Beerput Nederland

kaart vervuilde plekken in NL‘In twintig jaar tijd hebben we nog nooit zoveel boze en wanhopige reacties gehad als op Beerput Nederland’, meldde KRO/NCRV op Twitter. Die onthutsing was terecht. Ik heb die documentaire nu al drie keer gezien, en ben nog steeds ondersteboven.

Beerput Nederland laat zien dat het ruimhartige vertrouwen waarmee de overheid de industriële afvalverwerking in Nederland al decennia achtereen tegemoet treedt, volkomen misplaatst is. De bedrijfstak is inmiddels te vaak op moedwillige, schrikbarende, milieuverwoestende fraude betrapt om ooit nog op enige coulance, van wie dan ook, te mogen rekenen.

Juist daar werd de documentaire echt schrijnend: het kan de overheid maar bitter weinig schelen wat die sector uitvreet. Beerput Nederland inventariseerde nauwgezet hoe de kosten van vervuiling, fraude en nalatigheid op de samenleving worden afgewenteld, terwijl de betrokken bedrijven ondertussen zelf gretig subsidies en winst opstrijken. Ondertussen kijkt de overheid opzettelijk de andere kant op. Frauduleuze afvalverwerkers konden zonder vergunning aan de slag, terwijl de overheid bezuinigde op controle en handhaving, of onderzoek expliciet dwarsboomde.

De Moerdijk-affaire is emblematisch. Shell wilde in 1967 een nieuwe raffinaderij hebben en dreigde die in Antwerpen te bouwen. Onder het mom van ‘behoud van werkgelegenheid’ verkocht de regering Shell een gebied van 2000 hectare bij de Moerdijk, voor twintig gulden. Alsof dat niet volstond, baggerde de overheid met publieke gelden vervolgens de waterwegen tussen de Moerdijk en de Rotterdamse haven uit, legde spoor- en snelwegen aan, en gaf Shell een bonus van 12,5 miljoen gulden subsidie. En Shell mocht meteen aan de slag, nog voor er enige vergunning was verstrekt.

Effect op de lokale werkgelegenheid? Nul. Shell huurde goedkope Franse seizoenarbeiders in als werkvolk, en duurbetaald Randstadpersoneel voor de sjiekere klussen. Kosten voor de lokale gemeenschap? Fenomenaal. Toen de raffinaderij vijftien jaar later werd opgegeven, bedroeg de last van de inmiddels zwaar vervuilde en onverkoopbare grond zo’n 200 miljoen gulden. De overheid legde genadiglijk 110 miljoen op tafel, en liet het arme Moerdijk de rest van de rekening ophoesten. Ze moesten betalen voor iets dat ze door de strot was geduwd, en dat ze nooit een cent had opgeleverd.

Het bedrijfsterrein bij de Moerdijk werd nadien door de ene na de andere frauduleuze afvalverwerker uitgebaat, terwijl de overheid opzichtig de ogen afwendde. In de Tweede Kamer riep Rutte expliciet op tot minder regels en minder controles: al die rompslomp zou bedrijven maar jammerlijk beknotten. Inmiddels heeft de milieu-inspectie driekwart van haar mankracht ingeleverd.

Bedrijven worden ruimhartig gesubsidieerd. Maken ze winst, dan steken ze die in eigen zak, maar verliezen wentelen ze af op de samenleving. Niettemin vertrouwt de overheid bedrijven meer dan ze haar eigen burgers vertrouwt.

Author: Spaink

beheerder / moderator

16 thoughts on “Beerput Nederland”

 1. Niet de politiek maar het bedrijfsleven regeert, wereldwijd al ik weet niet hoe lang. Soms wordt dat even heel duidelijk zichtbaar. Zoals de 1,4 miljard om divident belasting af te schaffen of documentaires als deze. Om heel mismoedig van te worden.

 2. Zolang ambtenaren nooit strafrechterlijk kunnen worden aangesproken op door hun bedacht beleid cq uitvoering daarvan blijft het dweilen met de kraan open.
  Baan voor het leven en vrij experimenteren voor het eigen CV met andermans geld. En inderdaad “zelfregulering” is een wassen neus, blijkt keer op keer. Kapitalisme is het beste van slechten, maar zonder degelijke remmen vliegt het gierend uit de bocht, dat heeft de historie meerdere malen bewezen.

 3. dat heet een “terugtredende overheid”, dat verhaal over shell stinkt echt alle kanten op maar hetzelfde is gaande in het noorden met de gaswinning, het gaat letterlijk ten koste van de gewone burgers

 4. Het treurigste is dat de reportage deels uit oud nieuws bestaat. We hebben van al die schandalen weinig geleerd. Even wordt het opgepakt door de media. Even reageren de burgers furieus en daarna gaat men over tot de orde van de dag.

 5. Als een beerput stinkt dan doet men er snel een deksel op. Ik geef ook dít onderwerp een week. Daarna hebben we het er niet meer over. Trouwens, de feestdagen komen eraan. We gaan dan met ons allen flink veel afval verwerken en massaal zwavel lozen in het luchtruim. Als dat maar goed gaat.

 6. Wat ik nog te weinig lees bij dit soort verhalen is het wijzen op de domheid van het vervuilen van het milieu. De veroorzakers van de vervuiling van lucht, water en aarde beseffen kennelijk niet dat het ook HUN lucht, water en aarde betreft en dat ze er zelf ook last van zouden kunnen krijgen. En dat voor geld en aanzien.
  Het ergste is dat we van deze aarde (in grote lijn) een paradijs kunnen maken en we dat niet doen omdat we geld belangrijker vinden, dat is toch buitengewoon dom van al die industriëlen, bankiers, politici en ambtenaren! Ofwel, alsof ze zeggen : “Kijk mij eens rijk zijn en aanzien hebben, wat kan mij dat paradijs van anderen schelen, ik vlieg wel naar mijn eigen paradijs ergens ver weg en woon lekker midden in het bos. En mijn kinderen dan? Zo slim ben ik dan weer niet, dat ik besef dat die het zeer moeilijk gaan krijgen door de rotzooi die ik er van maak.”
  Vind ik merkwaardig. En dus vooral dom.

  Berrij de Haas

 7. Trackbacks & Pingbacks 1 From de mens wikt en God beschikt – Belch Journal, in Slow Motion naar de Eindtijd on 15 Dec 2017 at 15:37 ¶
  “… naar Cambodja. De uitstoot van zo’n vlucht is gelijk aan die van een jaar auto rijden.”

  Dit is dus klinkklare onzin. Op de hoeveelheid peut die één zo’n ongedempte, niet van katalysator voorziene straalpijp per seconde uitbraakt kan ‘n klein uitgevallen kut-Koreaan of -Japanner zowat honderd kilometer afleggen.

  Derhalve kost taxiën van incheckbalie tot begin startbaan nèt zoveel brandstof als die forens met zeven dagen per week 2 uren karren op ‘n heel jaar verstookt.

  De mens wikt maar God heeft – in tegenstelling tot de meeste mensen – géén vier voor wiskunde… .. .

 8. Eindelijk, het werd tijd zeg. Maar nu is er dan niemand minder dan kamerlid Frank Wassenberg die de onderste steen naar boven gaat halen. Dit is de man die door afwezigheid bij de stemming het initiatiefwetsvoorstel over het doneren van menselijke organen een nipte meerderheid in de Tweede Kamer bezorgde. Echt een man die zijn verantwoordelijkheid neemt en nu dus de onderste … etc.

 9. Het was en is ook zo al jaren jaren jaren lang geleden dat de aarde helemaal niet meer schoon is door ons allemaal, ja Mensen maken het alles kapot dan de aardelief! Iedereeeeeeen weeeet heeeel goed waar je aan begint, niemand doet er wat aan! Politiek doet er zelf ook noooooooooiiiiit wat aan!!!!
  Heb bijna 1 jaar bij papierprikploeg tijdelijk gewerkt in 2008 ) bij Valkenburg aan de Geul , zo vuil als wat je elke dag ook zag. Waar gaat ie dan heen? Ja hoor naar afvalbergen gooien, opruimen doen ze ook niets zoveel meer. Overal dumpen in de aardbol. Nu werken ze ook een hele hoop bergen langs Brunssum-landgraaf veel bosgebied alsof er ergens af moest breken voor nieuwe wegen, klopt ook helemaal. Maar de rest van afval huppakee erin doen, ja hoor onder de enorme bergen opstapelen met natuurgrond, bijna ongezien, maar je wist als mens ook toch al beter. Die werkers doen zelf ook geen mond open. Alle vuile afval naar brandfabriek sturen is alsmaar de enige optie, denk ik.

 10. De onderwereld heeft georganiseerde misdaad en de bovenwereld georganiseerde corruptie. Dit is op vele vlakken zo (ook mbt tot medische misdaad), omdat de overheid haar grondwettelijke plicht op bescherming van de burger (op basis waarvan zij haar rechts- en geweldsmonopolie claimt) uitbesteed aan de sectoren zelf en daarbij ook nalatig is er op toe te zien of die controle en handhaving ook werkelijk wordt uitgevoerd (bron: Mr. Pieter Van Vollenhoven). Daarbij komt dat het beroepsgeheim op de eerste plaats dient ter bescherming van het elan van de beroepsgroep boven het belang van de cliënt/maatschappij. Die combinatie resulteert in belangenverstrengeling (en dus corruptie alom). Kamervragen nadien zijn theater, het probleem bestaat al heeeel lang en dusver veranderd er niks. Wel goed dat zo’n docu het weer eens onder de aandacht brengt, zodat de burger er weer even aan herinnerd wordt. Maar het belangrijkste is: wat gaan de lange termijn gevolgen worden van deze roofbouw en -dump op moeder aarde???

 11. Het havenslib, d.w.z. de bagger die van de rivierbodem werd/wordt gehaald komt van de bodem van Het Riool van Europa zoals de Nieuwe Waterweg ook wel genoemd MAG, nee, MOET worden. IK moet het afvoerputje altijd ZELF opruimen en netjes schoon achterlaten. De bedrijven die de hele loop van de Rijn gebruiken als rioolbuis behoeven WIJ echt niet dankbaar te zijn. Ben ik ook niet. Tegelijk woon ik aan die Waterweg – het ECHTE water is daar al lang weg m.i. – waar ook het waterzuiveringswater uit de Rijnmond in uitkomt. Ik vervuil dus mede, met velen om mij heen. Vraag: ZIJN wij allen deel van de evolutie, de ontwikkeling van de mens, die brengt dat wij allen aan ons einde werken? Wellicht een JA dus. Of ik DAT wil? Nee. Maar ook ik ben erin gerommeld. Kijk, wanneer je vanaf Schiphol mocht vertrekken – of er gaat landen – bij een misschien net genoeg heldere lucht door de rook van De Rijnmond eens naar beneden! Kijk dan vooral hoe, met name bij laag water, een enorme krul met vuil water zich vanaf Hoek van Holland in noordelijke richting langs de Hollandse kust (waar in de zomer gezwommen en dergelijke wordt..) helemaal naar Scheveningen beweegt. Daar ga je van huilen, net als ik. Of NIET. Wanneer je bijvoorbeeld steeds vaker gaat denken: Dit is OOK evolutie, maar een ontwikkeling van de mensheid die kennelijk NIET meer te stuiten is omdat de korte termijn economische resultaten zwaarder worden gewogen en geacht DOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN (..buiten de bewoners die ongeïnformeerd en te vaak ook ongeïnteresseerd..) dan de effecten ervan op het kúnnen blijven doen voortbestaan van een wel gezonde leefomgeving. Niets meer kopen, niets meer gebruiken, geen energie gebruiken…eigenlijk ons HUIDIGE bestaan opgeven WIL en DOET alleen hij of zij die de zin van een lange termijn leven en resultaat wil blijven zien. En…dat zijn NU (nog) te weinigen. Wanneer de planeet als MOEDER van de natuur de mens dingen gaat laten zien (..wat al zichtbaar is voor hij en zij die zien wil..) die diezelfde mens NIET meer kan terugdraaien weten wij waar we aan toe zijn. 1 vraag: IS het al te laat of..?

 12. Dit is toch verschrikkelijk, we leven allemaal in een leugen en laten anderen opdraaien voor het vergif wat het oplevert en die anderen maken er maar een potje van, zou jij ook weten waar je er mee naar toe moet?? Kom op nou, we doen het allemaal zelf, we zijn allemaal geïndoctrineerd over hoe het leven zou moeten zijn en laten ons leiden door mensen die geen bal geven om WERKELIJK leven, ze willen alleen maar hun zakken vullen en zien ons nu als ongedierte, we verdrinken in ons eigen gif en zij hebben geld zat voor mooiere oorden, tot we alleen dood zijn en de aarde weer een woeste natuur zal worden, hun paradijs, ze willen ons allemaal dood, het kan ze geen zak meer schelen, tot die tijd rommelen we nog wat aan in ons zogenaamde systeem waarin we het toch zo goed hebben, het stinkt aan alle kanten, als je het nu nog niet ruikt!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.