Het kinddossier als ongecontroleerde vraagbaak

Vandaag in Security.nl:


Een database met de gegevens van 11 miljoen Britse kinderen zal door de politie gebruikt worden om misdaad mee te bestrijden. De ContactPoint database bevat namen, leeftijd, adresgegevens en informatie van alle kinderen onder de 18 jaar alsmede gegevens over hun ouders, scholen en of ze professionele hulp krijgen. Het project moet voorkomen dat kinderen langs het sociale vangnet glippen, maar nu blijkt dat de overheid de politie toegang tot de database geeft om naar bewijs te zoeken. Zodoende kunnen mensen vervolgd worden ook al zijn ze al lang volwassen. [..] Privacyvoorstanders en de Liberaal Democraten zijn geschokt over het voornemen. “Dit is schokkend. Het is de exacte definitie van een politiestaat. De politie heeft straks in de naam van misdaadpreventie de gegevens van een complete generatie.”

Ook in Nederland is het plan om anderen dan alleen zorg- en hulpverleners toegang te geven tot het Elektronisch Kinddossier (EKD): van buurtregisseurs tot politie. Een van de grote zorgen over dat `EKD is dat je verleden je dan nog jarenlang zal achtervolgen: één keer een – subjectieve en ongecontroleerde – negatieve opmerking van een juf of hulpverlener, en de politie vist je er telkens uit als ze op zoek zijn naar iemand die mogelijk zus-en-zo. Immers, alle aantekeningen van iedereen die met een kind of puber te maken heeft, belanden in het EKD, zonder dat er enige vorm van controle of corroboratie plaatsvindt. En die aantekeningen, zo is het plan, blijven staan totdat iemand 34 (!) is.

Daarnaast is het altijd een buitengewoon slecht idee om hulpverlening en politiewerk met elkaar te vermengen. Een dergelijke vermenging van functies maakt dat mensen hulp gaan vermijden, terwijl het doel van het EKD juist is om betere hulp te kunnen leveren.


Aantal reacties: 14

 1. ≡ 27 Aug 2008 ≡ 21:48

  Ik vind de zin “een database met de gegevens van 11 miljoen Britse kinderen zal door de politie gebruikt worden om misdaad mee te bestrijden” prachtig.

  Ik denk dat alle kinderen in Engeland zich nu wel twee keer bedenken voor ze een strafbaar feit plegen!

  Wat gaan we hierna rechtelijk vervolgen? Huisdieren? “Oom agent gaat even met je hamster praten, vind je dat goed?”.

 2. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 11:41

  Dit zal in Nederland alleen maar erger worden, en volledig gesanctioneerd door een meerderheid van de bevolking. Ik volg wekelijks de peilingen bij Peil.nl, daar hebben PvdA, SP en GroenLinks tezamen nu 45 van de 150 zetels. Als je D’66 erbij optrekt, weliswaar geen progressieve partij maar op het gebied van de privacybescherming redelijk sterk (hoewel Sophie in ‘t Veld in het Europees Parlement wel voor de data-uitwisseling m.b.t. data van luchtvaartpassagiers heeft gestemd), dan kom je nog steeds op een magere 59 fictieve zetels, bij lange na geen meerderheid dus. Verder is bij de SP de uitstekende Jan de Wit nu nog het Kamerlid dat hierover gaat, of hij straks nog een termijn doorgaat is maar afwachten en of het onderwerp na zijn vertrek bij de SP in goede handen is vraag ik me af.

  Maar in een periode dat de nieuwe burgemeester in Rotterdam door de bevolking vooral bekeken wordt op hoe hij op het thema beveiliging en aanpak van overlast gevende jongeren staat, ben ik bang dat niet alleen jongeren, maar elke burger, z’n privacybescherming nog alleen zelf in handen heeft. Door geen hulp te zoeken bijvoorbeeld bij de Jeugdzorg als er problemen zijn. En dat lijkt me een slechte ontwikkeling. Toch is er niks aan te doen.

  De laatste weken blijkt wel, rond Duyvendak, rond Cramer, dat er een toenemende golf van intolerant rechts aan het opzwellen is. Hetzelfde als de ook vaak intolerante golf van links in de jaren zeventig, veel meelopers die maar hetzelfde roepen als de anderen, om vooral geen eigen standpunt in te hoeven nemen. Ik vraag me in toenemende mate af hoe je die meelopers kunt bereiken. Hoe je die aan het denken kunt zetten, hoe je beeldend kan maken wat het werkelijk inhoudt, zo’n kind dat op de basisschool iets te horen krijgt van een leraar/onderwijzer, wat jaren later nog serieuzer wordt genomen dan de ontwikkeling van het kind zelf. Er moet een manier zijn waarop je mensen kunt benaderen zonder dat ze denken: o, dat komt van links en is dus verdacht. Alleen heb ik die methode nog niet kunnen vinden.

 3. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 13:09

  Ach…………………………, ik denk niet dat ‘t allemaal zo’n vaart loopt.
  Niemand maakt er zich verder druk om, en ‘t interesseert helemaal niemand.

  Natuurlijk worden er al heel lang, zeker meer dan zestig of zeventig jaar, allerlei soorten gegevens bijgehouden van strafbare feiten door kinderen begaan.

  Dat is heel goed, en ook helemaal geen probleem.
  Dat mag. En moet vooral zo door bijven gaan en zelfs geperfectioneerd worden.

  Maar kinderen vallen onder ‘t kinderrecht.
  Dat is niet voor niks, en heel wat anders dan het volwassenenrecht.
  Dat is een.

  Twee is.
  dat er al sinds mensenheugenis een algemene tolerantie is voor kinderen.

  Dat betekent dat je als kind fouten mág maken. Dat mág. Het móet niet maar het mág.
  Er is een “algemene fiattering”, in de maatschappij.
  Daar kunnen we niet aan voorbij.

  Dat betekent dat wanneer je als kind dat wil zeggen tot en met 18 jaar fouten maakt, je ofwel niet, ofwel veel minder zwaar, gestraft wordt dan in het volwassenenrecht.

  Punt drie.

  Dat er registratie is, á la bonheur.
  Dat we van alles registreren, is beter dan dat we maar helemaal niets registreren.

  Het schaadt de kinderen, ook later, echter niet.
  We zullen jeugdigen, kinderen tóch nodig hebben.
  We zullen ze tóch moeten benaderen met vragen, verzoeken, verplichtingen, eisen, uitnodigingen, inspiraties, planning, begeleiding en ook tolerantie.

  Daar ontkomen we niet aan.
  Ondanks de registratie.

  Dat betekent dat er wel veel registratie is, maar dat is dan ook meteen alles. Er wordt niets schadelijks, nadeligs of negatiefs mee gedaan.
  Als dat wel zou gebeuren, hadden we aan kinderen niets.
  En we hebben ze donders hard nodig.

  Mensen die zelf geen kinderen hebben, kunnen dat een beetje moeilijk begrijpen.

  Men mag registreren zoveel men wil. Zolang er niets schadelijks of nadeligs mee wordt gedaan, valt het allemaal heel erg best mee.

  Een ruit die splintert, doordat er een bal van een kind doorheen vliegt, wordt door de gemeenschap en met genoegen betaald.

  ‘~_~/’

  Verder ben ik bezig met het aan elkaar binden van de voordeuren in een huizenblok, met een heel dik touw. Daarna wordt op de belletjes gedrukt.

  Gezien de leeftijd: dat mág.

  Dat moet.

 4. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 13:29

  In de planning van de stedenbouw, de inrichting van wijken woonerven en huizenblokken, is regstratie van stafbare feiten door kinderen begaan,
  heel belangrijk.

  Naar aanleiding daarvan, wordt de vorm het uiterlijk het gebruik de inrichting afstemming en exploitatie van steden woonwijken provincies en landgedeelten bepaald.

  Met dwingend voorschrijvende kracht.

  Hoe dat gebeurt, wordt onderwezen aan de Nederlandse universiteiten.

  ‘°_°/’

 5. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 13:56

  JuZo, het gaat niet over strafbare feiten. Misschien moet je eerst eens leren lezen, voordat je je aan schrijven waagt.

 6. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 15:01

  Daar heb je gelijk in. Maar ten laatste is het zo, dat die jongetjes die daar de hele tijd om NS station Sloterdijk lopen te vervelen en te priegelen, als ik daar een keer langsloop op weg naar FNV Jan Tooropstraat, zomede al die andere jongetjes en meisjes in al die Amsterdamse buurten, die daar tot grote woede en onmacht van burgemeester Job Cohen eindeloos oneindig lopen te tiranniseren,

  best een strafblad mogen.

  Dat ze daarna niet meer aan de bak komen in Nederland, hun hele leven lang, is jammer maar helaas niets aan te doen.

  Het geduld is op. De tolerantie eindigde nog veel gruwelijk eerder.

  We hebben er nóú genoeg van.
  Registreren met die hap.
  En vlug.

  ‘~_~/’

  En zonder gezeur.

 7. url url'>Spaink ≡ 28 Aug 2008 ≡ 15:27

  Rondhangen is van alle tijden, dat deden wij kinderen vroeger ook, en we zijn door de bank genomen heel aardig groot geworden. Het idee dat al wie rondhangt meteen maar geregistreerd dient te worden en in de toekomst nadelige consequenties verdient, steunt op drie verkeerde premisses:
  – de gedachte dat ‘rondhangen’ verkeerd is en een aanwijzing is voor regelrechte criminaliteit;
  – de gedachte dat ergens een dossieraantekening van maken meer helpt dan eens goed praten en zorgen voor alternatieven;
  – de gedachte dat wie vroeger ooit eens iets ongewensts of zelfs iets naars gedaan heeft, zijn leven lang daarvan consequenties verdient.

  Bovendien, JuZo, hoe stel je je dat voor? ‘Niks aan te doen als ze dan hun hele leven niet meer aan de bak komen,’ schrijf je. Mij lijkt dat werkloos zijn en permanent uitgesloten worden hét recept is om meer ongewenst gedrag te kweken.

 8. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 16:44

  Het is bovendien erg onchristelijk.

  Markus 10-14: “Laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is het koninkrijk van God”.

  Het is voor mij, de bijbel lezend, duidelijk dat kinderen in de ogen van God een zekere onschuld en puurheid bezitten die bij volwassenen vaak niet meer te vinden is.

 9. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 19:46

  Cohen: (of woorden van gelijke strekking:) “Nou hebben we aan die jongeren werkelijk alles gedaan wat we maar konden. We hebben er schatten geld, per persoon aan uitgegeven. We wisten werkelijk niet meer wat we nog konden bedenken of verzinnen. We zijn veel en veel te ver gegaan in de algemene tolerantie. Niets helpt. De maatschappij, de samenleving lijdt duidelijk en aanwijsbaar aanzienlijk schade door hun gedrag. De voortdurende tirannisering van de wijken van onze stad kan niet langer geduld worden. Op een gegeven moment zijn de grenzen blijvend en onveranderlijk overschreden. Dan houdt het op. We zullen ze bepaalde manieren en vormen van gedrag blijvend moeten ontzeggen. Er zal aantekening van gemaakt moeten worden, om verdere blijvende schade hoe dan ook, te kunnen voorkomen. Een van de gevolgen daarvan zal zijn, dat ze van die voorgeschiedenis en aantekeningen later blijvend last schade tegenwerking en terugslag zullen ondervinden. We hebben daar aan alle kanten bij grootscheepse herhaling voor gewaarschuwd. Nogmaals, niets helpt. Dan geldt nog maar een ding: wie niet horen wil die moet maar voelen en als geen enkel ander middel helpt, helpt alleen nog afzondering voor bepaalde termijn met aantekening op hun persoonlijke beoordeling.” Of woorden van gelijke strekking.

  Woorden tegelijk van interpretatie en eenduidige duiding: de school leidt rechtstreeks op voor de gevangenis.

  Daar komt nog een vrij onaangenaam verschijnsel bij en dat is volgens voorpaginaberichten van het dagblad Trouw van de laatste dagen dat Nederland al lange tijd de internationaal europees vastgestelde norm voor de spijbelbeperking bijlange na niet haalt.

  Er verdwijnen -structureel-, teveel leerlingen zonder diploma van de middelbare scholen.

  Die houden er gewoon mee op omdat ze geen zin meer hebben.
  Hun zal orde regelmaat en opvoeding, het klaarstomen voor een vak, beroepsuitoefening en maatschappijgedrag bijgebracht moeten worden.

  Met en zonder “aantekeningen-“, “registratie-” of strafblad, dat maakt nu niet zo erg veel meer uit.

  Dat zijn woorden van “mijn strekking”.

  Bij de eerstvolgende maandag van de nieuwe maand, en dat is dus aanstaande maandag, zal ik een uur eerder uit Heerlen vertrekken en dat is dus om 05:00 uur. Ik word geacht om half tien aan de Jan Tooropstraat aan de FNV-Kiem sectorraadsvergadering te beginnen en ik zal nu dat uur gebruiken om een vol uur aan station Sloterdijk te staan, de uitgang nabij de tram-oversteekplaats bij de kaartjesautomaat met het zicht op het groene stadsparkje voor de flatgebouwen van Sloterdijk.

  Al wie er zin in heeft kan naast mij komen staan.

  Om het gedrag van de Sloterdijk-jongetjes en meisjes te bekijken.
  Bij het vertrek naar Limburg om 17:45 uur zal ik dat weer doen.
  Geheel zwijgend. En we gaan ons weegs. Om 0:30 u ben ik thuis.

  Ik maak wel fotootjes.
  Mijn stem is erg hard, erg laag en erg ver-dragend. Onaangenaam.
  Als ik daarmee aankondig dat ik de politie ga bellen hoepelen ze op.
  Gegarandeerd. Zoals al vaker is gedemonstreerd.

  ‘°_°/’

 10. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 22:33

  [Juzo herpostte een usenet bericht hier, met volledige headers – gesnit door de moderator]

 11. ≡ 28 Aug 2008 ≡ 23:49

  Okee, okee.

 12. url url'>Spaink ≡ 28 Aug 2008 ≡ 23:25

  Juzo,

  1. Als je wilt verwijzen naar een bericht in een nieuwsgroep, kun je dat eenvoudig doen met een link naar het betreffende bericht via groups.google.com. Het posten van volledige headers is vervuiling en heeft niets met het ‘bewijzen van authenticiteit’ van doen; voor dat laatste volstaat het message-ID. Of, beter, die link naar het bericht op google.

  2. Iets hier intergraal herposten is zelden zinnig; samenvatten of een fragment citeren is vrijwel zonder uitzondering beter (want meer to the point); en er commentaar op geven is bepaald noodzakelijk want het is hier geen knipselkrant.

  3. Je herpostte het verhaal van een moeder die door de overlast die haar zoon anderen bezorgt, riskeert uit haar huis te worden gezet. Het lijkt me handig als je je hier tot de hier aangedragen onderwerpen beperkt. Anders gesteld: denk je dat als de politie sinds z’n kleuterjaren toegang had gehad tot het complete dossier van deze jongen, het probleem was voorkomen? Want dat is hier de discussie.

  4. Ik heb je bericht om bovenstaande redenen verwijderd. Vertel gerust, discussieer, wat al niet, maar kopiëren is geen discussiëren.

 13. ≡ 29 Aug 2008 ≡ 02:17

  JuZo, als jongeren aantoonbare schade aanrichten dan kan dat worden verhaald. Al naar gelang de leeftijd op de ouders, of op henzelf. Als er nu geen financiele middelen zijn, dan kan alsnog verhaald worden op een later tijdstip, de aansprakelijkheid verjaart pas na 20 jaar. Dus wat dat betreft kun je het zo boter bij de vis krijgen als je wilt.
  Waar ik grote moeite mee heb is jouw stelling dat jongeren voortdurend wijken zouden tiranniseren, en deze bewering doe je op basis van een bezoek, 1 keer per maand, aan een buitenwijk van Amsterdam (want volgens mij zit Kiem ook gewoon in die foeilelijke kantorenwijk waar ook het hoofdkantoor van de FNV zit, geen woning in zicht). Waar baseer je dat op? En waarom verschilt jouw waarneming zo erg van iemand die elke dag in een stad woont, en dat ook nog in een oude stadswijk met een gemengde bevolkingsopbouw, zoals ik? Ik ben een stadsmens pur sang. Geboren en getogen Rotterdamse, daarnaast in London gewoond, en in Brussel. Heb zelfs wel eens een steen door m’n ruiten gegooid gekregen. Getiranniseerd heb ik me nooit gevoeld, mijn buren ook niet, en dat komt ook in het algemeen zo incidenteel voor dat het in zo’n geval alle kranten haalt, en terecht. Simpelweg rondhangen, simpelweg spijbelen, is van alle tijden. Zelf hing ik als puber elke avond rond op het pleintje voor de patatkraam, met veel zich stoer voelende jongens die met hun Puch (dat was toen een brommer) op de plaats staand veel gas stonden te geven. Goddank hebben hedendaagse jongens geen brommers meer en wordt die pestherrie, waar ouderen toen zich vast helemaal aan hebben moeten rotgeergerd, huidige bejaarden bespaard.
  Maar verder ga je echt helemaal voorbij, en dat niet voor de eerste keer, aan het onderwerp. Het gaat er hier om dat aantekeningen in een elektronisch kind dossier, dat voornamelijk is gericht op hulpverlening aan kinderen, zodat ze kunnen uitgroeien tot redelijk evenwichtige volwassenen, dreigt te worden misbruikt door justitie. Vanuit een standpunt dat wie eens steelt of zelfs dat nog niet, wellicht een neiging zou kunnen hebben tot stelen, eeuwig verdacht blijft. Als dat voor jou gerechtvaardigd is, o.k., dan weten we voor de zoveelste keer waar we met JuZo aan toe zijn. Mijn persoonlijke mening is dat het onderwerp, zoals de meeste onderwerpen hier, je ver boven de pet gaat, maar je toch een onbedwingbare drang hebt je te uiten en jezelf voor gek te zetten. Iedere keer weer manifesteer je jezelf als iemand die te onintelligent is om te begrijpen waar de discussie over gaat. Conclusie: Je bent echt bijzonder dom (dat is inderdaad mijn conclusie), of je bent een masochist. Van het laatste kun je zelf dan nog genieten, maar op de andere mensen hier kom je wel over als hangoudere die niet zo goed meer weet wat hij met z’n tijd aanmoet en dus maar anderen gaat terroriseren.

 14. ≡ 29 Aug 2008 ≡ 10:00

  Je hebt volkomen gelijk, en ik discussieer niet met je. Nooit.
  En de beste groeten, van harte beterschap, en een prettig weekend.

  ‘°_°/’

  Als ik er maar geen last van heb.

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *