Crisiskoorts

De meeste banken zijn weer opgestaan en keren als vanouds bonussen uit. In de zakenwereld stijgen de topsalarissen, vaak ook de winsten. Wel zijn er veel werknemers weggesaneerd, een noodzakelijke ingreep om weer gezond te worden. Toch bedreigt de crisis ons nog uit alle hoeken. Om ons stelsel van groei en krediet in stand te houden, moeten alle overheden derhalve fors bezuinigen en daarnaast investeren in bedrijven en banken.

Ik had koorts, zoveel was duidelijk. Want wie ijlt, heeft een volkomen eigen logica: je huishouding wordt gedreven door onnavolgbare, oververhitte dromen.

Zwetend belandde ik bij het Amerikaanse CBS. De cijfers duizelden me voor de ogen. In Amerika leeft een op de zes mensen momenteel onder de armoedegrens. Een op de zeven heeft geen zorgverzekering. Een op de acht huizen staat er leeg: de bewoners moesten vertrekken omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Een op de tien Amerikanen is werkloos, zonder uitzicht op een baan. De inkomensongelijkheid in het land is de laatste decennia fors toegenomen. Ondertussen schreeuwde de Tea Party me toe dat Obama een vieze socialist was.

Met bonkend hoofd probeerde ik thuis te komen. Mijn knieën knikten in de Arabische landen. In Syrië schoot een president het volk dood om ze in ’t gareel te krijgen. In Egypte organiseerde het leger samen met huurlingen een fatale religieuze rel. Een westerse krant dwarrelde voor mijn voeten. In vette koppen schreef men de doden aan moslims toe. ‘Dat is toch evenzeer religieuze stemmingmakerij,’ dacht ik koortsachtig, maar ik werd weggelachen door een andere krantenkop die Egypte verweet dat het land in een half jaar tijd een halve eeuw aan repressie niet ongedaan had weten te maken.

Zoekend naar verkoeling dook ik in de Middellandse Zee en dreef naar Spanje. Daar was de werkloosheid nu ruim 21%; een kwart van de kinderen is er ondervoed. Andere Zuid-Europese landen gingen hard die kant op. In Italië overleefde Berlusconi voor de 51e keer in drie jaar een vertrouwensstemming, en beloofde grijnzend de honderd vol te zullen maken. Ik vluchtte naar Griekenland maar dat werd juist failliet verklaard.

Op Icarus’ vleugels – mijn onderpand van de Grieken – wist ik Amsterdam te bereiken. De marathon in de stad trok meer bezoek dan de bezetting van het Beursplein, zag ik in vogelvlucht.

Thuisgekomen verstopte ik me onder mijn bed en woof mezelf koelte toe met een rapport waarin stond dat Nederland, op de staat Delaware na, het beste belastingparadijs ter wereld is.


Aantal reacties: 14

 1. url url'>juzo ≡ 20 Oct 2011 ≡ 08:22

  Wie geld wil hebben, wat te eten en te drinken, zal er wat voor moeten doen de gebraden eenden komen ons niet zomaar in de mond vliegen. Vanuit die wetenschap is de economie ontstaan. En die houdt ons allen in ijzeren eeuwigdurende, maar heel bevredigende greep gevangen. Zoals dat van alle tijden is en ook zal zijn. Een mens moet tenslotte een doel hebben in ‘t leven. Anders heeft hij niets, en dus is hij er dan niet eens.

  ‘\°_°/’

  Veel mensen willen niet gevangen gehouden geblijven geworden.
  Zij bestaan dus niet.
  Dat is makkelijk. Daar hoeven we dan ook geen rekening mee te houden.

 2. url url'>robelia ≡ 20 Oct 2011 ≡ 09:13

  Wakker wordend uit deze nachtmerrie zul je blij zijn met de Occupy beweging.
  Op een paar uitwassen na een goede zaak toch? Ook een Spainkje hoop doet leven.

 3. ≡ 20 Oct 2011 ≡ 17:41

  De column Crisiskoorts… “Mooie” opsomming!

  Er ontbreekt nog 1 ding!

  Dat in tijden van ongekende grove en laffe bezuinigingen op o.a. de sociaal zwakkeren in Nederland, de leider van GroenLinks, Jolande Sap instemde met een minimaal 500 miljoen Euro kostende
  VVD-oorlogsmissie naar Afghanistan!

  De Amerikaanse parallellen zijn evident: Kostbare en onwinbare oorlogen voeren in het buitenland, terwijl het overgrote gedeelte van je eigen bevolking het steeds slechter krijgt!

 4. url url'>juzo ≡ 20 Oct 2011 ≡ 18:24

  @ 3 De oorlogsmissie is noodzakelijk om Boskalis asfalterings – opdrachten Saoedie-Arabië te krijgen,

  en het overgrote gedeelte van de bevolking heeft het onverantwoordelijk goed want hoeft alleen maar uitkering te trekken.

  ‘\~_~/’

  Kom daar ‘ns om, in ‘t buitenland.

 5. ≡ 20 Oct 2011 ≡ 18:41

  @ 4

  Maar zou Jolande Sap en/of de gemiddelde GroenLinks stemmer, b.v. Karin Spaink dit weten?

  De vraag of Boskalis asfalterings – opdrachten, qua geld op kunnen tegen de stroom Afghaanse vluchtelingen die wij gaan krijgen en al hebben gekregen…

 6. url url'>juzo ≡ 20 Oct 2011 ≡ 19:29

  @ 5 Nee, dat weten ze niet.

  De stroom vluchtelingen zijn heel prettige mensen, die we hard nodig hebben omdat er thans in Nederland geen werkers meer zijn, alleen maar uitkeringtrekkers en uitkeringtreksters, en tegen 2020 in Nederland het aantal vacatures is voor werkenden van 1.000.000.000.000.000.000.000.000.

  ‘\°_°/’

  Zo liggen de zaken.

  Bovendien moeten tot het jaar 2020 alle lastige vervelende anarchistische elementen die niets uitvoeren in het werkproces van alle bedrijven en organisaties, en die nergens zin in hebben nooit niet niet,

  eruit in de werkeloosheid (60% uitkering) worden gedrongeld.

  Dat is namelijk de ECHTE oorzaak en aanleiding, doel van de recessiereformatie.
  De banken zijn tegen de nieuwe arbeids- en uitkeringtrekkersmoraal nog maar flut. Peanuts.

 7. ≡ 20 Oct 2011 ≡ 19:43

  @ 6

  “Die we hard nodig hebben omdat er thans in Nederland geen werkers meer zijn”.

  Ooit gehoord van mechanisatie/robotisering ?

  Waar is de (verouderde) industrie gebleven waarvoor wij in de jaren 1960/70 dringend zoveel gastarbeiders nodig hadden?!

  Voor meer ter zake doende economische informatie:

  http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/binnen+zonder+kloppen/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/sI/true/sA/300/index.html

  U behoort trouwens ook tot de groep uitkeringstrekkers…

 8. url url'>juzo ≡ 20 Oct 2011 ≡ 19:57

  @ 7 Ooit gehoord van mensen die werken? Nee hè.

  60/70 daar leven wij niet in.

  ik heb er dan ook keihard voor gewerkt en bezit daardoor,

  een uitstekende gezondheid en rijkdom,

  net zoals al die anderen die er keihard voor gewerkt hebben en daardoor steenrijk en gezond geworden zijn.

  ‘\°_°/’

  Jaloersheid moet er zijn.
  Daar kijken de mensen zo mooi scheel van.

 9. ≡ 20 Oct 2011 ≡ 20:09

  @ 8

  Economische realiteit is wat anders dan uw vermoedens/gedachten.

  U zult erachter komen wat er met uw pensioen gaat gebeuren… U heeft nu al een paar jaar economische “achterstand”…

  Ik respecteer uw pensioenaanspraken, immers u heeft er voor gewerkt:

  De huidige machthebbers hebben andere ideeën en vinden het afbetalen van o.a. de Griekse staatsschuld belangrijker…

  Nederland zit totaal niet te wachten op laaggeschoolde/ongeschoolde Afghanen/immigranten.

 10. url url'>juzo ≡ 20 Oct 2011 ≡ 20:27

  @ 8 Nee m’n beste van de economische referenties en consequenties weet ik toevallig alles af. Maar dan ook werkelijk helemaal alles, niets uitgezonderd.

  En door een reeks intelligente ingrepen terzake financiële ombuigingen en besparingen ben ik recentelijk ruimschoots op tijd in de gelegenheid geweest, de al heel lang verwachte kortingen op persoonlijk pensioen en inkomen zeer tevredenstellend en rustgevend op te vangen. Dat niet voor mij alleen, maar ook voor diegenen die plichtsgetrouw in een klein kringetje familietechnisch om mij heen staan.

  De eerste keer namelijk, dat de huidige economische financiële internationale situatie en evolutie werd voorspeld voor het jaar 2010 en volgende,

  voor mensen die in 1944 zijn geboren,

  was in het jaar 1950. (Negentien honderd en vijffettig.)

  Maar je moet natuurlijk wel goed luisteren als er iets wordt gezegd.

  ‘\=_=/’

  Dat heb ik toevallig m’n hele leven goed gedaan.
  Discussie gesloten.

 11. ≡ 21 Oct 2011 ≡ 08:46

  Koorts, ook bankenkoorts, zweet je uit.

 12. url url'>juzo ≡ 24 Oct 2011 ≡ 14:23

  @ 9 http://my.opera.com/juzo8877/blog/2011/10/24/de-stand-van-zaken-in-de-internationale-economie

  Meer speciaal de strofe over Wet Maatschappelijke Ondersteuning en uitkeringstrekkers

  ‘\°_°/’

  Doe er Uw voordeel mee

 13. ≡ 25 Oct 2011 ≡ 08:45

  JUZO 12.: inderdaad gaat met gewoon financieel korten de wereld niet onder voor de privé- situatie.

  Blijven echter wel de negatieve effecten op hele economie. Het hele huidige pensioenverhaal betekent per saldo toch een flinke korting daarop.

 14. url url'>juzo ≡ 26 Oct 2011 ≡ 22:17

  @ 13 Er zijn geen negatieve effecten. Er zijn hoogst noodzakelijke reorganisatie-effecten op de meest denkbare korte termijn.

  De economie was over zijn toeren en herstelt zich. Dat gaat alleen met een forse ruk aan de teugels.

  Griekenland consorten hebben er al helemaal niets meer mee te maken.

  Iedere over zijn toeren gejaagde der consumptiemaatschappij, zal stevig in het zand bijten aangaande de hernieuwde productiemaatschappij.

  Of hij/zij nou pensioen of uitkering trekt of niet.

  Helaas. Het gaat niet anders. Niets aan te doen. Daarmee is het verhaal gauw uitverteld.

  En wat de korting op de pensioenen betreft, die volgt de algemeen maatschappelijke ontwikkelingstrend. Het zou onlogisch zijn als die vooruit bleef steken.

  Dat er wat gemopperd wordt, en geknars der tanden, ach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ach . . .

  Daar zijn we zo verschrikkelijk ontzettend aan gewend.

  Het is zelfs doodvervelend.

  ‘\°_°/’

Trackbacks & Pingbacks 1

 1. From Crisiskoorts | Sargasso on 19 Oct 2011 at 11:53

  […] Karin Spaink heeft last van crisiskoorts. Haar ijldromen brachten haar langs de randen van financiële en […]

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *