Privacy is dood, leve het terrorisme!

Van het bewaken van burgerrechten naar het bewaken van burgers

We leven tegenwoordig onder het preventieparadigma. De gedachte dat iets of iemand in de toekomst mogelijkerwijs een terreurdaad kan uitvoeren, volstaat om nu al drastische tegenmaatregelen te nemen. Je kunt de gebeurtenissen immers niet afwachten, dan ben je simpelweg te laat. Je moet pro-actief en preventief optreden, alleen dan kun je terreur in de kiem smoren en voorkomen. Je kunt niet langer wachten tot je bewijzen in handen hebt. Je moet patronen zien en leren herkennen. Je moet mensen monitoren en afwijkingen in hun gedrag vastleggen. Je moet kunnen terugkijken in gegevens en tevens vooruit kunnen kijken. Je moet de misdaad en de terreur vóór zijn. Veiligheid voor alles!

We nemen derhalve maatregelen die in elk ander tijdsbestek als draconisch zouden worden bestempeld, en ze volgen elkaar in rap tempo op. We hebben preventieve fouillering mogelijk gemaakt (2003). We hebben overal camerabewaking. We hebben de algemene legitimatieplicht ingevoerd (januari 2005). We hebben de drempel fors verlaagd om persoonlijke gegevens op te vragen bij banken, supermarkten, verzekeringen, bibliotheken, verenigingen, telefoonmaatschappijen en internetproviders – dat mag nu elke agent doen, zonder bevel van de rechter (wet Vorderen Gegevens, juli 2005). We hebben in Europees verband de bewaarplicht geaccepteerd, waardoor de zogeheten verkeersgegevens van alle telecommunicatie van alle burgers moeten worden vastgelegd en bewaard: wanneer en met wie iedereen mailt, sms’t of chat met wie, benevens de lengte van een sms of mail (december 2005).

Het is nog niet genoeg. Via de OV-chipkaart die dit jaar wordt ingevoerd, kunnen de gangen van alle gebruikers van het openbaar vervoer nauwgezet worden vastgelegd. Er wordt gedacht aan het opslaan van ieders DNA-profiel. Via het aanstaande Burgerservicenummer kunnen alle bestanden die binnen de overheid over iemand bestaan, snel en makkelijk worden opgeroepen. We krijgen biometrische identiteitskaarten. Beveiligingscamera’s doen binnenkort aan gezichtsherkenning. Wij worden zo transparant als de adem van een onbevlekt zieltje.

De vraag of zulke maatregelen nog proportioneel zijn, of ze uitvoerbaar en effectief zijn, hoeveel macht de overheid zich ermee verwerft en of er nog enige controle mogelijk is hoe zorgvuldig ze worden uitgevoerd, lijkt niet relevant meer te zijn. Dat zulke maatregelen vaker wel dan niet indruisen tegen onze grondrechten is al helemaal niet aan de orde.Veiligheid voor alles, immers.

‘Privacy is de schuilplaats van het kwaad’

In de strijd tegen het internationaal terrorisme offeren we onze privacy met liefde op. Dat zou nog op een rationele uitruil van privésfeer versus lijfsbehoud kunnen lijken, maar het probleem zit intussen dieper: privacy is zelf een probleem geworden. De Amsterdamse korpschef Welten drukte die gedachte kernachtig uit: ‘Privacy is de schuilplaats van het kwaad.’ Nee, nu niet zeuren dat ‘het kwaad’ een curieuze term is voor een korpschef, die immers uitsluitend met de wet te maken heeft. Weltens uitspraak is om een andere reden opmerkelijk. Hij zegt in feite dat eenieder die zich iets aantrekt van zijn burgerrechten en die niet zonder meer transparant wil zijn, een handlanger wordt van terroristen en criminelen, al was het maar door hen de hand boven het hoofd te houden. Privacy fungeert in de ogen van het gezag als verlengstuk van de misdaad. Willen we het kwaad überhaupt kunnen blootleggen, dan moet die dekmantel eerst af. Weg met onze burgerrechten! Pas dan kunnen we mensen zien voor wat ze echt zijn en de bokken van de schapen scheiden.

In de nota Politie in Ontwikkeling (mei 2005) schetste de Raad van Hoofdcommissarissen haar ideaal. ‘De Nederlandse Politie kiest [ervoor] de controle op de (hoofd)infrastructuren te intensiveren om de mobiliteit van ‘kwaad’ te beperken en het tijdig te herkennen. Door op de infrastructuur virtuele toegangspoorten te creëren wordt de veiligheid van de burgers in woongebieden vergroot.’ De commissarissen willen overgaan tot geautomatiseerd toezicht op ‘knooppunten van de netwerken (ringwegen rond steden, overslagpunten, havens, luchthavens)’, ‘gericht op het opheffen van anonimiteit en onzichtbaarheid en het identificeren van “kwaad” in de vorm van potentiële en actuele bedreigingen van de veiligheid.’ Het gaat dan onder meer over het lezen van kentekens met behulp van camera’s (catch scan), ‘waarbij waarnemingen en registraties van personen en voertuigen worden vergeleken met uiteenlopende databestanden (bijvoorbeeld openstaande boetes, gestolen voertuigen, vermiste kentekenplaten, bekende verdachten).’

Ho. Wacht. Openstaande boetes? We hadden het toch over Het Kwaad? We gaven onze burgerrechten toch alleen maar op om Osama Bin Laden en zijn kornuiten te kunnen vangen? Om inslaande vliegtuigen en ontploffende metrowagons te voorkomen?

Welnee. Zo begon het alleen maar. De voorstellen voor de bewaarplicht – die trouwens dwars tegen alle bestaande privacywetgeving ingaan, maar daar liet geen enkele regering zich iets aan gelegen liggen, privacy is toch dood – werden ingeleid met verwijzingen naar WTC, Madrid en Londen, maar tegen de tijd dat ze werden ingevoerd werd allerwegen gezegd dat het zo’n handig middel is om ‘piraterij’ op te sporen. De film- en muziekindustrie hebben een fikse lobby opgezet om de richtlijn aanvaard te krijgen; wat begon als anti-terreurmaatregel eindigde als een maatregel tegen allerlei klein grut, tegen ‘normale’ overtredingen, maar met onveranderde grootse consequenties: alle burgers worden minutieus in de gaten houden. We leggen ene virtuele slotgracht om alle steden om verkeersboetes te incasseren.

Bin Laden is een godsgeschenk

En zo gaat het steeds. Roep drie keer ‘terrorisme’ en twee keer ‘veiligheid!’ en je krijgt elke maatregel erdoor, zo bewijst de praktijk van de afgelopen jaren. Waar eerder het bewaken van burgerrechten tegenwicht bood aan een al te invasieve overheid – let wel: onze burgerrechten zijn nu juist ontwerpen om de overheid op afstand te kunnen houden en ons bescherming te bieden tegen vrijpostigheid en opdringerigheid van het gezag – lijkt er tegenwoordig geen enkele rem of balans meer te zijn. De stap van het bewaken van burgerrechten naar het bewaken van burgers bleek verrassend klein, en ‘veiligheid’ was daarbij het scharnierpunt. Alle wetshandhavers die privacy maar een lastig obstakel vonden in de uitoefening van hun vak, mogen de terroristen op hun knietjes danken. Bin Laden is een godsgeschenk.

Maar met onze rechten zijn we meer kwijtgeraakt. Plichten van de overheid jegens ons, bijvoorbeeld. Zolang het proportionaliteitsbeginsel geldt – een maatregel mag slechts dan inbreuk maken op de rechten van burgers indien hij in verhouding tot het gezochte doel staat – moet een afweging van doel en middel worden gemaakt. Maar als het doel zo groot en omvattend, ja zo bijbels is als het Het Kwaad bestrijden, is elk middel vanzelf gerechtvaardigd. Dan kun je ineens al het telefoon- en internetverkeer van alle 450 miljoen Europeanen in de gaten houden om één enkele terrorist in de kiem te smoren. Dat de praktijk zal zijn dat de verkeersgegevens van die mensen worden gebruikt om te bezien of ze mp3’tjes of een film verspreiden, telt dan al niet meer.

De overheid hoeft ons ook geen verantwoording meer af te leggen en inzage te geven in de geboekte successen. Onder het zelfopgelegde preventieparadigma kan zij dat niet eens. Aanslagen die voorkomen zijn, terreurdaden die niet hebben plaatsgevonden, misdaden die niet zijn gepleegd, zijn niet in statistieken en rapportages onder te brengen. Zulke cijfers kunnen niet zakken of stijgen. Soms zullen de plannen van een handjevol Hofstadjongens die amateurterroristje wilden spelen wat moeten worden angehaucht, en klaar ben je: weer een brutale terreurdaad gepreventeerd! Zelfs een aanslag die wel plaatsvindt, is geen reden het beleid te herzien: de maatregelen moeten dan alleen nog strakker, nog strikter, nog fermer, nog preventiever. Getuige de grondslag van de bewaarplicht hoeven we niet eens meer verdacht te zijn om in de gaten gehouden te worden.

Wie van zijn privacy houdt, heult met de vijand

Intussen zit iedereen die zich wel zorgen maakt om burgerrechten en de oprukkende overheid er maar mooi mee. Veel meer dan vertraging weten we niet te bereiken. Dat zet weinig zoden aan de dijk. Bij het verzet tegen de bewaarplicht gooiden nota bene de verzamelde telefoonmaatschappijen en internet providers hun volledige gewicht in de schaal – en anders dan bijvoorbeeld de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom hebben die wel geld – maar zelfs dat hielp geen sikkepit. Privacy is een vies woord geworden, een instrument van Het Kwaad. Wie van zijn privacy houdt, heult met de vijand.

Wat te doen? Misschien moeten we er veel meer op hameren dat de rechten die burgers hebben niet van god gegeven zijn: je verliest ze namelijk simpelweg als je achterover leunt, rechten behoud je alleen als je er geregeld voor vecht. Misschien moeten we het veel harder spelen en mensen expliciet vragen wie bereid is zijn burgerrechten in te leveren, onder welke omstandigheden. Hoeveel vrijheid en rechten zijn ze bereid op te geven voor veiligheid? Waar bestaat die behoefte aan veiligheid dan precies uit? Het incasseren van verkeersboetes? En – later, als het onvermijdelijke volgende voorstel voor verdere inperking van onze privacy op tafel ligt – wat de vorige maatregel dan in godsnaam heeft geholpen? Waarom hij genomen is als hij niet effectief bleek? Aftreden! Afrekenen!

Misschien moeten we overheden beter op hun beloften vastpinnen, zoals Simon Hania, technisch directeur van XS4ALL, al eens suggereerde. ‘U bewaart al onze data uit het oogpunt van terrorismebestrijding. Soit. Maar dan eisen wij ook dat er geen enkele aanslag meer plaatsvindt. Oh, er was er wel een? Dan doet u uw werk niet goed. Wegwezen. Nu.’ Misschien moeten we mensen eraan herinneren dat tegen de tijd dat ze teleurgesteld zijn over de effecten van hun inschikkelijkheid en hun bedwelming door het veiligheidsmantra, ze hun middelen om te protesteren al lang hebben opgegeven.

Of misschien moeten we privacy als handgeld gaan bezien. Wie iets inlevert, mag immers gerust iets terugverlangen – en zoals het nu gaat verliezen we diezelfde privacy zonder meer. In onderhandelingen maken we er tenminste nog iets van. In ruil voor onze privacy eisen we verantwoording, transparantie en doelmatigheid. U wilt tappen? Best. Maar dan willen wij statistieken zien hoe vaak de overheid tapt (dat weigeren ze nu te zeggen) en hoe vaak taps helpen om een zaak tot een einde te brengen. Dan willen we resultaten en inzicht. Weten wie er wat mee doet.

Maar misschien ook moeten we toegeven dat privacy dood is.

Author: Spaink

beheerder / moderator

17 thoughts on “Privacy is dood, leve het terrorisme!”

 1. Bescherming van eigen have en goed, karakter, identiteit, zelfverdediging, van ons en onze dierbaren, zwakken en onbeschermden is het eerste primaire grondrecht dat we uitoefenen sinds we niet meer alleen op de wereld zijn op een onbewoond eiland. Dat houdt automatisch-logisch afscherming in, samenwerking, preventie en beveiliging, sociale controle en bevoogding, betutteling en inkrimping van de vrijheid. Daarmee hebben we in 40-45 de overheerser verdreven en dat zal de mensheid blijven doen zolang ze (nog…) bestaat “nooit meer oorlog – altijd preventie”. Het is alleen vaak een kwestie(tje) van (een beetje) meer, minder. Zo nu en dan. Maar het gaat om overleven.

  ‘\°_°/’

 2. tja security, terrorisme etc. br…eng hoor !
  & je weet ook niet meer uit welke hoek ‘t komt
  maaruh neem nou die AIVD van ons…
  lol hoor

 3. gefeliciteerd met je prijs lieve KARIN
  er komen nog wel wat cadeautjes

  doe er mee wat je wilt
  voor ALTIJD & DAARNA je toy-tje

 4. lieve karin, ik was je niet vergeten hoor, maar zag tot voor kort geen reden om je te benaderen.
  zoals je misschien wel of niet weet zit ik in de networksecurity.

  wij strijden o.a. tegen kinderporno
  tegen de wapenindustrie etc.

  maar VOOR moeder aarde & vrijheid van meningsuiting.

  zoals jij ook weet (hoop ik) is blogger zo lek als een mandje.
  de enige garantie die JIJ hebt is noreply, voorzover wij hebben kunnen constateren.

  ook heb ik bij jou (?) & elders op het net DUIDELIJK laten merken: IF U FUCK with KARIN SPAINK U FUCK with HELL !

  Voor de rest heb ik me alleen maar beziggehouden met mijn eigen sites & vnl. GEVAARLIJKE sites van anderen.
  & reken maar dat er GEVAARLIJKE netwerken zijn.

  De gevaarlijkste zijn niet die info verzamelen maar MENINGEN veranderen.
  Tot voor kort konden we geen enkele link leggen tussen mijn sites (of mening) & de jouwe.

  Totdat ik vanochtend in google ‘karin spaink toy van nooijen’ intoetste.
  Bingo !

  Het enige wat ons verbindt zijn mijn opmerkingen op jouw site onder het kopje: PRIVACY is dood, leve het terrorisme.

  deels is mijn mening onveranderd gebleven, zie o.a. IDOL FANS (vnl. hackercodes & over de molukkers)
  maar IK heb NIET de artikelen die jij publiceerde gepubliceerd op die site, terwijl dat wel vermeld staat.
  bovendien staan ze er volgens mij niet eens op…(kwestie van ff doorhakken, lol)

  kortom jij & ik staan op de lijst van gevaarlijke netwerkterroristen, somewhere in cyberspace.

  wij lachen d’rom maar goed, hopelijk jij ook.

  jij stelt dat er niks aan te doen valt, wij weten wel beter.
  wij zoeken de publiciteit, niet middels internet, maar via journalisten van nederlandse kranten in een PERSOONLIJK gesprek.
  of deze krant bereid is om onze mening te verkondigen is natuurlijk nog maar afwachten, maar goed.
  Ons eerste ‘slachtoffer’ is de VOLKSKRANT, die al interesse getoond heeft.
  Binnenkort neem ik weer contact met ze op.

  & daar ligt het hele probleem van netwerken.
  NIKS OP HET NET IS SAFE.
  de enige veilige vorm van communicatie is nog steeds de ouderwetse brief of het mondelinge contact.

  ik hoop dat je zo verstandig bent dat je dit leest & NIET publiceert.

  mocht je de zaak ernstig genoeg achten, kan je me altijd telefonisch bereiken: 071/8907302 na zessen (niet via mobiel) na 18.00 uur
  of per post: Toy van Nooijen, Valklaan 1, 2342AJ, OEGSTGEEST.

  Mocht je de gevaren van internet willen zien, google dan ‘Toy van Nooijen’ & bekijk mijn linkedin profiel.
  Mijn vraag is, hoe is het mogelijk dat iemand die zich presenteert als HET VLEESGEWORDEN KWAAD zeg maar 666 (lol) zoveel OGENSCHIJNLIJK (jaja, we checken ze allemaal) goedbedoelende instanties achter zich heeft staan inclusief HET WITTE HUIS, terwijl wij nooit een verbinding hebben gelegd met HET WITTE HUIS.
  spindoctors, managers you name it, we got them.
  ik ben zelfs spindoctor bij een tot voor kort mij volledig onbekend marketing bedrijf genaamd BONE.
  blijkbaar slaat mijn visie aan (lol)

  & ze gaan allemaal voor de BIJL als WIJ het zat zijn.

  cu in hell Karin.

 5. Zucht, duidelijk een gevalletje; is er een dokter online, want de pillen zijn helemaal op.

  Deze foto vind ik trouwens veeeeel enger!!!

  http://www.parlement.com/9291000/v/p0402p.htp

 6. zucht, duidelijk een gevalletje, maar wees blij Tartarus, blijkbaar behoor jij tot die mensen die NOG geen pilletje nodig hebben.
  Waar het ONS & Karin om gaat is het beveiligen van netwerken.
  ONS noemen zich US [omdat voorlopig de meeste dumbo’s zoals jij vnl. afhankelijk zijn van engelstalige netwerken] omdat het onze het definitie van leven is.
  Wie zijn US ?
  US zijn de mensen die DOMHEID als de enige zonde zien.
  US aanvaarden alleen de NATUURWETTEN als universeel.
  US bestuderen dus moeder AARDE & alle leven daarop.
  US heeft als doel de aldus verzamelde informatie op een ZINVOLLE door te geven aan.

  US zijn vnl. logici, wetenschappers, ict’ers etc.
  Allemaal mensen die WETEN dat er buiten de logica & wetenschap geen zinvolle mededelingen gedaan KUNNEN worden. [zie ook WITTGENSTEIN’s TRACTATUS.]

  Nou weet ik niet precies welke van mijn VELE [lol] netwerken jij bezocht hebt, maar hopelijk was het linkedin.

  Mijn compleet LOGISCHE vraag is:
  Hoe is het mogelijk dat iemand die zich in tegenstelling tot alle andere HYPOCRITE managers & wereldverbeteraars (?) openlijk presenteert als HET VLEESGEWORDEN KWAAD serieus genomen wordt ?

  DENK daar ff over na Tartarus.
  Kijk ook ff op mijn reacties op Karin’s kankersite.
  Daarop staat duidelijk vermeldt dat ik manisch-depressief ben.
  Dus dat pilletje heb ik al lang & ik wens het jou niet toe.
  Neemt niet weg dat ik volledig logisch redeneer & dat kan ik bij deze ook bewijzen.

  Jij neemt zonder meer aan op grond van 1 observatie dat ik gek ben.
  Jij realiseert je niet dat je dat bij deze doet voor een beangstigend grote groep van mensen in nederland, nl. die binnen de psychiatrie.
  Jouw oordeel is dus een oordeel over ALLE mensen mensen met een psychische stoornis.

  Kortom jij begaat wel een van de domste blunders die een mens kan make: DE GENERALISATIE.
  Mijn buurman is een surinamer.
  Mijn buurman is lui.
  ALLE surinamers zijn lui.

  Zucht, als logicus deel ik je voorlopig maar in bij de domme mensen.

 7. volledig mee eens Elmo.
  [hopelijk betreft het mijn linkedin profiel]
  zucht, maar goed, vertel mij dan alsjeblieft wat er zo eng is aan mijn bericht ?
  Ik kan me toch moeilijk als HET VLEESGEWORDEN KWAAD presenteren ZONDER mijn kwade bedoelingen er bij te vermelden ?
  Overigens staan er ook goede berichten op vriend, zoals het feit dat wij ons inzetten voor, in logische volgorde, RAINFOREST,WARCHILD,UNESCO & GREENPEACE.
  Blijf i.i.g. ff meedenken, hopelijk ook met Tartarus waarom is HET BEEST zo populair op LINKEDIN ?
  Uiteindelijk zal je toch tot de enige conclusie komen die US getrokken hebben.

  succes.

 8. Hey Toy van Nooijen,

  Hartelijk welkom op deze site!

  Mijn excuses als u door mijn woorden beledigd bent.

  (Op deze site zijn “nare” aanstootgevende woorden niet noodzakelijk om een zin meer “kracht” te geven).

  Ik geen pilletje nodig?! Moet er niet aan denken!!! Vooral de Benzo’s zijn zalig.

  Ikzelf gebruik “busladingen”!

  Met pillen meer mans… Of was dat met melk…

  Bestaat dom…? Volgens mij niet?, wel onwetend. En inderdaad u hebt gelijk dat ik erg onwetend ben.

  Kennis is smart… dus de keus is snel gemaakt, in mijn geval dan. Ga meer voor geluk dan smart.

  Vragen aan mij een dom, euh, onwetend mens om ff na te denken…

  Iemand als gek beoordelen is een waardeoordeel… Gelukkig heb ik veel te weinig kennis om ooit te kunnen oordelen.

  Ik generaliseer nooit! Ik heb een hekel aan ALLE mensen!

  Bestaan er nog (levende) mensen zonder een psychische stoornis?! Als ik b.v. kijk hoe wij ALLEMAAL onze aarde behandelen…

  Bestaan blunders?! Volgens mij alleen leermomenten…?

  Ik wens Toy van Nooijen nog een prettige dag toe!

  P.S.

  Aangezien ik onwetend ben, graag korte zinnen, anders raak ik de draad kwijt… Als je al van een draad -in welke hoedanigheid dan ook- kunt spreken…

  Help, ik begin taal te gebruiken die …. altijd kopieert en plakt!
  Nou ja, het is weer duidelijk tijd voor wat: PILLEN!

 9. Wat een goed stuk was dit, voorspellend ook! Het wordt dus steeds enger, en het gaat zo snel! Binnenkort moet ik een nieuw paspoort laten maken, dat kan niet zonder vingerafdruk! Wow, wie heeft dat verzonnen en goedgekeurd, waar gaat dit heen….

 10. Maak je geen zorgen Pietie, je pin-code heb ik al [lol] & beste Tartarus ik zal in korte zinnen uitleggen waarom US domheid als zonde zien.
  US redeneert logisch, dus:

  0 = 0
  1 = 1

  Neem maar van US aan dat er verder NIETS bestaat waarover UNIVERSEEL kan worden gesproken.
  Metafysica,religie,politiek,reclame,maatschappelijke verhoudingen,wetten etc., helaas, het is allemaal BLUF vnl. gebaseerd op tradities.
  Daar moet je niet somber van worden, het leven is mooi genoeg.
  Waar je je wel druk over KAN maken, is dat het ALGEMEEN AANVAARD logisch [?] (religieus,democratisch etc.) redeneren nog steeds gebaseerd is op de IDEEENLEER van PLATO.

  M.a.w [kort door de bocht] Jij neemt niet de werkelijkheid waar maar het IDEE van de werkelijkheid.

  Tja als je zo begint…vult de kerk,de overheid, de literatuur etc. jouw wereldbeeld wel in.
  Snappie ?
  Neem nou bijvoorbeeld Karl Marx

  cu in hell ?

 11. Niets op deze wereld is gratis behalve vertrouwen.

  tip van de dag:

  nl.wikipedia.org/wik/social_engineering

 12. nou bijvoorbeeld dat je al je adresgegevens en telefoonnummer “gewoon” over het internet gooit, terwijl je anderzijds alles superveilig wilt hebben.
  en dan ook nog vraagt aan Karin of ze je bericht niet wilt plaatsen. klinkt mij tegenstrijdig en eng in mijn oren, want je zou moeten weten dat Karin dit zou laten staan.

  enne 1) mijn pincode mag je hebben, er staat toch alleen maar rood op mijn rekening.
  enne 2) mensen die nu nog leven zonder een pilletje zijn volgens mij uiterst zeldzaam, om niet te zeggen een uitstervend ras :-)
  enne 3) ook vertrouwen heeft een hoge prijs

 13. Lieve Karin, info kan worden onderschept, hoe sterk je security ook is.
  Zoals je weet vechten we tegen kinderporno & de wapenindustrie.

  Bij deze laatste zijn US op een compleet onverw8e atoombomalliantie gestuit.

  We staan m8eloos om dit bekend te maken & hebben ons gehergroepeerd voor de aanval.

  Desnoods offeren we LU42 [onze sterkste systeem op] & ontwikkelen een nieuwe generatie, want LU zal met OPEN VIZIER moeten strijden teneinde HIER EEN EIND aan te maken.

  WISH US LUCK PLEASE.

 14. Beste Elmo, het kan mij persoonlijk geen enkele RUK schelen, wie of wat er achter mij aanzit.

  1. Behoor ik tot geen enkele organisatie of netwerk met specifiek tegen de Nederlandse staat [of welke democratie, whahaha ter wereld dan ook.] De enige autoriteit die ik respecteer is moeder AARDE.

  2. Dientegevolge neem ik aan dat iedereen die mijn blog | 666 explained |
  op http://conspiracy911.ning.com/profile/toyvannooijen leest, toch wel bagger zal schijten van het feit of ze nou WEL of NIET aan de ‘goede’ kant staan in dit leven staan & of ze niet ALTIJD aan de verkeerde kant gestaan hebben, nu, als je zo om je heen kijkt & luister HET EINDE der TIJDEN nabij is.
  Neem van mij aan dat dat al lang voorbij is, live Elmo.
  De teerling is allang geworpen & ik zie het niet zo somber in als de doorsneezondaar

  Ik neem nou maar voor het gemak [altijd leuk] de Rooms-Katholieke kerk met al die pedofiele priesters, bischoppen etc. Om over de Inquisitie nog maar te zwijgen.
  MaJa, hetzelfde geldt voor bijv voor de soenieten & de sjieeten.
  En ALLE gristenen die Noordamerika, Zuidamerika, Afrika, Austalie & niet te vergeten ONZE GORDEL van smaragd verkracht, vermoord & getiraniseerd hebben.
  Zo zou ik nog wel ff door kunnen gaan.
  Universele ethiek ?

  Ik spuug erop.
  Wanhoop niet vriend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.