Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 331 To 360 Of 2,149 Comments

Kijklust

NIEMAND verdient vertrouwen Robelia. Tenzij het tegendeel BEWEZEN wordt en dat gebeurt nooit. KAN ook niet, en zal NOOIT.

Iedereen zal,

— a l s h e t e r o p a a n k o m t –,

liegen en bedriegen, stelen en verkrachten, moorden en doodslaan.

Niemand uitgezonderd.
Zelfs ikzelve mijzelve niet.

Daar is de mens, en dus ook de maatschappij, nou eenmaal mee opgebouwd en voor uitgerust, tegen ingericht.

‘\°_°/’

HELEMAAL NIEMAND verdient vertrouwen.
Zelfs ik (jij) (jou) mijzelf niet.

Maar ja je moet natuurlijk wel ‘n eindje met mij mee kunnen denken natuurlijk.
Komt nog wel.

Het kan 1 honderd jaar duren.
Tijd speelt geen rol.

» Posted By juzo On September 29, 2011 @ 14:33

Vertrouwen scheppen is goed maar dan moet je dat ook verdienen anders gaat het niet. Jemmer genoeg is iedereen tastbaar en metterdaad niet betrouwbaar gebleken naar woord, gedachte, daad en gewoonte en derhalve is offensieve en defensieve bescherming van lijf have en goed zoals dat als verplichting in de wet staat voor iedereen heel goed geleid door angst gewapenderhand te effectueren.

Anders gezegd: gevels, pleinen straten en gebouwen der stad en dorp dienen niet met camera’s bespikkeld, maar onder stroom gezet met draden van 220 volt.

‘\°_°/’

Allons enfants de la patrië.
En anders is er altijd nog, de flint, in de meterkast,
en de fiks, met de neus en de blaf onder de garagedeur door.

» Posted By juzo On September 29, 2011 @ 13:39

@9 Tsja helaas ik moet zeggen dat iemand of iets die of dat op vertrouwen bouwt op niets bouwt. In de maatschappij bestaat geen vertrouwen. Niemand vertrouwt de ander, niemand vertrouwt zichzelf. Maar sommigen moeten er heel lang over doen om dat te begrijpen. Geeft niet tijd genoeg en al doende leert, zelfs in de eeuwigheid.

‘\°_°/’

Aangezien alle vertrouwen verloren is is de cent niets meer waard.
En de euro geen cent.

» Posted By juzo On September 29, 2011 @ 12:24

@ 4 Robelia heeft wel gelijk… inderdaad.

‘\°_°/’

Slordigheid is nooit ‘n goede deugd, in de columnisterij.

Dan zaag je de poten uit, onder je eigen stoel van geloofwaardigheid en respect.

» Posted By juzo On September 29, 2011 @ 08:10

Winners or losers

Als er geen geld in het spel was geweest, als de moeder van Jenny plotseling was vervallen in en tot de grootste armoe en ellende,

dan had zelfs haar allerlaatste enigste vriendin en familielid haar voor het leven in de steek gelaten.

Dan was, en had ze niemand meer.
En nog niet eens zichzelf.

‘\°_°/’

Zo is ‘t, en zo gaat ‘t.
In ‘t leven.

‘t Leven is daarentegen heel erg bijzonder mooi.
En juist daarom.

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 08:49

Brits EPD gestopt

@ 9 Praat je ‘n beetje onzin..??? Ja hè. Niet meer doen hoor. Anders word ik boos.
Dadelijk lig je bij ‘n ongeluk dood te bloejen en dan zijn we te laat met je gegevens.

‘\°_°/’

Of we laten je 3x zoveel betalen bij gebrek aan.

» Posted By juzo On September 30, 2011 @ 21:22

RTLNieuws Internet vandaag: “Snel besluit over ‘doorstart’ EPD
Huisartsen en apothekers moeten de komende weken beslissen of ze toch mee willen doen aan een nieuwe variant van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Vijf koepelorganisaties van huisartsen, huisartsenposten en apothekers hebben dat dinsdag bekendgemaakt.
Als rond november blijkt dat ongeveer de helft meedoet, kan er volgend jaar een nieuwe vorm van uitwisseling van patiëntgegevens plaatsvinden, stellen ze.”

‘\°_°/’

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 15:07

In principe, zeg ik, moet alleen datgene worden geconsumeerd, gegloofd en vertrouwd, wat men zelf met de eigen handen aan kan raken, en met de eigen ogen en oren kan zien en horen.

Voor de rest, helemaal niets, zeg ik dan tenslotte.

‘\°_°/’

Nog eens een keer.
Als beroepsbeoefenaar.

Men komt er dan vanzelf wel achter.

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 08:43

Inprincipe, moeten kranten nooit worden geloofd. Gegloofd, bedoel ik dus. In principe, is alles wat in kranten staat niet alleen gelogen, maar ook gekocht, verkocht, en corrumperend aan de massa voorgeschoteld. In principe is citeren uit de kranten hoogst onbetrouwbaar, en ook ten kwade aan te rekenen, zeg ik dan in alle ernst, als, alzijdige, beroepsbeoefenaar vanuit het krantenvak.

‘\°_°/’

Dat zeg ik dan.
En daar kan men het, naar goede gewoonte, dan wel weer mee doen.

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 08:39

EPD NL gaat straks gewoon door. Niets aan de hand.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On September 26, 2011 @ 22:16

Jacht

@ 21 Ik begrijp dat ‘t jammer is maar ja. Je wordt er sterk van.
En dat is ook wat waard.

‘\^_^/’

Grijstinten komen later wel.
Als we oud en versleten zijn.
En bijna dood.

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 16:10

@ 18 Mijn uitleg is zwartwil.
Maar wat moet ik anders?
Ik kan toch niet m’n hele leven lang zo’n zwakke hushpuppie zijn, die de ander laat verdrinken als hij in de golven ‘n hand naar me uitsteekt?
Ik kan toch niet zeggen ‘t is allemaal flauwekul geweest wat ze me van 1944 af tot 1950 geleerd hebben namelijk dat ik de wereld moet helpen in standhouden?
Ik kan toch niet zeggen tegen mensen (alle!) die me dierbaar zijn ik heb je afspraak geschonden ik kon het niet volhouden omdat ik te zwak was en ik heb je verraden?
Ik kon en kan toch niet mezelf voorliegen en concluderen jules je bent ‘n sla,pamper?
Mijn uitleg is erg zwartwit.
Als ‘ie dat niet is dan heb ik helemaal niets meer en besta niet eens.
Nu is dat in ‘t geheel niet erg voor mezelf ook niet maar voor 1 of 2 personen wel. Zolang dat nog is, ben ik zwartwit.
En ik verdom ‘t om wat anders te zijn.

Jules.

‘\°_°/’

Men zal eraan moeten wennen.
En anders dan doet men ‘t maar niet.
Kan mij ‘t schelen.

» Posted By juzo On September 25, 2011 @ 23:40

Wereld stort helemaal niet in elkaar, reshuffelt hoogstens wat al heel lang nodig was en gaat daarna opgeschoond stevig sterk vrolijk krachtig verder

en Wilders zegt wat al heel lang heel veel mensen willen en deze blog is alleen voor 20 amsterdammers die wat tegen elkaar willen theekransjeswouwelkletsen, maar klagen doen ze altijd al uit gewoonte.

‘\°_°/’

Niks nieuws onder de weekendzon.

» Posted By juzo On September 23, 2011 @ 09:02

@ 14 de seks is daarbij niet zo erg vast te stellen geheel naar de hedendaagse alzijdige gewoonte. Dus het karakter al helemaal niet, hetgeen ook verreweg het meest verkieslijk.

‘\^_^/’

Zo de wind waait waait me kwassie.

» Posted By juzo On September 23, 2011 @ 00:37

Je moet kijken naar de mens.
Een krachtig, solide rotsvast onwankelbaar oersterk karakter neemt een kat.
Een losbollig angstig onzeker zoekend en nooit vindend karakter neemt een hond.

Ultramooie vrouwen nemen meestal ‘n hond.

‘\°_°/’

Zo zit dat, zo’n beetje, in elkaar met mens en dier.

» Posted By juzo On September 22, 2011 @ 21:43

Het leven van een kat is training. Een kat heeft geen gevoel voor humor. Eerste en voornaamste doel van een kat is in leven blijven. Daar neemt zij alle maatregelen voor. ‘n Binnengebracht muisje hoeft zij niet op te eten, want ze heeft geen overheersende honger. Wel moet zij lenigheid en beweeglijkheid trainen door het veel te doen. Een druppelende waterkraan is een methode, maar een binnengebracht nog net niet dood zijnd muisje is dat ook, en nog veel beter. De bedoeling is dat jij, verpersoonlijking, stand-in voor het moederdier, mee-traint. Dus jullie tikken het muisje naar elkaar. Dat ter zeer sterke verhoging van het trainingselement. Ook al omdat jullie opportunistisch kunnen profiteren van elkaar, bij de buit-verdeling in de natuur. Alles heeft z’n directe noodzakelijke betekenis in het dieren- en natuurleven, maar daar is voor een kat geen spatje humor bij.

Zo staat het in ieder “katten” boek en zo wordt het gepresenteerd in de praktijk van alledag.

Je moet proberen met je katten op één lijn, van begrip, te komen.

‘\°_°/’

Vandaar dat mijn kat ook zo verstandig naar mij kijkt, pal naast mij op het bureau gezeten.
“Waar jij je toch allemaal over opwindt….. Maar goed dat wij katten dat niet doen.”

» Posted By juzo On September 22, 2011 @ 08:56

Helpende hackers

Helpende hacker of geen helpende hacker de maatschappij maakt geen verschil.

‘\°_°/’

En dat weet je best.

» Posted By juzo On September 29, 2011 @ 12:26

NOS – tt vandaag:
“Toegevoegd: woensdag 28 sep 2011, 19:35
Update: woensdag 28 sep 2011, 19:40

De Nationale Recherche heeft een student van 17 uit Hoogeveen opgepakt voor het hacken van een website van het KLPD.

De site van de Vereniging van Gepensioneerden KLPD werd begin deze maand gehackt door de Nederlandse tak van hackersgroep Anonymous. Die hackte de site omdat het KLPD een domeinnaam van Anonymous in beslag had genomen.

Gegevens openbaar
Gisteren werden op internet de namen en bijbehorende telefoonnummers en rekeningnummers van 25 oud-KLPD-medewerkers gepubliceerd. Anonymous wilde daarmee naar eigen zeggen een statement maken.

De student is na verhoor vrijgelaten. Zijn laptop is in beslag genomen.”

-.-

Moet je kijken wat daarmee gaat gebeuren.

‘\°_°/’

Die mag de gevangenis van binnen zien.
Komt van z’n leven niet meer ergens aan de bak.
Heeft z’n toekomst verknald en gaat rechtstreeks in de criminaliteit.

» Posted By juzo On September 28, 2011 @ 22:54

@ 41 Bij mij weet je het nooit. Maar perfect bestaat niet. Vandaar dat een beetje perfect nog wel kan. En veel te perfect ook. Overdonderend perfect zelfs. Maar dat haalt me de donder.

‘\°_°/’

Aye aye.

» Posted By juzo On September 27, 2011 @ 18:01

@ 32 Cor, ik denk dat je de wereld, en de maatschappij niet goed begrijpt.

In de wereld, en in de maatschappij, hebben we ‘t goede te doen en ‘t kwade te laten.

Zij die daar tegenin gaan worden gestraft en vastgezet.

We moeten voorkomen dat wankelmoedigen te gauw en makkelijk in ‘n fout vervallen en dat is alles.

Daar hoeven en daar zullen geen kapitalen tot in het oneindige voor uitgegeven te worden.

Alles wat we doen en wat we laten en maken hoeft dus maar “een klein beetje” perfect te zijn, want méér, is onmogelijk.

Nu moet je daar eens héél, erg, lang over gaan zitten nadenken,

en me dan daarna vertellen wat je daarvan vindt.

Ik ben benieuwd.

Bevalt ‘t me níet,
dan laat ik je vastzetten.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On September 26, 2011 @ 10:24

Crackers en hackers wacht, de totale werkloosheid.

‘\°_°/’

Danwel, uitzetting uit ‘t land en hop, naar Justitie in Amerika.

» Posted By juzo On September 24, 2011 @ 10:04

@ 24 “En de fouten waar het om gaat zijn vaak totale beginnersfouten”

Onzin.

Kletskoek,

en door niets gestaafd.

Kapotmaken kan iedereen alles altijd.

‘\°_°/’

De gevangenis in. Da’s niet voor niks.

» Posted By juzo On September 24, 2011 @ 10:01

@ 24 Kan me niet schelen wat ‘t allemaal is. Knoeiers en prutsers, morrelaars en vernielers worden nooit aangenomen in ‘n respectvolle winstgevende functie.

Eens, ooit vallen ze door de mand of hebben ze er zelf genoeg van.

Genadeloos. Vertrapt, vernederd en met de nek aangekeken.

Kleine krabbelaars heb je altijd. Die blijven hun hele leven tot hoge ouderdom wat ze zijn: miezerige gillende onaanzienlijken, die altijd, overal de boot hebben gemist en met ‘n zuur kiespijn gezicht hun leven nog wat verder vooruit zitten te douwen.

Nou, ja, die hebben er dan wat van gemáákt, zullen we maar zeggen. Die kunnen trots zijn, op zichzelf. Ze waren niet te missen. Ze zijn het Voorbeeld.

‘\°_°/’

Daar moet je niet bij willen horen.
Noch mee om willen gaan.

De mens doet aan kwaliteitsverbetering.
Niet aan regressie.

» Posted By juzo On September 24, 2011 @ 09:59

Je kunt alles wel “hack-, fail and fool-proof” maken, maar dan kost het 10 tot 100x zoveel. Daar gaan we mooi niet aan beginnen.

Goedkoper is het, in hun epidemiale uitstraling, de hackers en misbruikers gewoon en doodnuchter meteen in ‘t gevang te zetten.

Dat gebeurt dan ook, sinds mensenheugenis, tot grote voldoening in Nederland.

‘\°_°/’

Tel uit je winst.

» Posted By juzo On September 22, 2011 @ 08:18

Overheid noch ‘n zichzelf respecterend bedrijf neemt De Winter ooit in dienst.
Voor wat ook maar. Het is geen recommendatie, representatie.

Je mag ‘n fout wel ontdekken, maar je moet er niet mee te koop lopen.
Dat is mos, in de bedrijfs- en overheidswereld.

Anders gooi je je eigen ruiten in.

‘\°_°/’

‘t Blijft, daar in die hoek, zo, altijd buitenparlementaire actie, burgerlijke ongehoorzaamheid en normatief wangedrag.

Daar schop je ‘t niet ver mee. Financieel en op den duur.
Nederlands bedrijfsleven is erg traditioneel ingesteld.

» Posted By juzo On September 21, 2011 @ 20:36

Schreeuwende misdadigers heb je altijd. Die worden al schreeuwend, tierend en razend in de gevangenis gestopt, alwaar ze kunnen wachten op uitlevering aan Amerika.

Daar hoeven we niet lang over na te denken. Hoogstens vijf seconden.

Zo gaat ‘t nu eenmaal.
De maatschappij is tamelijk goed geordend.

En wie niet horen wil, die moet maar voelen.
Basta.

‘\°_°/’

Zo zijn onze manieren en onze manieren die duren ‘t langst.
(Geen pluralis majestatis).

» Posted By juzo On September 20, 2011 @ 21:01

Hackers overtreden de wet en horen in ‘t gevang.
Kapotmakers zijn er genoeg en ‘t is zo gemakkelijk.

Handhaven en verdedigen wat goed en goedkoop is
is moeilijk en dat gaat geboefte altijd laf uit de weg.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On September 20, 2011 @ 18:32

Net zoals vele honderdduizenden in Nederland, bedrijven en particulieren werk ik al met het geheel afdoende, tot volle tevredenheid dag en nacht functionerende

http://www.juzo777.nl/info/readme.txt

‘\°_°/’

Aan hackers heeft nou werkelijk wel helemaal niemand behoefte,
zelfs niet in oorlogstijd.

De dames en heren zullen iets anders moeten gaan bedenken om op ‘n eerlijke manier aan de kost te komen zoals wij allemaal.

Dáár heb ik wel helemáál ‘n broertje ‘an dood.

» Posted By juzo On September 20, 2011 @ 15:49

Je denkt toch niet dat overheid en bedrijfsleven in zee gaan met geboefte?

Het is wél erg in dit land, maar zó erg toch nog lang niet.

We kunnen het als bedrijven nog heel goed zelf af: tegen zékere, lage, prijs.

Tegen zekere, lage, prijs.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On September 20, 2011 @ 15:34

Echte namen

Optroggelen van de zo broodnodige identiteit:

137 Teletekst do 25 aug
***************************************
` Bewoners van een villawijk in Oud-
Turnhout in België willen de politie
betalen voor extra beveiliging.De
politie beschikt over een camerasysteem
waarmee kentekens van auto’s uitgelezen
kunnen worden;particuliere beveiligers
hebben die bevoegdheid niet.De bewoners
zouden 30.000 euro willen betalen voor
het gebruik van het politiesysteem.

‘\°_°/’

De anoniemers afgetroggeld.

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 14:20

«« Back To Stats Page