Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 271 To 300 Of 1,721 Comments

Robuuste rechters

Prachtig nieuws, Karin. Maar ja, CIA en NSA staan er nou niet om bekend dat ze zich aan de wet houden of aan een rechterlijke uitspraak. Dat zijn twee grote ‘Commissies Stiekem’.

En ik was net nog (als niet-lid) op Facebook en ben nu dus ontsnapt aan registratie, Pfjieuwww. :)

Jij trouwens ook bedankt voor je voortdurende inzet voor de privacy.

J.

» Posted By Janus On November 12, 2015 @ 03:22

Onrust in de tent

HenK, ‘t vergt enige visualisatie, maar ik ben nu een sit-down-comedian. :))

» Posted By Janus On November 13, 2015 @ 14:15

Zeg HenK, nog even over 2.

Je had op jouw site toch een pagina die heette: “Naar de knoppen”? Was dat mogelijk een onbewust vooruitziende blik?

(Hier had nu een :)) achter gemoeten, maar dat zou als leedvermaak gezien kunnen worden en dat bedoel ik niet. Ik vind alleen dit grapje leuk, maar niet jouw pech.)

Janus.

» Posted By Janus On November 13, 2015 @ 01:47

@ Spaink (6),

De mechanismes zijn zeer zeker vergelijkbaar, mogelijk zelfs dezelfde. Men steigert altijd bij iets nieuws, went er vervolgens aan en gaat er dan uiteindelijk zelfs op een positievere manier mee om. Althans, als het om relatief gewone dingen gaat, dingen die weinig impact hebben. Maar in geval van religie- en cultuurimport is de impact enorm in vergelijking met een software-update en daarin zitten de verschillen.

En ik hoop dat wij nooit zullen wennen aan zaken die wij als Nederlanders als onwettig en zelfs onmenselijk zien. Zaken die wij met veel geworstel te boven zijn gekomen. Anders zouden wij – de andere wij, de ‘wij’ die niet aan die zaken kunnen wennen – ons eigen land moeten ontvluchten….

Janus.

» Posted By Janus On November 07, 2015 @ 01:29

@ HenK (4),

Q: “en heb altijd moeite gehad om me te verdiepen in zaken die me eigenlijk niet boeiden.”

Dito. Daardoor is er nog steeds geen Janusblog. :)

J.

O ja, en dan iedere keer die software updates. Dat is nog meer ellende voor de beheerder dan de gebruiker, Karin kan ervan meepraten. :)

» Posted By Janus On November 05, 2015 @ 21:34

Q: “Ineens werd ik een stuk optimistischer over het vluchtelingendebat.”

Karin, ik snap je punt, maar wennen aan wat nieuwe software van een forum is toch echt heeeeeel wat anders dan wennen aan vrouwenbesnijdenis, eerwraak, terug naar de middeleeuwen (of nog verder) wat vrouwenrechten betreft, het willen invoeren van de Sharia (en die al in de eigen gemeenschappen al toepassen) en meer van die bekrompenheden. En o ja, dan ook nog een religie erbij, alsof we daar op zitten te wachten: wij hebben het gristendom al……

Als het vluchtelingenprobleem software zou zijn dan zou ik zeggen: terug naar een vorig herstelpunt. Jammergenoeg is het niet zo eenvoudig.

En HenK (2),

Dat jou dit is overkomen snap ik niet goed, ik had jou toch slimmer ingeschat.

Janus.

» Posted By Janus On November 05, 2015 @ 11:35

Stoptober

Wim (9),

Er kan ook een vorm van verslaving zitten in het gebaar, de handeling. Maar die is dan met 0 mg wel een stuk gezonder. :)

J.

» Posted By Janus On November 19, 2015 @ 12:49

CiNNeR,

Is die glycol dan niet door iets anders te vervangen? Als dat zou kunnen, kan je THC in vloeibare vorm – als dat bestaat – gaan dampen en dan sla jij een dubbelslag.

Janus.

» Posted By Janus On October 30, 2015 @ 23:35

Eigen volk

@ anoniem1964 (11 en 12),

Bedankt voor al je aanvullingen. Ik ga niet overal op in, want ik heb leukere hobby’s. :)

Om kort te gaan: ‘Eigen volk eerst’ staat dus tegenover ‘Eigen winst eerst’ (of watvoor belang dan ook eerst). En zo zijn er nog veel meer tegenstellingen. Ik zie ‘Eigen volk eerst’ in eerste instantie als een (instinctmatig) gevoel. En dat gevoel is heel reëel.

Dat er ook armen zullen zijn die met mededogen die vluchtelingen bejegenen, dat zal best, maar bij de woningzoekenden zal dat percentage niet bijster hoog zijn, om een voorbeeld te noemen.

En de truc van ‘rechts’ om ‘links’ van allerlei dingen die mis zijn gegaan te beschuldigen, die is mij bekend. :((

Welterusten, Janus.

» Posted By Janus On October 31, 2015 @ 01:18

Alfred (8),

Je hebt bij vrijwel alle punten die je noemt gelijk, maar het is gewoon een sociaal-maatschappelijk gegeven dat als er teveel importmensen in een gemeenschap komen wonen dat die gemeenschap dan uit evenwicht raakt, of je dat nu wil of niet.

Ook bij die nouveau-riche mensen die uit de grote steden een boerderijtje erbij kopen in een dorp in Drente ofzo en dan in grote getale in dat dorp neerstrijken veroorzaken zo’n verstoring van het evenwicht. Niemand wil dat en bij iedereen gaan de haren overeind staan. Nou ja, behalve dan bij de kruidenier…. En ook de hoeren zullen wel geen bezwaar hebben, handel is handel. Dus ook hier zie je dat ‘iedereen’ verdeeld is (vanuit zijn eigen belang), maar de grote meerderheid is dat niet, die wil ‘Eigen volk eerst’.
– – – – – – – –

En dan nog iets.

Het gaat bij importmensen niet alleen om de mensen, maar ook om de mentaliteit die ze meenemen. Zo is er in Nederland de laatste dertig jaar ook eerwraak en vrouwenbesnijdenis geïmporteerd om nog maar te zwijgen van allerlei andere bekrompenheden; bekrompenheden waar wij na jarenlange strijd – vooral tegen de kerk – nou net enigszins vanaf waren. Vrouwenrechten om maar iets te noemen. En nou kunnen we met de Islamieten weer van voren af aan beginnen. Daar baal ik behoorlijk van.

J.

» Posted By Janus On October 31, 2015 @ 00:56

@ anoniem1964 (7),

Dus: ‘Ikke eerst’. Dat is nog korter. :)

Ook ik schaam me Nederlander te zijn, vooral na wat ik afgelopen dinsdag bij Brandpunt en Andere tijden heb gehoord over de misdragingen van de Nederlandse militairen bij de laatste koloniale oorlog in Indonesië. Erger dan beesten, om je dood te schamen.

J.

» Posted By Janus On October 31, 2015 @ 00:34

@ Spaink (4),

Dat het Eigen Volk niet één geheel is, dat is duidelijk, maar dat maakt niet uit. Het gaat er bij de ‘Eigen Volk’ policy om het eigen volk, verdeeld of niet, te verdedigen tegen invloeden of mensen van buitenaf.

Vergelijk de situatie maar met die bij de Tweede Wereldoorlog. Onderling altijd kissebissend waren wij allen, communisten en koningsgezinden, tegen de Duitsers. Nou ja, op de NSB na dan, maar die werden dan ook als landverraders gezien. Iets dergelijks zie je ook in de houding tav allochtonen en vluchtelingen enzo.

Ook bij voetbal zie je een dergelijk verschijnsel: Wij, hoe verdeeld ook bij andere gelegenheden, zijn altijd allemaal voor Oranje. Behalve dan degenen die het geen reet kan schelen, maar echt tegen zijn die nou ook weer niet. Het gekke is dat ‘Oranje’ juist enigszins verbroederend werkt tav allochtonen. Het kan verkeren.

‘Eigen volk eerst’ heeft niets te maken met andere landen – waar je het in 6 over hebt – het is een binnenlandse aangelegenheid: Wij tegen de indringers, dit geheel volgens ons instinct.

En de rijken zijn naar mijn idee wel degelijk de grootste supporters van ‘Eigen volk eerst’, ondanks dat zij ook de grootste profiteurs zijn van importmensen. Het is duidelijk dat de tolerantie tav importmensen vanaf ‘rechts’ aan het afnemen is en rechts zitten de partijen van de rijken.

Ook Janmaat – door Pieter al genoemd in 5 – was rechts, ook al vertegenwoordigde hij de rijken niet. Na Janmaat kwam Bolkenstein en na Bolkensteen kwam Rita Verdonk, toen de PVV – of eerst Wilders en toen Rita; what’s the difference – en nu is de PvdA ook voorstander van een ‘sobere’ opvang (van vluchtelingen). Ook ‘links’ begint nu dus al minder tolerant te worden en dat werd tijd ook, want de rek is eindig.

Dat ook van ‘onderaf’ die tolerantie al laag was en nu nog verder aan het afnemen is, is ook duidelijk en dat was ook al lang zo. Daar zitten de mensen die de klappen moeten opvangen.

Dus straks houdt je alleen nog een handjevol links-intellectuele-idealisten over die het pamperen van vluchtelingen voort wil zetten.

Janus.

» Posted By Janus On October 31, 2015 @ 00:20

Karin,

Q: “suggereert toch werkelijk dat er iets anders aan de hand is.”

Er is niks “anders” aan de hand. ‘Eigen volk eerst’ vloeit voort uit een basisinstinct, iets wat jij ook onderkent. Je schreef immers: “en buitenlanders als indringers beschouwt: dat kan.”

Dat er zich in dat volk tegenstanders bevinden van dat ‘Eigen volk eerst’ is ook verklaarbaar – het is een vorm van conflictvermijding – maar die worden dan uiteraard door de voorstanders van die ‘leer’ als verraders gezien. Het zit ‘m dus in de opeenvolging van de diverse stadia waardoor dit logisch is.

En uiteraard worden die ‘afvalligen’ als verraders gezien, ondanks dat ze ‘eigen volk’ zijn, want als je je moet verdedigen tegen een vijand (die als vijand van iedereen wordt gezien) dan kan je het niet hebben dat de linies van binnenuit worden verzwakt of (erger) worden doorbroken.

Het is een analyse waard om de oorzaken van dat verradersgedrag te onderzoeken, afgezien van die conflictvermijding, maar dat laat ik maar even rusten. Eén oorzaak is duidelijk: eigenbelang. Het zijn bijvoorbeeld bedrijven die graag buitenlanders in dienst nemen, die zijn goedkoper. Wat dan wel weer vreemd is, is dat juist uit rechtste hoek, de bedrijvenhoek, de roep van ‘Eigen volk eerst’ het sterkste klinkt.

Je stelt terecht dat er veel grotere gevaren zijn die ons, vooral de mensen in de laagste regionen van de samenleving, bedreigen. Niet zo vreemd, want de ‘leer’ van ‘Eigen volk eerst’ wordt het sterkst beleden door de rijken, ondanks dat er ook in hun kring ‘verraders’ zitten. Maar daar malen zij niet om: de nadelen worden op het ‘lagere’ volk afgewenteld. Het is net een gewone oorlog: daarin wordt het lagere volk ook ingezet om de klappen op te vangen.

Het ligt dus heel complex. ‘Eigen volk’ ja, maar dat wil niet zeggen dat dat volk eensgezind is.

Janus.

» Posted By Janus On October 23, 2015 @ 17:00

Felipe

Karin,

Wanneer zo iemand zo jong overlijdt, troost ik me maar met de gedachte dat hij tien keer meer heeft neergezet – en vooral aan goeie dingen* – dan anderen. Hij is dan eigenlijk 460 jaar oud geworden.

Je ziet het vaker bij mensen dat hun (levens)intensiviteit heel hoog is en dat ze jong overlijden. Een schrale troost, het verdriet van de nabestaanden wordt er niet minder om – mogelijk zelfs het tegendeel – maar wel een soort van waardebepaling die leeftijd overstijgt.

* Vooral door het Meldpunt Kinderporno is hij wat mij betreft onsterfelijk geworden.

Janus.

» Posted By Janus On October 18, 2015 @ 16:51

Schijn en systeem

PS,

Of Australië het (voor hen van toepassing zijnde) TPP afwijst of zal afwijzen vanwege de erin opgenomen ISDS-bepaling, weet ik niet, maar dat is dus interessant om te volgen. Wij moeten datzelfde doen, maar dan bij TTIP.

J.

» Posted By Janus On October 15, 2015 @ 15:48

Karin,

Ik ga helemaal met je mee, behalve je laatste drie conclusies.

Uiteraard zijn er fatsoenlijke antwoorden op deze ontwikkelingen te formuleren. In eerste instantie is dat zelfs vrij simpel: we moeten een heel stuk terug in de tijd. Zo moeten we bijvoorbeeld niet meer tolereren dat ‘Europa’ met zijn tengels in ons broekje zit te wriemelen en weer onze eigen autonomie terug eisen. Dát is een punt waarbij ik het wel eens ben met witkopje Wilders.

En als je ophoudt mensen persoonlijk verantwoordelijk te stellen – jouw tweede eindstelling – dan heb je de strijd al helemaal verloren. Voor alles wat mensen doen zijn mensen verantwoordelijk en moeten we ze verantwoordelijk stellen. Zo moeten we de positie van rechtspersonen – BV’s en wat dies meer zij – dusdanig wijzigen dat de echte personen die die rechtspersonen vormen ten allen tijde persoonlijk aansprakelijk zijn voor de malversaties van die rechtspersonen. Dus: gaat een rechtspersoon (schijn)failliet, dan moeten de eigenaren/beheerders ervan aansprakelijk worden gesteld. In hoeverre dat nu al kan, weet ik niet, maar mijn klompen zeggen dat dat nog veel beter kan. Nee, je kan idd systemen niet verantwoordelijk stellen, maar de mensen die deze systemen vormen en hebben gevormd wel.

En van politici mag je eisen helemaal op te houden met lachen; wat valt er nog te lachen in de politiek? Ja, je kan erom lachen dat we een nitwit als Rutte als premier hebben of dat ons parlement serieus discussiëert over het onderhoud van een bootje van Beatrix. Niet te geloven. Maar dat is niet het soort lachen dat ik bedoel, dat mag nog veel harder worden.

En wat die ISDSsen betreft: Op zich is het een logische ontwikkeling dat er meer internationale rechtbanken ontstaan, alleen moeten we de vorming en controle daarvan in eigen hand houden. En er zullen in de verdragen die we aangaan opzeggingstermijnen moeten worden opgenomen. Zelfs een huwelijk kan tegenwoordig worden opgebroken en dat is toch het ‘heiligste’ wat er is?

En zo kan het ook:

“Vanwege deze en andere bezwaren tegen ISDS-voorzieningen, besloot de Australische overheid in 2011 om in de toekomst geen handelsverdragen te sluiten die ISDS-clausules bevatten:[18] Ecuador richtte [na een schadevergoeding van 2,3 miljard dollar te hebben moeten betalen; J] een commissie op die het nut van de 26 investeringsverdragen van het land moest onderzoeken. De commissie kwam tot het besluit dat de verdragen nadelig uitvielen en kondigde aan dat ze de opzegging ervan zou aanbevelen.[19]”

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage#Kritiek

Nog even over de EU. De voorstanders van ‘Europa’ zeggen steeds dat het ons allen, de burgers dus ook, in financiëel opzicht zoveel oplevert. Die voorstanders die dat beweren vindt je vooral bij rechts, de stromannen van het bedrijfsleven. Maar de schade die al dit gedoe – ‘marktwerking’ voorop gesteld – ons berokkent is (met mijn klompen aangevoeld) vele malen hoger, dus moeten we stoppen met al die nepéénwording.

Janus.

» Posted By Janus On October 15, 2015 @ 15:42

Kip en gas

Tip tegen TTIP. Je kunt hier een petitie tegen TTIP en de aanvraag voor het referendum tegen TTIP ondersteunen:

http://ttip-referendum.nl/

» Posted By Janus On October 12, 2015 @ 10:47

@ 6 Spaink,

Zwak excuus, Karin. :))

Hadden ze dat nou niet ‘s avonds kunnen doen? Of hebben ze die voor het feest gereserveerd? Ik mag aannemen dat jij uitgebreid gefêteerd wordt?

Janus.

» Posted By Janus On October 10, 2015 @ 09:01

Karin, ik had nog niet gezegd dat ik jouw stuk een prima stuk vind. Nu dan maar. :) Vooral dat voorbeeld van Groningen spreekt tot de verbeelding.

@ Mike (2),

Helemaal mee eens, ook al ken ik die serie niet. En de Corporate Government is al een feit in Agentinië, daar is Monsanto de baas. En juist Monsanto is een grote kracht achter TTIP.

Eigenlijk zijn TTIP, de huizenpolitiek hier, de zorgpolitiek hier en ‘marktwerking’ in het algemeen symptomen van een dieper liggend gevaar. De mentaliteit die hier onder zit is er eentje waarbij de mens niet meer als (mede)mens gezien wordt, maar uitsluitend als consument, een prooi voor iedereen die aan die wezens geld kan verdienen. Die mentaliteit is een monster met zo’n grote veelvraat dat het massaal slachtoffers eist. Nee, niet tot de dood erop volgt* – alhoewel – want dan kan je geen geld meer aan ze verdienen, maar wel tot alles wat denkbaar is eruit gezogen is. Dat monster ziet winst maken inderdaad als een mensenrecht, waarbij ik aanteken of je nog wel van mensen kan spreken die zo denken.

Bij ons is de VVD vooral de grootste vertegenwoordiger van dat monster.

Janus.

* Parasieten in de natuur doden hun gastheer ook niet, anders hebben ze niks meer te eten. Maar ondertussen leidt die gastheer een zieltogend leven.

» Posted By Janus On October 08, 2015 @ 20:12

Q: “Het is dan ook een complex verhaal.”

Dat valt wel mee (nadat je door al het gekakel in de discussie heen geluisterd hebt):

Alle normen over milieu en voedselkwaliteit worden gelijk getrokken. Alleen wordt onder TTIP het laagste niveau van die normen in of Amerika of Europa genomen. Alle door milieubeweging en voedselactivisten bereikte verworvenheden worden dus in één klap nagenoeg teniet gedaan en de strijd voor hogere waarden kan weer helemaal van voren af aan beginnen. Dat bedrijven – de grote motor achter TTIP – dit allemaal prachtig vinden is logisch, ze vinden al die normen en waarden maar lastig.

Een voorbeeld. Stel dat je in Europa het sociale stelsel wilt normaliseren zodat dit voor elk land hetzelfde is. Dan is het logisch dat je een gemiddelde neemt in de hoogte van de uitkering. Maar in de denklijn van TTIP zou de allerlaagste uitkering de norm worden.

En ja, vroeg of laat moeten dan natuurlijk ook de sociale stelsels van Amerika en Europa gelijk getrokken worden; de VVD kijkt al tientallen jaren verlekkerd naar Amerika wat dat betreft, hetgeen in Nederland al de nodige ‘vruchten’ heeft afgeworpen. (Maar dit terzijde.) Terug naar TTIP:

Dat er voor bedrijven een aparte rechtsorde wordt ingesteld is natuurlijk van de gekke: we hebben al een rechtsorde! Nog daargelaten dat de TTIP-rechtsorde niet openbaar is.

Kortom, het is niet complex maar simpel: De laagste normen voor milieu en voedsel worden de norm en onze rechtsorde (en daarmee onze wetgevende macht, dus onze democratie) wordt uitgehold. Meer hoef je over TTIP niet te weten.

Bij investeringen kan het anders liggen. Een bedrijf investeert in principe op eigen risico, maar het wordt anders als een bedrijf (deels) investeert op basis van wetten en regelingen van de overheid. Worden die wetten en regelingen op een bepaald moment veranderd, tsja, ik vrees dat een bedrijf dan wel een punt kan hebben om schade te claimen.

Daarom zal in wetten en regelingen in het vervolg altijd een bepaling moeten worden opgenomen dat de overheid zich het recht voorbehoud tot wijzigingen, bijvoorbeeld om het strenger maken van milieueisen mogelijk te maken. (In hoeverre dit eigenlijk al zo is, weet ik niet.) Het bedrijfsleven is bekend met dit fenomeen, want in folders enzo wordt altijd gesteld: “Prijzen onder voorbehoud van wijziging.” Wat voor de klant betekent dat hij/zij altijd duurder uit is. Dat moeten ze nu ook maar zelf incasseren.

Je ziet ook op ander gebied dat bedrijven normale risico’s proberen af te wentelen. Ook het stimuleren van koop van woningen is zo’n voorbeeld. Het risico van het instorten van de huizenprijzen komt bij de eigenaar te liggen en niet meer bij de woningbouwvereniging of de bank (die vrolijk de hoge hypotheek (op basis van de hoge huizenprijs) blijft hanteren).

Een ander (zelden gehoord) argument tegen TTIP (en de Australische variant daarvan) is dat het Westen zich als machtsblok versterkt en dat is in wezen een daad van agressie tov de rest van de wereld. Een toename van contra-agressie is dan ook te verwachten in de vorm van terrorisme of wat dan ook. Dus alleen al om die reden zouden we NOOIT aan TTIP moeten beginnen. We kunnen beter handelsverdragen met Rusland, Afrika en Aziatische landen – China uiteraard – afsluiten. Dat vergt meer afstemming, maar dan kunnen onze normen en waarden op het gebied van milieu en voedsel mogelijk gehandhaafd blijven. En het is stukken beter voor de vrede. Een belangrijk punt in deze tijden….

Janus.

» Posted By Janus On October 08, 2015 @ 10:28

Zonneschijn

En of de kinderen ook opgelucht kunnen zijn, is nog maar de vraag:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/misbruikbeleid-paus-roept-vragen-op

» Posted By Janus On February 23, 2016 @ 09:40

Bron: http://www.stand.nl/stellingen/Levensbeschouwing/De-paus-moet-naar-Nederland-komen?page=0

RE #35, ingekort geciteerd:

“Een charme offensief. Snel werd er besloten door Opus Deï( een zwaar conservatieve en schimmige club) dat een van hun leden de overstap van Fox News naar het Vaticaan moest maken en daar een PR campagne voor de nieuwe Paus moest maken. En dat is Greg Burke gelukt. Binnen no time was de wereld om.”

“Wat er wel toe doet is dat als hij komt ,iedereen zich er bewust van is dat deze Paus een grote propagandamachine van de Rooms Katholieke kerk is.”

Vooral het eerste citaat vind ik een interessante aanvulling op mijn post 1.

» Posted By Janus On November 06, 2015 @ 14:21

Gerry (14)

Ik weet niet of je het hele verhaal nu minder erg maakt of juist erger. Het Vaticaan heeft jouw argument iig niet gebruikt, dus ga ik ervan uit dat van “het doen” geen sprake was – anders hadden ze dat zéker genoemd – ondanks dat die priester zelf sprak van “zijn Spaanse partner”.

J.

» Posted By Janus On October 13, 2015 @ 10:23

HenK (12),

Ah ja, dat kan natuurlijk ook. Een soort levensverzekering voor ná dit leven. :)) Maar voor een twijfelaar heeft hij het dan wel ver geschopt.

Janus.

» Posted By Janus On October 07, 2015 @ 09:50

Henk (10),

Q: “Ik kon en kan me nog steeds niet voorstellen, dat iemand met een redelijke intelligentie iets anders is dan agnosticus.”

Jij bedoelt dat de paus een minder dan redelijke intelligentie heeft??? :))

J.

» Posted By Janus On October 06, 2015 @ 21:06

CiNNeR @ 8: Dat dus. Dank! :)

» Posted By Janus On October 06, 2015 @ 09:57

Kijk, dit is dus de realiteit van deze kerk:

http://www.nu.nl/buitenland/4138095/openlijk-homoseksuele-priester-vaticaan-ontslagen.html

Die paus is de show.

Hun leer over homosexualiteit is: Je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Anders gezegd: de geaardheid wordt gedoogd (met allerlei fraaie ‘humane’ terminologie eromheen), maar het in praktijk brengen niet. Aan homosexuele mensen wordt het recht op de beleving van hun geaardheid ontzegt. Die ontslagen priester wilde dit aan de kaak stellen.

En dit is natuurlijk maar één voorbeeld.

J.

» Posted By Janus On October 04, 2015 @ 22:25

JPaul (2),

Q: “mist (knip) alle grond.”

En jouw post mist alle (tegen)argumenten, hij bevat alleen niet onderbouwde meningen en beschuldigingen aan mijn adres – je speelt op de man, niet op de bal – elke inhoud ontbreekt. Maar aangezien jij mij niet meer serieus neemt, kan ik me de moeite besparen – voorzover ik al op niet onderbouwde meningen in zou gaan – om verder op je te reageren. Dank daarvoor.

Wat deze kerk betreft: de tijd zal leren wie er gelijk heeft.

J.

» Posted By Janus On October 01, 2015 @ 10:19

Karin (0),

Q: “maar ik ben niettemin opgelucht dat we van Wojtyla en Ratzinger af zijn en er, kort na deze dodelijk conservatieve paus, eindelijk iemand aan het hoofd van het Vaticaan kwam te staan die zich wat meer om de wereld, haar misdeelden en haar misstanden bekommert.”

Zeker, het kan altijd erger, maar deze paus is niets anders dan een charmeoffensief van de kerk om verloren invloed terug te winnen. De kerk heeft een geschiedenis van slijmen met de macht en de massa om populair te blijven. (In de tijd dat ze nog absolute macht hadden, hoefde dat niet.)

En na alle perikelen over kindermisbruik – en een opgeborgen paus die daar zoooooooveel boter door op zijn hoofd heeft dat zijn mijter ervan af gleed – hebben ze zo’n charmepaus hard nodig. Ik snap niet dat de hele wereld, inclusief Obama, Amerikaans Huis van Afgevaardigden – was het dat? – de VN en wie nog meer daar in trappen. (En nu jij dus ook…)

En ze hebben ook hard geld nodig na het schikken van al die rechtszaken – beliep dat niet honderden miljoenen? – dus zieltjes + portemonneetjes winnen moet nu het parool zijn. Nee, hij is niet voor niets gekozen.

En de kerk loopt altijd achter de feiten aan, zeker als het feiten zijn die ze tegen heug en meug moeten slikken. Echtscheidingen zijn daar een voorbeeld van. Het liefst hadden ze al die zondaars in de ban gedaan, maar daar hebben ze tegenwoordig de macht niet meer toe, Godzijdank. :) Ook kakt hij achter de ontwikkelingen op milieugebied aan enz enz. Niets nieuws onder de zon.

Nee, ik neem deze kerk pas serieus, als ze die leuterpraat over ‘het lam Gods’ overboord gooien – een belangrijke oorzaak van o.m. het milieuprobleem* – en als ze het celibaat afschaffen.

Het is met name het celibaat waardoor mensen die zich niet voelen passen in de ‘normale’ samenleving, zich tot het priesterambt voelen aangetrokken. De goeden niet te na gesproken mag duidelijk zijn dat daar nogal wat in wezen onstabiele en mogelijk zelfs perverse lieden tussen zitten. Die kunnen immers nergens anders terecht. En dat soort lieden moeten dan de herders van de kudde zijn??? Geen wonder dan kindermisbruik binnen met name de RK-kerk zo’n hoge vlucht kon nemen.

Mijn inschatting is dat het percentage kindermisbruik binnen de RK-kerk hoger is dan in andere kringen in de samenleving. Bij de Hervormden (enz) is dat percentage ook hoger – bij elke frustratenleer zie je dat – maar daar hebben ze tenminste niet dat zieke celibaat, waardoor het schandaal bij hen minder ernstige vormen aannaam.

Q: “Als je dan toch een paus moet hebben: doe mij er liever een als Franciscus.”

Zeker, wat ik al zei, het kan erger. Maar na deze paus komt er geheid weer een reactionair om de oude orde op zaken te stellen. Zodra ze weer hun invloed en geld herwonnen hebben is het weer gedaan met de progressiviteit, want het merendeel is reactionair. Door een vorm van inteelt – soort zoekt soort – is dit zo ontstaan en allen die progressiever waren zijn allang vertrokken. Nee, interessante religie vindt je allang niet meer binnen de gevestigde kerken. En de problemen die deze paus aansnijdt – kerk getrouw dus veel te laat – kunnen ook zonder de kerk worden getackeld.

Verder onderschrijf ik je verhaal wel, maar we moeten niet gaan jubelen over deze nu eventjes wat progressievere paus, daar zitten vele verborgen agenda’s achter. Vergeet niet dat het vissers zijn. Ze weten donders goed dat je niet alleen moet trekken om de vis binnen te halen, maar bij tijd en wijle ook moet vieren. En dat geldt ook voor het geld.

Janus.

* Als je gelooft dat God je van je schulden verlost, als je maar braaf in het kindeke Jezus gelooft, ga je je dan maximaal inspannen om je schulden in dit leven in te lossen, in dit geval schuld aan het milieurprobeem? Nee dus. Ziedaar de invloed van de kerk op het ontstaan van het milieuprobleem. En nou gaat deze paus…. Als het niet zo droevig was zou ik zeggen: Lamenielache.

» Posted By Janus On October 01, 2015 @ 02:08

Woningen

Correctie: “ondanks het momenteel aantrekken ervan” moet zijn: ondanks het momenteel aantrekken van de huizenprijzen. (Anders zou je kunnen lezen: het aantrekken van de waardedaling en da klop nie, nee.)

J.

» Posted By Janus On September 23, 2015 @ 12:41

«« Back To Stats Page