Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 31 To 60 Of 2,149 Comments

High-tech kwakzalverij

@ 121 Er spreekt een duidelijk passieve levenshouding en -stijl uit @ 121. Ik ben het er dan ook absoluut NIET mee eens. Het Leven is WEL maakbaar en we kunnen, MOETEN, ons WEL beschermen tegen de dood. Die kunnen, en MOETEN we zo lang mogelijk uitstellen. Er is geen enkele andere keus. ZONDER reden in medische circuits stappen doen we dan ook NIET, maar MET reden doen we dat WEL. De patient kan ACTIEF het onderzoeksproces MEESTUREN, door ACTIEF te vragen en te PRATEN wensen te doen, inlichtingen en informatie te vragen, het onderzoek een bepaalde richting mee te helpen sturen en als dat niet lukt, DWINGT de patient.

‘n PASSIEVE houding, allure, vaart gedrag is ALTIJD uit den boze want die staat IPSO FACTO, op hetzelfde moment, PRECIES GELIJk aan de DOOD.

Wij zijn hier niet op de aarde neergezet, om enkel en alleen maar DE DOOD na te streven.

We zullen er dus iets anders op moeten verzinnen.
Ga je gang.
Er is maar één methode, en geen enkele andere,
en mooier en feestelijker kunnen we ‘t niet voor je maken.

De ONDANKBAREN zijn al erg ver de weg van de passiviteit, en dus de dood op gegaan.

De slimmen, de listigen, de intelligenten, de handigen, de zoekers, de actieven, gaan de weg van het leven op. En de eigen verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en alle anderen.

‘\°_°/’

Zouden ze niet willen, dan zal er helaas enige dwang moeten worden uitgeoefend (uitkeringen) en daar is, na-ijlend, de maatschappij thans al volop mee bezig.

» Posted By juzo On February 12, 2012 @ 09:06

Nog even . . . . . , en ze bieden ‘n skennetje aan . . . .

-.-

104 Teletekst do 09 feb
***************************************
Ongezonde leefstijl reden ontslag

***************************************
` Een ongezonde leefstijl moet reden
kunnen zijn voor ontslag.In het mkb
vindt 40% van de werkgevers dat ze
iemand om die reden moeten kunnen
ontslaan.Dat blijkt uit onderzoek in
oppdracht van Zilveren Kruis Achmea.

Meer dan de helft van de werkgevers
zegt dat werknemers steeds ongezonder
gaan leven.Ook zijn ze bezorgd over het
langer doorwerken van hun werknemers.
Ze vrezen voor lagere productiviteit en
hoger ziekteverzuim onder ouderen.

Werkgevers willen zelf bijdragen aan de
gezondheid van werknemers,bijvoorbeeld
door anti-rookprogramma’s en kortingen
op sportabonnementen aan te bieden.
***************************************
-.-

‘\^_^/’

Vanaf volgend jaar worden de scans niet meer vergoed
vanuit de algemene middelen (subsidies) en door verzekeringen…

Wel worden er overal klaagmuren opgesteld.

» Posted By juzo On February 09, 2012 @ 15:40

@ 97 In Maastricht wor je, vanuit het reguliere ziekenhuis, op het ziekenhuisbed doorgerold naar de privékliniek, die ernaast en eraan vast staat, en daar behandeld, gescand en bestraald, voor rekening van het ziekenfonds.

Ik heb mijn buurman met longkanker, die dat regelmatig overkwam en dan geen adem meer kon krijgen, dikwijls in noodsituatie in zijn auto midden in de nacht van Heerlen naar Maastricht moeten rijden. Zijn die mensen dan allemaal gek?

Ik geloof dat niemand meer weet hoe ‘t zit, hier, en daarom maar wat los en vast in de lucht kwebbelt.

Ook wel aardig, natuurlijk maar niet méér dan nutteloze sjpielerei.

» Posted By juzo On February 09, 2012 @ 14:58

Als Sykvia Millecam gescand had (=kon hebben) was ´t niet zover gekomen.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 09, 2012 @ 14:31

Het verbaast mij dat mijn berichten zomaar ineens verdwijnen.
Er is iets vreemds aan de hand.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 09, 2012 @ 12:30

@ 51 “@Juzo: (23): als het een teken is dat de reguliere zorg te veel steken laat vallen – wat naar mijn mening zo is – dan gaat het natuurlijk juist gezondheidszorg en politiek aan.”

De reguliere zorg laat ZEKER NIET, te veel steken vallen. Het is alleen zo, dat de mensen ZELF, te veel steken laten vallen.

Bijna niets meer aan hun eigen zorg doen. Zij vinden, dat de reguliere zorg, het moet doen.

Dit is niet juist.

De DOKTER, kan je niet beter maken.
Dat moet je ZELF doen.

De mensen moeten het ZELF, zonder de reguliere zorg, doen.
De mens kan alleen maar zichzelf genezen.
De reguliere zorg kan dat NIET.

Laten we eens even, voor de aardigheid, naar het buitenland kijken.
In ALLe ANDERE LANDEN van de wereld, is de reguliere zorg ZO SLECHT, dat die nog niet eens in de verste verte met de reguliere zorg in Ons Land vergeleken kan worden.

In alle andere landen buiten Nederland bestaat nauwelijks of geen reguliere zorg.

Ik ga er van uit dat er in het buitenland nergens ook maar enige vorm van reguliere zorg is.

Er is niets,
in het buitenland.

Bovendien verzanden we treurig en troosteloos,

in de discussie van Goed, Slecht, Weinig, Veel, Bijna Niet, Heel Erg Veel, Nauwelijks, Een Beetje, Ontzettend Veel. Ontzettend erg Jammer Genoeg Heel Weinig Heel Veel.

Gooi Ut Mar In Me Pet.

U begrijpt natuurlijk wel,
dat gaat natuurlijk niet.
Het is volslagen onwetenschappelijk.

U kunt gerust nog een hele tijd doorwauwelen.
Maar ik hou ermee op.

Al te grote klets klets is mij onwaardig.

Ik wens U een goede dag?

Enigszins?

Een beetje?

Nee?

» Posted By juzo On February 09, 2012 @ 10:36

Heel verstandig.
Iedereen die kletst maar wat.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 20:25

@ 40 Aantallen aantallen en nog eens aantallen. Je kunt dat nu wel zeggen, maar je geeft geen aantallen. Het kan net zo goed 1 tot 10 zijn. Maar meer is het zeker niet. Waarschijnlijk zelfs min tien (graden). Begrijp je wel? Wil je geloofwaardig overkomen, dan zullen jij en Karin minstens verifieerbare gegevens moeten vertellen. Kwebbelen doen we zó, ook wel. Daar heeft nog nooit ook maar iemand enige bewondering voor gehad. Hoogstens weerzin tegen.

Steek je vinger eens in de lucht, dan heb je tenminste hoogst betrouwbare aantallen, nog hoger dan die van het CBS, hier tegenover mij. Want die belazeren de kluit tenminste professioneel (= van onze belastingsenten).
En daar geniet ik van.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 17:07

@ 35 Zeker. Daar heb je gelijk in. Maar ik en velen constateren onophoudelijk, dat iedereen iedereen van alles wil “aan praten” (=wijsmaken). Vooral de verkopers (=leugenaars, bedotters), zijn onder ons.

De meeste mensen dreigen daar echter razendsnel immuun voor te worden. Ze knikken heel begrijpend, en lopen daarna hoogst gehaast door, heel zachtjes mompelend: “wilt u alstublieft ophoepelen?” Gelijk hebben zij. De personen waar het om gaat, donderen dan op.

Reclame op de televisie heeft op dit moment, door de algemene kopersstaking, en het volledig verdwenen consumentenvertrouwen, vrijwel geen enkel effect of nut meer.

Daarbij komt, en dat is misschien een beetje vervelend, door de marktwerking, saneert alle kwaad zichzelve, uit. Door de marktwerking (prijs-kwaliteitverhouding en -stelling), overblijft alleen het goede.

‘t Woord duurzaam (o ramp) zal ik dan nog niet eens in de mond nemen. Dagblad TROUW staat er dagelijks nu al een half jaar van de eerste letter tot de laatste vol van. Het wanproduct prijst zich daardoor volledig uit de markt.

Vandaar verdwijnt altijd het goedkope, en overblijft altijd alleen het dure.
Zo ook verdwijnt altijd het domme en overblijft altijd het slimme.
(De mens-ezel stoot zich maar één keer . . . . . , enzovoort).

Daar kan soms wel even een tijdje van “disbalancing” tussen zitten, dat geef ik toe.

Maar zelfs die “tussentijd” is geld waard.
En dat is dan ook het enige dat ik toegeef.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 16:42

@ 33 Heel goed. Hoe gaan we dat doen? Met 1 leger?

‘\^_^/’

Niemand luistert, namelijk.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 14:01

@ 29 Mag.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 12:31

@ 25 “Bedonderen””uitbuiten””oplichten””voorliegen” wie zegt dat? Wie zijn jullie? De autoriteit? Het heilige weten? Erkende onderzoeksinstituten? Vertegenwoordigers van het grooste deel der bevolking? In dienst van een of ander concurrerend pharamceutisch bedrijf of concern? De Gezondheidsraad? De Omkoopbaarheidscentrale?

Laat me niet lachen. Zorg maar eens eerst dat je autoriteit en integriteit krijgt.
Dan mag je nog eens terugkomen met coimmentaar waarnaar geluisterd wordt.

Bevoogding zonder de minste vorm van erkende kennis van zaken is een mooi volksspeletje van iene miene mutte, maar het leidt natuurlijk helemaal nergens toe.

Daar is helemaal geen bezwaar tegen, maar zeg ‘t er dan wel even bij. “Ik heb nergens verstand van, maar ik vind . . . . . . ” zou de constante disclaimer aller geschriften (van jullie) moeten zijn.

Vrijheid blijheid in dit land, en zeker in de oranjevrijstaat Amsterdam.

Het Nederlandse volk laat zich niet betuttelen door argumenten van lieden die op z’n minst discutabel dubieus ondeskundig emotioneel van ongefundeerde waarde-oordelen en eenzijdig ingekleurd zijn.

Maar iedereen moet natuurlijk vooral doen waar ‘ie zin in heeft.

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 10:41

@ 20 “Het zou wel fijn zijn als reguliere zorg niet alleen geluiden van afkeuring zou laten horen maar ook eens zou kijken wat mensen/patiënten drijft steeds vaker naar de alternatieve hoek te stappen.”

Dat is niet de taak van de reguliere gezondheidszorg, noch die van de regering (overheid).

We leven in ‘n vrij land, en zijn onderworpen van vrije krachten en machten die de markt, en de markt alleen,

bepalen.

Enige, de minste vorm van economische protectie, is uit den boze.

Dat geldt wel met name, en absoluut primair, voor de gezondheidszorg.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 08:52

Hier in Zuid Limburg is het usance, vaste gewoonte dat men (voor wat dan ook) via de huisarts naar het ziekenhuis gaat en daar opgenomen, maar geholpen (en geopereerd) wordt door de specialist, in zijn eigen particuliere privé kliniek vér buiten het zierkenhuis, die zich ergens in de “buitenvelden”, bijvoorbeeld in het buitenland, bevindt. Hoe dat met de kostenvergoedingen gaat, dat is een heel eigenaardig en haast niet uit te zoeken en na te vertellen verhaal.

Er doen zich de wildste dingen voor, in de buitenste duisternis der top – specialistische geneeskunde.

Én zo hoort ‘t ook.

» Posted By juzo On February 07, 2012 @ 21:19

Het is allemaal met dien verstande dat je eerst voor je wat ook maar doet te rade gaat bij een goede betrouwbare partij te weten je eigen huisarts. Het is dan ook ieders plicht net zo lang zijn of haar leven lang te zoeken naar een huisarts die als een tweede vel om je heen gevouwen zit. Zo vertrouwd en betrouwbaar is hij, of zij. En dan laat je ‘t wel uit je hoofd iets te doen of niet te doen wat onzin is, of kwakzalverij. We moeten niet op de stoel van de huisarts gaan zitten. Dat kunnen we niet. Zij hebben “ervoor geleerd” en ervaring opgebouwd en zullen ons zeggen welk ziekenhuis we beslist niet heen moeten gaan, en welke specialist honderd procent betrouwbaar is, en welke al dan niette terapie. Dat laten we rusrtig en netjes aan hun over, en aan hun alleen. We zoeken ons hele leven lang, tot we er een gevonden hebben. Want ze zijn er. Met bakerpraatjes, in welke richting ook, schieten we niets op.

“Je valt in de risicogroep” zegt mijn huisarts ieder jaar tegen mij terwijl hij mij van top tot teen in alle hoeken en gaten tests richtingen en tappingen nakijkt “maar je hebt niets en dat stel ik toch wel graag ieder jaar en iedere keer even vast”.

In de risicogroep gaan alle scans onderzoeken terapiëen behandelingen kuren en rekeningen langs mijn neus. ‘t Raam uit en de koude winternacht in. Ik ken de man dan ook 65 van de 67 jaar.

Mijn vrouw was als arts nog een graadje erger. “Ik ben ziek”, zei ik, “je gaat werken”, zei ze met de voordeur in de hand en ik volgde gedwee. De griepkop vrolijk fluitend aan de slag.

Het leven van de echte werkelijkheid is hard maar rechtvaardig.

» Posted By juzo On February 07, 2012 @ 17:02

Dik

@ 50 Ons land heeft 50 steden van 80.000 inwoners en meer. Per stad zijn er 20 fitnesscentra. Die hebben 200 klanten per stuk. We komen zo op 100.000 fitnessers per 100.000 inwoners van ons land. Zouwen die ‘t dan allemaal bij ‘t verkeerde eind hebben? Laat me niet lachen, en tevens, ik lach de laatste tijd toch al zoveel.

Laat je nakijken.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 08:20

Hallo lezer.
Het is interessant je gedachten te lezen, want we zijn hier in een donker obscuur ongezond en kwaadaardig hoekje van het Internet verzeild geraakt. Dat is helemaal niet erg want dergelijke hoekjes moeten er zijn, al was het alleen maar als referentiekader, om de goeie hoekjes en de gezonde kanten van de maatschappij er tegen af te zetten. Anders hadden we geen contrastwerking is-het-niet-waar?
Dat neemt niet weg dat deze ongezonde kwaadaardige hoekjes van de maatschappij en van het Internet wat mij betreft gerust nog een hele tijd in al hun kleinte mogen en kunnen doorwoekeren. De leden, de mensen ervan gaan onbetekend ter ziele.
Het is interessant om te zien en erop in te spelen hoe dat dan gaat, en daarom, schrijf rustig voort gijlieden, alhier en in het Parool

‘\=_=/’

Toch al ‘n onbeduidende krant die niets te zeggen noch in te brengen heeft en nergens nooit niet niet van zijn en ook haar bange lange levensdaa-gen.

Een verzameling van uitgeblust geperverteerde nietswaardigheid, dit algeheel, en wilt U mij voortaan maar meteen direct naar de Afvalbak overplaatsen, als U zo vriendelijk wilt zijn dan staat dat wel zo netjes en mooi opgeruimd die subversieve opositionele taal. Dat kunnen we in ons rechts-CPN-dictatoriaal PSP geschoold en geschoeide Nederland wel helemaal niet hebben voor Groen Links.

Het beste, gooit U mij voortaan meteen van en uit de blog weg weg dag dag ik heb erom gevraagd dus ik krijg het en zo hoort het ook.

Wat denk ik wel.
In Weggooien Zijn Wij Toch Maar de Aller Flinkst en Sterkste!
Dát zijn Vrouwen waar ik van Hou’.

‘\=_=/’

Frisse morgen.
U allen toegewenst
en dat, geheel zonder dank als dat zou kunnen.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 21:38

@ 48 Zeer zeker.

Maar afvallen doe je met beweging, met sport.

Conditiesport is en gaat vanzelf naar topsport.

Men moet goed weten waar men mee bezig is.

Anders moet men meteen ophouden.

Zo is het nu eenmaal in ‘t leven.

In ‘t leven zijn uiterst en vrijwel geen keuzemogelijkheden.

Sommigen moeten daar soms ‘n beetje aan wennen.

Maar dat gaat vanzelf.

In het sportleven is geen plaats voor kinderachtige makkertjes.

‘\ô_ô/’

Na afloop van de conditietraining (circuits, toestellen en Coopertest) deden wij altijd nog ‘n spelletje badminton.

Volkomen afgetakeld, volslagen uitgeput, in stukken en brokken doorbroken, kwamen we uit de zaal in de douche.

Zo hoort topsport te zijn.

Afvallen en overleven = topsport.

Andere mogelijkheden zijn er niet. Daar komt men vanzelf wel achter.

Zo gaat ‘t nog altijd, bij de Delftse Sportstichting.

Constateerde ik onlangs tot mijn genoegen.

Deze makkers duw je niet even om.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 12:27

@ 46 Bij goede sportbeoefening staan sportartsen. Volg de aanwijzingen op. Er zijn bepaalde snelle genezingstrajecten voor topsporters. Deze geven een extreem en zeer bijzonder resultaat. Op de televisie is een uitzending geweest waarbij ze topsporters lieten zien die aan topsport deden terwijl ze in de leeftijd waren tussen 78 en 92 jaar. Lees wat topsport is in de Conditiegids van het CIOS in Sittard. Maak je de schema’s eigen die daarin staan onder begeleiding van een goede sportarts in je woonplaats (van het Groene Kruis) en een goede trainingsbegeleider.

Sporttraining is een zeer, uiterst serieuze zaak. Je doet het goed, of je doet het niet.

Als je het goed doet, geeft dat je onveranderlijk goed en veel plezier. Je bent niet alleen onaantastbaar voor vele ziektes, maar ook volmaakt onoverwinnelijk in je eigen tak van leven-, beweging- en sportbeoefening.

Waarom dacht je dat er zoveel naar sport gekeken wordt?
De gangen van het ziekenhuis hangen tjokvol met posters ervoor.

‘\~_~/’

1.
Begin met de Kenneth Coopertest rond het sportveld van de voetbalvereniging in je eigen woonplaats.

2.
Laat de anderen maar kletsen.

3.
Dwing je, en hou vol.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 11:00

@ 41 Helemaal niet, bij goede training ligt dat binnen het bereik van IEDERE normale burger. Ga eens kijken rondom de Kralingse Plas. Daar lopen er ongeveer duizend, ieder uur van de dag, ieder uur van de nacht, 365 dagen van ‘n jaar.

Begin zelf eens te lopen.
Al ben je geen normale burger.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 09:04

@ 36 Over jou heb ik ‘t niet, ik heb ‘t over EXPRESSE stommiteiten (“eigen verantwoordelijkheid”, zoals psychiater Bakker het op de televisie over obesitas zei).

@ 37 Dat soort opmerkingen laat je achterwege.

‘\Ô_Ô/’

» Posted By juzo On February 03, 2012 @ 17:27

@ 32 Het gaat niet om gezelligheid. Het gaat alleen maar om gezondheid. Gezelligheid daar kopen we niets voor. Die mensen krijgen meestal leukemie. Want die hebben maar zomaar zitten doen zonder na te denken.

Zorgpremie korten brengt alles, want ik wens in mijn betalingen niet op te draaien voor de stommiteiten van ‘n ander. De ander moet daar maar voor beboet worden, en ik beloond.

Mijn uiterst goedkope therapie werkte zodanig, dat ik ‘t overleefde.
De anderen zijn dood.

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 21:41

221 Teletekst do 02 feb
******************************* 1/2

21.05-22.00 uur DE VIJFDE DAG

* Moet de zorgpremie gekoppeld worden
aan de LEEFSTIJL van mensen? Een debat
tussen Bram Bakker,Rob Oudkerk,Mieke
van Spanje en Asha ten Broeke.

\\\\\\\\\\======

Ik dacht het WEL.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 19:22

@ 26 @ 27 zie @ 25

“boude gegeneraliseerde opvattingen”? Ik weet er toevallig alles van.
Dat jullie daar toevallig een beetje moeite mee hebben, dat is mijn pijn niet.

Er zijn toevallig ook mensen, die nogal het een en ander van het een en ander afweten.

Hoezeer dat door kleingeestigen hun niet wordt gegund noch geaccepteerd.

Tsja daar kan ik ook zo gek niet veel meer ‘an doen.

‘\°_°/’

Maar dat is niet mijn pijn. Ik heb nergens pijn aan.
Ik sport nogal veel.
En ik ben nogal mager.

74 kilo voor 1,84 meter en vier millimeter.

Vooral op die laatste 4 millimeter sta ik erg graag.

In Oostenrijk doet men veel aan gek doen.
Maar ook dat is mijn pijn niet.

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 17:36

@ 24 Ach Elmo, spaar je de moeite. Dat is toch veel beter voor je gemoedsrust.
Doe niets. Dat is toch. Het aller – aller beste. Er maar weer mee.

Niets doen, is altijd nog veel beter dan iets doen.

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 14:22

Het is allemaal heel simpel. En het is een hele hoop schijnheiligheid, dorre prietptaat, om niets.

Wie werkelijk WIL afvallen, KAN.

Afvallen door sportbeoefening, en dat is de enige weg, kost heel erg veel moeite.
Topsportbeoefening op wedstrijdniveau kost ongelooflijk ontzaglijk veel moeite.

Die moeite zal men zich moeten doen.
Er is geen andere weg.

Wil men het niet, dan lukt het gewoon niet. Het is heel simpel.
Tegenwoordig wil niemand meer wat.
Men kan het makkelijk.
Het is heel makkelijk, heel erg veel moeite voor iets te doen.

Het is de enige weg, een keuze is er niet, om iets te bereiken.
Tegenwoordig wil niemand meer wat bereiken.

Men wil nergens meer moeite voor doen.
Men wil gewoon blijven door hobbezakken, zoals men is.

Nou,
dan vind ik,
die mensen moet je zo laten.
Daar moet je geen moeite voor doen.

Die willen toch niets.
Ze kunnen makkelijk.
Maar ze willen niet.

Laat ze stikken.

‘\Ô_Ô/’

Zo simpel is dát.

Al die prietpraat.

Al die schijnheiligheid.

Al die hypocrisie.

Al die slappe zakjes.

De nietskunners.
De nietspresteerders.

Wat heb ik daar toch ‘n broertje ‘an dood.

Maar ja ik ben dan ook in de oorlog geboren hè..?
Toen bouwden we de wereld nog op.
Nou wordt hij afgebroken.

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 09:23

Canta ballet

Daar komt bij dat Canta’s heel persoonlijke wagentjes zijn. Je vrouw, je vulpen en je auto leen je nooit uit. Niets, ervan. ik zou niet willen dat er iemand naast mij kwam zitten, of ‘t zou ‘n héle goeie bekende moeten zijn. Alles aan en in het autootje is van mij en daar heeft niemand anders wat mee te maken. Daarmee kan IK doen wat ik wil en niemand anders (als ik er een had).

Leasen, sharen, carpoolen, geen sprake van.

(Het is me te slecht weer om achter het groene wagentje aan te gaan maar dat komt nog wel. Net weer thuis, wagentje niet gezien)

» Posted By juzo On January 31, 2012 @ 16:00

@ 30 Ach mijn beste, Sjaak . . . . . . . . zou je @ 25 nog eens even, heel langzaam willen lezen . . . . . ?

Jaa . . . . . . . ? ? ?

Goed zo. Mijn beste.

Goed zo.

Dan gaan we nou maar weer verder hè . . ?

» Posted By juzo On January 30, 2012 @ 09:55

@ 27 o.a.
Als ik Messerschmidt zeg dan bedoel ik Messerschmidt.

(Oostelijke Mijnstreek: Heerlen Kerkrade Sittard Geleen Roermond Venlo Aken Viersen Düsseldorf Mönchengladbach).

Als ik niet Messerschmidt bedoel dan zeg ik wel wat anders (Heinkell).

» Posted By juzo On January 30, 2012 @ 08:49

@ 24 Ik vraag me af of ik ze in België en Duitsland zie. Ik rijd nogal veel in het grensgebied tussen Keulen Aken en Luik, maar ‘t is me niet opgevallen. Ik vermoed dat ze in het buitenland niet (meer) rijden. In de helft van de vorige eeuw reden er nog wel Messerschmidtjes, overdekte scootertjes met een scooterstuur waarvan de voordeur in het front zat maar die modelletjes zijn gaandeweg, en zekr in het buitenland, verdwenen. Geen idee waar men daar tegenwoordig in dezelfde facilities in rijdt. Ik zie nooit dealerplaatsen of verwijzingen. Zal er eens onderzoek naar doen. Het kan haast niet dat ze zomaar verdwenen zijn. Nog veel levende silicoselijders (stoflongen) hier in aangrenzend buitenland. Volgende week eens navragen in Heinsberg-Alsdorf en Ougrée(Arcelor)-Luik op de route in de cafeetjes waar we stoppen.

» Posted By juzo On January 29, 2012 @ 23:47

«« Back To Stats Page