Geef Jomanda van Jetje

Zeggen dat Jomanda geen schuld treft omdat Millecam er zelf voor koos niet naar haar artsen te luisteren, is flauwekul en je hoeft daarbij niet te vervallen in een paternalistisch betoog over patiënten die niet weten wat goed voor ze is, of dat mensen soms beschermd moeten worden tegen zichzelf.

Dat je in geval van een ernstige diagnose en serieuze ingrepen soms rare gedachten oploopt, staat als een paal boven water. Ik ben nuchter van aard en immuun voor kwakzalverij, maar ook ik heb in het ziekenhuis, aan de vooravond van mijn amputatie, meermalen gedacht: kind je kunt weg, je hóeft het niet te laten doen, pak je spullen en vlucht! Of, als ik weer eens met mijn borst lag vastgeklemd in een apparaat: oh me nu los te rukken, opdat die borst met al z’n kanker achterblijve en ik kan wegrennen.

Natuurlijk wilde Millecam geen kanker hebben. Natuurlijk was Millecam bang. En even zo natuurlijk mag Millecam, als ze weet dat ze kanker heeft, besluiten dat ze geen chemo wil, geen amputatie, geen medische soesa aan haar lijf. Of u of ik dat verstandig van haar vinden doet er werkelijk geen sikkepit toe. Juist dat Millecam daar het laatste woord over heeft en anderen haar niet mogen dwingen tot wat zij niet wil, is de kern van ons zelfbeschikkingsrecht.

Wat niet mag, is iemand voorliegen. Wat zeker niet mag, is een medische diagnose stellen as je daartoe niet gekwalificeerd bent. Dat nu is precies wat Jomanda deed. Ze hield Millicam voor dat ze geen kanker had, ze vertelde Millecam dat haar artsen het bij het verkeerde eind hadden. En wat mij betreft mag ze daarvoor inderdaad flink van een rechter voor op d’r vingers getikt worden.

Het is niet de eerste keer dat Jomanda op dergelijk gekonkel wordt betrapt: Millecam is geen op zichzelf staande zaak. In 2000 speelde iets vergelijkbaars: Jomanda had toen op haar website een recept van salie, honing en levertraan staan en claimde dat je, door dat te gebruiken, van kanker kon genezen. Het stond er zelfs nog maandenlang nadat ze, onder druk van een rel in de kranten, had beweerd dat recept verwijderd te hebben.

In 1995 deed Jomanda ferme uitspraken over aids: ze ried patiënten aan af te zien van reguliere behandeling. Ze beweerde te experimenteren met een kleine groep mensen die met hiv besmet waren: ‘Sinds ik ze iedere week behandel, functioneren ze normaal in het dagelijkse leven en ondervinden ze vrijwel geen gevolgen van hun infectie,’ zei ze. ‘Ik moet daaraan toevoegen dat ik beduidend meer succes heb met mensen die geen AZT slikken. Ik dwing niemand om te stoppen met zijn medicijnen. Dat is ieders eigen beslissing. Ik vertel ze alleen dat ik nou eenmaal de ervaring heb dat aids beter te behandelen is met homeopathie en handoplegging dan met zware medicijnen.’ Dat lijkt me toch een ferm advies om je uitsluitend tot Jomanda’s arsenaal te bepalen.

We zouden zulke dingen niet alleen van de rechter moeten laten afhangen. Waarom pakken oncologen en aidsdeskundigen de handschoen die Jomanda hen zo dikwijls in het gezicht smijt, niet vaker op? Telkens weer refereert ze aan ‘artsen die haar inzichten bevestigd hebben’. Vraag haar om hun naam en adres, en verbied haar anders om dergelijke uitingen te doen. Wordt boos over die smadelijke verhalen over AZT die Jomanda de wereld instuurt (volgens haar ‘verkoolt het als het ware je ingewanden’). Laat uw vak niet zo besmeuren en wijs erop hoe vilein het is dat iemand uw patiënten zoveel angst aanpraat.

11 april 2008 / MC, 25 april 2008

Author: Spaink

beheerder / moderator

93 thoughts on “Geef Jomanda van Jetje”

 1. Jomanda is een eng ding, maar met veel aantrekkingskracht. Zo ging een broodnuchtere vriend een aantal jaar nog naar Tiel, om te weten hoe het met zijn overleden moeder was. In een eng soort van hypnose (weet effe geen ander woord) dacht ie via het bezoek antwoord gekregen te hebben. Een aantal dagen later lag ie weer in zak en as (hee??? ;) want het bleek allemaal niet waar te zijn, zijn moeder was *gewooon* dood.

  Negeren deze Maria in NL, zoals ze zichzelf waant. Of te wel het is een k- wijf die heel veel emotionele schade kan aanrichten.

  Ik kan geen ander argument aanwenden dat ze een tijdelijke troostbrenger is voor iemand die geen vrienden heeft of je niet lief hebt.

  En als ik dr een keer tegenkom botst ik met mijn scoot tegen haar. *oeps sorry, maar witte wezens vertelden me dat ik niet moest remmen en vooral doorrijden* ;-)

 2. Gezien het feit dat Millecam’s overleden vader de diagnose longkanker kreeg en daarvoor regulier behandeld werd met chemo terwijl later bleek dat het een misdiagnose was en hij een longinfectie bleek te hebben – gezien het feit dat over de ziekmakende gevolgen van siliconenborsten en een eventuele samenhang met borstkanker nog steeds controversiële opinies gangbaar zijn – gezien het feit dat een van de haar behandelende alternatieve artsen een theorie ontwikkelde over de rol van een infectie in het ontstaan van kanker waarmee hij voor een wetenschappelijk onderzoek niet terecht kon bij het KWF – is het niet zo gek dat ze openstond naast de reguliere diagnose van borstkanker voor twijfels daaraan.

  Uit de media begreep ik van haar naasten dat ze beslist wel wist dat ze kanker had, maar ook beslist geen chemo wilde. Dat de reguliere artsen gefaald hebben in het haar bereiken met hun overwegingen en het haar aanbieden van een second best behandeling (operatie zonder eerst chemo) lijkt me ook duidelijk uit wat ik uit de media vernam. Maar daar hoor je weinig over.

  Je mag vinden wat je vind Karin en oproepen tot tegenspel aan Jomanda en de jomanda’s in deze wereld. Dat mag in onze op vrije meningsuiting gebaseerde rechtsstaat. Wat ik echter niet begrijp, is dat in de hete discussie rond alternatieve geneeswijzen simpelweg vergeten wordt dat de Wet Big van 1997 het artsenmonopolie op de geneeskunde doorbroken heeft, waarmee dus het uitoefenen van alternatieve geneeswijzen/behandelwijzen legaal werd, dwz niet langer illegaal was. Je moet niet wettelijk iemand toestaan een bakker te zijn en als puntje bij paaltje komt hem verwijten dat ie niet een reguliere groenteboer is en handelt als een reguliere groenteboer, dwz geheel eigen niet-reguliere diagnosemanieren en behandelingen heeft.

  Wat nu steeds geprobeerd wordt in de discussie en mogelijke rechtsgang is het opnieuw criminaliseren van alternatieve genezers/behandelaars.

  ‘Het gaat niet om Millecam’ zei Kingma (ex-inspecteur-generaal van de IGZ) destijds regelmatig. Inderdaad, zo is het maar net. Het ging hem en zijn geestverwante antikwakzalvers domweg om de Wet Big van 1997 die na 5 jaar zoals iedere nieuwe wet geevalueerd zou worden. Het ging er domweg
  om om aan te tonen dat die wet eruit moest of op z’n minst aangepast.

  Antikwakzalvers waren ‘not amused’ toen die Wet Big eindelijk na decennialang politiek overleg en kamerbreed gedragen toch van de grond kwam. De rechtszaak tegen Millecam-behandelaars zou een win/win kwestie worden volgens Kingma (overigens lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij), óf ze zouden veroordeeld worden, óf er zou met wanneer dat niet zo was ‘bewezen’ zijn dat de huidige wetgeving (Wet Big) niet deugde om alternatieve genezers/behandelaars aan te pakken. En daar ging het maar om.

  Je hebt blijkbaar niet voldoende in ‘kankerland’ rondgewaard om simpelweg te kunnen zeggen: ‘Vraag haar om hun naam en adres en verbied haar anders om dergelijke uitingen te doen.’ Er heerst een verstikkend taboe op openlijk uitkomen van reguliere artsen op openstaan naar niet-reguliere geneeswijzen/behandelwijzen, op straffe van belachelijk gemaakt worden, uitstoting uit de collegiale/beroepsgroep, uitsluiting van promotiekansen, integriteitsverlies door zwartmakerige beeldvorming in de bevooroordeelde media, enz. enz.

  Je zegt ook: “Wat zeker niet mag, is een medische diagnose stellen als je daartoe niet gekwalificeerd bent. Dat nu is precies wat Jomanda deed.” Punt is dat dat wettelijk wel mag. Het gaat mij hier niet om Jomanda, het gaat mij om de hypocrisie en tendentieuze berichtgeving. Geen diagnose mogen stellen als je daar niet (regulier) toe gekwalificeerd bent – dat is nu juist een van de dingen die de Kingma’s c.s. wilden bereiken via een aangepaste Wet Big. Het is toch nonsens om iemand wettelijk toe te staan niet-reguliere geneeskunde/behandelingen toe te passen en ‘m dan verbieden een eigen diagnose passend bij de door hem/haar toegepaste niet-reguliere methoden te kunnen stellen?

  Allemaal machtsstrijd. En misschien nog wel gemeend ook, maar desalniettemin onder het mom van ‘bescherming’ van die o zo kwetsbare patient. Kom nou.

  Voorliegen mag niet zeg je, natuurlijk niet. Maar bestempel je de misdiagnose van Sylvia’s vader ook als voorliegen? Ik neem aan van niet. Maar een alternatieve diagnose bestempelen als voorliegen omdat ie alternatief is en niet regulier ………

 3. Jomanda geeft iets wat de reguliere geneeskunde soms niet kan geven: hoop. En hoop verbetert vaak toch de kwaliteit van het leven.

  Bovendien heeft het iets heksenjagerigs wat Karin Spaink doet. Ik weet niet of wel nu wel helemaal naar die tijd terug willen moeten. Hoewel ik ook begrijp dat dit deels komt door de ‘oren maffia’ (die ik niet gelezen heb maar ik geloof dat het gaat over reguliere artsen die zeggen dat MS tussen de oren zit).

 4. Ach, tegenwoordig worden er wel meer achterlijke dingen gepromoot. Jullie kennen vast Beter In Bed op rtl5, met die Cora en die “Meester Pras” (die in tegenstelling tot zijn bi imago op de televisie gewoon ghey is, maar dit terzijde). Die meent op haar site dat seks borstkanker geneest (geen grap! van haar kant, welteverstaan!), en dat ze daarom (als seks-coach en BNer van de televisie) dezelfde zorgverzekeringdekking waard is als de reguliere artsen. Lees een huiver:
  http://www.seks-coach.nl/seks-gezond.htm

 5. Ik vind de reactie van Wil zeer het overwegen waard mooi uitgebalanceerd en ik kan me daarin geheel vinden. Een goede kennis van mij met wie ik iedere week trainingsritten rijd en die een grote drukke huisartsenpraktijk had (gepensioneerd) die ik 58 jaar ken is zoals zijn groepscollega’s precies dezelfde mening toegedaan.

  Het zonder meer verketteren als amorfe egotistische modegril van alternatieve geneeswijzen is niet meer van deze tijd. – ‘\°_°/’

 6. Ik zag zoals heel Nederland Sylvia wel eens optreden in haar bekende televisieuitzendingen zichtbaar doodvermoeid en met haar allerlaatste krachten terwijl de dood al in haar ogen stond en ik dacht het is afgelopen kind je redt het niet meer. Zo is het leven nu eenmaal zoals het ons gegeven is en met maar heel weinig, uiterst sporadische mooie gelukkige momenten. We kunnen hoog springen, we kunnen laag springen daar hebben we ons bij neer te leggen.

  ‘\°_°/’

 7. Ik kan me voorstellen dat ik – als ik ‘officieel’ door de reguliere geneeskunst ben opgegeven – me helemaal afwend van deze tak van sport. Tot nu toe beperk ik me tot aanvullende alternatieve geneeskunst (acupunctuur en een dieet met voedingssupplementen). Er is meer onder de zon dan bestralen, chemo, hormoonpillen en pijnbestrijding lijkt me. Wat me stoort is dat mijn reguliere artsen als door een wesp gestoken reageren op een opmerking over dieet e.d. Je moet ‘genieten’ die laatste tijd en dus vooral alle ongezonde dingen eten die je vroeger liet staan. Als de statistieken uitwijzen dat je over een tijd niet meer leeft, is dat zo, dat moet je maar aannemen.

  Dat ik ondanks alle reguliere hormoonpillen e.d. én sombere praat meestal goed in mijn vel steek is eerder een ‘wonder’ dan het gevolg van alternatieven. Dat ik ondanks mijn vooruitzichten toch fanatiek met mijn lijf aan de gang ben gegaan (in de sportschool) en daarmee mijn contitie op een aanvaardbaar niveau houd mag ook nauwelijks vermeld worden.

  Ik woon een paar kilometer van de veilinghal waar Jomanda haar sessies hield. Verbaasde me steeds over de enorme hoeveelheid blik dat Tiel in en uit toeterde op weg naar en terug van verlichting, maar wie ben ik? Jomanda is een zakenvrouw die kansen greep. Ik zag haar trouwens een paar maanden geleden – zeer opvallend gekleed – tijdens een publiekstrekker en was daardoor van mening dat zí­j niet gebukt ging onder een last …

  Als je 45+ bent heb je meestal een behoorlijk gevulde rugzak met ervaringen die je doen besluiten dingen wél of juist niet te doen. Het criminaliseren van niet reguliere genees- en behandelwijzen is een slechte zaak, het uitschot blijft gewoon doorgaan en veel mooie alternatieven komen niet in beeld.

  Er is vrijheid om voorgeschreven medicijnen niet te nemen, ongezonde leefpatronen door te zetten, maar je moet je schamen als je met extra vitaminen en visolie in de weer bent? En probeert door eigen inzet zo fit mogelijk te zijn …?

  De Millecam-story zette terecht de wereld op z’n kop. Millecam nam beslissingen die niet stroken met wat gebruikelijk is. Het is jammer dat ze Jomanda geloofde. Want daar ben ik het wél mee eens: Jomanda is zwaar de fout ingegaan, zij moet zich beperken tot het schimmenrijk en ingestraald water.

  Er zullen door alternatieven fouten gemaakt zijn, maar geloof me, in de 2 jaar waarin ik ziekenhuizen en reguliere ondersteuners frequenteerde, was ik ook op m’n hoede. En terecht, want ik heb zo voor mezelf een paar onaangename zaken voorkomen. Mijn alternatieve genezer wantrouw ik ook op een gezonde manier …

 8. Silvya moest eens weten dat er na 7 ( !) jaar nog steeds over haar gesproken wordt. En dat komt allemaal omdat artsen hun beroepsgeheim én haar privacy geschonden hebben. Als ik haar familie was had ik daar allang een klacht over ingediend.
  Wanneer houdt dit eindelijk eens op?

 9. het * opjagen* en vervolgen van Jomanda mag wat mij betreft gister beginnen. Jowanhoop zou een betere naam voor dr zijn

 10. Toch even terug naar “feiten”. Wie HIV in lichaam heeft, heeft een circa 10 maal hogere kans op een vorm van bloedkanker. In zieke kankerborsten wordt in diverse onderzoeken meer vervelend virus gevonden dan in gezonde borsten.

  Daarmee wil gezegd dat je bij een loei vervelende kanker dus heel goed een stevige vervelende virusload kunt hebben (en misschien ook wel oorzakelijk). Dus bijgevolg sluit het een het andere beslist niet uit.

  Maar te gaan beweren dat een patient alleen een vreemd beestje in het lijf of lichaamsdeel heeft – en DUS geen kanker heeft – is niet meer van deze (medische) tijd anno 1998 – 2008.

  Jomanda en de wetenschap zijn beiden bezig aan een tragisch misverstand. Het is innig treurig dat dergelijke moeilijke (medische) dingen door het medium tussen hemel en aarde zo neergezet worden.

  Als de dag van gisteren herinner ik mij als arts die zelf bloedkanker had, hoe geneeskunde met tranen in de ogen afscheid nam van velen om mij heen. Ook die vergissing – dat dat niet zou zijn – zou de wereld uit moeten.

  Bijgevolg mag iedereen naar medium voor handoplegging en meer. Maar virus en ontaarde menselijke cellen in wat voor lichaamsdeel ook, is toch echt voor moderne geneeskunde.

 11. “…wat niet mag, is iemand voorliegen. Wat zeker niet mag, is een medische diagnose stellen als je daartoe niet gekwalificeerd bent…”

  Contadictio in terminis: een medische diagnose kan alleen door een gekwalificeerd iemand worden gesteld. Jomanda is uiteraard niet gekwalificeerd, en heeft zodoende alleen op persoonlijke titel uitspraken gedaan, en niet meer dan dat. Dus heeft zij – juridisch gesproken – geen diagnose gesteld. Dus heeft het OM geen zaak.

  Wie bepaalt dat; wie mag liegen en wie niet? Gaat het zover komen, dat vrijheid van meningsuiting slechts de medische stand voorbehouden gaat worden? Nee toch?

  In de spreekkamer van huisarts en specialist heb ik ook vaak te horen gekregen, dat de eigen-wijze weg, die ik wilde gaan onderzoeken in het zg. niet-reguliere circuit, een heilloze was. Gelukkig heb ik nooit deze eigen-wijsheid daarin laten varen, en dat heeft me veel opgeleverd aan inzichten en dito genezingen. Dit ten koste van dwingelandij van degenen die mij lief waren en het ‘beste’ met mij meenden voor te hebben. Welnu, het zij zo.

  Ik heb nooit veel begrepen van die heilloze, onbuigzame loyaliteit aan de veelvuldig falende en zich zeer machtig opstellende reguliere medische stand, die ook maar is voortgekomen uit een de toen verklaarde kwakzalverij van anderhalve eeuw geleden.

  Met vriendelijke groet,
  sterkte en wijsheid.

 12. re:Thomas, met als groot verschil dan Karin Spaink geen televisie programma heeft op de commerciele zender om haar “remedie” te verkondigen, terwijl Cora Emens dat wel heeft. Exposure moet je in onze visueel ingestelde maatschappij niet onderschatten. Ik wed dat Cora geen cent krijgt om op te treden bij rtl5 maar dat het programma een soort van reclame-blok is voor haar website. Ze treedt gratis op bij rtl5 in ruil voor web-traffic.

 13. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat Karin Spaink (en andere critici van de kwakkers) niet het bereik heeft als een Cora of een Jomanda, want ze komen niet regelmatig op tv met hun eigen tv programma. Je hebt een programma als ” uitgedoktert” of ‘beter in bed” dat regelmatig op tv komt, je hebt niet een anti-orenmaffia programma dat regelmatig op tv komt.

 14. re:grom,
  bedoel je dat de commerciële zenders niet altijd dingen verkondigen die waar zijn? Daar heb je geen medium (phun) voor nodig grom! Wantrouw de media. Commerciële media dubbel zo!

 15. Het is wel degelijk misleiding – met voorberachte rade – iemand met vastgestelde (ook borst-) kanker voor waar te doen geloven dat er alleen sprake is van een eng beestje in betreffende deel van lichaam.

  Iemand in stadium van net gediagnosticeerde kanker is namelijk vrijwel altijd ook nog eens extra kwetsbaar (dan in gezonde staat). Die situatie vraagt nu juist NIET om weghouden van betrokkene van officiele geneeskunde.

  Jomanda en andere media tussen hemel en aarde kunnen namelijk niet bewijzen dergelijks genezen te hebben. Dan moet je ook gewoon niet in de plaats willen stappen van geneeskunde (al voorkomt die ook lang niet alle ellende).

 16. re:grom,
  Maar ik proef wel uit je woorden dat je een en ander wil verbieden op de commeriële omroepen (namelijk gebedsgenezers e.d.). Ik vind dat ongewenste inmenging van de staat.

  Karin is trouwens ook wel over dit onderwerp op tv geweest (weet het programma niet meer, ze was wel goed nijdig voor de camera). Ze hebben er alleen geen televisie reeks van gemaakt omdat het blijkbaar niet genoeg kijkers trekt (ik zou trouwens wel kijken hoor Karin!)

 17. @ grom: ” …. want ze komen niet regelmatig op tv met hun eigen tv programma.”

  Klopt, maar wel met eigen reguliere medische programma’s hier en daar.

  Anderzijds Grom, al die nakanker jaren heb ik, veel bewuster en alerter dan ik anders ooit gedaan zou hebben waarschijnlijk, de discussie en info rond alternatief/regulier, gevolgd in de media – kranten, tijdschriften, nieuwsuitzendingen, praatprogramma’s, talkshows ……

  Er is altijd een breed podium voor regulieren die alternatief afkraken en liefst graag ook te kakken zetten (dé voornaamste methode lijkt wel van de antikwakzalvers van de Vereniging tegen de Kwakzalverij), met weinig of geen ruimte voor ‘de andere kant’ – die gewoon ook bestaat voor heel veel mensen, en ook wettelijk bestaat in onze ook wat dat betreft ‘multiculturele’ samenleving.

  Misstanden kom je overal tegen. En knurken en schurken ook. Eén dode na ‘alternatief’ en de wereld is te klein, talloze ‘reguliere’ doden door dit door dat en de opwinding is lang zo heftig niet en lang niet zo aanhoudend. M’n computer staat onderhand bol van de opgeslagen artikelen en links wat dat betreft.

 18. ben ik ff blij dat ik niet “bekend” ben, het lijkt me verschrikkelijk als na mijn dood iedereen een mening gaat krijgen over wat ik wel of niet had moeten doen en laten… Ik ben -net als S.M. was- een volwassen vrouw en ik bepaal wat goed voor mij is.

  arme familie, nooit rust omdat iedereen er wat van vindt.

 19. ” ik proef wel uit je woorden dat je een en ander wil verbieden”

  Jij proeft wel vaker dingen die niet kloppen, dus what’s new? Ik heb hier al talloze keren gezegd dat het onzin is om te redeneren volgens “jij wilt verbieden”, want
  1) ik kan zoveel willen, het feit is dat ik zulke macht niet heb en ook nooit zal hebben, dus what the fuck does it matter wat ik wil of niet wil? Het is kompleet irrelevant
  2) ik wil zulke macht uberhaupt niet
  3) kortom, jij eist dat ik hier een potje ga staan *fantaseren* dat ik wel de machthebber ben, maw dat ik me ga IDENTIFICEREN met een machthebber die zulke dingen kan uitroepen. Ik weiger zelfs te fantaseren over het hebben van een dergelijke fascistoide macht. Ik wil me niet identificeren met machthebbers. Ik ga niet zitten fantaseren over wat ik allemaal wel of niet zou verbieden “als ik oppermachtig was” want dat ben ik gewoon niet! Wat heb ik aan zulke nutteloze machts-fantasieen?

  Ik ben niet zo geobsedeerd met macht uitoevenen als jij dat bent.

 20. Zelf doe ik ook geregeld aan placebo-hekserij bij mijn kinderen. Als ze bijvoorbeeld niet kunnen slapen dan geef ik ze een of ander vitaminetabletje en hou daar een hele verhandeling bij dat ze ‘snel hun bed in moeten want anders zijn ze te laat en zullen ze onderweg al in slaap vallen’. Over het algemeen slapen ze dan binnen een paar minuten.

  Datzelfde werkt bij buikpijn, hoofdpijn en groeipijn. Du moment dat mijn nepbehandeling niet werkt en de klachten aanhouden, sleep ik ze ogenblikkelijk naar de huisarts. Ergo: de zelfbedachte therapieen van Jomanda en soortgelijken zijn bij uitstek geschikt voor mensen die niks mankeren.

 21. Nogmaals, wat ik, little ole me, allemaal “wil” of “niet wil” met betrekking tot Jomanda of de New Age is totaal irrelevant. Ik ben geen policy maker, ik kan “willen”, oftewel nutteloos en vruchteloos fantaseren, tot ik een ons weeg. En mensen beinvloeden, dat is wat Jomanda doet, niet ik!

 22. Poe grom, daar zou Freud een hele kluif aan hebben!

  Laat ik mij voorzichtiger uitdrukken: Je wilt andere mensen beïnvloeden richting een verbod in de media op misstanden zoals veroorzaakt door Jomanda. Gegeven dat andere middelen niet toereikend zijn.

  Of nog voorzichtiger: Je wilt dat er een eind komt aan alternatief genezen van patiënten met een terminale ziekte. Goedschiks of kwaadschiks.

 23. [re:grom]

  Hoe noem je iemand die een uitspraak doet en daarna zegt dat mensen het allemaal niet zo letterlijk moeten nemen en dat het niet zo bedoelt was. Juist: een politicus.

 24. “Hoe noem je iemand die een uitspraak doet en daarna zegt dat mensen het allemaal niet zo letterlijk moeten nemen en dat het niet zo bedoelt was. ”

  Dat noem ik een Jomanda, want wat je hier beschrijft is de modus operandi bij uitstek van Jomanda, Cora en al die andere kwakkers.

 25. Sommige mensen denken (en geloven stellig) dat Jezus mensen kon genezen. Dat het kan is dus (voor hen) al bewezen. Het staat zelfs in de Bijbel bij Lucas 9:1-6 waar ook de 12 discipelen zelf de zieken genezen!

  Laat een ieder in zijn waarde. Ook degenen die denken dat Jomanda deze gave van boven heeft gekregen. (Lucas was trouwens een arts wat zijn woorden hierover extra kracht geven)

 26. “Laat een ieder in zijn waarde.” Is dit wat Jomanda doet, wanneer ze een vrouw op bezoek krijgt die doodziek is van de kanker en Jomanda die vrouw dan aanpraat dat ze niets heeft?

 27. Al met al heeft Jomanda (en anderen) ‘t wél fout gedaan. En stevig ook. En ook vooral over de grens van het betamelijke heen. Zeggen (ook als alternatieve hulpverlener) dat je een beestje hebt is één, zeggen dat je géén kanker het als dat al wel (net) gediagnosticeerd is door andere ter zake kundige hulpverleners is crimineel. Daarbij komt dat Jomanda ook geen feitelijk controleerbare diagnostiek heeft (en had) met betrekking tot haar constatering van een beestje, laat staan dat zij ook de mogelijkheid heeft (en had) om (controleerbaar) te weerleggen dat het géén kanker was.

  Aangenomen dat Sylvia wel geweten heeft dat Jomanda (en anderen) niet beschikte(n) over controleerbare diagnostiek (en behandelingen) vrijwaart de alternatieve hulpverlener er niet van de eigen (niet-controleerbare) grenzen te respecteren en prudent te zijn in deze dingen. Al met al had Jomanda (en anderen) niet het recht Sylvia te doen geloven dat geen kanker voorlag: de controleerbare weerlegging (smogelijkheid) ontbrak haar (en hen).

  Sorry, maar dat komt er nu allemaal wel even op aan om dat (ook hier) precieser te zeggen.

 28. re:grom

  Wat ik begrijp (gelukkig zonder kanker gevallen in mijn directe omgeving te kennen) is dat mensen vaak doodziek zijn van de reguliere medicijnen. En dat het juist dit was wat Silvia Millecam niet wilde meemaken!

  Over mensen in hun waarde laten. Ja, misschien doet Jomanda dat te veel. Is ze te optimistisch en ervaart ze te veel eigen kracht in mensen die bij haar komen.

  Maar wat jij doet kan ik met de grootste wil niet mensen in hun waarde laten noemen, grom. Wat is meer, je zegt iets en ontkent dan de strekking van wat je zei (als een volleerd politicus). Bij kinderen noemt men dat liegen en krijgen ze een draai om hun oren!

 29. @ Wil: “Misstanden kom je overal tegen. En knurken en schurken ook.
  Eén dode na ‘alternatief’ en de wereld is te klein, talloze ‘reguliere’ doden door dit door dat en de opwinding is lang zo heftig niet en lang niet zo aanhoudend. ”

  ‘Reguliere’ doden – ik neem even aan dat je hier doelt op mensen die overlijden na een foute behandeling in de reguliere gezondheidszorg – is iets wat losstaat van de discussie over Jomanda. Natuurlijk is dit ook tragisch, zeker als je kijkt naar de reacties van artsen daarna, en de uitspraken van het tuchtcollege. (HP/De Tijd heeft daar een aantal jaar terug een serie artikelen over geschreven).

  Maar omdat er in de reguliere gezondheidszorg fouten worden gemaakt, betekent dat niet dat we iedereen maar naar Jomanda en co moeten sturen.

  Shadowdancer

 30. “Over mensen in hun waarde laten. Ja, misschien doet Jomanda dat te veel.”
  Ergo, voor jou is iemand die doodziek is het graf in praten hetzelfde als iemand in z’n waarde laten. Aasgier.

  “je zegt iets en ontkent dan de strekking van wat je zei (als een volleerd politicus). Bij kinderen noemt men dat liegen en krijgen ze een draai om hun oren!”

  Zoals ik al zei, dit is nou precies wat Jomanda doet, liegen en vervolgens zeggen ” ja, maar zo had ik het niet bedoeld!”. Alleen, ik denk dat een draai om de oren bij Jomanda niet helpt, ook niet als het OM het nu (eindelijk) gaat doen.

 31. @Shadowdancer: “… – is iets wat losstaat van de discussie over Jomanda. Natuurlijk is dit ook tragisch, ….”

  Natuurlijk Shadowdancer, natuurlijk staat dat los van elkaar, en is ook dat tragisch. Maar dat was mijn punt niet.

  En je zegt: “Maar omdat er in de reguliere gezondheidszorg fouten worden gemaakt, betekent dat niet dat we iedereen maar naar Jomanda en co moeten sturen.”

  Waar het om gaat is dat ‘we’ niemand sturen. Ik/jij/de patient gaat zélf al of niet naar ‘Jomanda en co’, al of niet op advies van de buurvrouw of wie dan ook, al of niet met/uit angst. En of je dat nou moreel verwerpelijk vindt of niet – wettelijk mag het. En daar zit ‘m nou juist de kneep.

  Met de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst van Thorbecke (1865) werd het artsenmonopolie ingesteld – voortaan mochten alleen nog maar universitair geschoolde artsen de geneeskunde bedrijven. Uit onvrede met hoe die wet gehandhaafd werd, werd in 1880 (!!) de Vereniging tegen de Kwakzalverij opgericht. Met de Wet BIG van 1997 is dat artsenmonopolie opgeheven. Antikwakzalvers strijden gewoon door, en doen hun uiterste best via een ‘kronkelweg’ en andere wegen de handelingsruimte van alternatieve genezers op te heffen danwel zo veel mogelijk in te perken.

  Wat heb ik aan mooie woorden als ‘zelfbeschikkingsrecht’ en ‘vrijheid van behandelingskeuze’ als mij de mogelijkheden daartoe op allerlei manieren ontnomen gaan worden – ‘om de patient tegen zichzelf te beschermen’ – omdat een bepaalde groep artsen & geestverwanten het alleenrecht op de uitoefening van genezen/behandelen/helen terugwillen.

  Uit een column van Huygen In Trouw van 24-02-2004:

  ” Veel mensen denken dat de alternatieve artsen Millecam weghielden van het reguliere circuit. Daarom moeten ze nu maar aangepakt worden. Dat zal toch niet lukken, want ze voldoen aan een diepe menselijke behoefte. De een is gelovig en gaat naar Lourdes, een ander bezoekt het kruidenvrouwtje of raadpleegt een medium. Als dat niet legaal kan, wordt het illegaal. Een verbod voor anderen dan artsen om een diagnose te stellen is belachelijk. Dan mag een moeder niet meer constateren dat haar kind oorontsteking heeft en oordruppels kopen.

  Het dossier Millecam laat iets anders zien, namelijk hoe moeilijk het is om reguliere therapie te weigeren. Alle artsen deden hun uiterste best om haar het ziekenhuis in te krijgen. Millecam had daar kennelijk geen behoefte aan. Zij wilde iets anders en zocht haar heil in het alternatieve circuit. Misschien laat de geneeskunde hier een gat vallen. Maar het moet mogelijk zijn om te weigeren, zonder dat iedereen op zijn achterste benen gaat staan.”

 32. Uiteraard mag iedereen gaan en staan waar hij/ zij wil, laat ik dat voor op stellen.

  Dat Sylvia niet bepaald stond te springen om reguliere behandeling is ook waar. Daar laten boek over haar en dossier op internet weinig twijfel over. Daarbij komt dat (regulier) onhandelt ziek zijn en dood gaan aan kanker ook best mag. Punt is echter wel dat geen mens zijn ergste vijand dát toewenst.

  Heb zelf een systemische kanker beleefd voor 17 jaar en daar moet je van constateren dat dát een hel is. Niemand om mij heen overleefde dat echt lang.

  Wel is waar bij behandeling van systemische kanker dat reguliere behandeling ook in dát geval mensen weer voor vele maanden en soms enkele jaren vrijwel weer kankervrij krijgt. Dat gebeurde dan ook met mensen om mij heen. Men fietste zelfs weer na uitvoerige chemotherapie, hoe wrang men dat misschien ook mag vinden. Mensen waren zelf daar ook zeer gelukkig mee.

  Feit is dat Jomanda en ander medium niet bij kankercellen komen kan. Dát pretendeert zij dan ook in geval van Sylvia, net (regulier) gediagnosticeerd wegens eenzijdige borstkanker, ook niet. Een beestje was de boosdoener, waar zij ook al niet echt bij komen kan. Heeft Jomanda ook dát allemaal gezegd en vooral ook (controleerbaar) neergeschreven?

  Als Karin hier schrijft “geef Jomanda van Jetje” dan is dat volmaakt de waarheid. Het is een misdaad een jonge persoon met een nog relatief jonge (ook borst-) kanker niet naar reguliere behandeling te leiden. Let wel: lang niet alle jonge mensen behandelt voor (ook borst-) kanker overleven dat op de lange duur, maar men fietst veelal weer en vooral ook meestal langer dan zonder (reguliere) behandeling. En vooral ook enige tijd vrijwel vrij van verkeerde cellen. Vooral dat laatste is qua gevoel onbeschrijfelijk voor een patient. “Vrij” weet je. Dat gevoel heeft nu inmiddels 1 op ongeveer 500 Nederlanders. Regulier.

  Waarom ik dit allemaal schrijf? Kennelijk consulteert Sylvia ook mijn voormalige collega (hij was intellectueel veel verder dan ik zelf) en collega-patient Rob als één van laatste reguliere artsen tijdens haar periode met behandelbare borstkanker. Hij heeft zelf niet kunnen zeggen dat je er echt mee doorleeft en gewoon weer doorwerkt en vrijwel alles weer normaal wordt na chemotherapie.

  Misschien was die ontmoeting niet helemaal gelukkig denk ik nu, omdat Sylvia wel leven wilde, maar alleen perfect. D’Amasio schrijft over “De vergissing van Descartes”, een ingewikkeld maar leesbaar boek over hersenen en rede na ingrijpende gebeurtenis. Reguliere geneeskunde weet niet goed hoe je qua hersenfunctie omgaat met een moeilijke ervaring.

  Zelf heb ik nu met enige regelmaat een patient met en na kanker in eigen praktijk. Mij valt enerzijds op dat menigeen het spleetje tussen de tanden toch nog “weggekroond” wil hebben, wat dan ook als het kan, prompt gehonoreerd wordt. Anderzijds is men veelal gewoon heel goed door chemotherapie gekomen. Vind ik echt.

  Het eigen leven kenmerkt zich vooral door het werkelijk ontiegelijk druk te hebben met heel veel. Er komt meer bij dan er af gaat. Het is nu werkelijk prachtig om naar “Un long dimanche de fiancailles” te kijken, omdat je dat feitelijk zelf meemaakte. Was wel even heel stil van die baas op het einde van de film “Münich”, om gewoon weer de volgende te boren alsof ooit niets gebeurt is.

  En enge beetjes die Jomanda bij Sylvia meende te zien en (zeker beginnende, ook borst-) kanker hoort in het ziekenhuis, liefst academisch. En naderhand doen jongeren bij leven in maatschappij gewoon weer mee.

  Die Jomanda is gewoon één grote vergissing. Nooit zal ik ooit een poot in Tiel of Millingen a/d Rijn zetten. Ik snap ook niet dat men daar dat ook allemaal wil.

 33. @Sjaak
  Silvia Millecam kan haar keuze voor Jomanda niet meer verdedigen.

  Daar staat tegenover dat degenen die ondanks reguliere therapieën toch overleden aan kanker niet kunnen navertellen wat voor een hel dat was. Je hoort alleen de overlevers en die zullen achter hun keuzes staan. Onverminderd!

  @grom
  Wat wil je nou? Zijn we op het niveau van persoonlijke aanvallen beland? Ik specificeer mijn eerdere persoonlijke aanval op jou met de constatering dat je je als een volleerd rechts politicus gedraagt.

  Valt het je trouwens op dat ik het deze keer niet voor Karin opneem zoals je wel eens beweerde dat ik altijd deed? Een excuus kan er wel af dacht ik zo.

 34. @ Thomas:

  Je zegt S. kan haar keuze niet meer verdedigen, reguliere niet-overlevers kunnen hun ziekteweg niet meer navertellen, reguliere overlevers zullen onverminderd achter hun keuze staan.

  Ontbreken nog de alternatieve en/of de complementaire overlevers (waaronder ook regulier uitbehandelden) – waar is hun stem in de media?!

 35. Ik vind dat deze discussie erg onzuiver is. Een acupuncturist of een orthomoleculair geneeskundige is iets anders dan “Jomanda of een ander medium”. Sjaak beweert dat “Sylvia dringend in de richting van reguliere wetenschap gebracht had moeten worden”. Sylvia was juist bezig om niet (helemaal) in handen van die wetenschap te vallen. En ik begrijp haar wel.

  Waar is het fout gegaan? Ten eerste in de vriendschap tussen Millecam en Jomanda, zij waren al bevriend toen de kanker de kop opstak. Jomanda had Millecam NOOIT mogen belemmeren in de zoektocht naar beterschap (dat doen vrienden niet, en …). Ten tweede zou de reguliere geneeskunst zich af kunnen vragen waar het fout gaat tussen de millecams en artsen. Zelf krijg ik van mijn reguliere arts steeds weer te horen dat “ik statistisch gezien …” en dat “ik van de komende tijd – tussen 2 controles door – moet genieten, nu het – tegen alle verwachtingen in – goed gaat”.

  Mijn acupuncturist/orthomoleculair therapeut hanteert andere (geen) statistieken. Er worden mij geen loze beloften gedaan, maar de tijd tussen nu en mijn dood ziet er aangenamer,menselijker en fysiek/mentaal fitter uit dan wanneer ik me alleen zou richten tot specialisten en huisarts. Dus …? Als ik over mijn naalden en dieet begin valt het meestal stil. Oh, weer zo’n Jomandatype zie je ze denken.

  Niet alleen de politiek zucht onder polarisatie, de strijd om het leven van ernstig zieken ook. En dat is niet in het belang van ons, burgers, ziek of gezond.

  Geef Jomanda van Jetje onderschrijf ik omdat ik een wezen als Jomanda verwerpelijk vind. Maar, de dominee en de pastoor zijn minstens even erg. Deze herders hebben een centrale pleisterplaats om hun ei kwijt te kunnen en Jomanda doet het op haar manier. Mensen willen besodemieterd worden en dat moet kunnen.

  Maar hier wordt alles wat ‘alternatief’ is aan het kruis gespijkerd, en geheel onterecht naar mijn mening. En dan nog de haantjes die victorie willen kraaien. Millecam wordt er niet levend door, en uit haar sneue dood is geen lering getrokken. Ik ga zo eerst een kaarsje voor haar opsteken …

 36. Oh ja, Karin, wij zijn allebei 2 jaar terug gediagnosticeerd, jij met veel betere vooruitzichten dan ik. Stel dat bij jou binnenkort uitzaaiingen worden gevonden en jij overlijdt er binnen een x-tal jaren aan. En ik haal – tegen alle verwachtingen in – mijn pensioen. Is dat dan de winst van mijn kwakzalverij? Of is dat voor jou eigen schuld dikke(re) bult? Hoe interpreteer je dat dan Sjaak, Grom, Thomas?

 37. @ Ineke:

  Inderdaad gaan kennelijk veel vrouwen volkomen onterecht enorme risico’s aan als zij besluiten tot borstimplantaten volgens bovengenoemde radio-interview. “It’s a business” zoals daar gezegd wordt op het eind. 1 op 2 vrouwen na 5 jaar heeft stevig problemen en naderhand is het kennelijk nog veel erger.

  Voor 95% worden implantaten voor cosmetische redenen ingebracht en slechts bij 5% bij kankerpatienten. Kennelijk is er volgens deze expert ook geen verschil tussen oude en nieuwere uitvoeringen: kennelijk allemaal slecht. Hij zegt echter niets over implantaat (met of zonder rare stoffen en/ of met of zonder bacterien of andere enge beestjes) in verbinding met (ontstaan van) kanker.

  In geval van Sylvia was er echter (ook) sprake geweest van borstkanker. De discussie gaat er bij Karin echter over of Sylvia in de handen van Jomanda had mogen blijven. Daar is volgens mij het antwoord eenduidig NEEN.

  Als er (ook) problemen waren met haar implantaten en/ of enge beestjes geweest zouden zijn in combinatie met borstkanker , is dat allemaal een reden te meer geweest Sylvia dringend in de richting van reguliere wetenschap te brengen. Eerder beweerde ik al dat Jomanda en ander medium geen verstand heeft van enge beestjes en kanker en er dus ook gewoon helemaal niet bij komen kan. Daar gaat Jomanda en ander medium vaststelbaar over een medisch-ethische en juridische grens heen.

  Blijft echter nu wel de vraag wat indertijd reguliere geneeskunde gezegd heeft over preciese behandelingsopties en risico’s in dit specifieke geval. Kennelijk zou men in ieder geval wel met behandelingen begonnen zijn zover ik dat nalezen kan, hoewel ik eigenlijk nergens iets terugvind over implantaten in dit verband.

  Overigens is het een absolute contraindicatie in geneeskunde bij geestelijk zwakkere broeders en zusters te implanteren, wat naar mijn bescheiden mening tot veel meer terughoudendheid zou moeten leiden. Is bij deze groep naderhand grootste openheid altijd het beste middel?

  Waarom liep Sylvia echt weg bij reguliere geneeskunde, lijkt mij nu een terechte vraag. Maar dat onthoudt diverse alternatieve mediums niet van hun eigen plicht de eigen grenzen te kennen en te respecteren.

 38. Een acupuncturist of een orthomoleculairtje of Jomanda of een een ander medium kunnen geestelijk bezien best een hoop voor mensen betekenen met en na kanker of/en met enge beestjes. Geen van hen kan echter aantoonbaar bij kankercellen en/ of bij enge beestjes komen. Dat laatste (jonge) mensen onthouden is misdadig.

  Kenmerk van (vele soorten) kanker, ook borstkanker, is dat het genetisch heel divers is , en dus voor velen een hele andere overleving blijkt.

  Nu moet u weer zonder mij discussieren, het is ook Karin’s site.

 39. Stel je hiermee dat de reguliere geneeskunst wél alle kankercellen of enge beestjes bestrijdt? Alle middelen die bekend zijn moeten beschikbaar zijn voor elk mens, jong of oud. Karin heeft afgezien van doorbehandeling met hormoonpillen. Maakt haar dat ook een millecam?

  Ik vind het jammer dat Jomanda in één adem genoemd wordt met acupunturisten en alternatieve artsen. Sterker nog, ik ben behoorlijk ontdaan door deze heksenjacht. Ik ga maar eens naar buiten … achter de laffe, kortzichtige Sjaken aan … want het is en blijft Karins site …

 40. Nog één keer: het was Jomanda die Sylvia van enige reguliere behandeling afhield, terwijl daar om redenen van kanker, mogelijke onstekingsreacties en implantaten dringend en in de tijd toenemend reden toe was. Ook acupuncturisten, alternatieve behandelaars en andere mediums kunnen dat ook allemaal niet. Doorverwijzen naar reguliere zorg, en ook nog eens tijdig, is daarbij voor hen enige remedie.

  En wat Karin betreft: die bevind zich vanaf begin in een gecontroleerde regulier kader en is dus beslist niet met Sylvia te vergelijken. Sterker nog: Jomanda neemt ze hier zelf op de korrel.

  Reageer nu nergens meer op.

 41. weetjewat, stuur jomanda onmiddellijk naar zuid-afrika! zijn jullie er ook vanaf.

  hier is de regering het geheel met haar eens over de behandeling van hiv/aids; een goed dieet en je hebt nergens last van (de minister van gezondheid was vroeger dietiste). die medicijnen zijn maar een uitvinding van de westerse wereld om de afrikanen uit te roeien.

  de volgende president zal het vanaf midden volgend jaar waarschijnlijk hetzelfde doen; als voorzitter van het aidscomite riep hij vorig jaar nog oprecht dat een douche afdoende was geweest na sex met iemand van wie hij wist dat ze positief is.

  ik denk dat jomanda hier een grote schare volgelingen zal krijgen als de witte sangoma…

 42. Pfoeh, wat veel commentaren! Teveel om allemaal te lezen dus misschien heeft iemand al gezegd wat ik nu zeg: Ik geloof niet dat Jomanda villein is. Ik denk eerder dat ze psychisch gestoord is. Daarom vind ik vervolging echt heel goed, maar ik hoop dat ze daarbij ook wordt onderzocht door de Forensisch Psychiatrische Dienst en dat die er eens niet het gebruikelijke broddelwerk van maken, maar echt proberen te onderzoeken waar haar claim op bepaalde “gaven” op berust. Ik denk dat de ‘gelovigen’ misschien eerder geneigd zullen zijn haar uitspraken niet meer voor waar aan te nemen als wordt aangekaart in hoeverre die uitspraken een basis hebben, dan wanneer wordt gesteld dat ze die uitspraken niet zou mogen doen.

  Toevallig werd vorige week in “de wereld draait door” een fragment herhaald met Jomanda waar ze op fanatieke wijze riep, bij kritiek, dat ze het getal “tien” doorkreeg. Ik dacht, en die gedachte heb ik eigenlijk altijd als ik haar op televisie zie en die ogen zie: “die vrouw is krankzinnig, die hoort in een kliniek thuis”. Volgens mij zou er ook zeker een poging kunnen worden gedaan om haar gedwongen te laten opnemen omdat ze een gevaar vormt voor anderen, hoewel? Die anderen geloven natuurlijk wel weer in haar.

  Op zich kun je uit deze gedachtengang wel grappige gevolgtrekkingen maken over religie in het algemeen. Zonder iemand te willen kwetsen, maar wat is het verschil met gelovigen die denken dat Jezus over water liep? En vanuit dat geloof ook denken dat ze kanker zullen overwinnen? Het verschil is dat een dominee of pastoor niet zullen zeggen, behalve in de Bible belt, dat je alleen op basis van dat geloof genezing moet zoeken, maar je zeker zullen adviseren ook medische hulp te zoeken. En daarin is Jomanda nalatig gebleven, hoewel niet minder nalatig dan de fanatieke dominees binnen de Bible belt, die ook nog durven claimen dat het een straf van God is als je tengevolge van hun nalatigheid komt te overlijden.

 43. @Joan
  Je kunt met net zo veel recht zeggen dat Jomanda een gevaar voor anderen is, als dat haar cliënten een gevaar voor zichzelf vormen. Met deze redenatie wordt de GGZ wel heel erg snel overbevolkt met mensen die er eigenlijk niet thuishoren. Ik denk niet dat een rechter hier in mee zal gaan.

  @Wil
  De overlevers van alternatieve genees(on)kunde worden in deze maatschappij aangeduid als nooit ziek te zijn geweest. Wat is wat Jezus in principe ook deed. Zo goed als nieuw! (iets minder zou je niet van de zoon van God verwachten)

 44. Ik wil met klem duidelijk maken dat Jo(manda) een ijdele zelfingenomen arrogante en gevaarlijke vrouw is! Ze heeft Sylvia Millecam regelrecht naar de hel gestuurd met haar “diagnose”. Die vrouw heeft ondraaglijk geleden en is gestorven terwijl dat misschien (dat weet je natuurlijk niet maar de kans was er wel) genezen had kunnen worden als ze zich door de reguliere artsen (met bijzonder veel ervaring!) had laten behandelen.

  En ik weet waar ik over praat, ik ben talloze keren met mijn doodzieke man die vreselijke pijnen leed naar haar healings in Tiel geweest. We waren ten einde raad en besloten om naar Tiel te gaan als laatste redmiddel. Ha, wat een drama! Één groot histerisch toneelstuk, dat is het! In al die tijd heb ik niet één maar dan ook niet één mens zien genezen! De blinden bleven blind, de lamme bleven lam, de mensen die écht ziek waren bleven ziek. Ik heb heel wat mensen kunnen volgen in die tijd maar er was er werkelijk niet één bij die baat had bij die flauwekul. Alleen mensen die in hun dagelijks leven aandacht en liefde tekort kwamen voelden zich “een stuk beter”. Laat me toch niet lachen,
  dat mens moet opgesloten worden! Of in een inrichting of in de gevangenis.

 45. scheid het kaf van het koren,bij de alternatieve maar zeker ook bij de onaantastbare arrogante reguliere geneesheren .

 46. Toch moet me wel van het hart dat Jomanda hoe graag sommige mensen dat ook willen doen, niet moet worden gedemoniseerd. Zij deed gewoon wat ze altijd al deed, haar werk! Iedereen weet wat er om mediums heen speelt. Iedereen weet dat je niet alleen op één enkele medium je oordeel kunt baseren. Het is altijd goed om ook met reguliere artsen te praten als er iets met je lijf mis is. Dit wil er geloof ik niet in bij sommige lieden. Als je niet weet wat demoniseren is, zoek het anders op met google.

 47. Jomanda heeft een misdadige instelling. Onschuldige Mensen die van goede wil zijn publieke eerkrenking aandoen en belachelijk maken. Holle slogans uit boekjes halen zonder dit te menen. En dat je geen ruimte mag hebben. Dus schaarste en behoefte wat je kunt krijgen. En het acceptatieproces op een agressieve manier afdwingen bij mensen. Een bandeloze instelling zonder welmenende interesse en het uit zich zelf te zijn. Het is gewoon fake. En als je zegt wat waar en misdaan is dan geeft zoiemand ook nog een giftig antwoord terug. En goed met kwaad vergelden. Er zijn genezers geweest die zeggen dat de mensen die daar zijn geweest klachten hebben gekregen na het bezoek aan die healingen. En zeggen wij kunnen hun rommel weer opruimen. Ze spelen de diva en zijn vol pretenties. Jomanda heeft megamelomanie. Een soort hoogheidswaanzin. Stelt zich boven de wet en boven mensen. Een vogelvrije crimineel. Iemand die tig keer verkeerde diagnosen en valse hoop heeft gegeven. Zonder besef van goed en kwaad en geen verantwoordelijkheid wil afleggen nadat wat zoiemand heeft misdaan. En goed met kwaad vergeldt. Vrijheid is er niet dan mensen naar hun hand zetten. Iedereen heeft toch de vrijheid de eigen weg af te leggen die bij hun ontwikkeling past. Dit zijn mislukte mensen. Het gaat hun om aandacht te genereren omdat ze dat in hun jeugd tekort hebben gehad en het dan op die manier in moeten halen. En als je zegt wat waar en misdaan is dan sturen ze je een acceptgiro met een doel waar ze zich zelf mee identificeren zoals zwerfkinderen. Zich zelf op de borst kloppen met van die goede doelen. Zonder dat in stilte te doen. Zonder schaamte en ongegeneerd met een bord voor d”r kop lijkt het wel. Moreel blind van wat goed en kwaad aangaat. Heel onserieus als het gaat om ernstige zaken. Ze heeft Silvia Millcam doen geloven dat ze geen kanker had maar dat het een infectie was. Ze kan niks dan alleen onwaarheden vertellen, en zich ten koste van zieken te buiten gaan om aandacht voor de persoon te krijgen omdat het op een andere manier niet lukte. Zoiemand heeft de gek met serieuze onderwerpen. Er is geen band en heeft geen interesse dan dat het hen niets kan schelen wat mensen aangaat. Ze kan niemand genezen. Alleen schade aandoen en mensen klachten geven.

 48. Jomanda heeft geen respect voor de normen en waarden en opvattingen van andere mensen. en anderen moeten zeker wel respect hebben voor hun misdadige instelling die rechten van anderen afpakt. Het lijkt wel een bandeloze immorele psycopaat, feestbeest. Met charme en overtuiging overkomen maar het dan niet waarmaken. En zich te goed doen met dure dingen en geen respect hebben voor andermans opvattingen en normen en waarden. Alleen hun normen en waarden tellen en dat is roofbouw doen ten koste van de samenleving. Jomanda should be locked up in yale. En heeft een misdadig ego. Zoiemand heeft een gebrek in plaats van een gave en wil ten koste van mensen in de belangstelling gaan. het gaat helemaal niet om die zieken maar alleen voor zich zelf. En het kan hun niets schelen of het ten koste van meerdere levens is gegaan als zij maar interessant gevonden worden en in de spotlight kunnen staan. Zonder diepgang dan een en al oppervlakkigheid en er de gek mee aansteken zonder hier ernstig mee om te gaan. Zedeloos, bandeloos. Alles wat spiritueel is is ongrijpbaar en maak dat maar eens concreet. Iedereen kan wel zeggen over een gave te beschikken en dat opgeblazen gevoel van eigenwaarde en ego. Zij doen zich meer voor dan dat zij kunnen. Het is onwelmenend en onserieus. Men heeft de spot met ernstige zaken en als iemand zegt wat waar en misdaan is dan geven ze de gedupeerden en mensen die hun terecht op hun feilen wijzen ook nog eens een veeg uit de pan. Volgens mij is zoiemand breinloos en de mensen die daar komen zijn onkritisch en simpel. Met van die dooddoenertjes van die stereotype morons. Stompzinnig feest vieren en een show maken over het hoofd van zieke mensen in de belangstelling willen staan zonder dat het wezenlijk voor hen is bedoeld. Onwelmenend, en onserieus.

 49. Psychopaten hebben vaak ook een opgeblazen gevoel van eigenwaarde en een charmant voorkomen, en vaak geen moraal. Zonder empathie en welmenend te zijn. het gaat hun om het ego en de roem en in de belangstelling staan en niet om de hoofdzaak in ondergeschikt opzicht te dienen. En heeft een onserviele ondienstige houding behalve al het om zo iemand zelf gaat. Niet serieus en heeft de spot met ernstige zaken. Het is een megamelomaan feestbeest en dat heeft iedereen nu wel door. Het is zoiemand nooit om mensen van doen geweest dan alleen in de belangstelling komen en ziet berucht voor beroemd aan en trekt alles wat recht is krom. Afgunst en haat en zeggen voor vrede te zijn maar zelf het tegenovergestelde is en doet. Als diva met persoonsverheerlijking. En dan mensen ook nog beledigen op hun voorkomen. En tegelijkertijd zeggen in de waarde te laten maar dat niet waarmaakt. Zoals publieke eerkrenking en mensen juist klachten geven waar anderen dan weer mee zitten en er weer mee naar een ander toemoeten om hun rommel weer te op te knappen. Mediums en astrologen is een vrij beroep want alles wat de spirit omvat is moeilijk concreet te maken. Het is ontastbaar. En dit zijn onaantastbare en schaamteloze criminelen die zich nergens voor generen. Ze moesten een persoonlijkheidsonderzoek krijgen in hoeverre zij zich in mensen kunnen verplaatsen en of empatisch besef aanwezig is. Net zoals bij de politie moesten ze dat hier ook doen. Ik hoop dat niet iedereen het zich mag noemen.

 50. volgens mij is ze er zelf niet minder van geworden
  en gaat het om macht, aanzien en geld en goederen
  niet minder en niet meer

  veel meer woorden zou ik aan dat mens dan ook niet willen besteden

 51. Ach, laten we maar zeggen dat we nu een nieuwe lady in blue hebben. Alleen jammer dat Videla niet kort vóór haar kroning ‘t loodje heeft gelegd ipv daarna, dát was nog eens een mooi cadeau geweest. J.

 52. Wat Jomanda deed is niet goed te praten. Maar ik kan niet alles weten. M.aw. ik was er niet zelf persoonlijk bij. Jomanda heeft ook de pech dat zij de gevestigde orde juist met haar ‘domme’ actie in de kaart speelde. Daarom is het zo vreselijk moeilijk om in onze complexe wereld nog door de bomen het bos te zien. Beoordeel zelf of je wat aan onderstaande info. hebt. Laat ik voorop stellen niets is goed of fout. De waarheid ligt altijd ergens in het midden. Alleen bewustwording helpt ons vooruit!
  Ik zeg altijd de waarheden van vandaag kunnen morgen anders zijn! Conspiracy?
  Op Youtube: Cancer- The forbidden Cures.

  En …
  Thian nadat ik de film heb gezien draait het inderdaad om macht, hebzucht en geld!

 53. het lijken wel narcistische persoonlijkheidstrekken die jomanda heeft. In het begin kunnen ze wel charmant en overtuigend overkomen maar als je zegt wat waar en misdaan is willen ze geen verantwoording voor hun geweten afleggen. Dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Mensen die daar kwamen hun familieleden een lotsvoorspelling doen. Ze staan boven de wet verheven. Burgemeesters van de woonplaatsen waar zij spreken zouden deze outlaws moeten weren om hun inwoners te beschermen tegen het kwaad. ik hoop dat zij in de toekomst gescreend worden om te onderzoeken of alternatieve healers en mediums en paragnosten en astrologen en adviseurs ook misdadige persoonlijkheidskenmerken hebben. In hoeverre zij moreel besef hebben en geweten en empatisch vermogen om zich in mensen te kunnen verplaatsen. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en anderen kunnen hier op inspelen en om hun gemoed spelen. Je ziet door de bomen het bos niet meer met allerlei mediums paragnosten en astrologisch adviseurs die mensen leed willen doen, anderen willen beheersen en over mensen willen heersen om zich vanuit hun eigen nietigheid belangrijk te voelen misschien. Mensen een kwaad hart toedragen, schrik aanjagen en zelfs dreigen, waarschuwingen geven en vermaningen uitdelen met veroordelingen. Dit alles met een bandeloze instelling.

 54. Jomanda heeft vaak aan publieke eerkrenking gedaan en dit is een onrechtmatige daad. Als je hun op hun feilen wijst dan krijgt diegene nog een giftig antwoord terug. Het lijken wel frictie psychopaten of tegenwoordig wel eens a.s.p. de anti sociale persoonlijkheidsstoornis. Het komt bij mij over alsof men geen banden heeft gehad en op die manier hun verwaarloosde verleden waar geen aandacht was op die manier terug willen halen. Met zo”n desperado instelling van wild west en van die kenmerken die psychpatische sadisten ook hebben. Sadistische neigingen hebben en die zich niet in mensen kunnen verplaatsen. Sadisten zijn meestal gebrekkig en je kunt er beter geen confrontatie mee aangaan. Jomanda lacht om het verdriet van andere mensen. Het lijkt wel een comedy of slapstick over het hoofd heen van zieke mensen. Helemaal niet serieus. Jomanda hoort thuis in de gevangenis. Al die mensen die klachten hebben gekregen na die healingen en publieke eerkrenking mogen wel een schadevergoeding ontvangen. Mensen neerhalen en op hun kleding en vertoon afgeven. Zeer negatief terwijl zij zeggen positief te zijn. En speelt het in plaats van dat men het echt is. Onderontwikkeld. Holle lege slogans uit booklets zonder het te menen. Met communistische ideeen aan mensen opdringen zonder de opvattingen van anderen te respecteren en respect voor andermans waarden en normen te hebben. Ze willen dat anderen er wel normen op na houden als het om hun gaat maar niet andersom. God wilt jomanda beschikt. Levensgevaarlijk en mogelijk een fataal medium. Ze moesten hun net als bij de Politie gaan screenen of zij wel voldoende empatisch besef hebben. Besef van goed en kwaad. Verantwoordelijkheid voor hun gewetenwil ze ook niet afleggen en dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Zonder enige zedelijke kwaliteiten zich zelf aanmatigen het te zijn en zich zelf ten koste van op een voetstuk plaatsen met een pretentieuze houding en een opgeblazen gevoel van eigenwaarde.

 55. Er is veel kaf onder het koren. En dat zeggen er wel meer. Bij de huisarts kun je wel naar een bonafide alternatieve genezer doorverwezen worden die bij een vakvereniging staat ingeschreven want die heeft zich aan regels te houden. Mensen die nergens bij ingeschreven staan gaan als piraat te werk en hoeven hun nergens aan te houden. Ze zetten zelf ook wel eens een stichting of vereniging op om zich in te dekken. Een huisarts die een band met mensen heeft die in die praktijk komen al hun zeker niet naar Jomanda doorverwijzen. Dat er nog zaaleigenaren zijn die hun een zaal willen afhuren. Er zouden ook negatieve entiteiten bij vrij kunnen komen tijdens zo”n z.g. healing. Er zijn daar ook mensen geweest die klachten hebben overgehouden na zo”n healingof meer healingen hebben bijgewoond en daar klachten aan over gehouden hebben. Afgezaagde stereotype antwoorden kun je krijgen van een Joan Collins type Medium. Jomanda is helemaal niet in mensen geinteresseerd. Alleen in zich zelf en het imago. Het is streberei wat ten koste van het algemene belang gaat en rechten van mensen met voeten treedt. Geldingsdrang en machtsstreven. Nietsche zei ooit creatieve samenwerking en gevende liefde zou tot het hoogste geluk kunnen leiden maar dit is nemende haat en afgunst en nijd en negativiteit. En samenwerking is er niet mee mogelijk met zo”n onhandelbare houding waar je geen kant mee op kunt. Een zogenaamde geinteresseerde houding die niet echt is en veinst zonder het te menen dan tegenwerking. Interesse is er niet dan allen geboeid worden door eigen persoon. Iemand die ziekelijk geobsedeerd is van zich zelf en is nog steeds de grootste fan van zich zelf. Zich als gelijke opstellen is er ook niet dan zich als meerdere opstellen. Ik hoop dat ze mensen met een criminele instelling weren dit te gaan doen. En dat zij gescreend worden in hoeverre zij hun vak verstaan. Een hoogontwikkeld iemand zou dit nooit doen. Het hangt ook af van iemand z”n persoonlijkheid af. Het mag nooit ten koste van gaan.

 56. wijzij @56: De waarheid ligt hier niet in het midden. Als je kanker hebt en dat niet laat behandelen – met een operate, chemotherapie en/of bestraling – ga je daar namelijk geheid aan dood. Jomanda zegt juist dat je dood gaat aan de behandeling.

  ‘t Is nou ook bepaald niet zo dat je altijd door medische behandeling genneest, maar je kansen daarop zijn een stuk beter dan bij Jomanda – bij wie je genezingskansen nihil zijn.

 57. Karin Jomanda had niet voor doktertje moeten spelen daarvoor is ze niet gekwalificeerd.
  Hoogmoed komt ten val. Maar dat ze zegt van allopatie: chemo, chirurgie, straling, niets doen ga je dood! Dat kan ik niet beoordelen. Ik zou het zelf nooit zeggen maar waarschijnlijk toen het fenomeen Jomanda wel.

  Het enige wat mij bij is gebleven uit de film is ‘de strijd tussen de dokters’.
  Voor de 17e eeuw had een ‘gekwalificeerde arts’ keuzes uit allopatie en emperische geneeskunde (obv kruiden en homeopatie).
  Na de 17e eeuw werd door de komst van de verlichting, rationalisme, ik denk ik besta, ik ben mijn brein (Dick Swaab) het verstand verheerlijkt tot op de dag van vandaag.
  Opeens was emperische geneeskunde ‘kwakzalverij’ en ‘wetenschappelijk’ niet bewezen! emperische geneeskunde bestaat al duizenden jaar maar het wordt opeens zomaar overboord gekieperd alsof het nooit heeft bestaan.
  Zoals je weet is natuur niet patenteerbaar! Wat niet patenteerbaar is verkoopt niet.
  In de film bepaalt FDA – Federal for Drugs Administration wat op de markt komt en verkocht mag worden. Omdat FDA bestaat uit allopatie aanhangers zullen de remedies, therapiën en behandelingen van emperisten bijvoorbaat uitgesloten worden en dus nooit wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Want alleen FDA bepaalt wat legaal of fraude is.
  Ik denk zelf dat allopatie en emperische geneeskunde samen net zoals voor 17e eeuw de arts meer mogelijkheden biedt om een patiënt adequaat te helpen of beter te maken!
  Maar zolang dat niet in ere wordt hersteld door de macht, hebzucht en geld. Zal ik maar op moeten vertrouwen dat alleen allopatie mij solaas biedt.

  Dat is wat ik bedoel met een medaille heeft twee kanten. Of maw de waarheid ligt ergens in

  Laat ik voorop stellen: ik ben niet tegen wetenschap, maar wetenschap heeft ons veel goeds gebracht maar door verstand op een voetstuk te plaatsen degraderen wij ons zelf tot machines. En dat zijn wij niet.

 58. Ik hoop dat er een onderzoekscommissie komt net zoals die bouwfraude Commissie van Traa, en de commissie Deetman. Misstanden aankaart die er op dit gebied gedaan zijn, maardan met alternatieve healers mediums paragnosten en vrijgevestigde astrologen en adviseurs onder de loep neemt. Sommigen zitten bij een vakvereniging ingeschreven die moeten zich aan regels houden. Ik hoop dat zij een persoonlijkheidsonderzoek moeten ondergaan alvorens zij het zich mogen noemen. Om verder leed te voorkomen. En mensen die afzonderlijk klachten hebben gedaan over iemand een medium astrologisch adviseur. En er klachten van hebben gekregen en van de regen in de drup geholpen zijn en dreigen en waarschuwen en vermanen en geen respect opbrengen voor de opvattingen van die ander en hun op het verkeerde been brengen. Lotsvoorspellingen doen emet doom and gloom. Kommer en kwel. Mensen misleiden en hun de dood injagen en verkeerd voorhouden. Zo iemand moest de cel in. En geen verantwoordelijkheid af willen leggen voor hun geweten. En na wat zij misdaan hebben het slachtoffer ook nog eens een giftig antwoord geven. Het lijkt wel narcistisch of dat zij een misdadige persoonlijkheidsconstructie hebben. Zij moeten hun vak verstaan. Met empatisch besef. Dan kun je geen klachten leveren en gedesillusioneerde mensen.

 59. Laten mensen maar naar een optreden toegaan van Appie Alberts dan zijn zij van al die illusies verlost. Peter R. de Vries zei ook al eens het zouden para abnormalen zijn. Gebrekkig en krankzinnig. Een fataal mediumschap. Levensgevaarlijk. het maakt hun niet uit of het ten koste van een leven gaat als zij zich maar op de voorgrond kunnen plaatsen en interessant gevonden worden. Mediums moeten hun vak verstaan als zij het zich toch noemen. Zich zelf noemen is anders dan het werkelijk zijn. Het gaat er sommigen alleen maar om om in de belangstelling te staan. Met een bandeloze houding tegenover mensen. Afzonderlijk van elkaar hebben mensen klachten geregen en geuit met dat zoiemand als Jomanda aan publieke eerkrenking zou doen en dat is een onrechtmatige daad. Hier zouden mensen wel een schadevergoeding voor mogen krijgen. Op de vrijheid en het leven en het levensgenot staan van mensen.

 60. ik denk niet dat ze het krankzinnig zien
  en vind dat ook gevaarlijk,
  want dat maakt dat ze niet berecht kunnen worden
  maar heel veel geld kunnen innen krankzinnig….
  wel heel erg inhalig

 61. Maak de spirituele wereld maar eens tastbaar en concreet. Het spreekt voor zich zelf wat mensen zeggen die daar klachten van hebben gekregen. Het zouden mensen moeten zijn die een gezonde morele instelling hebben tegenover mensen en de samenleving maar die slogans zijn uit boekjes gehaald en mensen ze niet echt. Ze doen zich gewichtig voor met veel pretenties en stellen zich zelf op een voetstuk. Als mensen afzonderlijk van elkaar klachten doen dan kunnen ze er toch niet omheen. Rechtspraak. Wat voor zich zelf spreekt. Wat krom is recht trekken. Ik hoop dat de rechter een persoonlijkheidsonderzoek eist want daar kun je niet mee smokkelen. Een psychopathie screenlist. Het zijn soms van die bandeloze desperado”s en flierenfluiters. Zij maken een comedy over ernstige zaken. Dat wat mensen leed aandoet en hen een kwaad hart toedraagt. Wat de zintuigen onaangenaam aandoet en hun rechten vertrapt uit eigen nietigheid om te bestaan.Ik hoop dat Rechters dat eens inzien zodat hun veel leed bespaard blijft. Ik jaag geen stoffelijke zaken na niet eerder dan dat ik weet dat iedereen et goed heeft.Sinds 2006 is er een wet gekomen die het Rechters verplicht stelt neutraal en onbevooroordeeld te zijn en niet aan belangenverstrengeling mogen doen.

 62. Het zijn indirecte tasjesdieven op macroschaal die op die manier als medium te werk gaan. Op die manier mensen beroven. Ze komen niet in opsporing verzocht. Ze lachen om de ellende van de ander en verlustigen op hun afgang en zeggen dingen die iedereen wel had kunnen zeggen. Het is een plaag. Boven op een vleok nog een maledictie geven. Het hangt ook af van hun persoonlikheid. Dit zijn gevaarlijke nep figuren die mensen op een dwaalspoor brengen. Er was ook ooit eens een kankerpatiente in een radiouitzending via een healing op de radio. Jomanda gaf haar valse hoop dat het de goede kant op zou gaan, maar na 4 dagen bleek die mevrouw al te zijn overleden. En daarna nog betwisten door een toxisch antwoord te geven aan mensen die er kritische vragen over stellen. Mensen uit het publiek belachelijk maklen en hun rechten ondermijnen en ook hun vrijheid aantasten. Zonder ontwikkeling vooruitgang en samenwerking. Dan dat iedereen het maar moet uitmaken en een gedesinteresseerde en bandeloze houding heeft ten opzichte van mensen en on parlementair taalgebruik bezigt. En deinst niet terug voor lichamelijk geweld. en mishandeling als zoiemand het doel niet kan bereiken en zegt wat waar en misdaan is is zoiemand ook nog wel in staat fysiek geweld te gebruiken tegen het slachtoffer. Dit zijn types die een criminele instelling hebben. Ze denken niet aan een ander van hoe die dat ondergaat. Alleen hun eigen roem en in the picture staan. Jomanda is een gebrekkige sadist. Met van die holle slogans oreren zonder zich daar in ontwikkeld te hebben. Het is iemand die meerdere perfecte moorden op d”r geweten heeft gehad. En mensen die aan perfecte moord doen zijn nietig en nietsomvattend. Het gaat hun alleen maar om stoffelijke zaken na te jagen. Levensgevaarlijk. Ik hoop dat het op wereldniveau aangepakt zal worden. Ook astroloog noemende achterafkamertjes astrologen die op die manier niet in een getto hoeven wonen maar zorgen dat hun slachtoffers daar komen. Met veel setback in allerlei levensaangelegenheden, en mensen schelden en bedreigen en vermanen en veroordelen en hun de les lezen en aan doodsvoorspellingen doen. Voorspellingen geven met een fatalistisch karakter. En zeggen dat de omgeving nu eenmaal onbetrouwbaar is zonder daar een opstelling tegen te hebben. dan vermanen ze die maar. En Lizz Greene en Robert Hand kleingeestig,

 63. Salie en goudsbloem hebben alleen maar een ontgiftende werking, en dat zou samen met honing en levertraan er voor kunnen zorgen dat kanker zou kunnen genezen volgens Jomanda of sick joke of joke damn damnation. Salie en goudsbloem is er alleen maar opm het lichaam te ontslakken en teontgiften. Zo kun je van een chocolade packing ook wel zeggen dat dat van kanker genees terwijl het alleen maar een ontgiftende werking heeft. Ze sturen mensen op die manier regelrecht naar een catastrofe. Door mensen zoiets voor te houden. Iedereen met wat common sense kan toch zo wel weten dat dit lariekoek is. Dan kun je met een algenpacking ook wel van kanker genezen. Zoiemand heeft er gewoon de gek mee. Het zijn outlaws. Die op die manier niet in een getto hoeven leven en gebruiken hun partner om er beter van te worden en houden niet van diegene als persoon maar om hun doel te bereikken. Via een intrigante weg met laster leugen en intrige. Dit zijn gebrekkige middelen om het doel te bereiken. Niet voor het algemene belang. Over levens willen heersen en familieleden van mensen die op zo”n healing zijn bedreigen met ernstige gebeurtenissen. Volgens Jomanda zou stichtig skepsis er fascistische ideeen op na houden. Als een schoonheidspecialiste van Anbos zou zeggen dat een algenpacking kanker zou genezen dan zouden zij meteen de stichting Anbos achter zich aan krijgen. Het is toch verboden om dit soort uitspraken te doen en zoiemand schaamt zich nergens voor.

 64. Een flamboyant leven willen ten koste van zieke mensen. En die als pion gebruiken om in de belangstelling te staan. En via een intrigante weg roem willen bereiken omdat het hun op een normale manier niet is gelukt. Mislukt en gefaald in het leven ook in dit. Uit zich zelf zijn zij het nooit geweest. Dure pennen kopen van wel 100 euro, iedere dag zich tegoed doen aan lekker eten, in dure restaurants. En met van iedere dag niet het zelfde willen dragen. Normaal is men op deze manier niet. Afdoen op andermans kleding en uiterlijkheden en opscheppen over hun bedprestaties tegenover andere vrouwen en hun achterstellen en denigreren en achterstellen. Onschuldige mensen die op zo”n healing waren insulteren en naar beneden halen en geen toekomst geven. En geen respect opbrengen voor de opvattingen van een ander. Hun communistische ideeen willen aanpraten met dat iedereen het zelfde merk auto zou moeten hebben. En dat je dingen moet zien als gebruiksvoorwerp in plaats van als een doel te zien. Dan laten ze anderen die dat als doel willen zien niet in hun waarde. Niet zeldzaam gebeurde het dat sommigen na zo”n bezoek aan een medium, aan suicide hebben gedaan. Dit omdat zij leuzen bezigen waar zij zich niet verder en dieper in ontwikkeld hebben. Het gaat hun er alleen maar om om stoffelijke zaken na te jagen en willen mensen en de wereld hier mee beheersen. En over mensen en hun lot willen heersen. Zonder moraal en verhaal van wat U niet wil wat U geschied doe dat ook een ander niet. Geen empathie, zonder inlevingsvermogen als dat van een immorele psychopaat met plichtsverzuim. Andermans rechten met voeten treden om vanuit hun nietigheid te bestaan. Wat ledig. Geen berouw en geen schuld. Mea culpa peccato mortale jomanda.

 65. jeetje wat maak jij je druk
  slecht voor je gezondheid voor je hart

  ze is niet verantwoordelijk gehouden
  daar kun je hier niets aan doen
  en ze zit nu in amerika

  en wat betreft die persoonlijkheidstoornis ik heb er ook een paar
  maar dat zegt niet alles, dan is je vaker iets aangedaan dan dat je iemadn anders iets aan doet

  de vraag is of iemand een geweten heeft
  een psychopaat is en dat soort dingen

 66. Jomanda was eens in een uitzending met op de achtergrond een decor met doodskisten en dit leek heel morbide. En zij maar babbelen, zonder de ernst in ogenschouw te nemen. In Amerika zou Jomanda al lang deathrow hebben gekregen. Er was ook eens een moeder van een kind bij wie zij zei de stekker er uit te trekken en dat is dat kind fataal geworden. En toen die moeder van dat kind beklag ging doen begon Jomanda zoiemand toe te snauwen en gaf ook nog een veeg uit de pan. Wat een Joan Collins. Zo iemand zei tijdens een uitzending dat ze eerst dergelijke artsen die zich misdroegen maar eens moesten pakken. Zich heel interessant voordoen maar niets zijn. Het zijn dan mensen die het niet gevonden hebben in de reguliere gezondheidszorg. En dat doen geloven. Als mensen een goede band met hun huisarts hebben die van alle markten thuis is die weten de weg toch wel en die zouden hun heus daar niet naar toe verwijzen. Mensen gaan op eigen houtje te werk. Dan zeggen ze U gaat er zelf naar toe. Dan is het voor hun eigen verantwoording. Dan kunnen ze dit maar zeggen zonder dat iemand ingrijpt. Er waren ook burgemeesters in Amsterdam die wilden Jomanda daar niet hebben spreken voor de veiligheid van hun burgers. Ik weet nog wel dat dit Ed van Tijn was. Zoiemand als Jomanda zag je het vaakst in het Katholieke zuiden met die mariaverering. En wou ook bij het Vaticaan horen en daar is ze toen geweigerd. Dit hebben ze in Kruispunt eens laten zien dat ze Jomanda daar niet bij wilden hebben. Was Silvia Millecam ook nietvan Katholieke kom af. Dat is ze wel gebleven als ik me nog herinner haar vroegere colums in de Revu. Dat dwepen met Maria zoals Gerard “t Reve in zijn boeken deed. Die mystificatie rondom het geloof.

 67. ja, ik heb veel boeken gelezen over dit onderwerp en mag me wel belezen noemen als het hier om gaat. Mensen die niets doen verslappen alleen maar. Dit komt de ontwikkeling niet ten goede. Discussies zoals gewetenskwesties ga ik niet uit de weg.

 68. jomanda zit in Canada en niet in America en is wel verantwoordelijk te houden. Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen die uit een persoonlijkheidsonderzoek naar voren kunnen komen.

 69. dat zeg ik niet bij mij is dat ook uit testen naar voren gekomen
  maar een persoonlijkheidstoornis verklaart over het algemeen
  dit soort gedrag nog niet

  verdiep je eens in persoonlijkheid stoornissen
  er zijn er een boel

  ik zit voornamelijk in cluster c

  maar er is ook een cluster a en b

  deze mensen hebben geen geweten anders konder ze dat niet doen
  dat is ook uit testen te bewijzen
  en zijn vaak psychopaat, hebben drang tot het zoeken van macht
  ten koste van anderen en een heel andere kijk op principes als jou en mij
  en soms plezier, of drang naar leiden van mensen die afhankelijke
  van ze zijn

  dat heb ik ook zelf ondergaan, en aan den lijve ondervonden in jaren van mishandeling

  het is ook allemaal te bewijzen bv verplicht in the pieterbaan centrum
  maar ook bij de ggz

 70. Ik kan mensen en situaties goed typeren en ben op dit terrein zeer belezen. Ik zeg ook niet dat het dit soort gedrag verklaart maar het kan. Het kan ook de pre frontale voorkwab zijn van de hersenen. En jomanda zei geen aandacht te hebben gehad en het op deze manier terug te moeten halen. Via die mensen. Terwijl het voor mensen moet zijn. Niet voor zich zelf.Het gedrag van Jomanda is abnormaal en zonder moraal, en dat vind je ook terug bij psychopaten. Van geen moraal hebben en moreel blind zijn. Geen verantwoordelijkheid willen nemen na het aangedane onrecht en dan ben je ontoerekeningsvatbaar.

 71. Jomanda is mismaakt en gedeformeerd. Vet Para abnormaal. Zonder moraal e verhaal en a sociaal.

 72. Er zijn vervloekte mensen die ze boven op die vloek nog eens klachten heeft gegeven. En als zij hun vak zouden verstaan dan zouden ze het wel hebben geweten maar wisten het niet. Ook de gevaren van het glaasje draaien klinkt niet serieus. Een psychopaat feestbeest is het. Rechten van anderen met voeten treden ten koste van om te bestaan. Gewetenloosheid is toch wel een hoofdkenmerk van een psychopaat. Het is eerder achteruitgang dan bloei. Onserieus, en oppervlakkig.

 73. van kinderen die op vroegtijdige leeftijd mishandelt worden,
  ook later trouwens, ontwikkelen de hersenen zich anders,
  en zijn gericht op overleven
  kunnen zich niet normal naar de leeftijd vormen
  bij ernstige mishandling fragmenteert de persoonlijkheid

  mensen die dat mee hebben gemaakt zijn geneigd telkens
  de zelfde fout te maken en bv in personen een moeder of vader figuur te zoeken
  of trauma,s te herhalen in onbewuste hoop ze te verwerken

  (omgaan met trauma gerelateerde dissociatie)
  en een gerelateert boek

  toch denk ik dat belezen zijn iets anders is als ervaringsdeskundig zijn

 74. in de frontal kwab huist het impuls vermogen
  iemand met frontal kwab dementia gaat raar gedrag vertonen
  maar knijpt bv iemand in zijn komt, duwt iemand op zij
  steekt zijn tong uit, zoent iedereen
  maar er is geen sprake dat gecontroleert en geld belust te doen
  ze zouden alles zonder enog winst bejag en controle doen
  en staan er zelf van te kijken!

  ik heb deze patienten van dichtbij mee gemaakt

 75. Tio,
  Jomanda is toch niet je obsessie geworden? Ik hoop dat je elke nacht lekker kan slapen.
  Je zou zomaar grootinquisiteur kunnen worden om ‘heksen’ zoals Jomanda te verbranden.
  Zoveel kwaadheid en frustratie om die Jomanda! Dat is ze helemaal niet waard!
  Ik zou zeggen pak lekker de draad op en doe leuke dingen voor jezelf, of met familie, of met vrienden. Het leven is al zo kort. Mensen maken fouten in het leven ook Jomanda, jij, ik of wie dan ook! Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen fouten en die zullen we zelf moeten oplossen! En als dat niet lukt met behulp van buitenaf.

  In draadje 78 eerste 2 regels zei je: Ik kan mensen en zaken goed typeren en ben op dit terrein goed belezen. Ik zegt ook niet dat het dit soort gedrag verklaart maar het kan.

  Ik weet wat je talent is? Wordt schrijver van fictieve verhalen. Je weet wat fictie betekent het had waar kunnen zijn, maar het is toch door de schrijver verzonnen. Niet iedereen heeft dat talent!
  Ik zou zeggen grijp je kans! Succes!

 76. ho ho, heksen hebben hele andere principes
  die proberen het goede te doen
  streven naar goede energieen
  en zorg voor de natuur, moeder aarde
  zonder winstbejag

  dus betrek die er niet in

 77. Dat hebben we wel gezien met zo”n feeks als Jomanda. In Vaals en het Katholieke zuiden is ze ook niet welkom meer. Er zijn wel heksenopleidingen. Wiccan rede. Het paganisme dat is landstreek. Het is een heidens geloof. Ze maken wel huismiddeltjes van kruiden en voelen zich solidair met elkaar en de natuur. Je mag niet zomaar huismiddeltjes aansmeren als je niet weet wat het is dan moet je eerst naar een dokter toe gaan en die verwijst je door naar een specialist. Die onderzoekt het verder. jomanda heeft sommigen het verkeerd voorgehouden en ook een mevrouw op de radio gezegd had dat zij nog wel beter kon worden maar dat is valse hoop geven en die mevrouw had al uitzaaiingen naar de lever en het bot. Ik kan me niet voorstellen dat zo iemand nog aanhangers heeft die zoiemand nog vertrouwen. het is gewoon er de gek mee hebben met iets wat heel ernstig is en ernstig genomen moet worden. Ook met suikerziekte zijn er genezers die zeggendat ze met een dieet zjn genezen en gaan bij moeheid niet naar een huisarts. Dan vertrouwen ze op zo”n homeopaath en dan lopen ze door en uiteindelijk moet een familielid hun nog naar een huisarts sturen om bloedonderzoek te doen. Wie gaat er nu naar jomanda om een diagnose. En die mogen zij niet stellen. Zoiemand had haar naar een arts door moeten sturen want zoiemand is niet medisch bevoegd.

 78. #85
  jij voelt goed aan wat ik zei!
  Blijft het kaf van het koren scheiden! Dat kan niet iedereen!
  Dat is jouw talent! Succes!

 79. heksen en wicca is wat anders!

  de wiccan rede hoort bij de wicca maar is veel later in het leven geroepen
  door ook mensen die later op macht belust waren

  heksen waren solitaire en leefden van uit een geloof
  waarin de basis in de natuur lag
  zij waren er al in een tijd dat er geen dokters waren
  heks betekent immers wijze (oude) vrouw
  zij zouden altijd doorverwijzen naar iemand die ergens kundiger in was
  en namen in den beginsel ook geen geld aan voor diensten
  en leefden in armoede maar gelukkig met natuur en dieren

  dat is heel iets anders als de wicca kringen
  waar een was van geheimzinnigheid en gesloten heid omhangt
  waar Leiders zijn die soms gevolgt moeten worden

  en het is heel iets anders als de poppenkast van jomanda

  en paganism is ook een vorm van hekserij ook een andere afsplitsing

  er was vroeger een geloof waar heksen en alles in horde
  maar toen kwamen er christenen
  en die hebben het tot heidens geloof gebombardeert
  want alles moest christen worden,
  en er kwamen hele erge tijden waarin
  iedereen die aangewezen werd als heks of ie het nou was of niet
  op de brandstapel kon komen
  de proccesen waren belachelijk en bezopen
  alleen omdat de christenen bang waren hun macht kwijt te raken

  om de bevolking mee te krijgen in het cristendom
  gebruiken te de de heilige plekken om kerken te bouwen
  en namen ritualen over van dat “heidense geloof”
  en die rituelen zijn er nog steeds

 80. De Middeleeuwen zijn allang voorbij. Ik ben wel actueel van het hedendaagse gebeuren rondom heksen. De brandstapel is allang voorbij. Ze hebben een primitieve denkwijze zoals jomanda. Er zijn er ook wel die wel ontwikkeld zijn en huismiddeltjes maken van planten en daar maken ze elixers van. Zoals St, Jans kruid en haver Avena Sativa. Rustgevende planten. Serestea en Valium maakt alleen maar duf.

 81. dank u meneer of mevrouw tio

  blij dat de middle eeuwen voorbij zijn

  laat ik nu zelf heks zijn…
  en dat “heidense” geloof beleiden….

 82. Hier moet ik toch echt even op reageren. Ik vind de zwartmakerij in de reacties hier (niets tegen jouw artikeltje, Karin ;-)) evenals de verkettering op Geenstijl ronduit misselijkmakend.

  Jomanda is gewoon een klein kind dat volgens mij niks misdaan heeft. Laat haar dan ook gewoon kind zijn en laat haar in haar waarde, en als je toch iemand moet bekritiseren, bekritiseer dan gewoon jezelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.