Geldgat

Waar is al dat geld bezuinigde geld eigenlijk gebleven, vroeg Theodor Holman zich gisteren af. Er is ingrijpend gekort op uitkeringen en pensioenen, op personeel, organisaties en voorzieningen; je zou denken dat nu ergens een surplus moet zijn ontstaan. Weliswaar niet bij de individuele burgers, het is immers hun werk en inkomen waarin is gesneden; maar de overheid moet toch weer over een aardige berg geld beschikken, waaruit we collectief kunnen putten?

Maar het gewonnen geld lijkt nergens terug te vinden.

Hoe dat in zijn werk gaat, werd diezelfde dag helder geïllustreerd door het relaas van V&D. Samen met de Bijenkorf, de Hema en anderen vormden ze Maxeda, dat in 2004 werd overgenomen door risicobelegger KKR. Binnen het jaar deed KKR al het vastgoed van Maxeda van de hand en boekte daarmee de lieve winst van 1,5 miljard euro, wat meer was dan het hele overnamebedrag. Vervolgens splitste KRR de dochters af: M&S Mode, de Bijenkorf, V&D, de Hema en Hunkemöller werden elk apart en met winst doorverkocht.

De resultaten? Alle bedrijven – die de panden eerder in eigen bezit hadden – moesten voortaan huur aan externe bedrijven betalen; er is jarenlang niet in de ketens geïnvesteerd; een aantal dochters tobt met grote schulden. Ze zijn leeggeplukt: KKR stak geen cent in het bedrijf, en boekte met de opsplitsing en uitverkoop van Maxeda in korte tijd twee miljard euro winst.

Gisteren maakte V&D bekend dat het bedrijf drastisch moet bezuinigen: de salarissen gaan geforceerd omlaag, en ze eisen huurverlaging van de pandeigenaren, anders gaan ze over de kop. Waar dat geld blijft? Dat dondert in een bodemloos gat: het derft de schulden waarmee KKR het bedrijf heeft opgezadeld.

Het is hetzelfde kunstje als APAX eerder met het krantenconcern PCM heeft uitgehaald: de zaak overnemen, uitbenen, in stukjes doorverkopen, wegrennen met de winst en het slachtoffer met de schuldenlaten zitten. Het is hetzelfde kunstje als de banken met de crisis hebben geflikt: anderen laten opdraaien voor hun verliezen, terwijl ze de winst konden houden. Wat weer hetzelfde kunstje is als de pensioenfondsen met Griekenland hebben uitgehaald: zwakke leningen laten afkopen door een sterk Europa, en de Grieken met de troep laten zitten.

Waar al dat geld blijft? Bij de mensen die er al meer dan genoeg van hadden. Een Oxfamrapport van januari 2014 toonde aan dat 95% van alle groei in de Amerikaanse economie sinds 2009 bij de rijkste 1% van het land terecht is gekomen, terwijl 90% van de overige bevolking armer is geworden.

We leven niet in een economische crisis. We leven in een economische herstructurering, en dat bezuinigde geld, Theodor, zie je nooit meer terug. Het is verdwenen in de zakken van de hedgefunds.

Als ik Griek was, had ik ook op Syriza gestemd. En ik hoop dat hun nieuwe premier Piketty als beleidsadviseur inhuurt. Die wil dat vast wel onbezoldigd doen.

Author: Spaink

beheerder / moderator

23 thoughts on “Geldgat”

 1. ==Waar al dat geld blijft? Bij de mensen die er al meer dan genoeg van hadden. ==

  Of wat schijnbaar legaal weggesluisd is door industrieen, die je vergeten bent, maar die haarfijn verstrengeld zijn met die je al genoemd hebt: die van de massa immigratie/integratie en de ons op steeds hogere kosten drijvende duurzaamheids sprookjes en alles wat daaruit voortspruit en daaraan vastzit.

  Heftig politiek incorrect, ik weet het, maar als je in die hoek zit waar de klappen vallen, voel en zie je dat elke dag weer en valt de neiging op Wilders oid te stemmen nauwelijks te weerstaan.

 2. Q: “Waar is al dat geld bezuinigde geld eigenlijk gebleven?” (Bevat allereerst een editfout.)

  Dit is een nogal domme vraag. Bezuinigd geld wordt immers juist niet uitgegeven, dus het blijft ook nergens. In principe is het totaal aan uitgaven van geld lager, dat is immers het doel van bezuinigen? Wel is sprake van een oneerlijke verdeling van die bezuinigingen.

  Je stelling: …”je zou denken dat nu ergens een surplus moet zijn ontstaan. Weliswaar niet bij de individuele burgers”… is ook onjuist.

  Er is een heel léger individuele burgers die een surplus ontvangen: diegenen die al sinds jaar en dag van de hypotheekrenteaftrek profiteren. En daarbij krijg je meer, naarmate de waarde van je huis hoger is, dus je hypotheek hoger moet zijn en dat kunnen alleen de rijkeren zich permitteren. Dus hoe rijker je bent, hoe duurder huis je kan kopen, hoe meer je krijgt.

  En je zou kunnen zeggen dat als de hypotheekrenteaftrek niet zou bestaan, dat de woonlastenondersteuning dan beter en rechtvaardiger zou kunnen zijn. Dan zouden huurders en huiseigenaren eenzelfde bedrag kunnen krijgen, afhankelijk van hun inkomen en niet afhankelijk van hun uitgaven.

  Het geld dat wordt uitgegeven aan hypotheekrenteaftrek, komt hoofdzakelijk bij de bouwondernemingen terecht. Je weet wel, die lui die (zeg) tegen de 30 miljard hebben gefraudeerd en daar maar 800 miljoen boete voor hebben gekregen, waarvan ze 500 miljoen in BV’s hebben gestopt die ze failliet hebben laten gaan. Dat is 29,7 miljard winst. Fraude die legaal geworden is, doordat ze dat bedrag niet hebben hoeven terug betalen.

  Verder vinden er verschuivingen plaats richting (bijvoorbeeld) de JSF, die al verouderd is tegen de tijd dat hij in gebruik genomen kan worden: er zit immers nog een piloot in! Maar niet getreurd, tegen die tijd hebben legioenen er geld aan verdiend, geld van de burgers uiteraard.

  En zo zijn er veel meer groepen die lustig uit de ruif van de overheid snoepen, meestal gevoerd door de VVD.

  Dus: bezuinigd geld kan je niet terugvinden, tenzij je concreet kan aantonen dat de letterlijke bedragen – bijvoorbeeld van de bezuinigingen op de zorg of kinderopvang – naar bijvoorbeeld de JSF doorgesluisd zijn. Maar die directe connecties zijn er niet, want alles wordt vanuit de grote pot verdeeld. Geld gaat niet van ministerie x naar ministerie y. Dus heel direct is niet vast te stellen waar ‘bezuinigd’ geld naartoe gaat, dat kan alleen indirect. En dan nog alleen maar, als het totaal hetzelfde is gebleven.

  Maar goed, ik heb het hier over de overheid, want daar denk ik in eerste instantie aan bij het woord bezuinigingen.

  Jij komt dan met voorbeelden uit het bedrijfsleven en dan denk ik dat meneer KKR het gewoon slimmer heeft gedaan dan meneer Maxeda, want wat meneer KKR heeft gedaan, dat had meneer Maxeda zelf natuurlijk ook kunnen doen en dan hadden ze het geld in eigen zak gehouden en van de beleggingsopbrengsten daarvan de huur van hun panden kunnen betalen. Eigen bezit is tegenwoordig heel gevaarlijk, want de waarde ervan kan zomaar in mekaar donderen.

  Waarom denk je dat de VVD iedereen aan een eigen huis wil hebben? Dat is omdat de waarden daarvan nu nog vrij hoog liggen en er dus vrij hoge hypotheken moeten worden afgesloten. Maar denk je nou heus dat meneer de bank straks zegt: Aààààch mevrouwtje of meneertje, wat jammer nou dat uw huis nog maar de helft waard is, maar ja, uw hypotheek blijft toch echt even hoog, afspraak is afspraak.

  En wie zegt mij dat niet dezélfde mensen achter KKR en Maxeda zitten? Want degenen die Maxeda aan KKR hebben verkocht, zullen er toch ook niet slechter op geworden zijn? En ja, nu gaan ze natuurlijk bij de staat aankloppen voor ondersteuning om te voorkomen dat al die zielige werknemers op straat komen te staan.

  Janus.

 3. Janus, de eerste vragen in de column komen -zoals gezegd- niet van mij, maar van Theodor Holman. En als Maxeda hetzelfde had gedaan als KKR, was het effect hezelfde geweest: de onderneming utgeknepen en leeggebloed, de werknemers op straat, en de eigenaars nog rijker dan ze al waren.

  Je mist de pointe van de column: er is een herverdeling van rijkdom gaande, waarbij overheden burgers met schulden worden opgezadeld en bedrijven en investeerders de winst nemen.

 4. Pingback: Geldgat - Sargasso
 5. Karin,

  Het is me beslist niet ontgaan dat de vragen van Holman waren – overigens een gewaardeerd vriend van jou, als ik me goed herinner – maar jij nam ze over en trachtte ze te beantwoorden. Ik had niet de indruk dat jij het hem oneens was. Maar die vragen waren in zichzelf onjuist: wegbezuinigd geld bestaat niet.

  Als iemand appels gaat kweken die hij bewust kleiner maakt dan voorheen, dan kan je ook niet vragen waar is nou dat grotere deel gebleven? Dat grotere deel is er simpel niet.

  Daarom moet je niet op zoek gaan naar dat wegbezuinigde geld, maar kijken naar waar het resterende geld aan besteed wordt. (Ik praat nog steeds over de overheid.) En dat resterende geld wordt op een steeds dubieuzere manier besteed, ik vermoed dat we het daar over eens zjn.

  Dus ik snap “de pointe” van je collumn wel degelijk, hij is alleen gebaseerd op een kromme vraagstelling.

  En met Maxeda bedoel ik V&D, Hema, Bijenkorf enz. Als zij hadden gedaan wat KKR had gedaan, dan hadden ze hun geld in eigen zak gehouden. Uiteraard hadden ze dan net zo goed hun panden niet meer in eigen bezit gehad en hadden ze deze moeten huren, maar eigen bezit is riskant – wordt steeds riskanter – en huren minder. Het is niet voor niets dat ‘rechts’ zo enorm vasthoudt aan de hypotheekrenteaftrek, want dat houdt de prijzen van onroerend goed kunstmatig hoog en daar varen zij wel bij. Niet door het in bezit te hébben, maar door het (op tijd) te verkopen….

  Let op mijn woorden: zodra de rijken van dat risicodragend onroerend goed af zijn (en alleen nog de minder rijken dat in bezit hebben, aan hen is het verkocht) en/of de markt voor te dure woningen verzadigd is, wordt de hypotheekrenteaftrek afgeschaft, eerder niet. Tenzij ‘links’ dat kan afdwingen. Maar ja, dan krijg je het probleem dat al die armzalige huiseigenaren gaan piepen en dan moet ‘links’ ook bakzeil halen. ‘Rechts’ heeft een lekker brede achterban aan zich gebonden met deze politiek: allemaal huiseigenaartjes.

  En ik blijf erbij dat KKR – hoe onsympathiek je ze ook mag vinden – gewoon slimmer is geweest, ze hebben de diepte van de markt beter doorzien dan die dombo’s van Maxeda. En dat is gewoon survival of the fittest: de slimste aap weet het voedsel te bemachtigen en de domste aap heeft het nakijken.

  Wat die schulden betreft: De kerk(en) hebben al zo’n tweeduizend jaar de mens schuld aangepraat, want zich schuldig voelende mensen buigen hun hoofd en zijn makke schapen. Dus makkelijk te manipuleren en makkelijker voor lage lonen te werk te stellen, dat is dan een soort boete doen.

  Dat aanpraten van schuld is nu financiëel concreet gemaakt – je moet wát in een tijd van secularisatie: Door het leenstelsel worden studenten voor jaren – ik heb gehoord dat dat tot 35 jaar kan oplopen – met een schuld opgezadeld. Ook zij zullen straks met minder loon/salaris genoegen nemen, omdat ze niet vrij zijn in het maken van hun financiële keuzes. Dát en alleen dat is de diepere reden van de invoering ervan.

  En de huizenbezitters die straks een hogere hypotheek hebben dan hun huis (nog) waard is, zitten in hetzelfde schuitje, een proces dat al op gang is gekomen. Met een hypotheek op je nek is het moeilijk ontslag nemen en als je om loonsverhoging vraagt, lacht je baas je gewoon uit, hij weet ook wel dat je geen kant op kan.

  Dus Karin, als jouw pointe was dat de rijken steeds rijker worden, dan had je je deze column kunnen besparen, want dat wisten we al. En dat de domste aap het nakijken heeft, dat wisten we ook al.

  Jij zit eigenlijk alleen maar te klagen (en de oplossingen moeten dan natuurlijk van een ander komen), maar in plaats daarvan had je ook een pleidooi kunnen houden voor een betere rechtspositie van de zwakkeren in de samenleving – iets waar ik het stellig mee eens zou zijn geweest – en dan natuurlijk gelardeerd met (voorstellen tot) maatregelen die dat dan zouden moeten bewerkstelligen. Je had het er laatst in een ander verband over dat je ernaar zou streven meer met oplossingen te komen, kom daar dan ‘s mee aub.

  En – o ja – de overheid dat zijn we allemaal en ook daarbij hebben de domste apen het nakijken. Het is niet voor niets dat Mark Rutte zich de kunst van het manipuleren zo eigen heeft gemaakt.

  Janus.

 6. Pingback: Wim Aalbers
 7. Beste Karin (en Theodoor)

  Het is nog veel erger.
  Niet alleen het bezuinigde geld is er niet, zelfs 97% van ons ‘bestaande’ gels is er niet!
  (En dan is het niet zo gek dat de bezuinigingen verdwijnen. Dat geld bestond al niet.)

  Kijk en huiver:

  https://www.youtube.com/watch?v=Rd9Pf3Bqp20

 8. Dit is de nieuwe vorm van oorlog voeren. Landen financieel verzwakken door gezonde bedrijven leeg te roven. We bestrijden elkaar sinds wo2 niet meer met metaal wapengekletter, maar met klinkende munt.

 9. Anna C reageert bovenaan deze pagina, daar reageer ik dan weer op;
  zeg gerust wat je meent te moeten zeggen maar politiek incorrect zijn je woorden geenzins, feitelijk incorrect bedoel je.

  immigratie en integratie is het enige wat europa kan redden van vergrijzing en onwillige arbeiders. (japan lijkt me een duidelijk voorbeeld)
  maar verwijs gerust naar staafbare argumenten; mocht je menen dat je gelijk hebt.

 10. Ha, ha, Europa redden. Door immigratie. Oud verhaal dat m.i. niet meer op gaat. Tot nu toe kostten ze (nog steeds) meer dan ze oplever(d)en. Terugkeer premies en uitkeringen tot de dood? Buiten uitgaven aan allerlei andere sprookjes.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3603209/2014/02/25/Massaal-beroep-op-regeling-volledig-vergoede-terugkeer.dhtml

  http://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing

  Voorlopig zijn bovendien de meest irritante anti-westerse, (zich) overtollig(e) (voelende) immigranten druk bezig na zo’n 20 jaar hun eigen slapende cellen wakker aan het schudden en te enthousiasmeren voor de IS strijd, dus veel profijt voor ons zit er wat hun betreft voorlopig in de toekomst niet in.

  Als ze hier klaar mee zijn (maar ja, dat kan eeuwen duren) kunnen de mensenhandelaars, ook zo’n industrie die indirect mee profiteert van onze belastingcenten, hun accenten verleggen naar Japan als zij menen hun zgn. vergrijzingsprobleem te moeten oplossen met meer toelating van zgn “goedkope” arbeidskrachten.

  Het zal me trouwens een rotzorg zijn of ik feitelijk incorrect ben, geen gelijk, of geen gestaafde argumenten heb. Ben zelf het argument. Alle bestaande bierkaaien zijn bevochten en ik voel dagelijks aan mijn eigen water hoe e.e.a. er bij staat, nagenoeg onomkeerbaar, zoals ik in mijn eerste reactie min of meer reeds zei. Heb niets meer te verliezen. Voor mij zijn algemene argumenten loze luxe zaken geworden.

 11. Annac #10 voor jouw speciaal een inzichtelijk filmpje op youtube gevonden.
  De mens wordt onwetend geboren. Hij kan alleen iets weten(leren) van andere mensen. Uiteindelijk zit die vanaf zijn volwassen leeftijd voortdurend in dilemma om waarheid van een leugen te onderscheiden. Het onderscheid is moeilijk te achterhalen omdat achter elke leugen een (eigen)belang of behoud van (eigen)reputatie in de wereld zit. Daarom is (zelf) nadenken best wel moeilijk. Maar je hebt gelijk iedereen is zijn eigen argument(waarheid).

  Oja en het beloofde filmpje (ook voor andere geïntresseerden) is: The Trouble with Experts.

 12. Ik bedoel het filmpje van ongeveer 43 min.

  Waar het geld is gebleven. Het geldgat is gelijk aan een blackhole. Alles verdwijnt erin maar kan er niet meer uitgehaald worden.
  Ff serieus: er bestaat een parallelle geldhandel naast geld als ruilmiddel van fysieke goederen en diensten.
  Deze geldhandel is de huidige economie, heeft een zuigende kracht en ontrekt het meest geld 90% of meer uit het totale geldsysteem zodat voor de ruilhandel(oude economie) helaas niets overblijft. De corebusiness van de (systeem)banken ligt voor meer dan 90% in die parallelle geldhandel.
  Vraag aan de gewone man wat zijn durfinvesteerders, private equity of leveraged buyout? Iedereen zal met zijn oren gaan klapperen. Het zijn legale experts die met geld geld maken. Endat is ook het enige wat voor hun telt. Maar als iemand zegt het zijn dood ordinaire gokkers krijg je met ze aan de stok, want ze hebben er toch voor geleerd.

 13. == er bestaat een parallelle geldhandel naast geld als ruilmiddel van fysieke goederen en diensten==

  Geloof ik gelijk. Ongeveer net zo parallel als Prins Bernard beschreven wordt in Gerard Aalders biografie: “Niets was wat het leek”. En nog zo wat werelden.

  Voor een blik op zo’n paralelle geldwereld, dus antwoord op zijn vraag, zit er niet anders op dan dat Theodoor hierover weer eens een expert (!) bij Obalive uitnodigt. Karin kan hem dat voorstellen. Het is immers al weer een tijdje geleden dat Joris Luyendijk over het leven in de financiële wereld in Londen rapporteerde en een tipje van de sluier lichtte.

  Leuk filmpje. Dat van die wijn had ik al over gehoord. Ja alles, niks uitgezonderd, met de nodige korrels zout nemen en als natte vinger werk beschouwen.

  Voor valse kunst bestaat in Drenthe een leuk museum:

  http://www.museums-vledder.nl/nl/valse-kunst/valse-kunst-inleiding

 14. ==
  Deze geldhandel is de huidige economie, heeft een zuigende kracht en ontrekt het meest geld 90% of meer uit het totale geldsysteem zodat voor de ruilhandel(oude economie) helaas niets overblijft.
  ==

  Onzin, echt onzin.

 15. @14.Ruud Harmsen ≡ 16 Feb 2015 ≡ 18:22
  “Giraal geld is wel degelijk ook echt geld.” Een misvatting: zelfs wat je “echt” geld noemt (munt- en papiergeld) is niet echt; het is een rekeneenheid, net als pk’s, calorieën en graden Celsius. Wel eens een broodje Dollar gegeten? Een boterham met Euro, Roebel of Yen? Is smakeloos, kan ik je verzekeren, en schrikbarend weinig voedzaam.

  Er komen geen graden uit je verwarming, er zitten geen calorieën in je wokkels en jouw auto heeft geen pk’s tussen nokken- en krukas verborgen.

 16. JPaul (16),

  Je haalt een paar dingen door mekaar. Je kunt overal mee rekenen, maar dat wil niet zeggen dat al die dingen dan ook rekeneenheden zijn. Je kunt met peren ook rekenen, maar een peer is geen rekeneenheid. Datzelfde geldt voor pk’s, calorieën en graden, daar kan je ook mee rekenen, maar ze zijn geen rékeneenheden, het zijn mééteenheden (van overigens zeer concrete waarden).

  Zo is geld ook geen rekeneenheid, ook al kan je ermee rekenen, maar het is een vervangingswaarde (voor datgene waarvan we afgesproken hebben dat het vervangt). Zo is een euro een peer waard (en andersom), als je dat hebt afgesproken, maar je moet dan wel voor elke euro een peer hebben om een 100% dekking te hebben.

  Tegenwoordig mankeert het ernstig aan de reële dekking van die vervangingswaarde die we geld noemen en dat is waar Ruud het over heeft. En dat gebrek aan dekking is een groot gevaar, want geld is steeds meer een zeepbel die elke moment – zie Griekenland – uit mekaar kan spatten.

  Ruilhandeleconomieën gedijen naar mijn idee alleen, als de grote omliggende economie en de daaraan verbonden munt zwak wordt en dus onbetrouwbaar, men gaat dan weer met een eigen ‘munt’ aan de gang. In Griekenland zou dat nu het geval kunnen zijn. Helaas wordt meestal al snel het (vierkante) wiel opnieuw uitgevonden, want men gaat met papiertjes handelen waarop een schuldwaarde staat, de essentie van geld, want echte ruilhandel is natuurlijk erg onhandig, het geld is niet voor niets uitgevonden. En tsja, papiertjes kunnen vervalst worden of officiëel bijgedrukt en dan is het gedaan met de dekking.

  Janus.

 17. @17.Janus ≡ 19 Feb 2015 ≡ 02:31
  Ik haal helegaar niks doormekaar. Eén plus één mag wat mij betreft beswel 3 zijn: als 3 dan maar gelijk staat aan beide opgestoken wijs- plus middelvinger. Quæstie van afspreken, wat naamgeving betreft, niet van rekenen.
  En jij verwart waarde en norm met elkaar.

  “want geld is steeds meer een zeepbel die elke moment (…) uit mekaar kan spatten.”
  En dan worden zeepbellen écht? ‘t Is nie waar, zeg! Eg? Tjeezusmina!

 18. JPaul (18),

  Q: “Quæstie van afspreken”.

  ‘We’ hebben ‘met mekaar’ afgesproken dat een rekeneenheid iets anders is dan een meeteenheid. Maar jij was daar kennelijk niet bij aanwezig. :) Eigenlijk zijn alleen cijfers en hun meervouden rekeneenheden.

  En ik zie niet goed waar ik waarde en norm met elkaar verwar. Volgens mij heb ik het helemaal niet over normen gehad, tenzij je technische normen bedoelt zoals calorie en pk, morele normen heb ik niet aangevat.

  Janus.

 19. Nog een voorbeeld geldgat:

  http://www.radio1.nl/item/271491-Wat%20hebben%20de%20Grieken%20gedaan%20met%20de%20miljarden%20uit%20Europa?.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.