Statistiek

Comments Posted By Joan

Displaying 151 To 180 Of 681 Comments

Atheïsten zijn stoerder

Trouwens, natuurlijk niet alleen voor komende generaties. Ook voor het hier en nu.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 18:33

Absoluut niet mijn bedoeling jouw waarde aan te tasten Bo. Misschien dat ik me uit irritatie wat harder uitliet dan ik dat gewoonlijk doe over het geloof. Ik kijk wel eens met spijt naar wat het heeft aangericht door de eeuwen heen.

Desondanks heb ik hoop (geloof, hoop en liefde, deze drie) voor de toekomst, als iedereen van z’n geloof is afgevallen en de hele mensheid ervan doordrongen raakt dat we het gewoon met elkaar moeten doen. Dat we gewoon voor komende generaties, niet voor ons zieleheil, een beetje fatsoenlijk met elkaar en met de aarde om moeten gaan. Alle energie die dan in deze planeet gestoken kan worden, in plaats van er aan onttrokken, ik geloof daar echt in, al komt er dan geen God aan te pas.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 18:32

Of hou op, ik kom helemaal terecht in de krankzinnigheden rond zo’n door mij niet beleden geloof. Je hebt de bidsprinkhaan, en je hebt de sprinkhanenplaag in de bijbel. Dag! Ik ga lekker muziek luisteren.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:35

O sorry Bo, ik las alleen de eerste zin maar je had het over dat t-shirt.

Dat is slechts een grapje, dat duidt op de in de bijbel genoemde bidsprinkhaan. De gedachte dat je geen alternatief hoeft te noemen voor een fictie, een niet bestaand hersenspinsel, omdat het leven op zich alternatief genoeg is kan bij jou kennelijk niet postvatten en ik ga niet proberen het je uit te leggen, want dan hou ik me toch al te lang met het geloof van anderen bezig. Zelf niet gelovig zijnde, richt ik mijn energie graag op iets wat productiever is dan dat.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:33

Janiek, als niemand dat in jouw teksten hoeft te lezen, dan moet je beter leren formuleren. Dan kan niemand zich aan je teksten storen.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:28

Bo, IK BEN NERGENS TEGEN!!!!!!!

Jezus, wat zal die Copernicus het moeilijk hebben gehad, toen hij mensen als jij ervan wilde overtuigen dat de aarde geen pannenkoek was waar je afviel als je aan het randje kwam.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:27

Janiek, je wilt me gewoon niet begrijpen. Ik zet me ook niet af tegen gelovigen, die laten me geheel onverschillig. Dat wordt slechts anders, wanneer gelovigen of degenen die menen het geloof achter zich te hebben gelaten mij toch nog even een geloof door de maag denken te kunnen splitsen dat ik niet belijd, nooit beleden heb, nooit zal belijden en in mijn rationele ogen uit volstrekte waandenkbeelden bestaat.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:14

Nou Karin, zat zelf al te reageren, maar je legt inderdaad precies de vinger op de plek die mij zeer doet. Ik word niet graag ingelijfd door gelovigen die ik overigens van harte hun (in mijn ogen, zonder hen aan mijn kant te willen krijgen) bijgeloof gun. Het is voor mij precies hetzelfde, als GroenLinkser, door een racist toegevoegd te krijgen dat ik eigenlijk in mijn hart Geert Wilders steun. En ik gebruik die vergelijking alleen om duidelijk te maken wat ik precies bedoel, niet om mij beledigend naar gelovigen te uiten.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 17:11

Janiek, zodra jij niet meer dit soort voor ongelovigen als ikzelf beledigende teksten schrijft als deze:

“Hierdoor, maar ook door dingen als deze reclame en die sprinkhaan nog sterker, komt ‘atheïsme’ op mij over als iets van mensen die niet onverschillig tegenover god staan, maar een appeltje met hem te schillen hebben”

doe ik wel met mijn tijd wat mijzelf het meeste belieft.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 16:21

Janiek, sodemieter op (duidelijker kan ik het echt niet zeggen) met mij emoties toe te schrijven of dingen toe te dichten die me wezensvreemd zijn. Hou op met dat uiterst irritante opdringerige gedoe.

Ik ben niet gelovig. Mijn ouders waren ook niet gelovig. Ik ben niet gelovig opgevoed, heb als kind op een openbare Daltonschool gegeven waar ik van mijn ouders, uitsluitend en alleen met het oog op mijn algemene ontwikkeling, wel werd verzocht de Godsdienstlessen bij te wonen.

Ik heb met geen enkele in mijn ogen bijgelovige iets af te rekenen, omdat ze nooit tot mijn belevingswereld hebben behoord. Dus hou alsjeblieft op jouw frustraties en onverwerkte verleden aan anderen toe te dichten en hou op met je projecties van je eigen strijd op anderen die daar niets mee te maken hebben en ook niets mee te maken WILLEN hebben. Het is het gebrek aan respect voor andere zienswijzen dat mij stoort, absoluut niet wat jij gelooft, doet of laat. Je gaat maar lekker je gang, maar laat mij er buiten.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 15:19

Bo, ik vind het prima, je gelooft maar wat je wilt, dat moet je helemaal zelf weten.

Waar ik me aan stoor is dat iemand denkt en anderen toedicht dat mensen die niet geloven stiekempjes toch aan dat soort in mijn ogen totale waandenkbeelden vast houden.

Wat je verder noemt, dat ontwikkelingssamenwerking en onderwijs waandenkbeelden in leven houden wijst mijns inziens voor zover het betrekking heeft op het simpele overleven van de menselijke soort op een mate van ongeinformeerdheid die mij doet besluiten, omdat ik graag op wat selectieve wijze met de inzet van mijn tijd omga juist omdat ik graag zo prettig mogelijk leef, die niet verder te verspillen aan discussies met jou.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 14:29

Janiek, ik stoor me werkelijk zeer bijzonder, voel me er zelfs echt door beledigd, dat jij maar aan de gang blijft atheisten af te schilderen als mensen die hun eigen gedachten niet kunnen bepalen en stiekempjes toch een soort lieve heer op zolder nodig hebben al zijn ze het met het instituut kerk niet eens.

Nogmaals en zeer duidelijk: Ik vind religies verwoestende instituties die waandenkbeelden in leven houden, en God bestaat niet. Ik vind het te bizar voor woorden dat ik me zelfs hier moet verdedigen tegen mensen die zelf kennelijk het leven niet aan kunnen zonder magisch denken en dan in een soort onvolwassen waan dat elk mens toch vast wel in het leven staat als zijzelf een ander betichten van onwaarachtigheid in zijn of haar uitingen. Dus wil je daar mee ophouden alsjeblieft? Dan mag je wat mij toe tot je dood je troost vinden in sololtheistisch denken, in mijn opinie een nieuwe vertaling van het “ietsisme” waar vele mensen hun troost in schijnen te vinden.

Ik vind het vrij deerniswekkend dat zoveel mensen troost nodig hebben en kennelijk niet zonder meer kunnen genieten van het leven.

» Posted By Joan On February 15, 2009 @ 13:57

Henk, ik ben er nogal van geschrokken dat Suus dood is, we mailden soms met elkaar en ik had echt geen idee dat ze er misschien ineens niet meer zou kunnen zijn. Dus ik hou het heel kort.

Zelf kom ik net van een warme, prettige dag. Een goede vriendin is gepromoveerd vandaag, in Leiden. Ik maak deel uit van een erg prettige en warme vriendinnenkring. Ooit hebben een aantal van ons, zonder eigenbelang, vanuit een behoefte van nut te zijn specifiek aan vrouwen, een vrouwenrechtswinkel opgezet in Rotterdam. Daaruit zijn levenslange vriendschappen geboren. Zonder enig eigenbelang, gewoon, omdat we om elkaar gaven. Ieder introduceerde wel iemand binnen die vriendinnenkring, alleen als je dacht dat het zou klikken met de rest. Elk van ons heeft ook andere vriendinnen, maar binnen de vriendinnenkring introduceer je alleen maar vrouwen waarvan je denkt dat ze er echt goed in passen niet alleen met jezelf, maar met de anderen ook.

Volgens mij komt er geen eigenbelang aan te pas, zo is het ook nooit tot stand gekomen, we kwamen oorspronkelijk bij elkaar om anderen te dienen, ook al naastenliefde, en ook al zonder eigenbelang.

Daarnaast voel ik me ook erg betrokken bij mensen in derde wereldlanden. Ik probeer daar ook het nodige aan te doen. Ik had dat heel vroeger al, en volgens mij komt eigenbelang daar echt niet om de hoek kijken, naastenliefde wel.

Maar goed, ik had al geconcludeerd dat wij beiden kenmerkend anders in het leven staan. Jij hebt een cynisme wat jou kennelijk goed door het leven helpt, maar waar ik moeilijk mee om kan gaan. Misschien moet je ook proberen te onderscheiden tussen je eigen motieven en beweegredenen, en die van anderen.

» Posted By Joan On February 11, 2009 @ 01:24

Pietie, in andere landen gaat het stamcelonderzoek wel door. Niet in Nederland, want daar is het verboden.

Verder wil ik echt niet fel overkomen, maar het zou toch zonder meer tragisch zijn als je houvast zou moeten hebben aan een fictie. In gekerstende ontwikkelingslanden is dat misschien nog te prefereren boven het naakte bestaan van overleven op minder dan 1 dollar per dag, maar als bevoorrecht mens in het Westen zou je toch beter op zoek kunnen gaan naar een wijze waar God niet over beschikt die tot een rechtvaardiger verdeling leidt op deze wereld.

En mensen die gelovig zijn positiever? Nou, dat is mijn ervaring zeker niet. Conservatiever, minder creatief. Dat is mijn ervaring met gelovigen. Ik ga het dan nog niet eens hebben over die Williamson die de holocaust ontkent en door de “heilige vader” weer naar binnen gecommuniceerd wordt, maar ik zou dat geen voorbeeld van een positieve daad willen noemen.

En volgens mij komt naastenliefde toch vooral voort omdat je de medemens liefhebt en/of herkent. Als het een verplicht nummer zou zijn op grond van voorschriften in een 2 eeuwen oud boek, dan zou die naastenliefde mij persoonlijk gestolen kunnen worden.

» Posted By Joan On February 09, 2009 @ 20:13

Het gaat niet alleen om de oorlogen rond een geloof. Daar kun je ook “ismes” voor in de plaats stellen. Ik ben erg blij dat ons land het communisme bespaard is gebleven, maar vele mensen hebben geleden op grond van een ideologie.

Maar wat ik ook stuitend vind, is dat stamcelonderzoek, dat levensreddend kan werken, is verboden omdat het aan de gang gaat met God’s schepping en van de mens een God maakt. In Nederland is onder dit kabinet met een meerderheid van CDA en CU stamcelonderzoek verboden. Op grond van het feit dat er mensen zijn, in dit land, die denken dat ergens een hogere macht elk individu persoonlijk een ziel zit in te blazen. En als je dus cellen gebruikt van een embryo, dan zit je die hogere macht met zijn zielinblazing in de weg, want dan gaan er zo maar een paar cellen dood die zouden hebben kunnen uitgroeien tot een wezen dat is geschapen naar God’s aangezicht.

Ik ben er zonder meer van overtuigd dat toekomstige generaties in komende eeuwen hierbij net zo zullen denken dat wij in de diepe duisternis van de Middeleeuwen hebben geleefd als ons op school is wijsgemaakt dat het in de Middeleeuwen gebeurde (al bleek dat ook nogal mee te vallen, er waren toen ook genoeg denkende mensen). Het is waanzin. Mensen laten lijden en doodgaan omdat cellen zouden kunnen uitgroeien tot een wezen met God’s aangezicht en met een door God ingeblazen ziel, het is te gek voor woorden dat we dit nog langer accepteren.

» Posted By Joan On February 06, 2009 @ 19:40

28. JuZo, ik heb alleen de eerste alinea van je bijdrage gelezen want meer lukt mij niet. Dat mensen vragen om de beste behandeling (en overigens, maar dan spreek ik voor mezelf de beide keren dat ik kanker had, zeker niet met een van angst wit weggetrokken gezicht) is er juist in gelegen dat dit leven het enige is dat er is. Daar moet je dus met volle teugen van genieten, want hierna komt niks meer. Dat is helemaal niet erg. Mijn vader is voor zijn sterven vier keer (vier verschillende keren, met fikse tussenpozen) dood geweest, en gereanimeerd. Vier keer niks van gemerkt. Geen tunnel, geen licht, gewoon zoals wanneer je in slaap valt, weg dommelt. Zo dommel je ooit het leven uit. Ik denk dat de dood is als het leven. Als je krampachtig en gefrustreerd leeft, ga je angstig dood, ben je bang voor het onbekende. Als je prettig hebt geleefd in het bewustzijn dat het leven eindig is en dat na jou weer nieuwe generaties zullen komen, dan zul je als je jong sterft misschien behoorlijk gefrustreerd zijn, al naar gelang de aard van je ziekte, dat je zoveel niet zult meemaken, maar als je niet gelooft en genoten hebt van de jaren die je toegemeten zijn zul je toch vredig sterven. Je weet dan tenminste dat je als volwassene de verantwoordelijkheid hebt genomen voor je eigen bestaan, dat zo goed mogelijk geleefd hebt met ook oog voor anderen uit eigen beweging, niet omdat het moest van een ander maar uit eigen begrip en inlevingsvermogen in anderen.

Het lijkt mij echt de hel op aarde in een leugen te moeten leven, knielend voor een fictie uit de Middeleeuwen. God bestaat niet. Een hoger wezen bestaat niet. Gelukkig bestaan er wel mensen. Die voldoende in zich hebben om tijdens het leven, voordat je de grond of de oven in gaat, veel goeds te doen, op elk vlak.

Daar is niets nihilistisch aan. Het is zonde van je leven om te blijven hopen op een vervulling in het hiernamaals, omdat je kennelijk niet in staat bent hier op aarde en bij leven zin aan je bestaan te geven.

» Posted By Joan On February 05, 2009 @ 22:07

Wat vloeken betreft, ik werkte op het IFFR en een operateur kwam langs met een filmrol die met grote kracht tegen mijn scheenbeen belandde toen hij langs wilde lopen. Ik zei dus, uit de grond van m’n hart: “Godverdomme!” want het deed echt pijn. Zelfs bij dat warrige IFFR-volkje bleek je dan ja sorry, het deed pijn, te moeten zeggen. Als ik een vloek had gebruikt waarin God’s naam niet voorkwam, zou dat niet zo zijn geweest. Eerlijk gezegd interesseert de intolerantie jegens ongelovigen me niks. Wat mij interesseert is wat mensen moeten verdragen vanwege een in mijn ogen volstrekt irrationeel en echt krankzinnig hersenspinsel van anderen. Geloof is waanzin, maar belijd die waanzin dan binnen de beslotenheid van de eigen huiskamer want daar doen mensen wel meer gekke dingen.

Dat ik straks misschien, over een jaar of 20, niet dood kan als ik dat wil vanwege het hersenspinsel van een CDA-politicus, ik vind het echt van een andere orde dan politieke meningsverschillen. Religie hoort thuis in de huiskamer, maar zeker niet, en nooit, binnen de politiek en de besluitvorming die een ieder raakt. Het is echt te zot voor woorden dat het Nederlandse volk zich dat nog steeds laat welgevallen.

» Posted By Joan On February 05, 2009 @ 20:25

HenK, wij staan duidelijk anders in het leven en dat vind ik juist wel leuk. Wat ervoor de ‘oerknal’ was weet niemand, zelf ben ik meer geneigd te denken dat latere generaties dat nog eens uit zullen vinden, net als eerdere generaties misschien al hun twijfel zullen hebben gehad, zeker de zeevarenden onder hen, bij de platte aarde waar je van de rand viel die hen toen nog voorgespiegeld werd. In het nog niet opgeloste een bestaan van God vermoeden roept bij mij altijd de vraag op wie God dan geschapen heeft, ofwel de bekende kip/ei-discussie.

Zelf heb ik nog redelijk lang, vrij aarzelend, in God geloofd. Tot zeker door te reizen mij althans gaandeweg duidelijk werd dat het een fictie was, een hersenschim, begrijpelijk in de tijden dat volkeren nog niet met elkaar communiceerden maar ten hemel schreiend erg omdat er ook nog zoveel offers voor gebracht zijn. Mensen denken niet alleen bij hun religie, maar ook bij elke andere levensovertuiging dat die beter is dan die van anderen en daar willen ze die anderen vooral van overtuigen door de eigen levensovertuiging met veel bloedig geweld op te leggen.

Desondanks ben ik het totaal niet eens met jou inmiddels vaak herhaalde stelling dat de mens een foutje van de evolutie is. Ondanks alles. Ondanks de vernietiging van de planeet waarmee we bezig zijn, hoorde van een collega weer erg onrustbarende berichten over de Noordpool. De flexibiliteit van de menselijke soort, ik vind het Goddelijk. Volgens mij is de mens niet naar Gods aangezicht geschapen, maar is elk mens in potentie een “God” zoals mensen zich die eeuwen terug voorstelden.

Overigens, Karin, nu eindelijk niet te moe, mooi stuk. Goed ook dat je zegt dat het de ‘vertegenwoordigers’ van de gelovigen zijn, die zich intolerant opstellen. Zelf ken ik vrij wat gelovigen die mijn atheisme net zo als een levensovertuiging ervaren als hun eigen geloof.

» Posted By Joan On February 05, 2009 @ 20:17

HenK, geef eens een voorbeeld van:

“Er is teveel dat zonder god onbegrijpelijk is en blijft om het bestaan van ‘iets groters’ te ontkennen”.

Ik bedoel, geen enkel mens zal ooit alles wat bestaat kunnen doorgronden, daar heb je geen tijd van leven voor, elke generatie wordt weer meer ontdekt waardoor je langzaamaan de conclusie wel kunt trekken dat het bestaan van welk godsgebeuren ook een hersenspinsel is. Het leukste vind ik het geillustreerd in Istanbul, maar ik ben nu te moe om dat nog op te schrijven.

Maar ik vind dat nogal een bewering van je. Waarom heb je een God nodig om het onbegrijpelijke te duiden, en hoe duid je dan God?

» Posted By Joan On February 04, 2009 @ 23:16

Ik ga je stuk nog lezen, Karin (probeer mijzelf wat meer nachtrust te bezorgen dus doe dat morgen) maar de illustratie deed mijn bloeddruk alweer stijgen omdat ik in het nieuws al had gehoord dat er weer veel gekwetste zielen waren over die tekst. En dan hadden ze er nog niet eens het ‘probably’ vanaf gelaten.

There is no God. Period. Werkte weer op het IFFR, waar je weer in een scala van films, waaronder de winnende, kon zien welk onheil religie aanricht in deze wereld, ook vandaag nog. Ik vind het echt in toenemende mate onverdraaglijk dat deze wereld ten onder gaat aan de wanen van mensen die niet op eigen kracht het leven aankunnen, en die daar nog respect voor verlangen ook.

» Posted By Joan On February 04, 2009 @ 00:05

Is topzorg de beste zorg?

Mooie column, Karin! Wat de reacties daarop betreft verbaast het me weer hoe sommige mensen hun eigen interpretatie geven aan wat je schrijft en dingen lezen die er niet staan.

» Posted By Joan On February 02, 2009 @ 23:03

De krant is geen omroep

Het lijkt me allemaal zoveel gedoe. Kranten alleen maar via Internet waarbij je dan je eigen artikelen moet uitprinten, daar zou ik echt totaal geen zin in hebben als ik lekker tijd heb om de krant te lezen. Ook niet trouwens als ik met de trein mee moet, ik ben meestal op het nippertje en kan dan nog net de Bruna inrennen om wat kranten voor onderweg te kopen. Dat gaat veel sneller en je kunt ze gewoon laten liggen in de trein voor de volgende lezer.

Dat tv zal verdwijnen geloof ik ook niet, al zal er wel minder naar gekeken worden omdat elk etmaal toch nog steeds maar 24 uur heeft, al wil iedereen er steeds meer inproppen. En dat alles op de “jongere generatie” zou moeten worden afgestemd, dat lijkt me een slechte marketing strategie in een vergrijzend land waar over zeer afzienbare tijd bevolkingskrimp zal gaan optreden, dat in veel regio’s al doet. Nog afgezien dat die “jongere generatie” net zo divers is als de oudere.

» Posted By Joan On February 02, 2009 @ 23:21

1958

Leuk hoor! Deze heb ik helemaal gemist, zie het nu pas. Roept veel jeugdherinneringen op. Volgens mij waren al die mannen mooier in de jaren vijftig. Mijn eigen vader was een soort dubbelganger van James Stewart en jouw vader zou ook zo’n Amerikaanse filmster uit die jaren kunnen zijn.

Wat mannen momenteel ook lelijk maakt is dat ze allemaal zo’n raar vlindermodelletje bril dragen momenteel, waar mijn generatie in de jaren zestig al gestraft werd. Laten ze toch overgaan op lenzen!

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 13:47

Van Praag-prijs

Echt heel eervol hoor! Van harte gefeliciteerd. Prachtig om in zo’n lijst te staan.

» Posted By Joan On January 19, 2009 @ 23:39

Bellen

Inderdaad Karin, heel prettige vakantie en geniet ervan.

» Posted By Joan On January 18, 2009 @ 11:17

JuZo, “fijnste nuance” en “JuZo”, dat is een contradictio in terminis. Ga zelf eens duiken. Zonder helm. Dan zijn we van je af.

» Posted By Joan On January 17, 2009 @ 22:47

JuZo, als levensbedreigende eventualiteiten dienen te worden vermeden dan is het jouw maatschappelijke plicht hier niet langer te komen. Tieftop. Pleurtop.

» Posted By Joan On January 17, 2009 @ 20:12

Hopelijk gelden je ‘wijsheden’ niet alleen voor anderen, JuZo, en doe je ons je teksten toekomen vanuit een psychogeriatrisch verpleeghuis.

» Posted By Joan On January 16, 2009 @ 13:37

Ik vind vooral foto 2 erg mooi (en moest ook erg lachen om de kek gelakte nageltjes). Hoop voor je dat het geweldig wordt in Egypte. En als je portemonnaie het toelaat moet je ook eens bij Cuba gaan duiken, heb daar zelf alleen gesnorkeld maar het onderwaterleven daar is ook erg mooi.

Ik vraag me trouwens erg af wat Ineke bedoelt met haar lekker paniekzaaierige opmerking. Jezus, als je zo in het leven staat zit je alleen naar onderwaterwerelden op de tv te kijken. Die zijn vast een heel stuk minder mooi dan de echte.

» Posted By Joan On January 15, 2009 @ 23:45

Ogen

Koot, het was een goed en genuanceerd programma, je kunt het vast terugzien op uitzending gemist.

Ik vraag me af, met een variant op de eerder door Karin genoemde Broder, of de inherente Jodenhaat die zo duidelijk blijkt uit de laatste bijdrage van JuZo maar ook uit vele anderen in Nederland nu weer gemeengoed mag worden.

Ik vermoed dat Nederland de Joden nooit vergeven heeft dat het als land te boek kwam staan als het meest laffe, het land waar de meeste Joden werden verrraden en weggevoerd en uitgemoord. Waar met de “ons ben zunig”-mentaliteit van de echte Hollander de inboedel van de buren werd verdeeld en de huizen voor de weinige overlevenden uit de concentratiekampen na terugkomst niet meer beschikbaar waren.

Overigens gold dat niet alleen Joden. Sprak deze week nog iemand die me vertelde hoe hij en zijn familie terug kwam uit Indonesie, berooid, de ouders ernstig getraumatiseerd na het verblijf in de Jappenkampen, de vader bovendien gemarteld. En te horen kregen dat zij het goed hadden gehad, want zij hadden het tenminste lekker warm gehad en waren de hongerwinter misgelopen.

Gruwelijke mensen heb je overal. Maar er lijkt een overrepresentatie te zijn in Nederland. Je kunt je inderdaad de vraag stellen waarom hier veel meer Joden zijn vermoord en verraden dan in andere Europese landen. Ik vermoed dat het iets met de Nederlandse volksaard te maken heeft. In elk geval, de Nederlanders zullen het de Joden nooit vergeven dat zij zich generaties lang schuldig hebben moeten voelen, maar omdat zij niet de echt directe “daders” waren hebben ze het proces van zelfinzicht dat Duitsers hebben doorgemaakt misgelopen. Jammer. Na mijn pensioen ga ik maar in Duitsland wonen, denk ik.

Overigens vind ik natuurlijk wat in Gaza gebeurt ook verschrikkelijk, en ik vind dat ook van Israelische kant grote fouten worden gemaakt. Dat ik echter al deze woede niet hoorde toen dezelfde Palestijnse inwoners van Gaza werden uitgemoord door hun Hamasbroeders, ruim een jaar terug, vind ik nogal erg opvallend.

» Posted By Joan On January 18, 2009 @ 11:28

«« Back To Stats Page