Statistiek

Comments Posted By Hetty

Displaying 151 To 172 Of 172 Comments

Katjes in de voorhoede

United for Peace:
http://www.ufppc.org/content/view/8782/35/
“On Jun. 20, the day the crackdown began in Iran, the U.S. expeditionary strike group known as LHD-5 Bataan or ‘Amphibious Group Two’ passed through the Suez Canal, U.S. military sources reported Tuesday.

The commanding officer of the USS Bataan called the group ‘a versatile force that’s able to respond to tasking at a moment’s notice.’ Stratfor’s naval update map showed the group to be in the Persian Gulf as of Jun. 24. PR human interest stories from the Bataan assault group failed to mention where the group was or where it was headed. The Daily News of Jacksonville, NC, reported that the group deployed (from its homeport of Norfolk, VA) in May before training had been completed for its maritime security mission.

BACKGROUND: Global Security’s out-of-date description of the group says that ‘The principal mission of WASP Class ships is to enable the Navy/Marine Corps team to accomplish a seamless transition from the sea to a land battle, primarily as the command ship of an Amphibious Ready Group. LHDs are specifically designed to lay off a troubled area of the world, and insert forces ashore by helicopters and 50 m.p.h. LCAC hover craft.’ The USS Bataan, which is 844 feet long and carries 1,894 marines (plus 184 surge) as well as dozens of attack aircraft, can be seen leaving Norfolk on May 13, 2009, in this high-quality photograph. LHD-5 is said to be relieving the LHD-4 Boxer group, which has been in the region since January. Thus the U.S. now has two expeditionary strike groups off the shores of Iran. (By the way, as of Jun. 25, the USS Bataan’s web site is still misreporting its location.)”

» Posted By Hetty On June 25, 2009 @ 15:12

Ik verdedig geen perverse Islamitische theocratie. Maar ik ben realistisch. Hier wordt de theocraat de Dalai Lama op handen gedragen. Saudie Arabië is nog repressiever dan Iran. Israel is een racistische staat. Toch hoor ik daar nauwelijks wat over. Ik toon de hypocrisie van het ‘vrije westen’ dat enkel geïnteresseerd in olie en oorlog. Daar doen wij aan mee. Steunen van een rebellie die mensenlevens kost is fout, omdat die rebellie enkel de geostrategische belangen van een markteconomie dient.

Als ik de keuze heb om te leven in Israel of Iran dan koos ik Iran. Ik heb ook mijn bedenkingen over leven in Nederland soms, als ik zie hoe pretentieus en hypocriet wij zijn.
De situatie in Iran zal niet verbeteren door een massamoordenaar als Mousavi aan het hoofd te stellen, die de belangen van de geldbeluste middenklasse en vooral de multinationals zal verdedigen en het scenario volgt van de ‘kleurrevoluties’.
Sinds onheuglijke tijd staan wij bol van ‘mensenrechten’ en aan de andere kant helpen we actief mee om die mensenrechten met bommen en granaten aan flarden te schieten en grote broer te helpen met zijn vuile werk.
De moord op Neda is verschrikkelijk. Maar wie zegt dat dit het werk is van Ahmedinejad?
En laten we wel wezen in Nederland worden homosexuelen nog steeds, wellicht in toenemende mate, gediscrimineerd, voor een groot deel door onze allochtonen. Er gaan zelfs stemmen op die de islamitische houding tegen homo’s goedkeuren.
De rebellie in Iran is het resultaat van jarenlange destabilisatie. Dus dat geweld is indirect door het ‘vrije westen’ veroorzaakt. Dat is altijd de truc van psy-ops, je zorgt ervoor dat een aantal landen drastische maatregelen nemen en de vrijheden van hun bevolking inperken en een paar doden komen altijd goed van pas.

In het verleden werd altijd gezeurd hier over de communistische partij die geleid werd vanuit Moskou. Schandalig! Dat kon toch niet! Terzelfdertijd en nog steeds steunt Nederland groepen die direct andere landen beïnvloeden en bewerken.
Dat is hypocriet en steunt op de mythe dat wij zuiver handelen. Als hier in het westen een dergelijke rebellie als nu in Iran plaats had, dan werd er eenvoudigweg ook geschoten.

De gigantische ellende in de wereld wordt instand gehouden door het westen. Hun armoede is onze welvaart. Hun natuurlijke rijkdommen zijn ons eigendom. De laffe moord op Neda wordt gebruikt voor schandalige propaganda-doeleinden. Er moet tenslotte een rechtvaardiging komen voor ingrijpen.
Onze wapens zaaien angst en armoede en allemaal onder het mom van rechtvaardigheid, mensenrechten en democratie. Saddam Hussein en de Taliban zijn een creatie van het westen. Als ze niet langer de belangen van het westen vertegenwoordigen, worden ze de vijand.

Deze hele rebellie is georganiseerd als voorstadium voor een nieuwe oorlog, vanzelfsprekend weer voor ‘mensenrechten’ en andere goede doelen gesponsord door de Vereniging Zonder Aansprakelijkheid maar met Winstoogmerk, in de wandelgangen genoemd Nederland. We hebben gezien wat dat heeft aangericht in Irak. De BBC heeft net een rapportage getoond over een nieuw Guantanamo in Afghanistan. En onze troepen collaboreren weer. Kijk dat is nou iets waar dringend een eind aan moet komen. Realiteitszin is dringend nodig, niet meten met twee maten.
Wanneer mogen wij een onafhankelijk onderzoek tegemoet zien over de besluitvorming inzake onze deelname aan de oorlog in Irak? Indien wij werkelijk in een democratisch land leefden dan waren de schuldigen allang opgesloten. Dan zaten ook Bush en Blair in de gevangenis.

In de bezette gebieden van Palestina worden meisjes doodgeschoten, wellicht niet zo’n ‘cute cats’ als Neda. Mag ik even twitteren? “Who the hell gives a f… here? Who has ever started twittering about that?”
Imperial hubris!

» Posted By Hetty On June 25, 2009 @ 10:27

De Iran hype lijkt weer een voorbode te zijn van een nieuwe oorlog, daar heb je vanzelfsprekend een reden voor nodig (zoals WMD of foltering). Al jaren zijn CIA, MI6 en Mossad, SAS bezig met destabilisering van Iran. (En Nederland subsidieert lekker mee.) Het is onvoorstelbaar dat dat ineens gestopt zou zijn door Obama.
De psy-ops is nog in volle gang. En doden zijn enkel pionnen in het grote propaganda spel. Mousavi is een massamoordenaar. Ook nu spoort hij mensen aan tot protest. Hij wilde martelaar worden, maar stuurt liever zijn volgelingen erop uit. Hij is iemand die zoals Saddam Hussein goed gebruikt kan worden door de VS, en later aangevallen.
De geschiedenis herhaalt zich. Wij leren ook nooit.
http://radio.weblogs.com/0116902/2009/06/24.html#a6072
Al jaren zijn de VS en Engeland verwikkeld in bloedige oorlogen. Miljoenen doden en nog krijg je deze westerse regimes niet plat. Ook over de Palestijnse doden maakt zich alleen een enkeling zorgen.
‘t intriest hoe stom mensen kunnen zijn.

En daarbij is ook nog eens twitter tot de journalistieke standaard van vandaag verheven. De hypocrisie tiert welig en martelaarschap is ineens geaccepteerd.
Overigens, wat dondert Nokia? Al ons telefoon- en internetverkeer wordt afgeluisterd en geregistreerd (Echelon, etc.). Het is een ongelofelijke hubris om je druk te maken om Nokia. Het is ook onvoorstelbaar hypocriet. Het is weer het creëren van een gevoel van tomeloze rechtvaardigheid van onze kant, terwijl wij, het westen, de bron zijn van een gigantische ellende op deze wereld, van Vietnam tot Pakistan. En daarbij gaat het enkel om olie en geostrategische macht. Maar het domme volk moet eerst even opgeruid worden.
Ik word even misselijk.

» Posted By Hetty On June 24, 2009 @ 22:17

Vreemde vogels

Dank voor je verfrissende kijk, Karin.

» Posted By Hetty On June 14, 2009 @ 11:58

Van Praag-prijs

Gefeliciteerd, Karin!
En, we blijven op je rekenen.

» Posted By Hetty On January 19, 2009 @ 21:01

Ogen

Stop the U.S.-backed genocidal Israeli war on Gaza

* Nearly a thousand women, men and children killed by U.S.-made Israeli bombs
* Thousands more wounded
* 1.5 million under siege for the past 18 months, without food, water, medicine, fuel
* Collective punishment for resisting occupation; emergency aid blocked
* Massive violations of international law
* Apartheid wall
* Racist oppression
* Homes and land stolen
* Forced into refugee camps
* 60 years of occupation, from the river to the sea

We Say Enough!

We Are Jews in Solidarity with Palestine

No to Israel! Yes To Self-Determination, Democracy & Freedom!

Stop U.S. Funding of the War on Palestine!

http://www.iacenter.org/palestine/jewsinsolidarity/#signers

» Posted By Hetty On January 14, 2009 @ 23:10

Ik heb helemaal geen vlag. Ik hou niet van vlagvertoon. Hier in de buurt op de markt waar heel wat ‘hoofddoekjes’ rondlopen, stond een tijdje geleden een kraam waarboven een gigantische Israelische vlag wapperde. De man van het kraam verkocht gristelijke boeken. Hij is helemaal geen Jood. Dat noem je provoceren. Toch erg tolerant van onze islamitische bevolking hier dat ze daar geen aanstoot aan nemen.
Neem nou meneer Mordechai Eliyahu, de rabbi die oproept tot een Endlösung van het ‘Gaza probleem’, dat is de mentaliteit die momenteel in Israel heerst.
http://tinyurl.com/a27hjh
Mr Moszkowicz, wil u daar aub afstand van nemen!

» Posted By Hetty On January 14, 2009 @ 14:18

Hoe denken de Joodse mensen die demonstreren voor Israel?
http://space4peace.blogspot.com/2009/01/wipe-em-out.html
De woorden ‘wipe them all out’ hoor je vaak en dan gaat het over de Palestijnen die weggevaagd moeten worden.
Het verschil met woorden van dezelfde strekking geuit door Palestijnen is dat deze totaal machteloos zijn, een uiting van woede, terwijl dezelfde uitspraak afkomstig van Joden een uiting is van steun voor de dagelijkse aanvallen en bombardementen op de Palestijnse bevolking.
Er vallen in Israel meer slachtoffers door eigen georganiseerde criminaliteit dan door raketaanvallen door Hamas.

» Posted By Hetty On January 14, 2009 @ 11:04

Joodse vlag? Het is de Israelische vlag.
Trouwens, nu heeft Bram Moszkowicz een aantal SP kamerleden aangeklaagd omdat ze zich niet zouden hebben gedistancieerd van sommige uitspraken zogezegd gedaan door een aantal betogers en ze volgens Moszkowicz daardoor aanzetten tot haat, discriminatie en geweld.
De omgekeerde wereld. Woorden zijn blijkbaar gevaarlijker dan daden.
Want de heer Moszkowicz steunt door deze provocerende daad de politiek van genocide (daden, geen woorden!) van Israel, waardoor hij in feite aanzet tot haat, discriminatie en geweld.
Het wordt duidelijk dat zionistisch Nederland geen poot meer heeft om op te staan, en telkens weer het register ‘anti-semitisme’ opentrekt alsof het hun handelsmerk is.
De heer Moskowicz moet zich distantiëren van de ethnische zuiveringen door het Israelische leger en regering. Zoniet dan zet hij aan tot haat, discriminatie en steunt hij geweld. Hij zet niet alleen aan tot, maar steunt de voortzetting van nog steeds daadwerkelijk dagelijks uitgevoerde oorlogsmisdaden.
Mr Moszkowicz moest zich schamen.

» Posted By Hetty On January 14, 2009 @ 10:47

“As if the occupation was not enough, the brutal ongoing repression of the Palestinian population, the construction of settlements and the siege of Gaza – now comes the bombardment of the civilian population: men, women, old folks and children. Hundreds of dead, hundreds of injured, overwhelmed hospitals, and the central medicine depot of Gaza bombed. The ship Dignity of the Free Gaza movement which brought emergency medical supplies and a number of physicians was also attacked. Israel has returned to openly committing war crimes, worse than what we have seen in a long time.

Israeli media do not expose their viewers to the horrors and to the voices of severe criticism of these crimes. The story told is uniform. Israeli dissidents are denounced as traitors. Public opinion including that of the Zionist left supports the Israeli policy uncritically and without reservation.

Israel’s destructive criminal policy will not cease without a massive intervention by the international community. However, except for some rather weak official condemnation, the international community is reluctant to intervene,. The United States openly supports the Israeli violence and Europe, although voicing some condemnation, is unwilling to seriously consider withdrawing the ‘gift’ it handed Israel by upgrading its relations with the European Union.

In the past the world knew how to fight criminal policies. The boycott on South Africa was effective, but Israel is handled with kid gloves: its trade relations are flourishing, academic and cultural cooperation continue and intensify with diplomatic support.
This international backing must stop. That is the only way to stop the insatiable Israeli violence.
We are calling on the world to stop Israeli violence and not allow the continuation of the brutal occupation. We call on the world to Condemn and not become an accomplice in Israel’s crimes.

Signed by 540 Israeli citizens.”

http://www.labournet.net/world/0901/bds7.html

» Posted By Hetty On January 13, 2009 @ 14:53

“We the undersigned are all of Jewish origin. When we see the dead and bloodied bodies of young children, the cutting off of water, electricity and food, we are reminded of the siege of the Warsaw Ghetto. When Dov Weisglass, an adviser to the Israeli prime minister, Ehud Olmert, talked of putting Gazans “on a diet” and the deputy defence minister, Matan Vilnai, talked about the Palestinians experiencing “a bigger shoah” (holocaust), this reminds us of Governor General Hans Frank in Nazi-occupied Poland, who spoke of “death by hunger”.

The real reason for the attack on Gaza is that Israel is only willing to deal with Palestinian quislings. The main crime of Hamas is not terrorism but its refusal to accept becoming a pawn in the hands of the Israeli occupation regime in Palestine.

The decision last month by the EU council to upgrade relations with Israel, without any specific conditions on human rights, has encouraged further Israeli aggression. The time for appeasing Israel is long past. As a first step, Britain must withdraw the British ambassador to Israel and, as with apartheid South Africa, embark on a programme of boycott, divestment and sanctions.

Ben Birnberg, Prof Haim Bresheeth, Deborah Fink, Bella Freud, Tony Greenstein, Abe Hayeem, Prof Adah Kay, Yehudit Keshet, Dr Les Levidow, Prof Yosefa Loshitzky, Prof Moshe Machover, Miriam Margolyes, Prof Jonathan Rosenhead and 65 others”

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/letters-gaza-uk

Laat ik het nog eens duidelijk stellen hier, het taboe moet eens doorbroken worden:
Zionisme is gelijk te stellen aan racisme, en Nazisme. Eenvoudigweg om het feit dat Israel een artificiële staat is, opgebouwd door terrorisme en verdrijving van de oorspronkelijke bevolking.
Zionisme is een Blut und Bloden ideologie.
Zionisme is ‘eigen volk eerst’.
Zionisme is het geloof in een ‘uitverkoren volk’ (een soort Herrenvolk).
Zionisme is etnische zuivering, lees ‘moord’.

De feiten bevestigen dit. Israel begaat oorlogsmisdaden door het doelbewust aanvallen van de civiele bevolking. De slachtoffers van weleer zijn nu bezig met hun eigen holocaust te organiseren.
Dieptriest en verwerpelijk.
Elke vorm van steun voor Israel is steun voor oorlogsmisdaden.

Het is hoog tijd voor Joodse mensen om zich nu uit te spreken tegen Israel, anders zijn zij medeplichtig aan oorlogsmisdaden, en zijn zij een schande voor de slachtoffers van WOII.
De keuze is aan hen. Het onmenselijk militarisme van Israel wordt alleen in stand gehouden door steun vanuit de VS en andere landen als Nederland.
De Joodse gemeenschap moet nu duidelijk maken waar ze staan, aan de kant van menselijkheid of aan die van de onmenselijkheid.

» Posted By Hetty On January 11, 2009 @ 10:04

Steun voor Israel is steun voor ethnische zuiveringen!
Genoeg is genoeg!
Boycot Israel!
http://tinyurl.com/8u2fyo

» Posted By Hetty On January 10, 2009 @ 09:51

Bericht uit mijn mailbox:
“A Personal Statement on the War in Gaza
In any conflict between peoples, there is a time for balancing the books, for placing facts neatly in the debit and credit columns, for issuing measured statements about the rights and wrongs on both sides. But not in the midst of one-sided carnage. The only decent thing to feel at the present time is outrage. The only thing for decent people to do right now is to condemn, without reserve or qualification, the brutal campaign that the Israeli military is waging against the population of Gaza. Every if and but derogates from decency.
Yesterday, 7 January 2009, my synagogue sent its members an email containing details of two rallies in support of Israel “which we would urge you to support”. No ifs and buts here, just solid support for the perpetrator in the midst of the horror it is perpetrating. Is it possible to go further in the opposite direction to decency?
Attached was a flyer for a “Mass Rally in Support of Israel” organised by the Board of Deputies of British Jews and the Jewish Leadership Council, with “the support of the major organisations of UK Jewry”, for the morning of Sunday 11 January in Trafalgar Square. The flyer proclaims “End Hamas terror!” No ifs and buts here either. No hint at the unspeakable state terror being unleashed, day after day, by the Israeli military. It defies belief.
So, let me place on record the following fact: The Board does not speak for all BritishJews and certainly not for this one. Nor does the so-called Leadership Council, nor any of the organisations associated with this misbegotten event. None of them represents me or the Judaism that I cherish and which leads me to say as follows: I condemn utterly the military offensive by the government of Israel against the people of Gaza. The loss of any human life, on whatever side of this conflict, is a terrible thing. At this juncture, though, my heart is with the Palestinians on the ground in the midst of their misery. And I extend my hand to those Israelis who are speaking out against their own government.
Brian Klug
Co-founder, Independent Jewish Voices
London
8 January 2009″

» Posted By Hetty On January 09, 2009 @ 09:26

Het moest een keer gebeuren:
“For all the nonsense about it being ‘anti-Semitic’ to support the Palestinians, it is the Holocaust denying British National Party, founded by devoted Hitler lover, John Tyndall, that has come out most fulsomely in support of the genocidal Israeli attack on Gaza.”
http://tinyurl.com/88gx4c
De maker van deze site is zelf Joods en anti-zionist.
Als de Nederlandse Joden nu openlijk Israel gaan steunen dan zijn ze zo fout als de NSBers in WWII.
Moord is moord.

» Posted By Hetty On January 08, 2009 @ 21:47

Shadowdancer, wees eerlijk. Wie zijn die mensen die nu in Gaza wonen? Dat zijn mensen die verdreven zijn uit hun geboorteland, dat nu Israel heet. Dat zijn mensen die zich terecht verdedigen tegen het racistisch beleid van Israel, met een regering die nu om electorale redenen een stoere houding aanneemt. Israel is al honderden keren door de VN tot de orde geroepen. Andere landen worden voor hetzelfde vergrijp gebombardeerd. Maar Israel verschuilt zich achter de holocaust, erg handig, maar fout.
Shadowdancer, wat jij nu verdedigt is racisme, is een politiek die overeenkomsten vertoont met wat de Nazis de Joden aandeden. Israel is bezig met ethnische zuivering. Vrouwen en kinderen lijken wel express het doelwit te zijn.
Shadowdancer, je kan nu niet meer zeggen ‘Wir haben es nicht gewusst!’ en zeker niet ‘Wir wollen es nicht sehen, wir wollen es nicht wissen!’ We zien de realiteit en die deugt niet. Het vergelden van een paar doden door Hamas met honderden doden door het IDF zijn praktijken die we hier uit WWII kennen.
De mentaliteit van veel Israeliërs komt overeen met de Blut und Boden ideologie, dit is ‘ons’ land want onze voorouders leefden hier. Onzin. De meeste Joden in Israel zijn geïmporteerd en hun voorouders hebben nooit in Israel gewoond. Daarentegen de Palestijnen wel, ondanks de agit-propaganda van Israel dat dat niet zo is.
In deze vorm is Israel niet meer ‘sustainable’. Het is een vloek, het is gierende waanzin, ik heb woorden tekort om het te beschrijven.
Shadowdancer, ga je nu deze holocaust vergoelijken omdat er een eerder was?
Ga rustig zitten, kijk naar de beelden, huil flink uit, praat erover met andere mensen, maar in godsnaam, hou op met dat onredelijk geklaag. Het feit dat je de tv beelden niet wil zien, zegt al genoeg. ‘Wir wollen es nicht wissen!’ Is dat je houding? Zo deden velen toen de Joden werden opgepakt. Jij doet hezelfde nu de mensen in het Gaza ghetto worden gebombardeerd. Je moest je diep schamen. Trouwens waar zijn onze Joodse politieke kopstukken met hun veroordeling van de Israelische ethnische zuiveringen?
Het wordt tijd om de bloeidige werkelijkheid onder ogen te zien. Dit gaat Israel niet helpen, integendeel. Er komt een moment dat het bestaansrecht van Israel in vraag gesteld wordt door de internationale gemeenschap. Joegoslavië is gebombardeerd om veel minder.
Kijk naar die beelden, verdomme!

» Posted By Hetty On January 07, 2009 @ 09:48

Dat is heel netjes en to the point gezegd, Karin.
Maar dit soort ontwikkelingen maken me behoorlijk moedeloos. Leren we nou nooit en nooit ofte nimmer van wat eeerder is gebeurd? Israel moet volgens mij in psychotherapie. En laat die clerus van hun maar eens ten strijde trekken in plaats van anderen op te jutten.
Er groeit in mij een ontzettende woede over zoveel onmenselijkheid. Welke god moet nou uitkafferen of heeft die er niets mee te maken?

» Posted By Hetty On January 06, 2009 @ 22:31

Verfrissend

De website kwam niet zo goed over (mist een letter):
http://web.me.com/heli1/One_Hundred_Poems/Home.html
Groet.

» Posted By Hetty On October 08, 2008 @ 10:48

De jonkies kunnen nog wat leren van de oudjes. Ik ben zelf net 60 geworden een paar maanden geleden. Een jongere oudere dus. Onlangs zag ik op De Wereld Draait door, Freek aan komen zetten met een electrische gitaar – hij leerde gitaar spelen. Geweldig vind ik dat. Ik kan de Sacksioni methode aanbevelen.
Ik ben nu Japans aan het leren.

» Posted By Hetty On October 08, 2008 @ 10:45

*bloos*

Gefeliciteerd, Karin!

» Posted By Hetty On February 16, 2008 @ 16:24

Calculerende patiënt

Beste Karin,

Je schrijft: ‘Daarnaast neemt, omdat het statistiek is en blijft, met elke nieuwe therapie de kans toe dat ik word overbehandeld.’ Dat is een reëel gevaar, inderdaad. Daarom is het misschien handig om met je arts(en) eens te overleggen over het halveren (of in elk geval verminderen) van je medicatie als je er toch zo veel last van hebt. De dosering van medicijnen is meestal gebaseerd op algemene veronderstellingen, terwijl iedereen toch verschillend is en anders reageert.

Ik ben geen arts, maar het kan een oplossing zijn. Je weet nooit hoeveel milligrammetjes de balans doen overslaan in je hoofd en je overlast bezorgen.

Groetjes, Hetty

» Posted By Hetty On October 31, 2006 @ 22:06

‘Medische noodzaak euthanasie vervallen’

Dit commentaar van Wim de Bie (Bieslog) mogen we niet missen:

“En zo wordt de oplossing van ‘het probleem van de vergrijzing’ weer een stapje dichterbij gebracht. De KNMG houdt vandaag een congres over de knelpunten rond levensbeëindiging. De artsenorganisatie vindt dat gediscussieerd moet worden over euthanasie bij dementen. Misschien vinden de dames en heren nog een gaatje om te discussiëren over een liefdevolle verzorging en levensverbeterende begeleiding van dementen.”

Korter en krachtiger kan ik het niet stellen.

» Posted By Hetty On June 03, 2004 @ 23:08

Wat precies de redenen en de bedoelingen zijn van Ben Crul is mij enigszins onduidelijk. Maar uit eigen ervaring (heb jarenlang voor mijn moeder gezorgd tot ze een paar maand geleden is overleden) weet ik hoe de praktijk is. Als artsen door hebben dat iemand maar kort te leven heeft (maar dat is een subjectief oordeel, een arts heeft heel weinig beoordelingstijd) dan komt er meteen een wijkverpleegster met een zak pijnstillers (morfinepreparaten), zonder bijsluiter! Dan wordt aan de mantelzorger gevraagd om deze middelen toe te dienen. En dat op een moment dat de patiënt nog steeds met smaak eet en geen signalen geeft dat hij/zij het wil opgeven. Als je de apotheek verzoekt om een bijsluiter op te sturen blijkt dat zo’n middel op een verzwakte patiënt na een paar uren de dood tot gevolg kan hebben. De mantenzorg/familie wordt in dit geval om de tuin geleid, krijgt niet de informatie die nodig is om te beoordelen wat die morfinepreparaten aanrichten.

Het is zelfs zo dat een wijkverpleegster die maar een of twee keer in een half jaar bij de patiënt is geweest, een oordeel kan vellen of de patiënt zoveel pijn heeft dat drastische middelen nodig zijn. De mening van mantelzorgers/familie die dagelijks van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bij de patiënt zijn, is niet relevant.

Wat mij bezorgd maakt, is het feit dat wijkverpleging/artsen (vaak te kwalificeren als ‘bezuinigingsartsen/verplegers’) tegen de mening van patiënt en mantelzorg in, beslissingen nemen over leven en dood. Dat is onmenselijk. Zeker in een situatie waarin de zorg hoofdzakelijk een kwestie is van bezuinigingen. Ieder heeft het recht zelf te bepalen hoe hij/zij dood wil gaan; is iemand daar niet meer toe in staat dan valt die moeilijke beoordeling toe aan de familie/mantelzorg die dagelijks met de patiënt leeft, in samenspraak met de artsen, verpleegkundigen. En ik kan je verzekeren, dat is niet makkelijk. Zowat elk kwartier zat ik te beoordelen wat het beste was, keek ik naar signalen, indicaties die mij enig houvast gaven over hoe te handelen. Van de arts kreeg ik geen steekhoudende informatie.

In de huidige praktijk is er geen samenspraak, de wijkverpleging geeft een signalement door aan de huisarts, die vaak niet eens komt kijken, de middelen worden voorgeschreven, en die moeten worden toegediend door de mantelzorgers.
Er is mij zelfs door de huisarts gevraagd om injecties te geven. Dat heb ik geweigerd, dat is een taak voor de wijkverpleging.

Het gevaar van al die wetgeving is dat het probleem telkens opschuift. Het misbruikt schuift ongemerkt op naar onaanvaardbare toestanden. Om even een voorbeeld te geven van de harteloosheid in de wijkverpleging (om maar te zwijgen van onbekwaamheid): een uur nadat mijn moeder was overleden kwam de huisarts met een wijkverpleegster. Toen de verpleegster wegging was het laatste wat ze vroeg: “Is dat bed van de Thuiszorg?” Nee dus, maar het is niet de taak van de verpleging om zich met de administratie van een bed te bemoeien, zeker niet vlak na overlijden van een patiënt. Toch beschouwen veel wijkverpleegsters het tot hun taak behoren om een oordeel te vellen over administratie, het recht hebben op voorzieningen e.d. Hun eerste taak, de verpleging, wordt vaak schandalig slecht uitgevoerd.

Het gevaar bestaat dat de artsen/wijkverpleging nu zelf beslissen over het tijdstip waarop iemand dood gaat. Dat gaat onder het mom van pijnbestrijding. Pijnbestrijding is prima (er zijn ook heel wat gradaties hierin), maar dat kan enkel na grondig overleg met patiënt, mantelzorg, familie. En dat laatste gebeurt dus vaak niet.

» Posted By Hetty On June 01, 2004 @ 23:08

«« Back To Stats Page