Statistiek

Comments Posted By Joan

Displaying 211 To 240 Of 681 Comments

Papa plus

En voor mij blijft economische zelfstandigheid het belangrijkste, binnen de emancipatie. Het is voor mijzelf ondenkbaar en gelukkig kan de situatie ook niet meer ontstaan, dat ik niet economisch zelfstandig zou zijn. Het lijkt me de dood in de pot binnen iedere relatie, hoe liefdevol verder ook, dat financiele afhankelijkheid bestaat. Dus ook als er kinderen zijn, zorg het samen zo op dat je nooit in de verschrikkelijke situatie hoeft te verkeren dat je uit angst voor armoede maar blijft bij een partner waar je niet meer van houdt, of tot de schraalhans is koning van de bijstand veroordeeld wordt. Het is ook absoluut nergens voor nodig, want zelfs in deze kredietcrisis zijn er volop vacatures in bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Zag dat ze in mijn geboortestad zelfs werkloze havenarbeiders gaan omscholen voor het onderwijs. Voor ouders een echt ideale baan trouwens, omdat de werktijden samenvallen met de schooltijden van de kinderen.

» Posted By Joan On February 23, 2009 @ 22:21

Of ouderwets en verwend, dat klinkt harder en anders dan ik het bedoel. Als beide partners in onderling overleg allebei korter werken en dat onderling verdelen, dan vind ik het natuurlijk prima.

» Posted By Joan On February 23, 2009 @ 21:10

Janiek, ik geloof niet dat “wat ik zelf zou willen” een rol speelt bij wat ik zeg. Ik heb zelf geen kinderen, heb wel (inmiddels al jaren terug) een tijd gezorgd voor de kinderen van een vriendin en heb ook verder veel contact met de kinderen van vrienden. Zelf kan ik alleen op mijn eigen waarnemings- en beoordelingsvermogen afgaan en op grond daarvan concludeer ik dat de kinderen die ik ken die buiten het ouderlijk huis zijn opgevangen het beter hebben gedaan dan degenen die thuis zijn opgevangen, en dat degenen met twee ouders die carriere hebben gemaakt het ook beter doen dan degenen bij wie slechts 1 ouder dat heeft gedaan. Beter bedoel ik dan in de zin van meer onbevangen, spontaner, opener, zelfstandiger en het beter doend op school. Maar dat kan ook best toeval zijn, ik heb wel veel vrienden met kinderen, maar een steekproef als bij een empirisch onderzoek kan ik natuurlijk niet nemen.

Wat je zegt over emancipatie, ik vind dat eerlijk gezegd totaal achterhaald. En erg verwend. Maar nou vind ik dat de emancipatie van vrouwen zo langzaam aan toch eens als voltooid mag worden gezien, althans, zeker voor autochtone, goed opgeleide vrouwen. Als je net migreert naar Nederland, je bent analfabeet en je hebt nog een lange weg te gaan dan ligt het natuurlijk anders, maar onderscheid tussen seksen bij mensen die hier alle kansen hebben gehad, dat vind ik echt niet meer van deze tijd.

» Posted By Joan On February 23, 2009 @ 21:06

HenK, ik ken helemaal geen mensen die alleen maar domweg werken voor het geld. En ik ken toch echt werkenden op alle niveaus en in elk soort baan. Vrouwen die werken alleen maar voor het geld ken ik al echt helemaal niet. Er is meer dan de inhoud van het werk die meespeelt, en aan elk soort werk, zelfs een lopende band, is wel iets leuks te ontdekken, al zijn het maar de collega’s. Dus vind ik inderdaad nog steeds dat je je met een dedain uitlaat over mensen die je niet kent en waar jij een vooronderstelling op loslaat, die ik vrij denigrerend vind.

En ja, je gaf mij een beetje de indruk dat de moeder zou moeten thuis blijven, in de praktijk is dat ook meestal zo.

Misschien kun je me uitleggen, afgezien van het opleidingsniveau binnen de kinderopvang want dat zegt nog niks over de bekwaamheid met kleine kinderen om te gaan en we hebben het hier over babies en peuters, die nog geen socratische gesprekken hoeven aan te gaan, waarom het voor een kind beter zou zijn met slechts 1 enkele ouder opgescheept te zitten, dan met een aantal mensen die leiding geven en een heel stel mede-kinderen? Ik geloof namelijk dat het kinderen veel beter op onze huidige maatschappij voorbereidt (die heel anders is dan de maatschappij in de tijd dat ouders nog thuis waren voor het kroost) om samen met andere kinderen te zijn, en niet slechts overgeleverd aan de nukken en grillen van 1 enkele ouder. De toch nogal wat kinderen die ik ken die een produkt zijn van kinderopvang en naschoolse opvang zijn inderdaad leuke, sociale kinderen, die goed presteren op school.

Verder hoef je van mij echt niet weg te blijven, HenK. Helemaal niet zelfs. Maar je roept het nogal vaak, misschien moet je dat niet meer doen en gewoon blijven.

» Posted By Joan On February 23, 2009 @ 18:48

Vind het best een verfrissende reactie, Grom, en moet er ook wel om lachen. Maar veel vaders vinden het vreselijk hun kinderen niet meer te zien en veel moeders gebruiken kinderen als chantagemiddel, helaas. Denk maar aan die dwaze vaders, die de raarste capriolen uithalen om een omgangsregeling met de kinderen te krijgen.

In heel veel gevallen gaat het ook gewoon goed, gelukkig. Delen de ouders de zorg voor de kinderen. Wonen de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Maar vrouwen die lief en aangepast en zo lekker retro thuis met de thee en koekjes zitten en zich helemaal op de zorgtaak storten moeten zich wel realiseren dat het bestaan van de bijstandsmoeder zwaar is, dat het hebben van kinderen allang geen reden meer is om je te onttrekken aan de sollicitatieplicht, en dat je maar beter gelijk vanaf het begin door kunt blijven werken. Leuker voor de kinderen ook, volgens mij, een moeder die volop in de maatschappij staat.

» Posted By Joan On February 22, 2009 @ 15:44

JuZo, al heb ik zelf geen kinderen, mijn (vele) vrienden hebben die wel. Ik heb vrienden in alle leeftijdsklassen, maar veel van hen zijn een heel stuk jonger dan ik, omdat ik pas op latere leeftijd ben gaan studeren. Omdat die vrouwen weer allemaal wat later (vanaf het 35e jaar) kinderen kregen, kom ik erg veel met kinderen in aanraking. Allemaal kinderen die twee werkende ouders hebben. En zich ontwikkelen tot leuke, sociale wezens.

» Posted By Joan On February 22, 2009 @ 12:02

HenK, ik vind de manier waarop jij ervan uitgaat dat mensen alleen werken om “domweg een salaris te verdienen” echt zeldzaam denigrerend. Zoals ik ook je opmerking:

“Natuurlijk zijn er hoogopgeleiden waarvan het zonde zou zijn wanneer zij na lange studies belangrijke taken zouden moeten neerleggen om zich aan het moederschap te wijden… ” nogal in schril contrast vindt staan met je eerdere constateringen dat het zo goed zou zijn voor kinderen als de moeder (jammer dat je de vader helemaal niet mee hebt genomen in je overwegingen, ik doel op je andere tekst bij atheisten) niet zou werken. Dat dat ineens anders zou zijn als de moeder ‘belangrijk’ zou zijn, kijk, dat vind ik nou weer van een zeldzame armoe. Van geest, in dit geval.

» Posted By Joan On February 22, 2009 @ 10:16

Juzo, ik moet je toch even corrigeren over hoe jij denkt dat het in tal van andere landen toe gaat. Nederland heeft traditioneel de laagste arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat hangt nogal samen met onze welvaart, die door de aardgasbaten jarenlang zo hoog is geweest dat we ons een buitenproportionele (vergeleken met andere Europese landen) sociale zekerheid konden veroorloven.

Langzaamaan zullen we hier aan de gedachte moeten wennen dat de verwende verongelijktheid plaats zal moeten gaan maken voor realiteitszin. Ik wens dit land een zeer forse dip in welvaart toe. Misschien worden de mensen in Nederland dan weer wat minder vreselijk, in vergelijking tot andere Europese volkeren, die de staat van verwendheid die wij kenden nooit gekend hebben.

En mamma’s, aan de slag! Beter voor jullie, en voor jullie kinderen.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 21:52

Heel goed van die papa’s dat ze zich uitspreken. Ik ken nog wel een papa die voor zoiets doodnormaals gekozen heeft, al 20 jaar terug, bij een net staatsbedrijf van toen, de PTT. Het KON wel, want ook toen kon je er niet op ontslagen worden. Alleen kon je een echte carriere vaarwel zeggen als je die keuze maakte.

Wat de keuze van vrouwen betreft, ik ben het daar om meerdere redenen mee oneens.
Op de eerste plaats heb ik een leven lang, eigenlijk onecht, beweerd dat mensen hun eigen keuzes moeten kunnen maken, terwijl ik ondertussen als werkende vrouw al die belastingcenten voor de vrije keuzes opbracht. Ik vind het al uit het simpele punt van solidariteit naar de belastingbetaler die inmiddels onevenredig veel moet financieren nogal nuttig en nodig dat mensen die dat kunnen werken.
Tweede plaats: Ik ken veel vrouwen met kinderen, en ze werken allemaal. Die kinderen komen niets aan aandacht en liefde tekort, integendeel, ik denk dat ze daar meer van krijgen dan ikzelf als kind, met een door de heersende cultuur van toen tot inactiviteit gedwongen moeder, die haar frustraties daarover afreageerde op de enige invloed die ze had, haar kinderen.
Derde plaats: Iedereen begint nog met een romantisch gevoel aan een relatie waaruit kinderen voortkomen. Je bent verliefd en dit is voor eeuwig. Er komen kinderen en je houdt op met werken. En je wordt verliefd, of je partner wordt verliefd, op een ander. Inmiddels stranden haast 2 op de 3 huwelijken. En vaak kan de maatschappij daarvoor opdraaien, door vrijstelling van plaatselijke belastingen, bijstandsuitkeringen, noem maar op, voor voormalige echtgenoten die altijd zo heel erg goed voor de brandveiligheids- en aansprakelijkheidsverzekeringen wisten te zorgen, maar het maar de normaalste zaak ter wereld vinden dat anderen (ook particuliere personen die werken) betalen voor hun mislukking.
Ik begin dat een beetje zat te worden.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 20:42

Geluk is besmettelijk

Grom, als ik tijd heb zal ik me verder in het onderzoek verdiepen. Maar met je eerste zin ben ik het al niet eens. Ze dragen scheiding niet aan als voorbeeld van iets waar je gelukkig van kunt worden. Ze stellen slechts dat er al veel onderzoek is gedaan naar de diverse factoren waar mensen gelukkig of ongelukkig van kunnen worden, en een scheiding is duidelijk, net als bijvoorbeeld ontslag, bedoeld als een factor die tot het laatste kan leiden, daarbij wordt verwezen naar eerdere onderzoeken van anderen. Verder gaat dit onderzoek absoluut niet over die factor, het is een zelfstandig onderzoek dat volkomen los staat van eerdere onderzoeken.

Verder is het geen tautologie als men de stelling hanteert dat gelukkige mensen van elkaar gelukkig worden. Een tautologie zou zijn: Dit gelukkige individu is verschrikkelijk gelukkig, jumping for joy en gaat huppelend door het leven. Een scheiding in verschillende individuen: A is gelukkig, als gevolg hiervan hebben wij door empirisch onderzoek aangetoond dat ook B een grotere kans heeft tot geluk, is geen tautologie.

Maar als gezegd, als ik tijd heb (dat is pas vrijdag), dan zal ik het hele onderzoek eens aandachtig bestuderen.

» Posted By Joan On December 08, 2008 @ 20:46

Grom, ze komen er niet op terug vanwege het volgende:

Researchers in medicine,3 economics,1 4 5 psychology,6 7 neuroscience,8 and evolutionary biology9 have identified a broad range of stimuli to happiness (or unhappiness),

Ze zeggen slechts dat er al diverse onderzoeken zijn gedaan, waaronder de invloed van echtscheiding. Maar dit is een ander onderzoek, dat daar niet over gaat. Verder moet ik het eerste mens nog teken komen dat dolgelukkig uit een scheiding komt. Daar spelen, ook als je de scheiding zelf gewild hebt, altijd veel emoties mee en een gevoel van opluchting is iets heel anders dan dolgelukkig zijn.

» Posted By Joan On December 07, 2008 @ 17:17

Maar goed. Terug naar het geluk, ik heb per 1 januari weer een heel leuke nieuwe baan. Dat maakte me zonder meer gelukkig, want ik begon het somber in te zien “op mijn leeftijd” en met een aanstormende recessie. Zeker dat ik iets leuks zou vinden, maar zelfs dat is gelukt. Vraag me dus af of dat persoonlijke geluk ook uitwaaiert naar de andere mensen die hier bijdragen plaatsen, of dat het van fysieke nabijheid afhangt.

» Posted By Joan On December 07, 2008 @ 14:00

Daar heb je natuurlijk gelijk in en natuurlijk kun je hem niet deleten want dan word je zelf ongeloofwaardig. Maar het is wel moeilijk JuZo over het hoofd te zien. Hij is alomtegenwoordig en het gaat nooit over de inhoud, altijd alleen over JuZo zelf. Dat wordt wel heel erg vervelend.

» Posted By Joan On December 07, 2008 @ 13:29

JuZo, een mens met enige sensitiviteit zou langzaam aan anderen niet meer tot last en ergernis willen zijn, een ook een mooie site niet willen ruineren. Je teksten slaan inderdaad helemaal nergens op, vrijwel iedereen behalve Sjaak heeft er inmiddels iets van gezegd. Daarbij sla je ook elke normale discussie dood van anderen. Ik sluit me van harte bij Susan aan.

» Posted By Joan On December 07, 2008 @ 12:01

Nou ja, misschien heeft hij nog buren aan de andere kant wonen, HenK, die het kunnen compenseren. Ik voel me eigenlijk meestal wel gelukkig. Zoals nu, de zon schijnt de kamer in (ik denk dat mensen die op het Zuiden wonen gelukkiger zijn dan Noorderlingen). Heb net een grote kop gemberchocolacapuccino gemaakt en er staat mooie muziek op. Meer heb ik niet nodig om me zeer content te voelen, en denk wel dat het uitwaaiert naar de buren want iedereen hier op de trap, inclusief het Poolse stel, kan het goed met elkaar vinden.

» Posted By Joan On December 06, 2008 @ 12:17

Van het leven, Grom! Dat is gelukkig-makend, als je ervoor open staat.

» Posted By Joan On December 06, 2008 @ 00:04

Dag!

En natuurlijk, daarom ben ik juist zo boos, zei de fotomaker dat niet gelijk. Na een mammografie moet je even wachten buiten, of de foto’s wel gelukt zijn. Meestal is dat zo en dan kan je gelijk weg. Het duurde gisteren nogal lang en ik dacht al: O.k., er is dus kennelijk iets niet goed. En inderdaad, de fotomaker kwam naar buiten en zei dat hij nog een extra foto wilde, met dat lulverhaal over achtergelaten operatieklemmetjes erbij.

Natuurlijk zei ik dus gelijk: O, heeft u een tumor gezien? Dat kunt u rustig zeggen hoor, ik schrik niet zo gauw. Alleen, zo’n fotomaker mag niks zeggen. Deze werkt er al een jaar of twintig, maar in de hierarchie van zo’n ziekenhuis mag hij alleen maar foto’s maken, niks zeggen over wat hij er op ziet. Want daar zijn de “deskundigen” voor, en die zeggen het weer tegen mijn oncoloog/chirurg, en die zegt het weer tegen mij.

Ik kan dus een week lang alleen maar hopen dat hij niet voor niks niet is doorgestoten naar de status van “deskundige”, en dat hij littekenweefsel voor een tumor heeft aangezien. Want dat achtergelaten operatieklemmetje wil er bij mij toch echt niet in.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 18:58

Nee, kanker gaat nooit helemaal weg. Net zocht ik op de informatieve borstkanker info pagina’s naar info over recidive en zag dat bij de symptomen over borstkanker inmiddels ook ‘pijn in de borst’ genoemd wordt. Destijds, toen ik borstkanker kreeg, heb ik me bij mijn huisarts gemeld omdat ik een vreemde, nooit eerder gevoelde, zeurderige pijn voelde in mijn rechterborst. En werd, zelfs zonder verwijzing voor een mammo, heen gezonden omdat je bij borstkanker nooit pijn zou voelen. Pas ruim een half jaar later werd borstkanker geconstateerd bij het bevolkingsonderzoek, precies op de plek waar ik die zeurderige pijn gevoeld had.

De reden dat ik naar info zocht over recidive is dat ik gisteren bij mijn jaarlijkse mammo te horen kreeg van de fotomaker dat hij nog een extra foto wilde maken, omdat ze soms wel eens een klemmetje laten zitten bij de operatie, en hij toch nog een extra foto wilde.

Ammehoela natuurlijk, voor wat betreft klemmetjes. Ik ben destijds twee keer geopereerd, de tweede keer omdat in het gebied rond de tumor nogal wat kankercellen waren aangetroffen en meer weefsel moest worden weggehaald. Daarna ben ik ruim 6 weken elke werkdag bestraald, waarbij ook steeds roentgenfoto’s werden genomen. En sindsdien waren al een aantal mammo’s gemaakt. Dus een achtergelaten klemmetje zou zeker eerder ontdekt zijn.

Ik ben kwaad! Pas a.s. vrijdag heb ik een afspraak met mijn oncoloog, en tot die tijd ben ik bang dat ik weer kanker heb, ook nog omdat de fotonemer afscheid van me nam met een handdruk, een diep in de ogen kijken, en daarbij zeggen “ik wens u alle goeds”. JezusChristus, dacht ik, bedoel je tijdens het lijdensproces dat nu voor de tweede keer volgen gaat?

Medisch personeel, zeker degenen die met (oud)kankerpatienten omgaan, horen te weten dat ze op hun woorden moeten letten. Dat ze niet moeten beginnen over achtergelaten operatieklemmetjes. Dat als een extra foto moet worden genomen terwijl de uitslag pas een week later aan de patient bekend zal worden gemaakt, de enige reden die daarvoor gegeven mag worden naar de patient is dat de foto die net genomen is is mislukt.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 18:10

JuZo, hoewel ik er geen gewoonte van zal maken op je te reageren kan ik het nu toch niet laten. Hoezo “opgedrongen?”. Waar slaat dat op? Karin is inmiddels hersteld. Waarom zou zij de rest van haar leven over kanker moeten blijven schrijven omdat ze dat ooit gehad heeft? Zelf heb ik ook kanker gehad, en ik zat naar aanleiding van dit stukje te denken dat ik niet alleen de laatste kankercontrole in augustus ben vergeten zonder nieuwe afspraak te maken, maar ook bij God niet meer weet of het nou drie of vier jaar terug is dat het ontdekt werd en de behandelingen begonnen. Als iets achter je ligt, dan is het voorbij. Dan ga je dus verder met je leven. Dus het lijkt me alleen maar goed voor Karin dat ze deze column in MC heeft afgesloten. Niets zo geforceerd als blijven schrijven over iets dat afgerond is in je leven.

» Posted By Joan On December 14, 2008 @ 23:28

O, gelukkig. En inderdaad, je schreef hier al nog maar zelden over kanker. Nou, in elk geval heel blij dat het zo goed met je gaat.

» Posted By Joan On December 13, 2008 @ 15:22

Inderdaad gefeliciteerd Karin, met de mooie afronding. Ook een mooie foto trouwens. Betekent dit dat je ook deze weblog sluit?

» Posted By Joan On December 13, 2008 @ 13:13

Data breaches #14

Het is weliswaar van een iets andere orde, maar lijkt er toch een beetje op. Ooit, vele jaren terug, heb ik een formuliertje ingevuld waarmee ik lid werd van Nutopia. Een voorganger van de omroep Llink. Nooit meer iets van gehoord, nooit lidmaatschapsgeld afgeschreven, het is zeker 5 jaar terug. Zodat ik destraks toch een beetje erg verbaasd was toen ik op “mijn postbank.nl” plotsklaps een afschrijving zag van Llink. Waar ik nooit lid van ben geworden. Ik bedoel, van mij mogen ze blijven bestaan en van die 7,95 zal ik niet wakker liggen, maar een beetje raar is het wel, na al die jaren.

» Posted By Joan On December 01, 2008 @ 14:33

Vitale informatie

Dat is inderdaad de beste aanpak denk ik, HenK. Alleen al bij dit onderwerp zijn 14 van de 28 reacties van JuZo. Als die ooit iets zinnigs zouden toevoegen, dan maakte het niet zoveel uit. Maar dat doen ze niet, nooit, het is alleen maar spam. Dan is negeren denk ik inderdaad het meest verstandig, tenzij het JuZo ook niks uitmaakt om eindeloos met zichzelf te zitten spammen.

» Posted By Joan On December 04, 2008 @ 16:09

Ik vind het inderdaad een serieus probleem. Hoewel ik helemaal gek word van alle ingrepen op de privacy die onder het mom van terrorisme-preventie gerechtvaardigd worden, zou ik me goed kunnen voorstellen dat met een terroristisch oogmerk mutaties in dit soort bestanden worden aangebracht, al weet ik niet hoe ver de gegevens in die bestanden gaan. Als bijvoorbeeld ook de hoeveelheden medicijn worden aangegeven in de computerbestanden, vind ik dat zeer goed denkbaar.

Ook vind ik de dubbelheid van de rechtvaardiging van die aantastingen van de privacy zo vreemd. Uitwisseling van datagegevens tussen landen, met bijvoorbeeld openbaarmaking van creditcard gegevens stuit nauwelijks op weerstand, want het zou kunnen dienen ter preventie van terroristische aanvallen. Het uitsluitend uit efficiency overwegingen invoeren van een EPD, waarbij een heel ander soort terroristische aanval denkbaar zou zijn, stuit ook nauwelijks op weerstand.

Dat in elk geval elk gegeven van een particulier langzaam aan bekend raakt, uit welke overweging dan ook, vind ik een onprettig bijverschijnsel. De historie van de mensheid geeft geen aanleiding te denken dat nooit misbruik van dit soort gegevens zal worden gemaakt. Het lijkt me dus dat beveiliging van datagegevens en een gegarandeerde afscherming van onbevoegd gebruik een grotere prioriteit zou moeten hebben dan overhaaste invoering van een systeem dat die garanties nog niet biedt.

» Posted By Joan On November 30, 2008 @ 17:00

FiFi: lezing HackTic4all

7. Er schijnt tegenwoordig een digitale versie van Rubik’s kubus te zijn, Susan. Zal hij daar niet langer mee bezig zijn? Mij is het althans niet vaak gelukt de oorspronkelijke versie handmatig weer in elkaar te zetten.

» Posted By Joan On November 30, 2008 @ 17:05

Even totaal off-topic, maar het werkt bij mij wel op m’n lachspieren. JuZo, en dan elders weer iemand die kennelijk nogal zwaar gefrustreerd is over een top-crimineel (alsof die hier de verwensingen en bedreigingen zou komen lezen, bij Karin op haar blog), en dan nog de behoeder voor alle kwaad in de vorm van Grapjas, het heeft wel humor. Zal Grapjas weten wie die crimineel is, waar sss en aaa zo verschrikkelijk kwaad om wordt? Zelf zou ik toch een keertje of twintig tot tien tellen voordat ik daarop zou reageren.

» Posted By Joan On November 29, 2008 @ 00:08

Paradox

Van teletekst:
` De Britse overheid mag van verdachten
van een misdrijf geen dna-gegevens en
vingerafdrukken laten bewaren in een
database.Volgens het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens is opslag alleen
toegestaan als een verdachte door de
rechter is veroordeeld.

Twee mannen die door de Britse politie
waren opgepakt,maar die niet waren
veroordeeld,hadden de kwestie bij het
Hof aangekaart.In hun vonnis noemen de
rechters de opslag van de gegevens in
strijd met het recht op privacy.

De Britse database bevat de gegevens
van 4,5 miljoen mensen.Twintig procent
van hen heeft geen strafblad.
***************************************
volgende nieuws weer&verkeer sport

» Posted By Joan On December 04, 2008 @ 15:54

Gezond bezwaar

Iedereen zal de krantenberichten wel gelezen hebben, deze week. Over het kraken, en over de dermate grote hoeveelheden bezwaarschriften dat voorshand maar tot uitstel van invoering is overgegaan. Wanneer zal het kwartje bij Klink eens echt gaan vallen? Als hij straks in 2011 niet meer terug hoeft te komen van zijn partij?

» Posted By Joan On April 05, 2009 @ 18:14

En JuZo, do I need to spell it out? Het feit dat niet aan de lopende band misbruik wordt gemaakt van vertrouwelijke gegevens zegt natuurlijk niets over het vrij grote risico dat dit wel kan gebeuren. En daar hebben we het over, dat het EPD in de huidige staat nog niet voldoende gevrijwaard is van het risico van ernstige inbreuken op de privacy, met alle gevolgen vandien. Verder ben ik wel met je eens, mede door de manier waarop dit er door Klink doorheen wordt gejast, dat er waarschijnlijk niet aan te ontkomen is.

Ik hoop dan ook dat de minister inmiddels is gevraagd wat zijn werkelijke beweegreden kan zijn geweest het Nederlandse volk een brief toe te zenden over het EPD nog voor de parlementaire behandeling van het wetsontwerp, nu dat niet gelegen blijkt te zijn in een advies daartoe van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hoewel hij dan waarschijnlijk zal antwoorden dat hij aan een niet gegeven advies tegemoet wilde komen, niet dat hij het EPD er in recordtempo doorheen wilde jassen omdat hij er niet van uit ging dat al te veel mensen bezwaar zouden maken.

» Posted By Joan On November 13, 2008 @ 16:59

En nog even als p.s. alleen voor JuZo, niet alleen kreeg hij rechtstreeks toegang, hij kon ook mutaties aanbrengen in de gegevens. Het delen van het wachtwoord betekent trouwens ook dat bij fouten nooit herleidbaar is wie verantwoordelijk is voor de invoer van foutieve gegevens, of het misbruik van correct ingevoerde gegevens.

» Posted By Joan On November 13, 2008 @ 16:49

«« Back To Stats Page