Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Helene Meijer

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Censuur door Viva

Voor de volledigheid; een uur geleden is mijn reactie op het blog van Susan Veenhoff geplaatst, mèt een antwoord van Susan.

In haar antwoord op een latere reactie stelt zij overigens onomwonden: “Pink Ribbon geeft geen geld uit aan onderzoek naar het genezen van borstkanker. Pink Ribbon financiert onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt”.

Voor een ieder die nog twijfelde is daarmee de zaak helder; PR besteedt geen geld aan klinisch onderzoek naar de genezing van borstkanker.

» Posted By Helene Meijer On October 23, 2012 @ 22:20

De reacties op het blog van Susan Veenhoff, getiteld “Waanzin” op de site van Pink Ribbon worden zwaar gemodereerd; inmiddels staat mijn reactie al 24 uur in moderatie. Ik weet van meerderen dat hun reactie ook nog steeds in de wacht staat.

Dit is mijn reactie:
“Helaas mis ik in dit emotionele blog van mw. Veenhoff een duidelijke stellingname tégen de censuur zoals die door Sanoma is toegepast op het kritische blog van LeonieV op het Viva-forum.
Van de directeur van een organisatie die gedoneerde miljoenen beheert verwacht ik een volwassen stellingname, een open houding en open communicatie.
Na het ‘bestedings-debacle’ van vorig jaar kon u weten dat u onder verscherpt toezicht van de publieke opinie staat, en dat dat niet zo maar is verdwenen met een paar leuke doelstellingen ‘om het allemaal beter te doen’.
Ook verwacht ik van u inzicht in, en een reactie op de veel fundamentelere discussie die op dit moment internationaal gevoerd wordt over ‘het roze geweld’; borstkankerpatiënten en hun nabestaanden worden geschoffeerd door de niet aflatende nadruk op ‘de kracht van positief denken’ en het feit dat borstkanker gebruikt wordt door bedrijven als marketing-tool om hun -soms zelf kankerverwekkende- producten aan de vrouw te brengen.
Nu in een blog te roepen dat het allemaal ‘waanzin’ is, is een zwakte-bod, en geeft mij aan dat u binnen Pink Ribbon nog lang niet bezig bent het tij te keren.
Het is pijnlijk dat u meent daar nog tijd genoeg voor te hebben, want de patiënten voor wie u aan het werk bent, hebben deze tijd vaak niet meer. Zij zijn aan het overleven terwijl de dood hen in de nek hijgt”.

Ik heb er een hard hoofd in dat het nog gepubliceerd zal worden…

» Posted By Helene Meijer On October 23, 2012 @ 20:02

De blunders van Pink Ribbon

A.s. maandag komt Pink Ribbon met een verklaring, zie aankondiging op hun website: http://www.pinkribbon.nl/
Ik ben echt héél benieuwd.

» Posted By Helene Meijer On November 25, 2011 @ 17:05

@Pietie, leden van de RvT hebben gelden ontvangen van Pink Ribbon voor eigen projecten; dat is één van de vragen die Pink Ribbon nog steeds moet beantwoorden…
Door de voortdurende stilte begin ik heel bang te worden dat er meer aan de hand is…en velen met mij, als ik op de Facebook van Pink Ribbon lees…

» Posted By Helene Meijer On November 24, 2011 @ 16:30

Karin, jij weet er veel meer van dan ik, maar is het op grond van jouw huidige bevindingen niet mogelijk om aangifte tegen Pink Ribbon te doen wegens misleiding/ oplichting / you name it?
Staat er ergens in de jaarverslagen iets dat voor de rechter geen stand houdt?
Bijv. dat herbenoemen van projecten tot ‘wetenschappelijk onderzoek’ in de reactie van zaterdag j.l.
Of toezeggingen van bestedingen die niet hebben plaatsgevonden?
Of het feit dat leden van RvT en de WAR van Pink Ribbon gelden hebben ontvangen voor eigen projecten?
Anything?
Ik wil Pink Ribbon niet criminaliseren, maar het is onderhand onbestaanbaar dat er helemaal geen reactie komt. Wat is daar aan de hand???
Wellicht dat een aangifte de boel in een stroomversnelling brengt?

» Posted By Helene Meijer On November 24, 2011 @ 15:18

Ik vond het nou juist wel meevallen met ‘boze’ reacties; het was meer dat er vanaf dit weekend heel veel vragen waren, die maar niet beantwoord werden, en worden.
Daarnaast was er op de FB van Pink Ribon NL juist heel veel opbouwende kritiek, suggesties om het in de toekomst beter te doen, en inderdaad jouw suggestie om die 7 miljoen (!) z.s.m. te besteden aan kankeronderzoek.
Juist die nuance in veel reacties vond ik bewonderenswaardig, zeker als je ziet hoe de organisatie het op dit moment compleet laat afweten.
Dat vind ik van alles nog het meest onbegrijpelijk; die oorverdovende stilte.

» Posted By Helene Meijer On November 22, 2011 @ 16:13

«« Back To Stats Page