Twee vliegen

De banken konden we echt niet failliet laten gaan: in hun val zouden die immers de rest van de economie meeslepen, en dan was de ellende helemaal niet te overzien. Griekenland konden we echt niet failliet laten gaan: in haar val zou dat land de hele euro meeslepen, en dan was de ellende – nu ja, u kent de redenering.

Het geld dat met deze reddingsoperaties is gemoeid, moet ergens vandaan komen: dat snapt iedereen. En hoewel het ronduit pervers is dat diezelfde banken die een paar maanden gelden met overheidsgeld op de been moesten worden gehouden, nu weer bonussen uitdelen alsof er nooit iets is gebeurd, is het naïef om te denken dat topsalarissen beknotten en bonussen linea recta innemen een afdoende maatregel is. (Dat het niet genoeg helpt, is overigens geen enkele reden het dan maar na te laten – al was het maar omdat de beloningen in die sector inderdaad pervers zijn, zeker als je in ogenschouw neemt hoe ze zijn verdiend.)

Vijftien miljard euro, twintig, vijfentwintig – de bedragen waarmee moet worden bezuinigd, lijken per maand te stijgen. Alle politieke partijen zoeken zich een slag in de rondte en de plannen vliegen je om de oren: studiebeurs afschaffen, eigen risico in de zorg dramatisch verhogen, huren omhoog, uitkeringen omlaag en korter, subsidies op kunst en cultuur zowat afschaffen. Niemand wordt gespaard, zingt men in koor: we moeten allemaal inschikken.

Wat opvalt in de voorstellen die de ronde doen, is dat de VVD en het CDA hun eigen stokpaardjes subiet hors concours verklaarden: de hypotheekaftrek is ‘onaantastbaar’, de inkomensafhankelijke kinderbijslag ‘onbespreekbaar’. Hoe kun je enerzijds beweren dat ‘wij allemaal’ moeten inleveren en dat ‘alles’ ter discussie dient te staan, en anderzijds op voorhand zo’n stellig veto uitspreken?

Even typerend is dat de meeste partijen vlot maatregelen bedenken die de burgers treffen, doch zelden maatregelen overwegen die in het vlees van de overheid zelf snijden. Afzien van de aanschaf van de Joint Fight Striker – sowieso al tien jaar lang een hoofdpijndossier en financieel een schier bodemloze put – scheelt Nederland miljarden euro’s. Natuurlijk levert zo’n besluit gedoe op met Amerika; maar andere bezuinigingsbesluiten leveren hevige pijn op bij onze eigen burgers, wat toch gerust ook een argument zou mogen zijn.

Het beste bezuinigingsvoorstel is echter nog door geen enkele partij geopperd: het herstel van onze burgerrechten. Alle maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen om de gangen en de gegevens van burgers te verzamelen en op te slaan, zijn schrikbarend duur. Er worden steeds omvangrijker en complexer automatiseringsprojecten verzonnen, die altijd handenvol meer ontwikkeltijd en geld kosten dan ooit voorzien was, en die daarna niettemin slecht functioneren (hoeveel geld is er al niet weggegooid aan technisch krakkemikkige en belazerd beveiligde elektronische patiëntendossiers of OV-chipkaarten?). De ene nationale database na de andere wordt gepland: van DNA tot vingerafdrukken, van patiëntgegevens tot kinddossiers. En al die surveillance en controle vergt een sterkere overheid, met meer ambtenaren, en met meer procedures en regels.

Wat het oplevert? Een centralistische, logge staat die verzuipt in gegevens die schijnveiligheid en een vals gevoel van controle en overzicht bieden. Burgers die van kop tot teen en van graf tot wieg in de gaten worden gehouden.

Grondrechten in ere houden is stukken goedkoper dan ze permanent schenden. Voilà: twee vliegen in één klap.

Author: Spaink

beheerder / moderator

18 thoughts on “Twee vliegen”

 1. Geinspireerd door Nick Clegg zie ik. Het valt zowiezo op dat “bezuinigen” gewoonlijk betekemd dat de burgers meer moeten betalen i.p.v. dat de overheid bepaalde taken afstoot (en dan heb ik het niet over gedwongen winkelnering bij “geprivatiseerde” instellingen).

  Als die maximaal 10% externe inhuur regel nu echt nagelaafd gaat worden, liefst nog wat aangescherpt wordt en ook voor andere overheden en bestuurslichamen gaat gelden zijn we alvast een hoop vet kwijt.

 2. Echt grof bezuinigen kan makkelijk als de bureacratie fors ingeperkt wordt: schaf die hele onzin met bestemmingsplannen, welstandscommissies en overbodige bouwvergunningen af, eis alleen bepaalde normen i.v.m. stevigheid en brandveiligheid en verder niks, en over 10 jaar is er geen woningnood meer. Men roept dan “Belgische toestanden”. Nou, als ik in Belgie kom denk ik dan “nou en? Daar is het ook goed wonen.”

 3. Wanneer je overbetaalde bestuurders, die met hun tijd mee ‘moeten’ gaan en IT-ers, die snel rijk willen worden, combineert, kun je van alles verwachten…
  Zeker wanneer het allemaal katten in het nauw worden (bedankt weer voor het Max-verhaal en de filmpjes, Karin!).

 4. Balkenende enkele maanden geleden een fax gestuurd. In Duitsland ondersteund men sinds 20 jaar Oost- Duitsland met de zogenaamde “Solidaritätszuschlag”. Een klein percentage van je jaarlijkse reguliere belastingsom bracht in Duitsland 1.000 miljard EURO.

  Mijn voorstel aan Balkenende was om in Nederland iets dergelijks te doen en die 200 miljard EURO die er in 20 jaar zou kunnen komen op een dergelijke manier direct in te zetten voor aflossing van staatsschuld en alle verdere maatregelen eens te laten rusten. Men zou de helft van staatsschuld kunnen aflossen zonder dat iemand daar echt last van zou hebben.

  Kreeg inderdaad een nette brief terug van premier: men werkt aan 20 bezuinigingsvoorstellen. Wat relatief makkelijk kan moet en zal moeilijk opgelost. Wie nu zijn of haar televisie aanzet ziet in verkiezingstijd de ene na de andere draaikonterij, maar over het eigenlijke probleem staatsschuld heeft men het maar liever niet.

 5. He daar gaat mijn baantje :( Maar je hebt wel gelijk, al weet ik niet wat het effect op de economie is als de ICT sector de grootste melkkoe kwijtraakt. Misschien lost het dan ook de krapte op de ICT arbeidsmarkt op?

 6. We zijn natuurlijk allemaal onderdeel van “Het Systeem”, en daar is heel erg bijzonder veel op af te dingen en ook in alle toonaarden.

  Maar het is nog altijd beter dan soortgelijke namaak-systemen in bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije en nog een hele trits van al dat soort systemen en finaal-arre moejjigge dieptreurige ellendelanden.

  Er is hier bij ons niet veel ‘an te doen. Wil je iets anders dan wordt ‘t slechter.
  Nooit en in de eeuwigheid niet wordt ‘t dan beter.
  Ieder puur rationeel ingesteld figuur zal dat beamen.

  En natuurlijk staan we de komende elf jaren voor gigantische investeringen terzake onder andere het EPD en nog een hele serie van de allerprachtigste uitvindingen der moderne en ook hoogst dynamische wetenschapstijd.

  Maar die leveren in de twee- en twinnittigg jaren
  die hierna komen,
  besparingen en conomische expansie van vele tienduizenden triljarden op.
  Voor allen op de hele wereldkloot.

  Tel uit je winst.
  Daar kunnen we wel wat voor doen zonder het goeie, optmistische opportunistische te laten.

  Voor de rest is er van alles nog wel ruimschoots en meer voldoende, hier in dit land.

  Het gaat niemand slecht.
  Er wordt gekocht geleefd en uit de band gesprongen als de gekken.

  Er zijn zelfs nog wel ‘n paar mensen, -niet veel-, die langzaam af en toe denken een heel klein beetje met twee heel gezonde benen op heel gezonde grond van al hun denkbeelden te kunnen gaan staan.

  Niet veel.

  ‘n Paar nog maar.

  Zij worden niet bij- maar uitsluitend afgevallen.
  Daar zijn ze aan gewend, en daar zijn ze in getraind.

  De rest van wat er dan nog over is is hopeloos en volkomen afgeschreven.
  In de nationale staatsbevolking.
  Kijk er maar niet naar om.
  Ga er hoovaardig aan voorbij.

  Daar valt allemaal heel goed en prettig/plezierig mee te leven hier in dit land en zeker ook ten opzichte van naburig uitgeloojerd buitenland.

  Voorzolang als het nog duurt en dat is toch nog zeker wel ‘n jaar of twintig dertig geheel vrij onverveerd.

  – ‘\ô_ô/’ –

  Ten langen langen leste, overwint toch nog altijd, het gezonde boeren jongens en ook wel oude meiden verstand dat ons allen nog ter afdoening en vervulling restte.

 7. ja bonussen zijn heel normaal altijd geweest in de zakenwereld….

  Je neemt als zakenman ook een bepaald risico als je met een moeilijk klus begint…. Als de resultaten niet goed zijn dan ben je je goede naam kwijt in de zakenwereld….

  Veel van het geld dat zulke zakenmensen verdienen vloeit ook weer terug in de maatschappij…. door hun uitgaves en door de mensen die ze in dienst nemen en ook vaak ondersteunen ze ook mensen in het leven financieel…..

  In de onderkant van de samenleving daar hoor je veel geklaag over de bonussen van topmensen…..

  Maar ieder mens die doet aan vriendenpolitiek : ook op micro nivo….. want als je wat weg te geven hebt in het leven ( bijvvoorbeeld een japanse middenklasser die nog maar 900 euro waard is ) dan geef je hem ook liever aan een vriend weg dan aan een totaal onbekende……

  Het werken aan de top word vaak als lui gezien ….maar het tegendeel is vaak waar : vaak zijn ze daar een slaaf van de telefoon die heel de dag rinkelt en heel de dag krijgen ze allerlei lastige zaakjes op hun buro…..

  Een kleine groep kan dit werk doen zonder burn-out maar de groep die er stres van ontwikkeld is heel erg groot altijd….

  Het werk wat ze vaak doen is echt heus niet vergelijkbaar met een lopende band baantje waar je heel de dag op automatisch piloot kan staan hee?

  Ik ken iemand met een topfunctie….. en die is zo een beetje milionair….. en die regelt dus echt heel de dag door allerlei stomme (? ) zaakjes van de mensen die onder hem werken…… echt geen luizebaantje te noemen hee?

  draait dus werk weken van 70 a 80 uur en zn telefoon die rinkelt vaak ook savonds en in het weekend en de telefoon een keertje over laten gaan? dat zit er dus echt nooit in hee?

 8. We moeten juist meer in een surveillance samenleving veranderen.

  Daarna kunnen we een voorbeeld zijn voor andere landen, waarvoor wij de kennis en de technologie zullen leveren.

  Uiteindelijk is iedereen even arm als ons en zijn wij een toonaangevend gidsland in de wereld en zal iedereen naar ons luisteren.

  En Jan Peter Balkenende wordt minister-president van Europa…

 9. Ben al het zoeken welke partij is het betrouwbaars in wat ze beweren, en is redelijk is in de zorg, en voor mensen met een uitkering, ben net voor 2 jaar afgekeurd met geen enkele mogenlijkheid voor arbeid, en dus niet hoeven te reintrergreren, dank u wel, dat komt toch even hard aan. En dan maar laat het vooral weten als uw situatie verandert of als ik ergens anders verblijf…..

  Als psychiatrisch patient, wordt ik nl de laaste tijd regelmatig benaderd met eigen bijdragen die ingevoerd worden,

  eerst voor de woonbegeleiding die me moet helpen met het minimale rond te komen en me te helpen stabiel te blijven,

  want opgenomen kost ik toch een stuk meer per dag als nu het nu kost met 2 tot 4 uurtjes in de week,
  maar dat is na een hoop onrust uitgesteld tot volgend jaar……

  Deze week brief maandag 7 juni voorlichting over eigen bijdrage,
  voor het DAC dag activiteiten centrum waar ze me helpen op verantwoorde wijze een dagstructuur te vinden, en vrijwilligers werk te gaan doen is het streven in de toekomst.
  Hoop dat het betaalbaar is

  Ga nu een keer in de week naar een reintergratieproject vervoerskosten + kosten daar 7 euro
  ook daar komt een eigen bijdrage aan.

  Zou er een partij zijn die daar zicht op heeft en er iets aan doet,
  want mijn uitkering zit niet ver boven de bijstand.

  En met thuiszitten…. ga ik op den duur veel en veel meer kosten,
  omdat het dan wel zo bar slecht gaat, (terwijl ik nu (met alle hulp), aplaus voor het uwv) kans heb op verbetering in de toekomst.

  alhoewel… weet niet hoe lang ik het leven dan nog uit houdt

 10. Het UWVAlleen maar omdat ze zeggen dat er nog kans op verbetering is hoor, en me niet levenslang volledig opgeven en niet om die bijna 2000 euro die op een foute rekening staat, die ze eerst moeten terug vorderen voor ik ze krijg wie weet wanneer…… heel lang ging het duren….krijg steeds dat soort dingen te horen heel lang…

 11. @Thian: Ik heb alleen een eigen bijdrage voor mijn medicijnen. En daar ben ik in een paar maanden doorheen en de rest van mijn medische kosten dat jaar zijn daarna voor rekening van de verzekeraar.

  Reiskosten werden vroeger vergoed (trein), maar nu alleen de taxi nog. Mijn psychiater wilde dat wel voor mij regelen toen, maar dat vond ik te gortig (Tientallen kilometers meerdere malen per week. En weer terug).

  Nu is de hele kliniek wegbezuinigd dus dat schiet verder ook niet op. VWS FTW!!

 12. Catharina: ik heb de lijsttrekker van de Piratenpartij gisteren gehoord en zijn betoog was erbarmelijk slecht, helaas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.