Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 1,711 To 1,721 Of 1,721 Comments

De dood in doordrukstrip

HenK (33),

Jij schreef aan Hans: “Maarruh… het ga je goed verder!”

Dat vind ik heel nobel van je, want ik maak me toch wat zorgen over Hans’ toekomst. :)

Hans (34),

C 1: “Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die dood zijn?”
C 2: “Wat voor waarde zit er aan iemand iets te leren die toch de pijp uitgaat”

Laat ik dit nu eens filosofisch benaderen. Als iemand dood is in de zin van er niet meer zijn, dan bekommert God zich natuurlijk niet om zo iemand, hij/zij is er immers niet meer en dan wordt ‘bekommeren om’ een lastige zaak, zelfs voor God.

Als iemand dood is in de zin van levend in een andere wereld, dimensie zo je wilt, dan ligt dat natuurlijk heel anders. Overigens ‘bekommert’ God zich zonder aanzien des persoons, ook al zit je nog zo te slijmen. En zelfs als je hem voor leugenaar zou hebben uitgemaakt, dus HenK kan rustig gaan slapen en dan hoeft-ie niet eens op zijn knietjes een gebedje te doen.

En God leert ons niks, leren is iets dat je zelf moet doen.

Verder kom je met botten, die dusdanig afgekloven zijn, dat de zelfs de maden er al eeuwen geleden dood vanaf zijn geflikkerd.

En Hans: steeds maar weer met beweringen komen, zonder eninge vorm van bewijs of onderbouwende argumentatie, dat heeft geen enkele zin. Een gesprek kan zich dan alleen maar beperken tot welles nietes. Sorry, maar dat vind ik niet interessant.

En je gaat stug door met je hoogmoed – bewerend God’s woord te kennen – las ik.

En als je een discussie met jezelf wilt voeren, over eitjes bijvoorbeeld – Pasen is toch al voorbij? – of over de Jehova’s, dan moet je dat maar doen, maar zonder mijn commentaar.

C: “Maria, de maagd, die in ondertrouw was met Jozef en zwanger werd door de gasvorm van God”

Dit is toch wel verhelderend. Nou zijn er vrouwen, die in een vloek en een scheet zwanger raken, maar dat Maria door een windje van God zwanger is geworden, dat wist ik niet.

Kijk, bevruchting door de Geest, al of niet heilig – helaas vaak niet – bestaat wel, maar valt altijd samen met fysieke bevruchting. Je zou er goed aan doen je daar ‘s in te verdiepen, voordat je steeds weer je uitgesleten cliché’s aandraagt. (Dit onderwerp laat ik, omdat het tegengesteld-topic is – nieuw leven versus dood – verder buiten beschouwing, alhoewel dood ook nieuw leven is, maar laat ik het mezelf niet te moeilijk maken.)

Verder heb ik ervan afgezien om je afgekloven botten in 34 verder te lezen.

Uit 35:

C: “Ik verkies het dom te zijn”. Need I say more?

C: ” “Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God”. ”

Need I say more (deel II). Dat zou er toch aanleiding voor kunnen zijn om je eigen gewauwel ook wat te relativeren, of vergis ik mij?

Wijzij (37,38), met alle respect, ik ga niet in op wat je schreef. Dat we het hier hebben over wat na de dood komt (of niet), dat vind ik nog wel redelijk relevant, maar een uitweidende ‘discussie’ over het gristelijk ‘geloof’ (zonder bewijs), niet.

Janus.

» Posted By Janus On May 13, 2012 @ 12:49

En opstaan uit de dood is ook al niks bijzonders:

http://www.nu.nl/opmerkelijk/2809309/egyptenaar-staat-dood.html

En dat is nog wel een Islamiet!

» Posted By Janus On May 13, 2012 @ 03:01

Pietie (27),

C: “@4 Uitgebreide bestudering van het ongrijpbare is, naar mijn bescheiden mening, een contradictio in terminis.”

Dat lijkt zo, maar wie tast in het duister, grijpt toch vaak wat. :) En vindt mogelijk zelfs houvast.

Tartarus (28),

C: “Hans Vosgezang weet blijkbaar niet dat b.v. buiten zijn veilige Nederland 70% van de wereldbevolking geen eens schoon drinkwater heeft en in veel landen het recht van de sterkste geldt.”

In één opzicht ben ik het met Hans eens – ook al forumleert hij het anders – en dat is dat God – lees: ‘Datgene, wat niet gekend kan worden’ – neutraal is en derhalve nergens oorzaak/schuldig aan is, of aan alles oorzaak/schuldig is, als schepper zijnde.

Het probleem met God is, dat iedereen er van maakt wat hem of haar het beste uitkomt: een hand-boven-het-hoofd-houder-van-wie-in-‘hem’-gelooft of, de tegenstanders daarvan, een opperwezen dat in gebreke blijft. En vervolgens gaan we dan ruzie maken over wie er gelijk heeft, terwijl geen van beide juist is. Je kunt natuurlijk wel over allerlei leringen discussiëren, maar dat is wat anders.

Hans (30),

C: “@Janus Hoezo? Stelt Karin Spaink voorwaarden hoe of we hier op elkaar reageren, is Karin soms eveneens gelovig?”

Karin stelt idd voorwaarden, kijk maar in de Afvalbak:

http://www.spaink.net/2011/08/16/afvalbak/

En uiteraard is Karin gelovig.* Iedereen gelooft ergens in – :) – en dat is in beginsel niet meer of minder waard dan wat een ander gelooft. Het monopoliseren van het woord ‘geloof’ voor datgene waar jij en je mede gristenen in geloven, is niets anders dan een vorm van manipulatie en haantjesgedrag: jezelf boven anderen stellen.

C: “@Thian Wie of ik ben om dat te bepalen.. simpel omdat ik de Wijsheid in pacht heb: de Here Jezus Christus! En hoezo freigen? De here Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven, NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!”

Ach ach, Hansje toch. Niet zo hoog van de toren blazen, als je niet weet waar je over praat.

Wist je bijvoorbeeld dat het dogma van ‘het lam Gods’ oftewel het idee dat God zijn zoon heeft geofferd als offer om ons van onze zonden te verlossen, zodat we schoon de hemel kunnen betreden, dat dat pas in 240 NA Cristus door de toenmalige kerkvaders aan de kerkelijke leer is toegevoegd? Dat heeft helemaal niks te maken met wat Jezus zelf ooit gezegd heeft (waar we nauwelijks wat van weten).

En: “NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!” is niks anders dan een reclameslogan, manipulatie dus, zoals reclame eigen is. Elke religie zegt dat zij de enige echte waarheid in pacht heeft. (Nou ja, niet élke, alleen de zielige.) Elke fietsenmaker beweeert ook dat hij de beste is, elke bakker, elke bank, elke politieke partij, niks nieuws onder de zon.

En met Thian (29) ben ik het gewoon eens.

Janus.

* Karin gelooft momenteel heel erg sterk in de Canta. :)

» Posted By Janus On May 13, 2012 @ 02:31

En Landy (22):

C: “hij scheet op me van grote hoogte.”

Bedoel je niet de duiven? :))

» Posted By Janus On May 12, 2012 @ 10:44

Hans, gelukkig schreef je in 18:

C: “Ik ben blij Janus dat je verder niet in discussie wilt gaan, dat is immers wederzijds.”

want wat je in 21 schreef, kan echt niet. Is de ware gelovige, de doemprediker, dan toch opgestaan?

» Posted By Janus On May 12, 2012 @ 10:42

Tartarus (15),

C: “Ik hoop dat er geen God bestaat, want ik geloof dat Hans Vosgezang dan flink zal branden voor zijn smerige post nummer 3.”

Als Hans zijn post nr 3 zo bedoeld heeft, als door jou geïnterpreteerd wordt, dan zal hij idd ‘branden’, alleen juist doordat ‘God’ bestaat, althans Karma, één van ‘Gods’ wetten, voorzover je dat kan stellen.

God is niet iemand, die alleen diegenen, die in hem geloven, de hand boven het hoofd houdt, ook al willen de kleingelovigen dat geloven. Zo’n fantoom bestaat wel, maar niet meer dan als fantoom.

Janus.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 21:28

Tartarus (13),

De grap is dat het woord ‘God’ betekent: ‘Datgene wat niet gekend kan worden’. Het is dus grappig genoeg een agnostische term. Dat is algemeen bekend bij mensen, die verder kijken dan hun neus lang is en is ook in de godsdienstwetenschap bekend.

En uiteraard is God als ‘Datgene wat niet gekend kan worden’, niet wetenschappelijk te bewijzen. En de goden, die voortvloei(d)en uit de fantasie van de mensen, zijn al helemaaaaaal niet te bewijzen. Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo geïnteresseerd in wetenschappelijk bewijs. Er zijn zoveel dingen, die niet bewezen kunnen worden. Anders zouden er niet zoveel misdadigers vrij rond lopen. :(

C: “Het “hiernamaals” en/of “gene zijde” is bedacht door sluwe mensen om andere mensen onder controle te kunnen houden!”

Het hiernamaals wordt idd vaak als boeman gebruikt, zo van: Als je hier niet braaf bent, dan moet je daar boeten. Een prima stok achter de deur voor de werkgevers, bijvoorbeeld.

Helaas zit er vanuit karmisch oogpunt een kern van waarheid in. Ik zeg ‘helaas’, omdat de mensen, die dat misbruik op een gegeven moment door hebben, de hele leer met het badwater weg gooien. Een ‘juist’ leven leiden, zoals Buddha het uitdrukt, is heel wat anders dan braaf zijn en doen wat anderen willen. Je leidt dan juist niet je eigen leven.

Janus.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 21:18

Hans (10),

C: “dus als jij inmenging wil van God, dan zul je Hem dat toch echt moeten vragen”

Dat is echt praet van een kleingelovige, zoals dat in jouw kringen heet. Alsof God je niet helpt, als je dat niet eerst aan hem gevraagd hebt. Wat een onzin!

Wordt ‘s wakker, Hans.

J.

PS, ik hanteer het woord God hier steeds in metaforische zin.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 20:54

Hoi Elmo (8),

C: “als Hij zo goed kan helpen, dan had Hij er ook wel voor kunnen zorgen dat mijn leven wat meer lichtpunten had gehad. dat heeft Hij ook niet gedaan…”

Jij, net als vele anderen, vergist je in God. God is geen bakker van zoete koek, zoals velen hopen en willen geloven – zie het gristendom. Nou ja, hij is óók wel een bakker van zoete koek, maar nog van veel meer. Beproevingen, bijvoorbeeld – daar weet jij alles van – maar ook van mogelijkheden.

Zoals ik jou ‘ken’, heb jij niets te vrezen van ‘na de dood’. Maar laat dat geen reden zijn om eerder uit dit leven te stappen. Het ergste wat je aan gene zijde kunt hebben is spijt…..

Liefs, Janus.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 20:41

Beste Hans (6),

C: “….hing ik eveneens die leer aan omdat ze aantrekkelijker was dan religie.”

Vreemde stelling. De leer van Karma is juist veel moeilijker dan geloven dat de één of andere god of godszoon jouw rommel opruimt.

C: “Ik verdiepte me in die verborgenheid door meters boeken te lezen maar die brachten niet de verlichting… enz.”

Nee, het lezen van meters boeken brengt op zich geen verlichting, zelf nádenken wel.

Heel veel mensen, die de spirituele wetten niet ontdekken of leren begrijpen, wenden zich tot het gristendom: Dat biedt een geloof dat je niet hoeft te begrijpen (zeggen ze….). Het verbaast me dus ook niet dat jij je tot de leer van ‘Christus’ hebt gewend, die is aantrekkelijker: Een Sinterklaas voor elke dag.

C: “Het is heel makkelijk om anderen na te praten”. Ja, dat blijkt uit uw post nr6. Eén en al napraterij van zaken, die ik ook al door vele anderen heb horen napraten. Maar begrijpen, ho maar. En ja, haal de Joden er ook maar weer bij, het kan niet op.

Grotendeels kom je met allerlei stellingen aan, vanuit de gristelijke leer, die ik nog nooit fatsoenlijk onderbouwd heb gezien en ook door jou niet onderbouwd zie worden. Daarom ga ik de discussie daarover verder niet aan.

Mijn Ctrl-F zoekfunctie gaf aan dat het woord ‘onzin’ alleen in jouw post 6 voor komt, dus dat woord heb ik niet gebezigd.

En élk mens, die het ‘Woord van God’ pretendeert te kennen, ook jij dus, maakt zich schuldig aan de meest flagrante hoogmoed. En die hoogmoedige lieden gaan dat dan ook nog zelf in een boek opschrijven, dat ze dan tot enig zaligmakend boek gaan betitelen. Alsof het Woord van God opgeschreven kán worden en dan ook nog door dat nietige stofje in de schepping, dat zichzelf tot Koning van die schepping heeft gekroond (en die vervolgens vernietigd, nou ja, ter plaatse dan).

En laten we het hier nou maar verder hebben over de dood in doordrukstrip. Wat ná de dood komt, vind ik dan nog wel gerelateerd aan het topic, maar gristelijke cliché’s niet.

Tot slot: Mijn zegen heb je (niet nodig). God zegent alles en iedereen.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 20:30

Beste Hans,

C: “….maar weet je ook wat er na de dood komt?”

Ja, dat weet ik. Daar is meer dan voldoende literatuur over, die na uitgebreide bestudering duidelijk maakt hoe eea in mekaar steekt. Oké, dat is geen wetenschappelijk bewijs, maar ja, de wetenschap houdt zich dan ook alleen maar bezig met het grijpbare en niet met het ongrijpbare.

Die kennis, gecombineerd met de kennis over de werking van spirituele wetten, met name Karma, maakt het plaatje aardig rond. Karma leert dat je je eigen toekomst creeërt – en dat is te controleren – dus ook na je dood. Je hebt het dus in dit leven al in de hand watvoor leven je na de dood krijgt.

Veel mensen verwerpen deze leer, omdat ze hem interpreteren alsof je schuld hebt aan je eigen ellende, die als straf wordt gezien (waarop die fantasieverlosser oa het antwoord is).

Maar zo is het niet. Als jij op je bek valt, is ook de zwaartekracht daar niet de schuld van. Het is zaak beter te leren uitkijken, dan zul je probleemloos overeind blijven. Iets dergelijks geldt ook voor Karma. Kijk je in karmisch opzicht niet goed uit, dan ga je op je bek. Kijk je wel goed uit, dan biedt Karma de mogelijkheid om je toekomst te verbeteren, ook na de ‘dood’.

Bidden tot Jezus Christus helpt geen ene moer, althans niet om je zonden kwijt gescholden te krijgen. JC is een door Paulus bedachte fantasiefiguur, die niks te maken heeft met de oorspronkelijke Jezus – NB: zónder de toevoeging ‘Christus’, een later bedacht lintje dat hem opgespeld is.

Geen enkele zichzelf serieus nemende God zal jou zomaar je schulden kwijt schelden, ook niet op voorspraak van een zogenaamde opgeofferde zoon. Zo werkt het simpelweg niet: Je zult zelf je rotzooi moeten opruimen. Maar ook dat moet weer niet als negatief gezien worden, want het opruimen van je eigen rotzooi is juist je leerweg, dus ga niet aan JC vragen om dat voor je te doen. Dat is pas echt zonde!

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 11, 2012 @ 09:22

«« Back To Stats Page