Andrew Morton over Tom Cruise

Cruise bij OphrahDeze week is de Nederlandse vertaling van Andrew Mortons boek over Tom Cruise verschenen; ik mocht het voorwoord ervan schrijven. In NRC Handelsblad staat een interview met Morton annex recensie van het boek:


Na wat onderzoek naar Scientology ontwikkelde Morton een theorie: Cruise was een ‘Manchurian Candidate’, zoals in het boek van Richard Condon: een gehersenspoelde trekpop die door Scientology wordt misbruikt voor promotiedoeleinden. ‘Maar toen ik meer ontdekte over zijn jeugd en over zijn karakter, besefte ik dat ik er naast zat. De harde, onbarmhartige filosofie van Scientology, het superioriteitsgevoel van de gelovigen en het feit dat hij binnen de gemeenschap wordt aanbeden als de nieuwe Messias, maken dat Cruise zich er bijzonder thuis voelt. Hij staat pal achter alle omstreden opvattingen en is bereid ver te gaan om ze te verdedigen. Hij is niet gehersenspoeld of in de war, maar kiest hier met zijn volle verstand voor. Dat was voor mij wel de grootste ontdekking, en de grootste verrassing uit mijn onderzoek.’ [..]

Cruise is de laatste jaren uiterlijk veranderd, vindt Morton. ‘Hij is veel dwingender gaan praten, stelt zich heel offensief op, hij heeft een bozige, priemende blik en als hij lacht is het fanatiek, als een bezetene.’ [..]

Mortons boek is te lezen als een waarschuwing. Op de relativering dat zo’n beetje elke ster wel dweept met een vreemd geloof – Madonna heeft de kabbala, Richard Gere de Dalai Lama – reageert de schrijver fel. ‘Volgens mij kennen ze bij de kabbala geen geheime dienst, en hebben ze er geen strafkampen. En voor zover ik weet streven ze daar niet naar werelddominantie of het afschaffen van de psychiatrie.’

Author: Spaink

beheerder / moderator

9 thoughts on “Andrew Morton over Tom Cruise”

 1. Als je met die priemogen zo rijk kunt worden, dan teken ik ervoor.

  Ik vind trouwens niet dat je bij het Tibetaans boeddhisme kunt spreken van ‘een vreemd geloof’. Het verfrissende van de Dalai Lama (ben eens naar zo’n vierdaagse sessie van hem geweest) vind ik juist dat elke bekeringsdwang hem ontbreekt. Hij drukt mensen juist op het hart zijn denkbeelden te bezien vanuit de eigen religieuze traditie. Er zit echt helemaal niets dwingends in. Ik heb er absoluut veel van meegenomen.

  Over vreemde geloven gesproken trouwens, was in London waar ik de nieuwe “Sex and the City”-film zag. Werd aangestoken omdat het zo’n hit was, in Nederland was ik waarschijnlijk niet gegaan want heb de serie ook nauwelijks gezien. Maar in elk geval zat er een scene in waarin Samantha het boek van “The Secret” over haar schouder weg zwiepte. Tot een half jaar terug iemand me zei niet in “The Secret” te geloven had ik er nooit van gehoord, maar als je dat een beetje consequent toepast kunnen de kwetsbaren in de samenleving het wel helemaal schudden. Allemaal negatieve invloeden die je uit de weg moet gaan en waar je je niet mee moet bezig houden.

 2. Ja, dat was voor mij te laat, Mien. Ik was er ook niet. Toch ben ik gaandeweg een aantal van die technieken gaan toepassen. Met als allereerste techniek om dingen niet meer zo letterlijk te nemen en alleen de dingen die ik zelf kan gebruiken toe te passen. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. Ik weet best dat ik soms aan magisch denken doe, maar als dat als resultaat heeft dat ik daar vrolijk bij blijf vind ik dat absoluut niet erg. Z

  o kan ik met een rare mix van ratio (laatst nog naar een lezing van een neurobioloog geweest) en bewuste toepassing van positieve emoties mezelf goed op de been houden in dit soms barre bestaan, dat is vroeger absoluut wel anders geweest. Als motto heb ik al vanaf het moment dat hij het zong “whatever gets yu thru your life, ‘s allright, ‘s allright” van John Lennon. Maar goed, bij jezelf kun je het natuurlijk hanteren en steeds keuzes maken.

  Mensen die iets als the Secret als een gospel truth zien en niet weten te relativeren of kritisch te lezen terwijl ze toch de krentjes uit de cake halen zullen best heel onaangenaam gezelschap zijn. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden mensen die negatieve emoties opleveren te droppen. Nou hebben de meeste mensen die ik al vele jaren ken en koester als vrienden wel eens negatieve emoties opgeleverd, ik omgekeerd bij hen ook trouwens, als ik niet over een gebroken hart heenkwam en maar door bleef zeuren over zo’n vent. Als je zo’n boek letterlijk neemt eindig je wel heel eenzaam.

 3. Ik heb gisteren wel met mijn vriendin naar de club van 100 gekeken. Kwam voor mij vooral neer op dat je staatsloten moest gaan kopen om geluk in je leven te vinden.

  Ik vind de Secret een foute bedoeling. Aan mijn vriendin legde ik het als volgt uit:
  – God geeft je niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt.
  – De duivel geeft je wel wat je wilt maar dan ben je wel voor goed je ziel kwijt.

  Voor mij houdt de Secret zich meer met het laatste bezig. Ben ook niet van plan mij er verder in te gaan verdiepen door het te gaan lezen ofzo.

  Bovendien is het idee niet nieuw. Ik heb het al gelezen in een boek van Scott Adams. (The Dilbert Future (1997), Appendix A, Affirmations Technique). En hij zegt dat hij het ook gejat heeft :-/ Waarschijnlijk van een Boedist ofzo.

 4. Het idee is inderdaad helemaal niet nieuw, lees maar:

  25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meerdan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
  26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelveniet zeer veel te boven?
  27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
  28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
  29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
  30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
  31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
  32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
  33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

  Ik moet zeggen dat deze Bijbeltekst mij altijd erg heeft aangesproken. In fabels als “de krekel en de mier” loopt het altijd slecht af als je bij de dag leeft en je geen zorgen maakt, maar het is toch de prettigste manier van leven. En dat kun je eigenlijk ook uit dat “The Secret” halen, count your blessings en denk positief, daar komt het eigenlijk op neer. Je moet het allemaal niet zo serieus nemen.

  Overigens ben ik het met Sjaak helemaal eens, ik vind het ook echt erg dat de ChristenUnie, die wat mij betreft eenzelfde figment of the mind aanhangt als mensen die echt geloven dat ze de hoofdprijs in de loterij gaan winnen als ze maar precies doen wat The Secret voorschrijft, inmiddels zo’n stempel op het beleid kan drukken vanuit hun geloofsovertuiging.

  Jet Bussemaker, een prima vrouw wat mij betreft, is bepaald niet naief, het is een ervaren politica. Ik vermoed dat ze heel bewust al in de openbaarheid heeft gebracht dat ze tot een beleidswijziging zou komen voor wat betreft prenataal onderzoek in de hoop dat er een storm van verontwaardiging zou uitbreken als Rouvoet zou ingrijpen. Maar je hoort haast niks.

 5. Aan dit citaat uit Mattheüs 6 gaan de volgende zinnen vooraf:

  “U kunt niet voor twee heren tegelijk werken. Want u krijgt een hekel aan de een en gaat van de ander houden of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Ik geef u deze raad: Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren ….”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.