Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Menno

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Weer een hand modder

“Sommige tv-series horen verplichte kost te zijn, zoals 13 Reasons Why, dat deze maand op Netflix verscheen”
Dat is de eerste zin van deze column. Ik lees deze zin niet zuiver als ‘descriptief’ (aka: omschrijvend), maar als duidelijke ‘aanbeveling’. Het aanbevelen van een serie die de oorzaak van het probleem, namelijk het bevestigen en legitimeren van bestaande rolpatronen (aka: conservatief), vind ik niet bijdragen aan het veranderen van een serieus probleem.

Begrijp me niet verkeerd, laat iedereen vooral kijken naar wat hij/zij wil; maar deze aanprijzing vanuit linkse hoek, voor een oer-conservatieve mainstream teenage-flick zette mij bij het bekijken in eerste instantie op een verkeerd been.

» Posted By Menno On April 25, 2017 @ 19:06

Mag ik opmerken dat de serie ook buitengewoon truttig is? De serie bevestigt het feit dat jongens de grens op mogen zoeken en dat het de taak van de meisjes is om die grenzen aan te geven. Het probleem is dat het meisje valselijk beschuldigd wordt van seksuele activiteit; het eigenlijke probleem is volgens mij het maatschappelijke verbod voor meisjes om zich seksueel te gedragen. Zonder dat verbod zou er n.l. überhaupt geen probleem zijn. Maar die hypocrisie stelt de serie helemaal niet ter discussie, sterker nog, in die zin is de serie uiterst conservatief. Er wordt de indruk gewekt dat ouders zich met alle denkbare middelen met het geheime leven van hun tiener zouden moeten bemoeien. Ik vind dat voor de seksuele ontwikkeling en het algemene welzijn zijn van de puper/adolescent onwenselijk. Anders gesteld: ik ben blij met de geheimen (aka privacy) die ik op die leeftijd mocht hebben.

» Posted By Menno On April 21, 2017 @ 18:43

Pink Ribbon in cijfers

Even een kleine correctie op een verder prima artikel: het vermogen van Stichting Pink Ribbon is géén “publiek geld”. Publiek geld is geld in beheer van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk (de Europese Unie wordt vaak ook meegerekend), afkomstig uit belastingen en accijnzen. Een private donatie aan een private stichting is nadrukkelijk dus geen gemeenschapsgeld.

Daarnaast heeft een stichting als Pink Ribbon inderdaad de verplichting om een jaarrekening op te maken. Echter, deze hoeft alleen ter inzage worden gegeven aan de leden van de stichting, aldus artikel 300, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Donateurs zijn geen leden.

Uiteraard ben ik het wel met je eens dat een stichting als Pink Ribbon de morele verplichting heeft om haar cijfers eenduidig openbaar te maken, ook al bestaat hiertoe geen wettelijke grond.

» Posted By Menno On November 19, 2011 @ 21:48

Helpende hackers

Je hebt gelijk dat het niks meer kost dan het afgesproken budget, maar uiteraard worden de budgetten wel hoger als de bedrijven die op tenders reageren een risico-opslag gaan incalculeren voor de hackertest.

» Posted By Menno On September 21, 2011 @ 09:27

Geloof in genezing

Wat is precies je argument? Laten we met z’n allen onzin slikken als we verder niks hebben? “Het doet niks, maar ik ben er blij mee want het heeft tenminste geen bijwerkingen”?

“By definition, alternative medicine has either been proved not to work, or not been proved to work. Do you know what they call alternative medicine that has been proved to work?

Medicine.” – http://www.youtube.com/watch?v=V0W7Jbc_Vhw

» Posted By Menno On July 30, 2010 @ 21:25

Privacy, stalkers en ander vals spul

Wat veel mensen vergeten, is dat het slachtoffer vaak levenslang heeft. Heel duidelijk. In de praktijk worden alleen de rechten van de daders verdedigd. Kijk maar naar Koos H. En NEE, ik ben geen fan van die onderzoeksjournalist. Integendeel, er zijn veel te weinig journalisten van dat soort.

Terug naar het onderwerp: Een stalker is iemand die geen realistisch wereldbeeld heeft, en de wereld tegen elke prijs wil aanpassen naar zijn “juiste” visie. Heel typisch dat hij juist voor de PvdA gaat werken. Juist die partij grossiert in het opdringen van diverse visies waarvan we nu weten dat die echt niet werken en veel problemen veroorzaken. Soort zoekt soort blijkbaar. Losse schroefjes zoeken losse schroefjes..

Maar in de perceptie van de “opdringer” is hij/zij volledig juist. Probeer een Jehova maar te overtuigen dat god niet bestaat, of een PvdA-er dat cultuurverrijking een moraalverarming is, of Albayrak die haar visie laatst erg open ventileerde en nu weer takkiya pleegt, of Paul Rosemuller dat Pol Pot erg fout was, enz, enz. Overal moet je rekening houden met “percepties”.

Persoonlijk heb ik ook te maken gehad met een “stalkster”. Haar motivatie was: “..maar je kan toch leren van me te houden ?……” Verder zal ik daar niet over uitwijden, maar het heeft ook zijn sporen achtergelaten, alweer 20 jaar geleden….

» Posted By Menno On April 22, 2010 @ 09:31

«« Back To Stats Page