Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 451 To 480 Of 1,721 Comments

Nicotine & dampen

Karin,

De Janus uit 66 ben ik niet. Gelieve hem te verzoeken om een ander alias te kiezen. En de naam van 66 zou aangepast moeten worden.

Janus de Eerste. :)

» Posted By Janus On October 29, 2015 @ 13:08

Wilma (61),

Je kan dan wel gaan zitten mokken, maar ik vind dat artikel goed onderbouwd.

En waarom jij een *zucht* slaakt, snap ik ook niet, want er wordt een toename van het gebruik van de e-sigaret geconstateerd en dat zou bij jou, als kennelijk voorstander, dan eerder een *juich* moeten veroorzaken.

J.

» Posted By Janus On July 09, 2015 @ 09:59

En weer een Sargassolink in de verkeerde draad. Of snap ik iets niet?

» Posted By Janus On July 09, 2015 @ 09:25

Zeg, ‘t valt waarschijnlijk niet op, maar deze Sargasso staat in de verkeerde draad.

» Posted By Janus On July 05, 2015 @ 13:48

Franf (33),

Je hebt volkomen gelijk, maar ik schreef dit louter vanuit persoonlijk perspectief en voor mij is zo’n ding een lacher. Ik had het alleen niet zo moeten brengen, want afkicken is een serieuze en moelijke zaak, ook als dat anderen geldt. Maar de overdreven aandacht bij Karin voor dit ding begon mij te irriteren.

Maar ook ik maak me bij tijd en wijle druk om dit ding. Niet alleen voel ik me als ex-roker door de discussie wel aangsproken, maar zelfs als ik helemaal nooit gerookt had, dan nog zou ik me er druk om (moeten) maken, want er schuilen wel degelijk gevaren in de e-sigaret, iets wat de voorstanders – vrijwel allemaal rokende afkickers – stelselmatig ontkennen, hun redmiddel wordt erdoor bedreigd.

Franf (34),

Je duidt de ‘verschillen’ tussen de propaganda van deze jaren ’10 en die van de jaren ’50 aan, neem ik aan? :))

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 07, 2014 @ 20:45

Karin (32),

Q: “Janus @ 31: Dampen gelijkstellen aan roken is nogal kortzichtig.”

Dat heb ik niet gedaan en heb ik ook nergens in mijn posts in al jouw draden over de e-sigaret gedaan.*

Ik zie, behoudens de verschillen, wel overeenkomsten, maar dat is iets anders dan gelijkstellen. Jouw stelling: “Er wordt apert geen gif geïnhaleerd bij dampen.” is dan ook apert onjuist, want er wordt gif geïnhaleerd in het geval van nicotine. Dat is voorzover ik weet een gif… En uiteraard zullen veel downgradende rokers daarvoor kiezen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om er alle vloeibaar te maken drugs mee te inhaleren, iets dat ik ook al veel eerder heb genoemd, mét verwijzing naar een artikel daarover. En dan kun je visueel niet meer zien wat iemand nou zit te dampen (in je omgeving). Kennelijk gebeurt dit in Nederland nog niet op grote schaal – godzijdank – want het is niet prominent in het nieuws.

* Ik vind ik dat je je schuldig maakt aan een debatingtruc: iemand van iets beschuldigen dat hij niet gezegd heeft en hem daar dan op aanvallen. Een truc die je al eerder gebruikt hebt, maar dan op een veel ernstiger schaal in je draad:

http://www.spaink.net/2013/11/06/opstap/

Je schreef daarin: “Bij monde van Kamerlid Marith Rebel-Volp wil de PvdA het elektrisch roken liefst verbieden.”

In het door jou geleverde bewijs – als link in die zin toegevoegd – was van dat verbodsvoornemen echter niks te vinden. En ook bij verder doorzoeken op inet kon ik niks ter onderbouwing van jouw stelling over mw Rebel-Volp vinden. Wél is mw Rebel-Volp – vanuit haar huisartsenpraktijk – voorstander van sterk inperkende maatregelen, m.n. voor de jeugd, vergelijkbaar met die voor/tegen tabak. Dat is iets anders dan verbieden.

Doordat jij ongefundeerd een verbod in de mond van mw Rebel-Volp hebt gelegd, is in die draad in feite een volkomen imaginaire discussie gevoerd, van wel 115 posts lang. Bij die discussie ging het immers om de (on)wenselijkheid van een verbod? (Iets waar ik mij overigens ook tegen heb verklaard, een mening die ik nog steeds heb.)

Normaliter vertrouw ik erop dat jouw bewijs klopt, ik had het nog nooit eerder nagekeken. Maar in dit geval ben ik dat wel gaan doen, want uitgerekend in die draad heb jij mij ervan beticht dat ik geen (of te weinig) notie nam van de bewijzen die door posters werden aangeleverd, met ook dáárover een discussie. Toen ben ik jouw bewijs ook maar eens gaan lezen.

Het spijt me, Karin, maar jouw hardnekkige weigering de negatieve kanten van de e-sigaret te onderkennen duidt er naar mijn idee op dat je nog steeds verslaafd bent, alleen nu aan dit ding dat je als redmiddel ziet. Het ontkennen van de negatieve kanten van wat dan ook duidt op een ongezonde gehechtheid. Je ziet het ook bij alcoholisten, druggebruikers, sexverslaving, koopverslaving, noem maar op, alles waarbij een dwangneurotisch aspect een rol gaat spelen. Kenmerk van dat aspect is dat de realiteit uit het oog wordt verloren. Wat ook blijkt uit deze quote uit 32:

“Dat jij als niet-roker de techniek niet interessant vindt, is dan ook — niet interessant.”

Integendeel. In de eerste plaats willen producenten (van wat dan ook) hun producten het liefst aan iedereen verkopen. In dit geval dus ook de e-sigaret aan niet-rokers, liefst nog kinderen, want wie de jeugd heeft… En in de tweede plaats hebben de niet-rokers natuulijk een grote invloed op het beleid tav het ding. Overigens ging het mij niet om de techniek, maar om het ding zelf en zijn functie. (Ik moet mijn mening uit 31 op dit punt overigens corrigeren nav van wat Franf in 33 schreef, zie mijn volgende post.)

En dan vraag ik me af: Kan jij als opiniemaker je nou niet beter bezig houden met iets belangrijkers? Bijvoorbeeld het stelselmatig ontvoeren van kinderen uit oorlogsgebieden tbv de sexindustrie, zeg maar dwangprostitutie? Ik geef maar een voorbeeld, maar er zijn er talrijke te noemen. Ook in je eigen portefeuille staat meer dan genoeg waar ik persoonlijk meer waarde aan hecht. Die over Bedrijven als Staat vind ik al veel fundamenteler. En wat te denken over de toegenomen agressie tegen homo’s, toch ook een groep waar jij je voor inzet? Al die toenemende intolerantie duidt op een fascistoïder wordende samenleving.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 07, 2014 @ 20:44

JPaul,

Ik denk dat de term “zwamkous” in zijn algemeenheid eerder op jou van toepassing is dan op mij en zeker in dit geval. Ook het verwijt dat ik mij schuldig zou maken aan “debatingclubtrucjes” leg ik op jouw bordje terug. Maar dit alles terzijde.

Dat je technisch gesproken niet van roken kunt spreken, doordat er niets verbrand wordt en er dus geen rook bij vrij komt, maakt in mijn ogen weinig uit: er wordt immers met zo’n e-sigaret ook gif geïnhaleerd? Althans, dat kan en de afkickers zullen dat in het algemeen doen. Dat het minder schadelijk is – zou zijn – dan het echte roken, da’s dan mooi, maar dat betekent dat het alleen maar een downgraden is van de verslaving en niet van een geheel afkicken.

Rokers, zoals jij – dank dat je dat nog even hebt aangegeven, dat interpreteert jouw reactie wat beter – vinden dit ding natuurlijk reuze interessant. Maar niet-rokers halen er hun schouders over op (in het gunstigste geval) of grinniken laatdunkend. Er is geen enkele reden voor een niet-roker om belangstelling voor dit ding te hebben.

En ik vind ranja met een rietje een uitstekend middel om een verslaving aan oranjebitter te downgraden. :)) En pijpen? Zolang er niet mee gerookt wordt, vind ik het prima.

J.

» Posted By Janus On November 04, 2014 @ 22:35

Karin,

Q: “Eén van de conclusies was dat rokers die tenminste één maand electronische sigaretten hebben gebruikt, zes keer zo veel kans hadden om te stoppen met roken.”

Kijk, deze conclusie – die je al meermalen geponeerd hebt, onderbouwd met ‘bewijs’ – is dus al geheel onjuist. Die mensen, jouzelf incluis, stoppen niet met roken, ze gaan alleen maar iets anders roken. Dat dat andere dan minder ongezond zou zijn, is natuurlijk meegenomen – als het waar is – maar echt stoppen is dat nog lang niet.

En het komt de industrie natuurlijk prachtig uit, in een tijd van teruglopende tabaksverkopen, dat die mensen iets anders gaan roken, dan kan daar tenminste nog geld aan verdiend worden.

En uit jouw voortdurende ijver om je hier mee bezig te houden, blijkt dat je eigenlijk nu verslaafd bent aan je afkickmiddel, vergelijkbaar met een methadonverslaving of (zogenaamd genezende) medicijnverslaving.

Ik ben al dertig jaar geleden gestopt en dat is toch echt de beste oplossing.

Sterkte ermee, Janus.

PS, wat heb jij een raar lepeltje bij je koffie. ;)

» Posted By Janus On November 03, 2014 @ 07:52

Meet uzelf

@12:

“Maar ziek-zijn mag niet.”

Dood gaan mag ook niet. We proberen het uit te stellen – tegen zeeeeeeer hoge kosten – totdat er alleen nog maar lillend vlees in een bed ligt. Maar ja, dat lillend vlees kan dan wel op dat horloge kijken hoe laat het is…. Letterlijk en figuurlijk.

Is dat winst? Ja, voor Apple.

J.

» Posted By Janus On April 17, 2014 @ 17:30

Ongemak – update

Ha K,

Die andere update, waarbij de “Recente reacties” van vijf naar tien zijn gegaan, vind ik een hele goeie verbeteriing.

In tijden dat het traag gaat (maar toch) – :) – is vijf niet zo’n probleem, maar als het snel gaat in een draad – uiteraard meestal de meest recente – vielen er soms recente reacties in oudere draden buiten beeld. Nu is dat risico veel kleiner. Heel mooi.

J.

» Posted By Janus On April 17, 2014 @ 09:01

Kortzichtig

Na enig oponthoud:

Karin (36),

Ik denk dat we de discussie binnen het perspectief van het e-ding moeten houden. Beweringen dat “Zelfs supergezond spul” in grote hoeveelheden dodeijk kan zijn of zelfs kraanwater, wat JPaul opperde, zijn – hoe waar ook – absurditeiten die de discussie geen goed doen. Ook rechtvaardigen dit soort beweringen het gebruik van gif in geen geval. Nou ja, alleen in de ogen van diegenen die gif tot zich willen blijven nemen, zoals JPaul en jij, vandaar dat jullie ook met die beweringen kwamen.

Het gaat hier om gif en ook “de schadelijkheid in lage dosering” is schadelijk. Elk weldenkend mens zal kiezen voor helemaal geen gif. Dat velen – waaronder JPaul en jij – dat toch wel doen in niet (meteen) dodelijke doseringen, omdat ze dat ‘lekker’ vinden, is al droevig genoeg. (Ik was één van hen, dus ik weet waarover ik spreek.)

Helaas wordt zelfs de keuze voor helemaal geen gif steeds moeilijker in de door onszelf steeds verder vervuilde wereld. Maar ook die opmerking kan als een absurditeit – hoe waar ook – in déze discussie worden gezien.

En HenK (37), Des te meer dank. :)

Janus.

» Posted By Janus On April 16, 2014 @ 20:39

Karin (32),

Als jij zoveel waarde hecht aan bewijs – zie je kritiek aan mijn adres elders – waarom negeer je dan het bewijs dat HenK in 31 geleverd heeft? Die signalen dat het allemaal geen rozengeur en manenschijn is met dat e-ding, zijn toch significant?

En dank HenK voor het tegendamp geven. Je verhaal in 31 en (vooral) 33 is meer dan duidelijk. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen zoveel aan het belang van zijn kleinkinderen denkt als jij.

En nicotine kan wel degelijk “losgezongen besproken” worden van “thoebac” – JPaul 34 – aangezien het er ook los van gemaakt kan worden en het er ook los van gebruikt kan worden.

Janus.

» Posted By Janus On April 12, 2014 @ 08:59

Traag, maar toch

Sterkte Karin, heel veel sterkte. (Ik trof je berichtje net voor het slapen gaan.)

Groet, Janus.

» Posted By Janus On March 16, 2014 @ 04:11

Een beetje wel, ja. Maar ach, dat heb ik dan kennelijk verkeerd begrepen.

J.

» Posted By Janus On February 23, 2014 @ 21:56

Thian,

Ik denk niet dat ik een stukje gevoel mis. Het zou kunnen dat jij een stukje gevoel mist in mijn reactie, maar dat is iets anders. Ik kijk er anders tegenaan dan jullie. Ik voel niet met jullie mee, in zoverre heb je gelijk.

Ik proef bij jullie zorgen om K en die zorgen deel niet, zeker niet naar aanleiding van dit stukje. Ik lees dus dat ze in een veranderingsproces zit. Nou, daar mag ze van mij alle tijd voor nemen, want voor zoiets héb je tijd nodig.

Ik zou zeggen, geef haar de ruimte. Ze is aan ons niks verplicht, ook al lijkt dat soms wel zo op zo’n blog. En als iemand een surviver is, dan is het Karin wel, dus ook op dat punt heb ik geen zorg.

Even laten weten dat je aan haar denkt, prima, maar zorg? Nee. We zullen eerdaags wel weer van haar horen.

Groetjes, Janus.

» Posted By Janus On February 23, 2014 @ 01:57

Mensen, vanwaar deze zorgen. Dit stukje van haar heeft toch in wezen een positieve klank? Ze gaat voort, anders ja, maar niet weg.

Karin is wel vaker een tijdje ondergedoken geweest, soms letterlijk. :) En ze schreef: ” mijn leven verandert zelfs.” Dus kijk er niet raar van op dat we dat ook hier kunnen merken.

Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar de laatste vier columns hier heeft ze in één keer geplaatst. Het kan best zijn dat ze haar blog nu ook anders benadert. Vergeet niet dat het onderhoud van zo’n blog ook een hele opgave is. Wie een recent levensteken zoekt, zou er goed aan doen Het Parool te checken, mogelijk dat haar schrijfsels daar wel per week ofzo verschijnen en dat we hier de uitgestelde publicaties krijgen.

Janus.

» Posted By Janus On February 22, 2014 @ 13:58

Deal

Damper (146),

Onder de knop “Verstuur” kan je aanvinken of je mails wilt ontvangen. Jij moet dat aangevinkt hebben staan. Als je dat vinkje weer weg haalt, moet je probleem opgelost zijn.

Groet, J.

» Posted By Janus On December 01, 2013 @ 21:32

Beste mensen,

Ten eerste spijt het mij oprecht dat ik roet in het eten moet gooien van die mensen die zoveel baat bij de e-sigaret hebben gevonden ivm het afkicken van roken. Ik heb zelf jarenlang gerookt en weet hoe moeilijk het is om er vanaf te komen. Wat dat betreft gun ik jullie het ding van harte. Zou ik nog gerookt hebben, dan zou ik de e-sig zeker ook geprobeerd hebben.

DeRaaf (13),

Helaas is de e-sigaret niet alleen maar een alternatief voor de tabakssigaret, was dat maar zo. Het gebruik – misbruik, zo je wil – van het ding voor andere stoffen moet naar mijn idee wel degelijk bij de afwegingen betrokken worden en daarom acht ik het bespreken van die kant ervan hier op zijn plaats, het gaat nog steeds over de e-sigaret.

En als jij vindt dat ik vragen van jou uit de draad “Verbod op gezond” (nog) niet beantwoord hebt, wees dan zo goed om ze dáár dan nog een keer te herhalen, maar eerlijk gezegd denk ik dat wij daar al genoeg met mekaar in gesprek geweest zijn.

CiNNeR (14),

Het nieuwe is dat je met één ding nu álles kunt. Bovendien camoufleert het ding allerlei gebruik dat totnogtoe kenbaar was aan bepaalde technieken. En ook de geur wordt gecamoufleerd.

Doordat élk gebruik nu op dezelfde manier kan, bestaat ook nog eens het gevaar dat er een versmelting plaats vindt van gebruikersgroepen – iets wat ik nog niet genoemd had – en daarin schuilt een extra gevaar. Het overstappen op andere stoffen kan daarmee, ook in sociaal opzicht, makkelijker worden. Voor dealers betekent dit, net als voor de tabaksindustrie, een verruiming van de mogelijkheden.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 27, 2013 @ 09:14

Beste Rene (9),

Wat ik al schreef aan dhr. Fresow, er is een verschil met vroeger. Uiteraard kan je van alles gebruiken om drugs te gebruiken – vertel mij wat – maar met de uitvinding van de e-sigaret kan je met één techniek en één stuk gereedschap volstaan en dat is iets nieuws.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 27, 2013 @ 01:11

Geachte heer Fresow,

Hartelijk dank voor uw reactie, deze verduidelijkt veel.

Ik ben blij dat uw branche de 18-jaar-grens hanteert, dan is dat geregeld.

Wat u verder schrijft, daar kan ik me wel in vinden. U bent idd niet de politie en elk ding is wel ergens voor te misbruiken, maar er speelt toch iets nieuws op dit gebied:

Er is nu één stuk gereedschap waar alles mee kan – lekkere geurtjes, nicotine, soft- en hadrdrugs – en daarin zie ik een gevaar. Je kunt er (in beginsel) als kleuter lekker mee beginnen met rozegeurtjes – met papa en mama meerokend – en er dan later in één lijn mee doorstomen naar de hadrdrugs, je hoeft er geen nieuwe techniek meer voor aan te leren, zoals vroeger!!!

Gelukkig hanteert u dus al die 18-jaar-grens, een goed signaal voor ouders om het ding niet aan hun (kleine) kinderen te geven. Maar ik hoop dat u dit gegeven – er in één lijn mee te kunnen doorstomen naar de harddrugs – toch in uw achterhoofd wilt houden. Niet om het ding alsnog te gaan verbieden voor iedereen – iets wat vrijwel zeker niet eens kan en waar ik ook geen voorstander van ben – maar wel, omdat dat op termijn toch een zwaarwegender keerzijde kan worden van de e-sigaret.

Ik geloof trouwens dat mw. Spaink er geen bezwaar tegen heeft als hier enigszins afwijkend van haar startpost wordt gereageerd en/of gediscussieërd, zolang de e-sigaret maar hoofdonderwerp blijft. Maar mocht ik u persoonlijk nog wat willen schrijven – ik denk niet dat dat nodig is – dan zal ik uw emailadres gebruiken. (Dank daarvoor overigens.)

Vriendelijke groet, Janus.

» Posted By Janus On November 27, 2013 @ 01:05

Geachte heer Fresow,

Ik neem aan dat de brancheorganisatie Esigbond, waar u voorzitter van bent, streeft naar een zo groot mogelijke verkoop van het product e-sigaret. Op zich is dat volkomen legitiem, maar ik maak me toch zorgen over de tweede hier door u geformuleerde doelstelling, ik vind deze nogal vaag. Hoe wordt deze doelstelling door uw branche ingevuld? Of is daar nog geen concrete invulling aan gegeven?

Ikzelf heb mij op een gegeven moment in deze discussie begeven juist omdat ik kanttekeningen heb bij de naar mijn idee te overenthousiaste verhalen van m.n. afkickende rokers. Ik ben er overigens helemaal vóór dat rokers met dit apparaat kunnen afkicken, maar:

Hoe staat u tegenover het gebruik van de e-sigaret door jongeren? Ikzelf vind dat dit gebruik door jongeren beperkt moet worden en wel onder de leeftijd van 18 jaar, dus net als bij tabak en alcohol nu het beleid is (of gaat worden).

En bent u ervan op de hoogte dat deze e-sigaret ook gebruikt kan worden voor vloeibare THC, de werkzame stof in wiet? En zelfs ook voor harddrugs, tenminste die hadrdrugs die vloeibaar te maken zijn? (En voorzover ik weet zijn alle hadrdrugs vloeibaar te maken.) In Amerika begint zulks al in zwang te geraken bij junks.

Ik verwijs u graag naar mijn posts 48 en 49 in een vorige draad – “Opstap” – van Mw. Spaink over de e-sigaret:

http://www.spaink.net/2013/11/06/opstap/

waarin ik eea uit heb gewerkt.

Ik verneem graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Janus.

» Posted By Janus On November 26, 2013 @ 23:35

Keuze

Tartarus (15),

Jij schreef in 12: “Veel te dik worden heeft helemaal niets te maken met eten, maar is een, mede door onze (r)overheid bewust veroorzaakt psychologisch probleem.”

En dát gaat me te ver. Ik denk dat van de psychische problemen van de lagere klassen allang sprake was, nog vóórdat er sprake was van overheden. Dát bedoelde ik aan te geven. Dat ze worden voortgezet en versterkt door het overheidsbeleid, staat ook voor mij als een paal boven water. Een overheid die die problemen zou willen verminderen – hoe wenselijk is dat! – zou een tegenovergesteld beleid moeten voeren.

En begin me niet over reclame, daar worden de mensen eerst mentaal door vergiftigd en uiteindelijk fysiek en financiëel, in de zin dat ze hun geld zinloos kwijt raken. En de overheid speelt daarin – inderdaad: door het toe te laten – een buitengewoon kwalijke rol.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 25, 2013 @ 14:08

Tartarus (12),

Grote verpakkingen hoef je natuurlijk niet in één keer leeg te eten, maar de neiging om dat te doen heb ikzelf ook. Het is dan wel mogelijk om niet alles in één keer op te eten, maar alles opeten sluit waarschijnlijk aan bij een oud instinct toen voedsel nog schaars was en je nooit wist wanneer je weer wat kon vinden. Kleine verpakkingen zijn idd beter, je hebt minder de neising om een nieuwe aan te breken dan een al aangebrokene leeg te eten/drinken.

Q: “Veel te dik worden heeft helemaal niets te maken met eten, maar is een, mede door onze (r)overheid bewust veroorzaakt psychologisch probleem.”

Ik weet niet of de schuld daarvoor zo duidelijk bij de overheid ligt. De zwakkeren en de dommeren zullen altijd aan het kortste eind trekken in welke samenleving dan ook. En daar voelen ze zich rot door en dat neigt naar compensatiegedrag. En daarvoor biedt onze welvaart meer dan voldoende mogelijkheden, eten is er eentje van. En de commercie profiteert daarvan. Maar wat ik al zei: de overheid heeft hierin wel een taak om de boel te reguleren.

Groet, J.

» Posted By Janus On November 24, 2013 @ 21:07

Tartarus (8),

Vreemd? Nee, niet echt, het fanatisme dat sommige onderwerpen oproepen is mij bekend. Ik had beter het woord ‘bizar’ kunnen gebruiken, want bizar is het wel dat ‘genotsmiddelen’, althans hier, een veel heftiger reactie oproepen dan voedsel, terwijl je ‘genotsmiddelen’ niet nodig hebt.

En over 9,

De vrije wil wordt gekanaliseerd door de aanwezige mogelijkheden. Iemand die een minnares wil, maar een vrouw heeft met een mitrailleur, zal zich ernstig in zijn vrije wil beperkt voelen. :))

En uiteraard heeft de consument een eigen verantwoordelijkheid. Bij een verslaving is die volkomen duidelijk: er kan ook gekozen worden voor het geheel stoppen van het gebruiken van het betreffende gif, maar bij voedsel ligt dat anders, daar kan niet mee gestopt worden. (Nou ja, het kán wel – *grijns* – maar het ligt toch ‘wat’ lastiger.)

En aangezien er niet mee gestopt kan worden, wordt de vrije wil in veel gevallen beperkt door de inhoud van de portemonnee. Gezinnen met kinderen kunnen het zich, als ze een minimuminkomen hebben, veelal niet permitteren om (bijvoorbeeld) biologisch te gaan eten. En aangezien de laagstbetaalden met een baan tegenwoordig niet veel meer verdienen dan het bijstandsniveau, zijn dat dus heel veel mensen.

Dus ben ik het met Karin eens, dat hier een grote verantwoordelijkheid ligt bij de voedselproducenten: Ook het goedkope(re) voedsel zou vrij moeten zijn van overbodige en veelal verslavende – suiker – toevoegingen. Het lijkt me eerder dat die toevoegingen dat voedsel duurder maken, ze hoeven er toch niet in?

Dat ze nodig zijn voor de houdbaarheid – Wijzij 6 – betwijfel ik. Om een voorbeeld te noemen: We hoeven in deze tijd toch niet meer het vlees te pekelen om de houdbaarheid te verlengen? En suiker erin? Dan wordt het ook lekkerder voor ongedierte….

Groet, J.

» Posted By Janus On November 24, 2013 @ 01:13

Het is eigenlijk vreemd dat er hier zo’n fanatieke discussie is ontstaan over roken en de e-sigaret en dat die niet ontstaat over onze voeding. En dat terwijl voeding noodzakelijk is voor ons levensonderhoud en tabak niet….

Er zijn immers parallellen tussen de tabaksindustrie en de voedselindustrie: Beiden stoppen extra, verslavende stoffen in hun producten om de mens er verslaafd aan te maken.

Het enige alternatief: Biologische voeding gaan eten, is op korte termijn niet haalbaar, want de productie zou bij lange na niet aan de vraag kunnen beantwoorden.

J.

» Posted By Janus On November 23, 2013 @ 02:41

Opstap

LVD (103),

Je stelling dat tabak minder verslavend zou zijn zonder al die extra verslavende toevoegingen, is natuurlijk geheel juist. Gelukkig erken je de giftige werking van nicotine en blijf je voorstander van een verbod voor jongeren. Ik mag toch aannemen, ondanks dat de wetenschap nu kennelijk meer onderscheid begint te maken tussen die verschillende verslavende stoffen, dat de giftigheid van nicotine zo langzamerhand wel vast staat.

Ik heb de verantwoordelijk voor een rookverslaving niet vollédig bij de volwassen roker gelegd, zoals jij stelt, maar primair, da’s toch ietwat anders. Ik erken wel degelijk de negatieve invloed van tabaksindustrie en overheden, waar jij nu weer een kwalijk voorbeeld van gaf.

En ik leg de de verantwoordelijk voor het gebruik van de esig door minderjarigen ook volledig bij diegenen die ze voortgeplant hebben en voor de opvoeding van hun nageslacht dienen te zorgen, maar doe dat niet individueel – ouder(s) versus eigen kind – maar collectief, lees: samenleving, lees: overheid. En jij kiest die lijn in feite ook.

Het zou heel raar uitpakken, als de overheid zegt: “Iedereen, ook jongeren, mag het kopen en gebruiken” en dat dan individuele ouders tegen hun kind(eren) zouden moeten zeggen: “Van ons mag het toch niet.” Dan zou de overheid het de ouders wel heel erg moeilijk maken, hoe moet je dat als ouders dan gaan uitleggen aan je kinderen. Bovendien hebben we er collectief een belang bij dat ‘onze’ kinderen niet vergiftigd raken. Er is al gif genoeg waar je een stuk moeilijker omheen kan.

Groet, J.

» Posted By Janus On November 25, 2013 @ 14:12

Tartarus (98),

Q: “De e-sigaret, gevuld met synthetische vloeibare THC zou juist een enorme doorbraak zijn!”

Die doorbraak is er dus al – zie mijn post 48 en ook 49 – alleen nog lang niet wijd verbreid. En die doorbraak mag dan mooi zijn, maar dan toch graag alleen voor boven de 18 jaar. Dáár gaat het mij om, van ouderen mag je verwachten dat ze de risico’s zelf kunnen inschatten, ook al blijkt vaak het tegendeel….

En al die schade door de illegale wietteelt zou voor de overheid de inspiratiebron moeten zijn om THC zelf te gaan fabriceren en te verkopen.

Janus.

» Posted By Janus On November 24, 2013 @ 20:43

CiNNeR, in 95 val je me dan weer reuze mee. Mijn antwoord op Frusty kan daardoor een stuk korter zijn. :)

Frusty (94),

In aanvulling op CiNNeR (95): Je vergeet dat de e-sigaret voor het dampen van allerlei stoffen die vloeibaar te maken zijn, gebruikt kan worden, ook harddrugs. En jongeren – geïnteresseerd in experimenteren als altijd, behalve de broekenpoepers – gaan dat zeker proberen.

J.

» Posted By Janus On November 24, 2013 @ 11:41

Tartarus (92),

Leuk weer ‘s iets van je te lezen.

Censuur? Ik ben het helemaal met je eens. Jammer dat deze draad daar niet over gaat. Ik zou er zo een boom over kunnen opzetten. Over de blokkering van creativiteit, bijvoorbeeld, die heel schadelijk is voor een samenleving.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 24, 2013 @ 00:59

Bedankt Wijzij (88) voor je waarderende woorden aan mijn adres.

En ik probeer inderdaad – voorzover ook mijn ego dat toelaat :) – de dingen van twee kanten te bekijken. En dat wordt mij zelden in dank afgenomen door die mensen die iets liever alleen vanuit hun eigen belang willen zien. In plaats van dat ik aan weerszijden vrienden maak, maak ik aan weerszijden meestal vijanden. Het zij zo.

Rob (87),

Jij stelt: “De tabak industrie heeft er belang bij om de esig te verbieden.”

Maar in dat stuk van Marith Rebel-Volp, dat ten grondslag ligt aan de startpost van Karin, staat juist dat het de tabakslobby is geweest die zich tegen regulering van de e-sigaret door ‘Brussel’ heeft verzet. En dat is dus logisch om hierboven al aangegeven redenen.

En het lijkt misschien onlogisch dat de tabaksindustrie zich voor de e-sigaret inzet, maar zonder dat ding zou de tabaksverkoop waarschijnlijk nog verder kelderen en dan kan je als tabaksindustrie maar beter vriendjes met dat ding worden.

En waarom zou ik hier gebanned moeten worden??? Zelfs LVD (85) is het met mij eens waar hij schrijft: “Iedereen is voorstander om een verbod op de verkoop aan minderjarigen in te voeren, maar er bestaan toch wel andere middelen om dat verbod te doen respecteren dan de ganse handel te verbieden.”

En dat is precies wat ik al die tijd al heb bepleit: Regulering, zodat kinderen en jongeren ertegen worden beschermd, maar waarbij het belang van de zware roker – de mogelijkheid tot downkicken – ook in acht wordt genomen.

En CiNNeR, even off-topic: Voor je pijnbestrijding kun je van wiet ook thee zetten. Met wat honing erin is dat goed te drinken. Je kunt het ook eten, vermengd met weet-ik-wat. Het werkt dan alleen trager dan roken, maar je hoeft die verd… tabak dan niet meer erbij te gebruiken. De thee werkt waarschijnlijk nog het snelst.

Of THC dampen in een e-sigaret, dat gaat dus ook, maar daar moet je dus in het begin heel voorzichtig mee zijn qua doseringen, het kan snel veel te veel worden. Alleen zal dat nog wel niet zo gangbaar zijn in ons landje, maar ‘s informeren bij de plaatselijke ‘coffee’shop kan uitkomst bieden.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 23, 2013 @ 02:19

«« Back To Stats Page