Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 361 To 390 Of 2,149 Comments

Echte namen

Het zou grappig zijn als ‘t niet zo treurig was.
De snel veranderende houding in vervolging van het Internationaal Openbaar Ministerie terzake aanklachten belediging smaad en smaadschrift,

noopt de providers tot ongemeen strenge anti-anonimiteits-users-policy.

Op diverse fora is al zijdens de exploitant aangekondigd, dat men traceerbaar moet zijn voor de hele gemeenschap, op eerste aanroep, wil men mee kunnen blijven doen en dan is er voor anonimiteit geen plaats.

Dit opent de weg voor het Aanstaande Grote Wereld Bal der Démasquées.

Personen en gebruikers, die nog niet zo lang geleden ‘s morgens bij het opstaan in de spiegel ontdekten, dat ze niets voorstelden, schaften zich een schuilnaam aan.

Het heeft niet geholpen. Zij vallen aanstonds ontbloot van grandeur en hoogmoedswaanzin in scherven duigen stukkeltjes en brokkeltjes op de ground terneer.

Alleen het echte overwint.

‘\°_°/’

Zoo jammer nouou.

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 13:40

Op zich is het wel interessant te zien wat er terzake de anonimiteit en de authenticiteit gebeurt.

Gisteravond trad er in Knevel en Van den Brink een aardig vrouwke voor het voetlicht, dat zich bezighoudt met een nieuw verschijnsel. Je kan er ook op Googlen.

Het namaken van het handschrift.

Een paar dagen van tevoren kreeg ik een serie papieren ansichtkaarten in de ijzeren brievenbus van de firma Illy in Tilburg.

Ze waren zó voortreffelijk nagemaakt, dat ik er alleen dankzij grafologisch inzicht en een sterk vergrootglas niet intrapte.

De bedrijfjes zoals dat van dat mevrouwtje houden zich bezig met het namaken van het handschrift.

Men kan dat heel eenvoudig en bijna gratis zelf doen door een nieuw en geheel eigen Font te creeëren.

Het enige dat er dan op papieren en documenten nog niet op staat is de verifieerbare handtekening.

Toch is het gevaarlijk want zo’n nagemaakt handschift – Font kan heel gemakkelijk verkocht gekopieerd gestolen en doorgegeven worden.

Er zullen wel waarschuwingen voor komen.

Aan alle kanten knabbelt men aan de kennelijk hoog gewaardeerde integriteit en authenticiteit op ‘t Internet en in de papieren maatschappij en da’s nooit voor niks.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 12:14

Dat ben je nooit… En zo zien ze je ook niet. Ze gaan altijd op zoek naar je ego, en die is aan je NAW verbonden. Loskoppelen gaat niet, m’n beste.

‘\°_°/’

Zo is de mens.

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 11:37

Als anonieme ben je maar zo niets, en niemand hè ook al heb je er de meest feestelijke schuilnaampjes ‘an verbonden.

Daar hebben we d’r onderhanmd meer dan genoeg van, in de zeer sterk om het bestaan concurrerende maatschappij. Die zijn stomvervelend, en daar hebben we niet zoveel meer aan.

Vroeger, heel lang geleden schreven we wel eens anoniem, en zetten “van onze verslaggever” boven het stuk, als we ons niet direct met naam (en adres) wilden manifesteren in een straat waar een moord gepleegd was. Buurtgenoten nemen ‘t daar voor de dader op.

Daarna kwam er “door juultje jollner” bover te staan en dat “verkoopte” ‘n heel stuk beter.

“We willen je promoten” zei de markttechnische afdeling en ze namen foto’s met ‘n Koj Boj hoed op. “Die Koj Boj hoed moet je voortaan altijd op hebben”. Het “verkoopte” nog veel beter.

Door al de verkoperij, kan ‘n onderneming blijven bestaan en ‘n Koj Boj hoed neem je dan in Godsnaam.

Nog maar op de koop toe.

‘\°_°/’

Dat is de contrapunt.
Tegenover de anonimiteit
die nooit verkoopt

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 10:53

Anonimiteit betekent meer deelnemers is absoluut onjuist.
Anonimiteit heeft in toenemende mate afgedaan
en de deelnemers zullen dat met rasse schreden gaan merken
blijven ze anoniem dan doen ze niet meer mee
en zo komen ze er wel heel duveltjes snel achter.

Ze zijn nu ook heel mooi hoofdelijk aansprakelijk en direct aanspreekbaar
voor al hun daden en zo hoort het ook

‘\°_°/’

in een rechtgeaarde steeds sneller daarin toenemende maatschappij.
(alleen die flauwbekjes geven dat niet toe, natuurlijk)

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 10:44

Dat is heel mooi opgemerkt maar je omgeving dwingt je, en daar ben je van afhankelijk zoals het ging met Youtube.

‘\°_°/’

Helaas.
Aan vrijheid is thans niets meer over.
(En zo hoort het ook.)

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 23:55

Ieder die voor de rechter staat en daardoor veroordeeld wordt heeft dat honderd tegen tien aan zijn eigen zwakte te danken.

Toch worden rechtbanken daarentegen vooralsnog niet opgeheven naar het schijnt.

‘\°_°/’

Eigenaardig is dat.
Men zou kunnen trachten sterk te worden en niet zwak te blijven zijn.

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 21:59

Het verbaast me dat hier gedrag wordt losgekoppeld van gepersonaliseerd geindividualiseerd ZIJN. Dat is absoluut onhygiënisch denken.
BEN je onbetrouwbaar dan HEB je ook ‘n onbetrouwbaar karakter en GEDRAAG je je ook onbetrouwbaar.

De personen hier zijn ALLE niet goed in toneelspelen.

‘\°_°/’

Onhygiënisch denken
komt voor bij personen, die meer willen schijnen / lijken dan ze zijn.
Het is dan een verwerpelijke schijn-autoriteit die niet gebaseerd is op enige kennis of kunde.

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 14:18

Heel goed. Dan zullen we dat wel even in de eerstelijns intake oplossen als we z’n adres en telefoonnumer hebben.

‘\°_°/’

Heel goed.
En zo lossen we dat op, over ‘n tijdje, aangaande ieders gedrag.
Mag je nog blij zijn dat ‘t strafrecht er niet aan te pas komt.

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 11:50

@ 11
https://www.facebook.com/safety/attachment/Guide%20to%20Facebook%20Security.pdf

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 11:01

Ook het tekentje ‘\°_°/’ komt in de naamgeving van mail niet goed over.

‘\°_°/’

Dus daar laat ik ‘t wel uit m’n hoofd.

Mailscanners van providers gaan erop uitfilteren.
Norton 380 doet dat ook.

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 10:26

Vermeld moet nog worden dat sommige mail-readers zoals Thunderbird en Opera, die vaak meegenomen worden op memory stikjes op vakantie en op reis, rare tekentjes in de naamgeving niet kunnen lezen. De nameserver DNS in Unix van de providers pikt dat juist alleen in het naamveldje niet. Die omschrijft dat met een heel array.

Als ik dus J@l@s Z@lln@er zou heten of j##z##,
dan staat er in het naamveld van de mail voor de ontvanger in Thunderbird c.s. niets. Het blijft nooi leeg.

Alleen Microsoft Outlook en Outlook Express gaan er goed mee om.

Dat alles leidt ertoe, dat providers streng de hand gaan houden en korte metten gaan maken met malle fratsen terzake de berichtendiscipline.
Dat is nu een beetje ongelukkig en zooo jammer nououou.

Maar voorlopig biedt de Tor-plugin van FireFox nog alle mogelijkheid, volkomen anoniem en volslagen ontraceerbaar in IP adres te zijn op Internet, als ik dat zou willen.

‘\°_°/’

En zo af en toe wil en moet ik dat nog even wel.

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 10:21

@ 2 Nee hoor, als er iets gelinkt wordt, lees ik dat nooit.
Dat is mijn gewoonte.

Ik heb geen zin naar de pijpen van iemand anders te dansen en er ook nog moeite voor te moeten doen ook.

Als ‘t niet belangrijk genoeg is het meteen voor m’n neus te zetten dan laat ik het altijd zelf voor mezelf lekker achterwege. Er is al onzin en flauwekul genoeg in de wereld. Zo ben ik nu eenmaal.

Intussen is het onderwerp dat ze aansnijdt wel interessant en ik zal ‘t zelf bij mezelf zonder verwijzing en vermelding verder uitwerken:

de tendens van Google Plus is begonnen en zet zich door.

Dat betekent dat er binnen vijf jaar substantieel een eind zal zijn aan alle anonimiteit op ‘t Internet.

Iedereen zal er makkelijker en degelijk bij z’n lurven bij worden gesleept, ten koste van de vrijheid, als hij of zij iets verkeerds doet en dat is heel mooi.

Je hoeft maar op m’n naam te klikken en je ziet mijn naam straat huisnummer woonplaats telefoon sofinummer bankrelatie huwelijkse staat werkgever verenigingsrelaties EPD crimiregistratie strafblad uitreisverbod kredietwaardigheid lening en hypotheekverleden persoonlijke voorkeuren sexuele geaardheid en karakterologische dterminans apocalyps.

Prachtig.
Mooi.
Ik kan er zo van genieten hè.

Het maakt het verwijlen op aarde ‘n heel stuk aangenamer

in de maatschappij van straks en tegenwoordig.

Dat heeft Karin toch maar goed gedaan.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 24, 2011 @ 08:40

Een aardig stukje.
En zeer lezenswaard.
Geheel foutloos gebracht,
en wat nog veel erger is,
ik ben het er volledig mee eens.

‘\°_°/’

Laat dat niet vaker gebeuren.

» Posted By juzo On August 23, 2011 @ 16:13

Onder gelijken

Het gaat hier om wereldkampioenschappen atletiek

en daarvan zijn de starre wedstrijdsportregels al lang vastgelegd.

Men LUISTERT zelfs nog niet eens naar ons, wel potjandóórie nog niet.

‘Eris.

‘Antoe.

‘\°_°/’

Is dát nou niet effetjes ‘n beetje vervelend?

» Posted By juzo On August 23, 2011 @ 08:50

Jou lijkt ‘t niet, maar mij wel.

‘\°_°/’

Mij lijkt namelijk alles.

» Posted By juzo On August 20, 2011 @ 08:59

@ 30 Ik begrijp ‘t niet zo erg, want, ik ben, tenslotte, corrector van de Nederlandse Taal en Letterkunde, bij ‘t Limburgs Dagblad (geweest).

De éérste versie, is volkomen correct en er is niets mee aan de hand.

In de tweede versie, hoeft het woordje niet, er uitdrukkelijk NIET,

bij te staan. Dat HOEFT dus niet.

Ben ik duidelijk?

Anders leg ik ‘t graag nog enkele malen achter elkaar opnieuw uit.
Dat heb ik m’n hele leven moeten doen,
en daar werd ik voor betaald.

En goed ook.

‘\°_°/’

Correctoren zijn nu eenmaal vervelend.

Ik kan er ook niet veel ‘an doen.
Ik werd ervoor betaald.
En goed ook.

» Posted By juzo On August 19, 2011 @ 08:37

Hoe de verschillen in training prestaties belasting fysiologische psychologische condities in alle takken van sport van mannen en vrouwen moeten worden uitgelegd en aangepakt staat haarfijn afdoende in richtlijnen beschreven in het handboek van het CIOS Sittard “Conditiegids” Grosser/Starischka/Zimmermann Theorie Praktijk voor alle takken van sport bladzijde 45 e.v. Leeftijd en geslacht – Meulenhoff ISBN 90 10 04216 2

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 18, 2011 @ 12:10

In de roeierij had je wel technische knakkers van de TU in Delft – ik roeide zelf bij Skadi Rotterdam en Proteus Delft – die op de boten een nieuw soort onzichtbare gelei dachten te moeten smeren waardoor de boten sneller zouden lopen.

Het werd niet toegestaan.

Ze werden zelfs gediskwalificeerd.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 18, 2011 @ 10:08

De oneerlijkheid van ongelijk toegeruste deelnemers in eenzelfde tak en klasse van wedstrijdsport wordt niet toegestaan. Anders kunnen we hardlopers wel op rolschaatsen zetten.

Meê un straal – – – motorretje.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 18, 2011 @ 09:41

De sport-uitzendingen op televisie nemen meer plaats tijd en geld in dan alle andere uitzendingen bijelkaar.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 17, 2011 @ 21:48

@ 14 Ach Janus, vraag ‘t ‘s iemand anders, en bovendien, WED STRIJD…. is smakelijk onlosmakelijk aan iedere vorm en beoefenaar van sport verbonden.

» Posted By juzo On August 17, 2011 @ 21:46

@ 12 Datgene wat men aan WED(ijver, competitie) STRIJD(agressie, vechtlust) mentaliteit en manuaal, gang vaart houding gedrag,

noodzakelijk dwangmatig aangeleerd krijgt en uitoefent in de topsport,

oefent men uit en gebruikt men onveranderlijk in het hele dagelijks maatschappelijk en productief leven van alledag. Alleen zij overleven.

Niet omgekeerd.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 17, 2011 @ 20:07

@ 9 “Op zich heeft sport een agressieverminderende werking” sportbeoefening veronderstelt WED(ijver) en STRIJD (=agressie, de wil om te winnen zonder dat anderen dat kunnen.

Gehandicapten dienen in hun eigen klasse met eigen regels te blijven en zo zal het ook gaan.

Anders nemen de niet-gehandicapten daar geen genoegen mee.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 17, 2011 @ 18:11

De Blade Runner wordt nooit in prestatie geaccepteerd. Maar goed. We zullen zien.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 16, 2011 @ 23:46

Ik ben erop tegen.
Het hoort niet en daarvoor hebben we gehandicaptensport.

Ik heb zelf gehandicapten opgeleid als bondstrainer.
Ze deden precies dezelfde training als niet-gehandicapten,
waren gelijk toegerust en uitgemonsterd,
reden met mij naar wedstrijden het hele land door,
ik publiceerde erover in m’n krant,
maar kwamen uit in eigen internationale topsport wedstrijdklasse.

Regels zijn nu eenmaal regels en dat zal altijd zo zijn.

Daar helpt geen moedertje lieve, – ‘an.
Wie dat niet wil, moet niet ‘an sport doen.

Het leven is hard,
maar nog veel harder
voor de topsporter.

.

– ‘\Ô_Ô/’ –

We moeten gene gek maken van St.Maarten.

» Posted By juzo On August 16, 2011 @ 18:38

“Sport is nooit een meting van gelijken.” Wat krijgen we nou?

In de wedstrijdsport is ‘n lichte roeier er een van beneden de 75 kilo.
Boven de 75 kilo word je gemeten in klasse en wedstrijden voor “zwaar”.

Alleen gelijken zijn overal in klassen ingedeeld om met elkaar te meten.
De gelijke meting levert voor allemaal ‘n verschillende prestatie-uitslag op.

Is dat nou zo moeilijk?

– ‘\Ô_Ô/’ –

» Posted By juzo On August 16, 2011 @ 16:42

In sport zijn nu eenmaal regeltjes. Daar is niet veel ‘an te doen en gelukkig maar.

Al ‘t andere mag verdwijnen maar sport niet.
Om de regeltjes.

.

– ‘\ô_ô/’ –

» Posted By juzo On August 16, 2011 @ 16:35

Afvalbak

Ik denk, eerlijk gezegd, dat die jan er óók voor in aanmerking komt, vorstelijk gemonitord te wodde, en eigenlijk nog wel wat eerder dan ik, hij heeft het namelijk in korte tijd al veel erger bont gemaakt dan ik in ooit tevoren alle lange bange jaren van mijn hiertijdig bloggenistjes bestaan.
Ondanks de verdelende rechtvaardigheid, dient er wel rechtvaardigheid te heersen in de wereld, die door anarchie en communistisch modernisme al zó ernstig verdeeld en heerszuchtig is geworden, in alle geledingen en de politieke landspartijen.
Maar ja, ik ben zelf ook hoogst vooringenomen en laat ie fijn en vrolijk weezen.

Hopla.

‘\°_°/’

Hop sa sa.

» Posted By juzo On February 18, 2012 @ 09:33

Nou . . . . . . . . . . die jan die gaat er flink tegenaan zeg . . . . .
Sjonge jonge jonge.

Daar ben ik nog maar ‘n braaf mak schaap bij.
‘ns Even kijken hoe dit verder gaat aflopen, allemaal.

‘\°_°/’

Maar ‘t gaat niet goed en helemaal fout, dat is zeker.
Ongelooflijk.

» Posted By juzo On February 18, 2012 @ 08:55

«« Back To Stats Page