Beste meneer Rutte,

advertentie VVDGisteren riep u per advertentie alle Nederlanders op om onze vrijheden en normen te verdedigen. Wie zich daar niet aan wil conformeren kan volgens u het land maar beter verlaten. ‘Doe normaal of ga weg,’ schreef u.

Is het niet wat vreemd dat u, nota bene een kopstuk van een van Nederlands grootste politieke partijen, zo het hele concept overboord zet van burgers die zich politiek verenigen juist teneinde een nieuw concept van ‘normaal’ ingang te doen vinden? U roemt bijvoorbeeld de gelijke behandeling van mannen en vrouwen die in Nederland bij wet is vastgelegd, als een nationale waarde.

Ik hoef u er vast niet aan te herinneren dat nog tot op driekwart van de vorige eeuw de achterstelling van vrouwen, op werkelijk alle vlakken, door menig Nederlander als volstrekt ‘normaal’ werd gezien? Het is uitsluitend aan de politieke opstand van vrouwen te danken, en aan de hartelijke steun die een groep mannen hen bood, dat die norm uiteindelijk radicaal is veranderd. Maar nog steeds kennen we in Nederland een politieke partij die bitter weinig moet hebben van vrouwenrechten: de SGP. Moet de SGP wat u betreft ook maar uit ons land vertrekken?

U spreekt over onbeschoftheid in het verkeer, uitjouwen van vrouwen in korte rokken, pesten van scholieren en homoseksuelen lastigvallen. Maar uw hele brief heeft als ondertoon dat ‘echte’ Nederlanders zulke dingen niet doen, sterker, dat de waarden van ‘echte’ Nederlander door buitenstaanders en nieuwkomers bedreigd worden. U suggereert dat het alleen migranten en vluchtelingen zijn die zich aan zulk onuitstaanbaar gedrag schuldig maken.

Nergens noemt u types als de witte man die publiekelijk opriep een vrouw te verkrachten die de komst van vluchtelingen verdedigde, met zijn gescandeerde ‘daar moet een piemel in!’ Hoeft hij het land niet uit? Zondert u hem wellicht uit omdat hij geen migrant of vluchteling is?

Hoe zit het met de rechtsextremistische clubjes in Nederland, die demonstranten bedreigen en varkenskoppen bij moskeeën afleveren? Mogen zij hier blijven, of kunnen zij wat u betreft maar beter vertrekken? De minister uit uw eigen gelederen die geregeld liegt dat het gedrukt staat: bent u die niet liever kwijt als Nederlander? (Misschien kunt u hem om te beginnen uit het kabinet te zetten. Uw partij verdedigt immers ‘nette’ normen en waarden?)

En hoe zit het met vluchtelingen die graag naar Nederland willen komen, juist omdat zij het niet ‘normaal’ vinden dat hun eigen regering ze afschiet, hen discrimineert, onderwijs en huisvesting ontzegt? Zij zoeken juist ónze normaliteit: ze zouden dolblij zijn zich Nederlander te mogen noemen, en snakken naar de veiligheid en vrijheid die u zo zegt te verdedigen. Maar juist hen legt u zware toelatingseisen op. Is dat niet meten met twee maten?

Ik vrees, meneer Rutte, dat u eigenlijk bedoelde te zeggen: Nederland moet weer van ‘ons’ zijn – van Nederlanders.


Aantal reacties: 42