Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5413

Comments Posted By Namdnal Siroj

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

In de wolken

Eens.
Maar besturingssystemen gaan steeds meer op sit soort logica draaien, dus ik ben bang dat we er moeilijk aan zullen ontkomen.
Tijd voor goede, internationale regelgeving.
Bedrijven als Apple zouden verplicht kunnen worden om informatie op te slaan onder de jurisdictie van het land waarin hun klant woonachtig is.

Terzijde, onjuist is dat informatie niet beschikbaar zou zijn als een service plat ligt of je geen verbinding hebt. Dit soort services update normaal gesproken een lokale kopie van je informatie.
Het “origineel” staat niet meer op je computer, maar in de cloud. Dat maakt dat origineel natuurlijk wel relatief onbetrouwbaar, bijvoorbeeld omdat de hostende partij het zou kunnen aanpassen.

» Posted By Namdnal Siroj On February 21, 2012 @ 16:49

Weigeren

Oplossing: je krijgt een ambtenaar aangewezen, het afsluiten van een huwelijk wordt nog meer de formele actie die hij in feite is.

» Posted By Namdnal Siroj On November 17, 2011 @ 15:01

@jeex

Het burgerlijk huwelijk is ook gewoon een praktische handeling.
De overheid verbindt daaraan in principe geen levensbeschouwelijke betekenis.
D.w.z., in praktijk steeds minder, hopelijk.

De godsdienstvrijheid heeft zijn huidige vorm te danken aan de scheiding tussen kerk en staat.
Het burgerlijk huwelijk ook.
Het is onhygiënische logica om godsdienstvrijheid te gebruiken als argument tegen een ander aspect van de scheiding van k&s.

Het op religieuze gronden frustreren van de organisatorische taken van de overheid, is de facto een daad die zich tegen de scheiding van k&s richt.
En daardoor in consequentie tegen de godsdienstvrijheid die men wil verdedigen.

» Posted By Namdnal Siroj On November 16, 2011 @ 03:46

Deelraad

Voor de duidelijkheid, van alle kandidaten van alle partijen, waren er 11 die meer stemmen hadden dan jij.

» Posted By Namdnal Siroj On March 09, 2010 @ 01:39

Van alle kandidaten, waren er 11 die meer stemmen hadden dan jij.

5 kandidaten hebben de kiesdrempel (wat jij een hele zetel noemt?) gehaald, 4 daarvan zijn lijsttrekkers.

Als je je moreel verplicht voelt indien je 1353 haalt:
Dan voel je je pas moreel verplicht als de kalveren op het ijs dansen.

Als je je moreel verplicht voelt indien je genoeg stemmen haalt om daadwerkelijk zitting te kunnen nemen:
Dat is daadwerkelijk gebeurd.

Ik hoop echt dat ik je verkeerd begrijp.

» Posted By Namdnal Siroj On March 09, 2010 @ 01:33

Karin, 1/3 van de kiesdrempel was in jouw geval genoeg stemmen voor 1 hele zetel.
Aan jou is daarom door de kiescommissie een zetel toegewezen, zie 72.

Begrijp ik je verkeerd?

» Posted By Namdnal Siroj On March 09, 2010 @ 00:26

Uit de officiële uitslag:

Aanduiding van de groepering: GROENLINKS
Lijst: 3
Totaal aantal stemmen: 9757
Toegewezen aantal zetels: 8

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam
van Pinxteren, A. (Jeanine) (v)
van Schagen, E.A.M. (Esther) (v)
Spaink, K. (Karin) (v)

Aantal stemmen
7199
484
422

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:
Naam
Nuijens, J.W. (Jorrit) (m)
Bouwhuis, E. (Egbert) (m)
van Reijen, M. (Marie-Anne) (v)
Reurts, L. (Liesbeth) (v)
Kramer, F.J. (Fred) (m)

Aantal stemmen op de lijst
272
95
179
135
112

http://www.centrum.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/210463/vaststellinguitslagdr2010amsterdamcentrum.pdf

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 22:41

M.a.w., Karin gaf aan dat ze zich pas moreel verplicht zou voelen als ze de kiesdeler zou halen, oftewel evenveel stemmen als de 4 kandidaten met de meeste stemmen *samen*.

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 22:35

@Maurice 69:
De kiesdeler is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels.
Om een zetel te krijgen op basis van voorkeursstemmen, moet een kandidaat ten minste 25% van de kiesdeler halen.
Karin heeft 33%+ van de kiesdeler gehaald (4,5%+ van alle GL-stemmen in A’dam Centrum), wat dus ruim het vereiste aantal stemmen is.
Behalve de nummer 1 en 3 hadden alle andere kandidaten minder stemmen dan Karin, en alleen de nummer 1 heeft de kiesdeler gehaald.

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 21:02

@Maurice 67: Wat ik bedoelde is dat de relatie tussen kandidaat, partij en zetel niet zo eendimensionaal is als je in post 64 lijkt te denken.

Je terzijde is onjuist.
Zetels worden door de kieswet niet puur a.d.h.v. lijstvolgorde toegekend, maar ook op basis van het aantal stemmen dat individuele kandidaten ontvangen.

Kandidaten die een bepaald aantal voorkeursstemmen ontvangen, krijgen daarbij van de wet voorrang boven hoger geplaatste kandidaten met minder stemmen.
Dat is de manier waarop de wet aan kiezers de mogelijkheid geeft om lager geplaatste kandidaten in een zetel te krijgen.

In praktijk (blijkt nu voor mij) worden zetels vantevoren zoveel mogelijk verdeeld, en saboteren partijen opzettelijk een functie van de kieswet.
(Overigens, bij veel zetels is dit geen issue, omdat veel kandidaten niet genoeg voorkeursstemmen halen.)

Karin heeft van de kiezers, van de koningin en van de wet een echte zetel gekregen, geen symbolische.
Ongelukken en dergelijke daargelaten, kan van een toekenning alleen worden afgeweken als het raadslid ontslag krijgt of zelf neemt, zoals Karin heeft gedaan.
M.a.w., Groen Links zou Karin niet hebben kunnen dwingen haar zetel af te staan, dat is haar eigen, individuele beslissing geweest.

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 18:33

@Maurice, in het geval van overlijden gebeurt opvolging trouwens inderdaad wel door iemand anders op de lijst.

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 12:58

@Maurice, dat is volgens mij feitelijk onjuist.
De Nederlandse kieswet kent zetels (stemmen) en politieke macht toe aan individuën, niet aan partijen.
Het gebeurt ook wel eens dat iemand bij een partij weggaat en zijn zetel houdt.

» Posted By Namdnal Siroj On March 08, 2010 @ 12:45

Thomas J. Boschloo:
Volgende keer als Karin kandidaat is zal ik mijn stembiljet inlijsten, misschien krijg ik er wel een handtekening op als ik het haar vraag.

Karin, wat jij wil.
Je hebt je politieke intenties ondubbelzinnig kenbaar gemaakt, door jezelf kandidaat te stellen en daarover niks op je blog te zetten.
Dat jij bent gekozen met meer stemmen dan uiteindelijke raadsleden wil niet zeggen dat jouw kiezers je in de raad willen, een stem is immers bedoeld als compliment.
Je bent niemand iets verplicht zolang er anderen hoger op de lijst staan, morele verplichting ontstaat sowieso pas vanaf de kiesdeler.
Groen Links houdt overal zijn mond over jouw voorkeurszetel omdat ze zich voor niemand schamen dat jij hebt bedankt voor de eer, en omdat ze trots zijn op deze onomstreden traditie.
Groen Links had die stemmen ook wel zonder jou gekregen want in Nederland stemmen we op partijen, niet op individuën, dat is waarom je überhaupt lijstduwer bent geworden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=lijstduwer+2010+kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=wilders+lijstduwer+kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=%22van+rossum%22+lijstduwer+kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=%22froukje+pechtold%22+lijstduwer+kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=%22marijke+vos%22+lijstduwer+kiezersbedrog

http://www.google.com/search?q=%22spaink%22+lijstduwer+kiezersbedrog

» Posted By Namdnal Siroj On March 07, 2010 @ 18:42

Karin, als jij vindt dat kiesresultaat opportunistische middelen heiligt, beschouw dan mijn vorige comment alsjeblieft als ongeschreven.

Bedankt voor de les, en een zure appel voor de juf.

» Posted By Namdnal Siroj On March 07, 2010 @ 15:35

Karin, ik heb nog een vraag: zie jij jezelf in principe nog eens lijstduwer zijn?

» Posted By Namdnal Siroj On March 06, 2010 @ 23:22

Karin, uit je verhaal krijg ik de indruk dat GL je niet erg uitgebreid heeft geïnformeerd over context, opvattingen of staatsrechtelijke betekenis van kandidaatschap.
Maar ook dat jijzelf niet uitgebreid nagedacht of geresearched hebt.
Lijstduwerschap lijkt je te zijn aangeboden als een erefunctie, zonder echte betekenis of mogelijke consequenties.
Je lijkt die te goeder trouw en uit solidariteit te hebben aanvaard.

Ik neem je e.e.a. niet kwalijk, temeer daar ik zelf tot voor de uitslag ook niet wist wat een lijstduwer was.
Misschien is vooral GL de aan te spreken partij.

Zie wikipedia voor morele aspecten van lijstduwerschap en voorkeursstemmen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijstduwer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorkeursstemmen

Ik heb je het liefst op de plek die je zelf het liefst hebt; toen ik dacht dat dat een zetel was heb ik je willen steunen.
Ik had het liefst gestemd op iemand die de intentie had mijn stem te vertegenwoordigen en dat zal ik de volgende keer doen.
Mijn stem voelt minder precies gemaakt, maar niet tevergeefs omdat ik niet alleen op de man stem, maar ook op de partij.

» Posted By Namdnal Siroj On March 06, 2010 @ 21:51

Verdere navraag leert me dat het vrij uitzonderlijk is dat de laatste op de lijst daadwerkelijk genoeg stemmen voor een zetel krijgt.
Dat zegt misschien ook iets.

» Posted By Namdnal Siroj On March 05, 2010 @ 20:22

Dat de kieslijst “te lang” is inderdaad geen toeval.
Dat dient procedurele en democratische functies.
Althans, zo heb ik het ooit geleerd.

– Uitdrukking van partij-hiërarchie, volgorde van opvolging als iemand uitvalt;
– Mogelijkheid voor kiezers om een kandidaat die op een niet-verkiesbare plek staat, toch zitting te laten nemen.

Dat laatste is een bewust ontworpen mechanisme, waarmee de kiezer kan aangeven dat hij andere ideeën heeft over hiërarchie dan de partij zelf.
Dat is in jouw geval gebeurd, althans voor tenminste 1/452 deel.

Jij kent je eigen artikelen beter dan ik, maar je schrijft vaker over transparant en eigenlijk handelen, en gewoon doen wat je zegt.
De ruimte die blijkbaar bij kieslijsten ontstaat (voor oneigenlijk, niet-transparant gebruik) duidt wellicht ook op een falend mechanisme.

Voor wat het waard is, mijn stem aan jou was direct en eenduidig: de uitdrukking van mijn vertrouwen in jou als mijn volksvertegenwoordiger, met name op thema’s als technologie en privacy.

» Posted By Namdnal Siroj On March 05, 2010 @ 19:38

@spaink:

Volgens mij is dat helemaal niet zo algemeen bekend.
Navraag onder een aantal vrienden bevestigt mij daarin.

Wat betekenen volgens jou dan eigenlijk de voorkeursstemmen die je hebt gekregen?
Wat drukken jouw kiezers daar dan mee uit?
Een persoonlijk compliment aan jou?

Ik vind het niet zuiver dat je een kieslijst gebruikt voor iets anders dan de primaire democratische functie.
Als er iets over stemmachines te doen is, ben jij de eerste die de nauwkeurigheid en integriteit van democratische procedures verdedigt.
Het verbaast me dat je ineens zo pragmatisch blijkt te denken over dergelijke zaken.

» Posted By Namdnal Siroj On March 05, 2010 @ 18:22

@Tartarus

Als je had geschreven: “spek-en-bonen kan je niet eten” was het leuker geweest…

» Posted By Namdnal Siroj On March 05, 2010 @ 15:50

Ik voel me eerlijk gezegd best bedrogen, dat ik blijk te hebben gestemd op een spek-en-bonen-kandidaat.
Ik denk niet dat ik de enige ben die voor-het-echie op jou heeft gestemd.
Ik zal wel naïef zijn: omdat ik niet precies wist wat een lijstduwer is; omdat ik het liefst niet tactisch stem maar uit overtuiging.

Wat mij betreft hoort sluikreclame niet thuis op een kieslijst.
Er zijn andere, transparantere, effectievere manieren om je verbondenheid aan een partij publiek uit te dragen.

Of?

» Posted By Namdnal Siroj On March 05, 2010 @ 15:39

Niet alles is reclame

Scherp opgemerkt!

» Posted By Namdnal Siroj On February 16, 2010 @ 19:48

UPC sucks

Ik wil er ook weg, waar zit jij nu bij dan?
Bah, UPC.

» Posted By Namdnal Siroj On December 10, 2009 @ 12:51

Steun Het nieuwe rijk!

Ik vroeg me ook af op grond waarvan de aangifte zou (kunnen) worden gedaan.
Misschien een simpele copyright-kwestie? Voor het nabootsen van de visuele identiteit?
Of iets in de richting van misleiding en nadoen van ambtelijk apparaat?

» Posted By Namdnal Siroj On November 25, 2009 @ 16:22

Overgave

Heel ontroerend.

» Posted By Namdnal Siroj On October 29, 2009 @ 00:18

Dag schat

:’-(

» Posted By Namdnal Siroj On October 27, 2009 @ 02:31

Nobody knows

Deed me denken aan Erica Sadun die o.a. voor TUAW schrijft. Vond dat zij een tijd lang heel vijandig werd behandeld in die “technische” omgeving.

» Posted By Namdnal Siroj On September 02, 2009 @ 11:16

Tuinporno

Je post deed me denken aan Isabella Rosselini’s Green Porno.
Voor iedereen die het nog niet gezien heeft:
http://www.sundancechannel.com/greenporno/

Hopelijk doet ze planten in de volgende serie ;-)

» Posted By Namdnal Siroj On June 04, 2009 @ 00:55

Overal aangesloten

“Het mobieltje heeft de scheiding tussen privé en publiek veranderd.”

Goede observatie, althans, ik ervaar het ook zo.

» Posted By Namdnal Siroj On April 03, 2009 @ 00:58

Atheïsten zijn stoerder

@Freek

Toen ik nog op school zat hing op de overtoom een lichtbak met de tekst “Twijfel niet, God is er”. Ik had met een vriendin het plan opgevat om, op een regenachtige nacht, twee woorden te verwisselen -> “Twijfel is er, God niet”.
Dat plan is nooit doorgegaan, en voor straf woon ik nu naast “Lees de bijbel, het boek voor u”, bij de Elandsgracht. Die tekst is veel moeilijker te verhaspelen tot iets goeds. Weet jij iets? ;-)

» Posted By Namdnal Siroj On February 04, 2009 @ 04:05

«« Back To Stats Page