Statistiek

Comments Posted By CiNNeR

Displaying 151 To 180 Of 223 Comments

Alleen octrooien zijn duur

@Eerde, Karin: wellicht zit een deel van het probleem in het feit dat wij een valse marktwerking in de zorg kennen. De marktwerking in de zorg is er voor de consument een op papier waar in de praktijk in feite alles en iedereen beslist behalve de consument. Hierdoor bestaat er wel een impuls om winst te maken of goede omzet te draaien maar geen enkele impuls om de consument binnen te halen. Zo heeft men in België werkelijk meer keus tussen artsen (je kan zelfs voor elke aandoening een andere huisarts opzoeken), specialisten en medicatie en dat zie je in de prijzen. (het heeft overigens natuurlijk een nadeel, Belgen moeten veel meer van hun zorg zelf betalen).

Ik ben overigens niet voor meer marktwerking in de zorg maar zou liever zien dat de marktwerking terug gedraaid wordt. In mijn ogen zou dat al veel problemen en overbodige kosten schelen.

» Posted By CiNNeR On August 16, 2012 @ 03:59

@HenK: Het probleem zit hem dan nog wel in: wat wordt gezien als echte, wezenlijke verbetering. Soms werkt het middel niet beter maar zijn er minder bijwerkingen. Of kan het belangrijk zijn meerdere varianten van hetzelfde middel aan te bieden in verband met reacties van patiënten (bv vanwege allergie voor zekere hulpstoffen). Het lijkt me complex om te beoordelen wat werkelijk als verbetering gezien mag worden en wat niet.

Om overigens terug te grijpen op onze discussie elders. Dit is een van de dingen waar ik op doel als ik meen dat er wantoestanden in de zorg spelen. Het gaat dan niet om de zichtbare, heldere medische missers. Maar juist de moeilijk aanwijsbare factoren die wel problematisch kunnen zijn. Zoals artsen die teveel afgaan op een artsenbezoeker in plaats van nalezen of hij/zij dat middel werkelijk waard vindt. (Naast meer van dit soort factoren die hier nogal off-topic zijn).

» Posted By CiNNeR On August 16, 2012 @ 03:48

@Karin: zie jij een andere, wellicht betere oplossing op het moment?

@HenK: Gelukkig zijn er in Nederland meer restricties gekomen, bepaalde giften en kado’s mogen in elk geval niet meer. Maar vroeg me af, vindt je dat de farma industrie moet stoppen met zeg maar de pr of zou de arts zich beter moeten wapenen hier tegen?

» Posted By CiNNeR On August 15, 2012 @ 02:53

Max & valeriaan

Aangenaam goedje, dat moge duidelijk zijn ;)

» Posted By CiNNeR On August 14, 2012 @ 02:49

Vreemde tijden

Iets dergelijks dacht ik onlangs ook. En het lijkt gewoon door te gaan en door te gaan.

» Posted By CiNNeR On July 25, 2012 @ 03:39

Misdrijf

@Karin: Dat ben ik wel met je eens, maar de overheid heeft wel eens verdergaande luchtballonnen opgelaten. Van geen vergunningen verlenen voor frietzaken in armere wijken tot hogere premies zorgverzekeringen voor meer gewichtigen onder ons. Onlangs meende minister Kamp zelfs dat werkgevers mensen met overgewicht moeten kunnen ontslaan.

In die zin heb ik toch liever dat de burger gestimuleerd wordt dan dat de overheid werkelijk bepaalt.

» Posted By CiNNeR On July 20, 2012 @ 03:48

@Karin: toch zullen er weinig ouders zijn die hun kind vanaf hun derde/vierde levensjaar volstoppen met sigaretten, waar dat met voedsel tegenwoordig helaas nog wel anders wil zijn. Leren kennen van suikers en overmatig vet start wat dat aangaat eerder bij de ouders dan het wegvallen van gym.

En ik heb liever dat ouders eens op verantwoordelijkheid voor hun kinderen wordt gewezen, dan dat de overheid werkelijk gaat bepalen wat wij wel of niet mogen eten. In feite strekt die bemoeienis zich toch nog veel verder?

» Posted By CiNNeR On July 19, 2012 @ 03:54

Kijken komt na luisteren

Nu pak ik altijd direct zo’n koptelefoon en is het saai, hang ik hem zonder gene na dertig seconden weer terug. Maar dit klinkt wel mooier en leuker, een schilderij ervaren.

» Posted By CiNNeR On June 20, 2012 @ 03:34

Zorgeloos

Dat de jeugd en jong volwassenen voelen dat de toekomst aan hun voeten ligt, wil niet zeggen dat de ouders dezelfde zorgeloosheid zullen hebben. Ken enkele pubers die alles zonnig tegemoet zien maar hun ouders liggen net zo goed wakker. En elke generatie zal op een punt komen dat zorgeloosheid verdwijnt en piekeren over het een of het ander start. Zo groeit dat.

» Posted By CiNNeR On June 13, 2012 @ 04:54

Zelfmoordforum

Omdat ik het niet altijd aan kon, kwam ik in periodes terug lezen. Vandaar dat ik nu pas zie dat het forum is opgeheven. Begrijp goed waarom het opgeheven is en kan me er wel achter scharen. Maar vind het tegelijkertijd stiekem wel jammer. Denk dat deze plek als enige écht ruimte gaf om werkelijk over alles te kunnen praten. In elk geval is dat het geweest.

Zelf ben ik nabestaande maar ook ik heb erg, erg veel aan het forum gehad. Aan jullie gehad. Het bracht me waar ik enorm naar op zoek was, een mogelijkheid om alles te kunnen vertellen zonder welke censuur dan ook en jullie hebben me geholpen mijn begrip weer terug te vinden. Hoop dat het iedereen die er nog wel is, goed zal vergaan.

@Ans: Dat was ik! Aanvankelijk ‘anoniem’ gepost als Darella en daarna mijn eigen nickname CiNNeR weer aangenomen. Blij om te horen dat je baat hebt bij de vitamine D. Een vitamine waarbij een tekort allerlei klachten kan aangeven, waarbij ook flink depressie. Overigens kan een B12 tekort ook psychisch problemen geven.

@Karin: je bent een fantastisch goed mens!

» Posted By CiNNeR On July 09, 2012 @ 03:59

Onzin

Veel mensen lijken het idee te hebben dat sociale media mensen weerhoudt van wat wordt gezien als een ‘echt’ sociaal leven en ‘werkelijke’ interesse in elkaar. Ongetwijfeld zal dat her en der gebeuren. Spreek ik voor mezelf, heeft het mij juist wat sociaal leven en contact meer gegeven. Chronisch ziek en niet zo mobiel, geeft sociale media me de kans contacten te onderhouden en iets mee te krijgen van andermans leven, die ik zonder sociale media niet zou hebben. Voor mij is het dan juist leuk dat niet elk contact de gehele dag bezig is met moord, doodslag en andere ellende in de wereld maar vertelt over de hond, de baby en de nieuwe haarkleur. Het vormt de wandelgangen die ik in mijn leven anders gewoonweg zou moeten missen.

En eerlijk, er zijn er maar weinig die de gehele dag bezig zijn met sociale media. Het is meer als het praatje bij de koffie tussen de bedrijven door.

» Posted By CiNNeR On March 24, 2012 @ 03:50

@Pietie: “Iedereen heeft natuurlijk het recht om een leven te kiezen waar hij/zij zich het prettigst bij voelt. Dat anderen in de wereld bij bosjes sterven aan iets ernstigs (moord, honger), daar hoeft niemand zich iets van aan te trekken.”

Buiten dat via sociale media de wereld juist ook wat meer naar binnen kan komen dan zonder sociale media (het uitwisselen van nieuws en documentaires is in mijn timeline niet van de lucht), denk je werkelijk dat het zou helpen als jij of ik de gehele dag treurig bedenken hoeveel leed er wel niet in de wereld is?

» Posted By CiNNeR On March 24, 2012 @ 03:43

Kan mij de critici schelen. Een vriendin laat weten koekjes gebakken te hebben opdat wij ons zelf uit nodigen op de koffie, ik vertel wanneer ik met de hond naar buiten ga voor de vrienden die zin hebben in een wandeling, we houden zo van elkaar bij hoe het zo’n beetje gaat in de tijd dat we elkaar niet fysiek kunnen zien. En natuurlijk de nodige grapjes en leuke filmpjes maar ook het slechte humeur of een herkenbaar probleempje van niets. Zou al die mensen niet bij kunnen houden als ik er doorlopend op visite moest maar krijg nu toch mee hoe groot de hond al geworden is en het eerste stapje van de baby.

Gewoon leuk. Voor de mensen die het ook leuk vinden. Niets mis mee.

» Posted By CiNNeR On March 23, 2012 @ 03:25

High-tech kwakzalverij

Er is weer een nieuwe reclame van Prescan op televisie zag ik vanavond. Zelfde indruk alleen juridisch beter ingedekt verwoord.

» Posted By CiNNeR On February 18, 2012 @ 01:58

@HenK: Het punt is juist dat er een kern van waarheid in de argumentatie zit maar het mijns inziens wordt misbruikt om geld te verdienen over de rug van mensen/patiënten. En daar denk ik het mijne over. Maar goed, jij het jouwe. Het valt inderdaad mee, we kunnen doorgaans prima door een deur ;)

@JPaul: Dat ben ik uiteindelijk niet met je eens. In de zin dat het een geen direct resultaat is of hoeft te zijn van het ander. Zeker, de zorg holt achteruit onder andere door marktwerking (In Nederland dan, marktwerking in België gaat gek genoeg beter en goedkoper) in combinatie met de macht van de zorgverzekeraar (vandaar dat de marktwerking niet werkt vermoed ik). Maar daar zijn meer en betere reacties op te bedenken dan het besluit geld te gaan verdienen aan de angstige mens die het vertrouwen in de zorg verloren is. Wat idealistischer, waar is het protest tegen het reilen en zeilen in de zorg?

Buiten dat vind ik het persoonlijk geen reden om het bedrijf dan uitsluitend te roemen om de geweldige pr en niet te waarschuwen voor onder andere de schijnveiligheid en lege beurs die dit oplevert.

@Tartarus: Heb de cijfers niet nodig om zeer wantrouwend tegenover de zorg in Nederland te staan, ik ben bijna twintig jaar van het kastje naar de muur gestuurd met alle gevolgen van dien. Maar ik denk niet dat het een goed plan is om dan over te stappen op de volgende (zoals Prescan) waar je net zo goed van de regen in de drup kan geraken.

» Posted By CiNNeR On February 18, 2012 @ 01:58

@HenK: Heb wat citaten opgezocht:
“Prescan is de eerste Nederlandse organisatie die zich volledig richt op preventief medisch onderzoek. De organisatie is sinds 2002 actief. De oprichters ervoeren in hun privéleven en in hun werk dat patiënten niet op tijd werden doorverwezen of dat er – onder druk van zorgverzekeraars – eerst goedkopere onderzoeken werden uitgevoerd. Diagnoses werden daardoor niet goed of eenvoudigweg te laat gesteld. In reactie op die persoonlijke ervaringen ontstond Prescan.”

Oftewel je wordt meteen bang en argwanend gemaakt tegenover de reguliere zorg, angst als raadgever geld bij dit bedrijf uit te gaan geven.

“De kans op genezing of stabilisatie van een ziekte is groter als een aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. De kans op een herseninfarct, hartinfarct of de aanwezigheid van tumoren kan met de Total Body Scan over het algemeen goed inzichtelijk worden gemaakt. Zelfs als u nog geen klachten heeft. Dat geeft de tijd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.”

Dat is toch wel absurd. Een herseninfarct is zeer vaak moeilijk zichtbaar te maken als het al gebeurd is, maar Prescan zou het op kunnen sporen ver voor de kans zich aandient dat het mogelijk zal gebeuren?!. Een hartaanval kent vele voorbodes, waarvan de meeste niet zichtbaar te maken zijn op een scan. Van tumoren is bekend dat die moeilijk op te sporen zijn indien ze nog klein zijn, zeker als je niet weet waar je naar op zoek bent, om het niet te hebben over voorstadia die geheel niet zichtbaar te maken zijn met de onderzoeken die geboden worden.

“De Total Body Scan geeft inderdaad een momentopname van uw gezondheid weer. Echter kunnen er d.m.v. dit preventief medisch onderzoek wel ernstige aandoeningen worden uitgesloten”

Prachtig geformuleerd. Ze zeggen niet dat álle ernstige aandoeningen worden uitgesloten maar geven de cliënt wél die indruk. Goed staaltje pr en indekken tegen problemen.

Deze mensen hebben juist niets te verliezen. Vinden ze wel iets zullen de positieve getuigenissen niet van de lucht zijn, vinden ze niets is de cliënt alleen maar opgelucht en is er geen haan die er naar kraait. Zien ze iets over het hoofd wat later in de reguliere zorg wordt gevonden, nog steeds niets aan het handje. Ze verwijzen gewoon naar termen als ‘het ging om de algehele gezondheidssituatie’, ‘het was nog niet zichtbaar’ of geven de cliënt de schuld die niet specifieke genoeg een scan heeft aangevraagd en klaar zijn ze. Zolang ze niets behandelen en mensen vrijwillig dit product afnemen, is het vrij lastig aan te pakken.

Met enige regelmaat komen de nadelen en mogelijke gevolgen van dit soort praktijken in de media trouwens. Er wordt gewoon niet erg veel mee gedaan. Net als dit bedrijf is veroordeeld om reclame die niet waar te maken is, maar dat vele reagluurders van Karin duidelijk niet deert om enthousiast te blijven :)

» Posted By CiNNeR On February 17, 2012 @ 02:55

@Karin(151): ah je hebt gelijk, mijn excuus.

@Tartarus: “Subjectief taalgebruik: Wat is het nou? Een full body scan? of enkele onderzoeken tezamen?”

Dan moet je even de site opzoeken van het bedrijf waar het over gaat. Dan zie je dat met een ‘full body scan’ gedoeld wordt op een kleine verzameling van enkele onderzoeken. Je kan wel zeggen dat het bedrijf gebruik maakt van misleidende woorden, het beeld wat de woorden ‘full body scan’ oproepen verschilt nogal van het werkelijk inhoudt en wat het werkelijk inhoudt is zo volledig niet.

“Van een full body scan mag je verwachten dat dit slechts en alleen een momentopname is van je algemene gezondheid en dat je op dat moment “gezond” bent.”

Wat wil je daar mee zeggen? Mensen met bijzondere of minder voorkomende aandoeningen zijn in feite ‘over het algemeen’ gezond?

Dat er veel misstanden zijn in de reguliere zorg ben ik direct met je eens. Dat zegt echter niet dat dit soort bedrijven wel of niet juist te werk gaan.

@HenK: In verband met de reclame kan je het beschouwen als kwakzalverij. Een eerlijk gezegd denk ik niet dat Prescan voortaan zal gaan adverteren met “per toeval zou er iets gevonden kunnen worden maar we zien net zo makkelijk van alles over het hoofd”

» Posted By CiNNeR On February 16, 2012 @ 03:28

@Tartarus(142): Je begrijpt hopelijk wel dat Karin niet letterlijk bedoelt dat een tumor van minder dan twintig centimeter over het hoofd gezien zal worden, het betreft hier een stijlfiguur (de overdrijving). Ga daar dan ook niet over discussiëren. Het punt is duidelijk, kleine tumoren zijn moeilijk zichtbaar te maken, des te meer als er geen richting is om naar te zoeken.

“Nee, dat is niet het geval, want zoals u ook al opmerkt moet een goede full body scan altijd maatwerk zijn; om dit als oppervlakkig te omschrijven weet men blijkbaar niet wat een full body scan inhoudt…

Een patiënt/klant kan aangeven waar (misschien) “probleemgebieden” zijn naar aanleiding van ziektes die in de familie voorkomen.”

Welnee, maatwerk is iets wat huisartsen en specialisten leveren of tenminste horen te leveren. Enkele onderzoeken tezamen aanbieden en pretenderen daaruit te kunnen concluderen of iemand gezond is of iets mankeert, dat is gewoon liegen dat het gedrukt staat. Het gaat immers ook niet om mensen die met een zeer gerichte vraag een gericht onderzoek aanvragen zoals Cor Bosman heeft gedaan maar om de klachtenvrije mens die geen vermoeden heeft van gezondheidsproblemen die willekeurig wat onderzoeken laat verrichten zonder dat de laborant/arts, cliënt weet waar naar gekeken moet worden.

Je bent het er mee eens dat de geboden onderzoeken lang niet alles op kunnen sporen. Dan weet je dus ook dat de claim dat iemand weet dat hij/zij volkomen gezond is als er niets uit de ‘full body scan’ is gekomen, ontzettende onzin moet zijn. En dat is de definitie van kwakzalverij, het verkopen van onzin alsof het medisch relevant is.

Overigens is kwakzalverij niet een columniste/schrijfster die gebruik maakt van stijlfiguren.

» Posted By CiNNeR On February 14, 2012 @ 01:10

@Karin: we zijn het roerend eens. Maar ik vrees dat er genoeg mensen zullen blijven die zich veilig wanen na een bodyscan en positief reageren op de reclame.

@Tartarus(128): Heb je de site van dit bedrijf eigenlijk opgezocht? Want met ‘bodyscan’ wordt niet letterlijk een scan bedoeld maar een kleine verzameling van onderzoeken (waaronder een aantal ‘scans’)

Alleen daaruit kan je al concluderen dat het een ‘oppervlakkige’ manier van kijken is. Er is immers gekozen voor een aantal onderzoeken die een aantal aandoeningen boven zouden kunnen halen. Er zijn duizenden onderzoeken meer die er niet worden uitgevoerd en evenzoveel aandoeningen die niet uit hun onderzoeken te halen zijn. Zoals ik er elk jaar een ‘body scan’ had kunnen laten doen en geen van mijn aandoeningen zichtbaar gemaakt had kunnen worden, simpelweg omdat deze alleen zichtbaar te maken zijn met andere onderzoeken dan onder deze ‘bodyscan’ vallen.

Daarnaast predikt Karin niet bepaald een geloof. Elke arts en wetenschapper zal je kunnen vertellen dat diagnosticeren een vak apart is. Er wordt gekeken naar een samenspel van klachten, afwijkingen en de onderlinge verhouding tussen die afwijkingen. Afwijking a zonder afwijking b betekent niets, afwijking a met afwijking b wel, en voeg afwijking c er aan toe en we hebben het over weer iets anders.

Ander voorbeeld: voorstadium baarmoederhalskanker is niet te zien op een echo, MRI of andere scan. Het is zichtbaar te maken door het nemen van een uitstrijkje. Pas als het voorstadium ver voorbij is en er werkelijk een zichtbare tumor gevormd is, zal deze wellicht te zien kunnen zijn op een van de scans.

Waarom denk jij dat de reclame codecommissie deze reclames mogen betitelen als vals en misleidend, tot en met hoger beroep aan toe?

» Posted By CiNNeR On February 13, 2012 @ 04:51

Overigens doelde ik met ‘angst’ niet op angst voor een diagnose. Ik doel op angst dat een arts te weinig geïnteresseerd is of zich er te gemakkelijk vanaf maakt en daarmee de angst dat allerlei niet of te laat wordt opgespoord, met alle gevolgen van dien.

Angst die ik in stevige vorm bezit maar nog steeds meen ik dat de full body scan voor mensen die klachtenvrij door het leven gaan, onzin is.

» Posted By CiNNeR On February 12, 2012 @ 01:48

@Eve: een volledige bodyscan wil zeggen dat er echo’s, MRI’s en indien gewenst maag/darm onderzoek wordt verricht zonder enige aanleiding. Daarbij wordt beweerd dat al wat ernstig is – dus niet alleen kanker zoals mensen hier lijken te denken maar ook van hartfalen tot darmpoliepen – gevonden kan worden. Dat is dan meteen het sleutelwoord, een scala aan ziektes kan net zo makkelijk over het hoofd gezien worden omdat er geen clue is waar naar gezocht wordt (spreekwoordelijke zoeken in een hooiberg zonder te weten of je naar een naald of een paperclip zoekt) en even zoveel aandoeningen zullen met deze scans geheel niet zichtbaar gemaakt kúnnen worden.

Wel even wat anders dan een jaarlijks mammografie voor vrouwen in risicogroepen waar immers niet gekeken wordt of er een hartaanval te gebeuren staat of er een ontsteking in de maag te vinden is.

De schijnveiligheid bestaat er uit dat het gaat om een momentopname. Wat wil zeggen dat iets wat maandag niet gevonden wordt, de vrijdag er op zou kunnen beginnen met ontwikkelen. Ook schijnveiligheid omdat de indruk gegeven wordt dat alle aandoeningen of tenminste de ernstige gevonden zullen worden. Wat gewoon niet waar te maken is. (Weten ze zelf blijkbaar ook, je krijgt op het door hun gezond bevonden hart gedrukt vooral te blijven letten op klachten of ongemakken en dan een arts te bezoeken).

Voorbeeldje, vorige week is bij mij – zo’n 39 jaar te laat – een spierziekte vastgesteld. Die was met geen mogelijkheid vast te stellen geweest met de onderzoeken die onder de ‘full body scan’ vallen, hadden mij geen eerdere diagnose opgeleverd maar wel een flinke bak geld gekost.

» Posted By CiNNeR On February 12, 2012 @ 01:43

@Cor Bosman: feit blijft toch dat jij met een specifiek probleem gericht een scan hebt aangevraagd waar Karin schrijft over de klachtenvrije mens die aangepraat wordt dat er misschien toch een ziekte zal zijn en de body scan dat zal vinden.

Dan doet het er ook niet toe dat de artsen die er werken wellicht fantastisch goed zijn. Persoonlijk vraag ik me zelfs af hoe goed een arts is, als hij zich laat betalen voor een duur middel wat slechts schijnveiligheid verstrekt.

» Posted By CiNNeR On February 10, 2012 @ 04:02

@Sjaak(52)
“Waar ik in dit verband ook aan denk zijn de mensen die mensen met kanker gezien en/ of zelf(s) begeleid hebben. De aanblik van mensen met kanker kan vaak werkelijk vreselijk zijn. De impact daarvan op mensen is ook niet of nauwelijks onderzocht.”

Er zal toch wel eens onderzocht zijn welke impact dat op mensen heeft?

» Posted By CiNNeR On February 10, 2012 @ 03:52

@Juzo: (23): als het een teken is dat de reguliere zorg te veel steken laat vallen – wat naar mijn mening zo is – dan gaat het natuurlijk juist gezondheidszorg en politiek aan.

@Sjaak(24): ik doel eigenlijk meer op de groep mensen die niet gezien zijn of worden in de medische zorg of een of meer medische missers achter de rug hebben.

Daar is angst ook de hoofdmoot maar de ellende is dat deze angst niet bestempeld kan worden als misplaatst. Immers zijn er al slechte ervaringen in de zorg met als gevolg een nogal laag vertrouwen in de gemiddelde arts. Deze groep zal – denk ik – vatbaarder zijn voor alternatief of zaken als de full bodyscan.

Ben ik het met je eens, de full body scan zal hooguit per stom toeval iets op kunnen leveren. Bovendien is er het risico dat een persoon zich veilig waant omdat hij/zij een bodyscan heeft ondergaan, waar allerlei niet zichtbaar gemaakt kan worden met de scan en de scan slechts een momentopname is.

» Posted By CiNNeR On February 09, 2012 @ 02:35

Denk dat Cor wel een punt aangeeft met betrekking tot het waarom er een publiek bestaat voor allerlei vormen van kwakzalverij. Namelijk dat een groeiende en reeds grote groep mensen geen vertrouwen heeft in de huisarts of specialist. Te vaak blijkt weer dat aandoening X en ziekte Y voortdurend over het hoofd gezien worden of niet of verkeerd worden behandeld. Of zoals Cor zelf gericht een scan, MRI of een ander onderzoek aanvragen in Duitsland of België om zelf maar aan de arts te kunnen bewijzen dat er wel degelijk iets verkeerd is.

Nu denk ik dat deze mensen doorgaans niet werkelijk geholpen zijn met kwakzalverij zoals een preventieve bodyscan. Het zou wel fijn zijn als reguliere zorg niet alleen geluiden van afkeuring zou laten horen maar ook eens zou kijken wat mensen/patiënten drijft steeds vaker naar de alternatieve hoek te stappen.

Ben overigens niet bepaald objectief in deze.

» Posted By CiNNeR On February 08, 2012 @ 01:55

Dik

Die Juzo. Comfortabel babyboomer die menen het land opgebouwd te hebben maar tegelijkertijd het systeem hebben opgesoupeerd. Iemand die beloond wenst te worden voor de mazzel een goed gestel te hebben.

Je kan opgelucht ademhalen Juzo. De chronisch zieken en gehandicapten worden genaaid waar ze bij staan.

» Posted By CiNNeR On February 03, 2012 @ 03:36

ndersjant: Helaas is dat ook het meest kostbaar tegenwoordig.

» Posted By CiNNeR On February 03, 2012 @ 03:33

Vrees overigens dat er niet veel zal veranderen. Sinds het bureau van de Voeding besloot dat een of ander fruitdrankje zeer gezond zou zijn en product van het jaar werd, terwijl bleek dat het barstensvol zat met suiker en het weinig fruit bevatte, is wel duidelijk dat de overheid zo’n goed raadgever niet is. Waarschijnlijk komt er een vettax en worden her en der premies verhoogd. Helpt niets maar levert weer wat geld op.

» Posted By CiNNeR On February 02, 2012 @ 04:06

@Karin: Ja echt waar. De karnemelk moest op herinnering maar de half volle melk staat hier standaard in de ijskast, met logo en al. Dat wil zeggen van Campina, weet niet of het voor andere soorten halfvolle melk ook zo is (ga van de week even kijken). Het staat ook wel op soorten yoghurt (in elk geval de magere, ook al van Campina, sponsor zei u?), kwark en nog wat normalere producten. Het zegt evengoed niets, immers staat het ook op chips, Knorr wereldgerechten (niet allemaal, de ‘gezondste’ hahahaha), fruitdrankjes vol toegevoegde suikers en noem maar een dwarsstraat.

Ben het helemaal met je eens verder. Toch zeker als je bedenkt dat een toilet in de trein (Sprinter) niet kan maar een snoepautomaat in een bus wel?! Om het inderdaad niet te hebben over schoolkantines, sportkantines etcetera.

Jammer is ook dat ‘gewoon’ redelijk onbewerkt voedsel zo verkrijgbaar niet meer is tegenover voedsel met minder suiker dus extra vet of minder vet en bakken vol suiker, tal van zoetstoffen, bakken zout of alles gemengd. Heb soms moeite om gewoon een pak magere yoghurt of ouderwets vla te vinden tussen alle room, extra gevulde, half om half kwarkyoghurt met slagroom en een toefje vla er in producten. Onlangs kon ik in een mega supermarkt geen volkoren macaroni krijgen maar wel allerlei vormpjes witte pasta in dertig soorten en maten. Zag nu zelfs eieren met extra omega weet ik veel, toegevoegd via de kip.

» Posted By CiNNeR On February 02, 2012 @ 04:03

Ja! Ik heb een ‘kies bewust’ logo op melk (Halfvol van campina) en karnemelk zien staan.

Wat me ook opviel was de mededeling: ‘diëten heeft geen enkele zin, we moeten meer bewegen’. In mijn ogen totaal absurd aangezien mensen met een mooie lijn en slecht eten net zo goed hun cholesterol kunnen verknallen en groter risico op diabetes hebben.

» Posted By CiNNeR On February 01, 2012 @ 03:09

«« Back To Stats Page