Statistiek

Comments Posted By Els Kronenburg

Displaying 1 To 10 Of 10 Comments

Een poepje op de principes

Ik stem vóór.

» Posted By Els Kronenburg On June 13, 2018 @ 22:46

Behandelbaar

Ik begrijp van al dit soort redeneringen – zoals i.c. van het OM – helemaal niets. Ik vind dat er maar één ding getoetst hoort te worden: komt de wens om te sterven werkelijk van de persoon zélf (is dus niet ontstaan onder druk van familie, bijvoorbeeld), en is er geen sprake van een impuls die naar redelijke verwachting over zal gaan. En verder begrijp ik niets van alle ethische bezwaren: wie zelf niet wil, wordt niet gedwongen en er is dus geen enkele redenen om anderen in hun vrijheid te beperken.

» Posted By Els Kronenburg On March 17, 2018 @ 23:50

Dobberend

Precies zó heb ik mijn moeder zien verdwijnen, van het allereerste begin in 1982 tot haar overlijden in 2004, toen ze al jaren het vermogen om te spreken was verloren. Je verwoordt het prachtig, en ik krijg er weer tranen van in m’n ogen. Wat een afschuwelijke ziekte is dit toch. Ik vind het bewonderenswaardig hoe je vader dit oppakt. Heel veel sterkte.

» Posted By Els Kronenburg On February 15, 2018 @ 20:17

Het gaat allang niet meer om de kinderen

Ik vind zwarte Piet als zodanig geen racisme, maar het racisme binnen het pro-zwartepietenkamp is meer dan stuitend. Daar ben ik erg van geschrokken. De andere partij vind ik ook behoorlijk drammerig, eerlijk gezegd, met nu weer gezeur over de nieuwe pakjes in Amsterdam. Eigenlijk vind ik beide partijen zo langzamerhand superirritant worden, kortom. Dus de middenweg, de roetveegpiet, de witte piet, ik vind het allemaal bést, als het gezeur in vredesnaam eindelijk eens ophoudt.

» Posted By Els Kronenburg On November 22, 2017 @ 16:05

De poederbende

Ik ben blij met deze ontwikkeling. Ik vraag me alleen af of er niet een bescherming tegen misbruik – zoals het toedienen aan opa-met-erfenis die nog helemaal niet levensmoe is – moet worden ingebouwd. Rare kleur, sterke smaak, whatever.

» Posted By Els Kronenburg On September 09, 2017 @ 01:27

Winkelwagentje

Mij is precies hetzelfde overkomen, al een tijdje geleden, maar op vergelijkbare manier. Mocht je toch incidenteel een keer vlees willen eten, dan zijn er tegenwoordig vijfsterren-varkensboeren waar de varkens een normaal leven leiden, ruimte binnen en buiten hebben, lekker kunnen wroeten, de biggen bij de moeder blijven. https://www.varkensinnood.nl/varkensboeren En nee, ik heb geen banden met die club. ;-)

» Posted By Els Kronenburg On August 09, 2017 @ 12:57

Het nieuwe delen

De babyboomers en hun ouders hebben de verzorgingsstaat opgericht. In Nederland was die zo ongeveer afgerond met de invoering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in 1976.

Het is het neoliberalistische gedachtengoed dat vanaf eind jaren tachtig verantwoordelijk is voor het afbreken van die verzorgingsstaat. Met babyboomers heeft dat niets te maken, het is een (in mijn ogen verwerpelijke) politieke richting die door alle generaties heen z’n vertegenwoordigers heeft.

» Posted By Els Kronenburg On August 02, 2015 @ 09:28

Werk gezocht

Eens. En wat me nog het meest verbaast, verbijstert eigenlijk, is dat het allemaal gebeurt met nauwelijks merkbaar protest.

De overgrote meerderheid van de mensen lijkt zich er murwgeslagen bij neer te leggen, met hooguit wat gemopper op sociale media.

En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, hetzelfde zie je bij het afbreken van de zorg en de sociale zekerheid en het uithollen van het arbeidsrecht.

» Posted By Els Kronenburg On June 10, 2015 @ 22:54

Een paar centimeter

Herkenbaar.
Het gaat over, maar dat wist je al.
Sterkte.

» Posted By Els Kronenburg On February 11, 2015 @ 14:11

Bedrijven als staat

Ja, ik zie ook overal tekenen dat dit aan het gebeuren is. De invloed van bedrijven als Unilever is griezelig. Niet alleen op de politiek, maar ook (via sponsoring, via het personeelsbeleid, via universiteiten etc.) op ogenschijnlijk neutrale organisaties als het Voorlichtingsbureau voor de voeding, de Hartstichting, enzovoorts. En dat is maar één voorbeeld. Maar wie kan deze ontwikkeling stuiten, zolang de politiek vrijwel collectief de vrije markt omarmt?

» Posted By Els Kronenburg On November 06, 2014 @ 01:48

«« Back To Stats Page