Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 271 To 300 Of 2,149 Comments

Snor

@ 35

“Sinds uw pensioennering is er helaas het een en ander veranderd… ”

Dat niet, nee.
Sinds mijn pensioenering in 2002 (pre-vut) is er helemaal niets, totaal niets, en nergens niet wat, veranderd. Hebt u dat GOED, negrepen???

Mooi zo. Dan noteer voor huiswerk:

Zembla doet het, op mijn manier en zoals alle journalisten het doen en dat is: de zaak van één kant bekijken, gestuurd en betaald door partijen en verre, verre van de waarheid met list, leugen en bedrog maar dat zult u wel nooit kunnen begrijpen.

Ik reageer altoos wel op uw berichten maar niet als ze onzin bevatten.

Gaat u eens ‘n stuk wandelen. Op het strand en langs de zee.

‘\°_°/’

En komt u dan daarna nog maar eens een keer terug dan zullen we verder zien.

» Posted By juzo On November 12, 2011 @ 08:54

Je moet eens weten wat wij als grafisch bedrijf hebben moeten doen om aan de normen te voldoen.

Grafische bedrijven zijn volmaakt en volledig chemische bedrijven, en horen tot de ergste kankerverwekkende oplossers benzeen-vergiftigers (rook uit de schoorsteen) en vervuilers die er in de industrie bestaan.
Ze betalen uiterst hoge afvalstoffenheffingen.

Woonwijken liggen er allemaal omheen, en dus zijn de controles extra streng en extra vaak, zogoed als bij alle andere soorten chemische vervuilers in land en omtrek.

‘\*_*/’

Als er gecontroleerd werd, huppelde ik mee.
En reken maar dat er geluisterd werd, een FNV hoofdbestuurslid dwingt bij de bedrijven in de traditionele sector absoluut gezag.

Daar hou’ ik toevallig van.

» Posted By juzo On November 11, 2011 @ 22:08

De normen zijn zo hard als graniet.
Ze staan heel nauwkeurig omschreven, en iedereen kan ze nagaan en ook controleren.

Niemand en geen bedrijf controleert z’n eigen Dioxine uitstoot alleen zelf. Dat is de grootste onzin die er bestaat en Zembla kan zeggen wat ‘t wil. Naar alle soorten bedrijven komen controleurs, met strenge maatstaven en meetapparaten in de hand. Ze komen onaangekondigd. Ik ben er zelf bij geweest.

Zo doet dat bijvoorbeeld de brandweer, om naar de radioactiviteit stralende brandmeldertjes in je huis, en de radioactiviteit stralende laserprinters in je bedrijf te kijken en te meten. Andere controleurs meten de kwikresiduen op de gewassen rond e chemische fabrieken, waar ze zich ook maar bevinden. En dan worden er besprekingen ter verbetering bij de bedrijven gevoerd, bij niet opvolgen waarvan, na hernieuwde controles aangifte wordt gedaan en strafboetes volgen, nooit onder 100.euro per stuk.

Alle andere onzin is onzin, en van mij mag iedereen zeggen en geloven wat hij wil. Maar waar het waarheid en werkelijkheid betreft, moet je bij mij als vrijgestelde en de ARBO-diensten zijn, en nergens anders.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 11, 2011 @ 21:01

@ 29 We hebben ons aan niets anders te houden dan aan normen die zijn vastgesteld in de wet.

Wat men daar ook van vindt, het speelt allemaal geen rol. Het is praatjes voor de vaak, en galmen omdat men zichzelf zo mooi hoort praten. Daar kopen we niets voor, en daar hebben we niets aan.

Kanker is aartsvijand nummer een, voor de mens.

Over de normstelling en controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens kom ik binnenkort met speciale info op mijn eigen site. Dat meld ik dan nog wel.

‘\°_°/’

Het is nogal geen kleinigheid waar we het hier over hebben zeg.

» Posted By juzo On November 11, 2011 @ 17:19

Die heb ik gezien, en ga jij eens met Google naar Genève.

Daarna lees je ter griffie de Handelingen en vonnissen zittingen meervoudige Kamer economische delicten van iedere arrondissementsrechtbank in Nederland.

Daarna stel je je in verbinding met GGD Noord Brabant aangaande het voorkomen van plutonium in dichtbevolkte wijken groenteteeltgebieden buitengebied Eindhoven en Helmond onder invloed kerncentrales Doel, Mol, Dessel Eurochimic en BelgoNucléaire, Tihange, Jülich.

Je volgt de bewegingen en openbare verslagen terzake, van de personeelsleden Algemene Inspectie Dienst, ministerie Binnenlandse Zaken.

Ik stop deze discussie, hij is en jij bent volslagen zinloos.
Zoals zo vaak.

Het is volslagen onmogelijk op een verstandige en wetenschappelijke wijze met jou te discussiëren.
Je slaat wartaal uit.

‘\°_°/’

Daar doe ik niet aan mee.

» Posted By juzo On November 11, 2011 @ 15:10

@ 21 Volslagen onzin, Tartarus.

Alle uitstootvormen zijn keurig netjes in controleerbare opvolgbare normen en wetten vastgelegd. Dat jij dat niet weet, daar kan .ik. niks aan doen.

Het Studium Generale van de universiteit Nijmegen heeft er een hele cyclus aan gewijd, en die avonden heb ik allemaal keurig netjes ter plaatse gevolgd, en erover ge(krant)publiceerd.

Het was en is mijn specialiteit. Het merendeel van de normen wetten en voorschriften is met verplichting voor alle landen van de E.U. vastgelegd in Genève.

‘\°_°/’

De vindplaatsen zal ik nog wel eens publiceren, Google er zelf maar even op (Europese Commissie, Geneefse Conferentie), ik heb momenteel erg weinig tijd.

Morgen of overmorgen zal ik even laten weten, hoe men die normen bepaalt.
Dat heb ik al een keer gedaan, dus zoek het maar even terug.

Dat laat aan duidelijkheid helemaal niets te wensen over,
en dan zijn we van dit soort intelligentie- vraag en aanbodkwesties ook alweer helemaal keurig netjes af.

» Posted By juzo On November 11, 2011 @ 13:58

Ik heb toch wel eens uitgelegd wat de normen en waarden zijn, voor blootstelling van mensen aan schadelijke stoffen (zoals doxines en organische verbindingen, radioactiviteit etc.) hè? Dat heb ik hier toch wel eens gedaan hè? Nietwaar??? Zal ik het nog eens doen? Of nog maar even niet. Nog maar even wachten. Dat is eigenlijk nog wel mooier. Eigenlijk. Het komt er toch wel van. En dan heb ik het over internationaal erkende, normen en voorschriften. Daar heb ik het dan over. Welteverstaan. Maar ik zal nog maar even wachten. Het is de komende dagen veelSSS te mooi weer.

‘\°_°/’

En het is eigenlijk ook maar zo’n gezanik, allemaal.

» Posted By juzo On November 10, 2011 @ 20:50

We hebben Carnaval al, en dat start vanavond.

‘\°_°/’

Mooier kunnen we ‘t niet maken, vandaag en ‘an, de dag.

» Posted By juzo On November 09, 2011 @ 18:55

Enerzijds is dat natuurlijk wel zo: de mens wenst niets meer te lezen maar alleen nog naar figuurtjes te kijken en die in de hersenpan te vertalen en op te nemen:

zie ALLE aanduidingen op de perrons van de stations der Nederlandse, en buitenlandse Spoorwegen.

De mens wordt tóch al zo oververmoeiend bestookt en besprongen met allerlei humbug en hollebollegijsboodschappen die nergens op slaan en die totaal geen enkel nut hebben. Hij wordt er GEK van.

De reclamemakers zijn dat schuld. Anderzijds zijn de reclamemakers het NIET schuld, er MOET reclame gemaakt worden anders verkopen en produceren we niets en is het HELE land werkloos en andermaal,

tot de gaarkeukens veroordeeld.

Ten derde verpersoonlijken vereenzelvigen die roze strikjes polsarmbandjes snorretjes Amerikaanse vlaggetjes in het knoopsgat en welke prullaria al niet meer,

wel een zekere lotsverbondenheid der individuen van de mensheid op aarde.

Een zeker gevoel van mens. Ik heb met je te doen. Ik ben geen Steen.
Ik leg mijn ARM om je heen.
Dat verwarmt.
Want het wordt koud, om de aardkloten heen.
Heel naar en in de steek laterig koud.

In deze wereld van totaal geperverteerde egocentrische on-mensen en duidelijke aperte loeders en varkenskoppen

is dat een positief bestanddeel.

Zie ik weer zo´n a-sociaal aan de overkant van de straat voorbijlopen, of op mijn kruistochten via het Internet,

dan kijk ik gauw ´n andere kant,
en gooi hem of haar een heel lelijk scheldwoord toe.

Dan heb ik tenminste toch nog wát gedaan, in de internationale verbroedering.

-.-

Deze keer is het stuk van K. Spaink heel aardig geschreven.

-.-

Dat het zo blijve, en voortgane.

‘\~_~/’

» Posted By juzo On November 08, 2011 @ 17:13

Prostitutie

Ik denk dat je hoe dan ook, welk probleem dan ook met de prostitutie nooit oplost. Wie dan ook. En waarom ook maar.

Er zijn zelfs vrouwen, vrijwel alle personen op de hele wereld hebben er nog nooit van gehoord, kunnen het zich niet vóórstellen!!! – die zich graag en met het grootste genoegen “uitlenen” als hoer. Ze vinden het het mooiste en heerlijkste, spannendste wat er is. Ze leven er uitsluitend voor.

Ik zie ze dagelijks. Overal op straat.

Deze vrouwen scheppen er een goddelijk genoegen in zoveel mogelijk mannen te versieren doodeenvoudig om ze “gehad” te hebben, daardoor de heersers te hebben kunnen spelen. De man als zwakkeling. Ze -verzámelen- (gebruikte) mannen en gooien ze daarna weer weg.

Naar de jongste tellingen, ergens, hoe dan ook, uitwijzen, blijkt iedere vrouw, waar ook ter wereld, zo te zijn.

De man daarentegen zwak, en geestelijk kreupel achterlatend, in de vergetelheid.

‘\°_°/’

De schepping is ellendig.
De realiteit zo hard.

» Posted By juzo On October 26, 2011 @ 22:30

Opwarmertje

Spaink: in tegendeel. Ze cijferde zichzelf helemaal weg, en uit, in haar interviews en bovendien ook nog eens, in haar columns.

Ze was daarmee, het beste voorbeeld dat we in Nederland hebben.

Deden ze allmaal maar zo als zij.

‘\°_°/’

Het lijkt er thans op, dat het aantal columnisten thans en de eerstkomende 55 jaar, uiterst drastisch gaat verminderen.

» Posted By juzo On November 03, 2011 @ 08:38

@ 7 Absoluut niet.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On November 02, 2011 @ 22:37

Een mooi voorbeeld is Bibeb. Zij schreef nooit over zichzelf of in de ik-vorm.

» Posted By juzo On October 29, 2011 @ 19:47

Toevoegen:
een columnist/polemist/journalist mag het nooit over zichzelf hebben.

‘\°_°/’

De ‘ik’ vorm is uit den boze.

» Posted By juzo On October 29, 2011 @ 15:35

Inlooppoes

Persoonlijk vind ik, dat je ‘t niet moet toestaan.
Max bevindt en weet zich in jouw binnenhuis onder jouw jurisdictie.
Jij bent de baas, niet Max.
Dus wacht Max af, want Max denkt: ik ben hier niet de baas. IK heb hier niet de orde te handhaven en de regels in te stellen.
Buiten is het Andere Sache. Daar gelden meer de wetten van de natuur.
Daarom zal Max buiten andere katten zo nu en dan als zij daar zin in heeft eens om de oren meppen. Maar zeker geen eten laten stelen want eten in de drang voor zelfbehoud is alles.
Max verwacht BINNEN van jou als leidster een CONSEQUENTE lijn. Dat is de consequente lijn van Max en dat is niet de consequente lijn van jou.
De consequente lijn van Max is, dat ze verwacht dat JIJ de vreemde indringer naar buiten jaagt en NIET Max.
Dat heb je dus te doen en niets anders: de vreemdeling naar buiten jagen.

Het kattebrein is simpel. Maar uiterst doeltreffend en consequent.
Daar kunnen jij en wij nog wat van leren.
Zolang je de indringer niet verjaagt, verzaak je aan je (natuur)plicht.

‘\°_°/’

We kunnen er geen ál te gekke bende van maken,
hier op deez’ aard.
Dat staan de natuurwetten eenvoudig niet toe.

» Posted By juzo On October 27, 2011 @ 10:55

Methusalem

Wat ‘n ramp zeg, zo’n avond.

Ik had niet gedacht dat dat nog kon, in 2011 te Amsterdam.
Maar goed dat ik er niet heengegaan ben.
Ik zou me van begin tot eind tenenkrommend maximaal geergerd hebben,
totaal geradbraakt afgepeigerd vermaggeld en verkrakkerd naar huis getaffeld zijn.

Afschuwelijk.
Laten ze dit daar nooit meer doen.

Dan doen we ‘t in de provincie toch beter.
(LiLiLi daag, Patronaatshuis, Heerlen gisteren).

‘\+_+/’

Karin moet veel langzamer spreken.
Gewoon. Dat is het eerste dat je doet en leert,
in de algemene masscommunicatie – talkerij.

» Posted By juzo On November 07, 2011 @ 08:28

Honderdjarigen vormen een alleraardigste bron van werkgelegenheid voor de jeugd.

Zij kunnen het werk straks makkelijk aan, het is gezellig en rustgevend, ze kunnen voor zichzelf laten zien dat ze in vergelijking veel meer kunnen, er zullen er heel erg veel van zijn, ze betalen uitstekend.

De jeugd zal profiteren van de ervaring, wijsheid, slimheid, evenwicht, ongeremdheid, humor, begrip, belangstelling, inspiratie, vertedering, beminnelijkheid, aanmoediging en saamhorigheid van de generaties over en weer.

Zo is het altoos geweest, zo zal het altoos zijn.

» Posted By juzo On November 06, 2011 @ 08:23

Crisiskoorts

@ 13 Er zijn geen negatieve effecten. Er zijn hoogst noodzakelijke reorganisatie-effecten op de meest denkbare korte termijn.

De economie was over zijn toeren en herstelt zich. Dat gaat alleen met een forse ruk aan de teugels.

Griekenland consorten hebben er al helemaal niets meer mee te maken.

Iedere over zijn toeren gejaagde der consumptiemaatschappij, zal stevig in het zand bijten aangaande de hernieuwde productiemaatschappij.

Of hij/zij nou pensioen of uitkering trekt of niet.

Helaas. Het gaat niet anders. Niets aan te doen. Daarmee is het verhaal gauw uitverteld.

En wat de korting op de pensioenen betreft, die volgt de algemeen maatschappelijke ontwikkelingstrend. Het zou onlogisch zijn als die vooruit bleef steken.

Dat er wat gemopperd wordt, en geknars der tanden, ach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ach . . .

Daar zijn we zo verschrikkelijk ontzettend aan gewend.

Het is zelfs doodvervelend.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On October 26, 2011 @ 22:17

@ 9 http://my.opera.com/juzo8877/blog/2011/10/24/de-stand-van-zaken-in-de-internationale-economie

Meer speciaal de strofe over Wet Maatschappelijke Ondersteuning en uitkeringstrekkers

‘\°_°/’

Doe er Uw voordeel mee

» Posted By juzo On October 24, 2011 @ 14:23

@ 8 Nee m’n beste van de economische referenties en consequenties weet ik toevallig alles af. Maar dan ook werkelijk helemaal alles, niets uitgezonderd.

En door een reeks intelligente ingrepen terzake financiële ombuigingen en besparingen ben ik recentelijk ruimschoots op tijd in de gelegenheid geweest, de al heel lang verwachte kortingen op persoonlijk pensioen en inkomen zeer tevredenstellend en rustgevend op te vangen. Dat niet voor mij alleen, maar ook voor diegenen die plichtsgetrouw in een klein kringetje familietechnisch om mij heen staan.

De eerste keer namelijk, dat de huidige economische financiële internationale situatie en evolutie werd voorspeld voor het jaar 2010 en volgende,

voor mensen die in 1944 zijn geboren,

was in het jaar 1950. (Negentien honderd en vijffettig.)

Maar je moet natuurlijk wel goed luisteren als er iets wordt gezegd.

‘\=_=/’

Dat heb ik toevallig m’n hele leven goed gedaan.
Discussie gesloten.

» Posted By juzo On October 20, 2011 @ 20:27

@ 7 Ooit gehoord van mensen die werken? Nee hè.

60/70 daar leven wij niet in.

ik heb er dan ook keihard voor gewerkt en bezit daardoor,

een uitstekende gezondheid en rijkdom,

net zoals al die anderen die er keihard voor gewerkt hebben en daardoor steenrijk en gezond geworden zijn.

‘\°_°/’

Jaloersheid moet er zijn.
Daar kijken de mensen zo mooi scheel van.

» Posted By juzo On October 20, 2011 @ 19:57

@ 5 Nee, dat weten ze niet.

De stroom vluchtelingen zijn heel prettige mensen, die we hard nodig hebben omdat er thans in Nederland geen werkers meer zijn, alleen maar uitkeringtrekkers en uitkeringtreksters, en tegen 2020 in Nederland het aantal vacatures is voor werkenden van 1.000.000.000.000.000.000.000.000.

‘\°_°/’

Zo liggen de zaken.

Bovendien moeten tot het jaar 2020 alle lastige vervelende anarchistische elementen die niets uitvoeren in het werkproces van alle bedrijven en organisaties, en die nergens zin in hebben nooit niet niet,

eruit in de werkeloosheid (60% uitkering) worden gedrongeld.

Dat is namelijk de ECHTE oorzaak en aanleiding, doel van de recessiereformatie.
De banken zijn tegen de nieuwe arbeids- en uitkeringtrekkersmoraal nog maar flut. Peanuts.

» Posted By juzo On October 20, 2011 @ 19:29

@ 3 De oorlogsmissie is noodzakelijk om Boskalis asfalterings – opdrachten Saoedie-Arabië te krijgen,

en het overgrote gedeelte van de bevolking heeft het onverantwoordelijk goed want hoeft alleen maar uitkering te trekken.

‘\~_~/’

Kom daar ‘ns om, in ‘t buitenland.

» Posted By juzo On October 20, 2011 @ 18:24

Wie geld wil hebben, wat te eten en te drinken, zal er wat voor moeten doen de gebraden eenden komen ons niet zomaar in de mond vliegen. Vanuit die wetenschap is de economie ontstaan. En die houdt ons allen in ijzeren eeuwigdurende, maar heel bevredigende greep gevangen. Zoals dat van alle tijden is en ook zal zijn. Een mens moet tenslotte een doel hebben in ‘t leven. Anders heeft hij niets, en dus is hij er dan niet eens.

‘\°_°/’

Veel mensen willen niet gevangen gehouden geblijven geworden.
Zij bestaan dus niet.
Dat is makkelijk. Daar hoeven we dan ook geen rekening mee te houden.

» Posted By juzo On October 20, 2011 @ 08:22

Facebook dwang

Als Occupy Facebook niet gebruikte was Occupy nergens meer

» Posted By juzo On October 26, 2011 @ 22:19

1. Zolang ‘t geld oplevert (winst) doen we ‘t.
2. Doet ‘t dat niet dan doen we ‘t niet.
3. Wat de enkeling vindt is daargelaten.

‘\°_°/’

Je moet dus je rekenliniaaltje pakken.
En dan bereken je hoeveel stroom afschrijving en risico
je servertjes thuis kosten in vergelijk met de hullieje.

http://juzo3.juzo8877.operaunite.com/_root/?session-redirect=noCookie

» Posted By juzo On October 16, 2011 @ 12:12

@ 7 Op Facebook en GooglePlus sta ik onder m’n eigen naam, omdat ZIJ daar de regels uitvaardigen,

hier ben JIJ geen Facebook.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On October 16, 2011 @ 09:34

@ 3. Fascistisch? Waarom? Heb ik dat gezegd? Maak jij dat er van? Wat geeft je het recht? Ben je imperialistisch? Een usurpatrice? Beschuldigen zonder dat er iets gebeurt? Moet je niet doen. Het stempelt je onheus.

@ 5. Naarden? Waar ligt dat? Ik mag er niet eens komen. Laat staan aan denken.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On October 15, 2011 @ 17:57

Prachtig! Ik sta helemaal achter de maatregelen van Facebook en Google Plus. Strijden doe je met open vizier. En anders niet.

‘\°_°/’

We keren weer helemaal terug naar de oude, strakke sterke tijden van weleer.
Toen het nog echt naar ijzer rook, buiten. En staal.

De mannetjes en vrouwtjes die zich te buiten gaan, moeten gepakt kunnen worden. Op hun echte naam, en op hun echte adres.

Dan is het meteen afgelopen met die rare wildgroei van beledigingen, smaad en smaadschrift.

‘\°_°/’

Normen.
Waarden.
En fatsoen.

» Posted By juzo On October 15, 2011 @ 15:05

Ruilen

Pietie heeft dit keer totaal volledig en volkomen gelijk.

Ik was eens op een bijeenkomst van 1500 louter feministen. Het moest. Het kon niet anders. Tijdens het werk maakte ik me zo klein mogelijk. In de pauze liep ik met een schoteltje broodje met kaas in de ene hand, schoteltje met kopje koffie in de andere.

Aangekomen bij mijn tafeltje hengelde ik het naar mij toe. Met de punt van mijn schoen.

Prompt kwam er een dame aanlopen die het wel even voor mij wilde regelen. Satanische glimlach. Dodelijk, op haar gezicht. De omzittenden kirden mee.

De enige keer van m’n leven dat ik me werkelijk abominabel heb gevoeld.
Het duurde nog jaren voordat ik er vanaf was. (ingewikkelde intensieve terapie).

Het krantverslag was stroef, moeilijk, taai, oninteressant en vrijwel onleesbaar.

‘\°_°/’

Maar ik ben dan ook getrouwd met een feministe en wij jagen elkaar graag op, niet in, de kast.

» Posted By juzo On October 15, 2011 @ 15:13

«« Back To Stats Page