Wie de jeugd heeft…

Boze babyKinderen moeten beter in de gaten worden gehouden. Minister Rouvoet maakte vorige week het plan bekend om voor elk kind tot vier jaar een ‘risico-analyse’ te maken, die vervolgens wordt bewaard in het elektronisch kinddossier. Alles om te voorkomen dat kinderen ontsporen of thuis iets ergs overkomt.

Onder ‘opvoedrisico’s’ worden onder meer langdurig werkloze ouders geschaard. (Rouvoet bedoelt uiteraard langdurig werkloze vaders, want aan werkende moeders heeft-ie een broertje dood.) Ook echtscheiding is een teken aan de wand. Als je zoekt naar gevaar voor kinderen, kun je heus beter kunt letten op signaleringen van geweld en verwaarlozing dan zoeken naar ouders die een streep zetten onder een ongelukkig huwelijk.

Ook als een kind opgroeit, moet het voortdurend worden gevolgd. En alles over het kind – waaronder buitengewoon veel informatie over de ouders – wordt vastgelegd in dat kinddossier. Hoe doen de ouders het? Heeft het kind ‘foute’ vriendjes? Hoe gedraagt het zich op school? Gaat thuis alles goed? Paps nog steeds aan het werk, mams met de thee thuis?

Aan ouders wordt ‘opvoedingsondersteuning’ beschikbaar gesteld. Ouders die ‘zorg mijden’, worden ‘actief opgezocht’. Zij worden ‘aangespoord’ hulp te aanvaarden of desnoods via de rechter gedwongen mee te werken aan een ‘betere’ opvoeding.

Kinderen onder de zestien moeten alcoholtesten krijgen, voegde de kamer daar deze week aan toe. Wordt een puber op zuipen betrapt, dan wordt dat voortaan door de politie aan de nieuw op te richten Centra voor Jeugd en Gezin doorgegeven.

De PvdA vult aan: ouders van kinderen die op straat voor overlast zorgen, moeten worden gedwongen worden hun kroost na negen uur ‘s avonds binnen te houden. Loopt het kind toch op straat, dan volgt een boete voor de ouders. Het CDA gooit er nog een schep bovenop: zulke ouders moeten voorwaardelijk onder toezicht gesteld worden, dan kunnen ze meteen makkelijker worden gedwongen ‘ondersteuning’ in de opvoeding te aanvaarden.

Achtjarigen moeten bovendien ook voor de rechter kunnen worden gebracht, vindt PvdA’er Depla, en Rouvoet wil daarnaast ‘campussen’ beginnen waar probleemjongeren vier tot achttien maanden worden ondergebracht om ze ‘discipline, regelmaat en structuur bij te brengen. ‘Campussen’, want kampen klinkt zo rot, zeker in verband met de rust, regelmaat en reinheid die Rouvoet wenst.

Het is de oogst van slechts een week kabinetsbeleid. Je vraagt je af naar wie ze hebben geluisterd in die honderd dagen ervoor. Niet naar de ouders in Almere in elk geval, die in 2004 met een voorloper van het elektronisch kinddossier te maken kregen. Via Digidoor werden niet alleen resultaten van Cito-toetsen en dergelijke vastgelegd, maar ook opmerkingen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de echtscheiding van de ouders, ruzietjes, druk gedrag, blauwe plekken of een bleek smoeltje.

De enige die bepaalde of informatie relevant was, was de leerkracht. Geen enkele aantekening werd door anderen op juistheid gecontroleerd, ouders werden niet over de gegevens geïnformeerd. Het plan was om de dossiers met de kinderen te laten meeverhuizen: van basisschool naar voortgezet onderwijs. Op de informatie in Digidoor stond geen verjaringsdatum. Dat Pietje Jantje een klap had verkocht op zijn zevende, zou Pietje gedurende zijn hele onderwijsperiode achtervolgen.

Monitoren. Via de kinderen informatie over de ouders vastleggen. Ingrijpen. Opvoedingsondersteuning. Ondertoezichtstelling. Kampen. Regelmaat en discipline. Boetes. Achtjarigen voor de rechter. Er is een moment waarop preventie omslaat in dwang en dat punt zijn we vorige week gepasseerd.

Author: Spaink

beheerder / moderator

21 thoughts on “Wie de jeugd heeft…”

 1. Sorry, maar wat word ik toch effe GOED NAAR van dit bericht! (En wat ben ik blij dat ik nooit ofte nimmer kinderen ga nemen, want dit doe ik mijn kids verdomme niet aan!)

  Mc Thief The Crime Cat: ‘I want you kids to go out and STEAL! And, oh yeah: DON’T GET CAUGHT!’ Sorry, maar ik ga vandaag nog bij de meest blanke scholen en peuterzalen in Nederland graai-pik cursussen aanbieden om deze shit te saboteren. WAT EEN SHIT!

 2. Nou ben ik toch 40 jaar rechtbankverslaggever geweest. De zittingen van alle rechtscolleges beschreven tot en met de van de Hoge Raad aan toe en wel in gebauw van de GPD aan de Casuaristraat. Nou is gebleken dat 80 tot 90 procent van alle misdadigers, misdrijven plegers en criminelen tot hun daden gekomen zijn door slechte opvoeding en begeleiding.

  Derhelve moeten niet alleen de kinderen in streng gecontroleerde en begeleide opvoedingsgestichten, maar ook de ouders. Met de grootste spoed. En hoge hekken er omheen.

  Ik kom zojuist uit de trein van mijn kleinkind, dat anderhalve week oud is, en dat ik ga opvang-opvoeden omdat beide ouders, hetgeen bovenste beste aardige leuke geinige en ideale ouders zijn, werken.

  ‘\”_”/’ – maar de meesten die geen kinderen hebben gehad begrijpen er geen sikkepit van.

 3. Juzo is ook en kind ( btw 12 banen, 13 x ontslag?)
  hij is een kind, stook stiekum een vuurtje achter zijn compu.
  en dan maar hopen dat oma en kleinkind de rook niet ruiken als ie straks terug komt van zijn ‘fikkie steken’.

  \O-O/_______() ~~~~

 4. Ter reaktie op het commentaar van Juzo hierboven:

  De meeste mensen die kind zijn geweest snappen er wel het een en ander van, zeker als ze in die tijd zich enigzins bewust waren van de onenigheden die zijn of haar ouders met leerkrachten en andere sleutelfiguren hadden.

  Het meerendeel van mijn leerkrachten op de basisschool waren er van overtuigd dat ik niet deugde en/of dom was. Het dringende advies was ‘stuur ‘m naar de Mavo, zien we wel of hij dat aan kan’. Inmiddels 14 jaar verder heb ik een VWO en een HBO opleiding afgerond en sinds enige tijd leid ik mijn eigen software-bedrijf dat inmiddels internationaal vrij succesvol is. Ik moet er niet aan denken dat mijn basisschool-leerkrachten destijds ook meer enige officiele invloed hadden gehad op de loop van mijn opvoeding, want ik weet zeker dat ik dan een stuk minder goed terecht was gekomen.

  Natuurlijk zijn er geen perfecte ouders (niet iedereen kan overal even goed in zijn), maar dat wil nog niet zeggen dat leerkrachten -de ongecontroleerde rapporteurs bij de test in Almere- een betere visie hebben op hoe een kind opgevoed moet worden. Voor dat soort taken hebben mensen sociale netwerken, zoals opa’s en oma’s die kunnen aanbieden om een deel van het opvoed-werk op zich te nemen.

  Wanneer leert de politiek nou eens dat je sommige dingen niet kunt reguleren of niet moet willen reguleren?

  Om nog maar niet te beginnen over de consequenties voor de al buitenproportionele werklast die de meeste Nederlandse leerkrachten moeten verteren voor een mager loon. Eer het risico dat een eventuele beslissing om ouders te dwingen hun opvoed-methodes aan te passen niet netto negatieve gevolgen heeft voor een kind klein genoeg is om acceptabel te zijn, moet een rapporteur extreem veel tijd aan elk kind kunnen besteden en daarbij nog gecontroleerd worden door een tweede onafhankelijke rapporteur. Misschien iets voor wanneer de vegrijzing zo ver doorontwikkeld is dat we voor elk kind twee fitte 70-plussers hebben rondlopen die een bijbaantje zoeken, maar zolang we daar nog niet zijn is een dergelijk idee absoluut niet haalbaar zonder ethisch compleet onverantwoordbaar te zijn.

 5. Big Brother is watching you! Heel griezelig allemaal. Ik krijg helemaal de neiging om samen met mijn kinderen de boel systhematisch van binnen uit op te gaan blazen. Ziek melden om een dagje te kunnen spijbelen, gezellig samen met een kopje thee spiekbriefjes maken en als het echt moet wil ik dat ettertje dat mijn dochter lastig valt best zelf even buiten de schoolpoort opwachten. Hoeft ze hem alleen maar aan te wijzen en komt het in ieder geval niet in haar dossier. En over dat zuipen kan ik ze later ook nog wel de nodige tips geven.
  Het nieuwe beleid maakt in ieder geval de ouder-kindrelatie sterker.

 6. Postkantoor: wat je beschrijft over dat negenjarige kind met een mes is inderdaad ernstig. Maar in zo’n geval kun je ook nu toch gewoon ingrijpen en iets doen? Het probleem met de huidige voorstellen is dat _alle_ kinderen in de gaten worden gehouden. Dat zorgt vooral voor meer bureaucratie en veel verspilling van arbeidskracht.

 7. En ook de kinddossiers zullen zonder twijfel worden voorzien van het Sofi-, pardon, Burgerservicenummer.
  Verzorgd van de wieg tot het graf wordt steeds meer gevolgd van de wieg tot het graf. En achter dat ‘gevolgd’ kun je nog een vraagteken zetten, want hoe meer je vastlegt (zeker wanneer dat ongecontroleerd kan gebeuren), hoe minder je voorkomt.
  Iedereen z’n eigen dossier, naar DDR-model, leidt tot steeds meer rapporten, met steeds meer ‘statistische bewijzen’ voor van alles en nog wat. Met steeds meer (nonsens) correlaties.

  Wanneer het geld van al die rapportenschrijvers, systeembouwers, enzovoorts gestopt zou worden in mensen ‘op de werkvloer’ (consultatie-bureaus, schoolartsen, jeugdwerkers en -begeleiders) en daarnaast meer werk gemaakt zou worden van kleinere klassen en onderwijzers en leraren, die minder belast worden met allerlei dingen die niet met hun vak te maken hebben en/of vernieuwing op vernieuwing zou dat wel eens beter kunnen uitpakken dan waar Rouvoet e.a. mee komen.

  Kinderen moet je niet als dossier maar als individu benaderen/behandelen, volwassenen trouwens ook. Ouders zijn en blijven de eerstverantwoordelijken, de regering moet een optimale omgeving (helpen) creëren, waarbinnen ouders hun kinderen kunnen opvoeden. Niet of zo weinig mogelijk het opvoeden zelf overnemen.

  En Juzo, 80 tot 90 % van alle misdadigers, enzovoorts moet zijn 80 tot 90 % van alle gepakte en veroordeelde misdadigers. Vrouwe Justitia draagt weliswaar een blinddoek, haar medewerkers overduidelijk niet…

 8. “Ik kom zojuist uit de trein van mijn kleinkind, dat anderhalve week oud is, en dat ik ga opvang-opvoeden omdat beide ouders, hetgeen bovenste beste aardige leuke geinige en ideale ouders zijn, werken.”

  IK ga opvang-opvoeden… wat een griezelige gedachte !
  Gefeliciteerd met je kleinkind… KLEINkind… je bent de opa, niet de vader… hou afstand, want als jij dat niet doet, zouden de ouders dat wel eens kunnen doen.
  En terecht !

  Iedere generatie heeft recht op eigen fouten… :-)

 9. Doodeng! Ik heb alleen inmiddels wel gelezen dat het alleen gaat over kinderen die in Nederland geboren worden. Zou het zin hebben om in Belgie te bevallen? Ik overweeg het serieus.
  Ik moet er niet aan denken dat ik vriendjes moet blijven met een incapabele leerkracht om te voorkomen dat er slechte aantekeningen in het kinderdossier komen…

 10. re: Dirk Stoop, precies hetzelfde hier. Een of andere kloothommel op de basisschool zei dat ik ‘te dom was voor LBO’, mijn moeder had er schijt aan, en nu zit ik lekker te chillen op de Universiteit en werk ik aan een tweede Master, want mijn eerste Master diploma heb ik allang binnen (niet slecht he, voor iemand die zogenaamd ‘te dom was voor LBO’). Ik onderschrijf dus woord voor woord wat jij hierboven zei: ‘Ik moet er niet aan denken dat mijn basisschool-leerkrachten destijds ook meer enige officiele invloed hadden gehad op de loop van mijn opvoeding, want ik weet zeker dat ik dan een stuk minder goed terecht was gekomen.’. Weg met die a priori stigmatisering van kids! ‘Kinderdossiers’ zijn er om te verbranden, op een grote hoop met die shit en in de fik steken!

 11. goh heb ik even een afwijkende mening deze keer, ik hoop eigenlijk dat dit plan met een kleine aanpassing her en der er gewoon doorheen komt.

  Er lopen immers maar zat ouders rond die er een zooitje van maken,met als gevolg ontspoorde kids..ik heb zelf 4 kinderen en woon in een klein dorp in brabant,niks grote stad,veel allochtonen en meer van dat soort vooroordelen..toch stond er vorig jaar een 9 jarige met een mes te zwaaien tegenover z’n klasgenootje,het gezin is van het soort dat je onder een appelboom geen peren moet zoeken..toen dat zelfde jongetje nog op de kleuterschool zat trof ik hem al eens totaal ontreddert aan voor de deur van z’n huis,zonder pardon buiten gezet door moeder,die te beroerd was hem even naar school te brengen.Tja in dat soort situaties zou een beetje opvoedhulp etc. toch veel ellende kunnen voorkomen denk ik.

  Ik heb niks te verbergen,ben heus niet perfect(wie wel) maar big brother vind bij mij geen gekke dingen..de gene die er zoveel problemen mee hebben vrezen blijkbaar voor vuile was die ze liever binnen houden? of ben ik nu te kort door de bocht?

 12. Buitengewoon verontrustend.
  Ik hoop voor al de kinderen in Nederland en bij uitbreiding in de wereld, dat iets dergelijks er nooit doorkomt.
  Wat een stigmatisering ook, zowel van kind als van ouder. En waar eindigt het: moet je als ouder een bepaald diploma hebben? Is het verplicht om als vader of moeder 2 handen én 2 voeten te hebben en ál je vingers en tenen? Worden ouders met een bril (zien niet of hun kind kattenkwaad uithaalt) of met een hoorapparaatje (horen dus niets of hun kroost ligt te vloeken enz.) nog wel als ouderschapwaardig gezien? Moeten kinderen waar één van de ouders ziek is, niet beschermd worden en elders ondergebracht? Jeetje, waarom niet meteen zoals in zekere futurische literatuur en science fiction films kinderen onmiddellijk in gigantische crèches onderbrengen (vanaf moment 0) en gevoelloos laten grootbrengen door koude machines.
  Alsof alles, zo gemonitored, wél beter zal gaan!
  Deeeuuuh!!

 13. “toen dat zelfde jongetje nog op de kleuterschool zat trof ik hem al eens totaal ontreddert aan voor de deur van z’n huis,zonder pardon buiten gezet door moeder,die te beroerd was hem even naar school te brengen.”

  Ik heb ook een paar keer thuisgezeten terwijl niemand thuis was de hele dag (dolle pret, kon ik eindelijk eens echt mijn gang gaan), ging vanaf mijn negende al alleen naar en van school met de tram (ik vond dat normaal/volwassen en vond mijn leeftijdgenoten die steeds door hun ouders werden opgehaald maar een stelletje schijterige babies), en stond ik zelfs een keer voor een gesloten deur terwijl het buiten onder de nul graden vroor (minder leuk, toen was ik echt goed kwaad geworden).

  Toch zit ik nu op de Universiteit en heb ik nog nooit met een mes naar iemand gezwaaid… maar wel een keer met een schaar, hahaha! ;-P

  Nee, effe serieus, waarom denk je dat alle verwaarloosde kinderen automatisch criminelen zullen worden? En wat is nou precies ‘verwaarlozing’? Je kind teveel beschermen kan volgens mij ook verwaarlozing zijn.

  Ik vind dat jij wel degelijk bevooroordeeld ben en kort door de bocht.

  Trouwens, ooit van witteboordencriminaliteit gehoord? Gaan we daarom alle kids van blanke rijke corpsballen ook in de gaten gaan houden, voor het geval deze blanke rijke kids later de fiscus gaan oplichten zoals ‘dat soort mensen’ gewoon zijn te doen als ze opgroeien in ‘dat wereldje’?

  Ik denk dat er in dit geval discriminatie meespeelt, want de bevolking in NL wordt ‘zwarter’, waar ik overigens absoluut geen probleem mee heb, maar anderen (blanke autochtone politici) willen die steeds talrijker wordende zwarte kids bij voorbaat veroordelen en stigmatiseren. Deze maatregel is volgens mij gewoon verkapte discriminatie tegen die groeiende massa zwarte kids.

 14. voor de duidelijkheid het ging hier over een wit gezin in een veel te wit dorp,het buitengezette kind was hooguit 5 jaar en moest een drukke weg over om naar school te gaan..slechts 1 incident van de vele in dit gezin met als resultaat een kind dat op z’n 9de klasgenootjes bedreigt etc.

  ik ben het met je eens dat overbeschermen een ander uiterste is en dat je 9-10 jarige niet meer aan het handje naar school voert.Maar de onderliggende boodschap van dhr rouvoet die toch vooral is dat het hoogtijd wordt dat we met z’n allen weer eens gewoon gaan opvoeden,die lijkt me niet zo verkeerd.Ik irriteer me dood aan die kids die tot half de nacht over straat zwerven,van alles vernielen en geen normaal fatsoen meer hebben.Vervolgens duiken de ouders op in programma;s als vermist omdat hun dochter in handen gevallen is van een loverboy.. misschien is het dan toch handiger als je als ouder er gewoon bent voor je kind en ze niet ergens in vreemde portiekjes laat bivakeren met een voorraadje breezer als ze 14 zijn?

  voor de duidelijkheid ik ben geen rouwvoet stemmer en mag me met m’n 32 jaar een jonge moeder noemen..Toch is mijn 10 jarige dochter netjes om 8 uur thuis en weet ik waar ze uithangt tot die tijd.Dat noemen ze opvoeden en dat doe je in het belang van je kind.

 15. Zie overwegend toch hele capabele leuke kinderen, hoewel sommigen inderdaad behoorlijk moeilijk kunnen zijn. En of dat in het negatieve geval gelijk maar aan incapabele ouders ligt betwijfel ik toch behoorlijk, al kun je dat wel eens denken. Er zijn veel factoren tussen hemel en aarde. En of controle en/ of hulpverlening daaraan nu steeds zo veel goed doet?

  Overigens: vroege screening op BK geeft slechts 1 dode op 1000 mensen minder hoor ik net.: i.p.v. 4 overledenen brengt het 3 doden. Controle doet niet persé zo zeer veel.

 16. Tussen haakjes, ik zag je gisteren bij Louise Lecavalier. Ik zag werkelijk helemaal niets van je ooglift want je bril zat ervoor (is dit een goed teken?) Wat zeg je dan een ballet recensie deze keer ipv van je gewoonlijke film recensie?

 17. Wat ik helemaal van de ratten besnuffeld vind is dat in die ‘campussen’ ook jongeren zouden moeten worden ondergebracht die helemaal geen strafblad hebben. Zoals een collega van mij treffend opmerkte: ‘een overheid die er zelfs niet in slaagt het fileprobleem zelfs maar een béétje op te lossen zou ineens wel de perfecte opvoeder zijn?’. En wie voedt daar op? Een overheid die nog geen brief foutloos de deur uit kan doen zou ineens wel over de perfecte pedagogische talenten beschikken die een ommekeer in levens kan brengen? Dachtutniet. Die kinderen krijgen alleen een stigma voor het leven mee, komen in aanraking met andere ‘probleemgevallen’ en de historie leert dat niemand daar ooit beter van is geworden, en dat alles dus zonder strafblad. Ik zeg echt niet dat er helemaal geen problemen zijn, die zijn er wel. Maar dit lijkt me niet de manier om die op te lossen.

 18. De Nederlandse privacy lobby Bits Of Freedom heeft haar jaarlijkse Big Brother Awards toegekend aan: U, de burger, die het geen biet interesseert.De Nederlandse Bank, die alle regels aan haar laars lapte en de CIA mee liet kijken op uw rekening. De NS, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.