Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 391 To 420 Of 1,721 Comments

Een paar centimeter

@ Karin 26,

Allereerst: Zeer herkenbaar, ook voor mij.

Dan: Q: “En waar ik een beetje van schrik, is dat zoveel mensen zich goed in deze tekst herkennen. Er wankelen meer mensen dan we wel willen weten….”

De meesten die het overkomt willen het eerst voor zichzelf niet weten en als ze dan zover zijn dat ze het voor zichzelf willen erkennen, dan willen ze het nog steeds niet aan anderen laten weten. Dit is misschien wel de grootste groep die (liever) niet uit de (donkere) kast komt.

@ 28 Jan Jaap,

Q: …..”alleen maar dingen gedaan die ik leuk vond.”

En dat is precies waar het om gaat. Er ‘moet’ in feite veel te veel dat niet leuk is in dit leven, dingen die je worden opgedrongen. (Ik bedoel niet de persoonlijke tragedies die onvermijdelijk zijn.)

Ik maak trouwens wel mijn post open, je weet maar nooit of er een mes in zit dat na enige tijd in je rug terecht kan komen.

Dan nog even over het verschil tussen de (vroegere) Daklozenkrant en het (huidige) Straatnieuws. Die Daklozenkrant werd gemaakt door echte daklozen, het was een sociaal project, ik meen zelfs gesubsidiëerd. Het Straatnieuws schijnt een commerciëel project te zijn, louter om geld te verdienen. Het gaat meestal om Oostblokkers die dat ding verkopen.

Janus.

» Posted By Janus On February 12, 2015 @ 14:25

Bureauspeurders

Karin (12),

Jij gaat ervan uit dat elke dictator zijn macht misbruikt ten koste van het volk. Toegegeven, dat komt het meeste voor, maar het kan ook anders:

“De vorst moet steeds bedenken, dat hij maar een mens is, net als zijn onderdanen. Als hij de belangrijkste rechter, de belangrijkste generaal, de belangrijkste minister en de rijkste van zijn land is, dan moet hij daar iets goeds mee doen. Hij is alleen maar de eerste dienaar van de staat.”

Afkomstig uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlicht_despotisme

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 11, 2015 @ 23:29

Tsja, JPaul, daar zeg je zowat. Laten we zeggen dat er nuanceverschillen zijn. En dan vind ik dictatoriaal gedrag dat erop gericht is om de belangen van het volk te dienen toch nog wat anders dan om de eigen zak te vullen.

Janus.

» Posted By Janus On February 09, 2015 @ 10:00

Karin,

Het mag zo wezen dat die meneer Omtzigt rapporteur Juridische Zaken en Mensenrechten voor de Raad van Europa is, maar ik word achterdochtig wanneer een CDA-er zich voor mensenrechten gaat inzetten. Daar heeft het CDA zich, om het mild te zeggen, nou nooit zo erg voor ingezet.

En dat is logisch. De C van CDA is immers de C van Christendom en die C staat gelijk aan de T van tirannie. Het C-dom heeft eeuwenlang zijn wil aan de mensen trachten op te leggen, niet zelden met zeer veel geweld. Uiteraard werd de privacy van mensen daarbij grof geschonden. Zo is ook het CDA in wezen geen democratische partij, maar een dictatoriale. Neeeee, nu even niet, maar wee je gebeente als ze de macht weer krijgen. God verhoede het. :)

En wie zegt mij dat die meneer Omtzigt niet die functie heeft aanvaard, omdat dat goed staat? Je kan er immers goeie sier mee maken in de ogen van de kiezer? Hij zal niet de eerste politicus zijn die zoiets doet, zeker niet de eerste CDA-er….

En wat Christenom en privacy betreft in recenter tijden: Het is nog niet eens zo heel lang geleden – jaren ’50 vorige eeuw nog dacht ik – dat meneer pastoor zich bemoeide met het gezinsleven van de parochianen en wel letterlijk, in die zin dat er toch zeker wel kindertjes moesten komen. Een grover inbreuk op je privacy is haast niet denkbaar. En dan zou dat nu zoveel anders zijn?

Nee, voor mijn gevoel wringt dit verhaal van die meneer Omtzigt.

Janus.

» Posted By Janus On February 08, 2015 @ 23:14

Johan,

Je slaat de spijker op z’n kop. Het is gewoon een praatje om bij de kiezer in het gevlij te komen, er zijn niet voor niets eerdaags verkiezingen. Mochten ze aan de macht komen, dan zien we hun ware gezicht weer.

Janus.

» Posted By Janus On February 07, 2015 @ 23:03

Q: “Rechercheurs zijn niet helemaal gelijk aan ‘meer blauw op straat’… :) ”

Daar heb jij weer gelijk in, maar er is een parallel tussen wat jij bedoelt en “meer blauw op straat”. Jij wilt ook meer handelende mensen dan bureauklerken en dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar ja, geld hè. :( Ehh, eigenlijk: de wil om die keus te maken.

J.

» Posted By Janus On February 05, 2015 @ 22:49

Q: “Met 10% meer rechercheurs kom je verder dan met 100% datacontroles.”

Ah, een oplossing. :) Helemaal mee eens. Maar ja, de roep om meer blauw op straat is ook al eeuwenoud. :(

J.

» Posted By Janus On February 04, 2015 @ 23:46

Zorgen over zorg

Ehh, 2 is geen kritiek op bepaalde sexuele voorkeuren, maar uitsluitend op onaanvaardbare belangenverstrengeling.

» Posted By Janus On March 30, 2015 @ 15:46

Karin,

Dit is precies de soort zorg(en) waar we ons geen zorgen over zouden moeten hoeven maken. Maar doordat een aantal lieden, vooral diegenen die met hun lul in de reet van VVD-ers zitten – of is het andersom? – geld aan de zorg willen verdienen, moeten wij ons zorgen maken over onze zorg.

We zullen dus terug moeten naar ‘vroeger’, toen het systeem nog menselijker was.

J.

» Posted By Janus On March 30, 2015 @ 15:44

Geldgat

JPaul (18),

Q: “Quæstie van afspreken”.

‘We’ hebben ‘met mekaar’ afgesproken dat een rekeneenheid iets anders is dan een meeteenheid. Maar jij was daar kennelijk niet bij aanwezig. :) Eigenlijk zijn alleen cijfers en hun meervouden rekeneenheden.

En ik zie niet goed waar ik waarde en norm met elkaar verwar. Volgens mij heb ik het helemaal niet over normen gehad, tenzij je technische normen bedoelt zoals calorie en pk, morele normen heb ik niet aangevat.

Janus.

» Posted By Janus On February 19, 2015 @ 13:10

JPaul (16),

Je haalt een paar dingen door mekaar. Je kunt overal mee rekenen, maar dat wil niet zeggen dat al die dingen dan ook rekeneenheden zijn. Je kunt met peren ook rekenen, maar een peer is geen rekeneenheid. Datzelfde geldt voor pk’s, calorieën en graden, daar kan je ook mee rekenen, maar ze zijn geen rékeneenheden, het zijn mééteenheden (van overigens zeer concrete waarden).

Zo is geld ook geen rekeneenheid, ook al kan je ermee rekenen, maar het is een vervangingswaarde (voor datgene waarvan we afgesproken hebben dat het vervangt). Zo is een euro een peer waard (en andersom), als je dat hebt afgesproken, maar je moet dan wel voor elke euro een peer hebben om een 100% dekking te hebben.

Tegenwoordig mankeert het ernstig aan de reële dekking van die vervangingswaarde die we geld noemen en dat is waar Ruud het over heeft. En dat gebrek aan dekking is een groot gevaar, want geld is steeds meer een zeepbel die elke moment – zie Griekenland – uit mekaar kan spatten.

Ruilhandeleconomieën gedijen naar mijn idee alleen, als de grote omliggende economie en de daaraan verbonden munt zwak wordt en dus onbetrouwbaar, men gaat dan weer met een eigen ‘munt’ aan de gang. In Griekenland zou dat nu het geval kunnen zijn. Helaas wordt meestal al snel het (vierkante) wiel opnieuw uitgevonden, want men gaat met papiertjes handelen waarop een schuldwaarde staat, de essentie van geld, want echte ruilhandel is natuurlijk erg onhandig, het geld is niet voor niets uitgevonden. En tsja, papiertjes kunnen vervalst worden of officiëel bijgedrukt en dan is het gedaan met de dekking.

Janus.

» Posted By Janus On February 19, 2015 @ 02:31

Sorry, ik bedoel daar post 2, de link voert niet duidelijk genoeg daarnaartoe. J.

» Posted By Janus On January 29, 2015 @ 09:07

Karin, lees ook:

http://sargasso.nl/geldgat/#comment-901240

Een andere reactie op je column, alleen bij Sargasso.

J.

» Posted By Janus On January 29, 2015 @ 09:05

Karin,

Het is me beslist niet ontgaan dat de vragen van Holman waren – overigens een gewaardeerd vriend van jou, als ik me goed herinner – maar jij nam ze over en trachtte ze te beantwoorden. Ik had niet de indruk dat jij het hem oneens was. Maar die vragen waren in zichzelf onjuist: wegbezuinigd geld bestaat niet.

Als iemand appels gaat kweken die hij bewust kleiner maakt dan voorheen, dan kan je ook niet vragen waar is nou dat grotere deel gebleven? Dat grotere deel is er simpel niet.

Daarom moet je niet op zoek gaan naar dat wegbezuinigde geld, maar kijken naar waar het resterende geld aan besteed wordt. (Ik praat nog steeds over de overheid.) En dat resterende geld wordt op een steeds dubieuzere manier besteed, ik vermoed dat we het daar over eens zjn.

Dus ik snap “de pointe” van je collumn wel degelijk, hij is alleen gebaseerd op een kromme vraagstelling.

En met Maxeda bedoel ik V&D, Hema, Bijenkorf enz. Als zij hadden gedaan wat KKR had gedaan, dan hadden ze hun geld in eigen zak gehouden. Uiteraard hadden ze dan net zo goed hun panden niet meer in eigen bezit gehad en hadden ze deze moeten huren, maar eigen bezit is riskant – wordt steeds riskanter – en huren minder. Het is niet voor niets dat ‘rechts’ zo enorm vasthoudt aan de hypotheekrenteaftrek, want dat houdt de prijzen van onroerend goed kunstmatig hoog en daar varen zij wel bij. Niet door het in bezit te hébben, maar door het (op tijd) te verkopen….

Let op mijn woorden: zodra de rijken van dat risicodragend onroerend goed af zijn (en alleen nog de minder rijken dat in bezit hebben, aan hen is het verkocht) en/of de markt voor te dure woningen verzadigd is, wordt de hypotheekrenteaftrek afgeschaft, eerder niet. Tenzij ‘links’ dat kan afdwingen. Maar ja, dan krijg je het probleem dat al die armzalige huiseigenaren gaan piepen en dan moet ‘links’ ook bakzeil halen. ‘Rechts’ heeft een lekker brede achterban aan zich gebonden met deze politiek: allemaal huiseigenaartjes.

En ik blijf erbij dat KKR – hoe onsympathiek je ze ook mag vinden – gewoon slimmer is geweest, ze hebben de diepte van de markt beter doorzien dan die dombo’s van Maxeda. En dat is gewoon survival of the fittest: de slimste aap weet het voedsel te bemachtigen en de domste aap heeft het nakijken.

Wat die schulden betreft: De kerk(en) hebben al zo’n tweeduizend jaar de mens schuld aangepraat, want zich schuldig voelende mensen buigen hun hoofd en zijn makke schapen. Dus makkelijk te manipuleren en makkelijker voor lage lonen te werk te stellen, dat is dan een soort boete doen.

Dat aanpraten van schuld is nu financiëel concreet gemaakt – je moet wát in een tijd van secularisatie: Door het leenstelsel worden studenten voor jaren – ik heb gehoord dat dat tot 35 jaar kan oplopen – met een schuld opgezadeld. Ook zij zullen straks met minder loon/salaris genoegen nemen, omdat ze niet vrij zijn in het maken van hun financiële keuzes. Dát en alleen dat is de diepere reden van de invoering ervan.

En de huizenbezitters die straks een hogere hypotheek hebben dan hun huis (nog) waard is, zitten in hetzelfde schuitje, een proces dat al op gang is gekomen. Met een hypotheek op je nek is het moeilijk ontslag nemen en als je om loonsverhoging vraagt, lacht je baas je gewoon uit, hij weet ook wel dat je geen kant op kan.

Dus Karin, als jouw pointe was dat de rijken steeds rijker worden, dan had je je deze column kunnen besparen, want dat wisten we al. En dat de domste aap het nakijken heeft, dat wisten we ook al.

Jij zit eigenlijk alleen maar te klagen (en de oplossingen moeten dan natuurlijk van een ander komen), maar in plaats daarvan had je ook een pleidooi kunnen houden voor een betere rechtspositie van de zwakkeren in de samenleving – iets waar ik het stellig mee eens zou zijn geweest – en dan natuurlijk gelardeerd met (voorstellen tot) maatregelen die dat dan zouden moeten bewerkstelligen. Je had het er laatst in een ander verband over dat je ernaar zou streven meer met oplossingen te komen, kom daar dan ‘s mee aub.

En – o ja – de overheid dat zijn we allemaal en ook daarbij hebben de domste apen het nakijken. Het is niet voor niets dat Mark Rutte zich de kunst van het manipuleren zo eigen heeft gemaakt.

Janus.

» Posted By Janus On January 29, 2015 @ 08:57

Q: “Waar is al dat geld bezuinigde geld eigenlijk gebleven?” (Bevat allereerst een editfout.)

Dit is een nogal domme vraag. Bezuinigd geld wordt immers juist niet uitgegeven, dus het blijft ook nergens. In principe is het totaal aan uitgaven van geld lager, dat is immers het doel van bezuinigen? Wel is sprake van een oneerlijke verdeling van die bezuinigingen.

Je stelling: …”je zou denken dat nu ergens een surplus moet zijn ontstaan. Weliswaar niet bij de individuele burgers”… is ook onjuist.

Er is een heel léger individuele burgers die een surplus ontvangen: diegenen die al sinds jaar en dag van de hypotheekrenteaftrek profiteren. En daarbij krijg je meer, naarmate de waarde van je huis hoger is, dus je hypotheek hoger moet zijn en dat kunnen alleen de rijkeren zich permitteren. Dus hoe rijker je bent, hoe duurder huis je kan kopen, hoe meer je krijgt.

En je zou kunnen zeggen dat als de hypotheekrenteaftrek niet zou bestaan, dat de woonlastenondersteuning dan beter en rechtvaardiger zou kunnen zijn. Dan zouden huurders en huiseigenaren eenzelfde bedrag kunnen krijgen, afhankelijk van hun inkomen en niet afhankelijk van hun uitgaven.

Het geld dat wordt uitgegeven aan hypotheekrenteaftrek, komt hoofdzakelijk bij de bouwondernemingen terecht. Je weet wel, die lui die (zeg) tegen de 30 miljard hebben gefraudeerd en daar maar 800 miljoen boete voor hebben gekregen, waarvan ze 500 miljoen in BV’s hebben gestopt die ze failliet hebben laten gaan. Dat is 29,7 miljard winst. Fraude die legaal geworden is, doordat ze dat bedrag niet hebben hoeven terug betalen.

Verder vinden er verschuivingen plaats richting (bijvoorbeeld) de JSF, die al verouderd is tegen de tijd dat hij in gebruik genomen kan worden: er zit immers nog een piloot in! Maar niet getreurd, tegen die tijd hebben legioenen er geld aan verdiend, geld van de burgers uiteraard.

En zo zijn er veel meer groepen die lustig uit de ruif van de overheid snoepen, meestal gevoerd door de VVD.

Dus: bezuinigd geld kan je niet terugvinden, tenzij je concreet kan aantonen dat de letterlijke bedragen – bijvoorbeeld van de bezuinigingen op de zorg of kinderopvang – naar bijvoorbeeld de JSF doorgesluisd zijn. Maar die directe connecties zijn er niet, want alles wordt vanuit de grote pot verdeeld. Geld gaat niet van ministerie x naar ministerie y. Dus heel direct is niet vast te stellen waar ‘bezuinigd’ geld naartoe gaat, dat kan alleen indirect. En dan nog alleen maar, als het totaal hetzelfde is gebleven.

Maar goed, ik heb het hier over de overheid, want daar denk ik in eerste instantie aan bij het woord bezuinigingen.

Jij komt dan met voorbeelden uit het bedrijfsleven en dan denk ik dat meneer KKR het gewoon slimmer heeft gedaan dan meneer Maxeda, want wat meneer KKR heeft gedaan, dat had meneer Maxeda zelf natuurlijk ook kunnen doen en dan hadden ze het geld in eigen zak gehouden en van de beleggingsopbrengsten daarvan de huur van hun panden kunnen betalen. Eigen bezit is tegenwoordig heel gevaarlijk, want de waarde ervan kan zomaar in mekaar donderen.

Waarom denk je dat de VVD iedereen aan een eigen huis wil hebben? Dat is omdat de waarden daarvan nu nog vrij hoog liggen en er dus vrij hoge hypotheken moeten worden afgesloten. Maar denk je nou heus dat meneer de bank straks zegt: Aààààch mevrouwtje of meneertje, wat jammer nou dat uw huis nog maar de helft waard is, maar ja, uw hypotheek blijft toch echt even hoog, afspraak is afspraak.

En wie zegt mij dat niet dezélfde mensen achter KKR en Maxeda zitten? Want degenen die Maxeda aan KKR hebben verkocht, zullen er toch ook niet slechter op geworden zijn? En ja, nu gaan ze natuurlijk bij de staat aankloppen voor ondersteuning om te voorkomen dat al die zielige werknemers op straat komen te staan.

Janus.

» Posted By Janus On January 28, 2015 @ 22:09

Kilroy

De vraag of deze twee lieden intelligent waren vind ik niet zo relevant. Uiteraard zijn er mensen die niks kunnen en toch beroemd willen worden en die dan de Jihad (of wat dan ook) aangrijpen om die roem te vergaren. Maar wil dat zeggen dat álle terroristen dan dom zijn? Dat lijkt me niet.

In de kern gaat het hier om de uitbuiting door de westerse wereld van de rest van de wereld, in dit geval de Arabische wereld. Het gaat vrijwel altijd om het veilig stellen van (westerse) oliebelangen. Iemand die zich daartegen met geweld verzet zou dan een terrorist zijn, maar dat is slechts een naam die de tegenstanders hem geven. Maar geweld is een volstrekt legitiem middel om je doelen na te streven, iedereen doet dat, het Westen zélf in de eerste plaats. Ikzelf vind het niet het beste middel, maar daar zijn velen het kennelijk niet mee eens.

En uiteraard zijn er ‘terroristen’ die zich bewust zijn van dat recht en er gebruik van maken. En dat lijken mij hele intelligente ‘terroristen’, zij verzetten zich (volkomen terecht) tegen deze uitbuiting en met goeie argumenten. En die argumenten hoeven bij lange na niet religieus te zijn, maatschappelijke argumenten zijn er genoeg.

Religie speelt naar mijn idee in wezen nauwelijks een rol, dat is meer een stok om de hond mee te slaan. Religies lopen parallel met machtsblokken, zij zijn een soort bindende factor in sociaal opzicht, meer niet.

En als de wereld werkelijk schouder aan schouder zou staan, zoals onze hofdemagoog Mark Rutte wil doen geloven, dan zouden dit soort dingen helemaal niet gebeuren. Dan zou de wereld schouder aan schouder staan om het ónrecht te bestrijden. En in zo’n situatie zouden de Moslims ook best tegen een grapje of cartoontje kunnen, daar ben ik van overtuigd.

En waardoor kermen we eigenlijk zo hard om de aanslag op Charlie Hebdo? Alleen maar – en nergens anders om – doordat het zo dicht bij onze deur is gebeurd. Dit soort aanslagen zijn schering en inslag in verder weg liggende delen van de wereld en met nog veel meer slachtoffers ook, maar daar wordt door ons in verhouding nauwelijks aandacht besteed.

De moraal van dit verhaal: Zolang het maar ver weg is, vinden we het niet erg.

En dan ‘vergeten’ we gemakshalve ook nog maar eens dat wij veel meer slachtoffers maken in hún wereld dan zij in de onze…..

Janus.

» Posted By Janus On January 15, 2015 @ 16:32

Typo:

Politici buitelen __ver elkaar heen met plannen om…..

» Posted By Janus On January 14, 2015 @ 14:38

Dystopie

Het is veel makkelijker om een dystopie te realiseren dan een utopie na te streven, laat staan te realiseren.

Oplossingen? Alleen rechtvaardigheid kan vrede brengen, anders niets. En er is weinig rechtvaardigheid te vinden in de (partijdige) houding van het Westen tov de Arabische wereld, ic de Islam. De etterende wond Israel is daar (al jarenlang) het grootste voorbeeld van. Dat er mensen zijn die dan gaan terugslaan, daar moet je dan niet raar van opkijken: Wij creëren die mensen!

Zolang we (ook nu weer) stoere mannentaal gaan uitslaan – in Nederland door de minst stoere man die we hebben – en “schouder aan schouder” gaan roepen, voed je alleen maar de strijd en niet de vrede.

J.

» Posted By Janus On January 09, 2015 @ 10:45

Vertrouwen [2]

En, K, die andere 2700 likes? Bedank je daar niet voor? :))

» Posted By Janus On December 25, 2014 @ 14:40

Diaspora

Verd….. het is Nederlands. :)

» Posted By Janus On December 11, 2014 @ 10:37

Indrukwekkend stuk, Karin. Hoe toepasselijk op de dag van de Rechten van de Mens. En hoe belangwekkend ook.

Maar is dit: “in exil in Berlijn” niet een typo? Moet het niet exile zijn? Of is dit Duits voor exile?

J.

» Posted By Janus On December 11, 2014 @ 10:35

Schrijnend

Hoi Cinner,

Leuk weer ‘s iets van je te lezen. :)

Het is misschien wel het meest schrijnend als mensen een wens tot euthanasie krijgen als gevolg van de ‘zorg’ die ze ervaren, zoals jij beschrijft. Dat is een groot schandaal in een rijke samenleving als de onze. Aan de andere kant – en dat is dubbel – zou die samenleving er letterlijk en figuurlijk baat bij hebben, als die mensen die een euthanasiewens hebben op basis van een – jawel – positieve motivatie, daarbij geholpen zouden worden. Maar er heerst veel hypocrisie op dit gebied. Een begeleidend arts hoeft maar een komma verkeerd te zetten in zijn rapport of hij riskeert een onderzoek. We moeten af van die hypocrisie! (Ik denk dat jij en ik het daar wel over eens zijn.)

Maar het schandaal rond deze zorgontwikkeling is in feite nog veel schrijnender, als je dat ziet in het perspectief van de hypotheekrenteaftrek die nog steeds bestaat en die de allerrijksten meer bevoordeelt dan de minder rijken en de minder rijken (maar nog steeds rijken) meer bevoordeelt ten opzichte van de mensen die helemaal geen geld hebben. Zolang dat geld uitdelen aan de rijken bestaat, hebben Rutte, VVD en hun vrienden geen enkel recht om op de zorg te bezuinigen.

Ik vind het vreemd dat ik dit argument eigenlijk nooit hoor in de discussie. Een beetje holisme zou begrotingstechnisch in dit geval geen kwaad kunnen…

Groet, Janus.

» Posted By Janus On November 17, 2014 @ 02:20

K,

Het beleid is erop gericht om ouderen te laten wegkwijnen. Dode ouderen zijn immers de goedkoopste ouderen. Maar deze verborgen agenda wordt verborgen gehouden. De meerderheid in dit land – vooral ter rechter-, ehh, geldzijde – heeft geen geld over voor menswaardie zorg voor deze mensen die het vermoedelijk ook nog eens niet kunnen betalen.

Ouderen laten dood gaan? Prima, maar speel dan open kaart en leg ze niet stiekem op een vuilnisbelt om weg te rotten. Geef in plaats daarvan ruim baan aan een euthanasiebeleid dat openlijk en ruimhartig die mogelijkheid daartoe biedt. Zoals het nu gaat is het beleid ten aanzien van vrije euthanasie uiterst belemmerend. Gevolg: veel meer ernstige gevallen in de verpleegtehuizen dan nodig is en straks dus ook thuis. Hypocrisie ten top.

Wie vrije uithanasie ruim baan biedt, verleent niet alleen een recht aan velen die daar vrijwillig gebruik van willen maken, maar die laat het mes ook aan twee kanten snijnden: het bespaart overbodige en door de personen in kwestie zelfs niet eens gewenste zorg(kosten).

Ook dit lijkt en vieze manier van bezuinigen, maar het levert tenminste de vrijheid op waar zovele ouderen naar smachten.

En ik zou zeggen: SchRIJNend. Helaas valt dat alleen in tekst op. We kunnen al die wegkwijnende oudjes ook “Van Rijntjes” gaan noemen, zo maak je nog ‘s naam in de politiek.

Lang leve de schijnhumanisten.

J.

» Posted By Janus On November 12, 2014 @ 13:57

Bedrijven als staat

Voor wie zijn stem wil laten horen:

http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/standpunt-ttip/e-mailactie/

J.

» Posted By Janus On November 09, 2014 @ 20:53

Wees gegroet

Je bent trouwens niet de enige die een fietsongeluk heeft gehad:

http://www.nu.nl/muziek/3930397/bono-valt-van-fiets-en-moet-shows-annuleren.html

Je verkeert in beroemd gezelschap, Thian. :)

J.

» Posted By Janus On November 17, 2014 @ 13:42

O Thian, wat een tegenvaller. Ik hoop dan maar dat die 14 dagen rust ook wat rust in je hoofd mogen brengen.

Sterkte, Janus.

» Posted By Janus On November 17, 2014 @ 13:31

JPaul (33),

Zeer zeker kort door de bocht – over dit onderwerp zijn bibliotheken vol geschreven – maar ik denk dat duidelijk is wat ik bedoel. En tsja, het was toch al offtopic dus heb ik het maar kort gehouden, ook die bocht. :)

J.

» Posted By Janus On November 17, 2014 @ 05:25

Beste Thian,

Wat je schrijft over je leven, vind ik nog steeds aangrijpend. En dat het (wat) offtopic wordt, dat komt wel vaker voor bij jou, maar dat vind ik heel begrijpelijk. De naweeën van de dingen die je hebt meegemaakt vragen zó dwingend om aandacht dat je er wel over moet schrijven en dan steekt het steeds de kop op in je stukjes.

Natuurlijk heb je gelijk dat je de dingen die jij hebt meegemaakt een kind nooit mag aandoen. Maar zoals je je verleden nu ervaart, ervaar je het van de ‘afstand’ in tijd die er nu is en ook vanuit je gezichtspunt als volwassene. Daardoor realiseer je je nu pas ten volle, vooral ook emotioneel, hoe erg alles is geweest. Op ‘t moment zelf heb je stomweg geen tijd om je emoties ten volle te ervaren, dat komt pas later. Nu, doordat er een zekere mate van ruimte is ontstaan, ervaar je die emoties wél ten volle. Maar realiseer je aub dat die ruimte er nu wel is en dat dat een hele verbetering is ten opzichte van vroeger.

Daarom ben ik het niet met je eens dat de pijn nu erger is, ook al ervaar je dat wel zo. Ik weet absoluut zeker dat als je vandaag zou moeten kiezen om óf al die dingen van vroeger nóg een keer mee te moeten maken óf voor je leven van nu te kiezen, dat je dan voor je huidige situatie zou kiezen. Zelfs mét alle herbelevingen en triggers is je leven van nu heel veel beter dan je jeugd ooit geweest is.

Dat dit zo is, lost weinig op van je problemen van nu, maar het is wel belangrijk (naar mijn idee) om je dit te realiseren. Ikzelf heb een keer een moment gehad in mijn volwassen leven dat ik mij voelde zoals ik me vroeger als kind heb gevoeld en dat was een stuk slechter dan ik mij op dat moment van die terugblik voelde, ook al voelde ik me nog steeds heel beroerd. Het besef dat wat vroeger was, nu voorbij is, is al heel veel winst. Het is en blijft moeilijk om door je verleden heen te leven en vaak lukt dat niet, maar ja, ook dat is vallen en opstaan.

Ik wens je er heel veel sterkte mee en veel succes dinsdag bij dat gesprek,

Janus.

» Posted By Janus On November 17, 2014 @ 01:42

Beste Thian,

Wat ik in 27 schreef, geldt meer in het algemeen. Wat jij schrijft in 28 is heel logisch, maar geldt idd meer bij het ouder worden. Het onder de duim houden van trauma’s kost veel geestkracht en naarmate je ouder wordt neemt die geestkracht af. En dan kan je weer meer last krijgen van trauma’s. Daarom kan ik me voorstellen dat je bang bent voor de toekomst, maar weet je al of het zo zal gaan? Heb jij bijvoorbeeld al last van beginnende dementieverschijnselen?

En dat trauma’s dementie kunnen bevorderen, dat lijkt me ook logisch, ze zijn immers een enorme aanslag op het functioneren van je hersenen. Dus in jouw situatie zou dat een rol kunnen gaan spelen.

En in 29 schreef je: “ik krijg een geheugen terug en daarbij een besef en dat besef doet veel meer pijn als wat dan ook!” Maar is die pijn dan ook groter dan hij vroeger was, toen je die dingen daadwerkelijk meemaakte?

Het kan best zijn dat bij een hevige traumatische gebeurtenis de pijn in eerste instantie (door je geest) geblokkeerd wordt, omdat er anders helemaal niet mee te leven is. Maar op een gegeven moment voel je het dan toch. (En dit is in feite een teken dat je sterker bent geworden, en dat je het dan aankan, anders zou je geest het niet toelaten. Het is in feite een verbetering van je situatie, gek genoeg.) Maar na verloop van jaren zou die pijn toch minder moeten worden. Dat hij dan bij ouder worden en zeker bij dementie dan weer kan opspelen, ja dat kan. Vooral bij dementie kunnen herinneringen weer als werkelijkheid worden ervaren.

Het typen zou dus op een gegeven moment helemaal niet meer kunnen, neem ik aan. In dat geval zou je ‘s op zoek moeten naar een computerprogramma waarbij je door tegen de computer te praten tekst kan maken. (En die tekst moet je dan kopiëren naar een mail bijvoorbeeld.

Omdat jij, zonder de mogelijkheid te kunnen typen of het maken van spraaktekst, ws nogal in sociaal opzicht geïsoleerd kan raken, zou het mogelijk kunnen zijn dat je de kosten voor zo’n programma (gedeeltelijk) vergoed kan krijgen. Daar zou je het ‘s met je woonbegeleiders over kunnen hebben.

En ik zou zeggen: leg eens een krans bloemen om die naarmachine heen, zo maak je hem echt van jou. De kans is dan groot dat die ‘vloek’ – wat dat is het eigenlijk – verdwijnt. :)

Nogmaals heel veel sterkte, Janus.

» Posted By Janus On November 15, 2014 @ 10:16

Thian,

Ik heb natuurlijk makkelijk praten, maar je hoeft niet bang te zijn voor wat je trauma’s kunnen doen in de toekomst, als ze niet behandelt worden. Trauma’s zijn natuurlijk heel erg vervelend, dat hoef ik je niet uit te leggen, maar ze worden na verloop van tijd altijd minder heftig. Tijd heelt wel degelijk wonden, ook trauma’s. Alleen is dat een langzaam proces en ook dat is vervelend.

Maar bedenk dat het nooit meer zo erg zal worden als het vroeger geweest is en bedenk ook dat je het vroeger óók doorstaan hebt en dat je nu dus ook sterk genoeg bent om de echo’s van dat ‘vroeger’ te doorstaan. Trauma’s zijn in feite niets anders dan echo’s uit het verleden. Leuk is het allemaal niet, maar de omstandigheden waarin die trauma’s zijn ontstaan, zijn voorbij. Het is belangrijk om dat te beseffen.

Natuurlijk is het veel beter om trauma’s met therapie te verwerken, maar als dat er niet in zit, dan wil dat niet meteen zeggen dat je toekomst dan ook naar de ratsmodee is.

Heel veel sterkte, Janus.

» Posted By Janus On November 13, 2014 @ 00:34

«« Back To Stats Page