Bewaarplicht ongrondwettelijk

Het constitutionele hof in Roemenië heeft in oktober geoordeeld dat de Europese bewaarplicht tegen de grondwet indruist. ISPam.nl meldt dat de Engelse vertaling van de uitspraak nu bekend is.

Het opslaan van de verkeersgegevens van alle burgers is volgens het constitutionele hof een schending van het recht op privacy, op het correspondentiegeheim, op de vrije verplaatsing en op de uitingsvrijheid.

Daarbij worden ook niet alleen van de personen die het initiatief nemen tot het contact, maar ook de ontvangers van de communicatie hun gegevens bewaard. De ontvangers kunnen zich niet beschermen tegen het gevaar van verkeerde conclusies die kunnen worden getrokken door het contact met een derde. Er kan zelfs doelbewust sprake zijn van verdachtmakingen door derden die het contact initiëren.

De hele bevolking wordt door de bewaarplicht bestempeld tot verdachte van terroristische en andere ernstige misdrijven. Als uitsmijter waarschuwt het constitutioneelhof er voor dat dit soort wetgeving er toe kan leiden dat de democratie kan worden opgeblazen, onder het mom van haar te beschermen. Iets waar al verschillende malen voor gewaarschuwd is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Ook in Duitsland loopt er bij het constitutionele hof een procedure tegen de bewaarplicht. In december houdt het hof een hoorzitting en medio 2010 wordt een uitspraak verwacht. In eerste instantie heeft het Duitse constitutionele hof zich kritisch over de bewaarplicht uitgelaten. Het is niet uit te sluiten, dat het net als haar Roemeense collega tot de conclusie komt dat de bewaarplicht in strijd is met de mensenrechten.

Author: Spaink

beheerder / moderator

19 thoughts on “Bewaarplicht ongrondwettelijk”

 1. Erg zwaarwichtig is het allemaal niet.
  De echte subversieven zullen nooit van de communicatiemiddelen gebruikmaken.
  Zelfs niet in code.

  Hoe ze wel communiceren, in voorbereiding en uitvoering van de omwenteling, staat in de papier-opeetbare handboeken van hun Jemenitische opleiding, en in de verplichte universiteitsliteratuur overal ter wereld.

  Bijvoorbeeld ‘Guerilla War in the USA’ Scanlan’s Monthly, January 1971 van Warren Hinckle, Kritiese Bibliotheek Van Gennep ISBN 90 6012 150 3
  en daar is bepaald geen bewaarplicht op.

 2. Yay, Roemeens constitutionele hof!

  Het is ook klinkklare onzin, die bewaarplicht. Je moet wel een kneus van een terrorist/boef wezen als je ‘belangrijk spul’ op een publiek medium vereeuwigt en dan ook nog op zo’n manier dat het door niet-ingewijden begrepen kan worden. Een maatregel die per postbode, postduif, rooksignalen, morse code, schreeuwen, fluisteren en etch-a-sketch ontweken kan worden, vind ik niet bijzonder effectief.

  Tegen de professionele slechterik lijkt me de maatregel geen bescherming te bieden. Tegen amateuristische boefjes in theorie wel, een beetje, maar dat zou met elegantere en goedkopere maatregelen ook kunnen, zonder iedereen’s privacy zo grootschalig aan de laars te lappen.

  Een losjes verwoorde Ben Franklin quote lijkt me op zijn plaats:
  Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.

 3. Even ‘n kort vraagje tussendoor, denkt er nu werkelijk nog iemand, dat al die bewaarde data, ook nog maar in de verste verte voor iets of iemand belangrijk zijn?

  Welnee.

  Niemand weet hoe al die data te “handlen”, en geen strveling weet, hoe en waar en waarom al die data bewaard en vooral verwerkt moet worden.

  Niemand, maar dan ook werkelijk geen sterveling, heeft er dus wat aan.
  Je kan ze bewaren tot methusalem, je kan ze bewaren als overheid tot je ‘n ons weegt, ze zijn allemaal volmaakt en volslagen waardeloos.
  Xelfs de inlichtingendiensten hebben er niets aan.

  Als je werkelijk wil weten, hoe het met data-opslag gaat, moet, en zal, moet je het uiterst moeilijke bijna op de TH niet te begrijpen boek van G. Schäfer eens lezen “Gegevensstructuren en gegevensbanken” PC Training & toepassing ISBN 90 71677 63 X en als je al niet heel goed van alle markten thuis bent in de databankenmaterie, kom je met alle bewaarde data in de eeuwigheid van ‘n hele dure kouwe kermis thuis.

  En dan is dit alleen nog maar ‘n theoretisch leerboek er gaan op dit moment al stemmen op in de diverse landen van Europa, en van Amerika, om alle databanken van wie en van waar en wat ook in een geweldig grote centraal geregelde klap te wissen.

  Iedereen en alles moet opnieuw beginnen. En dan wél geordend, en behoorlijk winstgevend gestructureerd.

  Zo gaat ‘t niet langer. Met al deze rare flauwekul.

  ‘Ô_Ô/’

  Wat denk je dat er met de Stasi-archieven gebeurt? Niets. Ze worden in brand gestoken.

  Alle neo-nazistische stromingen en leden, plannen en voorbereidingen staan op HD’s wat kunnen we d’r mee? Niets er is geen “culpoos” bewijs.

  In sterk achtergestelde en achtergebleven landen als Roemenië en Bulgarije is geen vrijheid. Wat moeten ze d’r mee? Ze wensen het daar niet eens.

  Dat er terroristische daden zullen gebeuren weten we. We weten zelfs waar en wanneer en door wie. Wat kunnen we d’r mee? Niets we weten niet van ja of nee.

  Laten ze maar opslaan zoveel ze willen. Dan zijn ze van de straat af.

 4. Ik heb de redactionele databank (Wegener) die gekoppeld staat aan politie en justitie eens doorgezocht op “Karin Spaink” en al haar schone (wan)daden en weet je waar ik haar tegenkom?

  Alleen maar bij “Onderwatersport” en “Boortorens”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dan vallen je toch de schoenen uit. Ik moet de bewaker, Math Vliegen eens bellen. Hij zal dit niet leuk vinden.

  Maar ja, daar zit ze wel voor de eerstkomende 500 jaar in en dat is ook wat waard.

  Het ergste is voor de mensen, als ze ergens in de databanken NIET voorkomen.

  Dan bestaan ze niet alleen niet en in geen 500 jaar in de bewaring opgegeven,

  ze slaan daarom, de hand aan zichzelf.

  ‘^_^/’

  Maar goed.
  Voortaan zoek ik “Karin Spaink” dus alleen op “Onderwatersport” en “Boortorens”, en dat is ook wel makkelijk om te onthouden. De eerstkomende 500 jaar.

 5. Aan persoonlijke vrijheid heb ik niets. Dat levert me niks op en ik moet m’n wil aan iedereen kunnen opleggen. Dus moet ik in alle databanken staan en wel voor de eerstkomende 500 jaar.

 6. Het lastige is dat heel veel mensen dit gevaar helemaal niet aanvoelen. Heel vroeger, toen ik nog naief was, dacht ik dat zolang je je maar netjes en aardig gedroeg het helemaal niet erg was als de overheid alles registreerde. Maar na zo’n zaak als de Schiedammer parkmoord waarbij de politie feiten ging manipuleren omdat ze er alles voor overvhadden om iemand (:een onschuldige) te fraimen of zo’n arrestatie van Gregorius Nekschot omdat hij smakeloze tekeningen maakt, de vervolging van lucia de B waar waarschijnlijk uberhaupt niet eens een moord was gepleegd, en na kennis over hoe hulpvaardig de nederlandse registratie was bij het lokaliseren van joden voor de duitse bezetter denk ik er heel anders over. Ik weet niet of jullie Zembla hebben gezien over een ondernemer (turkse restauranthouder) die door de gemeente Enschede onrechtvaardig materieel kapot werd gemaakt. De overheid kan heel erg fout zijn of worden, wantrouwen is helaas op zijn plaats.

 7. Wat dacht je van ‘t Rode Kruis en je in de oorlog verloren familieleden (ouders) om ze daarna op te sporen (erfenissen etc)?

 8. JuZo, blijf je wel on topic? Wat heeft de bewaarplicht – waarbij tot in detail wordt vastgelegd en opgeslagen wie wanneer met wie communiceert – nu in hemelsnaam te maken met het terug willen vinden van mensen die je kwijt bent? Met hen communiceer je immers niet.

 9. Het gaat om het bewaarplichtig opslaan van burgergegevens door de overheid als principe.

  Of die nou de dagelijkse stoelgang, copulatie of communicatie betreffen doet niet ter zake.

 10. Specimen:

  Naar aanleiding van de gegevens betreffende je copulatie die ik van de overheid heb gekregen, beslis ik als Human Resources Manager (HRM) van de onderneming waarvoor ik werk, dat je niet in aanmerking komt voor een gevraagde functie in de goed betalende onderneming waarvoor ik werk.

  Een andere HRM van ‘n onderneming waarvoor hij werkt, zal mogelijk andere criteria aanleggen naar aanleiding van andere persoonsgegevens die hij van de overheid heeft gevraagd en gekregen, ten aanzien van de beslissing die hij neemt over een door een persoon aangevraagde plaatsing in een functie van de onderneming waarvoor hij werkt.

  Mogelijk en zeer waarschijnlijk doen beide HRM’s dat, in het kader van de voor hun verplichte opportuniteits- en profijtelijkheidsbeginsels, waarvoor en waarmede ze zijn aangesteld, om hun dagelijks werk te doen in de ondernemingen waarvoor ze werken.

  Dit alles als specimina.

  Eerst goed nadenken over bovensaande, voordat je weerkomt met een weerwoord.

 11. Ja ik ben een buitengewoon onaardig persoon dat weet ik wel. Maar ik copuleer tenminste nog en dat is de overheid ook wat waard.

  Het maakt daarbij als principe niks uit, of de overheid dat nu weet en landurigplichtig opslaat via de gestaffelde statistische optelmethode,

  of via de alzijdig geregistreerde communicatie.

  Dat maakt voor het principe niks uit.

  ‘^_^/’

  En nou jij weer.

 12. @ Juzo

  Die (vaak) onzinnige data-opslag gaat op termijn ook erg veel geld kosten… en raad eens WIE dat gaat betalen?!

  (Even in de spiegel kijken en u weet het antwoord).

 13. Geen probleem. Als we ‘t zelf in ‘t bedrijfsleven moesten doen, kostte het nog veel meer geld. (Inkoop Verkoop Winst) Daar hebben we in ‘t bedrijfsleven, dus de overheid voor.

  Alle informatie heeft zijn prijs,
  en het hele geldverkeer bestaat alleen maar uit informatie/communicatie.

 14. “het hele geldverkeer bestaat alleen maar uit informatie/communicatie”

  Met uitzondering van zwart geld en andere creatieve valuta tussen professionele boeven…

 15. Hoe kom je daar nou bij. Niemand gaat met goudstaafjes of diamantjes lopen sjouwen.

  Dus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???

  Juist.

 16. Whahahaha, you’re shitting me, toch?

  Ruilhandel komt overal voor, ook onder boefjes. Met makkelijker te slijten valuta (waren of diensten) dan goud of diamantjes, duh. En de waarde van valuta in gereguleerd geldverkeer is symbolisch, dat bestaat inderdaad alleen maar uit informatieoverdracht; de waarde van in ruilhandel gebruikte valuta is meer reëel en hoeft met informatieoverdracht niks van doen te hebben.

  Dataretentie kan weinig doen om “I scratch your back, you scratch mine” tegen te houden.

 17. @ juzo

  Volgens mij is Maurice aardig op dreef…

  Juzo, heel misschien ooit wel eens van bloeddiamanten gehoord…?

  Meer dan 95% van de wapenhandel naar b.v. Afrika is NU “ruilhandel” d.m.v. grondstoffen…

  “Professionele boeven”…

  Jullie bedoelen toch de overheden (ook de Nederlandse) die gretig deze wapens verkopen.

  Hoe denkt u dat b.v. het Iraakse (tijdelijke) regime aan al nieuwe wapens komt… De grootste oliebronnen zijn 2 maanden geleden al bij opbod verkocht…

 18. Tartarus, thx :)

  Ik bedoelde ‘professionele boeven’ eigenlijk letterlijk, dus: criminelen die hun vak verstaan, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze er hun beroep van hebben gemaakt. Maar schurken die – zonder duidelijk regels te overtreden – dingen doen die niet door de beugel kunnen, zou je inderdaad ook zo kunnen noemen.

  De opzet van dataretentie regels vanuit de EU was toch om er voor te zorgen dat een provider in het ene land dezelfde regels moet volgen als een soortgelijke provider in een ander land? Zodat de ene provider geen oneerlijk voordeel zou hebben op de andere als gevolg van (destijds) aanzienlijk verschillende landelijke regels? Of heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan?

  Het er bij in proppen “omwille van criminaliteit- en terrorismebestrijding, moeten alle gegevens over wie waar en wanneer contact legt met wie waar en wanneer grijpklaar en lang bewaard worden”, is knap brutaal. Iets doen “omdat het kan”, is nog geen goede reden om het te doen.

  Het gelijk trekken van regels voor providers in verschillende EU landen rechtvaardigt de inbreuken (waar het Roemeens constitutionele hof over klaagt) niet; het is er niet voor nodig en kan de oorspronkelijke opzet bemoeilijken (een providertje met weinig overhead komt m.i. eerder in een dure spagaat dan een provider met ruimte over in racks en personeel). De doelen die genoemd worden om de inbreuken te proberen te rechtvaardigen klinken wel leuk, maar de hele toestand hangt van halve waarheden aan elkaar. Het is een oplossing voor een probleem wat niet bestaat (het was al mogelijk om te luistervinken), er zal geen serieuze terrorist door verhinderd worden, de crimineeltjes die je vangt zullen dezelfde soort slordige sukkels zijn als die je nu ook al vangt, en het maakt het te gemakkelijk om in de toekomst misbruik van het systeem te maken op grond van ‘nieuw inzicht’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.