Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 211 To 240 Of 1,721 Comments

Geen tijd voor cynisme

Karin @ 4 en 5,

Je hebt natuurlijk gelijk; ikzelf ben er ook allerminst voorstander van. Maar ik sprak even als advocaat van de Duivel.

» Posted By Janus On April 17, 2016 @ 01:05

Misschien is deze film wel aardig van toepassing:

https://en.wikipedia.org/wiki/They_Live

:)))

» Posted By Janus On April 15, 2016 @ 12:37

Karin,

Jij spreekt van cynisme, maar volgens mij is dat gewoon realiteit.

Er zullen altijd arme landen zijn – rara hoe komt dat toch, zou het westen daar iets mee te maken (gehad) kunnen hebben – die maar wat graag die rijken willen huisvesten tegen een aanzienlijk lager belastingtarief dan de rijkere landen rekenen. Zels 0,5% belasting levert voor zulke landen dan al heel veel op.

En Nederland denkt dan: “Akkiebah, wat zij kunnen dat kunnen wij ook.” Zitten wij dan fout, als wij dat graantje niet meepakken of zijn we stom, als we dat niet doen?

Trouwens, wat maakt het uit, als Poetin een brievenbus aan een boom in Den Haag heeft gepsijkerd? Zolang dat ‘bedrijf’ hier niet van infrastructuur en sociale lasten profiteert, is er naar mijn idee weinig aan de hand. Waarom zouden ze dan hier belasting moeten betalen? Ze profiteren dan immers ook niet van de bestedingen daarvan?

Dan nog iets. Tsja, ‘Panama’ is nu dan ontmaskerd, maar ach, als er helemaal geen land meer te vinden is waar de rijken hun brievenbussen kunnen ophangen, dan kopen ze er toch eentje? O wacht, dat gebeurt natuurlijk al.

Ze kunnen ook een eilandje in de Grote Oceaan kopen – wel rekening houden met de zeespiegelstijgng…. – en daar hun brievenbussen aan de plaatselijke palmboom ophangen. Tegen de tijd dat wij daar met een vliegdekschip aan komen varen, gaan ze wat zitten muisklikken en…. het geld staat op een volgend klein eilandje, want uiteraard hebben ze meerdere backuplandjes. Kat en muis wordt zo een heel voorspelbaar spel.

Ik kan mij niet aan het beeld onttrekken van een paard dat een vlieg probeert weg te jagen door met zijn huid te trillen. De vlieg wordt idd verjaagd, maar…… landt vervolgens ergens anders. Wij kunnen zo af en toe met onze huid trillen, maar zo hupsen de rijken over de aardbol.

En waar gaat het in de media over: Over Seedorf die naar mijn idee goudeerlijk is en over Messi die nu al een paar weken van de leg is. Of dat door zijn ‘ontmaskering’ komt, is moeilijk te zeggen.

Janus.

» Posted By Janus On April 15, 2016 @ 12:29

Verrassend verzet

Ik wil je best geloven Karin (8), maar als dat humanisme gepaard gaat met het uitdelen van goedkope Windows laptopjes, dan heb ik toch mijn bedenkingen. Dezelfde bedenkingen die ik tegen het uitdelen van Bijbels heb ingeval van Christelijk humanisme.

J.

» Posted By Janus On April 16, 2016 @ 11:25

Karin,

Jij noemt Bill en Melinda Gates. Maar zij geven hun geld aan hun eigen goede doelen, hun eigen stichtingen en wat dies meer zij. (Wat natuurlijk in eerste instantie van de belasting kan worden afgetrokken…) Maar die eigen stichtingen zijn vooral gericht op het promoten van Windows in ontwikkelingslanden. Het is een vorm van pushen: Ze willen zoveel mogelijk mensen verslaafd maken aan Windows, want daar verdienen ze zelf ook weer aan….

Ook zo’n leuk cirkeltje.

Janus.

» Posted By Janus On April 15, 2016 @ 12:07

Johan (2),

Jij praat over opgepot geld dat opeens vrij zou komen met inflatie tot gevolg. Maar dat is naar mijn idee niet juist.

Het enige verschil met ons arme lieden die niet aan de knoet van de belastingdienst kunnen ontkomen – leuker kunnen ze het immers niet maken… – is dat zij geen belasting betalen en wij wel. Maar verder doen ze precies hetzelfde met hun geld als wat wij ermee doen: het besteden. Alleen is de schaal waarop dat gebeurt groter. Hun bezit wordt echt niet alleen maar uitgedrukt in baar (opgepot) geld, maar vooral ook in kantoorpanden, bedrijven, handelsondernemingen (al of niet legaal) aandelen en noem maar op en al die zaken laten geld stromen. Dat geld stroomt dan natuurlijk in eerste instantie weer terug in hun zak, maar dat heeft als zodanig geen invloed op de inflatie naar mijn idee.

En om dat besteden is het de overheden te doen: Starbucks wordt het qua belastingen makkelijk gemaakt, want er staan bestedingen, investeringen dus, werkgelegenheid dus, minder WW- en bijstandsuitkeringen dus, tegenover. Dus dan ga je rekenen als overheid. Hetzelfde geldt al jaren voor Shell en noem ze maar op.

Geld bijdrukken, dwz geld bijdrukken zonder dat daar een dekking voor is, is wel van invloed op de inflatie. Wanneer de hoeveelheid geld ineens wordt verdubbeld tov de productie, dan verdubbelt de prijs ook per product. Dus op dat punt heb je gelijk.

En Niels (4),

Hun geld vloeit dus niet weg, het vloeit alleen via andere kanalen, niet die via de belastingdienst. De overheid heeft er dus in directe zin niks aan, het volk dus ook niet, maar in indirecte zin weer wel, zie mijn Starbucks verhaal. En dus heeft het volk er ook in zekere zin baat bij, het staat alleen niet formeel te boek.

En ja, dan moet je maar geloven dat deze handjeklap net zoveel opbrengt als het afdwingen van belastingbetaling. Dat is natuurlijk wel te onderzoeken, maar heel lastig. Je moet dan de virtuele belastingderving gaan afwegen tegen de positieve kanten van de werkgelegenheid. Bij Starbucks is die nogal groot, maar bij Shell – veel geautomatiseerde processen – is die nihil.

Janus.

» Posted By Janus On April 15, 2016 @ 12:00

Tsja, leuk die millionairs, maar als millionair ben je tegenwoordig natuurlijk een loser in de wereld van het echt grote geld. En dat zij zich nu verzetten tegen de superrijken geeft aan dat de grens van de tweedeling in de samenleving een stuk hoger is komen te liggen. Welkom jongens.

Uiteraard is hun streven prachtig, maar of het veel zoden aan de dijk zet??? De overheden wisten dit al jaaaaaarenlang. Elke doorsnee accountant kan je die trucs vertellen. Dus de belastingdienst zou ze niet weten? Sjonge.

Check de namen Feike Salverda en Lex Runderkamp eens. Zij vertelden in ’86 al dat de situatie zo was. En er staat verdacht weinig in de Wikipedia over hun programma ‘Gouden Bergen’ van de VPRO.

Er liggen veel diepere oorzaken aan ten grondslag dat deze situatie zo is en zo blijft. De zwakkeren durven de sterkeren gewoonweg niet aan te pakken. En stiekem hopen ze ooit zelf ook zo rijk te worden en wie wil er dan belasting betalen?

Janus.

» Posted By Janus On April 13, 2016 @ 14:22

Fluitje van een cent

Goed stuk, maar ja, dit: “belasting wordt alleen nog betaald door wie sufferds die zich geen dure adviseur kunnen veroorloven” is natuurlijk al tientallen jaren bekend.

Typo: FM ipv MF, 2x. Jammer dat het al zo in de krant staat….

» Posted By Janus On April 06, 2016 @ 11:18

Vuurwapen of vergif

Ik volg hierin toch wel Pieter (1).

Een politicus die gekozen wil worden, of dat nu hier of in de VS is, moet met een aantal dingen rekening houden.

Het kiezersvolk bestaat voor een derde deel of een kwart altijd uit ontevreden kiezers. Wie of wat er ook in de regering zit, maakt niet uit. Voorafgaand aan de verkiezingen moet je dan toch ook de gunst van die groep zien te winnen. Daar moet je dus de nodige trucs voor uithalen.

Een andere groep is de domme groep, ook zeer aanzienlijk. Voor hen geldt min of meer hetzelfde, ook om hun gunst te winnen moet je dus als politicus enorm je best doen. Dat de domme en de ontevreden groepen mekaar overlappen mag duidelijk zijn, maar ze zijn zeer zeker niet dezelfde. Veel dommen stemmen traditioneel steeds hetzelfde, bijvoorbeeld, terwijl de ontevredenen dat juist niet doen, die stemmen dan weer de ene kant op en dan weer de andere.

Dat Trump zo’n kabaal maakt, heeft naar mijn idee hiermee te maken. Hij weet heel goed dat hij een show moet opvoeren om de gunst van de kiezers te winnen.

Ook is er een enorme kennisachterstand tussen politici (die tot over hun oren in de stukken en de details zitten) en de kiezers en dat is ook iets waar een kandidaat rekening mee moet houden. Hij moet alles versimpelen, iets waar Samsom wel goed in is.

Is een politicus eenmaal gekozen, dan hoeft hij zich veel minder in de bochten te wringen waarin hij zich voorafgaand aan de verkiezingen moest wringen om de gunst van de kiezer te verwerven. Ik verwacht dat dat ook bij Trump het geval zal zijn, mocht hij gekozen worden.

Niet dat ik daarmee meteen een fan van hem zal worden….

Wat mij in feite het meest verontrust van Trump is zijn zeer eenzijdige achtergrond. Hij weet eigenlijk alleen wat af van ‘real estate’, daar heeft hij zijn geld mee verdiend. Verder lijkt hij van de wereld weinig af te weten.

Overigens, toen ik naar Trump ging zoeken, kwam Ivana boven hem te staan in de zoekresultaten. Gerechtigheid. :))

Janus.

» Posted By Janus On April 10, 2016 @ 01:41

Vindersloon

Tjezus, ja, dat lap je niet zomaar bij mekaar. En respect voor XS4All.

» Posted By Janus On March 29, 2016 @ 02:55

@ Spaink 6:

Q: “En of je mensen op de been kunt krijgen om een bodemloze put te crowdsourcen…?”

Tsja, idealisten? Idealisten met geld? Of een publicatiedeal sluiten met Radar ofzo?

Hoe heb jij het dan betaald tegen Scientology? Tenslotte hebben zij de handdoek in de ring gegooid, maar daarvoor?

J.

» Posted By Janus On March 27, 2016 @ 23:01

Ja, dat begrijp ik, Spaink @ 4, maar als hij kan bewijzen dat hij gelijk heeft, zal hij keer op keer winnen.

Natuurlijk heeft hij dan een financiële buffer nodig, maar de kosten voor de rechtszaak/-zaken komen dan voor rekening van Pretium. Tenzij hij geen persoonlijk belang bij die zaken heeft, dan kan het anders zijn. Ik weet niet hoe het dan zit. Hij zou er ook voor kunnen gaan crowdfunden.

Ik ben ook ‘s een keer door Pretium gebeld en ze suggereerden dat ze van KPN waren. Ik ben ter nauwernood ontsnapt aan een contract – ik dacht dat het een goedkoper KPN-contract zou zijn – en ben naar ze gaan zoeken. TROS-Radar en ook VARA’s Kassa hadden de nodige aandacht aan die club besteed, uiteraard ook met dreigingen van rechtzaken, maar voor zover ik me kan herinneren (van wat ik erover gelezen heb op hun sites) is het daar nooit van gekomen.

Ik ben het met je eens dat de staat of de/een journalistenclub een fonds zou moeten hebben om dit soort journalisten te ondersteunen. Dat zou er ook moeten komen voor klokkeluiders. Maar ja, de zwakkeren moeten zelf betalen voor het recht dat ze willen hebben.

Dat zie je ook bij bezwaarprocedures (via hun kanalen) tegen de overheid in het algemeen. Als je als burger in al het gelijk wordt gesteld, dan nog heb je geen mogelijkheden om de kosten die je gemaakt hebt op de overheid te verhalen, laat staan de uren aan tijd die je erin hebt gestoken. Ook dát zou moeten veranderen, maar Korthals-Altes (indertijd) wou de juridische ondersteuning voor minvermogende burgers juist nog verder terug schroeven – het was al een stuk slechter dan vroeger – waar de advocatuur toen hevig tegen geprotesteerd heeft. Dit is een zijpad van jouw column, maar het ligt wel in dezelfde lijn.

Janus.

» Posted By Janus On March 27, 2016 @ 16:17

Q: “Die vrijspraak was terecht, alleen: nu zelfs zijn onderzoek al tot een rechtszaak leidde, zal Olsthoorn grote moeite hebben om redacties en uitgevers bereid te vinden om zijn artikelenserie over Pretium te publiceren.”

Wat let hem om dat dan zelf te doen? Internet is geduldig. En wie weet kan hij met de advertenties ernaast nog wel meer verdienen dan via een publicatie door een ander.

J.

» Posted By Janus On March 26, 2016 @ 22:31

Partjes

Nou ja – even nuanceren – dat zal lang niet voor alle Moslims gelden. Overigens hadden de Roomsen vroeger ook die strategie, het staat zelfs in de Bijbel. Er staat: “Gaat heen en vermenigvuldigt u”, maar voor mij was “Gaat heen” voldoende geweest. :)

» Posted By Janus On March 02, 2016 @ 03:25

Nee Anna, de Zionisten fokken idd niet zo. De Moslims wel, de ‘oorlog via de baarmoeder’ maakt zelfs onderdeel uit van hun strategie.

» Posted By Janus On March 02, 2016 @ 03:22

Anna (6),

“‘t Zal mij benieuwen waarop dit alles uitloopt.”

Dat is vrij makkelijk te voorspellen. Het is een Zionistische invasie. Nee, niet van Zionisten, maar de taktiek is Zionistisch: je dringt een land niet met wapens binnen – dan krijg je gewapend verzet tegenover je – maar als een soort grondwater. En als je dan in de meerderheid bent, neem je de macht over. Zo is het huidige Israel ontstaan. En daar komen gezinshereniging en voortplantingsnelheid nog bij.

De Zwarte Pieten discussie bij ons is daar een voorbeeld van. Naarmate de groep donker- dan wel halfdonker gekleurde mensen hier toeneemt, neemt het verzet tegen Zwarte Piet toe. En dan hebben we de Diewertje Blokken die daar ‘genuanceerd’ tegenover menen te moeten gaan staan en ondertussen ons erfgoed verkwanselen. Dat zal straks in het groot ook gaan gebeuren, ehh, het gebeurt al. Dat heet “politiek correct”.

En de politici, die graag de indruk willen wekken dat ze alles onder controle hebben, verhullen de werkelijke situatie en het werkelijke gevaar. En zo stromen de bekrompenheden ons land en Europa binnen, als grondwater. En dat er oorlogsmisdadigers tussen zitten, ach, wij hebben nou ook niet bepaald schone handen. Ik hoef maar naar Indonesië en Nieuw-Guinea te verwijzen. Bovendien is dat een te verwaarlozen percentage.

Janus.

» Posted By Janus On March 01, 2016 @ 02:02

Uiteraard is klein beter dan groot. Groot veroorzaakt ghettovorming, vergroot onvrede, versterkt bekrompen opvattigen, radicalisering enz. Alle negatieve aspecten worden dan ook groter, maar dan in het kwadraat.

En alle prachtige maatregelen die dan genomen moeten worden, ook prima. Maar dat alles bij mekaar wil niet zeggen dat dit probleem dan opgelost zal worden. De toestroom zal op een gegeven moment zo groot worden dat we die hoe dan ook niet meer kunnen behappen, ook niet meer in kleine partjes.

En dan vergeet ik nog dat vele van die mensen zwaar getraumatiseerd zijn en dus allesbehalve makkelijk te integreren zijn, als dat al mogelijk is. Iets wat zich (hopelijk in mindere mate) ook bij uitkeringsgerechtigden voor doet, maar waar zelden naar gekeken wordt.

» Posted By Janus On February 25, 2016 @ 11:43

Een achtste

O, om het hoogstaande niveau van de Indonesische cultuur aan te duiden, was ik de Gamalanmuziek nog vergeten te noemen. Deze is qua structuur ongeëvenaard.

» Posted By Janus On March 08, 2016 @ 22:51

Het zij zo, heer Peter. Ik verwijs nog maar eens naar mijn laatste alinea in 44.

Groet, J.

» Posted By Janus On March 08, 2016 @ 22:46

PS bij 50,

U mag het natuurlijk stom vinden (of getuigend van een gebrek aan historisch besef) dat Indischen in Nazi-terminologie over hun eigen achtergrond denken, maar ik zie dat louter als uw beleving.

J.

» Posted By Janus On March 08, 2016 @ 14:01

Heer Peter (49),

U kunt mij hier als persoon niet als off-topic beschouwen. Mijn ervaring op Karin’s blog heeft mij geleerd dat een zijstap nog wel getolereerd wordt, maar niet als dat een zijpad wordt, laat staan een uitwas van een zijpad.

Voor het overige: u valt in herhaling, dus kan ik verwijzen naar wat ik u al geantwoord heb. Wel een kleine toevoeging: Ik denk niet dat Indischen in Nazi-terminologie over hun eigen achtergrond denken. Zij hebben (in mijn beleving) geen moeite met de termen “een achtste” enz. Of had ik dat ook al gezegd, het zij zo.

Overigens wil ik best eens met u de degens kruisen over religie, maar dat moet dan op een ander platform zijn. Wie weet kunt u een meer geschikte draad van Karin hier vinden, ik merk het wel.

Janus.

» Posted By Janus On March 08, 2016 @ 13:56

Heer Peter (47),

Ook religie is hier off-topic, helaas. Ik heb het alleen te vergelijking van de kwaliteit van de culturen genoemd.

Maar ik ben toch blij dat u een stukje tekst van mij hebt ontdekt (en geciteerd) waar u zich wél in hebt kunnen vinden.

J.

» Posted By Janus On March 04, 2016 @ 03:40

Anna (41),

Heb jij je gerealiseerd dat jij in 39 niet alleen je eigen geliëerden, maar ook Karin’s oma ‘edele wilden’ hebt genoemd?

Schedels meten hoeft niet, want je kunt gewoon kijken naar wat die religies inhouden en die culturen produceren.

Voor alle duidelijkheid: ik reken de Islam niet bij de oude oosterse religies. En het Buddhisme is niet ééduidig te kenschetsen, daar bestaan teveel vormen van die vooral later zijn ontstaan. En ik had het dus niet alleen over Buddhisme – ik heb verder geen namen genoeemd – dus waarom je je nou ineens daarop focust, begrijp ik niet. (Bedankt voor die eerste link, ik ga dat tzt eens lezen.)

Heer Peter (43),

U hebt kennelijk de behoefte gevoeld een tirade tegen mij te beginnen, maar ik heb geen behoefte om daarop te reageren. Want:

In feite vind ik het geklets over een rassendiscussie en daar ook nog Neurenberg met de haren bij slepen in deze context geheel off-topic. Nee, niet qua onderwerp – Karin had het immers ook over het gegeven dat ze op dat gebied ineens (deels) andere roots blijkt te hebben – maar wel qua sfeer. Neurenberg, rassendiscussie, schedel meten, het past gewoon niet in de sfeer die Karin hier heeft neergelegd naar mijn idee. (En geloof mij, als ze het daar over had willen hebben, dan had ze dat zeker gedaan.)

Janus.

» Posted By Janus On March 02, 2016 @ 03:17

Anna (39),

Jij hebt de Klompendans kennelijk nog nooit vergeleken met een Balinese dans? En de conclusie die je uit mijn post 1 meent te moeten trekken, slaat ook nergens op, dat leg jij erin. Maar ja, jij schijnt persé ruzie met mij te moeten maken, dat is me al eerder opgevallen.

Jouw kwalificatie “de edele wilde” vind ik pas echt een belediging van de Indonesiërs en Indo’s. (Ik verwacht per omgaande een protest van indisch4ever hierover.) Klompendans en Balinese dans waren slechts een voorbeeld. Vergelijk hun verfijnd houtsnijwerk maar eens met, ja, met wie? Gelijkwaardige kunst op dit gebied vind je ook alleen maar in het verre oosten, vooral China en Japan.

En de religies die oorspronkelijk uit het midden- en verre oosten afkomstig zijn – de Islam komt uit het nabije oosten en is veel jonger – zijn ook van een veel hoger niveau dan welke andere dan ook. Onze religieuze cultuur loopt ongeveer 2000 jaar achter op die van hen. Dat Indonesië – ook verre oosten – nu Islamitisch is, doet daar niets aan af.

En hun omgangsvormen, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen.

Is dan alles rozengeur en manenschijn? Nee, natuurlijk niet. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het Japan in WO-II, maar dat doet niets af aan wat ik hier schrijf.

Janus.

» Posted By Janus On March 01, 2016 @ 01:36

Beste Indisch4ever (37),

Ik herken me niet in “een toon van agressie” die ik gebruikt zou hebben. Waar dan?

Verder beschuldigt u mij er opnieuw van beledigend te zijn, maar u komt niet met quotes waaruit dat zou moeten blijken, zodat ik niet kan vaststellen waar u op doelt. Ik kan er dus ook niet op in gaan. U stelt echter wel dat uw “voorouders verkeerde keuzes gemaakt hebben”, overigens ook zonder dit te definiëren. Wat moet ik daar dan uit afleiden?

Verder schaamt u zich niet voor het gedrag van andere Nederlanders ergens en ooit, maar u bent wel boos en verontwaardigd over oorlogsmisdaden 45-50 – ik neem aan in Indonesië, staat er ook niet bij – en hoe de hele Nederlandse cultuur dit in de doofpot stopte. Ik kan dat van u (met een Indo-achtergrond) niet begrijpen. Alsof er geen zogenaamde ‘politionele’ acties zijn geweest, om alleen maar het staartje van Nederlands wangedrag te noemen.

Ik heb slechts getracht om in neutrale termen bepaalde omstandigheden aan te duiden. Dat ik daarbij niet-neutrale termen heb gebruikt ter vergelijking, ja, dat is zo, maar zonder waardeoordeel en veroordeling van wie dan ook, laat staan belediging. Ik dacht dat ik dat duidelijk genoeg heb gemaakt.

Ik heb de indruk dat wij op nogal verschillende golflengten zitten en onder deze omstandigheden lijkt het me weinig zinvol om het gesprek met u hier voort te zetten. Mocht u reageren, ik garandeer niet dat ik er weer op in zal gaan. In mijn beleving heb ik uw 35 en 37 nu voldoende beantwoord.

Uit het feit dat de discussie onder deze column van Karin hier en daar een geheel andere toon heeft gekregen dan haar column zelf, blijkt wel hoe gevoelig sommige aspecten van deze materie nog liggen.

Janus.

» Posted By Janus On February 28, 2016 @ 13:07

Beste Indisch4ever (35),

Ik heb in 31 een theoretische vergelijking gemaakt. Of de beleving in Indonesië tav vrouwen die het met Nederlanders ‘deden’ idd net zo was als de beleving tijdens WO-II hier tav vrouwen die het met Duitsers ‘deden’, weet ik niet. (In de film ‘Milèna’ – spelend in Italië – komt overigens eenzelfde gedrag naar voren als dat welke de Nederlanders tav Moffenhoeren hadden en ik kan me voorstellen dat er in het algemeen zo tegen dergelijke vrouwen wordt aangekeken, dus ook in Indonesië.)

Het gaat erom vanuit welke positie je er tegenaan kijkt. Het kan heel best zijn dat de Duitsers heel anders tegen de door ons Moffenhoeren genoemde vrouwen aankeken/aankijken, dan wij Nederlanders. En de kinderen van deze vrouwen kijken er natuurlijk nog weer anders tegenaan: het zijn/waren hun moeders van wie ze, mag ik aannemen, houden/hielden.

Het is heel goed mogelijk dat de Indonesiërs net zo tegen ‘Blandahoeren’ – ik verzin deze term maar even ter vergelijking – aankeken zoals wij tegen Moffenhoeren. Als dat zo is, dan is dat natuurlijk pijnlijk, hetgeen ook blijkt uit uw reactie, en de mens heeft de neiging om alles wat pijnlijk is weg te drukken. Dus kan het zijn dat de ‘Blandahoeren’ en hun nageslacht, inmiddels in Nederland wonend, vol of minderbloedig, dat pijnlijke aspect ook willen wegdrukken.

En ik wil al helemaal geen waardeoordeel geven over de vrouwen in die posities, noch de ‘Moffenhoeren’, noch de ‘Blandahoeren’. Het bloed en zeker ook de liefde kruipt waar het niet gaan kan, dwz waar het niet volgens de normen mág gaan. Mogelijk kijken dergelijke vrouwen (door de hele menselijke geschiedenis heen) wel veel genuanceerder tegen oorlog aan dan de (letterlijk) die-hard lieden die zo lijnrecht tegenover mekaar staan.

Nog minder heb ik uw voormoeders of u willen beledigen. Wat mij betreft hoeven mensen van een gemengde Indonesische en Nederlandse afkomst zich helemaal niet te schamen voor hun Indonesische moeders. Ik persoonlijk schaam mij alleen voor het gedrag van de Nederlanders in Indonesië en dan doel ik op het oorlogsgedrag met alle misdaden die daarbij voor kwamen.

Mijn waardering overigens voor uw site, heel fraai.

Janus.

» Posted By Janus On February 28, 2016 @ 02:56

Beste heer Peter,

Mag ik u nou ‘s vragen of u zich nog gediscrimineerd voelt in Nederland, aangezien u van al die onderscheiden zo’n punt maakt? Ik denk dat het daarom eigenlijk gaat.

J.

» Posted By Janus On February 25, 2016 @ 15:52

Beste heer Peter (32),

Ik weet heel goed hoe er over halfbloed, kwartbloed enz in Indische kringen wordt gesproken, ik ken er nogal wat. Het wordt als een aanduiding gezien en niet veel meer. Het is volgens mij niet zo dat volbloeden zich verheven voelen boven halfbloeden of omgkeerd, de laatsten dan gebaseerd op hun meer-Nederlands zijn. Vol-, half- of kwartbloed enz, iedereen hoort erbij. Ik zie niet goed waar Indischen, vooral de derde generatie, voor op dienen te passen. Mogelijk dat dat vroeger in Indonesië anders was, want ja, toen was iemand die het met een Nederlander ‘deed’ mogelijk een verrader. Maar nu hier in Nederland speelt dat niet meer, voorzover ik weet.

Ook heeft Nederland zich volgens mij nooit schuldig gemaakt aan het inrichten van vernietigingskampen om Indonesiërs louter om hun Indo-schap te vernietigen, dus die parallel met de Nazi’s is er domweg niet. (Als u dit niet met mij eens bent, dan verzoek ik u een webpagina te noemen waar bewijzen voor een dergelijk gemotiveerde vernietiging op te vinden zijn, want dat zou ik dan graag weten.) De enige kampen waar ik van gehoord heb zijn de Jappenkampen, dus geen Nederlanderkampen. Wat niet weg neemt dat Nederland zich aan ernstige oorlogsmisdaden in Indonesië schuldig heeft gemaakt, dat erken ik ronduit, maar dat is toch van een andere orde. Dat was ‘gewoon’ oorlog, zelfs waar er veel slachtoffers zijn gevallen. Het motief was controle over het land, niet over het ras.

Dat de Joden geen ras zijn was natuurlijk lastig voor de Nazi’s, want juist daardoor moesten er allerlei subargumenten worden bedacht om dat volk te definiëren. Maar wat leert dat ons? Het leert ons dat Hitler een erg lenige man moet zijn geweest aangezien hij zich dus in al die bochten wist te wringen. Maar nogmaals: dat was van een andere orde dan wat de Nederlanders, hoe erg ook, gedaan hebben in Indonesië.

Als ik uw posts hier zo’n beetje doorspit (en dan vooral 9), dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ú zich als volbloed juist wil onderscheiden van de minderbloedigen. Ook bij het kiezen van huwelijkspartners speelt ras een rol, schrijft u. Dat mag van mij, ik heb daar alle begrip voor – je snapt mekaar beter – maar wie is hier dan racistisch bezig? Dat u dan waarschuwend Nazi’s en hondjes bij haalt, komt wat vreemd over.

Het willen vergeten van een pijnlijk verleden is niet iets dat alleen Indischen doen, dat is een algemeen menselijke trek. En logisch en begrijpelijk, als dat verleden te pijnlijk is. Maar dit verschijnsel speelt wel een rol ja, dat kan kloppen.

Overigens kan er geen scherpe scheidslijn getrokken worden tussen Totoks en Indo’s op basis rechts-extremistische kenmerken. Dat rechtsextremisme zit in het hoofd van iemand en is geen rassenkenmerk. Het verschil tussen die groepen zit ‘m louter in de rasachtergrond van de voorouders. In hoeverre je daar dan een waarde aan toekent, is dan weer iets anders.

En volgens mij is het aanspreken van iemand met ‘U’ nogal ouderwets en wordt het alleen toegepast door gelovigen die er God of Jezus mee aanduiden in hun gebeden. Ik dacht dat ‘u’ tegenwoordig voldoende is, tenzij mogelijk bij het aanspreken van ‘Edelachtbaren’, rechters enzo. Maar ik kan me vergissen.

Janus.

» Posted By Janus On February 25, 2016 @ 14:43

Voor alle duidelijkheid: Nederland heeft zich in Indonesië schandalig gedragen. En je zou eigenlijk moeten zeggen dat, net als de Nederlandse vrouwen die het in 40-45 met de Duitsers deden, de Nederlanders die het met Indonesische vrouwen ‘gedaan’ hebben in feite (Neder)landsverraders waren. Maar gek genoeg kruipen ze niet weg als NSB-kinderen. De Nederlanders met Indisch bloed vinden dat over het algemeen leuk, ze lopen er niet voor weg, tegendeel zelfs, wat Karin’s column maar weer eens bewijst. Wat niet weg neemt dat er hier in Nederland vaak racistisch op werd/wordt gereageerd. Alleen ons Geertje wil het niet weten.

Het kan ermee te maken hebben dat we er wel trots op zijn, als bezettende mannen bezette vrouwen, ehh, ‘doen’, maar andersom niet.

En Peter van den Broek (19),

U hoeft Karin niet met “U” aan te spreken, ‘u’ is voldoende, ze is niet 1/8 Gods. :)

Janus.

» Posted By Janus On February 23, 2016 @ 10:39

Karin (27 en eerder),

Ik vind ‘Indisch bloed’ in dit geval een bijzonder juiste kwalificatie. ‘deels Indische cultuur’ zou idd niet juist zijn geweest.

Verder snap ik niet goed waarom het hier deels een rassendiscussie is geworden. Uiteraard is het dat ook wel, maar voor mij ligt de nadruk toch vooral op het gegeven dat het leuk is. Het ‘bloed’aspect speelt in jouw startpost een ondergeschikte rol.

Ik vind het leuk voor je dat je dit ontdekt hebt. Ik zou het ook leuk vinden. Wat mij aantrekt in de Indo’s is de Indorock. Die gasten konden Rock ‘n Roll spelen zoals de Nederlanders dat nooit gekund hebben op enkele uitzonderingen na.

Ik zou zeggen: voel je senang erbij. :)

J.

» Posted By Janus On February 23, 2016 @ 09:54

«« Back To Stats Page