Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Niels

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Voor de neezeggers

Hoi, die reactie van 15 sept 12:53u is feitelijk incorrect. De corona apps volgen je niet, schenden je privacy niet. Het zit echt mooi in elkaar, is volledig transparant en ‘zelf te onderzoeken’, want je kunt de broncode gewoon downloaden vanaf de github van vws en zien wat de software doet. Dat google – als onderdeel van hun bedrijfsmodel – wel alles over je verzamelt is niet nieuw en was ook al zo voordat er corona was.

» Posted By niels On September 15, 2021 @ 13:09

Verrassend verzet

@Johan: het punt is niet dat we geld moeten terughalen, maar dat we moeten voorkomen dat het buiten de belastingdienst om blijft wegvloeien.

» Posted By Niels On April 13, 2016 @ 20:53

Woningen

Nu op NOS teletekst:

“Een aantal woningcorporaties schroeft de woningverkopen terug, omdat de vraag naar sociale huurwoningen stijgt.Die stijging heeft onder meer te maken met de komst van veel asielzoekers.”

De woningcorporaties ontkennen hiermee doodleuk dat er al jaren een structureel tekort is aan betaalbare huurwoningen. Ook maken ze goede sier door zich “in te zetten” voor vluchtelingen.

Mag ik een teiltje?

In het Regeerakkoord staat dat corporaties onder directe aansturing komen van de gemeenten. Prima idee om huisvesting (ook) lokaal aan te pakken, maar krijgen we hiermee niet eenzelfde puinhoop als nu met de zorg?

Vooral kleine gemeenten zie ik niet opboksen tegen de lobby/misleiding/juristenploeg van woningcorporaties.

» Posted By Niels On September 24, 2015 @ 16:31

The Daily Show, NL

Dat was een buitengewoon interessant interview! Ik wist niet dat het zo schrikbarend slecht gesteld is met onze privacy in Nederland.

» Posted By Niels On February 17, 2011 @ 10:41

Fnuikende automatisering

Wat ook opvallend is aan het technisch ontwerp van het EPD, is dat het Landelijk Schakelpunt (LSP) onvoorwaardelijk toegang heeft tot alle patiëntendossiers. Het LSP houdt niet alleen bij waar alle dossiers zich bevinden, maar fungeert ook als doorgeefluik. Een hack op het LSP ontsluit dus alle patiëntendossiers zonder dat de gebruikelijke logging plaatsvindt. Met end-to-end versleuteling en authenticatie had dit probleem deels opgelost kunnen worden, maar het toont zonder meer de zwakte aan van een gecentraliseerd “God-systeem”.

Ik ben het erg met Karin eens dat het EPD de voorwaarden voor toegang tot de dossiers omkeert. “Nee, tenzij” vind ik een fijner idee dan “ja, totdat”. Er zijn legio voorbeelden van misbruik van gecentraliseerd opgeslagen informatie in het algemeen en patiëntendossiers in het bijzonder. Het risico van het EPD is groot omdat de kans dat informatie lekt groot is, en omdat de impact van het lekken van informatie potentieel erg groot is. Om nog maar te zwijgen over de mogelijk gevolgen van gecorrumpeerde informatie in patiëntendossiers.

» Posted By Niels On May 11, 2010 @ 23:23

Rompslomp

Herhaling is één van de sleutelwoorden bij het inperken van grondrechten. De politiek doet dat door herhaaldelijk met onhaalbare wetgeving te komen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Na tien extreme wetsvoorstellen die er niet doorheen komen heeft een elfde, meer gematigd wetsvoorstel meer kans geaccepteerd te worden dan wanneer dat als eerste ter beoordeling zou zijn gebracht. Burger en Kamer voelen zich gerustgesteld door de afzwakking. Het is bijna onderhandelen: hoger inzetten om daarmee je uiteindelijke doel te bereiken.

Aan de borreltafel gaat het niet veel anders. Na honderden simplificaties van de werkelijkheid is het steunen van een ondemocratisch standpunt makkelijker dan wanneer je het voor het eerst hoort.

De kosten van de democratie afzetten tegen de waarde ervan vind ik een goed idee. Misschien spreekt dat meer aan dan de glijdende schaal wat veel in hedendaagse discussies wordt gebruikt.

» Posted By Niels On September 16, 2009 @ 01:00

Uitnodiging (ook u)

Gefeliciteerd Karin. Ik zou zeker komen als ik in het land was. Een fantastische erkenning van je werk.

» Posted By Niels On April 14, 2009 @ 16:26

2,5 miljoen Laura’s

Juzo, jouw gegevens zijn wel degelijk interessant.

Zorgverzekeraars willen betere risicoanalyses maken, banken willen weten of mensen die leningen aanvragen kredietwaardig zijn, de overheid wil weten waar iemand zich bevindt en met wie iemand contact heeft en allerlei kleine commercie wil jouw consumentgedrag in kaart brengen voor direct marketing.

Dat er niet op (al te) grote schaal misbruik wordt gemaakt van jouw gegevens komt doordat sommige mensen en instanties ervoor op de bres springen. Deden zij dat niet, dan besefte je waarschijnlijk wel hoe waardevol informatie (en dus privacy) kan zijn.

» Posted By Niels On February 20, 2009 @ 18:33

Van twee tot twee (met roos toe)

Persoonlijk contact met familieleden is prettig. Sinds ik het huis uit ben kan ik makkelijker met mijn ouders praten over persoonlijke dingen als liefdesleven, genderidentiteit, genoten opvoeding en spiritualiteit.

Vooral als je ouders zelf ook groeien zijn dergelijke gesprekken waardevol, zowel voor jou als voor je ouders.

» Posted By Niels On December 30, 2008 @ 19:09

Kinderporno: niet bestrijden, maar verstoppen

Los van de discussie of het volk ‘beschermd’ moet worden tegen kinderporno, zet ik toch wel mijn vraagtekens bij de lijst. Ik heb ook zo lukraak eens wat Sites aangeklikt en ik moet zeggen (of ik heb mazzel gehad) dat ik weinig heb gezien onder de 18. (denk ik) Persoonlijk vind ik dat iedere site, isp, eigenaar waar kinderporno wordt getoond moet worden vervolgt. Simpel zat.

Waar ik me dan wel weer zorgen over maak in deze maatschappij waarin de overheid vrolijk alle gegevens mag opvragen (in het kader van veiligheid, sure) is dat de argeloze klikker in sommige gevallen moeilijk zou kunnen inschatten wat onder of boven de leeftijdsgrens ligt.

Kortom, wanneer weet jij als surfer, of zelfs porno liefhebber (niks mis mee in mijn ogen) wanneer je fout bezig bent? Let wel, de porno waarin duidelijk jonge meisjes/jongens die nauwelijks in de pubertijd zijn, worden afgebeeld is wat mij betreft duidelijk. Maar de grens gevallen?

» Posted By Niels On February 19, 2008 @ 17:14

«« Back To Stats Page