Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Hein van Meeteren

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Weigeren

Nogmaals, maar het is aan dovemansoren gericht (merk ik keer op keer): het gaat niet om schending van de grondwet. Het gaat om afweging van grondwetsartikelen: godsdienstvrijheid versus non-discriminatie. Het gaat om het in balans brengen van tegenstrijdige belangen. Met de ongeblokkeerde voortgang van het homo-huwelijk gekoppeld aan de vrijheid van geweten van 0,7 % van de ambtenaren is dat gerealiseerd. Dat gaan verstoren is niet wijs.

» Posted By Hein van Meeteren On November 29, 2011 @ 13:49

Sjuul, wat een “jumping to conclusions”. Het gaat primair en alleen om de bescherming van een geweten, ingegeven door Bijbelse overtuiging. Wat het ook waard is, het is nu eenmaal zo. De overheid beschermt dat geweten, en zorgt ervoor dat gelijkgeslachtigen overal onbelemmerd kunnen huwen. Overigens is het niet anti homo, want als -om wat voor reden ook- twee hetero’s ban hetzelfde geslacht zouden willen huwen, dan zou een “weigerambtenaar” ook z’n geweten schenden. Het gaat dus niet om homo’s, maar om de overtuiging dat een huwelijk alleen door man en vrouw mag plaatsgrijpen. Zo lezen ze dat in de bijbel.Ik zeg: laat ze.

» Posted By Hein van Meeteren On November 29, 2011 @ 13:10

Ruud, en zo is dat. Als GroenLinks en D66 aan de macht komen, berg je dan. Dan wordt iedereen ontslagen die niet past in de correcte toepassing van hun wetten. Voor gewetensvrijheid en dingen af en toe door anderen laten doen om dat het je zelf niet lukt is dan geen ruimte meer. Ik ruik hier een dictatuur in het verschiet.

» Posted By Hein van Meeteren On November 17, 2011 @ 15:00

OK, Jules Zolner, noem je dan ook zo. En fyi: ik doe al jaren niet meer aan nieuwsgroepen, je loopt echt toen jaar achter. En die pistoolschoten laat ik aan je vrindje Breivik over.

» Posted By Hein van Meeteren On November 17, 2011 @ 14:10

Makkelijk he, juzo, om anoniem te zieken. Lekker veilig achter je schermpje. Trek die boerka eens van je gezicht en stel je eens netjes voor.

» Posted By Hein van Meeteren On November 17, 2011 @ 14:08

Spaink: “Het ptobleem is dat ambtenaren – mensen in overheidsdienst – de wet weigeren uit te voeren die *juist* over hun werk gaat. Dan zoek je toch ander werk?”
Hein: Karin, ik weet niet wat er met je is gebeurd, maar je houdt als een betonblok aan iets vast dat ONJUIST is. De wet zegt dat ze mogen verzoeken het huwelijk niet in te zegenen, en een collega vragen het voor ze te doen. Dat is alles. Dat is opgenomen in de wettelijke regeling. Dus het is apert NIET WAAR dat ze ” de wet weigeren uit te voeren”, ze voeren de wet wel degelijk uit en maken alleen gebruik van een ontsnappingsclausule die is vastgelegd in 2001 bij de totstandkoming van de wet. Dus please, je bent een verstandige vrouw, ik bewonder je intelligentie, dus ik ben zeer verbaasd over de hardnekkigheid waarmee je deze onwaarheid blijft verkondigen.

» Posted By Hein van Meeteren On November 17, 2011 @ 10:45

Karin, deze ambtenaren eisen echt niets. Ik heb dat een beetje uitgezocht. Ze zitten vaak al jaren op die plek en moesten in 2001 ineens iets doen waartegen ze moreel en principieel grote weerstand hebben (of dat terecht is vormt een ander onderwerp). Daarom is geregeld dat ze niet gedwongen kunnen worden hun eigen geweten te kwetsen. En de politieke deal vind ik als onderhandelingstrainer heel correct: aan alle belangen is tegenmoet getreden, eigenlijk een schoolvoorbeeld van een ” Harvard-deal”. Dis al die heisa is eigenlijk verspilling aan tijd, geld en energie. Het vrouwenkiesrecht is ook met zo’n deal tot stand gekomen: de christenen kregen er de onderwijsvrijheid voor terug. Een deal die nog steeds staat, sinds 1921, mind you.

» Posted By Hein van Meeteren On November 16, 2011 @ 16:44

Nou, kennelijk dringt het niet door dat het verzoek van een Christelijk ambtenaar om een homostel niet te hoeven huwen VOLGENS DE WET correct was, dus wettelijk (tijdens het wetgevingsproces) afgesproken was. Ze deden dus een beroep op staande wettelijke regels en afspraken. Daarom Karin: jouw zinsnede dat zij de wet weigeren uit te voeren klopt gewoon niet. Het gaat er nu juist om dat het COC en de homolobby bezig is die bestaande wettelijke regeling te *veranderen*, via GroenLinks, PVV, D66 en andere instrumenten van die lobby. Het is dus opnieuw een politieke en publicitaire machtsstrijd tussen christenen en niet-gelovigen. De Raad van State zal zich binnen niet al te lange tijd uitspreken over de kwestie. Ben benieuwd.
ps zelf ben ik niet direct christelijk, voor de goede orde. Ik geloof wel in bepaalde christelijke waarden als mededogen, barmhartigheid, samen delen, liefde voor het weerloze, vredelievendheid. Ik verdedig de christelijke ambtenaren eerder uit principe dan uit geloofsverwantschap……

» Posted By Hein van Meeteren On November 16, 2011 @ 09:33

Karin, zo’n ambtenaar wijst z’n nieuwe werk niet af. Hij (zij) trouwt mensen met plezier, neem ik aan, en uit volle overtuiging. Hij wil alleen zijn Bijbelse normen niet schenden en vraagt clementie voor bepaalde gevallen. Zolang er collega’s zijn die het van hem overnemen, is de afspraak.
De vraag is: gunnen we hem die clementie of gaan we dwang op hem uitoefenen. Dat laatste gebeurt nu, en dat keur ik af.

» Posted By Hein van Meeteren On November 15, 2011 @ 23:38

Karin, Karin. Wat bevind je je op een dwaalspoor. Je vergelijkt volstrekt verschillende dingen. Er zijn 104 ambtenaren in dit land van duizenden ambtenaren die het verzoek doen om hun geweten niet geweld te hoeven aandoen. Het huwelijk tussen gelijkgeslachtigen (zo heet dat toch?) is op geen enkele manier in gevaar. De deal die in 2001 is gesloten tussen christenen en liberalen was een prachtige win-win uitkomst. Alle belangen werden gediend: het geweten, de vrijheid te huwen, gemeentelijke autonomie. Gun die 67-jarige man nou gewoon zijn geweten, potjandrie. Al die rooie gardisten die door het land trekken om ” weigerambtenaren” op te sporen en te ontslaan, ik word er diep verdrietig en kwaad van. Is het geweten iets fouts? Die sterft sowieso al uit in deze ranzige, materialistische, oppervlakkige amusements-samenleving. In ieder geval steun ik die goede man. Hoewel ik geen christen ben, en al helemaal niet kerkelijk. Maar ik gun ieder zijn principes.

» Posted By Hein van Meeteren On November 15, 2011 @ 20:59

«« Back To Stats Page