Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 391 To 420 Of 2,149 Comments

Afvalbak

Niet helemaal tegengesproken kan worden, en dat is filologisch en filosofisch ook zelfs uiterst en uiterst en uiterst grappig, dat niet alleen alles, maar zelfs iedereen met handjes en voetjes en touwtjes en machtjes en krachtjes actieradius weerkaatsing en tegen- en terugkoppeling,

aan elkaar zit vastgeknoopt en vastgeknokkeld. Dat is uiterst grappig.

Laat de een, wie het dan ook is, en waar ook, ten opzichte van wat ook,

de touwtjes een beetje los, dan trekt de ander ze aan, en ook omgekeerd, ja zelfs in het vier , – dimensionale het vier – , dimensionale (in de metafysiek).

Maar goed, het is altijd uiterst grappig, betoverend zelfs om te zien hoe niet alleen alles, maar heel duidelijk aanwijsbaar en aantoonbaar ook iedereen aan iedereen vastzit, in een nooit ontwarbare en ontkoppelbare band en kluwen.

Hoogst verrassend. En tegelijk zo bestuurbaar. Beinvloedbaar.

We gaan dat in de komende decennia steeds als dat zo te pas komt eens met uiterste precisie en laag-bij-de-grondse duiding uiteenrafelen.

Voorwaar ik zeg.
Voorwaar ik zeg.

‘\^_^/’

Haha.
Reken maar van yes.

» Posted By juzo On February 17, 2012 @ 08:55

Het mooiste is wel van deze Vuilnisbak, dat degenen, die niets te melden hebben, hier gaan kijken, ‘n uitspraak van mij overnemen, en doen alsof die van hunzelf is.

Wat ‘n arre moejjigge mentaliteit van deze spelonkige ongezonde uithoek van de maatschappij.

Altijd handig en nuttig voor m’n studie en proefschrift, over de sociologische gedragingen beinvlooeding en besturing van hun, die ‘t niet zijn noch ooit kunnen worden.

‘\ô_ô/’

» Posted By juzo On February 15, 2012 @ 16:34

Internationaal georiënteerde anarchie en communisme hebben in de wereldgeschiedenis nooit iets zinnigs noch vredigs opgeleverd.

In tegendeel. De stellingen zijn geslecht en de Roode Vlag waait noch wappert nergens meer.

Nederland had ogenblikkelijk een troepenmacht moeten sturen om de moordenaars van Mubarak ter plaatse standrechtelijk te executeren.

‘\°_°/’

Het is derhalve verstandig en hoogst raadzaam dat Nederland op geen enkele wijze meedoet aan noch zich uitspreekt over de huidige traditionele verdeel- en heers politiek in Syrië.

Nederland dient zich overal buiten te houden nu Rusland sterk oppositioneel en opportunistisch de zijde van Syrië gekozen heeft.

Ook al, omdat de staat Israël waarvan de vertegenwoordigers zijn opgenomen in de regeringen van alle landen ter wereld, nooit enige partij gekozen heeft in de Arabische moorddadige hervormingen en politieke omverwerpingen.

Als Israël het al niet doet, dan hoeven wij het al helemáál niet.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On February 15, 2012 @ 08:37

We moeten ‘n beetje uitkijken met onze adhesie aan opstandige arabische afdelingen.

L1: “Sabic-vestigingen Europa willen opheldering bonussen
Meer Europese vestigingen van Sabic sluiten zich aan bij de actie van de Limburgse vakbonden.

Zij willen de directie in Saudi-Arabië om opheldering vragen over het huidige bonusbeleid.

De Europese werknemers van het chemieconcern krijgen geen winstuitkering. En dit terwijl werknemers van Sabic in Saudi-Arabië wel een bonus ontvangen. Het bedrijf maakte het afgelopen jaar veel winst. Sabic Europe, waar ook de vestiging in Sittard-Geleen onder valt, hoopt dat de directie in Saudi-Arabië snel met een verklaring komt.”

—-

Onze veelgeroemde Nederlandse petieterige bemoeizucht snijdt ons in ons het eigen vlees.

Dat zal moeder de vrouw die op de portemonnee uit de achterzak van de broek staat te wachten niet trekken.

‘\^_^/’

Onderschat nooit de politieke trekzucht van moeder de vrouw.

» Posted By juzo On February 15, 2012 @ 08:29

@ 160 Oow neej, maar ik heb nooit tegengesproken dat ‘t alleen en enkelt maar alleen aan mij ligt. Alles, maar dan ook werkelijk alles alles alles wat je maar kan bedenken, ligt enkelt en alleent maar aan mij daar is nooit twijfel of misverstand over geweest er moet toch Iemand aan de galg of in de zondebok? Laat Jezus Christus dat dan maar geweest, of ik, dat is precies hetzelfde. Als wij er niet waren geweest, zag het voor de wereld er heel beroerd, en dat is nou niet, gelukkig maar klopklop….. klopklop…. klopklop….. op schouder en of bojrst.

Het is toch maar goed…………………., dat jij niet zo bent……………… als ik dat zou afgrijselijk treurig weezen en ook zijn enzovoorts enzovoorts en zo verder.

Stel je voor…………………… dat jij zo zijn geweest of gewodde, zoals ik!!! Stel je vóór…!!! Erg hè ja heel erg.

Neeeeeeeeeeeeeeee………………………. maar goed in ieder geval………………………….

Of zoiets. Dergelijke en zo meer.

» Posted By juzo On February 14, 2012 @ 17:58

Oei oei oei pas toch op je bent zo gevaarlijk!!!
Als je niet héél erg in hun, in allemans straatje post, kom je net zoals ik, in de vuilnisbak terecht!

En daar moet je Eeuwig Branden!

Ben toch voorzichtig, je loopt zo ontzettend veel risico!
Probeer, probéér dan toch, zoveel mogelijk in ieders straatje te schrijven.

Ik wáárschuw U.

(* en stamp reedsch een beetje…, met de voet upon, de ground.*)

» Posted By juzo On February 14, 2012 @ 13:12

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat ons wordt aangedaan.

Maar je kunt wel pro-actief het omgevend defensiekader scheppen.

Uit plicht.

Toewensen is geestelijk-ziek, dat dient te worden gestraft.

‘\=_=/’

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 21:59

Met andere woorden:

JUIST omdat iemand gek is, krijgt hij of zij kanker.
Was hij of zij dat NIET, dan kreeg hij of zij dat niet.

Ik zet ‘t zelf maar alvast in de Vuilnisbak, dan hoeft Karin dat niet te doen.

Het mag on-ethisch overkomen, maar ik ben zelf een strak aanhanger
van de waarheid en de werkelijkheid, hoe ongenaakbaar die ook altijd overkomten.

Naar gelang van die ongenaakbaarheid wij ons werk dan ook maar hebben te doen.

Ik voel me hier dan ook uitstekend thuis.
Temidden van de waarheid, de werkelijkheid en vooral ook,
geprivelegeerd temidden van de ongenaakbaarheid.

Dat zijn de enige factoren, die een kleine kans van overleven in zich hebben.

Voor de mens.

‘\°_°/’

U kunt gaan.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 21:06

Ik denk dat er bij het (voorbereidend) onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van kanker bij een persoon heel nadrukkelijk de link gelegd moet worden naar de psycho-somatische bestanddelen in de ontstaansvorm bij de betreffende persoon.

Nagegaan wordt dan ook in dit verband alreeds algemeen, of er spanningen stress en onoplosbare neuroses en neurasthene ontwikkelingen, stress- en andere evenwichtige geestelijke opbouw verstorende factoren in de lang- of kortdurige voorafgaande ontwikkeling aanwijsbaar waren.

Ook wordt alreeds lang algemeen specialistisch in de ziekenhuizen onderzocht of de geestelijke gesteldheid en constitutie en het gezonde evenwicht van betreffende personen meer of minder vatbaar of kwetsbaar zijn als een onveranderbaar gegeven,

waardoor eerder bij hun kanker verwacht kan worden dan bij anderen die niet intrinsiek geestelijk vatbaar zijn voor somatische uit- en doorwerking in de vorming van kanker.

Vandaar dat dan precuratieve en profylactische bijsturing en maatregelen kunnen worden opgelegd.

Het is een aspect waaraan algemeen nogal vooirbijgegaan wordt, in deze hele blog (alle artikelen).

Dat verbaast mij.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 20:53

@ 149 We doen dat dan ook niet door ‘t stellen van ‘n paar vragen, we doen dat onder andere, door het stellen van Honderd Vragen zoals ik ook al luid en duidelijk en heel erg verschrikkelijk zwartwit (bij mij is dat geelblauw op het scherm) ook stelde. Als we nou eerst eens begonnen met te lezen dan kwamen we ‘n heel stuk verder.

@ 148 een heel erg goed idee en ik raad je dan ook aan het direct in praktijk te brengen (eigen kosten) alleen denken alle andere overige Nederlanders er anders over en dus gaat ‘t dan derhalve (kortingen op de uitkeringen) niet door.

‘\°_°/’

Nederland is een ongelooflijk socialistisch (pacifistisch) land.
Daar sta je van te kij . . . . . . . . . . ken.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 19:58

@ 146 U stelt de vragen niet, IK stel de vragen in post 133:
(1) Hoeveel sigaretten heb je tot nu toe gerookt, vanaf toen je begon?
(2) Hoeveel alcohol heb je tot nu toe genomen, vanaf toen je begon?

We moeten de zaken natuurlijk wel even ‘n beetje schoon en frisjes voorstellen he.

@ 143 “Dees, geef eens antwoord op vraag 1 en 2 in de post van Juzo, genummerd: 133”.

We moeten er niet helemáál, ‘n potje van maken.
Dacht ik zo.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 18:31

Het “Journal Télé” is de dagelijkse nieuwsuitzending om 13 uur die nú nog loopt, op de franstalige televisie RTBF voor het Walloonse landsdeel van België. In het gezelschap van personen die deze blog lezen zijn vast wel min of meer technische computerdeskundigen, die het franstalig Télé Journal, afgekort JT van 13 uur op het Internet, zullen kunnen weten te vinden. Men ziet dan de herhaling van het Journaal dat momenteel uitgezonden wordt. Om 18:30 uur en 19:30 uur wordt het Journaal herhaald en aangevuld op de Franstalige Belgische zender voor Wallonië “La Une”, die onder andere “free to air” met DVB-T op de computer te obtvangen is in heel Nederland.

Bovenegnoemd Journaal maakt op dit moment bekend, dat het Centraal Ziekenhuis van Brussel op last van de verzekeringsmaatschappijen in België heeft besloten met onmiddellijke ingang geen operaties en geen geneeskundige behandeling meer uit te voeren op patiënten, die blijkens preliminair onderzoek gedurende aanmerkelijk lange tijd zeer regelmatig sigaretten roken of sigaretten gerookt hebben en, of, gedurende aanmerkelijk lange tijd kleine of middelmatige, grote hoeveelheden alcohol zeer regelmatig hebben gebruikt.

Het voorbeeld gaat gevolgd worden door Nederland.

Van het actuele Journal Télé van dit moment (tot 13:40 uur) heb ik alleen screendumps, geen video, omdat men die zelf gemakkelijk kan maken.

‘\°_°/’

Ik zou dit maar in de blog laten staan. Karin.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 13:25

@ 182 Heel goed, zo hoort ‘t ook, en zo zou ‘k ‘t zelf ook gedaan hebben.

‘\^_^/’

Het wordt er alleen maar beter van.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 12:34

@ 143 Nou nee Dees, doe dat maar niet.
Dat gaan we -hier- niet doen, dat doen we in de meel, en in de persoonlijke behandeling.

Zoals dat hoort.
En nergens anders.
Dat weet natuurlijk iedereen wel,
en daarom houden we ons netjes aan de regeltjes,
van goed burgerlijk fatsoen.

En als we dat niet doen, dan leer ik dat hiert wel even.

JULES ZOLLNER.

» Posted By juzo On February 13, 2012 @ 10:30

Zielig.

» Posted By juzo On February 12, 2012 @ 21:59

@ 140 je bekijkt ‘t maar.
@ 138 iemand die werkelijk wil, zegt en doet anders.
@ 139 als ik dat zeg dan is dat zo.

Nog nooit meegemaakt hè?
Je leert ‘t wel, voordat je ‘n jongetje wordt.
Maak me niet kwaad.

Discussie gesloten.

» Posted By juzo On February 12, 2012 @ 20:41

Ik denk dat bovenstaande post, @176 de kern raakt, waar ‘t om gaat.

Maar die waarheid wil ze absoluut niet horen. En daarom wordt die naar de afvalbak verwezen zonder enige vorm van discussie. Een opvallend zwaktebod van onmacht.

We zullen zien.
Tenslotte zijn er “zelfregulerende en corrigerende machten en krachten” niet alleen in de maatschappij en de lezersreacties van Het Paroll, maar ook in het bloggertjes-wezen.

Die zijn voornamelijk sanerend actief op puur economische gronden.

Het is slechts een kwestie van tijd.

‘\+_+/’

» Posted By juzo On February 08, 2012 @ 08:47

@ 14 We leven in ‘n vrij land, en ieder heeft het recht om in “volle vrijheid” te doen of te laten wat hij of zij wil . . . . . . . . . . . . .

Het is dáárom, voor de reguliere gezondheidszorg helemaal niet nódig, zelfs niet dienstig, om ook maar met ‘t geringste “weerwoord” te komen.

Weerwoord gebruik je, als je aangevallen wordt. Dat wordt de reguliere gezondheidszorg niet, omdat ieder beslist in volle vrijheid.

Men staat toch niet toe, dat de reguliere gezondheidszorg vóórschrijft?
Nou dan.

» Posted By juzo On February 07, 2012 @ 22:16

@ 173 Als je zo nodig moet drinken, ga je naar de kroeg op de hoek en zet je nooit van je bange leven meer ‘n voet in sporthal -zaal of fitness.

In ‘t leven van de Nederlanders zijn ‘n paar vervelende gewoontes geslopen die we d’r even in ‘n bepaaldelijk vrij kort tijdsbestek een beetje uit zullen moeten zien te werken.

Let op de minister en zijn politie agentjes.

‘\°_°/’

Ze komen d’r aan.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 20:18

@ 63 kantine hoort gewoon niet bij sport,
en wat jij nauwelijks noemt noem ik ordinaire zatlapperij.

Iedereen heeft hier in Nederland na vijf uur ‘n snee in z’n neus.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 19:23

In sportclubs wordt over het algemeen alleen gezopen.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 17:33

Je moet rekenen: het is hier allemaal slappe hap. Die willen niks, die kunnen niks, die durven niks, die doen niks. Maar goed dat de rest van Nederland niet zo is.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 16:55

Het begint hier al lekker druk te worden in de rotsooibak, ha ha ha ha ha laten we hem maar voor onszelf houden dan hebben we tenminste wat te kletsen! De “reguliere” rubrieken bevatten tóch al niet veel soeps, van de “heffe” des volks. Ha ha ha wat ‘n affrónt, op ‘t blog-wezen hè. Mooi! Prachtig! Schitterend! OBERRR….!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wij willen graag nog ALLEN . . . . . . een consumptie bestellen en doet u het terras ook een! Geheel naar Amsterdamse klets klets gewoonte!
Prachtig.
Mooi.
Schitterend.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 15:23

@ 63 Het is niet geheel juist wat U zegt. God spreekt tot Ons via de Mensen. Het gaat namelijk niet anders. Dus het is God die bepaalt, en spreekt en het zijn niet de mensen die bepalen en spreken.

Gaat U daar eens een tijdje in een stil hoekje over zitten nadenken. Vele triljoenen zijn U in diezelfde gedachten voorgegaan. U dient thans te volgen.

U moogt zich niet te ver buiten God, de mensheid en de wereld plaatsen.
Dat moogt U niet.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 12:56

Kijk wat ik de mensen leer, is, fatsoenlijk en ook handig redeneren. Korte bondige heldere duidelijke en kortaffe taal. Schoon en fris gemoed, krachtig en ook dadig flink de wereld door. Geen ongezond-fiezzige smoezelarijtjes. Noteert U daarom voor huiswerk. Het cijfer zo waarschuw ik U, telt mee voor Uw overgang.

Laat U dat gezegd wezen.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 11:56

@ 60 Ach moet U eens luisteren ik begrijp U niet, maar dat is helemaal niet erg. Loopt U nog eens wat, maakt niet uit waarheen. En voor mijn part: wel van de wereld af.

Eet U smakelijk, of zoiets.
Prettige Jaarwisseling.

» Posted By juzo On February 05, 2012 @ 11:51

Hahaha de waarheid mag weer niet vermeld, prachtig!! Schitterend!!! Dit gaat natuurlijk ‘n keer helemaal fout. Dat is duidelijk.

Prachtig.

Schitterend.

Mooi.

Maar gewoon ‘ns netjes zitten afwachten.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 15:52

@ 49 Ach luistert U eens even . . . . . U hebt recht op Uw eigen mening. Die gunst laat ik U. Dan nog maar eventjes. Voor zolang als ‘t duurt. En ik ‘t niet zie of hoor. Maar voor de rest is de Nederlandse Staat er als de kippen bij, om U mee en om te buigen, uit naam van het hele Nederlandse volk, dat dat ook wil, naar de wil de wensen en de mogelijkheden van de maatschappij. Dat begrijpt U ook wel, natuurlijk. En als ‘t niet goedschiks dan helaas jaja het is heel jammertjes het is heel jammertjes dan maar kwaadschiks. Begrijpt U wel?

Goed zo.
Gaat U maar op de plaats rust staan.
Ik dacht zo, dat het allemaal wel dauwdelik was.
Dacht ik zo.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 14:27

Jij bent De ENIGE die zo denkt. Alle anderen denken anders. Laat je opnemen.

» Posted By juzo On February 04, 2012 @ 09:01

Het sportkatern in de krant heeft meer pagina’s dan alle andere, en het Sportjournaal op televisie wordt van alle programma’s en films het meest bekeken.

Hoe Zou Dat Nou Toch Komen..???

De markt bepaalt.
Niet jij.
Niet wij.

» Posted By juzo On February 03, 2012 @ 09:18

«« Back To Stats Page