Gezond bezwaar

Wat voor risico loopt u, als u bezwaar aantekent tegen de uitwisseling van uw medische gegevens via het elektronische patiëntendossier? Kunnen uw artsen dan nog wel bij uw medische gegevens?

Natuurlijk kan dat. Sterker, dat moeten ze. Alleen gaat die uitwisseling dan op de oude, vertrouwde (en veilige) manier: via een brief, of – als het een ziekenhuis betreft – via het interne patiëntensysteem. Wie bezwaar maakt tegen de elektronische uitwisseling van z’n gegevens, zorgt er alleen voor dat anderen niet bij z’n dossiers kunnen. Wat precies is wat je wilt. Want elke arts of verpleegkundige die uw gegevens werkelijk nodig heeft, krijgt ze nu al. Het EPD breidt de kring van meekijkers vervaarlijk uit. Minister Klink beweert wel dat er streng zal worden gecontroleerd wie wat wanneer en waarom inziet, maar vergeet daarbij de UZI-passen (die de toegang tot het EPD moeten regelen) volgens het TNO zo lek als een mandje zijn en dat er bovendien een volkomen nieuwe groep mensen bij uw dossiers kan voor wie het medisch geheim überhaupt niet geldt: IT-specialisten en hackers.

Dataverzamelingen hebben daarnaast een inherent risico: wie veel verzamelt, kan veel verliezen, en hoe meer mensen bij zulke gegevens kunnen komen, hoe groter de kans op ongelukken. De niet-aflatende stroom verhalen over verloren USB-sticks, cd’s met dossiers, openstaande websites en dergelijke bewijst dat ‘normale’ beveiliging niet volstaat. We gaan gewoonlijk slordig met computers om, ook als daarop gevoelige informatie staat. Het is al voorgekomen dat het netwerk van de poliklinieken van een ziekenhuis met een virus kampte: een week lang kon geen enkele arts bij de elektronische dossiers van zijn patiënten. Ook huisartsenpraktijken hebben nu al geregeld te kampen met besmette computers. Wat ze daarenboven nog eens extra gevoelig maakt voor hackers.

En nu al lonken anderen naar toegang tot het EPD. De bedrijfsartsen hebben al gevraagd of zij niet ook toegang kunnen krijgen: dat leek ze wel handig. Terecht heeft de Tweede Kamer daar een stokje voor gestoken, maar ik vrees dat het een kwestie van tijd is voordat ze die toestemming alsnog krijgen.

Maar wat nu als me ineens iets overkomt, vragen veel mensen zich af; dan moet zo’n eerste hulp of ambulancebroeder toch snel over mijn gegevens kunnen beschikken?

Welnee. Ambulance- en EHBO-personeel hebben helemaal geen EPD nodig. Als u met een stilstaand hart, een epileptische toeval of een kapotte slagader op straat ligt, gaan ze niet eerst uitzoeken wie ze voor zich hebben: ze grijpen meteen in en al het andere, zoals het raadplegen van uw dossier, komt later. Dat niet-reanimatieverklaringen zo vaak worden genegeerd, zelfs als ze op het lichaam worden gedragen, is daarvan een onprettig bewijs. In vrijwel alle andere gevallen kunt u zelf uitleggen dat u allergisch bent voor antibiotica of dat u elders onder behandeling bent wegens astma.

Klinks argument dat het EPD medische missers kan helpen voorkomen, is evenmin op realiteit geschoeid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het EPD zélf een van de voornaamste bron van medische fouten is geworden: gegevens worden niet goed verwerkt, programma’s hebben fouten, mensen klikken verkeerd op een scroll-down menuutje, voeren gegevens verkeerd of dubbel in, et cetera.

Dat de Landelijke Huisartsen Vereniging haar medewerking aan het landelijk EPD heeft opgeschort, lijkt me een teken aan de wand. Als uw eigen huisarts al geen EPD wil…

Author: Spaink

beheerder / moderator

35 thoughts on “Gezond bezwaar”

 1. Geweldig goed betoog
  Ik was via hyves al begonnen met een EPD-discussie op gang te brengen
  Deze tekst zal ik verspreiden met bronvermelding uiteraard

  Toch ben ik nieuwsgierig aan welke stappen de regering nu al heeft gedacht, als ze straks een niet al te grote lijst hebben van mensen die er tegen zijn … Tegenwoordig mag je alles verwachten

 2. Iedereen, die de moeite neemt om zich pakweg vijf minuten te verdiepen in de CV van Ab Klink zal duidelijk zijn, dat hij nooit Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had mogen worden…
  Alhoewel ook zij niet mijn eerste keus was, zou ik wel eens willen weten wat Els Borst van het EPD vindt.

  Volgens mij, als geinteresseerde leek, wegen de voordelen absoluut niet op tegen de nadelen/gevaren. Maar ik vind het dan ook nog steeds prettig wanneer een arts tijdens een consult naar mij kijkt in plaats van naar zijn/haar computerscherm… een artefact, ik weet het.

 3. 1. Een van de gevolgen van het niet-meedoen aan het EPD is wel, dat men langer blijft liggen op de weg, dat het langer duurt voordat men medisch op een of andere manier geholpen wordt en dat men zichzelf in veel zoniet alle opzichten en gevallen ernstige schade toebrengt (tot mogelijk de dood erop volgt).

  2. De codering en beveiliging van wat voor soort privacygegevens dan ook wordt de komende tien jaar uitermate sterk verbeterd (strenge straffen en nieuwe grotere gevangenissen).

  3. Dat zijn zo’n beetje de vooruitzichten.
  Aangezien de meerderheid beslist, komt het EPD voor iedereen er tóch.

  ‘~_~/’

  Zo. En met feestelijke groeten dan maar weer.

 4. 2x nee. Zij weet niets van de ambulancepraktijk en ik alles want ik stond er bijna veertig jaar met m’n neus bovenop. Eerst stond ik er, dan kwam de ambulance en daarna pas politie en brandweer. Ambulancechauffeurs en brancardiers kwamen mij meestal een knieschijf brengen of ‘n ander lichaamsdeel dat nog op de weg was blijven liggen “Hier, voor in de soep”, zeiden ze en weg waren ze,, vóórdat de Officier van Justitie kwam. Ze hadden met mij in alle klassen van de lagere school gezeten. De lijkschouwer wees ik op het feit dat de autobestuurder die hij dood had verklaard nog bewoog. “Het is de wind”, zei hij en het wrakkenportier sloot zich.

  ‘~_~/’

 5. JUZO wordt steeds beter met zijn teksten. Chapeau!

  Ja, het leven is vaak zo dom. Maar of het met alle elektronische wijsheid allemaal beter wordt voor mensen? Ik heb toch mijn twijfels. Feit is ook dat iedereen ook gewoon anders noteert. En is in noodgeval de vloed van gegevens ook gewoon niet makkelijk te veel? En moet überhaupt ook altijd elke onzekerheid uit de weg gegaan? Hoeveel sensibilisering van mensen geeft dit ook allemaal weer?

 6. Nog twee dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen.
  Het gaat vanavond nog de bus in.
  Thanks Karin.

  Gr Cynthia

 7. Dank Karin, wat is het toch weer ongelofelijk dat zoiets opgedrongen wordt!
  Bij het tv programma Kassa werd overigens hetzelfde advies gegeven.
  De bezwaarbrief van mij gaat ook gauw op de bus, en ik zal iedereen zeggen dat ze hetzelfde moeten doen!

 8. Had die enveloppe zelfs nog niet open gemaakt en heb me er ook nog niet in verdiept. Maar zal dat gelijk gaan doen, bedankt voor de tip dat er nog maar 2 dagen over zijn om bezwaar aan te tekenen, Cynthia, meestal kom ik daar pas achter als het al veel te laat is.

 9. In geval van echte nood is het nog altijd handig om dit bij je te hebben:

  http://www.bureau-identificatie.nl/sos_talisman.htm

 10. Artikel in de NRC van vandaag:
  http://www.nrc.nl/opinie/article2057724.ece/Klink_rijdt_gevaarlijke_schaats_met_Elektronisch_Patienten_Dossier

  Ik ga ook maar bezwaar maken. Begreep trouwens weer van een andere site dat je tot 15 december de tijd hebt om dat te doen, dus ga me nog wat verder informeren.

  Overigens, als die brief de enige mogelijkheid is bezwaar te maken, terwijl de wet nog niet eens is aanvaard, dan vind ik dit wel een hele rare manier van doen. Maar ik moet me inderdaad eerst beter informeren, weet niet eens waar ik die brief gelaten heb. Dat geldt vast voor volksstammen mensen.

 11. Ik vind inderdaad ook een belangrijk argument, dat in 1 van de NRC-artikelen genoemd wordt, dt niet om het even welke arts alles van je ziektegeschiedenis hoeft te weten. Dit nog even afgezien van de mogelijkheid van het hacken van het systeem, wat dus in de VS net gebeurd blijkt te ziijn bij een soortgelijk systeem.

  Maar stel bijvoorbeeld, je hebt een vertrouwensrelatie met je huisarts en die weet wel bijvoorbeeld (ik noem maar wat hypothetische voorbeelden) dat je een abortus hebt gehad, of dat je door je man mishandeld bent, of dat je bij een psychiater in behandeling bent. Voel je je dan op je gemak als de poli van het ziekenhuis waar je komt omdat je bent gestruikeld over een los zittende stoeptegel en je enkel ernstig gekneusd hebt dat ook allemaal weet? Misschien denken ze daar dan wel weer, jumping to convlusions is de mensheid ingebakken, van: jaja, een stoeptegel. Die vent zal z’n handen wel weer niet thuis hebben kunnen houden. En zo kun je vele voorbeelden bedenken.

  Dus neen, bedankt Karin dat je dit stuk plaatste want ik denk dat vele mensen met mij te slordig zijn om zich in zoiets te verdiepen en er dan pas achter komen als het te laat is, voor mij geen EPD.

 12. Het is een zijsprongetje, maar dit is natuurlijk een ja, tenzij-systeem. Terwijl dezelfde Klink voor wat betreft donorregistratie van oordeel was:

  “Voor de zomer adviseerde de commissie-Terlouw aan minister Klink om actieve donorregistratie in te voeren en zo het tekort aan donoren te beperken. Klink wees het ‘ja-tenzij’-principe echter af. Volgens hem schuilt hierin het gevaar dat veel mensen als donor worden geregistreerd zonder dat zij die wens expliciet kenbaar hebben gemaakt”.

  Hoeveel mensen zijn net als ik die brief kwijt, en hebben andere dingen aan hun hoofd gehad zodat straks hun EPD is ingevoerd “zonder dat zij die wens expliciet kenbaar hebben gemaakt”? Terwijl er op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervolgens wel van die door het ontbreken van bezwaar gegeven toestemming wordt uitgegaan?

 13. In de brief van het ministerie staat dat je tot 15 december de tijd hebt om bezwaar aan te tekenen tegen uitwisseling van je gegevens met derden, maar dat is uiteaard niet houdbaar. Ook nadien kun je nog bezwaar aantekenen, zoals op de overheidsinformatiesite over het EPD ook staat vermeld, zij het enigszins schimmig:

  “Iedereen krijgt na ontvangst van de brief zes weken de tijd om op voorhand bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van zijn gegevens via het landelijk EPD. Dus nog voordat gegevens raadpleegbaar zijn via het landelijk EPD. Daarom kunnen in deze periode zorgaanbieders ook geen gegevens aanmelden (deelname is wel mogelijk).
  Na de periode van 6 weken is het aanmelden van gegevens weer mogelijk. De patiënt kan dan nog steeds bezwaar maken tegen het uitwisselen van zijn gegevens. Door bezwaar te maken tegen uitwisseling van zijn gegevens via het landelijk EPD zijn alle gegevens, dus óók de gegevens die al waren aangemeld, niet meer te raadplegen.”

  http://infoepd.nl/informatiepunt_com/bezwaar_epd_6_weken.php

 14. Nog maar een keer jouw stukje gelezen, Karin, maar ook daar lees ik het antwoord niet. Kan iemand me vertellen waarom dit er zo doorheen wordt gejast, terwijl de parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden? Want het kan niet anders of er zal nog heel veel gewijzigd worden.

  Zo zag ik dat ouders namens hun minderjarige kinderen bezwaar moeten maken, maar dan moeten ze wel eerst een uittreksel uit het bevolkingsregister hebben, met alle rompslomp en kosten vandien. Dit terwijl de gegevensoverdracht via het burgerservicenummer zal geschieden, en ouders het BSN van de minderjarige kinderen krijgen uitgereikt.

  Dan moet er toch, met zoveel koppeling van bestanden, je krijgt bijvoorbeeld alleen een BSN als je ingeschreven bent in de gemeentelijke basis administratie en dat geldt ook voor de kinderen, een eenvoudiger oplossing daarvoor te bedenken zijn, toegankelijker ook, zonder weer de hele algemene wet bestuursrecht overhoop te hoeven gooien? Dus waarom niet gewoon gewacht tot na de wettelijke behandeling en amendering voordat die brief verzonden werd?

 15. Zoekt, en gij zult vinden. Wil De Pers niet het meest betrouwbare medium noemen, maar dit is er wel net in gepubliceerd:

  “Een woordvoerder van het ministerie zei dinsdag in de Volkskrant dat de brief is verstuurd om te kunnen voldoen aan een eis van het CBP, maar dat is volgens de privacywaakhond onjuist. Mensen kunnen pas weloverwogen bezwaar maken als er een wettelijke basis voor het digitale dossier is, stelt het CBP. Dat is nu nog niet het geval. “Er is geen sprake van dat het CBP heeft geëist dat burgers reeds nu over het EPD worden geïnformeerd.”

  Het college is naar eigen zeggen niet betrokken geweest bij het opstellen van de brief. Ook met de keuze van het moment waarop die werd verstuurd en de manier waarop burgers bezwaar kunnen maken heeft het CBP naar eigen zeggen niets te maken”.

 16. Joan, het bericht in de Pers klopt wel degelijk. Er staat een persbericht op de site van het CBP, zie http://www.cbpweb.nl/documenten/pv_20081111_epd.shtml?refer=true
  Verder deugt er zó weinig van dat hele EPD-plan, dat ik diverse volksvertegenwoordigers, het Nictiz, Info-EPD enz. bestook met mijn vragen via mail en telefoon. En ze hebben verdomd weinig antwoorden…

  Heeft iedereen al meegekregen dat je geen uittreksels van geboorteregisters hoeft mee te sturen, maar dat dat ook uittreksels uit het GBA (gemeentelijke basisadministratie) mogen zijn? Kun je met het hele gezin op 1 uittreksel. En in de meeste gemeenten geven ze dat nu gratis mee als je aangeeft dat het voor het bezwaar tegen het EPD is.

  Dank je wel Karin, voor het zo verhelderende stuk.

 17. Het EPD creëert bij mij een beetje irrationele angst (dat je een risico op slechtere hulp hebt) die niet helemaal wordt weggenomen door je rationele tekst.
  Ik richt me daarom op het standpunt van de LHV, die voor PED zijn maar niet zoals dat er nu ligt.
  Daarom voor mij een (voorlopig) bezwaar tegen opname.
  Bedankt voor je analyse, die heeft me aangespoord om e.e.a. nog even uit te pluizen en een beslissing te nemen. :-)

 18. De reportage in NOVA was ook echt vertrouwenwekkend. En dat soort dingen is natuurlijk op geen enkele manier uit te sluiten, je kunt wel protocollen opstellen maar altijd zal er natuurlijk weer een goedgelovig iemand zijn die desondanks een inlognaam en wachtwoord verstrekt als degene die er naar informeert maar betrouwbaar genoeg overkomt.

 19. Als men later, als spijtoptant, dan tóch, alsnóg een EPD wil, zal dat natuurlijk wel niet meer lukken. Daar zal dan een lawine van fouten en tekortkomingen bij ontstaan, zó erg, daar lusten de honden geen brood meer van. Dat heb je altijd, als je opzettelijk buiten het geeigende voorgetreden systeem loopt, of valt.

  Tsja.
  De onweerhoudelijke dingen des levens, zijn onweerhoudelijk en dat is ook maar heel goed ook.

  ‘^_^/’

 20. Wat ik me nou maar heel stilletjes afvbraag is,

  WIE zou er nou eigenlijk belangstelling hebben voor de gegevens van WIE…?

  Door geheel toevallige, onopzettelijke omstandigheden ben ik namelijk in het bezit gekomen van een groot aantal persoonlijke privacy gegevens van een groot aantal personen ik kan er ook niets aan doen.

  Ik ben ermee “op de markt” gaan staan en daar gevraagd of er ook maar IEMAND was die er belangstelling voor had. NIEMAND..!!!!

  Ik kreeg er geen rooie rot sent voor en dat niet alleen, toen ik de namen en de initialen noemde, -dat zal ik hier maar niet doen want dan schrikt iedereen weer zo hysterisch in de omgeving van Rotterdam- deelde men mij dat dezulke personen volmaakt oninterssant waren.

  Hoe nu verder..?
  Wat moet ik ermee, met al die gegevens..?
  Ik kan toch moeilijk vragen aan de personen uit de omgeving Rotterdam die hier in deze blog overvloedig aanwezig zijn, een beetje meer hun best willen gaan doen om belangrijk en interessant te worden..?

  Zó, brengen ze me geen poen op.
  En dáár gaat het tenslotte maar om.
  Of ik nou in Tilburg afgestudeerd ben en daar gewoond en gewerkt heb of niet.

  ‘^_^/’

 21. Met andere woorden: als er geen maatschappelijk belang mee gediend is, om iemands gegevens geheim te houden, dan moeten ze ook maar niet geheim zijn.

  Wat mij persoonlijk betreft: ik ben zo ongelooflijk ontzettend belangrijk, dat mijn gegevens toch ook maar niet zomaar zo’n beetje openbaar mogen zijn hoor.

  Daar ben ik veel te belangrijk voor.

  ‘^_^/’

  Haha.

 22. Wat heb ik nou aan JOUW gegevens.
  Ik HEB ze!!!
  Er is geen HOND, die er wat voor geeft.
  Ik kan er NERGENS mee naartoe.
  Iedereen zegt: “O die…! Die willen we niet. Daar hebben we niks aan.”
  Dus wat MOET ik er nou mee.

  De meeste menschen, die “waardeloos” (monster, – zonder waarde) zijn,
  hebben ook waardeloze gegevens.
  Dat zijn dus gegevens die geen waarde hebben, en dus ook niets opbrengen.

  Wat je WEL kan doen, is, zorgen dat je BELANGRIJK, wordt.
  Dan kan ik wat aan je verdienen.
  Door je gegevens te verpatsen.
  Want ik HEB ze!
  Dan krijg IK er geld voor, en JIJ niet.

  Nou ben ik de laatste drie dagen iedere morgen toch in drie verschillende ziekenhuizen van Zuid Limburg geweest.
  Dinsdag ging ik keurig netjes onder het mes.
  Gisteren vandaag en volgende week en daarna nog een aantal keren op controle.

  Vorige maanden vele vele malen in het holst van de nacht met iemand in de terminale fase in spoedritten naar Aken, Heerlen en Maastricht gesjeesd.

  Als je ziet, hoort, aan den lijve meemaakt, van anderen naast je merkt, wat er allemaal FOUT gaat, onvolledig is, kwijt, onvindbaar, onjuist vastgelegd, aan medische gegevens nu ‘t EPD er nog niet is, slaat je de schrik om het hart. ALLE medische patiënten krijgen ALLEMAAL verkeerde medicijnen en onjuiste voorschriften (kortere of langere tijd). Alle. Geen ene enkele uitgezonderd.

  Zo gaat ‘t niet langer, met de toepassing van de medische wetenschap en de praktijk van de geneeskunde. Dit is onhoudbaar.

  Het komt allemaal door de uiterst gebrekkige administratieve gegevens-systemen. Het is een puinhoop van jewelste. Ik heb het zelf gezien. Doordat ik zelf in alle schermen mee mocht kijken.

  Ik heb het zelf gepubliceerd. Op m’n eigen site. Je kunt je dat nog heel erg goed herinneren. Naar aanleiding van het artsen-data-netwerk GEZOMIL.
  Dat werkt, als voorloper van EPD, al lang en heel voortreffelijk. Zelfs je eigen gegevens zijn erin verwerkt.

  Maar in alle andere verder losstaande netwerkjes die de ziekenhuizen er zomaar op eigen houtje op nahouden, is het ‘n totale chaos. Om er doodziek, treurig en totaal wanhopig van te worden.

  De kranten hebben hun data- en inlichtingen netwerken systemen nog veel beter op orde, dan de ziekenhuizen. En daar gaat ‘t om leven en dood.

  Het is duidelijk dat dat zo niet verder kan. In de directe en nabije toekomst.
  Daar is de wereld – ordening van nu en in de toekomst niet naar.

  Ook is het duidelijk, dat er altijd tegen wat dan ook wel ‘n paar, handvol tegenstemmers zullen zijn.

  Tenslotte is het duidelijk, wat daarmee gebeurt.

  ‘^_^/’

  Maar goed: ik kan jullie niet overtuigen, en ik heb daar ook absoluut geen zin in.
  Als je niets hebt, dan moet je toch iets hebben, om je aan vast te klampen.
  Het is jullie gegund.

 23. Juzo, je haalt een paar dingen door elkaar. Van wie bezwaar aantekent, komen de gegevens wel in het EPD; het enige waartegen bezwaar wordt aangetekend is de uitwisseling van gegevens met derden. Je opmerking dat iwe later zijn bezwaar intrekt derhalve mogelijk met een rommelig of incorrect EP komt te zitten, is dan ook niet gefundeerd.

  Er zijn, helaas, wel degelijk mensen en instanties die geïnteresseerd ijn in andermens’ gegevens. Werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeraars, medicijnfabrikanten, spammers, chanteurs en journalisten, om maar een greep te doen. En ik denk dat de betere vraag de omgekeerde vraag is: wie wil dat zijn medische gegevens voor het oprapen liggen?

 24. JuZo, ik probeer me altijd voor te stellen hoe het moet zijn om jouw hersens te hebben. Dat je kennelijk denkt “eureka!” en de bevindingen meldt, zonder in de gaten te hebben dat je jezelf voor de ontelbaarste keer voor gek zet.

  Leuk dat je bent afgestudeerd in Tilburg, al neemt het niet weg dat het vreemd blijft dat je in zo’n korte tijd zo’n geweldige prestatie hebt geleverd, want dat je in 1968 ging werken, dat blijft fier op je website staan. Zoals ook de datum waarin je in Rotterdam rechten kon gaan studeren niet verandert. Weet je trouwens wel dat het strafbaar is, te pretenderen een academische titel te hebben als je die niet hebt?

  Verder, eerst geef je Karin een steek onder water van: denk maar niet dat jij iets voorstelt hoor! Voor jouw medische gegevens krijg ik geen cent. Dat weet ik zo net nog niet. Ik kan me veel instanties voorstellen die er belang bij hebben te weten dat iemand een verhoogd ziekterisico heeft omdat ze daar financieel belang bij hebben.

  Maar vervolgens haal je weer je eigen bijzonder breedsprakige en over vier bijdragen uitgespreide betogen onderuit door te beweren dat het een hele andere zaak wordt als iemand BELANGRIJK wordt. Inderdaad, in die NOVA-reportage bleek het al, toen de voorzitter van het ziekenhuisbestuur in het eigen ziekenhuis was opgenomen verdrong het personeel zich om de computer om kennis te nemen van zijn medische gegevens. En ik kan me nogal wat meer mensen voorstellen, uit de politiek, uit de top van het bedrijfsleven, uit de showwereld, bij wie men wel wat neer zou willen leggen voor de medische gegevens. Zeker voor de gevoeliger aspecten daarvan. Ik ken iemand, die kwam bij een psychiater die vooral mensen uit de politiek en de top van het bedrijfsleven onder zijn clientele had. De gegevens uit de computer van die psychiater zouden echt wel wat waard zijn voor bijvoorbeeld het Telegraafconcern.

 25. Puur voor de lol en voor de gein, er moet tenslotte wat te lachen blijven in ‘t leven, heb ik de info, die ik destijds, ‘n paar jaar geleden eens voor KaSpa maakte en haar blog, nog weer eens even op m’n eigen site gezet,

  http://www.juzo777.nl/info/index.htm

  en die is daar alleen leesbaar met Internet Exploojjer.

  Natuurlijk is de info inmiddels verouderd.
  Maar het data-netwerk van de huisartsen bestaat nog steeds, en het wordt erg veel en intensief, ook heel erg nuttig gebruikt.

  De patiënten hebben er geen invloed op, en de toegang is hermetisch afgesloten voor onbevoegden, uitermate goed beveiligd en gecontroleerd.
  Pagina’s die het aanging, heb ik daarom niet meer meegenomen.

  Het is een mooie en nuttige uitvinding, en is in feite de voorloper van het EPD. De gegevens worden gebruikt door overheids- en semi-overheidsdiensten en instanties, onder meer om asbest te verwijderen. Bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Of schade te claimen bij de firma Eternit.
  Of om radio-actieve straling uit België in Zuid Nederland te kunnen gaan meten.

  Zo zijn er veel voorbeelden te noemen en aan te dragen.

  Voor mij staat als een paal boven water dat EPD er komt, en niet meer weg te denken zal zijn voor alle inwoners in de landen van de toekomst.

  Dat er ‘n handvol tegenstemmers zijn, daar roellen we dan maar effe overheen met veel geknars der tanden (van de wielen in de aandrijving.)

  ‘^_^/’

  Zo.
  En dit was voorlopig wel weer eens eventjes het laatste wat ik erover te zeggen had, over dit totaal uitgemergelde en bloedeloze onderwerp.
  Wellicht ga ik erover verder in m’n eigen blog.

  Ik wens u allen een min of meer hoe zal ik het zeggen door te brengen middag. Ik zeg ‘t maar even niet het zou zo onaardig zijn.

 26. Om de inhoud van bovenstaande pagina niet al te makkelijk vindbaar te maken voor zoekmachines, heb ik de info even moeten afschermen.

  De login is kaspa
  en de pass is blog

  Veel plezier.

  ‘^_^/’

 27. JuZo, in de NOVA-reportage ging het er om dat een journalist het ziekenhuis belde, zich voordeed voor iemand van de ICT-afdeling, vroeg om de inlognaam en het wachtwoord (dat overigens door vele mensen gedeeld bleek te worden) en daardoor rechtstreeks toegang kreeg tot medische gegevens. De verdere gevolgtrekkingen kun je ook vast zelf wel maken en bedankt voor de goede wensen voor deze middag, het is prachtig weer dus ik ga eens lekker de stad in.

 28. En nog even als p.s. alleen voor JuZo, niet alleen kreeg hij rechtstreeks toegang, hij kon ook mutaties aanbrengen in de gegevens. Het delen van het wachtwoord betekent trouwens ook dat bij fouten nooit herleidbaar is wie verantwoordelijk is voor de invoer van foutieve gegevens, of het misbruik van correct ingevoerde gegevens.

 29. En JuZo, do I need to spell it out? Het feit dat niet aan de lopende band misbruik wordt gemaakt van vertrouwelijke gegevens zegt natuurlijk niets over het vrij grote risico dat dit wel kan gebeuren. En daar hebben we het over, dat het EPD in de huidige staat nog niet voldoende gevrijwaard is van het risico van ernstige inbreuken op de privacy, met alle gevolgen vandien. Verder ben ik wel met je eens, mede door de manier waarop dit er door Klink doorheen wordt gejast, dat er waarschijnlijk niet aan te ontkomen is.

  Ik hoop dan ook dat de minister inmiddels is gevraagd wat zijn werkelijke beweegreden kan zijn geweest het Nederlandse volk een brief toe te zenden over het EPD nog voor de parlementaire behandeling van het wetsontwerp, nu dat niet gelegen blijkt te zijn in een advies daartoe van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hoewel hij dan waarschijnlijk zal antwoorden dat hij aan een niet gegeven advies tegemoet wilde komen, niet dat hij het EPD er in recordtempo doorheen wilde jassen omdat hij er niet van uit ging dat al te veel mensen bezwaar zouden maken.

 30. “VreesNiet” schreef in bericht news:9f0d5$491c32b5$54696bfd$28324@cache70.multikabel.net…
  > Hoe ziet je toekomst eruit als je de nieuwe elektronische identiteitskaart
  > op zak hebt?
  >
  >
  > ==========================================================================================
  >
  > Een klein voorproefje:
  >
  > Telefoniste : ‘Pizza Hut, goede morgen.’
  >
  > Klant: ‘Goede morgen, ik wil een paar pizza’s bestellen.’
  >
  > Telefoniste: ‘Mag ik uw Burgerservicenummer, meneer?’
  >
  > Klant: ‘Dat is 222 0033653 52.’
  >
  > Telefoniste : ‘Dank U, meneer Jan Vandenbroecke. Uw adres is Haagstraat 256
  > en uw vaste telefoonnummer is 288 54 22. Uw telefoon op uw werk bij Dexia is
  > 678 89 65 en uw GSM 0475-65 25 32. Vanuit welke locatie belt U ons?’
  >
  > Klant : ‘Euh…. ik ben thuis. Vanwaar haalt u al deze info over mij?’
  >
  > Telefoniste: ‘Wij zijn op Het Systeem aangesloten, meneer.’
  >
  > Klant: (zucht diep) ‘Goed dan! Mag ik twee pizza’s met ham, mozzarella
  > en…’
  >
  > Telefoniste: ‘Ik denk niet dat dit een goed idee is, meneer.’
  >
  > Klant: ‘Hoezo?’
  >
  > Telefoniste: ‘U lijdt volgens uw medisch dossier aan hoge bloeddruk en u
  > hebt ook een te hoog cholesterolgehalte; uw ziekteverzekering weigert de
  > gevolgen van schadelijk eetgedrag te vergoeden in geval van problemen.
  > Bovendien krijgen wij ook een boete voor het leveren ervan.’
  >
  > Klant: ‘Oei! Wat raadt u mij dan aan?’
  >
  > Telefoniste: ‘Probeert u onze Pizza met yoghurt en sojabrokjes eens. U zult
  > dat ongetwijfeld heel lekker vinden.’
  >
  > Klant: ‘ Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?’
  >
  > Telefoniste: ‘Uw vrouw heeft onlangs het boek ‘Lekkere recepten met soja ‘in
  > de lokale bibliotheek geleend’.
  >
  > Klant: ‘Oké… stuurt u daar dan twee van. Voor mij en mijn vrouw.’
  >
  > Telefoniste: ‘Goed. Dat kost samen dertig euro.’
  >
  > Klant: ‘Prima. Ik geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is….’
  >
  > Telefoniste:’Sorry, meneer, maar u hebt uw toegestane bedrag al
  > overschreden. U zult cash moeten betalen.’
  >
  > Klant: ‘ Okay! Ik haal het bedrag wel uit de muur voordat uw bezorger
  > arriveert.’
  >
  > Telefoniste: ‘Dat zal niet lukken, meneer, er staat niets meer op uw
  > bankrekening.’
  >
  > Klant (boos): ‘ Dat is uw zaak niet! Stuur die pizza’s en ik zorg wel dat ik
  > het geld heb. Hoelang duurt het’?
  >
  > Telefoniste: ‘U krijgt de pizza’s over een uur bij u thuis. Hebt u haast,
  > dan kunt u ze hier afhalen en contant betalen. Maar pizza’s per motor
  > vervoeren is niet aan te raden, meneer.’
  >
  > Klant (getergd): ‘Hoe weet u dat ik een motor heb??’
  >
  > Telefoniste: ‘Ik lees hier dat u uw afbetalingen van uw auto niet meer hebt
  > kunnen doorbetalen en dat uw wagen in beslag is genomen. Maar uw motor is
  > betaald, dus ik veronderstel dat u die gebruikt.’
  >
  > Klant: ‘@#%/$@&?#!’
  >
  > Telefoniste:’Mag ik U verzoeken om beleefd te blijven, meneer? U bent al
  > eens veroordeeld geweest wegens belediging van een wetsdienaar. Een tweede
  > aanklacht zou niet best zijn.’
  >
  > Klant: (Sprakeloos)
  >
  > Telefoniste: ‘Nog iets anders, meneer?’
  >
  > Klant: ‘Neen… Of ja, toch wel: vergeet niet om ook de gratis twee liter
  > Cola te leveren zoals in uw folder staat.’
  >
  > Telefoniste: ‘Sorry, meneer, een uitsluitingclausule in onze vergunning
  > verbiedt ons om gratis dranken, die suiker bevatten, aan diabetici te
  > geven…. wat dacht u van suikervrije Rivella, meneer? Die moet u natuurlijk
  > wel betalen, maar…’
  >
  > Klant: hangt op.
  >
  >

 31. Hoe voorkomen we een wereldwijde digitale identiteitscrisis?
  We staan erbij en kijken er naar en klagen lijkt maar weinig op te leveren.
  Wat kunnen we eraan doen? Een pleidooi voor een fundamentele andere aanpak:
  Maak alle persoongegevenstransacties volledig transparant
  Zorg dat een individu, via een systeem, altijd direct en voor de volle 100% kan volgen wie, wanneer en waarom zijn persoongegevens zijn geraadpleegd.
  Waarom helpt het bieden van transparantie?
  De positie van het individu wordt door het bieden van transparantie aanzienlijk sterker. Abnormale raadplegingen kunnen door de persoon zelf worden ontdekt. Direct navragen naar het doel van een raadpleging wordt mogelijk.
  Your small brothers are watching you!
  De organisaties kunnen dus constant in de gaten worden gehouden door het publiek. Daar worden ze vast een “peu nerveu” van en dus alert, wat bijdraagt aan de verbetering van de interne processen en zal kunnen leiden tot een meer correcte behandeling van het individu.
  Stel neutrale identity providers in
  Introduceer een nieuw type organisatie, een zogenaamde identity provider (IDP) Dit zijn business- en organisatie-neutrale organisaties die als enige doelstelling hebben de persoon privacybescherming te bieden tegen bedrijven, non-profit organisaties en last but not least de overheid. IDPs beheren persoongegevens namens de persoon m.b.v een systeem.
  Alle persoongegevenstransacties uitsluitend via de IDP
  Een partij (bij voorbeeld een dienstverlener) die afhankelijk is van persoonsgegevens kan in dit model uitsluitend persoonsgegevens opvragen via een IDP. Dit uiteraard met expliciete instemming van de persoon.
  Automatische opvragingen
  Er kan tevens toestemming gegeven worden voor automatische opvragingen. Dit zal om redenen van efficiëntie soms noodzakelijk zijn. Al deze automatische transacties worden echter wel continu geregistreerd en gerapporteerd aan de persoon.
  Wettelijk kader
  In principe zou iedereen een IDP moeten kunnen oprichten. De persoon moet uiteraard op de IDP kunnen vertrouwen. De overheid stelt daartoe regels op waaraan een IDP moet voldoen. Een certificering en toezichtproces moet ontwikkeld worden.
  Meerdere IDPs om uit te kiezen
  De persoon zou moeten kunnen kiezen uit meerdere IDPs.
  Er komen naar verwachting meerdere IDPs voor verschillende domeinen (reizen, zorg, media, professioneel). IDPs leveren dus persoongegevens aan meerdere soms concurrerende afhankelijke partijen.
  Voordelen voor het individu
  I.p.v. honderden wachtwoorden te moeten onthouden en geen idee waar al je gegevens uithangen, regel je je zaken via 5 tot 10 IDPs en heb je overzicht wie er allemaal met je bezig is.
  Voordelen voor organisaties
  Kostenbesparing, er gaat veel tijd en geld verloren aan implementeren van registratiesystemen.
  Voordelen voor de overheid
  Daadwerkelijke handhaving van de wet bescherming persoonsgegevens wordt mogelijk. Nu loopt men achter de feiten aan.

  Heus, ook aan deze opzet zitten veel haken en ogen en fraude blijft mogelijk. Ik zoek mensen die mee willen helpen om het idee verder uit te werken. In het kader van mijn werk zijn we bezig met een operationeel maar experimenteel prototype: http://www.idkee.nl gebaseerd op open source code dat de werking van een identity provider illustreert.

 32. Iedereen zal de krantenberichten wel gelezen hebben, deze week. Over het kraken, en over de dermate grote hoeveelheden bezwaarschriften dat voorshand maar tot uitstel van invoering is overgegaan. Wanneer zal het kwartje bij Klink eens echt gaan vallen? Als hij straks in 2011 niet meer terug hoeft te komen van zijn partij?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.