Statistiek

Comments Posted By Joan

Displaying 121 To 150 Of 681 Comments

Atheïsten zijn stoerder

Nou, ik wens je veel vreugde toe met je lief, Janiek. Zelf zou ik een ander soort boek kiezen, maar dat moet je al helemaal zelf weten.

En wat mij betreft: Nee, totaal niet gelukt. Je hebt me door je ongelofelijke zwaktebod van het zelfs niet proberen van een antwoord op de toch vrij onschuldige bij 187 gestelde vraag er eens temeer van overtuigd dat gelovigen uit gewoonte geloven. Omdat het er voor hen zo bij hoort. Jammer. En ik ben erg blij dat ik jouw partner niet ben. Lijkt me erg vervelend, een man die zo van zichzelf is vervuld dat hij je zelfs op een zaterdagavond in bed, als je toch heel wat spannender dingen kunt doen, nog wil lastig vallen met zijn haat/liefdeverhouding tot het geloof. Denk ook eens aan je vriendin, Janiek! Voordat ze de benen neemt voor een atheist.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 22:01

Wat een ontzettend zwaktebod, Janiek!

Je gaat niet op mijn tegenvraag in, omdat er geen voorbeelden van te geven zijn. Geloof is bijgeloof, God bestaat niet, en religie is destructie.

Veel duidelijker kan ik me, als atheist, niet uitspreken.

Daarbij heb ik het alleen over geloof in georganiseerd verband, dat andere mensen tracht te bekeren tot haar verderfelijkheid.

Elk individu dat het leven op eigen kracht niet aan kan met de gedachte dat hij of zij slechts 1 van die miljarden is die er volstrekt niet toe doet, maar wel op eigen kracht moet zien er iets van te maken, wens ik een God toe. Als zo’n fictief iets je helpt, whatever gets yu thru your life, ‘sallright, ‘sallright, zong de lang vermoorde John Lennon al.

Alleen, zeg niet dat atheisten, die jullie soort lafheid niet in zich hebben, komisch zijn, of afgeleid van jullie waangedachte. Ik heb hier, op deze blog, weer eens ten overvloede aangetoond gezien dat gelovigen intolerant zijn, van bekeringsdrang vervuld, en niet in staat de gedachte te accepteren dat voor een inmiddels seculiere meerderheid God echt niet bestaat.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 21:27

“Ik vind het niet stoer om te zeggen dat je een atheïst bent, en een t-shirt aan te doen. Het is wel grappig, maar ook een beetje zoals een opstandige puber die moeite heeft zich los te maken van het ouderlijk huis”.

Dit is een directe quote van wat Bo zei. Als jij hier geen uitspraak over atheisme als overtuiging in ziet, Janiek, dan weet ik het ook niet meer. Dan doe je kennelijk aan selectief lezen.

Verder heb ik zelf een erg duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelovigen die het geloof in de beslotenheid van huiskamer en kerk belijden, en degenen die hun waanbeelden opleggen aan anderen en daarmee deze planeet ten gronde richten. Die nuance was er dus in mijn constatering.

Maar misschien moet ik je eens een tegenvraag stellen, Janiek.
Kun je me een voorbeeld geven waarbij het geloof heeft bijgedragen tot de vrede onderling, en tot de instandhouding van de menselijke soort?

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 20:08

Maar dat heb je mij ook nergens zien doen, Janiek. Ik wil mensen hun geloof niet ontnemen als ze daaraan houvast hebben. Dat mogen ze wat mij betreft belijden, in de beslotenheid van de eigen kerk en huiskamer.

Alleen, ze mogen daarmee anderen geen spaken in de wielen steken. Geloof behoort niet tot het publieke domein, al mag het natuurlijk binnen de vrijheid van meningsuiting volop beleden worden. Ik wil het alleen uit die publieke sector weg hebben. Zodat mensen in bijvoorbeeld Afrika gewoon een condoom gaan gebruiken en daarmee niet alleen de verspreiding van Aids een halt toeroepen, maar ook overbevolking tegen gaan.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 19:10

o.k. Janiek, jij weer gelijk, ik had inderdaad de eerste keer je link niet gevolgd, en ik vind inderdaad je column leuk. Met slechts 1 aantekening: Het is niet slechts een kwestie van geen condoom ‘durven’ gebruiken door de gelovigen, maar ook van niet mogen gebruiken, in de naam van God’s plaatsvervanger op aarde.

De implicaties daarvan brengen mij er toe te zeggen dat er belangrijker zaken zijn dan het afschaffen van het celibaat, en dat religie vaak contra-evolutionair werkt. Als er maar voldoende gelovigen overblijven, dan gaat deze planeet wel naar de kloten.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 18:41

En verder, Janiek, is niet de essentie of Erasmus al dan niet een gelovig Katholiek was. Geloof en het ontstaan daarvan is natuurlijk heel goed te duiden en past – al ken ik zelf de evolutieleer veel te oppervlakkig om te weten of het daar genoemd wordt – ook heel goed in de evolutieleer. Ik zie religie inmiddels als contra-evolutionair en inproductief voor de menselijke soort.

Het gebod: Ga heen en vermenigvuldigt u! dat misschien rond het jaar 0 van belang was en daarom door een destijdse politicus met het charisma van een Pim Fortuyn gegeven zal zijn en door de overlevering vervormd als rechtstreeks afkomstig uit de mond van een fictie waarvan zij het bestaan trachtten aan te tonen is nu alleen nog contraproductief.

Op zich hoop ik dat al die devoten die het gebod van Dorenbos om te bidden en vasten voor de EO in relatie tot een van de rechtstreeks van God afkomstige geboden de naaste lief te hebben zullen begrijpen dat ze dan wel hun baan moeten opzeggen. Want inproduktiviteit door bidden en vasten, daar hebben we met straks misschien wel 800.000 werklozen echt geen boodschap aan.

Weet je Janiek, je ging zo in op een “weetje” en meende daarmee kennelijk me “gevangen” te hebben. Hoezo? Wat mij stoorde, is dat Bo er met een akelig dedain gelovigen zo eigen van uit ging dat God bestaat en dat atheisten weliswaar een heel andere overtuiging hebben, maar dat ze eigenlijk maar een beetje rebels aanschoppen tegen God, zoals pubers tegen het ouderlijk gezag. En op DAT niveau ga ik geen verdere discussie aan.

En verder vind ik het jammer dat je wel reageert op een opmerking over Erasmus, maar niet over het condoomverbod van de RK kerk, waardoor de meest vreselijke dingen gebeuren, als bijvoorbeeld een AIDS-explosie in Afrika.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 17:23

En inmiddels heeft dominee Doorenbos de gelovigen opgeroepen tot 40 dagen bidden en vasten voor de Evangelische Oproep. Want niet alleen heeft Andries Knevel openlijk in twijfel getrokken dat God de Here de aarde in zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag bijkwam van zijn inspanningen, maar bovendien heeft de EO in Netwerk een reportage uitgezonden over streng gelovige, reformatorische, homo’s.

God is Liefde!

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 16:38

Janiek, een allerlaatste reactie mijnerzijds. Ik beschouw dit absoluut niet als “mijn zandbak”. Ik bepaal alleen zelf met wie ik wel of niet in discussie ga en zie het niet als mijn plicht te reageren op anderen als ik daar geen zin in heb. Dat is in een blog met inmiddels 174 reacties niet langer op jou, en al helemaal niet op Bo, die bijvoorbeeld de grondlegger van het humanisme, Desiderius Erasmus, wegzet als een puber die moeite heeft zich los te maken van het ouderlijk huis. Op dat niveau ga ik geen discussie aan.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 15:32

Janiek, kennelijk ben je je er niet van bewust dat er een grondwettelijke scheiding is van kerk en staat.
Dus of mensen hun keuzes legitimeren op basis van religieuze achtergrond, of een rechtstreeks beroep doen op God, boeit mij niet zo.

Verder heb ik ook geen zin meer met jou in discussie te gaan. In de eerste plaats omdat het me begint te verbazen dat hier plotsklaps twee nieuwe mensen opduiken, Janiek en Bo, beiden nooit eerder hier geschreven, nu steeds als duo opererend.

Maar vooral omdat ik mijnerzijds inmiddels alles wel gezegd heb op dit thema. Dit wordt bijdrage 170, ik geloof dat ik duidelijk heb gemaakt waar ik in deze discussie sta, en ik heb wel iets beters te doen dan argumenten te blijven herhalen.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 13:38

Bo, je begint me danig te vervelen. Je vraagt me bij 140 wat ik (met naam genoemd, Joan) eigenlijk doe op deze blog. Ik antwoord daarop bij 148. dat ik, als verklaard atheist, dus wel wat op een blog over atheisme te zoeken heb en dat je je beter af kunt vragen wat al die gelovigen hier doen. En dan antwoordt jij onder 165 of jij je excuus moet aanbieden omdat je op dit blog meedoet.
Ik heb echt niet langer zin in je gezeur en dit is de laatste keer dat ik op je reageer. Ook je rare zin alsof atheisme iets is als een opstandige puber die moeite heeft zich los te maken van het ouderlijk huis is uiterst grievend naar mij en vele anderen, en ronduit dom.
Dus Bo, de groeten.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 13:33

p.s.: en wat die mens als coloradokever betreft, ik ben ervan overtuigd dat de mens, ook met rede begaafd, een manier zal weten te vinden dat verwoestende spoor om te buigen, zodat het niet tot vernietiging van de planeet zal leiden. Maar nou ben ik een rasoptimist.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 07:42

Grappig Henk, het is vaak zo dat mensen op grond van wat ik schrijf in de (echt totaal verkeerde) veronderstelling verkeren dat ik meen de wijsheid in pacht te hebben, terwijl dat vrijwel nooit zo is als ze me persoonlijk kennen.

Ik heb duidelijke meningen en daar sta ik voor. Maar daarom denk ik nog niet dat ik altijd gelijk heb, daar ben ik de afgelopen 58 jaar natuurlijk regelmatig achter gekomen, dat ik soms wel gelijk heb, en andere keren niet. In dit geval denk ik dat de woorden van mijn vriend op zich waar zijn, en dat de mens als een Coloradokever een spoor van verwoesting achter laat op deze planeet, en zich ook in een onverantwoord tempo voortplant. Dat brengt me op een punt waar ik achteraf vind dat ik ongelijk heb gehad toen ik een in mijn ogen verderfelijke beknotting van de mensenrechten als de 1-kindpolitiek in China echt heel verkeerd vond, temeer omdat de meisjesbabies nog eens op grote schaal werden geaborteerd. Toch, als je het bekijkt uit het oogpunt van het voortbestaan van de soort en het voorkomen van menselijk leed (China had natuurlijk nooit al die monden kunnen voeden als de explosie van geboorten daar was doorgegaan), is het heel verstandig geweest en had ik, omdat ik het vanuit een emotioneel individueel standpunt bekeek, ongelijk.

En ik ben wel van mening dat de besluiten die uit deze regering komen in toenemende mate doordrent zijn van religieuze belangen, en dat die niet in de politiek thuishoren. De bestrijding van de koopzondag, inderdaad het verzet tegen de afschaffing van de aanrechtpremie, het verbod op stamcelonderzoek in Nederland, wat ik inderdaad bedoelde in de zin zoals dat door Sjaak werd opgevat, het is allemaal gebaseerd op religie. Dat vrouwen een individuele keuze maken die ik persoonlijk verkeerd vind gezien vanuit een standpunt van solidariteit moeten ze zelf weten, maar je kunt niet verwachten dat een overheid dat ook nog eens, en dat vooral vanuit een meerderheid die zoiets dwaas in stand houdt uit religieuze motieven, subsidieert.

» Posted By Joan On February 21, 2009 @ 07:40

Ach ja, een paar vergissingen op rij. Ik merk dat ik wat eigen interpretaties geef aan spreekwoorden (ben er met m’n hoofd niet helemaal bij). Maar waarom eigenlijk niet? Ik vind als nieuwe tekst “een Christen kruipt waar het bloed niet gaan kan”, zeker als je bedenkt dat Christenen het ook in het on-stoffelijke zoeken, wel op z’n plaats.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 21:18

158. Ja misschien, Bo, dat het jouwerzijds als gelovige Christen die kruipt waar het bloed niet gaan kan terrirotiumdrift was. Maar misschien kan een klein excuus aan een ongelovige die volkomen legitiem schreef op een blog over atheisme er dan toch van af?

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 21:13

Gelukkig, Janiek! Ik vind het zelf echt altijd wonderbaarlijk, al die veranderingen in slechts een halve eeuw. Hoe moet het er dan in het jaar 2138, dat ik helaas niet meer zal meemaken, wel niet uitzien? Terug gerekend net zo ver terug als mijn bewustzijn van vertellingen “uit eerste hand”, want mijn oma (al heel lang dood natuurlijk) is in 1880 geboren. Dat is het enige wat ik echt niet kan uitstaan aan dat doodgaan. Dat je er allemaal niet meer bij bent, terwijl ik zo verschrikkelijk benieuwd ben hoe die wereld zich verder gaat ontwikkelen.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 17:36

Aan de andere kant hebben pessimisten ook een punt. Een vriend van mij is paleontoloog, zat net op hem te googelen en vond deze uitspraken:

quote:

neemt het woord. Als paleontoloog is hij gewend om te denken in miljoenen jaren. Dat maakt een paar tientallen jaren overzichtelijk. En net zo helder is zijn stelling dat ‘usual suspects’ als ontbossing, broeikaseffect en watertekort in plaats van problemen symptomen zijn: van overbevolking. ‘Binnenkort op de voorpagina van het FD: 7 miljard mensen!’. Homo sapiens is een invasieve soort, vervolgt hij, als de Coloradokever, de muskusrat en de Chinese korfmossel. Soorten die zich in korte tijd explosief vermenigvuldigen en daarmee hun eigen habitat (en die van andere species) verstoren. We kunnen vaststellen dat de mens zo’n 200.000 jaar geleden in Afrika rondwandelde, in het jaar 0 al 200 miljoen man sterk was en vervolgens in de 20e eeuw verdubbelde van 3 miljard naar 6 miljard. Gezien de problemen die we nu kennen is het best prettig te weten dat veel van ons er niet meer zijn als dat over een eeuw is opgelopen naar 12.000.000.000 mensen. Dat gaat natuurlijk fout. We zijn met teveel.Of het er echt zoveel zullen worden weten we niet. Maar dat we het kunnen wel. ‘We zijn nu eenmaal dol op voortplanten.’ En gezinnen met meerdere kinderen doen dat exponentieel. Daar ligt dan ook het grootste probleem van die groei. Niet meer bij ons, want de bevolkingen van Europa krimpen inmiddels eerder dan dat ze groeien. Maar wel in andere, armere delen van de wereld. Hij noemt daarvoor drie redenen. Geen pensioenvoorziening, waardoor ouders hun kinderen op latere leeftijd nodig hebben om in leven te blijven. Een gebrekkige gezondheidszorg, waardoor veel kinderen sterven. En de afwezigheid van condooms, die te duur zijn, onberekenbaar of verboden door religieuze leiders.

unquote.

Overigens ben je in de laatste alinea wel weer terug bij religie als bedreiging voor de menselijke soort.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 17:00

Ik heb het ook niet over voortgang op medisch en technologisch vlak, Janiek. Ik heb het over het toegenomen bewustzijn, hoeveel er ook nog steeds mis gaat en hoeveel zinloos gemoord er ook nog is, van het bestaan van elkaar, zonder elkaar als vijanden te zien, en van de vooruitgang op het gebied van de ontwikkeling van mensenrechten. Als ik bedenk wat alleen al tijdens de duur van mijn bestaan veranderd en verbeterd is in de positie van bijvoorbeeld vrouwen en zwarten, in die luttele 58 jaar die ik nu leef, dan kan ik alleen maar heel optimistisch naar de toekomst kijken. Niet omdat ik denk dat we al een fatsoenlijke wereld zullen hebben als ik dood ga. Wel in de overtuiging dat een bewustzijn dat geboren is (jongere generaties trekken tegenwoordig heel vaak de wereld over, en raken daarbij de vooroordelen waarmee mijn generatie nog werd opgevoed al veel eerder kwijt) niet meer kan worden gedoofd.

Mijn moeder is tot mijn 8e handelingsonbekwaam geweest, als alle vrouwen tot die tijd, simpelweg omdat ze getrouwd was. Ze mocht niet werken als ambtenaar bijvoorbeeld, want dat was toen nog wettelijk verboden. De Klu Klux Klan bestond nog in Amerika, en zwarten werden in de Zuidelijke staten nog opgehangen slechts omdat zij zwart waren (beluister maar eens ‘strange fruit’ van Billie Holiday). Wij zongen nog vrolijk, later, “hoeveel Chinezen zouden er wezen, 5 miljard? Als die Chinezen door blijven kezen, gaat het hard”. Natuurlijk helpt ook de vooruitgang in wetenschap, communicatiemiddelen, etc. Maar dat niet alleen. De mens is van nature geneigd tot alle goeds, al was het maar uit eigenbelang, en ik heb echt heel veel vertrouwen voor de toekomst. Dat hoeft dan niet noodzakelijkerwijs mijn eigen toekomst te zijn.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 16:46

Janiek, ik heb een sterk vermoeden van wat er na de dood zal gebeuren, omdat wijlen mijn vader voor zijn dood een aantal keren (bijvoorbeeld na een hartinfarct, een andere keer nadat zijn aorta sprong, gelukkig toen hij net opgenomen was voor een geplande operatie aan die zelfde aorta, anders zou hij het niet overleefd hebben) dood is geweest en gereanimeerd met elektrische schokken. Natuurlijk vroeg ik in gespannen verwachting naar dat leven dat voorbij flitste en de tunnel met licht, maar mijn vader had het op precies dezelfde wijze ervaren als het moment dat je in slaap valt. Geen bewustzijn meer. En niks licht. Gewoon dood. Ik denk niet dat het de keer dat hij inderdaad dood was en ook bleef anders zal zijn geweest.

De levensvragen die je stelt, tja, voor mij hoort dat gewoon bij het leven. Het is volgens mij alleen maar gemakzucht die te beantwoorden met de gedachte “God zal het wel zo gewild hebben”. En onzin. God bestaat niet en God wil helemaal niks. De ene is sterker dan de ander. Dat zal vaak terug te voeren zijn op genen en voeding tijdens de zwangerschap. Verder gebeuren er ongelukken, lopen mensen trauma’s op, lichamelijke of psychische, waar de een wel goed mee om kan gaan, en de ander niet. Waarom een God nodig zou zijn om de verschillen te duiden, dat lijkt me alleen maar een reden om verder uit te stellen er iets aan te doen.

Aids, slechte voeding, onvoldoende schoon water, dat zijn zo al dingen die veranderd kunnen worden in bijvoorbeeld Afrika, waardoor de levensomstandigheden vele malen beter worden. Vroeger werd dat allemaal, lekker gemakzuchtig, aan God toegeschreven. Hou toch op. Die bestaat helemaal niet. Er bestaan veel gemakzuchtige mensen.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 16:06

Nou ja HenK, ik schrijf iets te snel, hoop dat je het niettemin kunt volgen. Ik ben tegen vermenging van geloof en staat en dat zie ik steeds vaker gebeuren. Dorenbos is daar natuurlijk geen voorbeeld van, maar wel een voorbeeld van een gelovige die meent het recht te hebben anderen te kwetsen en lastig te vallen met zijn overtuiging. Je snapt me wel hoop ik.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 15:51

HenK, ik ben het voor een heel groot deel met je eens en natuurlijk mag Bo denken dat haar grootmoeder een oogje in het zeil houdt, mag JuZo knielen voor een God daar in Limburg, uiteraard stoort me dat niet. Wat mij stoort, is als een overheid dusdanig doordrenkt raakt van een wat mij betreft geloof in een waanzinverhaal zonder enige onderbouwing, dat het mijn vrijheid als ongelovige raakt. En dat gebeurt op grote schaal. Dat een arts op grond van zijn of haar overtuiging zelf geen euthanasie toepast, natuurlijk, niemand moet tegen z’n gevoel ingaan. Maar die arts dient dan wel door te verwijzen naar een ander. Dat zo’n onzedelijke gek die opgenomen dient te worden Dorenbos staat te posten bij abortusklinieken en bij iedereen plastic foetussen door de brievenbus wil gaan gooien, waarmee hij dus leed zal toebrengen aan veel mensen, ook bijvoorbeeld aan vrouwen die dolgraag een kind zouden willen maar vele malen een miskraam kregen, en dit alles in naam van God is Liefde, mag ik daar boos om worden?
En even zakelijker gezien, mag ik er als werkende vrouw pissig om worden dat de CU er op staat dat er maar aanrechtsubsidies verstrekt blijven worden aan niet werkende vrouwen omdat de HereHere liever niet wil dat vrouwen werken? Religie is iets voor de beslotenheid van het eigen huis, en van de eigen kerk mag ook nog.

Elke vermenging met het openbaar bestuur gaat wat mij betreft te ver, en ook persoonlijke uitingen in de openbaarheid die niet stroken met mijn recht op een gelukkig en onbezwaard leven ook.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 15:49

Sjaak, jouw onderbouwing om er weer eens de kredietcrisis bij te halen vind ik echt te mager. Daar ga ik dus niet in mee.

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 15:42

Bo, als jij mij ergens hebt zien schrijven dat mensen van mij niet mogen geloven wat ze willen, dan zou me dat erg verbazen. Jij mag best geloven van mij dat je grootmoeder op je neerkijkt, als je dat steunt. Ik wil alleen niet in discussie gaan over een God, omdat ik er volstrekt van overtuigd ben, en ook graag in die overtuiging gerespecteerd wil worden, dat God niet bestaat, nooit bestaan heeft, en ik niet wil discussieren over dingen die er niet zijn. Ik discussieer ook niet over lucht. En je vraagt wat ik doe op een blog als dit, die vraag kan ik beter aan jou stellen, Bo. HenK en ik zijn verklaarde atheisten (of in het geval van HenK agnost). Dit blog gaat over atheisme. Wat doen eigenlijk al die gelovigen hier? Het bewijs leveren dat gelovigen een heel stuk intoleranter zijn en bekeringsdrang hebben?

» Posted By Joan On February 20, 2009 @ 15:41

Sjaak, het gaat hier over atheisme. Niet over de kredietcrisis.

» Posted By Joan On February 19, 2009 @ 22:40

Henk, je hebt gelijk dat sommigen er natuurlijk troost aan ontlenen, aan zo’n geloof. En natuurlijk mag dat van mij, alleen wel met die beperking dat mensen dat dan volledig prive, in hun eigen huis, moeten belijden want voor mij is het echt zinsbegoocheling, absolute totale waanzin. Niemand gelooft in Roodkapje of Sneeuwwitje, maar veel onwaarschijnlijker sprookjes worden niet alleen voor waar aangenomen, maar door de gelovigen word je met een zeker dedain en met een zekere minachting bekeken als je zegt dat je niet gelovig bent. De hoogste graad van tolerantie van een gelovige naar een ongelovige is “O. Ja, dat kan natuurlijk ook”. En dan ben ik blij dat ik eindelijk een tolerante gelovige gevonden heb.

Ik verschil met jou in die zin dat ik er ook totale vrede mee heb dat ik sommige vragen niet kan beantwoorden, maar dan vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat komende generaties ze ooit wel zullen kunnen beantwoorden, ik ben wat dat betreft gewoon te vroeg geboren.

En ik verschil kenmerkend, maar dat weten we allebei wel na jaren praten via een aantal weblogs, in mijn waardering van de menselijke soort. Ik hou van mensen, geloof in mensen, en geloof in de toekomst van de menselijke soort hier op een aarde die steeds beter zal worden.

Toch vind ik mijn geloof in mensen heel anders dan een geloof in God. De mens is tastbaar, je kent de vermogens en het streven van de mens, in het kwade en in het goede, daarbij ken je de evolutieleer. Dan kun je er in mijn optiek van uitgaan dat de menselijke soort je een betere toekomst te bieden heeft, niet als individu maar als soort, voor komende generaties, dan een fictief iets dat zich uitsluitend geopenbaard heeft in wonderen die de zwaartekracht niet kunnen doorstaan. Dat wandelen over water, het gaat mij echt een stap te ver.

» Posted By Joan On February 19, 2009 @ 22:37

Janiek, volgens mij heb ik niet gezegd dat geloof mensen “alleen maar” angsten oplevert. Het geloof levert wel veel angst op, en soms vast, voor sommigen, ook troost. Alleen vraag ik me dan af: Troost waarvoor? Voor het volgens gelovigen door God gegeven bestaan? Leuk geloof dan. Ik kan, als ongelovige die natuurlijk ooit in jonger jaren ook haar twijfel heeft gekend alleen maar zeggen dat het leven als ongelovige prettiger is, vrolijker, verantwoordelijker en volwassener. Ik weet dat ik mijn 70 tot 80 jaren op aarde toegemeten heb gekregen tenzij er voordien iets akeligs met me gebeurt. En ik heb het leven uitgebuit in de goede zin des woords. Ik heb er met volle teugen van genoten, al mijn talenten benut, juist omdat ik weet dat het eindig is, dat ik over een jaar of dertig, na nog een aantal slechte jaren, net zo over zee uitgestrooid zal zijn als mijn ouders dat vele jaren terug al gebeurde. Ik heb daar volledige vrede mee, ben er ook niet bang voor want na de dood is niets.

Wat religie betreft geniet ik van de kunst die in opdracht van de uiterst rijke RK kerk meestal door slavenarbeid is vervaardigd. Het is wat mij betreft het echt absoluut enige goed dat in elk geval de Christelijke religie heeft nagelaten, de prachtige kunstschatten. Ik geniet, in Italie, in Istanbul, kan tot tranen toe geroerd worden door afbeeldingen van Christus en van Maria. Al geloof ik niet dat ooit uit een heilige maagd de zoon van God gebaard is, wat ze in mensen hebben weten te inspireren roert me. Ik geloof dan ook volop in de mens.

» Posted By Joan On February 19, 2009 @ 22:27

Ik lees zo weinig bewustzijn van anderen dan de eigen persoon.

Ook in het door jou aangehaalde citaat, Henk, “broederschap”, “liefdadigheid” (ik haat dat laatste woord trouwens, maar goed), waarom zouden dat christelijke concepten zijn? Ik vind dat gewoon menselijke concepten. Het lijkt mij juist dat zonder religie een stap dichter naar vrede is gezet. Natuurlijk zullen mensen dan weer andere overtuigingen hebben waar zij te vuur en te zwaard een ander van willen overtuigen, maar op de weg naar seculier leven op deze planeet zal in elk geval geen plaats meer zijn voor moord en doodslag op basis van totale wanen. Tenzij iemand Jezus echt ziet als geboren uit een maagd, wandelend over water, wonderen doende, en niet als een historische figuur die in zijn tijd opviel. Zoals bijvoorbeeld om het klein en Nederlands te houden wij nog steeds denken dat Willem van Oranje echt zei op die trap “Mon dieu ayez pitie de mon âme Mon dieu ayez pitie de ce pauvre peuple”.

Geloven jullie het? Ik niet. Je wandelt de trap af, vindt een gek met een pistool tegenover je, wordt zo geraakt dat je gelijk sterft maar je hebt nog de tegenwoordigheid van geest om dat bij je laatste ademtocht te zeggen? Mythologie. Net als de Bijbel.

Maar nog steeds heeft niemand mij uitgelegd waarom je niet heel goed, of zelfs veel beter, zou kunnen functioneren zonder geloof. Van angsten bevrijd, met veel meer energie om iets van je leven te maken, en met de bedoeling de wereld beter achter te laten dan je haar aangetroffen hebt. Gewoon, vanuit je verantwoordelijkheid als mens.

» Posted By Joan On February 18, 2009 @ 21:18

Bo, hou eens op mij te dicteren hoe ik moet denken en doen. Dat kan ik heel prima zelf uitmaken.

» Posted By Joan On February 17, 2009 @ 22:10

En wat de “prettige inbeeldingen” betreft, ik zou toch eens het Goddeloze gesol met die Italiaanse comapatiente nalezen, Bo, voordat je geloofsuitingen nog eens “prettig” noemt. Ten hemel schreiend. Goddeloos en liefdeloos, zoals met de gewetensvolle naasten van die vrouw is omgegaan. Ik hoop maar zeer van harte dat mensen in een coma niets meekrijgen van wat er gebeurt, want ook in dit geval had geloof niets, en dan ook helemaal niets, met liefde te maken, maar alles met liefdeloosheid en dogma’s.

» Posted By Joan On February 17, 2009 @ 00:14

Bo, voor mij zou de dialoog aangaan met gelovigen hetzelfde zijn als de dialoog aangaan met Sinterklaas, hoe het hem bevalt de rest van het jaar, als hij op 6 december weer terug gereisd is, naar Spanje.

Bedrog en oplichterij in het “gewone leven” kom ik weinig tegen en de redenen waarom geloof ooit is ontstaan zijn in de tijd gezien begrijpelijk, maar voor mij in de 21e eeuw echt niet meer.

Daarbij, waarom zou je een alternatief voor het geloof moeten hebben als je het leven hebt? Al die mogelijkheden om een betere wereld te krijgen en dat vanuit jezelf en vanuit empathie en compassie met de vele miljarden die het slecht getroffen hebben bij hun geboorte, zonder al dat geneuzel over wat voor mij een echt ook nog eens heel naar sprookje is. Bloedig, beladen met schuld, bloed, wreedheid, moord. Echt geen enkele reden daarover een dialoog aan te gaan en al helemaal niet door mij. Ik worstel niet met een geloof, want ik ben ongelovig geboren en opgevoed.

Het valt me op in al je bijdragen, Bo, dat het voor jou slecht denkbaar lijkt dat er mensen zijn die echt niet geloven in een God of een Schepper. Misschien moet jij eens de discussie aangaan met jezelf, hoe ver de indoctrinatie bij jouzelf gaat dat je mensen maar blijft aansporen een discussie aan te gaan over iets dat zij als niet bestaand ervaren en waar zij niet mee zitten.

» Posted By Joan On February 17, 2009 @ 00:00

Leuk, die celestial teapot.

Zag dat Andries Knevel een excuusbrief heeft geschreven aan al die EO-gelovigen die ernstig geschokt waren dat hij niet meer dacht dat God op maandag, met een koffiepauze om 11 uur, was begonnen met het scheppen van de aarde en daar op zaterdag om 24.00 uur mee klaar was, zag dat het goed was, en op zondag een uiltje ging knappen.

Nadat Hij de aardwurm, de oorwurm, de regenwurm, de brilslang, de adder, de python, de sidderaal, de paling, het koraal, de piranha, de zee-anemoon en het anemoontje dat in de lente bloeit (in welk seizoen zullen die 6 dagen eigenlijk gevallen zijn?) en de hele rest zo maar schiep, in die 6 dagen.

Kun je je voorstellen dat ik het doodzonde vind, met alle echte en grote problemen die deze aarde bedreigen, dat dit soort geneuzel de energie van velen vergt? Dat sommige mensen angstig doodgaan, omdat ze bang zijn dat ze dan op het matje worden geroepen bij God? Dat mensen hun kinderen kapot maken en die kleine hersentjes die zo prima kunnen werken rare voeding geven, omdat ze zo graag in sprookjes willen geloven en het leven zonder een hersenspinsel te griezelig vinden om te leven?

» Posted By Joan On February 16, 2009 @ 22:46

«« Back To Stats Page