Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Leny

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Hou ‘s op met dat roze!

Ineke,
Weinig mensen blijken in staat om een probleem anders te benaderen dan op de door hen voorgekauwde manier. Het borstkankerdrama wordt, ook door slachtoffers, als een gegeven geaccepteerd van waaruit men gaat denken aan hoe te genezen of hoe er aan te verdienen. Het is tekenend dat het door jou vaker onder de aandacht gebracht risico van overgangsmedicijnen en alle bevestigende berichten hierover in de media, aan zo veel mensen voorbijgaat.
Terwijl decennialang onderzoek slechts één oorzaak van borstkanker heeft kunnen aantonen, namelijk het gebruik van hormoonmedicijnen, laat de massa gewillig de oren hangen naar misleidende berichten over ongrijpbare onbewezen mogelijke oorzaken.

» Posted By Leny On October 14, 2012 @ 17:55

Met de synthetische bereiding van het vrouwelijk hormoon oestrogeen in de jaren veertig werd een ongekend westers drama geboren. Ondanks het toen al bekende kankerverwekkend risico werd het de werkzame stof in onder andere zwangerschapsmedicijnen, anticonceptiepil, morning after-pil, lactatieremmers, overgangsmedicijnen en medicijnen bij menstruatieklachten. Het werd in kraamklinieken toegediend om grote sterke baby’s te krijgen.
Stijgende incidentiecijfers van (vrouwelijke) kankersoorten sijpelden onze wereld binnen. De eerste groep gebruiksters werd in de overgangsjaren opvallend vaak met borstkanker geconfronteerd; de tweejaarlijkse sceening werd in het leven geroepen.
Bij vrouwen die geen borstvoeding gaven bleek borstkanker vaker voor te komen. Daaruit wordt nu de conclusie getrokken dat het geven van borstvoeding zou beschermen tegen borstkanker. Niet vermeld wordt dat in de jaren zestig, begin jaren zeventig een algemeen medisch advies was om géén borstvoeding te geven vanwege daarin voor de baby schadelijke stoffen als dioxine en pcb’s. Betreffende vrouwen kregen tot halverwege de jaren zeventig normaliter eerder genoemde lactatieremmers toegediend.
Door de eeuwen heen hebben dames uit betere kringen het zogen uitbesteed aan minnen; nooit is daar een borstkankerrisico uit gebleken.
Toen het kankerverwekkend ffect niet langer ontkend kon worden werd een aantal medicijnen voor bepaalde indicaties uit de handel genomen (“omdat we nu betere middelen hebben” aldus het KNMG) en werden doses in andere medicijnen drastisch verlaagd.
Kankerverwekkend betekent gen-beschadigend. Het KWF: “Aan borstkanker ligt altijd een genetische schade ten grondslag. Soms is dit erfelijk bepaald maar meestal ontstaat zo’n schade tijdens het leven.”
Genetische schade kan aan het nageslacht worden doorgegeven. Borstkanker manifesteert zich nu veel vaker op jongere leeftijd.
Naat (synthetische) hormonen zijn er inmiddels meer stoffen bekend die tot tumorgroei kunnen leiden, aldus de oncoloog. Er is dan sprake van een niet-hormoongevoelige tumor.
De gezondheidsontwikkeling van vrouwen blijft in Nederland achter bij die van mannen.
De Volkskrant 12-9-’12: Bij vrouwen tussen de 21 en 71 jaar is de levensverwachting afgenomen. Dit is vooral te danken aan gedragsveranderingen. Vrouwen roken meer en doen zwaarder werk.”

» Posted By Leny On October 11, 2012 @ 12:30

Exit Zamboni

Zamboni’s behandeling heeft mensen van hun MS-klachten en medicijngebruik afgeholpen. Wat is daar mis mee? Daarmee heeft hij méér bereikt dan alle MS-deskundigen bij elkaar. Zij zijn niet verder gekomen dan met pillen en injecties (wie spekt daar zijn zakken mee?) klachten te onderdrukken met het risico op verergering van de onderliggende oorzaak en andere als bijwerkingen vermelde ziektes.
Spontaan herstel impliceert zonder medicijngebruik. Deze kans wordt medicijngebruikers al bij voorbaat ontnomen.
Karin, het is jammer dat je de deur zelfs niet op een kiertje wil zetten voor andermans mening en daarmee elke discussie mijdt. Je wedt op het verkeerde paard!

» Posted By Leny On June 11, 2012 @ 11:55

Natuurlijke dood

“De meeste mensen sterven aan hun medicijnen, niet aan hun kwaal.”
Molière 1622 – 1673

“De dood is niet de vijand van het leven maar de dienaar van het leven.
Daarom is de medische wetenschap in haar heerschzucht levensgevaarlijk.”
A. Roland Holst 1869 – 1952

» Posted By Leny On April 11, 2012 @ 11:17

Pink Ribbon

Europees Parlement, juli 2006
Nederland is de lidstaat waar borstkanker relatief het meeste voorkomt, terwijl de screeningsmethoden in alle lidstaten van een vergelijkbaar niveau zijn. De levensverwachting van vrouwen in Nederland stijgt minder dan die van vrouwen in andere lidstaten. Het veelvuldig voorkomen van borstkanker zou een van de redenen kunnen zijn. Binnen de EU komt borstkanker het minst voor in Litouwen.
Uit het Ontwerpverslag over seksuele en reproduktieve gezondheid van rechten van het Europees Parlement:
“Het gemiddelde gebruik van moderne anticonceptiemethoden in de EU bedraagt ongeveer 65%, Oostenrijk en Griekenland zitten op plusminus 53%, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben het hoogste percentage, ongeveer 75 %. Het gemiddelde gebruik van anticonceptiemiddelen in de kandidaat-lidstaten ligt veel lager dan in de EU (ongeveer 31%), met de laagste percentages in Roemenie en Litouwen (rond de 13,5%) en de hoogste percentages in Tsjechie, Slowakijke, Hongarije en Slovenie (plusminus 47%).”
N.a.v. deze gegevens stelt Dorette Corbey vragen aan de Commissie m.b.t. mogelijk te nemen preventieve maatregelen om in alle lidstaten het aantal gevallen van borstkanker terug te dringen.
In een ontwerpverslag over seksuele en reproduktieve gezondheid en rechten van het Europees Parlement is EU-commissaris dhr. Kyprianou, initiatiefnemer tot het bewerkstelligen van betere beschikbaarheid van moderne anticonceptiemethoden in de kandidaat-lidstaten.
Brabants Dagblad 24-10-2006: “PvdA wil meer onderzoek naar borstkanker.”
“Het dagelijks bestuur van de Europese Unie erkent dat met name oestrogenen bepalend zijn voor het risico op borstkanker.”
AD 14-1011: “Nederlandse vrouwen hebben 25 procent meer kans op kanker voor hun zeventigste dan gemiddeld in Europa.”

» Posted By Leny On November 18, 2011 @ 23:04

Karin,

De behandeling bestond o.a. uit hormonen. Worden hier anti-hormonen bedoeld? Lijkt me ‘enig’ verschil uit te maken aangezien de oorzaak van borstkanker in hoofdzaak wordt toegeschreven aan hormoon-invloeden.

» Posted By Leny On November 17, 2011 @ 12:33

Argwaan: naschrift

Onze discussies lopen steeds vast op hetzelfde punt. Waar ik gevolgen van medicijngebruik wél serieus neem, wordt de blik afgewend en doet de doctrine haar werk: medicijnen zijn een godsgeschenk, blame the victim (of de geografische ligging).
Geografische ligging? Hoe staat het met het gebruik van aangetoonde veroorzakers in betreffende gebieden?
Overigens ben ik zeer geinteresseerd in bostkankercijfers in landen rond de evenaar.

» Posted By Leny On July 22, 2010 @ 21:49

2/3 MS = vrouw (zelfs méér)
2/3 Reuma = vrouw
2/3 Migraine = vrouw
2/3 Psychische stoornissen = vrouw

Komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen:
– osteoporose
– huidkanker

In 2007 stierven meer vrouwen dan mannen aan: (CBS)
– ziekten van het hart- en vaatstelsel
– ziekten van de spijsvertering
– onvolledig omschreven ziektebeelden
– klier-, voedings- en stofwisselingsziekten
– immuniteitsstoornissen
– ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen
– ziekten van de urinewegen en geslachtsorganen
– ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel

Geografische ligging: raadpleeg internet.
Positieve invloed van de zon? Hoe meer richting noordpool, vanaf ongeveer halverwege Scandinavie, hoe lager MS-cijfers.

» Posted By Leny On July 22, 2010 @ 09:59

Met uitzondering van typisch mannelijke c.q. vrouwelijke ziektes komen de meeste welvaartsziektes het meest voor bij vrouwen. Over één niet te weerleggen oorzaak van MS bij vrouwen, schreef ik hier eerder.
V.w.b. MS heeft men ooit een link bedacht met de geografische ligging. Van deze theorie is inmiddels niet veel meer over. Theorieen over de invloed van persoonlijk gedrag, incl. roken, rammelen eveneens aan alle kanten. Overeind blijft het gegeven dat mét het toenemend hormoongebruik door vrouwen in de laatste decennia de als “bijwerkingen” van deze medicijnen beschreven ziektes in aantallen toenamen.
Dat men zich de ogen laat sluiten voor deze realiteit vind ik onbegrijpelijk.
Het zou overigens goed zijn als iemand een heldere omschrijving zou geven van wat het immuunsysteem behelst en wat de invloed van hormonen hierop is.

» Posted By Leny On July 21, 2010 @ 16:06

Argwaan

MS betreft voor 3/4 vrouwen.
Het Farmacotherapeutisch Kompas:
“Vitamines uit de B-groep, B-12 en foliumzuur (B-11). Onmisbaar voor functioneren van alle orgaansystemen. Deficiëntie uit zich het eerst in afwijkingen van het bloed. Andere stoornissen, b.v. neurologische complicaties bij vit. B-12-gebrek, treden in het algemeen pas later op…..
Tekort aan foliumzuur is vaak gecombineerd met een tekort aan vit. B-12….
Belangrijkste werkingen van vit. B-12 o.a.:
het voorkómen van degeneratieve veranderingen in de myelinescheden van het centrale zenuwstelsel….
Een tekort kan ook ontstaan bij langdurig gebruik van anticonceptiva….
Het gebruik van anticonceptiva kan leiden tot manifestatie en verergering van MS-klachten.”

In 2001 werd o.l.v. Ivan Wolffers een enquete gehouden onder vrouwelijke MS-patiënten. Hieruit kwam overduidelijk het negatieve effect op MS-klachten naar voren a.g.v. pilgebruik.
18 September 2001 verscheen n.a.v. deze enquete een persbericht met als titel: “Onderzoek wijst uit: duidelijke informatie over de relatie tussen pilgebruik en MS-klachten noodzakelijk.”

Ofschoon mij dit belangrijke informatie lijkt niet alleen voor vrouwen in het algemeen maar zeker voor MS-patiënten, heb ik er in de media nooit meer iets van vernomen.

» Posted By Leny On July 02, 2010 @ 21:04

Voorlichting

Men is al tientallen jaren meer gaan bewegen, minder vet gaan eten, minder zoet en zout gaan gebruiken en toch nemen de ziektes die ermee in verband worden gebracht in aantallen alleen maar toe.
Hoe lang zal het nog duren voordat het zout op is dat mensen zich in de ogen laten strooien v.w.b. verklaringen voor het obisitas-probleem.
Bewegen: al die mensen in rolstoelen en scootmobiles (steeds meer en op steeds jongere leeftijd) zouden moddervet moeten zijn. Zelf gebruikmakend van een rolstoel zie ik dat niet bewaarheid.
Ik zei het al eerder: geef het volk brood en spelen. De farmaceut vaart er wél bij. Hoe meer hij aan de man/vrouw brengt hoe groter de problemen worden en dat biedt opnieuw perspectief!

» Posted By Leny On June 23, 2010 @ 22:38

Beeld

“Geen idee wat voor troep..”
In ieder geval doping b.v. in de vorm van steroiden (geslachtshormonen) en/of peptidehormoon (gemaakt door de nieren). Hormonen, DE oorzaak van kanker. Terwijl men hormoon-invloeden blijft zoeken in nano- en picogrammen in voeding en milieu wil men ons doen geloven dat aan het gebruik van b.v. micro- en milligrammen geslachtshormonen in o.m. massaal door vrouwen gebruikte medicijnen, nauwelijks risico’s kleven.
Voor de hoge cijfers vrouwelijke kankersoorten zoals m.n. borstkanker, heeft men geen verklaring.
Geef het volk brood en spelen…..

» Posted By Leny On June 02, 2010 @ 12:39

Exit screening

Beste Karin, beste Ineke,
Met de 2-jaarlijkse screening van vrouwen boven de 50 is men begonnen toen de generatie gebruiksters van de 1e anticonceptiepil en andere met dezelfde hoge doses synthetisch oestrogeen samengestelde medicijnen, de overgang bereikte. Voor het (borst)kankerrisico werd al voor de introductie ervan gewaarschuwd. Het met overgangsklachten vaak gepaardgaand hormoongebruik betekende nog een extra verhoogd risico.
Al enige tijd brengt de 50+-screening een dalend aantal bk-patienten aan het licht. De aanvankelijke doelgroep is inmiddels de overgangsjaren (ruim) gepasseerd (voor zover men nog leeft) en bij nieuwe 50-plussers is uiteraard minder vaak danwel geen sprake meer van bovengenoemd gewraakt medicijngebruik. De groep 50-plussers met bk betreft derhalve een steeds kleiner wordend aandeel van het totaal. Daarentegen groeit het aantal jonge vrouwelijke en mannelijke bk-patienten die vaak a.g.v. gewraakt medicijngebruik door de moeder met een verhoogde gevoeligheid geboren werden. Zij worden alleen bij uitzondering regelmatig gescreend.
Naast screenen na de nodige voorlichting zoals b.v. omtrent siliconen, lijkt het mij op z’n zachtst gezegd wenselijk dat vrouwen eerlijk worden voorgelicht over de gevaren van hormoongebruik in de vorm van medicijnen.
Natuurlijk, het wordt in elke bijsluiter vermeld maar als de kanker zich dan aandient wordt naar allerlei onzinnige factoren gewezen als mogelijke oorzaak terwijl er maar één oorzaak daadwerkelijk is aangetoond die bovendien door de fabrikant zelf wordt vermeld en waardoor deze niet aansprakelijk kan worden gesteld.

» Posted By Leny On June 29, 2010 @ 15:56

Ideetjes

Ineke en Janus, helemaal mee eens!!! De realiteit levert het bewijs. Steeds meer (chronisch) zieken, nieuwe ziektes, problemen rondom zwangerschappen, bevallingen, jonggeborenen en kinderen. Overal waar men zich met (vnl. chemische middelen) bemoeit met de natuur, gaat het fout. Niet alleen bij de mens maar ook bij dieren en gewassen: degeneratie.
Onkruid vergaat niet. Dat moet het doen zonder kunstmest, gewasbeschermers etc. Het leert zich wapenen tegen steeds sterkere verdelgingsmiddelen om daarna steeds weer opnieuw de kop op te steken.
Dit in tegenstelling tot mens, dier en gewas, waar de chemische industrie steeds meer middelen moet aandragen: economie, daar draait het om. Niet om onze gezondheid.

» Posted By Leny On February 04, 2010 @ 12:21

Potje poepen

Hoe stelt men vast dat iemand een aantoonbaar hoog risico heeft?
Bij kanker is altijd sprake van een DNA-mutatie die meestal gedurende het leven ontstaat (info KWF). DNA=erfelijk materiaal.
Impliceert dit niet dat kanker altijd erfelijk is? Dat iedereen die kanker heeft (gehad) dit kan doorgeven aan het nageslacht, zij het in meer of minder sterke mate, al naar gelang de aard van de beschadiging?

» Posted By Leny On January 30, 2010 @ 22:31

De verdingelijking van alles

De mens kan de natuur niet verbeteren. Dat is nog nooit ergens gebleken. Hooguit kan hij de schade (enigszins) herstellen die hij, meestal zelf, eerder aanrichtte.

» Posted By Leny On December 13, 2009 @ 12:43

Kiezen tegen kanker

Waar vinden we enig rendement van de activiteiten van het KWF? Na méér dan 50 jaar onderzoek (en heel veel geld) kan men niet één concrete oorzaak noemen. Cijfers blijven stijgen en nieuwe soorten dienen zich aan. Er worden slechts twijfelachtige risicofactoren genoemd die we heel vaak niet in de hand hebben en waaraan iedere klinische onderbouwing ontbreekt. Risicofactoren die bovendien vaak niet van toepassing zijn op het slachtoffer in kwestie. Zo blijkt bij longkanker steeds vaker een relatie met de invloed van roken te ontbreken.
Bij borstkanker wordt op de eerste plaats gedacht aan de invloed van hormonen. Daar wordt een tumor op onderzocht en deze blijkt dan al dan niet hormoon-gevoelig. Zo moet dan toch ook kunnen worden aangetoond of b.v. een longtumor nicotine- of teer-gevoelig is? Of een levertumor alchohol-gevoelig? Of maak ik een denkfout?
In de oncologie zijn naast hormonen méér stoffen bekend die tot tumorgroei kunnen leiden (weet ik van ‘mijn’ oncoloog). Waarom horen we daar nooit iets over?
Overigens is het laatstgenoemde incidentiecijfer van borstkanker bij vrouwen in nederland 13.000 per jaar. De kans erop is inmiddels gestegen naar 1 op 8 vrouwen (12,7 %) en stierven er in 2008, ondanks toegenomen screening en betere behandelingsmethoden, 5 % meer aan bk dan in 2007.
Wat mij betreft mag het KWF naar huis worden gestuurd. Voor alle gelden die zij ontvangen zijn veel betere bestemmingen te bedenken.

» Posted By Leny On November 08, 2009 @ 22:21

Taille als tijdsbepaling

Worden met huidige te dikke arme mensen de domsten onder ons bedoeld?

» Posted By Leny On September 23, 2009 @ 11:47

Afweer op bijles

Lijkt mij een juiste benadering.
Vanaf het moment dat men begonnen is met vaccinatie tegen steeds veranderende virussen zijn griepcijfers ieder jaar gestegen. Recent is gebleken dat vaccinatie niet werkt ter voorkoming van met griep gepaardgaande longontsteking.
Wie werd/wordt er eigenlijk beter van?

» Posted By Leny On September 28, 2009 @ 17:15

Bacterien die al miljoenen jaren bestaan en waar wij ons al miljoenen jaren tegen hebben leren verdedigen, kunnen sinds wij antibacteriele middelen gebruiken, weer toeslaan.??
In deze zelfde periode van toenemende medicalisering stijgt jaarlijks het aantal griep-patienten en krijgen steeds meer mensen te maken met andere (nieuwe) virus-ziektes.??

» Posted By Leny On September 15, 2009 @ 11:59

Karin, je vergist je vwb beide onderwerpen. Dat is jammer.

» Posted By Leny On September 13, 2009 @ 12:04

Karin,
Medicijngebruik kan zelfs levensreddend zijn maar ook bijwerkingen blijven van kracht. Niet zelden manifesteert zich bij/na gebruik van een medicijn tegen een bepaalde aandoening een nieuwe ziekte, vaak te herleiden naar de invloed of als bijwerking bekend van bedoeld medicijn. Reden waarom mensen vaak met meerdere ziektes te maken krijgen.
Homeopathie is natuurlijk niet het synoniem van “water gemengd met niks etc.” Ook in het reguliere circuit gaat men er steeds vaker toe over om mensen met bepaalde ziekteverwekkers in contact te brengen om zodoende hun afweer te versterken: gestaag toenemend aantal vaccinaties en het toedienen van b.v. probiotica.

» Posted By Leny On September 12, 2009 @ 20:38

De belangrijkste vernielers van ons afweersysteem zijn medicijnen. Zij nemen het lichaam werk uit handen waardoor de afweer degenereert m.a.g. stijgende ziektecijfers en manifestatie van steeds nieuwe ziektes.
Hoe meer medicijnen hoe meer zieken en ziektes en hoe groter de behoefte aan steeds nieuwe medicijnen en vaccins.
Misschien is de verguisde homeopathie, gebaseerd op het stimuleren van de afweer d.m.v. contact met ziekteverwekkende stoffen, zo gek nog niet. (Wat is het verschil met vaccinaties?)
Zouden de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en daarmee samenhangende kosten in de laatste decennia een bevestiging van bovenstaande kunnen betekenen?

» Posted By Leny On September 12, 2009 @ 10:25

Terughoudendheid

Is het niet voordehandliggender het placebo-effect te zien als een bewijs dat klachten vanzelf kunnen verdwijnen ipv het toe te schrijven aan onbegrepen ingewikkelde lichaamsprocessen?

» Posted By Leny On June 14, 2009 @ 12:15

Indianenverhalen

Laten wij ons niet een oor aannaaien als we o.a. geloven dat
. besnijdenis zou beschermen tegen hpv-besmetting?
. het Japans voedingspatroon zou beschermen tegen borstkanker?
. MS te maken heeft met de breedtegraad waarop we leven?
Van deze ziektes is een relatie met ‘pil’gebruik aangetoond.
Doen navolgende factoren niet enige twijfel ontstaan aan de geloofwaardigheid van aanpak en resultaat van onderzoek (waarbij de farma industrie altijd een vinger in de pap heeft?
. Bij partners van besneden mannen zal het zelden pilgebruiksters betreffen.
. In Japan was de pil tot voor 9 jaar verboden
. In poolgebieden en rondom evenaar ligt pilgebruik ver achter (voor zover er al sprake van is) op dat in westerse landen. Zelfs het Farm.Therap.Kompas vermeldt het risico op manifestatie en verergering van MS-klachten agv pilgebruik.

» Posted By Leny On April 09, 2009 @ 14:58

Toen 50 jar geleden ‘de pil’ aan de vrouw gebracht moest worden placht een groot gedeelte van de medische wereld o.a. het kankerrisico af te doen als ‘indianenverhalen ‘.
De eerste pillen waren gebaseerd op DES, waarvan de ontwikkelaar zelf al waarschuwde voor het kankerrisico. DES was de verzamelnaam voor hoge doses synthetisch oestrogeen, de basis voor een tot ca. 1978 groeiend aantal medicijnen. Omdat DES-gebruik alleen in verband werd gebracht met gemakkelijk traceerbare vrouwen die het als medicijn kregen toegediend bij een dreigende miskraam, bleven miljoenen vrouwen in de westerse wereld onwetend van hun DES-gebruik in de vorm van andere medicijnen. Nadat de gevolgen voor het nageslacht, zoals o.a. de kans op onvruchtbaarheid, kanker en afwijkingen aan geslachtsorganen onomstotelijk vaststonden werden doses synthetisch oestrogeen in alle betreffende medicijnen drastisch gereduceerd. Inmiddels was men ook tot de constatering gekomen dat de eigen lichaamsproductie van oestrogenen altijd veel te hoog was ingeschat. Synthetisch oestrogeen bleef echter tot op de dag van vandaag de basis voor een reeks medicijnen incl. ‘de pil’. Alle aan DES toegeschreven gezondheidsrisico’s doen zich nog steeds voor (niet alleen bij het nageslacht) maar kunnen nu uiteraard niet meer in verband worden gebracht met een specifieke gebruikersgroep. Het betreft nu een groot aantal gebruiksters van een reeks medicijnen voor meerdere indicaties. Reden waarom onderzoek naar de gevolgen van een enkel medicijn nooit tot een oorzakelijke verklaring kan leiden. Bingo voor de farmaceutische industrie!
En de wereld draait door. Meisjes krijgen op school tekst en uitleg over het geaccepteerde ‘pil’gebruik waarvan engels onderzoek recent een verband heeft aangetoond met baarmoederhalskanker. Maar ja, daartegen kunnen ze nu gevaccineerd worden. De gevolgen (voor het nageslacht?) zien we later wel weer.

» Posted By Leny On April 04, 2009 @ 12:22

Als het nou…?

Mien,

Het onderzoek was specifiek gericht op de nadelige effecten van pilgebruik op MS-klachten. Pil- en ICSI-hormonen zijn uiteindelijk allemaal van invloed op de werking van de hypofyse en daarmee op de totale hormoonhuishouding. Meer kan ik daarover niet zeggen.
Ik beschik weliswaar over het hele (engelstalige) rapport waarin verslag wordt gedaan van aanpak, werking van de specifieke hormonen, uitkomsten, geraadpleegde literatuur etc. maar het zou veel te ver gaan om daar voor ons verdere relevante informatie uit te halen. Dat is voer voor ingewijden. Belangrijk is vooralsnog de eindconclusie.
MS is een ernstige ziekte die vnl. vrouwen treft. De negatieve invloed van hormoongebruik is aangetoond, niet alleen in dit onderzoek.
Je kunt je afvragen waarom niemand de moeite neemt om de invloed van alle veelvuldig door vrouwen gebruikte hormoonmedicijnen nader te onderzoeken of op z’n minst de tot nu toe op tafel liggende uitkomsten in bredere zin bekend te maken.

Groetjes,
Leny

» Posted By Leny On November 03, 2008 @ 20:26

Mien,
Ik heb zelf ook gezocht op internet maar kan niets vinden. Daarom uit mijn eigen archief:

“Prof. Wolffers pleit voor duidelijkheid aan informatie voor de MS-patienten: Ten eerste om problemen te voorkomen en ten tweede om achteraf te begrijpen wat hen is overkomen.”

Persbericht, Amsterdam, 18 september 2001:
“Onderzoek wijst uit: duidelijke informatie over de relatie tussen pilgebruik en MS-klachten noodzakelijk.”

Uit: “Resultaten van een literatuuronderzoek en een enquete onder vrouwelijke MS-patienten”:
“Van de 160 vrouwen waren er 133 die een of meerdere malen orale anticonceptiva/prikpil gebruikt hadden (83%) De gemiddelde leeftijd van pilgebruiksters was 42 jaar en significant verschillend van deze van niet-gebruiksters 53.
MS startte bij pilgebruiksters op een gemiddelde leeftijd van 29 jaar, bij niet-gebruiksters op 39 jaar.

Alles wat je er evt. meer over wil weten wil ik graag voor je opzoeken.

» Posted By Leny On November 03, 2008 @ 13:52

Mien,
MS betreft voor 2/3 vrouwen.
Enkele jaren geleden is door de VU o.l.v. Ivan Wolffers een enquete gehouden onder vrouwelijke MS-patienten waaruit duidelijk naar voren kwam dat de ernst van de klachten samenhing met de hormoonproductie.
Daarin ligt ook de verklaring voor het verschil in de ernst van de klachten op de verschillende momenten tijdens de cyclus en tijdens een zwangerschap. E.e.a. was reden tot nader onderzoek. Er is nooit meer iets van gehoord.
Individuele verschillen kunnen te maken hebben met het al dan niet gebruiken van hormoonpreparaten zoals b.v. de pil.

» Posted By Leny On November 01, 2008 @ 15:44

Karin,

“…hormonen in mijn lichaam.”
Van buitenaf toegediend of lichaamseigen?
Wordt kanker niet toegeschreven aan invloeden van buitenaf?

“….een tumor ontwikkeld ..” Waardoor?
Als die tumor verwijderd is wat is dan nog de rol van de ‘meststoffen’?

Als het niet zozeer gaat om een teveel aan geproduceerde hormonen waarom moet de productie dan omlaag gebracht worden wetend dat bk veel minder vaak voorkomt bij vrouwen met een hoge productie?

Met een vrouwenlichaam bedoel ik het lichaam van een vrouw die bk heeft (gehad) én MS (zoals jij en ik). In de literatuur wordt beschreven dat door een te lage hormoonproductie bij iemand met MS-gevoelige genen MS-klachten manifest kunnen worden.

» Posted By Leny On November 01, 2008 @ 12:27

«« Back To Stats Page