Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 91 To 120 Of 2,149 Comments

Dus toch Donner

De heer Donner is ten zeerste onder de indruk. Hij loopt handenwringend door de Kamer rond. Het schuim staat om zijn mond.

‘\~_~/’

De arme man.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 19:03

Zo is het. Maar ik zie geen enkel spandoekje op ‘t Malieveld.

‘\~_~/’

Blokker zelf was trouwens ‘n schurk.

En ik ben zonder meer een usurpator.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 13:41

De mannen en vrouwen, in Nederland, die het met Donner niet eens zijn, vormen maar een heel kleine minderheid. Nog, voorlopig nog eventjes, maar niet lang meer, wordt oogluikend toegestaan, dat ze hier en daar in kleine hoekjes en steegjes, krochten en spelonken van ‘t gewone gannoof, obscuur, een beetje op hem mopperen maar lang zal dat niet duren.

‘\°_°/’

Om den drommel niet, wat ik je brom.
Het moet langzaam maar zeker, maar eens afgelopen zijn.
Donnerslag bij heldere hemel dat zal ze leren
dat langharig werk’loos tuig.

Wat denken ze wel.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 08:32

@ 4 Kerk is er in de regering nog wel degelijk, en de protestanten hebben de halve wereld, maar gebouw is er niet meer. Zonder dat gaat kerk nog heel goed. De hoofden staan ouder(ling)gewoonte strak, stijf, bars, zwijgend, stug, stevig, recht in de leer, onbuigbaar, onwankelbaar, onbeinvloedbaar, onmenselijk en wreed, van de protestanten in de regering.

Als je wat wil bereiken en je bent geen protestant, dan hoef je het niet te proberen in bovenderivierse Nederlanden.

Dat is kerk maatschappelijk nog.

‘\°_°/’

Je sterft ‘n afschuwelijke DooD.

» Posted By juzo On December 20, 2011 @ 19:33

buiten = buigen

» Posted By juzo On December 20, 2011 @ 17:12

Slechts weinigen hebben het in de gaten maar toch hoor je het af en toe in de televisiecommentaren: Donner hanteert een geraffineerde perversie.

Hij is van mening dat het zo niet kan, wat er in Nederland gebeurt en dat het beter en verstandiger, hoogwaardiger en intellectueler moet.

Nu kan je dat op veel verschillende manieren proberen te bereiken.
Donner heeft en kijkt af en toe, zeer regelmatig met zeer slimme schalkse oogjes.

Dan moet je oppassen. Hij gaat iets aan de kaak stellen wat terecht fout zit.

Hij perverteert de persvrijheid door ze niet toe te staan.
Door de pers te breidelen, en de rechten en mogelijkheden te beknotten.

Wat is het effect?
Dat er een storm van verontwaardiging komt.
De hele natie loopt tegen hem te hoop.

Dat is precies wat hij wil.

De waarden zoals ze waren worden opnieuw en nog veel scherper gedefinieerd, gematrixt en getrend-set.

Precies wat de bedoeling is, als landsbestuurder.
Iedereen heeft, houdt en krijgt waar hij recht op heeft.

Slechts weinigen hebben het door.
Je moet naar z’n slimme sluwe oogjes kijken als hij iets poneert.

Donner is een uitstekend man, maar de Raad van State heeft vrijwel niets te zeggen.

Men komt er alleen in, als men goed kan buiten en knipmessen.

Dat kunnen zowel Donner als ik als de beste.
Niet dat we er ook maar ‘n scheet van menen.

‘\°_°/’

Er wordt af en toe een heel klein beetje intelligentie gevraagd zo hier en daar als dat zou kunnen.

Wellicht is dat, de tijdgeest, al teveel gevraagd en zéker in dit milieu,

Donner is een prachtig man.

» Posted By juzo On December 20, 2011 @ 17:11

Maxime maakt monddood

XS4all is niet blij met de blokkade van PirateBay. Immers, na PirateBay volgen er meer, die geblokt gaan worden. Dat is het einde van de autonomie in Internettertjesland van de providers. Op zich is dat niet zo ernstig, men komt toch wel aan de spullen (cd’tjes in het antennevak) maar het werpt ‘n interessant licht op de competentiestrijd.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On January 11, 2012 @ 18:01

Daar komt bij: eigendom is als begrip nog maar heel betrekkelijk.

Eigendom bestaat grotendeels uit eigendom van iemand of iets anders.

Peter Norton, van de Norton Utilities en Symantec, zei over software programmeren: schrijf zoveel mogelijk over. Verander er een beetje aan, en noem het dan je eigendom.

Niemand, en niets ter wereld, heeft ook maar in de verste verte de mogelijkheid, ook maar iets in de praktijk te controleren laat staan te handhaven.

Particuliere bedrijven daartoe, komen al helemaal niet aan de orde.
Het is ‘n wassen neus.
‘n Zeepbel.

» Posted By juzo On December 13, 2011 @ 17:28

Ik denk dat ‘t wel losloopt. Het heeft niet de aandacht. Vooral omdat er van ‘t verdrag nergens ook maar enige

controle- en handhavingsmogelijkheden en -middelen zijn. Ook niet in werking kunnen en zullen treden.

Verhagen kan er daarom, ook niet over discussiëren.

De enige die op namaak controleert (Algemene Inspectie Dienst) en (erg hoog) beboet, is de meervoudige strafkamer economische delicten (arr.)

Daar komt nooit iemand kijken.

Meer zijn er niet.
Nederland verslonst.

» Posted By juzo On December 13, 2011 @ 11:44

Zielig

Als algemeen adagium geldt, in de menswetenschappen,

dat wie goed is voor (zijn of haar) (huis)dier,

ook goed is voor de mensen, de evenmens. De naaste.

Kortom, een goed mens is.

Dat geldt, als algemeen aanvaard, adagium,

in alle menswetenschappen.

Al wordt dat natuurlijk ontkend,

door allerlei soorten minvermogende onvolkomen functionerende

ttoettiemmoelliebbebbiess.

‘\~_~/’

» Posted By juzo On December 07, 2011 @ 08:44

Het mooiste vond ik dat nadat mijn katertje na een welbesteed en mooi leven en lijf het leven in alle rust verliet, ik de volgende dag een keurig en liefdevol handgeschreven briefje met condoléance in de brievenbus vond van de dierenkliniek hier aan de overkant van de straat,

met ook nog een mooi gedichtje van de assistente erop.

‘\^_^/’

Het zijn de kleine dingen die ‘t doen.
Ik heb het zuinig bewaard.

» Posted By juzo On December 06, 2011 @ 18:19

Dropje

Laat dat maar achterwege.

» Posted By juzo On December 05, 2011 @ 10:14

Mijn zwarte kater zag er precies zo uit als Dropje.
Hij werd 16 en stapte blind en doof met een spuitje waardig uit het leven.
Hij is niet meer aaibaar, maar voor het overige veranderde er niets.

‘\~_~/’

» Posted By juzo On December 04, 2011 @ 22:49

Ik voel met je mee.

Dat moet voldoende zijn.

Jules.

» Posted By juzo On December 04, 2011 @ 01:11

Eigen schuld?

Daar zit wel wat in.

http://santebrun2.blogs.com/my_weblog/2012/01/in-nederland-is-de-tea-party-al-aan-de-macht.html

Mijn collega ziet het goed.

‘\°_°/’

Het wordt ‘n barse toestand, de komende jaren.

» Posted By juzo On January 07, 2012 @ 10:31

@ 443

Ach…, mijn beste,

luistert U eens even…,

wilt U NIETS meer lezen…?????

U bent vervelend.

‘\°_°/’

En gaat U iets nuttigs doen.

Of wij jagen de arbeidscontroleurs op U af.

Goedemorgen.

Daar kunt U het wel weer mee doen.

Ik ben boos.

» Posted By juzo On January 05, 2012 @ 08:29

De ondernemingsgewijze productie van Nederland is er thans al een hele tijd zó op ingericht,

dat alleen de volledig maximaal honderd procent belastbare personen kunnen mogen en moeten worden ingezet, tegen de door de vakbonden mede-geaccordeerde en gecontroleerde voorwaarden.

Andere personen, die niet helemaal volledig en langdurig belastbaar zijn, kunnen in het geheel niet worden ingezet in het arbeidsproces. Dat zou onrechtvaardig zijn.

Zij genieten dan ook minder privileges.

Daar is de ondernemingsgewijze productie in Nederland dan thans zo al een hele tijd op ingericht.

En op iets anders niet.

» Posted By juzo On January 04, 2012 @ 21:54

Ach bejje gek jôh. Al die flauwekul.
Ga eens flink ‘n stuk langs de Noordzee rennen.

» Posted By juzo On January 03, 2012 @ 14:20

@ 437 Ach moet je luisteren . . . het is belangrijk dat je ‘n beetje door de straten blijft schuifelen . . . . ongecoordineerde bewegingen met armen en benen makend . . . mompelend iets dat niemand kan verstaan . . . zoekend, drentelend, af en toe stilstaand,

dan weer ‘n beetje voortslenterend, nergens vandaan, nergens naartoe. . . .en dat verder je hele leven lang. Je doet niemand kwaad.

‘n Moeilijke blik op ‘t gezicht . . . geheel gelovend in je eigen ideeën zonder dat er verder nog iemand toegang toe heeft, of contact kan maken.

ZoemZoem.

Dat is helemaal niet erg.
Dat mág.

Ik zie die mensen wel eens.
Ik ben altijd de eerste, om het vuurtje aan te blazen
maar dat is natuurlijk een heel lelijke eigenschap van mij.

‘\^_^/’

Gelukkig wel.
Heb ik ook ‘ns wat.

» Posted By juzo On January 03, 2012 @ 11:48

@ 435 -a.- Het is onjuist.
Maar droomt U verder.
U bent niet te helpen.
Dat is niet erg.
Het hoeft ook niet.

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 22:23

Rest ons nog op de valreep een schijnbaar nietige, niet zo belangrijke, maar o zo belangrijke vraag: wat doen we met de uitkeringen voor de ex-kankerpatiënten?

Daar moet ik nog eens over nadenken.

Maar niet te lang natuurlijk.
Dat begrijpt iedereen wel.

Dat kost namelijk geld.

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 20:01

Dus, met andere woorden, mijn waarde vriend, de vak- en standsorganisaties van Nederland, alsmede de Sociaal-Economische Raad, nemen Uw standpunten terzake,

niet over.

Dan zijn we gauw uitgepraat.

Hè?

Nietwaar?

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 19:18

@ 431 Helaas moet ik U meedelen dat het niet meevalt. De jongere FNV-leden wenden zich tot ons, in het hoofdbestuur. Als wij het niet weten, weet niemand het.

Wij moeten wel af van de zienswijze, dat jongere kankerpatiënten niet belastbaar zouden zijn, maar dat doen wij niet. Helaas is het zo, dat iedereen in de maatschappij, gaat U even naar buiten, van mening is, dat kankerpatiënten niet meer belast kunnen worden.

Helaas.
Gaat U even naar buiten, en megt U U, even onder het volk, weest U zo vriendelijk.

U denkt wel, maar U denkt verkeerd.
Niet dat dat erg is.
Denkt U maar rustig zo door.

Het gaat niet om de opstelling van de betrokkene.
Het gaat om de instelling van de werkgever.
En die heeft het voor het zeggen, hier in dit land.

Waar het het belasten en al of niet in dienst nemen van werkertjes betreft. Daar heeft niemand anders wat over te zeggen, en daar is geen speld tussen te krijgen. Wil de werkgever niet, dan gaat het hele feest niet door. En toevallig,

wil de werkgever niet.
Wat jammer nouou.

U denkt fantastisch, geweldig, maar helaas.

De werkelijkheid,

‘\°_°/’

Droomt U niet langer,
en gaat U terug naar de werkelijkheid.

Geen alcohol.
Niet roken,
vroeg naar bed,
en veel sport.

In de maatschappij en in het werkgevers-werknemers overleg en leven, worden bijzonder korte metten gemaakt en de tijden zijn er dan ook wel naar. 100.000.000.000 nieuwe werklozen in dit nieuwe jaar voorspeld.
Zij komen allen op 50% bijstand.

Telt U uit, Uw winst.

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 18:59

Je moet rekenen, dat het aantal zieken, op het aantal gezonden, relatief nog heel erg klein is.

In deze blog lezen alleen en louter uitsluitend zieken.
Geen gezonden.

Vandaar het kleine aantal.

‘\°_°/’

Dat kan geen vuist maken.

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 17:30

@ 425 Dat een ziek geweest zijnde, een ex-kankerpatiënt niet in aanmerking komt voor (dezelfde) hypotheken en leningen, verzekeringen als een “gewone”, een “gezonde”, is doodnormaal.

Hij of zij is nu eenmaal niet gewoon en niet normaal. Kanker gehad hebbend is iets dat sleep je je hele leven met je mee. Daarmee val je nooit meer in normale regelingen, die voor normalen gelden.

Verzekeringsmaatschappijen en hypotheekverstrekkers passen er wel voor om risico te lopen en dat zou ik ook doen als ik hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij was.

Niet zelden beleven ex-kamkerpatiënten een terugval, en ze zijn hun hele verdere leven sterk medicijngebruikgebonden. Ze onevenredig zwaar belasten als een normale zou arbeidstechnisch-ethisch onaanvaardbaar onrechtvaardig en onverantwoordelijk zijn.

De opbouw van de nieuwe maatschappij na de recessie zal echter door louter gezonden moeten.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 17:16

@ 425 Als een werknemer bij een werkgever solliciteert en hij zegt dat hij kanker heeft gehad staat hij / zij in de min.

Hij / zij is verplicht het te zeggen doet hij dat niet dan volgt ontslag staandevoet / afwijzing per direct.

Wij kunnen,

helaas . . . . . . .

de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid ook al zouden we dat altijd en altijd en iedere keer weer,

nog zo graag willen.

De werkgever op zijn beurt mag geen onverantwoordelijk risico lopen
waarmee de continuiteit van de onderneming in gevaar zou komen,

door iemand in dienst te nemen die kanker heeft gehad.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 16:50

@ 424 De wereld kan, -helaas-.. . . . . . ., niet opgebouwd en onderhouden worden door uitsluitend de zwakkeren. Dat gaat helaas niet.

Dat wil niet lukken.

We moeten het aan de sterken, gezonden, overlaten want die kunnen, en die dragen de zwaarste lasten. De zwakken kunnen we daar niet bij gebruiken.

Dat er ergens in de verte een beetje rekening wordt gehouden, op een of andere heel bescheiden, uiterst onderdanige manier, met ouden van dagen, zieken, zwakken, zwangere vrouwen, kinderen en baby’s, niet-personen in de kracht van hun leven en niet-in opperbeste gezondheid…, (volgens de Geneefse Atoomcommissie) nou ja . . . . . . . . . . .

Vooruit dan maar. Voor deze keer dan, ergens een uiterst minimaal klein beetje.

Maar laat ‘t vooral niet te gek worden.

Dat is dan ergens, een heel klein beetje mooi meegenomen zouden we kunnen zeggen maar veel. . . . . . . . . . .,

hebben we d’r niet ‘an, ‘an die zieken, die zwakken, die ouwen van dagen, die ongezonden, die zwangere vrouwen, kinderen, baby’s niet-zijnde,

de jonge sterke mannen in de kracht van hun leven en in een tiptop gezondheidstechnische conditie.

Daar moeten we ‘t tenslotte van hebben en van die anderen. . . . . nou ja daar is doodgewoon niet zo bijzonder goeds van te verwachten.

‘\°_°/’

Helaas.
Niets ‘an, te doen.

Op dit moment is helaas overal ‘n overcapaciteit ‘an zieken en ouwen. Van Dagen.
Helaas.

Daar is dus allemaal niet zo heel veel bijzonders van te verwachten.
Als je d’r wat van wil maken, zet ‘t mar uit je hoof.

» Posted By juzo On January 02, 2012 @ 14:37

http://nos.nl/artikel/326701-hypotheek-lastig-voor-exkankerpatient.html

» Posted By juzo On December 31, 2011 @ 19:18

Het item, van het NOS – Journaal, op dit moment, 31-12-11 18:12 uur, is:

geheel genezen kankerpatiënten kunnen géén verzekering krijgen, (óf vier keer zoveel premie betalen) en géén hypotheek. Eenmaal patiënt, altijd patiënt, zeggen de verzekeraars, en: “een brandend huis, kún je niet verzekeren.

Men bekijke, het Nederlandse NOS – Journaal van dit moment.

» Posted By juzo On December 31, 2011 @ 18:14

In het Kerstnummer van het Limburgs Dagblad dit jaar staat een geillustreerd artikel over twee volledige gestrekte pagina’s van Will Gerritsen over de leefstijl van de Midden- en Noordlimburgers waardoor er in Midden- en Noordlimburg verhoudingsgewijs al heel lang heel weinig kanker voorkomt.

Niettemin is het de door Noordrijnland Westfalen zwaarst belaste streek van heel Nederland.

De moed zinkt me in de schoenen om dat hele artikel te gaan inscannen daarom zend ik het Sjaak toe per post hij is het absoluut bij voorbaat oneens (nog niet gelezen) met de opinies argumenten meningen statistieken meetmethoden en aanwijzingen in het artikel, die alle de mijne zijn, maar dan heeft hij weer eens wat om zich lekker tegen af te zetten.

Kanker is nu eenmaal iets waar men nooit of heel uiterst zelden van geneest en voorzorgsmaatregelen nemen om het niet te krijgen schijnt men hoe langer hoe minder, bijna geeneen meer, nog te doen.

Tsja dan moet men het zelf maar weten.
Dan kan ik er ook niet veel meer ‘an doen.

» Posted By juzo On December 27, 2011 @ 19:30

«« Back To Stats Page