Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 91 To 120 Of 675 Comments

Immuun

@6.joop gerritse
Britain is niet “too big to fail”, de Britse banken wel. Die gaan gered worden.

Analoog daaraan onze staatssecretaris van Landbouw die Brabo en Limbo-boeren al vantevoren wist te vertellen dat-ie niet met een zak geld kwam. (er moeten tenslotte financiële instituties voor der Untergang behoed worden en JSF’s in de lucht gehouden) Nee, achter de schermen voor hen lobby-en (tot-ie erbij neervalt, hoop ik) was zijn beste en tevens eindbod. Hoe durft-ie. Met z’n hardhouten plank voor de kop. De schmiecht… .. .
En vraag ‘t ze, dan antwoorden ze: it’s the economy, stupid; je snapt ‘t niet. Nee, natuurlijk snap ik ‘t niet; het is namelijk niet uit te leggen.

Chirurgen weten (of behoren te weten): na hooguit 40 uur OK ga je fouten maken, na 45 uur gebeuren ongelukken, na 50 uur vallen er dooien. Dus claim niet dat je 60 uur per week werkt.
‘n Beetje boer werkt 120 uur per week (7 dagen lang, een echtpaar samen, doorgaans) voor ‘n inkomen beneden modaal; bankier komt voor minder dan ‘t zesvoudige niet eens opdagen en klaagt nog steen&been. Opsluiten of -hangen, die boeven.

welnu: ik heb liever dat de bank omvalt, dan bakker, slager of groenteman. Of de leverancier van deze drie; de boer.
Want een sneetje bruin met kaas of ham of tomaat lijkt me stukken gezonder, en smakelijker bovendien, dan een portie al dan niet geïnflateerde valuta.

Bankiers, tenslotte, zijn ten minste deels zelf voor “de crisis” verantwoordelijk; hebben die, aantoonbaar, mede veroorzaakt.
Zulks geldt niet ten aanzien van boeren met betrekking tot de vier- of vijfvoudige hoeveelheid neerslag van afgelopen maand. Met plaatselijk vuistdikke hagel die zelfs bomen van hun schors berooft en dus doodt. Volgend jaar geen appels, peren of kersen meer.
Bankiers blijven hun bonus houden (en die trut aan loket zes kreeg de schuld en is, met tienduizenden collega’s tenslotte, eervol ontslagen).
Net als overal en altijd: de zakkenvullers komen ermee weg; de vakkenvullers krijgen de zak.

» Posted By JPaul On July 01, 2016 @ 17:01

off topic, zo schijnt ‘t

en vervolgens
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21587/1977-when-the-f-16-was-americas-problem-child/
deze weer

we worden genaaid waar we bij staan
(het blijft moeilijk te worden genaaid waar je NIET bij … etcetera)

» Posted By JPaul On June 30, 2016 @ 04:39

@2.Janus “en dan ben je later spekkoper.”
If you’re so smart; then why aren’t you rich?

“ik was zelf tot nog toe te lui om al dat over mekaar heenvallende nieuws te volgen.”
what’s new? Je was altijd al te lui. Geestelijk lui, is daar mee bedoeld. En zulks is verwijtbaar; want: vermijdbaar. Je bent daar intelligent genoeg voor.

De bacterie E. coli, vernoemd naar de Duitse bioloog Theodor Escherich, behoort tot de normale darmflora van vele zoogdieren. Bij, bij voorbeeld, paarden; is daar nog tetanus te tellen. Geen probleem; voor ponies. De mogelijk enerverende gevolgen voor den mensch… .. . Tja… .. .

» Posted By JPaul On June 30, 2016 @ 04:25

De “Leave”-stemmers hoeven helemaal geen berouw te tonen als ze nu maar in willen zien dat politici, gematigd of radicaal links en gematigd of radicaal rechts en gematigd of radicaal midden, alle tezamen vuile leugenaars, bedriegers en oplichters zijn. Om met Mark Twain te spreken: “Hoe kom je er achter of iemand ONgeschikt is om politicus te zijn? Vraag hem of hij politicus wil worden.”

Er zijn uitzonderingen; net zoals sommige ambtenaren wel degelijk, en nog efficiënt ook, werken. Zolang dat niet al te hinderlijk in het oog loopt; worden ze daarin zo min mogelijk tegengewerkt. Ik ben eens zo iemand tegengekomen; een kapiteinse van de Marechaussee op, of all places, in Houdoe-land, Aanthofe Aarport. (niet tegen Theo Maassen zeggen)

» Posted By JPaul On June 29, 2016 @ 14:21

Flitscontracten

Zo’n Decentralised Autonomous Organisation tovert geen Ether de ether in maar krijgt, na consensus, de Ether overgemaakt (allemaal door de ether) en is dan 3,4 miljoen Ether rijker.
Vervolgens ontstaat paniek op de Etherbeurs en verdampt (etheriseert) de Ether voor dertig percent. Fast wie im richtigen Leben. Nét écht.
Geld; dat is niX: zoek maar op.
Waarde; dat is wat een gek d’r voor geeft.
Ik ga zometeen naar de groenteboer en dan op ‘t terras de krant lezen; om te zien wie er weer allemaal dood zijn. Daar drink ik er dan eentje op ieders gezondheid en eentje extra op de mijne.

» Posted By JPaul On June 22, 2016 @ 12:46

Orlando

@20.Janus
“Je kan wel naar JPaul verwijzen, maar die kwam er niet voor niets mee….”
Het is maar goed dat jij me beter begrijpt dan ik mijzelve. Dank voor de uitleg.

Ik vond, overigens, jouw @18 “Heintje Davids”-wietz welzeker geslaagd.
En srijvurt is HenK al langer dan vandaag. Tel het aantal poëemkens van zijn hand op dit blog en je gaat jezelf over die opmerking schamen. Foei.

» Posted By JPaul On June 19, 2016 @ 08:16

Hallo! voorbijgangert. (of is dat met dt?)
Namasté
mijn joeptjoep-aanrader vandeweek: de gezusters Karamazov van H.H. Polzer.

» Posted By JPaul On June 17, 2016 @ 03:17

@10.Maurits
Ik geef anderen ongaarne gelijk, maar bij dezen.
(net een compliment van m’n kleine broerke gehad over de pesto; vraagt-ie: “wat heb je erin gedaan?” antwoordt ondergetekende: “de staafmixer”)

Naar mijn onbescheiden mening hebben Hergé, Vandersteen, Charles M. Schulz en Franquin ieder méér betekend voor de sociologie dan Durkheim, Michel Foucault, Milgram, Merton en Marx tezamen.

‘t Is me wat, menschen. Rare beeszjus.

» Posted By JPaul On June 16, 2016 @ 19:10

@8.Maurits
De sociologie (“Alle Menschen werden Brüder” sausje-luchie) is een machtig interessante bedrijfstak; echter géén wetenschap. Als wel; zouden de bevindingen te Cambridge, Heidelberg en aan de Sorbonne niet zo verschillen van elkaar en die in Bologna of Salamanca.

Ook ik bezoek muziekuitvoeringen, terrassen en beschouw me als socialist, zelfs trotskist (wél radicaal; géén jongere), maar bovenal als individu en wens niet in enige categorie, ook niet van holebitra’s, te worden geplaatst.

Hokjesdenken is des menschen en zou afgeleerd dienen te worden.

Sociologie bestudeert geen mensen maar hokjes.

» Posted By JPaul On June 16, 2016 @ 14:34

@6.Janus: “Het komt zelfs voor in het dierenrijk.”
Niet waar. Dieren hebben geen sex; ze planten zich voort, wat geenszins hetzelfde is als de activiteit waarmee Homo sapiens zich vermeit.
En, ten overvloede, dieren zijn nooit beesten: ook dat komt enkel hominiden toe.

» Posted By JPaul On June 16, 2016 @ 12:29

Karin:
“Er zit een verschil tussen iemand zijn of haar rechten ontzeggen, en diezelfde mensen botweg doodschieten.”
Nee. Een gradueel verschil is géén verschil. Ook niet klein.

En je maakt je schuldig aan hetzelfde tribale denken als waar je de moordenaars van beticht. Noch Breivik zijn socialistische jongeren, noch de marathonners der Tsarnaevs, noch de concertgangers, terassisten of satiricons te Parijs vormen of vormden een groep; laat staan een homogene. Dat al die individuen slachtoffer geworden zijn; is treurig, maar bindt dat hen? Als: dan door factoren buiten hen.

» Posted By JPaul On June 15, 2016 @ 19:11

Mondsnoering

Ook het debat zelve is niet per definitie heilig; ik veeg er m’n achterste mede af en pas wanneer het onbesmeurd blijft: kleeft er mogelijkerwijze enige heiligheid aan dat debat en anders niet.

“Al helemaal wanneer hij daarvoor een rechter inzet, in plaats van argumenten.”
En wat is er zo superieur aan argumenten? Alleen het feit dat jij er bedrevener in bent dan bijvoorbeeld de methode Cyrano de Bergérac (floret) of de methode Muhamed Ali (handschoen). Je mondje roeren is jouw beste wapen; wat let een ander dan om zijn of haar beste wapen in te zetten?

Er zijn geen regels, alleen afspraken. Als de ander zich er niet aan houdt ben je genoodzaakt geweld in te (doen) zetten om dat af te dwingen. Fijn argument.

Ik refereer maar weer aan: “I shall make him an offer he can’t refuse” uit 1972.
Dat ik zulks afkeur; betekent geenszins dat ik het heilige gelijk aan mijn kant heb.

» Posted By JPaul On June 08, 2016 @ 15:58

Niets is heilig

Feiten zijn niet per se superieur aan meningen; óók niet wanneer ze becijferbaar zijn want ook dan onderbouwen ze slechts geloofsartikelen.
Driekwart of méér van de “academisch” gevormden (lees: in een mal geperst) die de laatste drie, vier decennia uit het universitaire aarsgat gefloept zijn; zou zakken voor een jaren zestig MULO-examen. Dat heet hoog opgeleid.
Bij de ruwweg 500 dagelijks ter wereld gebrachte Nederlanders zitten potentiële Alberts Einstein, Maries Curie, Brigittes Kaandorp of Fransen Bouwer en ze worden stuk voor stuk verpest door onderbetaalde kleuterjuffen met het adagium “meeste stemmen gelden” & “speel maar met je I-pad” in plaats van lekker kleien, kleuren, klimmen samen of verhaaltjes luisteren en liedjes zingen.

Change that & enjoy the difference. Priceless. Over ‘n jaar of dertig, veertig of nog wat langer, wellicht.

Maar ‘t mag niks kosten. Sterker: ‘t mot geld opbrengen.
Haalt brandweer of riolering poen binnen? Nee, maar je houdt pest en cholera op afstand en voorkomt dat héél je straat affikt. Onbetaalbaar.

» Posted By JPaul On June 01, 2016 @ 13:44

De laatste sigaret

@85.Janus
“Sorry hoor, maar volgens mij maak jij hier Henk’s zorgen om zijn (klein)kinderen belachelijk. Hij was de enige die het over (klein)kinderen had.”
Janus, jij begint al met “volgens mij” en dat is hoe dan ook, linksom of rechtsom, hineininterpretieren. Punt, uit. En HenK is NIET de enige: óók ik spreek over (ik neem vooralsnog aan dat jij 2 (zegge: twee) als meervoud beschouwt) kleinkinderen. Weliswaar in navolging van HenK, maar toch. En zijn zorg bevestig ik met de vaststelling dat zulks je dag terdege kan verpesten.

“Dussssssss, de verontschuldigingen zouden van jouw kant moeten komen in mijn ogen. Maar ja…. HenK mag het zeggen, maar heeft daar kennelijk geen behoefte aan.”
Janus; ik verwacht in dezen van HenK nul komma niks. Schuif dan ook niet wat ik van jou terdege verlang op HenK af en betrek hem niet ongevraagd als partij in de quæstie onderhavig. HenK kan, voorzover ik hem ken, zijn mond wel roeren indien hij daartoe de behoefte gevoelt; en goed ook. Niet alleen is hij een volbloed Rotjeknorder; hij heeft, anders dan ik, vroeger op school opgelet.

“Ook met je stelling in 47 dat alle verslavingen met moedermelk beginnen en dat dat dus verboden zou moeten worden, bagatelliseer je de argumenten van de mensen die kritiek hebben op het e-apparaat. Dat soort dingen moeten dan leuk zijn, maar ik zei al, je komt hier alleen maar de aparteling uithangen.”
Wederom: ik bagatelliseer niks-niemendal. Ik toon aan dat de argumentatie niet sluitend of, in mijn moerstaal, “fehlerhaft” is. Lek te schieten of al lek, en derhalve zinkende, is. Het glijdende-schaal-model haalde ik al als puber onderuit; op die manier: niet alle heroïneverslaafden zijn met wiet begonnen maar wel met moedermelk.
Ik neem overigens critique op het dampmasjien wel degelijk serieus. En behandel die vervolgens serieus: ik brand ze af.

en je laatste zin: “Dat soort dingen moeten dan leuk zijn, maar ik zei al, je komt hier alleen maar de aparteling uithangen.” raakt werkelijk kant noch wal want er moet helemaal niets leuk zijn (al ware zulks leuker) en ik kom mezelf al heel zeker niet uithangen; al ben ik, dat zij je gegund, een aparteling.
Mocht ik mij willen verhangen; doe ik dat in het verborgene.

Om af te sluiten: van W.F. Hermans – Ik heb altijd gelijk.

» Posted By JPaul On June 03, 2016 @ 04:47

@74.Janus – “En je bagatelliseert de discussie al vanaf 47, daar ten koste van de zorgen die HenK om zijn kleinkinderen heeft.”
Hoe je het klaarspeelt om in mijn post #47 enige negativiteit ten koste van HenK zijn zorg te lezen is me een raadsel. Dit soort hineininterpretieren komt geheel voor jouw rekening, Janus, want dom ben je niet. Voorlopig sluit ik kwade opzet van jouw kant uit.
Wel zouden verontschuldigingen uwerzijds op z’n plaats zijn; misschien aan HenK, maar zeker aan mij.

@78. Jouw levertraanopmerking is de spijker op zijn kop: elke morgen een lepel.

» Posted By JPaul On June 02, 2016 @ 16:28

@69.Janus
Ik heb het NERGENS over “harde” porno of “het kijken ernaar” en ik zoude het zeer appreciëren indien je mij geen woorden in de mond legt. NERGENS ook noem ik comazuipen of bagatelliseer ik risico’s dewelke jij zo opblaast.

en – slagroom op de taart deze kwoot van je:
“…niet speciaal uitgevonden zijn voor het positievere gebruik, de e-sig is daar wel degelijk (zogenaamd) voor uitgevonden.”
Hiermee zaag je alle poten onder je gammele betoog uit want dat was juist de crux in jouw eerdere post 55. alhier.
Spreek iedereen tegen, van Socrates tot Lise Meitner en vooral ook mijn persoon maar niet jezelf want dan zie ik je niet meer voor vol aan.
Commerciële exploitatie van wat dan ook plaatst de uitvinding zelf niet in een ander perspectief. Ook “das Ding an sich” niet. Dat bestaat trouwens (die kan ik niet over m’n Kant laten gaan) helemaal niet. Vraag Sjopie maar.
En jouw felheid is me te religieus van aard. Feestelijk bedankt.

@70.HenK uit jouw link:
“Zelfs wanneer het gebruik van de e-sigaret zou worden verboden in de openbare ruimte, dan nog zou het geen goed hulpmiddel zijn bij het stoppen met roken.”
Ja hallo: zelfs een verbod op een hulpmiddel maakt het middel nog steeds niet goed? Dankje-de-koekoek! Met een verbod op rails kan ik de trein abservieren als gedegen of zelfs alternatief vervoer.
En dan: “De e-sigaret zorgt er dus voor dat mensen “cannabis” kunnen roken op iedere plek zonder dat ze bang hoeven zijn hierop betrapt te worden.” Ze hoeven niet bang te zijn want controle erop is de handhavers niet toegestaan.
Uiteindelijk krijgt ‘t journaille het over zijn lippen (uit zijn/haar pen) te verklaren dat de dampmasjien “wel degelijk een werkzaam hulpmiddel kan zijn bij het stoppen met roken” na de bewering dat nicotinepleisters of -kauwgom beter werken. Hetgeen aantoonbaar (het percentage herintreders onder de kauwgom- en pleisterstoppers is schrikbarend hoog) onjuist is gebleken. Dat werkt bij mensen met een ijzeren wilskracht, zoals opa HenK zum Beispiel.
Wie schreef dit zwamverhaal? De dominee of Janus Zelve?

@71.Spaink
Géén dank. Ik schrijf voor mijn volk. En een Hooggeplaatst Persoon dewelks identiteit in het verborgene dient te blijven.
En van koppensnellen zou ik HenK niet zo gauw verdenken. Hij is Rotjeknorder, tenslotte, geen Dajak.
Ik steek nog één Gauloises op en dan te bed. Morgen komt broertje eten.

» Posted By JPaul On May 31, 2016 @ 04:18

@65.HenK
laat mij ook wat cherry-picking plegen in het door jou aangehaald artikel
“Prof Wang-Rodriguez said it was uncertain if the results would hold up outside of the lab, but said the effects mimicked the amount inhaled by a ‘chain-vaper.’

“In this particular study, it was similar to someone smoking continuously for hours on end, so it’s a higher amount than would normally be delivered,” she says. She plans to do further studies to see if the effects remain at lower doses.”
– en –
“harmful chemicals found in tobacco smoke, including carcinogens, are either absent in e-cigarette vapour or, if present, are mostly at levels 100th to 1000th found in tobacco smoke.”

Met andere woorden (namelijk die van Paracelsus): “Alle Ding’ sind Gift; nur die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist”
Daarmee betoog ik niet dat “the lesser of two evils” verkozen dient te worden.
Dat ik de jonkheid liever Reve, Rilke of Rabelais tot zich zie nemen dan ranzige porno betekent anderzijds niet dat ze daartegen “beschermd” moeten worden. Het komt wel goed met ze.
Wanneer het gevaar van een “stepping stone” of glijdende schaal of “copy-cat” zou bestaan; geldt zoiets in gelijke mate voor positieve als negatieve invloed. Al mag dat niet van de hel-en-verdoemenis predikende domeneer.

Of deze https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_additives_in_cigarettes list of 599 additives in cigarettes waarin nog niet eens de verbrandingsproducten genoemd worden. Dampen is geen verbranden; er komt geen rook aan te pas.

@55.Janus: “De e-sigaret is niet uitgevonden noch op de markt gebracht om tabaksverslaafden te helpen met afkicken van tabak.”
Welnu: de automobiel is niet uitgevonden voor het dankbare gebruik dat ziekenbroeders, brandbestrijders en bromsnor er heden ten dage van maken. Sterker nog: geen ingenieur of wetenschapper is geïnteresseerd in het uitvinden van iets; ze zijn nieuwsgierig. Commerciële exploitatie deszelfs is niet bij voorbaat een satanische bezigheid of nadelig voor omstanders.
Dat Edison 60 jaar 6 dagen per week in zijn lab doorbracht en nooit iets uitvond wat hij wilde uitvinden, staat als een paal boven water.
Stinkend rijk werd-ie. Van het patenteren van mislukkingen.

en indien felheid in debat op verslaving wijst; waaraan ben jij dan verslaafd?
Het geluid van één klappende hand? Dat is die van je moeder op jouw achterste.

» Posted By JPaul On May 30, 2016 @ 18:00

@35.HenK
“Alcoholisten beginnen ook niet met Spirytus Stawski en junks niet met krokodil…”
Klopt. Ze beginnen stuk voor stuk met moedermelk.
‘t Zou verboden moeten worden… .. .
En kleinkinderen met ‘n saffie betrappen? ‘k Moet-er nie-an denkuh. Dat zijn van die spookbeelden die je hele dag, week of maand bederven.

» Posted By JPaul On May 28, 2016 @ 16:45

Trukendoos

Nou Bromsnor let goed op – eiste dat PostNL de werkomstandigheden van de pakketbezorgers per 1 september verbetert.

En tot die tijd kan de overtreder aanmodderen? Geldt dat ook voor flessetrekkers, door-rood-licht-rijders, winkeldieven, brandstichters en Hillem Wolleeder?
Kan die laatste trouwens niet op de directiekamer van een belastingontwijkende multi-national worden opgesloten? Samen met Hadi Badr? Om iets terug te doen voor de samenleving en dingen recht te zetten. Ik bedoel maar.

» Posted By JPaul On May 18, 2016 @ 12:11

Burgerlijkere bijsturing

Nog zo wat: van die 60 miljard per maand (zet dat even af tegen de beloofde 10 miljard per maand van TTIP), die de ECB in onze economie pompt, merk ik vooralsnog bitter weinig.
Maar wellicht weet de gemiddelde Griek wel beter.

» Posted By JPaul On May 04, 2016 @ 15:52

De voorstanders rekenen op winst voor “ons” van 120 miljard op jaarbasis. Een optimistische voorstelling van zaken, maar; je kunt van supporters ook geen pessimistische verwachtingen verlangen.

Dat komt neer op, schrik niet, €545 ‘s jaars voor ieder Europees gezin. Als onze veelgeprezen fans van TTIP dat komen brengen, heet dat. Da’s afwachten.

Totnogtoe blijken zulke winsten naar Frankfurt, London en Zürich te worden doorgesluisd; als ze niet al voordien “verdampen” of anderszins verpanameesd in belastingparadijzen op- dan wel onderduiken.

Dus voor ruim één tientje in de week per gezin gooit U voorgoed Uw zekerheden te grabbel.

En het bedrijfsleven mag Uw regering voortaan voor een tribunaal dagen om “misgelopen fictieve winsten” te doen compenseren.
Allemaal goed voor de enokomedie.
Kan iemand mij uitleggen wat dat is; economie? Ik denk daarbij altijd aan: “I shall make him an offer he can’t refuse.” uit een film van 1972.

» Posted By JPaul On May 04, 2016 @ 15:39

Punt NL

@1.Pieter “…die e-mail uitsprak als ’emaille’.”
dat doet denken aan “…het bruin geëmaljeerd portret” uit “Nader tot U” van Reve.

https://search.yahoo.com/search;_ylc=X3oDMTFiaHBhMnJmBF9TAzIwMjM1MzgwNzUEaXRjAzEEc2VjA3NyY2hfcWEEc2xrA3NyY2hhc3Q-?p=graf+te+blauwhuis&fr=yfp-t-572-s&fp=1&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8

» Posted By JPaul On April 29, 2016 @ 04:00

Niks vertederends aan

@2.Janus
En precies welke Endlösung had jij voor ogen, m’n beste?

» Posted By JPaul On April 20, 2016 @ 14:27

Breek me de bek nie oop’n – blij toe, ik, dat me zulks is bespaard gebleven.

» Posted By JPaul On April 20, 2016 @ 12:56

Fluitje van een cent

@5. Johan “Als het zo makkelijk is moet ik ook maar eens belasting gaan ontwijken.”

Ja, zo makkelijk is het. Je investeert éérst ‘n modaal inkomen (33mille) en ieder volgend jaar tussen 1/10e en de helft van dat bedrag om de zaak draaiende te (laten) houden. Alle uit jouw achterzak betaalde belasting vloeit als vanzelf in je vestje terug. Kippetje.
& volkomen legaal. Kan elke bijstandsmoeder doen.

» Posted By JPaul On April 10, 2016 @ 06:14

Verraad aan de burger

@3.Janus: “Ze mogen niet zeggen: “Kip ik heb je, ik ben nu eenmaal gekozen en nu doe ik wat ik op mijn eigen agenda heb staan.” -”
Juzekurwel, Janus; dat mogen ze. Dat heet: “mandaat”.

@4.TimBootsman: “Hooggerechtshof”
Dat heet hier te lande “Hoge Raad” en die kan er niets mee. Van toetsen aan de grondwet kan in ieder geval geen sprake zijn: zulks is de Rechter, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, hier niet toegestaan.
Weliswaar is TTIP geheel buitenparlementair in geheime vergaderingen (waarover Maxime Verhagen, gebonden als hij was door voornoemde zwijgplicht, publiek noch parlement mocht inlichten) bekokstoofd en daarna door de regering als positief beoordeeld en overgenomen; het parlement kan er zich kritisch over uitlaten en zelfs: amenderen.

Of, zoals nu gebeurt, opzitten en pootjes geven.
(zie ook: Kunduz-accoord) (daarom ook F-16s boven Syrië: om het vredesproces te ondersteunen met duizend bommen en granaten)

@Spaink – jouw verwijzing naar “vermeende ‘islamisering’ van het land” is een schrijnend voorbeeld van “Lies, damn Lies, and; Statistics” omdat naar believen percentages en absolute getallen door elkaar gebruikt worden. Dat kan ik ook: het aantal Grisdenen neemt met één achste af, het aantal onkerkelijken met een kwart toe en het aantal Muslems verdubbelt bijna. Zelfde artikel; zelfde plaatje.

De onvolprezen Flip van Dyke baseert zijn orakeltaal op cijfers van maar liefst anderhalf decennium; ga d’r maar aan staan! Volgens hem levert ‘t CBS broddelwerk en doet aan cherry-picking door alleen Turken en Marokkanen apart te meten en niet ook andere Muslemlanden in de cijfers te betrekken.
Laat mij ook eens met zijn numerologie aan de haal en vaststellen dat het aantal levendgeborenen onder niet-westerse allochtonen van een zesde (in 1996) gestegen is tot een kwart (in 2010) van datzelfde cijfer voor autochtonen en dat terwijl ze maar een tiende van de bevolking uitmaken.
Zelf liegt Flipje daar ongegeneerd over: hij houdt vast aan een zesde als zijnde het cijfer voor “nu” en qualificeert die prietpraat als: “Nu is voorspellen van dat soort zaken in de toekomst geen koffiedik kijken, het is wetenschap” – laammenielache! Als je de cijfers van NU al bewust verkeerd weergeeft; is het staren (staar?) in een kristallen bol betrouwbaar?

En ja, Gradje WildWest is een hork en verdient vaak met de matteklopper, maar de linkse kerk geeft hem ongelijk op basis van het feit dat-ie PVV-er en bovendien blond is; niet op grond van onweerlegbaar feitenmateriaal.

» Posted By JPaul On February 10, 2016 @ 14:32

Lijden, nu en later

@3.Spaink :
“paniekaanvallen hebt en ineens huilt omdat je je moeder niet kunt vinden”
en
“maar iedereen die … .. .en/of de samenleving op enigerlei wijze geld kost.”

de spijker al te verschrikkelijk nauwkeurig op het hoopht

De samenleving snapt dit. De maatschappij maakt éérst de rekening op.
Samenleving grijpt in; helpt. Maatschappij stuurt deurwaarder.

Ik denk niet dat Janus het oneens met je is.
Hij noemt ook geen “luxeproblemen”: desondanks moet hij zich schamen, hierom, en wel omdat het verschijnsel TE alomvattend is.

Niet alleen de getroffene, de patiënt, maar ook zijn/haar “Umfeld” is slachtoffer van de bureaucratie; die méér dan alleen de boekhoudkunde omvat: “hier is géén protocol voor” en dus kunt U doodvallen.
Wien het raakt is wie er dichter bij staat. Wie het niet van nabij meemaakt; kan slechts met moeite er zich ietwat bij voorstellen.

» Posted By JPaul On January 22, 2016 @ 22:37

Eng

Ach Kaatje toch: maeck U tog nied so quaadt.
“Ik had je wijzer geacht, Janus, heus.”
De brave heeft al vaker beweringen gestaafd (of getracht te onderbouwen) met de mededeling: “ik heb ooit ergens gelezen dat…” zonder ISBnummer bij te leveren.

De enige Mocro die ik beter ken dan mijn buurvrouw deelde mij enige weken her in de kroeg mede: “Ik vind mijzelf een goede Moslim en toch drink ik bier en ik bid vaker op straat dan in de moskee. In de moskee is het MET gymnastiek.”

En Kardinaal Eijk (ik kreeg, horibile, bij het linken naar Quod licet Iovi van 15 May 2001 een pop-up van spaink.net = ben je gehackt?) kan vergiffenis krijgen (hij is “nicht umsonst” een RoomscheRakker)
Buitendien kan de gepromoveerd medicus Willem Jacobus zich excuseren wegens zijn opgelopen hersenbloeding.

Zo. Ik heb nu efkes geen tijd; want ik heb wel wat beters te doen: internetten en flink op zoek naar kinderporno!

» Posted By JPaul On January 17, 2016 @ 06:19

Aandacht loont

Alleen maar positieve ervaringen, ik. Ook terechtwijzingen vriendelijk, doch beslist en met uitleg. Zelfs voor dummies.
Noem het kleinigheden; maar toch. Hulde!

Herstel: tweemaal in mijn carrière/loopbaan/strompelpad kwam ik, helaas, in de medicijnliedenpopulatie een knurft (m/v) tegen. Zonder zwaar gevolg.
Mazzel gehad; blijkbaar.

Deze column samenvattend: “goedkoop is duurkoop”. Nu nog zien wat VGZ en andere verzekeraars hier gaan mede aanvangen… .. .

» Posted By JPaul On December 19, 2015 @ 05:35

Stoere taal

@Janus 6. Het “Wir schaffen das!” is wijventaal. En wel van Bundeskanzlerin Frau Doktor Merk-dich-das-mal Angela (niet: Anzjeelaa): iemand met kloten.

@Janus 5. Sinterklaas /* is (c.q. was) een Turk! (en Zwarte Piet een Moor – maar dit terzijde)

/* Joke van Leeuwen (stadsdichter (en -opener) van Antwerpen) kan dit prima uitleggen. Vraag anders Imme Dros.

Fuck Charlie Brown: Je suis Tašúŋke Witkó – voor minder doe ik het niet.

» Posted By JPaul On December 11, 2015 @ 05:03

«« Back To Stats Page