Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 151 To 180 Of 2,149 Comments

Eigen schuld?

Interessante speech Jobs 1980, die in al die jaren niet veranderde
http://www.computerhistory.org/highlights/stevejobs/video/

» Posted By juzo On December 13, 2011 @ 09:07

@ 220 = @ 218

» Posted By juzo On December 13, 2011 @ 01:02

Geen dank en graag gedaan. Wie goed doet goed ontmoet, en dat geldt ook voor mij en vice versa. Groet, Jules.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 23:39

@ 212 Over wat je moet weten werken linkjes genoeg.

De andere zijn niet belangrijk.

En dat laten we dus ook zo.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 21:12

http://juzo3.juzo8877.operaunite.com/webserver/content/pg000003.htm

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 19:59

@ 205 Ach komt u toch gerust

Jules Zollner
De Heugden 276
6411 DV Heerlen
Telefoon 06407 96661
E-mail juzo@tele2.nl
Schoenmaat 45
Lengte 1.84
Leeftijd 67
Personeelsnummer 4901
Gironr ………………..
SoFinr ………………..

er gebeurt u niets
en over dapperheid heb ik voor mezelf nooit iets te klagen
integendeel.
Daar kunnen sommigen nog ‘n voorbeeldje aan nemen
strijden met open vizier bijvoorbeeld.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 19:51

@ 198 Maakt U maar een afspraak in de mail. Dan zullen we ‘ns zien wat er van U over is. Ik ben nogal veeleisend. In de omgang. Meestal, maar niet altijd, ontsnappen ze.

Nog net, en ternauwernood, met de staart tussen de benen.

Aan de DooD.

En dan druk ik me nog maar zachtjes uit.

Habeas corpus.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 14:49

@ 199 K.Spaink is van zinnen dat we nooit of te nimmer aan de vrijheid des persoons eens individu’s mogen tornen op geen enkele wijze en in geen enkele omstandigheid, ik echter deel haar mening nooit.

Verschil moet er zijn anders was ‘t leven ook maar zo saai.
Collectiviteit schuldigheid en strafbaarheid is ‘n mooi en dankbaar begrip.

Veelal zijn het de vaders/grootvaders moeders/grootmoeders die meer verantwoordelijkheid tonen voor de eigen en andermans individuen in de maatschappij en tevens daarentegen ook voor de heelheid van de schepping.

Daar moet je bij de kinderlozen niet mee aankomen. Die bestaan alleen maar voor zichzelf.

De wereld zit totaal bedonderd in elkaar.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 14:40

@ 4. We hadden haar met geweld open moeten breken, om het anders te gaan doen.

Met geweld.

Van haar vrijheid was niets overgebleven.

We zijn in gebreke gebleven.
Aan ons de schuld.

-.-

Zijn er niet een beetje meer die wel met geweld moeten openbreken..???

Nee?

O..

Ik dacht het. Even.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 13:52

@ 194. Het heeft me verbaasd dat hoewel iedereen, heel Nederland in “Ook dat nog!” iedere week weer opnieuw wist en zag dat Millecam zwaar kanker had en ernstig leed, zich van scene naar scene sleepte niets meer kon bijhouden en tegen het eind van de uitzending bij de finale zowat letterlijk tegen de grond sloeg,

niemand iets deed.

Niemand deed iets.

Niemand sleepte haar van het toneel af.

Niemand gaf haar een optreed-verbod.

Iedereen begeleidde haar, bij ‘t leven, in de dood.

Ze werd op het toneel levend begraven.

Dat was eigenaardig.
Dat maak je niet vaak mee.
Ik verbaasde me erover.

Men liet haar de vrijheid.
De vrijheid die haar afgenomen had moeten worden.
Doordat haar de vrijheid niet afgenomen werd, draagt het hele Nederlandse volk schuld aan de dood van Sylvia Millecam.

‘n Creperend dier verlos je nog eerder van ‘t lijden.

Niemand haalde haar uit haar moordende fixatie.
Wellicht heeft daarom wel iedereen schuld, niemand uitgezonderd.
Ik heb destijds beeldje voor beeldje van de tv-opnames teruggezet.
Wat je zag was een omhulseltje dat er nog ‘n beetje half op leek.
Dat was alles van de Millecam. Meer was er niet, in iedere uitzending.

Feitelijk, puur volgens de feitelijkheid was ze er al niet meer.
Ze leefde nog wel, maar ze was dood.
Je kon geen contact meer met haar maken.
Je moest goed kijken maar dan zag je het.

Dat soort situaties en personen doet zich nog iedere dag voor.
Overal.
En om ons heen.
We zien het, en we weten het ook. Niemand uitgezonderd.

Dat is eigenaardig.

Je zou eigenlijk scouts de maatschappij in moeten sturen om dat op te sporen en de mensen dwangmatig te beletten nog maar één stap te doen die zich bij aantreffen in zo’n situatie bevinden.

Anders ben je mede – moordenaar.

Daar is de maatschappij en het scouts-wezen (de “medische wetenschap”) nog veel te grofmazig voor. Daarvoor staan er nog niet genoeg bewakingscamera’s, in de steden. Op de hoek van de straat.

De moord van het volk op Millecam wordt iedere dag gepleegd.

Niemand doet er iets aan.
Niemand kan ‘t ook wat schelen ook.
De mensen hebben hun vrijheid schaterlachend zo heel hard nodig.

Ben ik duidelijk?

Ik ben duidelijk.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 13:46

bovenaan had moeten staan niet voor niets

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 12:27

@ 188 In Amerika zetten ze naast iedere persoon ‘n shrink en dat is bepaald niet voor niks. Amerikanen doen weinig tot vrijwel helemaal voor niets en de shrinks hebben hun onontkoombare verschijning en nut diepst noodzakelijkerwijze bewezen.

Veel mensen hebben volstrekt niet meer in de gaten wat er met hun aan de hand is, en waar ze mee bezig zijn.

Het is daarom nodig, uiterst zorgvuldig te onderzoeken waar en wanneer het fout ging. Waar, wanneer en waarom hun ‘natuurlijke’ weerbaarheid ook maar ergens tegen, wegviel. Of zelfs helemaal niet aanwezig was, en er WEL HAD MOETEN ZIJN met dien verstande, en wel te verstaan natuurlijk.

Dat is nodig, om gedrag en ontstaansbron van ieder fenomeen fysilogisch en psycholigisch in de directe starre samenhang te kunnen verklaren.

Zien we, dat de weerbaarheid ontbreekt, dan gaan we onderzoeken waarom dat zo is, en waarom hij nooit aanwezig is geweest, en wel had moeten zijn, weer teruggebracht kan, of zal moeten worden.

Het is niet gemakkelijk om iemand, hij of zij erop te wijzen en te overtuigen, dat hij of zij verkeerd bezig is, bezig is zijn of haar eigen weerbaarheid (ergens tegen) te slopen, en daardoor, … , daardoor, …………………………….,

kanker te kunnen, of te zullen krijgen.
Of iets anders vergelijkbaar graverends.

Het is niet gemakkelijk.

We zullen het toch maar doen.
Daarna komen helaas dwangmatige middelen.
(Helaa….., ..kan er ook nie… vee…. ‘an, ….. doe……)

Steekwoorden plicht, uiterste, gevraagd, noodzakelijk, volksgemeenschap.

(Wordt vervolgd).

Het is taaie materie.
Maar ja, daar zullen we ons, dan toch nog maar, even fris vrolijk en ook fruitig, doorheen moeten slaan.

Dit als middel tegen de algemene druilorigheid.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 12:26

@ 183. Het toeval in engere zin is overal neergelegen. Laten we zomaar een zaak eens bekijken in het veld van het “cold-case, team”. (CCT).

Bij speuren naar de oorzaak kan het makkelijk zijn dat je op alle punten en fronten vastloopt.

In dat geval is noodzakelijk de ontstaangeschiedenis van en bij een persoon van een totaal onverwachte, wezensvreemde, nauwelijks te bevatten kant of zienswijze, gezichtshoek wetenschapsdicipline of zonnesteek-inval te bekijken.

Als je dus 100 informatiën verzamelt, en daartoe 250 pogingen langs de meest verschillende zijden invoert, heb je kans dat je één waardevolle inlichting omtrent de persoon en zijn geschiedenis boven water en tafel haalt.

Het kan zijn, dat je daar soms 10 jaar over doet.
Het hangt er van af of de betrokken persoon bereid en in staat is zijn gehele hersenpan, inclusief alles, voor je open en bereikbaar te maken en te leggen.
Daarmee staat of valt de voortgang van het project.

De verrichtingen van de onderzoeker in die hersenpan zijn ronduit schokkend. Verbijsterend en totaal-ontwrichtend.

Daar ga je dan als onderzoeker-intaker met je volle gewicht aan hangen.
We zijn dan enkele maanden of jaren verder maar wel op het goede spoor.
Dat is alle, ogenschijnlijk nietige, minuscule winst.

Méér is er niet te behalen.

Maar het leven hangt aan elkaar van de schijnbaar nietige zaken.
Ik beweer dan ook dat het leven van iedereen en alles hier op aarde louter en alleen, uitsluitend afhankelijk is van de schijnbaar nietige zaken.

Het is voor eenieder derhalve hoogst noodzakelijk, zich uitsluitend en alleen te concentreren op de schijnbaar allernietigste zaken.

Een moeilijke opgave.
Zoniet vrijwel volledig onmogelijk.
Echter er is geen enkele andere keuze, en dus geen enkele andere mogelijkheid.

Helaas.
Ik kan er ook niet veel, ‘an doen.

(Waar heb ik dat meer gehoord..?)

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 10:49

@ 180. Dit in een interessant geval.

Leukemie patiënten en leukemie-verwordingen heb ik in m’n leven en hoedanigheid als intaker verhoudingsgewijs veel meegemaakt.

Ik was en ben nog steeds dan ook genoodzaakt er heel nauwkeurige registratie van bij te houden. Mijn (onbezoldigd) werk en bij-, neven-functie was die van geregistreerde vertrouwensman van een landelijke vak- en standsorganisatie. Die zijn erg actief op dit gebied, hoewel onzichtbaar en onmerkbaar voor buitenstaanders in al hun taakuitvoeringen, binnen en buiten de bedrijven en sectoren van Nederland.

Hoe de intake, en de procedurele voort- en systematische vooruitgang daarbij geregeld is en werkt, in algemene zin, -die is zeer ingrijpend-, zal ik binnenkort uitleggen in een aparte voorlichtings-sheet, die iedereen kan downloaden die daar zin in heeft en belangstelling voor heeft, vanaf een bepaalde plaats op mijn website. Dan kunnen er ook geen misverstanden over bestaan en dan kan iedereen die dat wil dat checken en nagaan.

Het is een drukke tijd, ik hoop dat ik er deze week nog aan toe kom. Ik zal dat hier dan nog wel even opmerken.

Doel is, uitwisseling van gedachten, opzetten van zuiver zinvolle snelle resultaatgerichte discussie.

Jules Zollner.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 09:29

@ 178 M’n beste. Als je nou ‘ns probeert gewoon serieus met mij te praten.
Dan komen we al ‘n hele eind.

Schelden, en elkaar nodeloos en nutteloos beschadigen, kan altijd nog.
Als we werkelijk helemaal niks anders meer weten, dat we met elkaar kunnen doen.

Maar ‘t zou puur en alleen, enkel voor je eigen plezier het beste zijn,
als je nou ‘es gewoon probeerde een heel klein beetje serieus en constructief met mij te praten.

Zoals honderd duizend miljoen raad- en lesgevers je dat hebben geleerd en opgedragen. In je hele leven tot nu toe.

Vind je zelf ook niet?

He?

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 09:20

@ 174 ” Trouwens, wat is “het aller – uiterste beste uit zijn leven te halen”? Is dat maximale luiheid of maximale inspanning? :)) ”

Dat is, wat anderen die om U heen staan, zeer en bijzonder tegen Uw zin, U opdragen.

Bij gebreke waarvan, U gekastijd wordt met stokslagen. Zo, uit het vlakke handje, en met een minimum van negentig. Waarna gevolgd, door 100 push-ups.

Wie niet leren wil, die moet maar voelen.

Maar krijgen zullen we ze.
Potjandoow.

Rie.

Niet werken geen eten.
Geen eten geen geld.

Als er dom geluld wordt doe ik gezellig een eindje mee.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 00:12

@ 172 Het staat, voorzeker, iedereen vrij, te leven zoals hij of zij wil, echter met dien verstande, voorzover degenen die om hem of haar heen staan, en dat zijn er negen honderd negen en negentig miljard, dat goedkeuren. Zou zulks niet, dan is het met hem of haar meteen afgelopen.

Die totale vrijheid is er dus voorzeker, maar hij is ten zeerste, tot het uiterste beperkt. Er blijft vrijwel in het geheel niets, van over.

Dat dan weer wel.

Maar toch mooi, buiten.
De zon. De maan. De sterren.
En zo meer.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 00:07

@ 171 Moet U luisteren. Ik stel inderdaad. Maar als niemand anders ‘t doet, moet ik ‘t wel doen. En m’n levenshandel en wandel, spreekt daarin, op het gebied van kennis en ervaring, toch wel ‘n woordje mee. Ik heb, om den drommel, niet stilgezeten. Maar loopt U eens ‘n maandje of jaartje met mij mee. ‘n Weekje mag ook. Wellicht, en ik weet ‘t wel zeker, dat U dan anders praat. U bent van harte welkom.
U zult er geen spijt van hebben.

Begrijpen wij malkanderen goed, mijn beste?
Goed zo.
Houden zo.

» Posted By juzo On December 12, 2011 @ 00:00

@ 165
1.
Ieder is gehouden, vanaf de geboorte, tot zijn of haar dood, het aller – uiterste beste uit zijn leven te halen. Daar is ieder toe GEHOUDEN. Dat wil zeggen HET MOET. Het is plicht. Of men dat nu leuk vindt of niet.

2.
Natuurlijk is het zo, dat de begeleiding van wat voor patiënten dan ook, uiterst zorgvuldig en met (zoveel mogelijk) verstand gedaan moet worden. We gaan “het kind niet met het badwater weggooien”. Onverstandige begeleiding heeft geen zin, werkt contraproductief in alle opzichten.
Vandaar dat begeleiders worden opgeleid. Kennis en wetenschap ervaring en betrouwbaarheid komen je nu eenmaal niet zomaar aanwaaien. Zo zit de mens niet in elkaar.

De begeleiding van ieder persoon persoonlijk staat dan ook niet onder leiding van één man alléén. Daar doen meer mensen uit meer verschillende disciplines aan mee. Net zoals dat in het ziekenhuis gebeurt.

Zelf liet ik me begeleiden bij de begeleiding door mijn vrouw, want die is arts. De persoon die ik al 66 van de 67 jaar ken en waarmee ik iedere week trainingsritten rijd is ook arts. Met een drukke praktijk. Tijdens de begeleiding in de topsport werd ik maandelijks getraind in een speciaal trainingscentrum waar ik mijn vroegere studiegenoten tegen die arts waren geworden, wat ik niet ben.

Verder waren er nogal wat ervaren psychologen en terapeuten in de directe familie op aanraakbare afstand, die op eerste aanvraag ook hun bijdrage leverden in de begeleiding.

Bij iedere vraag of te behandelen situatie die zich voordeed in de begeleiding werd direct verplicht teruggekoppeld naar de begeleidende artsen en deskundigen of dat wel kon. Pas als zij zeiden dat het kon, werd het gedaan. En als zij ‘t niet wisten werd elders net zolang verder gevraagd, totdat we ‘t wél wisten. En anders werd ‘t niet gedáán.

Het heeft geen zin nutteloze dingen te doen.

Allerlei interessante, bijzondere, eigenaardige en verbazingwekkende trainingsmethodieken en mechanieken waren het gevolg.

Het gevolg was dat de begeleide personen, die wij in de vereniging verplicht moesten begeleiden krachtens een overeenkomst voor subsidie door gemeente en provincie, er niet alleen in slaagden geheel kankervrij te worden en te blijven, maar ook dezelfde prestaties haalden in wat voor vorm dan ook tot hun eigen grenzeloos plezier als personen die geen kanker hadden gehad.

3.
Sjaak heeft gelijk.
Geen persoon is gelijk, en ieder persoon is verschillend.
Zo zal er ook voor ieder persoon een totaal verschillende begeleidingsmethode moeten worden toegepast.
Dat is echter de algemeen-menselijke plicht voor alle mensen, die in een sociale wereld zijn gezet.

Helaas.
Het is niet anders.
Ik kan er ook niet veel ‘an doen.

Het zou NIET beter zijn als het ANDERS was.
Ik ben er best tevreden mee.

‘\^_^/’

» Posted By juzo On December 11, 2011 @ 22:42

@ 161 Mijn genoemde leefregels worden door iedere kanker-deskundige, begeleidend arts, ziekenhuis-specialist, van (ex) kankerpatiënten in praktijk gebracht.

Ik heb zelf als trainer met die patiënten meegelopen, mee-begeleid en mee-gecoacht en erover krantgepubliceerd.

Degenen die ‘t niet geloofden en die ‘t wilden zien konden mee, inclusief bezichtiging van de hele status, reconvalescentie van betrokkenen.

Tenslotte: er is geen andere methode, en, er is geen andere keus.
Dan houdt ‘t op, hè?

Dan zijn we gauw uitgepraat, anders dan gewoon opvolgen.

» Posted By juzo On December 11, 2011 @ 16:26

@ 160 En waarom dan wel niet?

Die paar die zich niet aan genoemde leefregels storen,
op de honderdduizendmiljoen die ‘t wel doen,
die tellen niet mee.

Lachen kunnen we nog altijd wel.
Dat is zo’n teken van domheid.

» Posted By juzo On December 11, 2011 @ 16:20

Iemand die dat NIET doet;
die is ten dode opgeschreven.

» Posted By juzo On December 11, 2011 @ 09:48

@ 157 Verder ben je zo verstandig je eigen (en mijn) drie wijsheden te onderhouden:

a. niet roken;

b. nooit alcohol

c. vroeg naar bed.

Ik voeg daar zelf nog aan toe:

d. dagelijkse pittige ochtendgymnastiek;

e. zeer regelmatig wekelijks flinke stevige sportbeoefening (zwemmen);

f. een opgewekt optimistisch karakter (-> psychiater, psycholoog).

-.-

Iemand die dat allemaal doet, die redt ‘t wel daarvan geef ik de verzekering.

‘\^_^/’

Ouwe scharrelaar.

» Posted By juzo On December 11, 2011 @ 09:47

Sylvia had NET zoveel recht om ZELF te bepalen wat er met haar lichaam gebeurt, als Karin dat voor haarzelf meent te kunnen fantaseren.

Dat beiden op het verkeerde paard wedden, tsja, dat is aan ons, de maatschappij, om het hun voor de voeten te gooien, en de passende financiële verzekeringstechnische maatregelen te nemen, flinke stevige corrigerende, opvoedende, tikken uit te delen.

Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar.

‘\°_°/’

Nou ja. En dan doen we d’r niet zo gek veel aan hè.

Tussen wat de mensen zéggen, en wat ze dóén, zit altijd nog een heel erg kolossaal groot verschil.

Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zet ‘t allemaal niet zo erg veel bij.

Dream-on………, litt’le baby, … dream-on.

» Posted By juzo On December 01, 2011 @ 21:29

Uiteindelijk gaan we allemaal, de een vroeg, de ander laat dood.
Hartaanvallen en beroertes zijn daarbij in de minderheid.

Daar is nou eenmaal ooit, niet zo bijzonder erg veel aan te doen.

‘\°_°/’

Dat is ook maar heel goed ook.

De tijd dat we leven speelt daarbij eigenlijk in het geheel geen enkele rol.

» Posted By juzo On December 01, 2011 @ 13:20

@ 9 Daar ben ik het geheel mee eens.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 29, 2011 @ 20:00

Je ziektekostenverzekering zet de uitkeringen en vergoedingen onmiddellijk stop en laat de geneeskundige behandeling direct stopzetten, ontslaat je meteen en linea recta uit de polis,

als je ook maar enigszins ‘n heel klein beetje de behandelingen en richtlijnen van de aangewezen artsen en specialisten niet volgt, afwijkt, bekritiseert,

en van het pad van de vervolgbehandelingen “après-ski”, afwijkt en gelijk heeft zij.

We kunnen ons geen dure mallefratsende afwijkelingen en afwijksters meer permitteren en ik althans, wens daar in het anti-solidariteitsbeginsel op geen enkele wijze meer aan mee te betalen.

Het is prachtig dat ze afwijken, maar dan komen ze geheel en al en geheel alleen voor de eigen kosten op.

‘ns Kijken hoe de wereld er dán uitziet.
De eerstkomende 55 jaar.

‘\°_°/’

Ik wens iedereen zijn of haar gekte, maar ik moet er niet in het minste last van hebben.

Nu schijnt het zo te zijn, dat de grote verzekeringsmaatschappijen des lands er net zo …, enzo veurt en zo veurt en zo veddertjes.
Hoe eigenaardig toch.

Maar … , dat er nog een beetje gedróómd wordt door deze en gene, heel zachtjes, zonder dat ik het hoor, dat mág.
Als ik er maar geen last van heb.
Dream-on … , litt’le beauty baby, dream-on. But don’t you ever talk about it.

» Posted By juzo On November 29, 2011 @ 15:53

Sylvia Millecam wilde ook niet.
Maar degenen die achterwege lieten,
werden zwaar gestraft.

‘\°_°/’

En terecht. Wat dacht ze wel.

» Posted By juzo On November 29, 2011 @ 15:03

Dat doen we omdat de meesten van ons allemaal, een heel paar te verwaarlozen weinigen uitgezonderd,

vrouwen, mannen en vooral ook kinderen hebben.

Dat verandert je leven en je zelf wel zodanig ten goede, dat je het wel als de wiede weerga uit je hoofd laat, laat staan er ook maar een seconde aan denkt,

om zelf te willen of te kunnen bepalen wat er met jezelf gebeurt.

Daar hebben anderen over te oordelen en niet jij.

Te weten dus je man, je vrouw, je kinderen en allen die je liefhebben.

Aan hun de taak.
En niet aan jou.

Zo is het in de maatschappij geregeld, hoe vorstelijk ook de meningen van anderen die er anders over denken in de wind geslagen en veronachtzaamd, zelfs veracht en vernederd zullen blijven worden.

‘\°_°/’

We zullen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid,
hoeveel verschrikkelijke namaak-pijn ons dat ook zal doen,
want anders worden we diep, en uiterst pijnlijk, in ons kruis getrapt.

» Posted By juzo On November 29, 2011 @ 14:42

De blunders van Pink Ribbon

@ 92 Het is maar goed dat noch KWF, noch Pink Ribbon zich ook maar iets, ook maar het geringste, nog geen vingerknip zich aan jouw mening en opvattingen gelegen laten liggen. En ipso facto wie dan ook.

Dan hebben die arme kankerlijers, die ervan afhankelijk zijn, tenminste nog iets, ‘n vingerknip, ‘n speldeknop aan ‘t winterfirmament, om met hun laatste sprankje verlangend en hoopvol naar uit te kijken.

Leven is tenslotte leven. En DooD is DooD.

‘\°_°/’

Hoe je ‘t ook bekijkt.

» Posted By juzo On December 09, 2011 @ 23:32

«« Back To Stats Page