Statistiek

Comments Posted By Janiek

Displaying 121 To 135 Of 135 Comments

Ogen

Is het niet vooral tragisch wat er gebeurt? Zo’n nazi-vergelijking op het eind had voor mij niet gehoeven. Gaat die hier überhaupt wel op? En wat wil je er precies mee zeggen? Dat Israël bezig is een schuld op zich te laden die vergelijkbaar is met die aan de holocaust?

» Posted By Janiek On January 08, 2009 @ 19:12

Muntje

@ Mien: :-). Ja, dat is wel de kunst, niet te belerend over te komen ;-). Ik heb ‘t hem indertijd ook niet in dank afgenomen, dat citaat. Maar het klopte wel, achteraf gezien.

» Posted By Janiek On January 08, 2009 @ 17:02

@ Mien: wat grappig hoe jij dat beschrijft, geluk als ‘rustig’ basisgevoel en het hardnekkige ongelukkig zijn van die vriendin. Ik ken het uit ervaring allebei. Toen ik op m’n allerongelukkigst was, zei iemand tegen mij: “Waarom, Si Youssef, zoek je verre bronnen, en versmaadt het water dat aan je voeten voorbij stroomt?” (van Jef last) Achteraf bekeken had-ie gelijk: ik zocht naar het geluk in van alles en iedereen, terwijl het binnenin gewoon voorhanden was. De reden waarom ik zo naar buiten gericht was, daar heb ik nog altijd heel veel begrip voor. Waar dat geluk lag, lag namelijk ook de pijn die bij mijn leven hoort en waarbij ik liefst uit de buurt wilde blijven.

» Posted By Janiek On January 07, 2009 @ 20:11

@ Moos: met je negatieve gedachten of gevoelens kunnen leven, omdat ze ook gewoon een deel van jou zelf zijn, lijkt me bevorderlijker voor je wel bevinden dan er controle over proberen te krijgen. Niets is lastiger dan iets niet denken.

» Posted By Janiek On January 04, 2009 @ 17:46

Mooi gezegd, Karin! Toch denk ik dat geluk als ‘grondtoon’ ook kan bestaan. Maar dan meer waar geluk als ‘streven’ ophoudt. Dat zoiets misschien minder in de sfeer van ‘doen’ ligt en meer in de sfeer van ‘laten’. Loslaten, toelaten, gelatenheid.

In elk geval: die kant is er ook nog aan geluk.

» Posted By Janiek On January 03, 2009 @ 15:25

Jarig :)

Machtig mooi om meer te vieren te hebben op je verjaardag dan jezelf! Van mij ook van harte :-).

» Posted By Janiek On December 23, 2008 @ 16:10

Muziek als marteling

Hoe pervers, om hier muziek voor te misbruiken. Ik hoop dat het protest van Nine Inch Nails ertoe zal leiden dat de hele wereld meekijkt naar de behandeling van die krijgsgevangenen.

» Posted By Janiek On December 17, 2008 @ 19:16

Papa plus

@ Joan: Wat vrouwentaken zijn, en dat die traditioneel niet betaald werden, zit nog altijd diep ingebakken. Dat zie je aan allerlei onvanzelfsprekende vanzelfsprekendheden.

Toen ik eens een paar dagen in de week kinderopvang verzorgde voor een jonge moeder, verzuchtte zij (tegenover mij, nota bene): “Goh, ik vind het wel moeilijk, hoor. Minstens de helft van wat ik verdien, gaat weer op aan kinderopvang.” Blijkbaar trok men daar thuis de kosten van oppas van haar salaris af, en was wat overbleef haar bijdrage aan de gezinseconomie. Moet je je eens indenken wat voor scheve machtsverhoudingen dat binnen een relatie kan veroorzaken!

De minstverdienende binnen een relatie, ook al neemt die het leeuwendeel van de zorg- of huishoudelijke taken op zich, blijft voelen dat zij (sporadisch hij) de minstverdienende is. Dat er zoveel taken zijn die niet in geld worden gewaardeerd, maar wel heel waardevol zijn, blijft voor mij vreemd.

Daarom vind ik het signaal dat uit deze actie spreekt, namelijk dat mannen de zorg voor de kinderen ook als deel van hun takenpakket kunnen zien, een positieve ontwikkeling.

» Posted By Janiek On February 25, 2009 @ 21:58

@ Cyntia: Die papa’s hadden er ook geeen recht op. Die hebben ‘m losgepeuterd. Volgens mij kunnen tweede mama’s dat ook ;-).

» Posted By Janiek On February 25, 2009 @ 14:50

Niet zo somberen, juzo, dit is net en positief onerwerp.

Ik vind het een prima idee, dat papaplusplan. Stel dat het aanslaat, dan gaat iedereen erop vooruit. En wordt er eindelijk ook eens winst geboekt op een achterblijvend stuk van de emancipatie: dat mannen ook traditioneel vrouwelijke taken op zich nemen. Misschien dat zo ook de onderwaardering van die werkzaamheden es een keer afneemt.

» Posted By Janiek On February 24, 2009 @ 16:29

Oei, HenK, dat is bepaald geen ‘luchtig tegenwicht’. Ik zou het haast sectarisch willen noemen, die site. Er wordt zelfs een beroep gedaan op fundamentalistische religieuze motieven.

Ik ken ook wel negatieve verhalen over kinderopvang uit de eerste hand: groepen met leeftijdsverschillen van anderhalf tot vier jaar, waarin de kleintjes totaal onder de voet gelopen werden door de groten, zonder dat daar vanuit de leiding iets aan gedaan werd. Daar werden meisjes van twee tijdens het gemeensschappelijke plasgebeuren seksueel geïntimideerd door jochies van vier. De leiding had niks gezien, want die was niet aanwezig op de toiletten.

En als je zulke verhalen uitzeeft en de rest wegooit, ja, dan kom je er wel. Ik vind het vooral triest dat er op vrouwen zo’n druk heerst van alle kanten: je moet volop in de maatschappij staan én een goeie moeder zijn én nog leuk voor je man ook in de hetero-gevallen én calamiteiten opvangen van ouders die ondertussen het leven uitsukkelen. Aan de ene kant worden schuldgevoelens over kinderen op de opvang aangewakkerd, aan de andere kant is ‘huisvrouw’ een scheldwoord (ik herinner me de aflevering van Evelien, waarin ze met een rivale aan het graf van haar minnaar staat).

» Posted By Janiek On February 24, 2009 @ 10:37

Volgens mij zijn de wensen, verlangens en mogelijkheden van moeders, vaders en kinderen op dit punt zo ontzettend verschillend, dat je dáár in elk geval geen beleid op zou kunnen baseren. Wat ik jullie hier over hoor zeggen klinkt nog het meest naar hoe je het zelf graag gehad zo willen hebben.

Crèches (tot een jaar of twee en een half) hebben geen meerwaarde voor het kind. Vanaf die tijd tot groep één zijn ze wel in leeftijdsgenootjes geïnteresseerd en is een peuterklas erg leuk en zinvol. Naschoolse opvang is er voor de ouders, niet voor de kinderen. Sommigen floreren er wel, anderen niet. Meestal nemen kinderen hun jeugd ook zoals-ie komt, tot ze er voldoende afstand van hebben om kritisch te zijn.

Mijn eigen kinderen hebben het erg gewaardeerd dat er bij ons de ruimte was om na school met door hen zelf uitgenodigde vriendjes of vriendinnetjes in hun eigen omgeving te spelen. Er kwamen vaak kinderen van de opvang mee, omdat die het prettiger vonden om na de school in een rustiger sfeer te spelen, in plaats van nog tot 6 uur of later aan de groepsdynamiek overgeleverd te zijn. Het is een mooie tijd geweest.

Nu zit de oudste te puzzelen hoe zij iets van die knusheid kan realiseren en ook nog haar (niet zo geringe) ambities. Gelukkig gaan er zo nu en dan stemmen op die deeltijdstudie (en later werk) in de geneeskunde mogelijk willen maken, om vrouwen niet bij voorbaat vanwege hun kinderwens te laten afhaken.

Het mooiste zou zijn als onze samenleving aan verschillende geneigdheden ruimte zou bieden. Emancipatie gaat over wat je zelf wilt, niet over wat je geacht wordt te willen. Overheidsbeleid is volgens mij vaak vooral gericht op het stimuleren van de economie, ook al wordt vrouwenemancipatie vaak als argument gebruikt. Daar ben ik een beetje sceptisch over: als het de overheid zo uitkomt, schuift men graag bijvoorbeeld zorg voor ouderen op de naaste familie af (mantelzorg). Drie keer raden in wier takenpakket dat verzeild raakt.

» Posted By Janiek On February 23, 2009 @ 19:38

De beroepen van de initiatiefnemers bevestigen wel je verwachting dat het op “lager” niveau moeilijker wordt. Het zal in de eerste instantie iets voor hoogopgeleiden zijn, maar “gesunkenes Kulturgut” is een bijna natuurlijke gang van zaken.

Ik ken een werkgever waar drie-en-een-halve dag voor iedereen, van hoog tot laag, het maximum was. Maar dat was in de non-profit sector.

De overheid zou inderdaad wel iets met dit signaal mogen doen.

» Posted By Janiek On February 21, 2009 @ 23:42

Kaduuk (en geplakt)

Grappig: nu gaat één van mijn blogjes over iets wat niet meer bestaat.

http://janiek.wordpress.com/2008/11/20/andere-gedachten/

Lang leve de vergankelijkheid…

» Posted By Janiek On November 27, 2008 @ 23:09

Zelfmoord gaat niet op recept I

Kan me goed voorstellen dat Karin er niet aan gaat beginnen ons gekrakeel te modereren. En afscheid nemen, daar zijn we geen van allen erg goed in.

» Posted By Janiek On March 17, 2009 @ 17:15

 Page 5 of 5  «  1  2  3  4  5 
«« Back To Stats Page