hr Janus, Ned.-Indie was een koloniale maatschappij, dus door en door gebaseerd op disriminatie naar huidskleur en ras, in Zuid-Afrika heette dat Apartheid ,Janus, maar dat weet jij zeker niet, want jij leest niks behalve jouw eigen inbeelding.

Hr. Janus, de zelf-benoemde Indie-kenner bij uitstek komt met de vergelijking van vernietigingskampen van de Nazi’s, die vergelijking heb ik niet gemaakt!!!!. Hier blijkt weer dat dhr. Janus niks begrijpend leest, niks begrepen heeft cq niks wil begrijpen van mijn verhaal, dat ik het woordgebruik van de Indischen (1/8, ¼ etc) dus de achterliggende gedachten vergelijkt met die van de Naziwetten. Hij trekt de vergelijking door dat Nederlanders geen vernietigingskampen hebben ingericht.. Wie dat wel deden en dat weet dhr. Janus wel want hij snapt de ballen verstand van Geschiedenis, dat zijn de Japanners, “het hemelse volk”, het superieure RAS, die alle Nederlanders in de oorlog naar de vernietigenskampen stuurde als Endloesung. Daar kan je Nazikampen mee vergelijken… Die Endloesung

Dan over de ernstige oorlogsmisdaden in Ned.Indie. dhr. Janus zegt, “dat is toch van een andere orde. Dat was ‘gewoon’ oorlog”. Dus oorlogsmisdaden in een oorlog zijn van een andere orde!!!… Als ik een SS-bewaker van Auschwitz dat hoort zeggen dan schudt ik mijn hoofd, maar als dhr. Janus dat schrijft, dan doet hij veel moeite om zijn domheid te tonen.

Het woordgebruik van dhr. Janus laat niet over: “volbloed juist wil onderscheiden van de MINDERbloedigen”… dhr. Janus wat betekenen deze woorden? ik begin een beetje analfabeet te worden!!

Dan gaat onze huisfilosoof verder…”Overigens KAN er geen scherpe scheidslijn getrokken worden tussen Totoks en Indo’s op basis rechts-extremistische kenmerken… dhr. Janus ik heb al gezegd: dan had je bij de voorstelling van de docu 2602 moeten zijn waarbij de scheidslijn WERD en WORDT getrokken.

Het woordgebruik “U” en “dhr” gebruik ik in dit geval om afstand te scheppen om vooral niet op Uw superieure niveau te praten.

En het laatste dhr. Janus; hopelijk bent U niet kaal, maar het haar op Uw hoofd is er niet alleen om Uw oren van elkaar te scheiden, hoop ik voor U. Zo’n ingebeeld persoon als U ben ik niet vaak tegengekomen.

Deze lijfspreuk lijkt mij wel gepast voor U: Beati paupers spirit. Ik heb dus louter neutrale termen tegen U gebruikt zoals U bovenstaande ook heeft gedaan, natuurlijk zonder u persoonlijk te kwetsen, alleen Uw woordgebruik wekt soms wel irritaties, dus jeuk op.

» Posted By Peter van den Broek On March 02, 2016 @ 00:39

“Indisch bloed”!!! dus bloed heeft bepaalde raskenmerken, dat hadden de nationaalsocialisten reeds ontdekt. Daarom dient men voorzichtig om te gaan met deze woorden. Misschien dient Janus wat over Indische geschiedenis te lezen, hoe daar bloed een rol speelt: halfbloed, volbloed etc. Speelt bij honden en paarden een rol…Indischen spreken zo over zichzelf, en ik praat niet waar dat 1/4, 1/8 1/16 vandaan komt. En deze begrippen gebruiken vooral Indischen. dan zeggen ze dat het begrip van betekenis verandert is. Hoezo, “Harry Potter and the half blood prince..”. Indischen maken het wel simpel op het belachelijke af…Vooral de derde generatie, de oorlogskleinkinderen (zie Kriegskleinkindern) dienen op te passen.

Apropos, er is wel een duidelijk verschil tussen Indisch en Indo. het heeft niet alleen met uiterlijk te maken. Ook even terugkijken in de geschiedenis maar dat mankeert vaak bij Indischen, mankeert aan historisch besef omdat ze willen vergeten. Dat mag de eerste generatie, oorlogskinderen, best doen maar de volgend generaties hebben geen excuus meer behalve onwetendheid, onverschilligheid tot domheid toe. Als het maar leuk is….

Ik spreek iemand met U aan als ik die niet ken….typisch Indisch om manieren in acht te nemen. Heb ik van mijn (Indische) opvoeding (het opvoeden in Indische normen en waarden) meegekregen. En die vergelijking van Janus gaat niet op.

» Posted By Peter van den Broek On February 25, 2016 @ 12:15

Ter afsluiting:Een korte-door-de-bocht analyse van bovenstaande reacties

5) Indisch bloed
8) Indisch bloed
10) echt Indisch (uiterlijk)
11) bloed – half Indisch-fysieke bouw-oma Indisch terug te zien
13) verschillen zien
15) zwart
22) rood bloed, Indisch is de mix.

Misschien valt het op dat in de reacties het Indisch element zich herleidt tot bloed (is niet te zien) en/of uiterlijk. Het Indische verwatert door kruisbestuiving , dat betekent dat steeds minder aan het uiterlijk het Indische is af te lezen. Dan zullen derde generatie Indischen, eigenlijk Oorlogskleinkinderen wel problemen hebben met het Indisch-zijn, de indische identiteit.

R.Cribb, een Australisch historicus schreef eens. …..The meaning of Indisch lurks somewhere between ethnicity – mainly mixed race Indo-European/Eurasian – and culture, standing for the whole complex of cultural adjustments between East and West which took place in the Indonesian archipelago and which involved not only Europeans and indigenes but also Chinese and other Asians.

Indisch culture was marked by distinctive uses of language (petjoh), dress, cuisine (nasi rames speciaal, snert in de zomer), entertainment (Stamboel, Indorock), recreation, housing, family structure and so on, all of them loosely speaking hybrid between Western and Asian cultures. The term ‘identity’, however, implies both a collective identity and a sense of the political implications of that identity.

Hij geeft meer elementen aan dan louter het uiterlijk. Ik beweer eigenlijk dat Indisch meer tussen je oren zit. Dat uiterlijk, bloed en de rekenkundige verhoudingen (1/8) passen meer in een koloniaal denkkader toegepast in 2016 . Dat is wat we van onze (voor)ouders geerfd hebben. Daarom dat opmerkelijke spraakgebruik/spraakgebrek.

» Posted By Peter van den Broek On February 22, 2016 @ 00:40

Oh Mvr. K. Spaink denkt U dat het niet Nuernberg 1936 is. Ik heb die wetten in het Duits erop nagelezen, ook nog wat NS-gedachtengoed op nageslagen, U dient naar het woordgebruik in die wetten te kijken : 1/2. 1/4, 1/8 etc. In Indische of pseudo-Indische kringen wordt doodnormaal over volbloed, halfbloed, kwart bloed en zo gesproken, wordt als normaal beschouwd. Ik heb zo mijn twijfels. Het arische ras, U weet wel, superieur . Deze waandenkbeelden cq stereotypen zijn een lang leven beschoren, zoals wel blijkt uit de discussies .

Misschien is de documentaire 2602 over mensen in de Kampen in Indië U wellicht niet bekend, ik neem het U niet kwalijk , is toch niet zo lang geleden. Kirsten Vos heeft op een Indsiche blog over gepubliceerd, toch een bijdehande dame. . Bij de vertoning van deze documentaire werd door het Nederlandse publiek een scherpe scheidslijn getrokken tussen de Totoks en de Indo’s, op basis van o.a. huidkleur en nog wat andere rechts-extremistische kenmerken. U heeft het zelf over Uw Indische lichaamsbouw! Hoezo schedelmeting in de Duitse concentratiekampen, misschien kent U Dr. Mengele.

Ik schrijf wel zo ironisch dat ik een volbloed Indo ben, dat is eigenlijk een contradictio in terminus. dat U daar niet over valt, valt mij wel een beetje tegen, wel dat U 1/8 Indisch bent, 1/8 in wat? Daarna wordt het wel duister maar ik ga ook niet vragen wat U onder Indisch verstaat. Daar bestaat wel een kort en bondige definitie over maar dan dient U jaren in het buitenland te hebben gewoond, het is zo’n flow begrip.

Soms heeft Geschiedenis wel een heel kort geheugen.

» Posted By Peter van den Broek On February 19, 2016 @ 14:55

citaat..Verhip. Wij hebben Indisch bloed. Mijn vader een kwart, ik een achtste

. … een Iraanse vriend zei: hebben jullie het over hondjes?…..
Het zijn van die uitspraken uit de Nazi-tijd, kijk de Neurenberger rassenwetten erop na, toen ging het over Joden en we weten hoe dat geeindigd is. Het zijn uitspraken uit de koloniale maatschappij die doordrenkt was van racisme, dat vergeten sommige mensen die woorden uit hun context halen zoals hier gebeurt.

Ikzelf ben volbloed indo. Mijn ouders zijn volbloed, mijn grootouders zijn volbloed, mijn oma van moederszijde is Indonesisch. Mijn overgrootouders zijn ook volbloed en als ik verder ga ook. Ik heb een nichtje waarvan de kinderen ook volbloed Indo zijn. Daar kijken wij in de familie niet op en daar komt er opeens iemand die verhip 1/8 racistisch indo is. Nou knap hé. Het geeft alleen het gemis aan historisch besef aan. Het is gewoon de onverschilligheid ten top, het niet willen weten. Het is een wijze van conditionering hier in Nederland.

Wat werkelijk verbazingwekkend is dat mijn neefjes/nichtjes allemaal een niet-Nederlandse partner hebben. Hier is sprake van positieve discriminatie. Ikzelf ben met een niet-Nederlandse getrouwd. Ik heb daar wel een reden voor. Ga maar het boek Undutchables lezen.

» Posted By Peter van den Broek On February 18, 2016 @ 23:29

«« Back To Stats Page