Promoot een sekte!

Iemand vroeg me of ik wist dat Salto (de lokale omroep van Amsterdam) geregeld zendtijd inruimt voor Scientology, de sekte die tien jaar lang oorlog tegen mij heeft gevoerd. Nee, dat wist ik niet. En ik had het ook niet verwacht.

Scientology is immers berucht. De sekte tracht critici de mond te snoeren door die kapot te procederen. Scientology houdt er strafkampen op na waar mensen worden uitgehongerd, intimideert haar leden, steelt documenten bij overheidinstanties, pleegt inbraken bij ministeries en rechtbanken, luistert mensen af, voert smaad- en lastercampagnes tegen critici, melkt haar leden financieel uit, chanteert haar leden, probeert critici via onnavolgbare opzetjes in de gevangenis te krijgen, doet valse aangiftes, steelt vuilniszakken en achtervolgt mensen in de hoop iets ‘bruikbaars’ op het spoor te komen, dwingt leden om met hun familie te breken, ontduikt de belasting, stopt verkrachting in de doofpot, eist abortus van de vrouwelijke leden van haar elitetroepen, onthoudt doodzieke leden urgente medische zorg, stopt mensen in isolatie, probeert critici uit te schakelen door ze valse bommeldingen en beschietingen in de schoenen te schuiven, schrijft leden hoogst schadelijke doses vitaminen voor, en vervalst haar eigen boeken (financieel, historisch en ideologisch) met hetzelfde pandoer als waarmee ze eerder de biografie van haar oprichter L. Ron Hubbard had herschreven.

Hubbard was ongeëvenaard, beweert Scientology. Hij was een oorlogsheld! Een filosoof! Een dichter! Een wetenschapper! Een fysicus! Een humanitarian! Maar Hubbard was dat allemaal niet. Hij excelleerde hooguit in zelfophemeling, in overredingskracht en in ambities. ‘The Cult of Greed and Power’, wat u zegt. Niet voor niets heeft Scientology vele gerechtelijke veroordelingen op haar naam staan.

Nee, u hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Op aanvraag kan ik voor alle hierbovengenoemde stellingen en beschuldigingen een onderbouwing resp. een akelig voorbeeld leveren. Maar wie wil weten welke narigheid Scientology uithaalt, hoeft eigenlijk alleen maar de getuigenissen van ex-leden te lezen. Vooral de verhalen van mensen die eerder een hoge positie bekleedden zijn leerzaam – denk aan Paul Haggis, of beter nog: Marty Rathburn, die tot voor kort in de top van de sekte zat en nu – met bewijzen en al – de vuile was buiten hangt.

***

Al zinnen de praktijken van de sekte me niet, Scientology heeft het recht haar opvattingen uit te dragen. Dat ik hun ideeën over kennis, psychologie, psychiaters, therapie etc. niet deel, is niet relevant. Sterker: terwijl Scientology mij tien jaar lang heeft gedwarsboomd in mijn poging om hun ideeën onderbouwd aan de kaak te stellen, verdedig ik zonder aarzeling hun recht om hun ideeën te verspreiden. Zélfs wanneer het hun onsmakelijke idee betreft dat de holocaust de schuld van de psychiatrie is (zie hier en hier). Wel eis ik op mijn beurt het recht op hun ideeën als humbug, onzin en idioterie af te doen – vrijheid van meningsuiting en van religie werkt immers twee kanten op.

Dus wannneer Scientology op Salto zendtijd heeft weten te bemachtigen en onder de naam NieuweZijds-TV eens per maand een programma uitzendt ‘met aandacht voor maatschappelijke problemen en interviews met mensen die actief zijn in de maatschappij, gecombineerd met korte documentaires’ (citaat uit de beschrijving van Nieuwezijds-TV op Salto), vind ik dat prima. Op Salto debatteren schrijvers en denkers via OBA live, bieden allochtone 35-plussers een kijkje in hun leven en geven activisten hun mening over het nieuws. Waarom zou Scientology niet óók haar mening mogen geven?

Maar toen ik zo’n uitzending van Nieuwezijds-TV bekeek, schrok ik. [Hun meest recente uitzending – die van 25 september – staat hier; Scientology begint na een half uur.] Niks debat, niks mening geven, niks visie op de wereld, niks actualiteit. Van ‘aandacht voor maatschappelijke problemen’ die Nieuwezijds-TV aan de kijkers belooft, is geen sprake, en de enige mensen die aan het woord komen, zijn PR-mensen van Scientology. Nieuwezijds-TV blijkt niets anders te zijn dan een dertig minuten lange reclamespot voor Scientology.

Sorry Salto. Jullie krijgen subsidie van de gemeente Amsterdam [pdf] om lokale stemmen te laten horen. Dat is een mooi en waardevol ding. Bijgevolg biedt Salto ruimte aan iedereen met een verhaal, met een inzicht, met een visie. Maar niet aan mensen met een verkooppraatje. Wanneer de bakker op de hoek via Salto zijn waren wil aanprijzen, moet hij gewoon zelf voor zijn zendtijd betalen, en hoort zowel voor als na zijn bijdrage duidelijk te worden aangegeven dat dit reclame betreft. De gemeente Amsterdam geeft Salto immers geen subsidie opdat de bakker zichzelf gratis kan aanprijzen.

***

Scientology betitelt zichzelf graag als religie; dat levert ze een boel goodwill en welkome privileges op. De kans is groot dat Salto ze juist daarom – ‘Het is immers een geloof?’ – als ‘maatschappelijk relevante’ partij heeft geaccepteerd. Zodoende staat Scientology ineens schouder aan schouder met de Evangelisten en met allerhande moslimgroeperingen, en mogen ze van Salto gratis trachten zieltjes te winnen. Salto discrimeert immers niet, Salto staat voor alles open!

Maar anders dan alle andere religies eist Scientology van haar leden klare munt voor elke dienst, voor elk ritueel, voor elke inwijding, voor elk snippertje van de leer. Wie zich wil laten auditen – een praktijk die in de uitzending van Nieuwezijds-TV hartelijk wordt aanbevolen, en die onmisbaar is om ‘verder’ te komen binnen het geloof – moet daar fiks voor betalen. Voor elke cursus, voor elke ‘biecht’, voor elk gesprek met een raadsman of -vrouw, voor elke test, voor elk voortgangsgesprek, voor elk ‘religeus geschrift’ over de leer van Scientology, ja zelfs voor elk vermanend gesprek moet een lid betalen.

Nu kun je zeggen: ‘Ach, voor therapie betaal je ook.’ Dat is waar. Maar Salto biedt geen gratis zendtijd aan een therapeut die klanten voor zijn praktijk wil werven. Voor Landmark zou Salto nooit een vast programma inruimen, evenmin als voor NLP. Iedereen weet immers dat je voor die clubs moet betalen, en dat simpele feit maakt dat ze onherroepelijk buiten het chapiter ‘maatschappelijk welzijn’ of ‘religieuze overtuiging’ vallen.

Welnu – Scientology eist van al haar leden geld voor elke stap binnen de organisatie; zowel voor kennis als voor privileges en status. En Scientology pusht haar leden permanent om meer in zichzelf te investeren (lees: dieper in Scientology te duiken). Het gaat daarbij niet om een paar tientjes hier en daar, maar om honderden, duizenden en tienduizenden euro’s. Wie het hoog wil schoppen binnen de leer of de organisatie is al snel honderdduizend euro verder.

Die kosten – Scientology heeft het zelf liever over ‘donaties’, al zijn ze verplicht – worden ook als drukmiddel gebruikt. Stafleden krijgen namelijk korting. Voor leergierige leden is dat een geweldige incentive om zich bij de staf aan te melden: wie voor de organisatie werkt, kan zichzelf goedkoper de leer eigen maken. Maar zodra ze uit de staf of uit de sekte willen, krijgen ze het verschil alsnog gepresenteerd in de vorm van een fikse ‘afscheidsrekening’. [Alweer: ik laat met alle plezier door Scientology zelf opgestelde prijsoverzichten voor cursusmateriaal, auditing en begeleiding zien, plus voorbeelden van financiële intimidatie.]

Een organisatie waarbij de ontwikkeling, het inzicht, de voortgang en/of iemands inwijding rechtstreeks worden gekoppeld aan – ja zelfs gestructureerd worden door – de hoogte van diens financiële bijdrage, verliest elke aanspraak op het predikaat religie. Je mag gerust geld van anderen eisen voordat je je kennis, je vaardigheden of je inzichten met hen deelt of voor hen tentoon spreidt. Popsterren, wetenschappers en acteurs doen niet anders. Maar juist het gretig – en gratis – willen inwijden van de ander is de crux van geloven. Je wilt een ander graag deelgenoot van je ervaring maken, er is een innerlijke drang je inzicht op anderen over te brengen en die met hen delen. Al wie eerst om een betaalbewijs vraagt, diskwalificeert zichzelf en zijn organisatie ten ene male als religie.

Salto, schop die sekte alsjeblieft uit je programmering. Er is geen enkel argument om hun ideeën of praktijken als ‘publiek belang’ aan te merken. Ook in Nederland heeft de rechtbank geoordeeld dat zij ‘met hun leer en organisatie de verwerping van democratische waarden niet schuwen’ en dat door Scientology ‘wordt beoogd macht uit te oefenen over leden van de Scientology-organisatie en discussie over de leer en praktijken van de Scientology-organisatie te verhinderen.’ [Citaten uit uitspraak in hoger beroep Scientology tegen Spaink et.al., punt 8.4.]

Author: Spaink

beheerder / moderator

27 thoughts on “Promoot een sekte!”

 1. Al wie eerst om een betaalbewijs vraagt, diskwalificeert zichzelf en zijn organisatie ten ene male als religie.
  maar ook:
  Als de wereld de Christus van de Christenen ontmoet zullen ze worden gered.
  Jammer genoeg hebben ze de Christenen van de Christus ontmoet en ze hebben Hem afgewezen.

  Bovenstaande kan op elke groepering slaan. De scientology is mij persoonlijk zeer onsympathiek !

  bron: Ghandi

 2. Mijn god – uiteraard met kleine letter :)) – wat een lap tekst. Maar met een typfoutje: ” Acientology. “, aan het eind van de derde alinea in deel twee.

  C: “Maar anders dan alle anderereligies eist Scientology van haar leden klare munt voor elke dienst, voor elk ritueel, voor elke inwijding, voor elk snippertje van de leer. Wie zich wil laten auditen – een praktijk die in de uitzending van Nieuwezijds-TV hartelijk wordt aanbevolen, en die onmisbaar is om ‘verder’ te komen binnen het geloof – moet daar fiks voor betalen. Voor elke cursus, voor elke ‘biecht’, voor elk gesprek met een raadsman of -vrouw, voor elke test, voor elk voortgangsgesprek, voor elk ‘religeus geschrift’ over de leer van Scientology, ja zelfs voor elk vermanend gesprek moet een lid betalen.”

  Gelukkig heb ik die pil van Hubbard een keertje voor 50 euricentjes op de vrijmarkt van Koninginnedag kunnen kopen. :)

  ‘k Moet ‘m nog lezen, maar ik denk dat het niks anders is dan een vorm van zelfhypnose – oude conditionereingen afleren en nieuwe conditioneringen (die je wel bevallen) aanleren, wat een bekend verhaal is – maar dan met de bekende Amerkiaanse poeha gehyped.

  Editfoutje: ” de hoogte van diens diens financiële bijdrage “.

  En ik zeg opnieuw: ‘Way to go girl!’ (met weglating van een s).

 3. Heb het bekeken en op mij komt het over als een enorme gare commercial. Onzin dat oude ervaringen mij onthouden van een lekker gevuld ei! Ik ga er opnieuw voor! Dan maar kotsen. Zonder het meenemen en respecteren van je oude en recente ervaringen ben je geen mens maar een robot. Zo zie ik het.

 4. kwam scientology ook in de UFO-literatuur tegen van wijlen Budd Hopkins. Zie Dark Mission van Richard C. Hoagland. Ben wel benieuwd of ze contact hebben met de gray aliens.

 5. korte samenvatting van 3 minuten Nieuwezijds-TV:
  “door religieuze counseling met betrekking tot opgelopen trauma’s van voor mijn geboorte kan ik mijn voortbestaan verbeteren…….”
  verder hoefde ik niet, sterker wilde ik niet te kijken, DELETE Scientology

 6. Jan, prominent – maar geheim – in de verhalen van Scientology figureert Xenu, ‘the galactic overlord’ en de belichaming van al het kwaad:)

 7. @ Robert 4.

  C: “Zonder het meenemen en respecteren van je oude en recente ervaringen ben je geen mens maar een robot.”

  Daar ben ik het tot op zekere hoogte mee eens, want je eigen oude (en recente) ervaringen (om te beginnen) respecteren is van groot belang, zij vormen een (groot) gedeelte van je eigen werkelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat er geen reden zou kunnen zijn om die werkelijkheid te veranderen.

  Want anderzijds worden we zo aangestuurd door (in het verleden*) ingeprente conditioneringen, dat we op z’n minst voor een deel (en ik vrees voor een groot deel) als robotten functioneren. En dan is herzien van die conditioneringen en er tegenwicht aan bieden, wat met (zelf)hypnose uitstekend kan – tot op zekere hoogte overigens – van groot belang.

  Bijvoorbeeld in een situatie, waarin iemand door ‘opvoeding’ – wat veelal meer áfvoeding is – een ernstig (en altijd ongegrond) minderwaardigheidscomplex heeft opgelopen. Herzien daarvan, wat dus niets anders is dan de (in je jeugd) geleden schade herstellen, is dan van groot belang. Iets wat een kernpunt is in de psychotherapie.

  Bedenk wel dat dwangneuroses zich niet beperken tot de bekende voorbeelden van smetvrees en allerlei tics enz. Ook veel van ons zogenaamd ‘gewoon’ gedrag is in feite dwangneurotisch, bijvoorbeeld over hoe we over sexualiteit denken en naar die opvattingen handelen. En hoe vaak handelen we niet spontaan, maar vanuit angst? En veel van onze frustraties vloeien immers voort uit het gegeven dat we niet durven handelen, zoals we vanuit ons diepste zelf zouden willen.

  (* En vergeet niet dat we die conditioneringen lustig in stand houden door allerlei manipulaties in het heden. Reclame bijvoorbeeld, maar ook de manier waarop we op mekaar inpraten en zo onze angsten eerder overdragen dan ze verminderen. Conditioneringen zijn niet specifiek iets uit het verleden: ze moeten in stand worden gehouden, ‘levend’ ahw, ook al betekenen ze de dood.)

  Maarrrrrrrr, dit is beslist geen pleidooi vóór Scientology, verre van dat, want wat dat betreft onderschrijf ik Karins standpunt geheel, maar wel een pleidooi om het kind – een mooie theorie en praktijk, indien goed toegepast – uit het zeer vuile badwater – de Scientology – te redden. (Waarbij ik opmerk dat ik hun theorie nog steeds niet ken, maar een aantal van jullie posts bevestigen wat ik al erover dacht.)

  Overigens bewijst Scientology dat ze die mooie theorie niet op de juiste manier toepassen, want iemand, die zichzelf écht weet te zuiveren, handelt op geheel andere wijze dan deze club** doet. (**Het woord sekte zijn ze in feite nog niet eens waard, want daar zitten ook wél goeie tussen.)

  Wat dat betreft maakt Scientology zich juist schuldig aan het aanbrengen/inprenten, of juist bevestigen, van negatieve conditioneringen (zie * hierboven). Maar ja, mensen, die een beter leven willen, lopen helaas maar al te vaak in de val van diegenen, die hen dat met mooie en vaak geloofwaardige praatjes zeggen te bieden…. Een beter leven kán wel, maar volg dan niet een ander, maar jezelf.

  Maar Karin, ik ben het niet met je eens dat religies geen prijs zouden eisen. Die eisen ze wel degelijk, maar dan in de vorm van volgzaamheid, vroeger bestraft met ‘in de ban doen’, oftewel uitsluiting van de gemeenschap (en hoe erg is dat wel niet?). Maar ook bij de religies is een kind uit het badwater te redden, maar wie denkt dat ik hier nou het ‘kindeke’ Jezus bedoel, vergist zich. :)

  Ook de religies bevatten (onder een hele grote laag troep) een zeer interessante leer. Helaas kennen de uitvoerders die leer allang niet meer, waardoor hij steeds verder onder de modder terecht komt. Vanwaaruit hij waarschijnlijk wel weer eens zal opbloeien, maar dan herhaalt het hele proces zich weer, vrees ik, doordat maar 99,99% van de mensen – die op termijn weer de uitvoerders worden – de echte essenties begrijpt.

  Genoeg hierover, want ondanks dat Karin het ‘geloof’ – met typfoutje: geloog :)) – zelf noemt ter vergelijking met de Scientlology, is dit toch een zijpad.

  @ Elmo (6)

  Elmo, het is van belang om ook je vijanden grondig te leren kennen, want anders kan je ze nooit verslaan. En dan is drie minuten wel heel erg kort. Bovendien geef je jezelf dan niet de kans om het bruikbare – het kind – eruit – uit het badwater – te vissen.

  Groeten, Janus.

 8. @ Spaink (8)

  Is Hubbard dan ook een stripfiguur? :)

  Voor diegenen, die zonder te betalen – ALLE Nederlanders – een paar stappen hogerop willen in Scientology:

  http://www.xenu.net/archive/leaflet/xenunl.htm

  Maar vergis je niet, ook dit verhaal herbergt een kind. Het handelt in feite over bezetenheid. En in hoeverre zijn conditioneringen niet een vorm van bezetenheid….?

  En @ Jan (10)

  Weet je zeker dat dit een Hitlergroet is? Staat die NASAman niet gewoon naar Mars te wijzen? Dat is toch de volgende planeet, die we willen gaan verwoesten?

 9. Jammer, dat Hubbard nooit het niveau haalde van Asimov, Clarke, Heinlein, Herbert, Bradbury, Dick, Vonnegut of één van de andere science fiction-toppers, want dan was ons de onzin van Scientology wellicht bespaard gebleven.

  Onbegrijpelijk, hoe deze onfrisse (eufemisme!) sekte reclame-zendtijd heeft gekregen bij Salto.
  Onbegrijpelijk, tenzij iemand bij Salto….. *vul maar in*

  Voor wie nog ‘wat’ meer wil lezen over dit onderwerp
  http://www.factnet.org/Scientology/dianetics.html

  Ook de basis voor het, gelukkig beperkte, succes van Scientology is, dat mensen ‘moeite hebben’ met onbeantwoordbare vragen en willige aanhangers en/of slachtoffers worden van hen, die antwoorden verzinnen.
  Dat heeft ook Ron Hubbard goed begrepen…

 10. HenK ≡ 07 okt 2011 ≡ 03:37 zei:

  “Onbegrijpelijk, hoe deze onfrisse (eufemisme!) sekte reclame-zendtijd heeft gekregen bij Salto.
  Onbegrijpelijk, tenzij iemand bij Salto….. *vul maar in*”.

  Yes! Eindelijk iemand die verder nadenkt dat toevalligheden! Die er naar mijn mening niet zijn.

  Bij Salto zijn ze niet gek of onwetend en MOETEN zijn van tevoren uitzendingen bekijken; als je dan niet beseft dat Scientology parasiteert op zwakke mensen ben je of geheel onwetend (dus ongeschikt voor de baan) of zo corrupt als het maar zijn kan.

  Mijn vraag is dus WIE verantwoordelijk is bij Gemeenteomroep Salto om de reclameboodschap van Scientology gewoon te laten uitzenden!
  Namen wil ik horen zodat duidelijk wordt met wat voor een Scientology-NSB’er wij te maken hebben!

 11. @9: Goed te horen… Met een beetje geluk zijn ze verstandig. Kan me nog herinneren dat Scientology een anti-drugs ‘expositie’ hield in het toendertijd ongebruikte Ahold-pand aan de De Klerkstraat, terwijl ze simpelweg mensen op straat aan het lastigvallen waren. Ahold bleek van niks te weten, maar toen men daar op de hoogte was gebracht werd Scientology per direct het pand uitgeflikkerd.

 12. Goed stevig stuk! Ongelofelijk dat het nodig blijft om eens in de zoveel jaar een krachtig tegengeluid te laten horen. Mensen worden blijkbaar nog altijd graag geïntimideerd, gemanipuleerd, geïndoctrineerd… Waarom toch?! Wil men zich liever schijnveilig voelen dan zelf nadenken en acties ondernemen?
  Hoe lang zou het nog duren voordat dit soort organisaties bij het grote publiek hun macht en impact verliezen en men de werkwijzen en ideeën voortaan snel kan ontmaskeren. Ik verlang naar het moment dat de mensheid eindelijk heeft geleerd van de geschiedenis en voor eeuwig wijs is geworden.

 13. I don’t know Swedish but the root of $cientology is apparent and understandable in many languages.

  From previous posters: “… ron hubbard en jack parsons hebben via aleister crowley lijnen” and “… in de verhalen van Scientology figureert Xenu, ‘the galactic overlord’ en de belichaming van al het kwaad.”

  It’s a cult.

 14. @ Janus (11); drie minuten is meer dan genoeg, zeker omdat ik het “Scientology and the Fishman Affidavit” deel van Karin’s site al eens heb uitgeplozen .

  @ WendyT (22)
  30 seconds to Mars, THAT’s a cult !!!

 15. Nu hopen dat ze doorzetten met streng optreden. Ook bij andere sektarische kerkgenootschappen en spirituele organisaties die mensen uitbuiten. In stilte wordt er een hoop geleden, vraag het bijv. kinderen van jehova’s getuigen eens hoe het hun leven heeft getekend om zo op te groeien. En dat allemaal onder onze neus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.