Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 181 To 210 Of 2,149 Comments

De blunders van Pink Ribbon

En plotseling zomaar ineens zien we waar al die KWF en Pink Ribbon miljoenen zomaar ineens plotseling naartoe gaan:

LD 07-12-11 p A 11

Miljoenen voor Sevenummer
door Will Gerritsen

Oud-Sevenummer Jan Hoeijmakers (1951) heeft gisteren in Leiden de prestigieuze Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs voor zijn “plannen voor baanbrekend kankeronderzoek” in ontvangst genomen. Aan deze subsidieprijs van KWF Kankerbestrijding is een bedrag van twee miljoen euro verbonden. Het geld wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor prostaat- en blaaskanker. Deze therapieen zouden de ziekte kunnen terugdringen en in sommige gevallen zelfs helemaal genezen.
Hoeijmakers is als hoogleraar moleculaire genetica werkzaam aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en staat bij het publiek bekend als de ‘verouderingsprofessor’. In zijn onderzoek staat de vraag centraal hoe het komt dat mensen verouderen. Daarbij richt hij zich op de wijze waarop DNA (chemische code van onze erfelijke eiegenschappen) schade oploopt en welke reparatiemechanismen er aan to pas komen om deze beschadigingen to herstellen. Hoeijmakers wil onderzoeken welke verschillen er bestaan tussen de reparatiemechanismen bij kankercellen en gezonde cellen. Zo zou her mogelijk worden om kankercellen to herkennen en behandelmethodes to ontwikkelen die de kankercellen en daarmee de tumor treffen, maar het gezonde weefsel intact laten.
Hoeijmakers won in juni de prijs van de Akademiehoogleraren 2011 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), een bedrag van een miljoen euro. Hij wordt door de KNAW als de belangrijkste expert in de wereld op het gebied van DNA-onderzoek betiteld.

» Posted By juzo On December 08, 2011 @ 21:12

@ 37 “dat is één van de vragen die Pink Ribbon nog steeds moet beantwoorden…”

Pink Ribbon MOET helemaal niets,

… en hoeft aan helemaal niemand verantwoording af te leggen.

Dat doet zij dan ook niet, hoezeer velen dat ook verdriet, en de STICHTING houdt zich daarmee keurig aan de wet.
NIEMAND kan haar dwingen.

Dan ben je uitgepraat.

‘\°_°/’

Als je niet ZEKER bent van je antwoord, moet je het NOOIT geven.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 20:27

De continuering van de praktijken KWF en Pink Ribbon zal plaatsvinden als bestaand en te ontwikkelen extra verzekeringsfonds,

dat een klein percentage uitkeert aan de inleggers (donateurs) voorzover zij anders aangeslagen zouden worden door hogere aanvullende ziektekosten(premies),

in geval van onverwacht optreden van kanker, aanwijsbaar te danken aan hun onvoorzichtige levens- en voedingsstijl, -gewoonten.

Zij die een zorgvuldige levensstijl erop na houden, en geen kanker hebben of krijgen,

ontvangen voortaan aanzienlijke permiekorting, zo wordt momenteel binnen de zieketekostenverzekeraars(organisaties, CZ) besproken.

‘\°_°/’

Het solidariteits- en gelijkheidsbeginsel overboord.
Daar is al zo lang het wachten op.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 14:16

Ik zal ‘ns effe kijken, maar ik heb niet veel tijd, weer een aantal dagen weg.
Hou jij ‘t maar in de gaten.
Groet!

Jules.

‘\^_^/’

De maanden november en december zijn weer zoals al die jaren
dat ik nog werkte gloeiend en zelfs suizebollend druk.
Ik ren me gek, en dat op mijn leeftijd.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 10:46

Kijk,
ik drink veel koffie.

Stel dat het drinken van veel koffie kankerverwekkend was.

Dan zou ik de afweging moeten maken,
om door te gaan met veel koffie te drinken,
of te stoppen.

Alles onder het motto en de maatschappelijke vlag:
“eigen schuld, dikke bult”.

‘\^_^/’

Wij begrijpen elkaar.

Het leven is derhalve, dan ook, maar kort.
Geen jonge sterke man, in de kracht van zijn leven meer zijnde.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 10:26

Het grote geld van Pink Ribbon en KWF is nodig om bepaalde “streamers” in de publiciteit om te kopen. Zo gaat dat nu eenmaal en er is niets aan te doen, zo oud als de weg naar Rome. Alleen onttrekken die “streamers’ zich aan de openbaarheid en dat is ook maar heel goed ook.

Op andere manieren gaat het nou eenmaal niet, in de publieksvoorlichting en -omturning, naar nieuwe, kankerprecuratieve, lifestylen.

Daar is men vroeger, op de leeftijd van 6 jaar van ieder, al mee begonnen.

‘\°_°/’

We kunnen de onbestaanbaarheid in verantwoordelijkheid van onze lifestyle nou eenmaal niet afkopen door veel kritiek te hebben op KWF en Pink Ribbon, die ons van ons geld niet steunen in onze lifestyle.

Dat zou een beetje hypocriet zijn.

Nietwaar..???

Wij begrijpen elkaar.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 09:59

De media hebben over het algemeen géén belangstelling voor artikelen over kanker, KWF en Pink Ribbon.

Dat komt omdat door de redacties journalistieke maatstaven aan die artikelen worden aangelegd.

a. ze moeten nieuws zijn.
b. ze moeten wat te zeggen hebben (authoriteit).
c. ze moeten de uitgeversmaatschappij en exploitatie geld opleveren.

Dat doen artikelen over kanker, KWF en Pink Ribbon geen van drieën.

KWF en Pink Robbon zullen zich dus wat anders moeten laten invallen om het publiek ter omturning te bereiken.

We wachten af.
We kunnen al deze stripes van reply’s bewaren voor volgend jaar,
en alle jaren nadien.

Dan laten we ze doodgewoon weer allemaal de revue passeren.

‘\°_°/’

Hopeloze zaak.
Begin maar over wat anders.
Wat beter “verkoopt”,

of ga zelf, in red dress, hoogst persoonlijk alle media – tv camera’s af.
Langzaam pratend.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 09:43

Goed zo, Sjaak.

Hartelijk dank.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 09:30

De taak van KWF en Pink Ribbon MAG GEEN ANDERE dan publieksvoorlichting zijn waardoor de levenshouding, de lifestyle en de precuratieve mentaliteitsverandering in gang gezet en gehandhaafd wordt.

Men dient dus uitsluitend onderzoek te subsidiëren hoe de instelling en levensstijl van het publiek, om het krijgen van kanker te voorkomen, aangepakt wordt.

De norm (Genève) voor het toedienen van kankerverwekkende stoffen aan alle mensen over de hele wereld is, dat

jonge sterke mannen, in de kracht van hun leven, niet zijnde zwangere vrouwen, bejaarden, kinderen en zieken er geen (langdurige) aantoonbare schade van ondervinden.

‘\°_°/’

En zo is de cirkel rond, dacht ik zo en bestudeer het maar eens goed.

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 09:29

@ 23 De handel en wandel van Pink Ribbon (en KWF) is zodanig, dat zij aan fondsenverwerving doen LOUTER EN ALLEEN VOOR DE VOORLICHTING.

Ruim uitsnijden,
en goed nabestralen

van de kanker
moet je aan chirurgen overlaten.

Daar hebben KWF en Pink Ribbon niets mee te maken want zij zijn en hebben geen chirurgen.

KWF en Pink Ribbon zorgen voor een totale levenshouding, lifestyle en mentalitietsverandering en ombuiging waardoor het krijgen van kanker minder voor de hand liggend is.

Zij doen dat door voorlichting, publicaties, inwerken en omturnen van de massa, het publiek en dat kost heel erg veel geld.

Is dat duidelijk?

‘\°_°/’

Ja.
Dat is duidelijk.

Iets anders MOGEN en KUNNEN KWF en Pink Ribbon namelijk ook niet doen.

Zij zijn en hebben GEEN chirurgen wiens enige taak tegen kanker is:

ruim uitsnijden;

en

goed nabestralen.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 24, 2011 @ 09:23

Vormen van kankeronderzoek (1)

Ik zat eens naast een boer. Dat gebeurt vrij veel, want hij is net zoals ik lid van een kerkelijk zangkoor. En we repeteren wekelijks 2x. In de pauze eet ik een appeltje. “Als jij eens wist”, zei hij bedachtzaam, -het is ‘n doodgoeie kerel van 72 jaar, ik ken hem al vele tientallen jaren door en door-, “als jij eens wist, wat er voor zware metalen, kwik, cadmium, lood, koper, tin, mangaan, dioxines, cesium, strontium, en noem nog maar een hele reeks zwaar kankerverwekkende stoffen dat er in die appel zitten, dan at jij geen appel meer.” Zei hij. “Maar de mensen willen het toch? Ze willen geen beestjes meer in de appel? Geen gaatjes aan de buitenkant? Nou als wij niet spuiten, mogen we ze niet op de markt brengen. Verkopen we niks, want dat we spuiten wordt gecontroleerd. Je moet bij mij eens komen kijken waarmee we spuiten.”

Begin daar maar eens aan.
Met je kankeronderzoek.

‘\°_°/’

Laat ‘t geld maar op de plank liggen.
Dat is beter zo.

Hef KWF en Pink Ribbon maar op.
Verstrooi het ingezamelde geld over de wereld,
en praat helemaal nergens meer over.

Ik blijf erbij: de bedrijven veroorzaken de kanker,
de bedrijven zullen het onderzoek ernaar en de bestrijding betalen.

Zal het niet in 2012, dan toch zeker in 2025.

» Posted By juzo On November 23, 2011 @ 23:54

@ 1 Sjaak merkt het goed op. Uitstekend zelfs. Sjaak is de enige die het in de gaten heeft.
-.-
Door afwezigheid heb ik de hele rits reply’s in alle posten niet meer kunnen lezen.

Dat bij Pink Ribbon consorten wat, veel heel veel, onnoemelijk veel, ontzettend geweldig veel, geld op de plank blijft liggen, dat wellicht, misschien, ooit, ergens (zij zijn een STICHTING………..) uitgegeven zou kunnen worden…, is voor een (klein) gedeekte denkbaar.

Ik kan het me voorstellen.

Beter is, zeer in het algemeen, geld op de plank te laten liggen,
en het NIET uit te geven,

dan het aan iets HELEMAAL VERKEERDS uit te geven.

Pink Ribbon en KWF zouden binnenkort het verwijt KUNNEN krijgen, dat zij geld zouden hebben uitgegeven, aan iets VERKEERDS.

Aan VERKEERD, FOUTIEF onderzoek, aan onbetrouwbaar onderzoek.

Aan onderzoek dat alweer achterhaald is, en wordt. Aan onderzoek dat geen onderzoek is. Aan onderzoek dat naar de mening van het publiek helemaal niet goed, en geen geld waard is.

LET OP: HET PUBLIEK LIGT OP DE LOER.
Het wil weten waar het geld naartoe gaat.
Let op. Let op. En let nog eens en nog eens en nog eens op.
Het is een hoogst gevaarlijke zaak, geld uit te geven, als je niet weet waaraan. Als KWF zijnde, en als Pink Ribbon zijnde.

Het publiek slaat je om de oren, als je het geld niet GOED uitgeeft, als KWF en Pink Ribbon zijnde.

Dan kun je net zo goed ‘t raam opendoen en de biljetten de wind in en naar buiten de nacht in smijten.

Je moet dus verdomd goed weten wat je doet.

Dat weten KWF en Pink Ribbon niet.

Geen enkele onderzoeker is betrouwbaar.
Ze zijn allemaal zo corrupt als de nacht zwart is.

-.-

Dat ZOU kunnen.
Ik zeg niet dat het zo is, of zal zijn, maar ik zeg dat de kans groot is, dat het geld helemaal verkeerd uitgegeven en bestemd gaat worden.

Het publiek zal het er TOTAAL NIET mee eens zijn, waarnaartoe, het geld gaat.

De hele materie van kanker, kanker in al zijn soorten, kanker in al zijn oorzaken, kanker in al zijn verschijningsvormen. in al zijn ontstaansverschijnselen, in alle omringende factoren en omstandigheden die aan het ontstaan van kanker zouden KUNNEN bijdragen,

is totaal onbekend.

Niemand weet en niemand zal ooit weten, wat de oorzaak van kanker is of ooit zal kunnen zijn.

Het besteden van geld is ZEER tot UITERST discutabel.
Het is STAATSGEVAARLIJK.

Als geld (ook maar een CENT) (“verkeerd”……..) uitgegeven wordt, zal er een STORM van verontwaardiging ontstaan.

Wat is (“verkeerd…………..”) Bij God en Alleeloeja, ik weet het niet.
En als IK ‘t al niet weet, weet niemand het.

De media,
de personen in Nederland
komen niet meer stil.

De kans is groot dat er een BURGEROORLOG ontstaat.

Het is beter dat het geld niet uitgegeven wordt.

‘\°_°/’

Het is een RAMP.
Wat er op DIT MOMENT gebeurt, is een Nationale Ramp.

En laat ik niet merken dat er ook maar EEN CENT VERKEERD UITGEGEVEN WORDT.

Ik zal ze kielhalen tot mijn laatste snik, als dat gebeurt.

-.-

En nou Sjaak weer.

» Posted By juzo On November 23, 2011 @ 22:51

Pink Ribbon in cijfers

@ 151 Het gaat om de (hoofdelijke) financiële aansprakelijkheid van de bestuursleden, die is bij een vereniging (wat Pink Ribbon NIET is) en bij een stichting (wat Pink Ribbon WEL is) anders geregeld. De bestuursleden van Pink Ribbon ontspringen dus de dans. Verder hebben zij (de bestuursleden) en de stichting (Pink Ribbon) geen enkele verplichting. Ze zijn dus feitelijk, nergens voor aanspreekbaar. Men kan Pink Ribbon nergens toe dwingen, en als men verstandig is, geeft men hun geen geld.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 29, 2011 @ 00:57

@ 101 Dacht je dat? Dat zijn aftrekbare verwervingskosten. Hoe meer ze er van hebben, hoe minder belasting ze betalen. En verwervingskosten zijn er om iets te verwerven, en met dat verwerven kan je enorm veel winst maken. Als je ‘t goed doet. Sanoma is bepaald geen filantropische instelling. O nee. . . . . . . . . . Dat is niemand, en er geeneen, in het bedrijfsleven.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 21, 2011 @ 13:38

Ik ben effe ‘n paar dagen weg, hou jij ‘t effe in de gaten.

‘\^_^/’

» Posted By juzo On November 21, 2011 @ 13:04

@ 93 Je had geen contract en dan blijf je in de lucht hangen met je claim.

“Verwachtingen die niet waargemaakt worden” zweven als altijd in het strafrechtsysteem.

Soms komen ze ‘ns neer ten goede, in de meeste gevallen weegt het Openbaar Ministerie het maatschappelijk nut, en in dit specifieke geval is dat niet veel.

Bovendien is het een stichting en die zijn niet gehouden tot wat dan ook.

De goede les die je moet trekken is, dat je nooit geld moet geven aan een STICHTING. Wel aan een BV of NV een commanditaire vennootschap, een controleerbaar overheidsorgaan, een betrouwbaar familielid, of jezelf als mooiste voorbeeld.

‘\=_=/’

Over ‘n paar jaar is er van de huidige goedgeefsheid wel helemaal niets meer over.

» Posted By juzo On November 21, 2011 @ 12:32

Van ‘t onderzoek dat de prof (proffen) doet en doen, gaat weer ‘n groot deel van ‘t bekostigingsgeld naar ‘t bedrijfsleven… Want daar heeft ‘ie contact en contRact mee… in ‘t verborgene.

Nee…,
geef MIJN portie maar ‘an Fikkie.

‘\=_=/’

Niks is wat ‘t lijkt, en omgekeerd.

» Posted By juzo On November 21, 2011 @ 12:25

Daar komt bij, wat voor onderzoek steunen wij eigenlijk..? Dus stel, dat er van de gegeven en verzamelde donaties ook maar IETS naar de bekostiging van kankeronderzoek zou gaan. Wat voor onderzoek is dat eigenlijk..? Een paar velletjes papier, waar een of andere prof als ‘ie maar prof voor z’n naam heeft staan z’n handtekening onder gezet heeft..? Hebben we daar wat aan..? Moeten we dáár ons geld aan uitgeven..? Onderzoek is mooi.., en onderzoek is prachtig.., maar wat voor onderzoek betalen wij eigenlijk..? Is onderzoek .. .. .. géén onderzoek..? Ik kan óók wel zeggen, dat ik onderzoek doe. En ‘n prof, de een of de andere, kan ook wel zeggen, dattie onderzoek doet, maar wat is ‘t verschil..? Ik bedoel, het is allemaal zo wazig, eigenlijk. Zo fishy, en zeepbel-achtig. Het is allemaal zo niets, knudde en boerenbedrog.

Daar moeten we niets van willen hebben.

Ik zou er maar niets aan geven, op deze manier, als ik iedereen was.
Geld in ‘t water gooien, of uit ‘t raam smijten, kan altijd nog.

‘\=_=/’

Kankeronderzoek, erkend, hoort alleen door ‘t bedrijfsleven betaald en gecontroleerd te worden. Want zij veroorzaken ‘t.

» Posted By juzo On November 21, 2011 @ 12:16

Ribbon en KWF laten zich NIETS gelegen liggen aan de wensen die de mensen hebben hoe hun geld te besteden.

En zo hoort het ook.
Bij ‘n stichting.

‘\°_°/’

Wie doet je wat.

IK laat me NIETS gelegen liggen aan de wensen van andere mensen, hoe IK m’n geld te besteden heb.

Dat zou me wat moois worden zeg.

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 21:42

@ 66 jaa…, neê,

maar ik tel die tienduizend kikkers, die liggen te kwaken, in iedere boeren karre,

mêe.

‘\^_^/’

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 10:06

@ 61 Precies, zo is ‘t. Als je geen geld heb, hebbie niks, dus zorg dat je geld krijg.

‘\°_°/’

Als je leven je lief is.

Is je dat vroeger op de school al niet bijgebrach?

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 09:11

Je kan er wat ‘an doen om ‘m van plaats 9 af te krijgen.

http://m.trouw.nl/article/4476/3041780/Top-50-Gezondheidszorg.html

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 09:09

Maar ja, het grote voordeel is wel, dat ‘r ‘n uitlaatklep is, hè, anders moesten die ook allemaal weer in de gestichten.

‘\^_^/’

Of aan de knockknockvallium.

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 08:46

We moeten alle reply’s in deze kolommen net zoals die van vorig jaar en het jaar daarvoor maar goed bewaren. Die krijgen we nog nodig in de herhaling, van de campagne KWF en Ribbon van volgend jaar om deze tijd, het jaar daarna en zo voort tot en met het jaar 2020. Dat is net zoals de ieder jaar vreselijk gillend terugkerende campagnes van de druivenpluk, de graanoogst, het zwembadseizoen, de regentijd, de kesseboompies langes de straot, sinterkluns, brandpijlen in de oud en nieuw, en de maandelijksche schtonde in de echtelijke schponde.

‘\^_^/’

Het zijn er maar 100, die dit lezen hè.
Honderd op de 14 miljard, die -‘t- -‘r- in Nederland woondruftig zijn.

» Posted By juzo On November 20, 2011 @ 08:42

@ 38 Tweede alinea is volledig juist. Sanoma is een spijkerharde onderneming, die zoals alle uitgeverijen (in mijn sector) niets voor niets doet. Terecht overigens. Men sprong graag in dit akkefietje, dat weer een flink stuk omzetstijging aan advertorials uitsluitend voor Sanoma heeft binnengebracht en opgeleverd.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 18:41

@ 31 De reactie is heel begrijpelijk. Maar door de bank genomen, en om ‘t even welke instelling particulier of (semi)overheid (universiteiten, ziekenhuizen) dan ook, is het aanwijzen van onderzoeksdoelen en uitvoerenden voor DAT geld nog niet zo eenvoudig. Ik kan me dus wel voorstellen dat er hier, en daar, en overal, voorloig nog wel eens even (flink wat) geld blijft liggen, op de plank.

Voorkomen wil men, wie het ook aangaat, dat later gezegd wordt, dat het geld totaal fout was besteed, of geinvesteerd.

Op dit moment zien we, dat de centrale ziekenfondsen een hele scherpe selectie maken, in het aantal ziekenhuizen. Wat, of ze ook maar wel of niet doen, of zelfs maar in de verste verte kunnen. Of niet kunnen. Of slecht. Of helemaal niet.

De ziekenfondsen hebben nogal ‘n vervelend-dikke vinger in de pap.
Zó vervelend, dat aller ogen, gericht zijn, op Kwatta. Zo heette dat zo mooi in de vijftiger jaren. Op Kwatta.

Bevalt het Kwatta niet, zet ‘t dan maar uit je hoofd.
Dan wordt ‘t niets, met je kankeronderzoek.

Sommige ziekenhuizen vallen af, omdat ze te slecht zijn. Van de universiteiten weet ik het zo net nog niet, aangezien ze sterk geparenteerd zijn aan de industrie, het internationale bedrijfsleven, de ziekenhuizen, een heleboel lelijk-vervelende lobby’s, artsenbezoekers, en de ziekenfondsen.

Ook weet ik persoonlijk niet, en zeer tot uiterst velen met mij ook al niet, in welke richting dat onderzoek moet gaan. Natuurlijk, het voorkomen en/of genezen van kanker, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat valt er al dan niet onder?

Kan iemand met gezag dit zeggen? Aangeven of suggereren?

Nee hè.

Ik dácht … ‘t niet.

Nee.

Laat dat geld, in deze tijd, dus voorlopig maar eens even in hele grote stapeld gouden blokjes op de planken liggen. Er is over niets, maar dan ook helemaal niets, zekerheid op dit moment, en over alles, strijd, conflict en verschil van mening.

Bovendien zijn de kansen op een profijtelijke uitslag of richting, zingeving, van onderzoek naar kanker nog in de verste verte niet in zicht.

Telkens als je ‘n bepaalde methode om kanker te bestrijden en te genezen hebt ontdekt en allerwegen erkend gekregen (universiteit Maastricht) doemt er plotseling als een duuffeltje uit ‘n doossje ‘n nieuwe, nog geheel onvermoede en onbekende kankervorm op.

Ik zou dus maar eens even pas op de plaats maken, allerwegen.
Hoe dan ook. En met wat en met wie en waarvoor dan ook.
Het risico, dat het, nee alles, misgaat, is heel groot.
Dat nemen we niet, en dus blijven we doodstil op de plaats rust.

Dat er dan voorlopig nog een beetje emotieloos en waardevrij geld binnenkomt, ergens, maakt niet uit waar, en hoe dan ook, is dan ook nog min of meer ‘n beetje mooi meegenomen, maar super urgent is dat momenteel tijdelijk voor de erstkomende 25 jaar niet.

Als zodanig gesproken.

‘\°_°/’

Derhalve.
Dus.

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 17:20

Stichtingen zijn volkomen vrij. Ze hoeven naar rechtsvorm geen enkele verantwoording af te leggen tegen wie of wat ook maar. Dat is nog erger dan bij verenigingen. Dat moet je weten voordat je aan een stichting doneert. Het beste doneer je dus aan een stichting ook NIET, NOOIT.

Er is geen enkele verplichting van een stichting om wat voor gegevens dan ook aan wie of wat dan ook bekend te moeten maken.

Ook hoeve stichtingen zich totaal niets aan te trekken van wat wie of wat ook maar van ze vindt.

Het is dus verstandig om NOOOOOIT geld aan een stichting, welke ook maar, over te maken.

Stichtingen zijn volslagen ongrijpbaar en wie nog wat van ‘n stichting te vorderen heeft, is het altijd kwijt.

‘\°_°/’

Laat dat voldoende duidelijk zijn.

Maar de meesten weten dat wel.
Al is er ook nog altijd wel ‘n enkeling,
die wat aan ‘n stichting doneert.

Helaas.

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 14:29

@ 10 saborage moet sabotage zijn. Excuus.

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 13:16

@ 8 Dat is verdorie nog helemaal niet zo gek.

‘\°_°/’

Ik DOE ‘t.

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 13:15

Gelukkig staan ons versus de onterechte kankerbestrijding altijd nog maar de drie altijd overwinnende handgreepmiddelen ten dienste te weten:

1. Oproepen en voortplegen van sociale onrust.
2. Oproepen en voortplegen van lijdelijk verzet.
3. Oproepen en voortplegen van saborage.

Laat ik me persoonlijk en ouder gewoonte getrouw dan daar maar de eerstkomende tijden geheel en in alle stilte en onbekendheid mee gaan bezighouden. De winter nadert, er zijn allerlei lepe constructies denkbaar en in ontwikkeling.

‘\°_°/’

Ik heb tenslotte een de societas reddende en de mensheid dubbel en dwars vooruithelpende taak.

Als enige.

» Posted By juzo On November 19, 2011 @ 13:14

«« Back To Stats Page