Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Jacques

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Exit GroenLinks

@Andrew: er is een subtiel verschil tussen iets niet (willen) begrijpen en het ergens niet mee eens zijn. Ik zie dat verschil in jouw reactie niet. Je zegt:

“De schaalvergroting die je na mijn post plots toepast van Nederland […]” Ik heb helemaal geen schaalgrootte toegepast, dat heb je uitsluitend zelf gedaan. Als ik in mijn re-reactie die door jou aan mijn uitspraak gekoppelde schaalgrootte weer eruit wil hebben ben ik opeens degene die een “schaalvergroting plots toepast”. LOL – zie hier ironisch genoeg de totstandkoming van een volmaakte drogreden.

= =

“business case rond medicatie hier is duidelijk …” Volgens mij gaat het hier fundamenteel mis in jouw beperkte denkkader. Zolang het als een business case (?) gezien wordt is een monopolie als gevolg van patenten op kennis uiteraard een zeer aantrekkelijke methode. Mijn pleidooi zegt echter dat als je die patenten verbiedt, je niet per definitie (zoals jij het wel voorstelt) je mogelijkheden om winst te maken kwijt bent.

Ik weet van binnenuit bij een grote farmaceutische firma (niet in NL gevestigd) hoe men denkt over en handelt naar de omgang met de succesproducten en het ontbreken van enige drang (laat staan dwang) tot innovatie. Als er geen (voorschrijvende) regulering vanuit de wetgever zou zijn, zouden de inspanningen tot verdere ontwikkelingen helemaal tot het nulpunt dalen. Niet bepaald een vruchtbare bodem voor doorontwikkeling van medicijnen en geneesmiddelen, dunkt me. En ik heb het over een grote speler met tienduizenden patenten op medicijnen.

Nogmaals: ik ben er erg voor om patenten op bijvoorbeeld (levensreddende) medicijnen of apparatuur te verbieden of sterk aan banden te leggen. Stel desnoods een neutrale partij aan die de productiekennis beheert. Als een fabrikant er geen brood in ziet zijn medicijnen naar gebieden te exporteren vanwege het cynische feit dat ze niet de (westerse) prijzen voor dat medicijn kunnen betalen, is er wat mij betreft iets grondig mis met de systematiek van patenten. Moet die fabrikant verplicht worden om zijn medicijnen onder de “handelsprijs” te exporteren? Nee, natuurlijk niet. Maar moeten lokale ondernemers uitgesloten worden van productie ter plekke voor gebruik ter plekke? Ik vind ook van niet. Moeten ze alles opnieuw uitzoeken en ontwikkelen? Lijkt me ook onzin.

Ik simplificeer niets – maar ik kan moeilijk een volledig essay schrijven als reactie op een blogpost die hier in eerste instantie niet eens over gaat maar die leidde tot een op zich interessante afgeleide discussie over de zin en onzin van patenten.

» Posted By Jacques On August 02, 2012 @ 00:08

Andrew: goed dat je weerwoord biedt. Ik lees in jouw twee argumenten echter de vertrouwde twee drogredenen die ik wel vaker hoor.

Ten eerste – het argument dat we “als Nederland” niet zomaar “eventjes zelf” een wereldwijd systeem kunnen veranderen is in zichzelf waar, maar kan voor mij geen reden zijn om dan maar niet naar verandering te streven. Ik heb dan ook bewust “wij als maatschappij” gezegd, en dan mag je zelf invullen hoe nauw of ruim je dat wil interpreteren. Over de postzegel Nederland (waar het gelet op de internationale verhoudingen sowieso geen ruk uitmaakt of wij “rechts” of “links” bestuur hebben) heb ik niets gezegd. Ook heb ik niet gesuggereerd dat we andermans producten maar even moeten gaan namaken zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Als je dat in mijn eerdere bijdrage hebt gelezen dan moet ik mij verontschuldigen voor mijn kennelijk ambigue formulering.

De tweede drogreden is de grijsgedraaide plaat “zonder patenten geen verdienmodel”. Dat is in verschillende contexten en stadia van ontwikkeling herhaaldelijk een onjuiste aanname gebleken. Het is heel goed mogelijk om aan allerlei producten of diensten goed geld te verdienen, en concurrentie op basis van gedeelde fundamentele kennis (dat haaks staat op het hanteren van patenten) vergroot juist de innovatiekracht en daarmee de kwaliteit van het eindresultaat.

» Posted By Jacques On August 01, 2012 @ 00:07

Ten eerste – de column verwoordt werkelijk precies hoe ik over GL denk. Wederom prachtig geschreven, Karin. Ik heb weliswaar nooit op ze gestemd, maar doe dat na de serie op elkaar gestapelde blunders helemaal niet meer. De geloofwaardigheid is geheel verdwenen, en net zoals dat met vertrouwen ook werkt: in een week tijd ben je jaren aan opgebouwd krediet kwijt.

Maar dan – wat zijn de alternatieven? De PP spreekt mij wel aan. Het argument dat ze op andere terreinen niet echt een eigen standpunt innemen (politiek, Europa, zorg, financiën) lijkt op het eerste gezicht terecht, maar ik vind dat zij compenseren wat alle andere partijen al meer dan een decennium schandelijk veronachtzamen: het belang van transparantie en kennisdeling ten behoeve van een dynamische en innovatieve maatschappij.

Het gedachtengoed van de PP geeft, zo opperden enkele collega’s en ik vandaag tijdens de lunch, ook een oplossingsrichting voor (bijvoorbeeld) het dilemma van de toenemende zorgkosten en de stijgende levensverwachting. Bijvoorbeeld met de schandalige constatering dat een therapie om o.a. de ziekte van Pompe draagbaar(der) te maken ter discussie wordt gesteld vanwege een financiële afweging.

Als wij als maatschappij besluiten dat (kennis over) geneesmiddelen of behandelapparatuur niet meer te patenteren mag zijn, is het monopolie op bepaalde medicijnen of apparaten in een klap weggewerkt, en nemen de (collectieve!!) zorgkosten aanzienlijk af. En dat is nog maar een voorbeeld waarin het “Piratendenken” veel meer is dan alleen maar “Jippie! vrij internet – kopieer en plagieer maar wat je pakken kunt”.

» Posted By Jacques On July 31, 2012 @ 21:28

Stil, wachtend

Het leven confronteert ons vaak met keuzes die menselijkerwijs bijna niet te maken zijn. En toch is die keuze daar …

Heel veel kracht, moed en licht Karin.

» Posted By Jacques On December 17, 2006 @ 20:44

De Key graaft bij de Kamer van Koophandel?

Omdat alles op internet traceerbaar is, blijkt dat Woonsctichting De Key regelmatig op deze pagina komt (blijven) kijken. Zouden ze ook al een dossier over jou hebben Karin? Al een een sappige dreigbrief van hun advocaten (Kennedy Van der Laan) gehad, waarin ze je sommeren om je koest te houden?

Aan de jongens en meisjes van De Key. Jullie werken voor een hele zieke onderneming. Doe er wat aan van binnen uit, of zoek een leuke job, daar waar het niet stinkt naar machtswellust en incompententie. Liever dat eerste, want wij willen graag een fijne woning voor een redelijke prijs. Jij niet dan?

» Posted By Jacques On March 24, 2007 @ 17:53

P.S. Zie ook het artikel op pagina 20 van Het Parool van 17 oktober. Het is waarschijnlijk het eerste artikel in een reeks over wantoestanden in ons wooncomplex.

Op verzoek is het artikel voor persoonlijk gebruik bij mij op te vragen als PDF bestand.

» Posted By Jacques On October 19, 2006 @ 17:51

Karin,

Wij hebben inmiddels ervaringen met Woonstichting De Key als een ‘criminele organisatie’. Dat niet alleen omdat een medewerker (naam bij mij bekend) van De Key een misdrijf pleegde, door afgelopen week een valse aangifte te doen plus getuigenverklaring af te leggen, waardoor mijn vriendin ruim dertig uur in politiecellen zat en aan vuile verhoormethoden werd blootgesteld. Dat is een feit, terwijl De Key daarnaast zeer ernstige schandalen rond in ieder geval één nieuwbouwproject probeert weg te moffelen. Woonstichting De Key heeft een enorme beerput en heel veel geld en invloed om daar het deksel op te houden, terwijl men tussendoor huurders behandelt als oud vuil. Schofterigheid is nog een milde kwalificatie voor deze figuren die overal lak aan lijken te hebben.

Niet elke medewerker van De Key is natuurlijk een crimineel, maar de Woonstichting waant zich oppermachtig en gebruikt steeds meer methoden die niets meer te maken hebben met het vriendelijke gezicht dat het publiekelijk toont. Woonstichting De Key gebruikt methoden die passen in een totalitaire staat, daarin gesteund door het repressieapparaat dat in Nederland langzaamaan steeds grovere vormen aanneemt.

Ik hoop dat ze je niet verder lastig vallen. Je bent al niet gezond en De Key gaat desnoods over lijken. Dat laatste zal vrees ik wel eens letterlijk genomen kunnen worden.

Heel veel sterkte Karin, maak je maar even niet te druk over deze woonmaffiosi. Je hebt al genoeg aan je hoofd.

» Posted By Jacques On October 19, 2006 @ 17:51

«« Back To Stats Page