Statistiek

Comments Posted By wijzij

Displaying 121 To 150 Of 275 Comments

Exit Zamboni

Sorry mensen ik heb me vergallopeerd in mijn taalgebruik. Door wij en ik door elkaar te gebruiken menen sommigen van u dat ik kanker hebt of heeft gehad. Maar dat is niet zo! Dank u voor die oplettendheid. Nogmaals mijn verontschuldiging en de mensen die kanker hebben of hebben gehad wens ik nog veel kracht en liefde toe, want die hebben dat hard nodig. En dat u (gewoon) van het leven mag blijven genieten zover dat mogelijk is. Dat laatste wens ik iedereen toe. Met vr.gr.

» Posted By wijzij On June 17, 2012 @ 17:39

sorry Sjaak geen eiwitten maar natuurlijk vetten(een esterverbinding voor de kenners).
gramm is dat grammolen of gewoon grammen of een andere betekenis?

» Posted By wijzij On June 17, 2012 @ 14:07

#66
Bedankt Sjaak.
Als ik goed tussen de regels door leest zijn verzadigde eiwitten noodzakelijk om de vitamines die u noemde in ons lichaam op te nemen.

» Posted By wijzij On June 17, 2012 @ 13:57

Sorry Joost u komt niet uit die medische wereld dat is Jol.
Jol misschien kunt u mij antwoorden geven op mijn vragen
die ik stelde in draadje #52. U beticht ons op stemmingmakerij, ongefundeerd zonder bewijs uit onderbuik gevoel gemaakte ‘uitspraken’. Toon u even van uw goede kant als u ‘veel kennis’ omtrent de materie heeft graag een antwoord op mijn gestelde vragen.
Want als mijn uitspraken kant nog wal raken. Wil ik graag van u horen wat er daar aan mankeert. Want elkaar alleen afzeiken heeft naar mijn mening toch geen zin. Ik hoef geen gelijk te hebben als ik iets van kunt leren. En dat doet u nu niet omdat u ons bijvoorbaat qua ‘kennisniveau’ al lager inschat. Als ik het goed begrijpt voelt u zich ‘deskundiger’ dan mij of wie dan ook in deze blog. Als dat zo is verzoek u voor een laatste keer mijn vragen te beantwoorden. Zo niet ook even goede vrienden. Want ik of wie dan ook kan niet alles weten. Alvast bedankt. Met vriendelijk groet.

Trouwens ik voel me niet zo gauw aangesproken. Zolang ik de communicatie omgang kan houden komen u en ik uiteindelijk echt achter wat wij aan elkaar hebben.

» Posted By wijzij On June 16, 2012 @ 23:43

#55
welk vet bedoelt u verzadigd of onverzadigd? Is dat een onzinnige vraag? Of moet ik mezelf afvragen wat normaal in de natuur voorkomt? De wetenschap zegt onverzadigd is gezond, ondanks dat die vetten komen uit de (chemische)fabriek, geraffineerd en bewerkt en natuurlijk patenteerbaar. In de natuur komt verzadigde vetten bij planten en dieren vaker voor. Wie moet ik gelijk geven wat gezond is? Wat (voedings)wetenschap mij voorkauwt of toch Natuur? U noemt wel zaken op die ik ook lekker vind. :-). Die schijf van vijf heb ik ook nooit begrepen vroeger was kaas gezond en nu opeens niet meer. Vroeger waren eieren slecht voor je cholestrol en nu schijnen ze weer gezond te zijn. Ik snap die voedingsdeskundigen niet zo goed of is Unilever ook hun broodheer? Nooit zeggen eet de eerlijke onbewerkte produkten wat de natuur ons biedt.

Trouwens u zegt van kanker ga je wél dood! Waarom maakt de wetenschap onderscheid tussen goede en slechte kankercellen?

» Posted By wijzij On June 16, 2012 @ 23:10

ter aanvulling:
het gaat om lichaamscellen. Maar wist u dat we meer micro organismen : bacteriën, virussen, bacteofagen en schimmels in ons lichaam hebben om het systeem draaiende te houden. Wetenschap houdt zich vooral met het fysiek bezig. Maar het geheel is meer dan de som der delen. En zo moeten wetenschappers ook naar oplossingen zoeken. Helaas blijft een wetenschapper met zijn eigen ‘ding’ bezig. En dat is ‘kokerdenken’ en kom je nooit bij de echte oplossing.
Het wat ons eten betreft. Van een auto weet ik het zeker als ik zand in de tank doet ipv benzine of diesel dat die vast gaat lopen. Waarom weet ik dat niet zeker met onze maakbare voedsel dat dat de oorzaak is dat ik na verloop van tijd ook ‘vastloop’. Evenals mobieltjes. Die straling (hf microgolven) doet mij geen kwaad. Die apparaten zijn gevoelig voor instrumenten in vliegtuigen en ziekenhuizen. Dat weer wel, maar zijn onze hersenen, organen en zenuwen dan geen gevoelige apparatuur? Straling kun je niet proeven, ruiken en voelen of horen?
Ik geloof in die maakbare wereld? Ik noem dat vooruitgang? Ach het loop niet zo storm? Ach is ver van mijn bedshow? Als het me niet raakt dan is er niets aan de hand?

» Posted By wijzij On June 16, 2012 @ 13:09

@51
u zegt uit die medische wereld te komen. Kunt u mij vertellen waarom specifiek slagaders en haarvaten vernauwen, dichtslibben en gewone aders niet? U zegt dat aders dichtlopen en collateraal zijn? Is dat zo? Wat is collateraal? Afvalstoffen worden via de lymfestelsel of via het bloedvatenstel(de aderen!) afgevoerd! Juist als er een defect is in het systeem kan die afvalstoffen niet afgevoerd worden. En dat probleem kan al in de slagaders plaats vinden of nog eerde terug bij de vertering, omzetting en opname van eten in darmen! Lukt dat niet dan gaat het lichaam protestereh enaan de slag omdat te corrigeren, want het is uit evenwicht. Met alle nare gevolgen van dien. Stents(dotteren en verwijderen) en bypass(omleidingen) zijn maar ‘tijdelijke’ oplossingen want de bron (oorzaak) weet de medische wetenschap nog steeds niet. En ook dat is garantie tot aan de deur. Uiteraard behoort iedereen dat zelf weten als die maakbare wereld zijn of haar ‘kwaliteit’ verbetert. Zolang de bron niet wordt aangepakt blijft het van uitstel komt afstel. Ook de patient behoort eraan te werken zijn levenswijze in positieve zin te veranderen. Als die denkt dat de medische wetenschap hem effen van zijn ziekte afhelpt dan komt die van de koude kermis thuis.

» Posted By wijzij On June 16, 2012 @ 12:40

@47
we leven in een maakbare wereld. Onze voedingsindustrie bestaat niet zolang, hooguit 50 jaar. Misschien moet ik haar de schuld geven dat ik daarom ‘die welvaart ziekten ook kanker’ heb ervaren. Een industrie is nooit patentloos en aan mij moet geld verdiend worden. Alles wat de natuur(of toch niet bijv. gebruik van kunstmest en Genetisch Gemodific. Gewassen) biedt is patentloos en qua voedingswaarde ‘volwaardig’. Ik geloof in die maakbare wereld en daarvoor moet ik ook de prijs betalen (letterlijk 3x). En zoals u weet komt al het goede in drieën. Ten eerste koopt je ‘maakbare’ voedsel. Daarna word ik ziek en betaal daarom mijn ziektekostenpremies. Daarna betaal ik nog maals om weer beter te worden. En de wetenschap blijft maar roepen kanker is ‘erfelijk en een auto imuumziekte’. Waarom zou een lichaam van nature zichzelf willen vernietigen? Ik zeg kankercellen worden ook bij gezonde mensen elke dag aangemaakt. Maar bij een goed werkend lymfesysteem worden deze ‘kwaadaardige’ cellen ( anaerobe cellen, alleen gezonde lichaamscellen hebben zuurstof nodig) vernietigd. Van kanker zelf ga jezelf niet dood. Want dat cellen zich vermenigvuldigen in een gezond lichaam om schade te herstellen of oude cellen te vervangen is vanzelfsprekend. Foutieve kankercellen vermenigvuldigen zich omdat het systeem uit evenwicht is. De wetenschap zien die foute cellen als een ziekte, maar het lichaam wil overleven. En als die zuurstof en essentiële voedingstoffen daarvan niet voldoendenaar binnen krijgt, gaat een lichaamcel muteren in een kankercel en gaat zolang door dat het evenwicht in lichaam is hersteld. Soms lukt maar vaak ook niet. Ik ga niet dood door die voortwoekering kankercellen maar omdat uiteindelijk het hart het begeeft. Die kan al die onevenwichtigheden in het lichaam niet meer aan! De meeste kankers ontstaan in de darmen is dat toeval of natuurlijk?
Waarom ik twijfel aan die voedingsindustrie met hun goede bedoelingen(hun eigen portemonnaie). Onlangs kreeg Becel Proactiv (nog wel met predikaat Ned. Hartstichting) een nominatie van ‘slechte’ voedsel van het jaar. Unilever zou de hartstichting sponsoren door met hun naam ‘het product’ te promoten. En als consument word ik verantwoordelijk gesteld at ik altijd kan kiezen iets wel of niet te kopen ook als er sprake is van misleiding. Meteen kreeg je van een professor in de voedingskunde (waar ik heilig in geloof?) dat ik hem maar moest geloven dat Becel echt werkt, al praat die voor eigen parochie, want hij gaat deskundige toch zijn eigen vak in diskrediet brengen. Ik zeg niet ik mag niets uit die ‘maakbare’wereld niet meer consumeren. Dat bepaalt ieder voor zichzelf. Ik kan ook niet alles weten. Maar als mijn leven ervan afhangt wil ik wel eens harder lopen en op onderzoek gaan naar mijn waarheid.
Wat betreft Exit Zamboni. Die zal ook zijn reden hebben om datgene te doen waarin hij gelooft. Dat is ook Karin’s goed recht om zijn handelswijze en ideeën onder de loep te nemen. Want zij is ervaringsdeskundige. Want juist door daar open in zijn geef ik mijzelf meer helderheid in de situatie. Als er 7 miljard mensen op onze mooie Aarde wonen, dan behoor ik ook niet versteld te staan dat er even zoveel waarheden zijn. En misschien hoor ik een andere ook zeggen ‘Exit wijzij’. Ook zelfkennis geeft opening van zaken. Groetjes.

» Posted By wijzij On June 16, 2012 @ 09:41

Duimen voor Ahmedinejad II

In volkskrant van vandaag 29 juni ’13 gelezen: (kop)Justitie VS onderzoekt of topgeneraal geheim lekte;(subkop) Gegevens over inzet Stuxnet-virus tegen Iran bij de pers.(blz.16 Buitenland). Het betreft volgens NBC 4-sterren generaal b.d. James Cartwright.
Eerst Snowden die lekt over Prism, nu ook deze pensionado (‘benidorm bastard’) die last krijgt van zijn geweten. Ik citeer Obama: ‘Het prijsgeven van zulke informatie is een misdaad’.

» Posted By wijzij On June 29, 2013 @ 16:37

De absolute oplossing bestaat op deze wereld niet; wel werkbare tijdelijke oplossingen.

Tartarus als u dat gelooft dan leven we constant in een illusie. Niet in uw werkelijkheid maar in de illusie van een andere. Want daar gelooft u heilig in.

Ik zeg de oplossing bestaat. Als mensen in zich zelf geloven. Maar om uit die zelfde ruif te mogen eten doe ik met dat oorlogsspelletje mee. Dus het gaat niet om de vijand maar om macht, geld en hebzucht. Zou deze drie eenheid uit de wereld verbannen worden/zijn dan is er ook geen oorlog meer. Simpel toch.
Juist omdat Karin en ik bij u oppervlakkig overkomen betekent dat dat wij een andere ook ruimte gunnen. En kunnen relativeren waar het echt omgaat. Het gaat toch om dat we elkaar een hand kunnen geven, naast en met elkaar kunnen leven zonder elkaar even de les te lezen wat nu beter of slechter is of nog erger elkaars hersenen inslaan. Er bestaat geen beter of slechter. Dat is de grootste bullshit wat er bestaat. Dat de machthebber(psychopaat) juist verdeeldheid zaait door ons polariteiten elke keer weer te laten zien zodat u en ik ook extreem moeten kiezen. Ben ik dan mijzelf? Eigenlijk nooit want ik laat me weer door een andere leven.
Tartarus niet zo zwart/wit. Laat u gevoel eens spreken.
Juist door ons een rad voor ogen te te draaien schept de machthebber bewust verwarring om ons het totale plaatje niet te laten zien. Omdat anders de vijand ook dat ziet en er misbruik kan gaan maken in het ‘strategisch’ oorlogsspel.
U kent ‘de Kunst van Oorlog voeren’ van Sun Tzu, vakliteratuur voor krijgsheren, dan snapt u wat ik bedoel.

U spreekt over de Gestapo als iets heel ergs. Alle geheime diensten(spionage in het verleden genoemd) ook die uit onze tijd hebben allemaal dezelfde doel. En dat is het doel heiligt de middelen. Niet meer en niet minder. En het doel is macht, geld en hebzucht. Ik ontken dan het bestaan van een God? Maar is de macht, de geld en hebzucht niet gewoon mijn nieuwe God? Want daar geloof ik wel of niet in? Voor u een vraag voor mij een weet.

En als ik niet in een oplossing geloof dan is het toch onzin om met elkaar juist daarover te praten.
Het was me weer een genoegen ik groet u.

» Posted By wijzij On June 08, 2012 @ 19:31

we blijven bomen over oorlog in welke vorm dan ook (inclusief cyberoorlog).
De kern raak ik nooit. De rest is maar bij zaak. Graag het fijne ervan willen weten. Dat is ook mens eigen die nieuwsgierigheid. Alles ‘kapot’ willen analyseren. Speculeren en conclusies trekken. Zelfs mijn eigen conclusies trek ik twijfel. Ik denk voortdurend de oplossing te zien. Maar juist in onze wereld van tegenstellingen is er geen oplossing. Omdat ik het grote geheel niet meer kan zien. Ik zeg u nogmaals echt alles is ter herleiden naar macht, geld en hebzucht. Maar ik vind het leuk het spelletje mee te spelen. Het spelletje wie spreekt de waarheid? Oorlog wordt zo beladen dat ik zelf een ander op het blog beticht op fouten en onwaarheden. In welles en nietes. Voer ik zelf nu geen oorlog op kleine schaal? Oorlog is vuil en vies. Ik kom tot de conclusie: iedere voor of tegenstander heeft gelijk. Want oorlog is een grote leugen. Het brengt nooit mensen bij elkaar. Generaties later weet ik niet meer wat de echte oorzaak was. En het geschiedenisboekje van de ‘goeden’ zal altijd een andere geschiedenisboekje zijn dan die van de ‘slechten’. En het gewone volk altijd dupe, zal het nooit snappen (of nu toch wel). Want ook geschiedenis wordt je met de paplepel ingegoten zoals vele andere zaken uit onze ‘maakbare’ wereld. Want bij een echte oorlog zal bij ‘staat van beleg’ u en ik altijd als kanonnenvoer dienen. Meer keuze heb ik niet dan: er voor of er tegen. En beiden zijn niet mijn keuze.
Dit is mijn mening maar daarom heeft Karin hierboven geen ongelijk!

» Posted By wijzij On June 08, 2012 @ 13:39

Duimen voor Ahmadinejad

Ik zeg gevoel en en verstand in evenwicht. Dat is uw geweten. U zegt het gevoel de overhand. En dat heb ik niet gezegd. Dus daarom heeft u al moeite met lezen. Want u leest geen zinnen, maar ‘losse’ woorden. Uw verstandelijk vermogen voert de boventoon en daarom analyseert u alles in steeds kleinere stukjes. En gaat u het overzicht verliezen en door de bomen het bos niet meer zien. En dat is wat ik bedoel gebruik ook uw gevoel wat meer. En wat het scheiden betreft in een relatie is niet het gevoel dat die relatie om zeep helpt. Neen, het is omdat het evenwicht tussen geven en nemen van beide kanten verstoord is. Het elkaar gelijkwaardig accepteren is dusdanig verstoord dat scheiding de uiteindelijke remedie wordt. Het machtspelletje dader en slachtoffer doet een relatie vaak stuk lopen. Niet meer en niet minder. Beide partijen willen geen gezichtsverlies lijden en kunnen daardoor elkaar niet meer onder ogen zien. En dan is over en uit. De kinderen zijn hiervan vaak de dupe of ze worden door die ruziemakende ouders uitgespeeld of ze kunnen de situatie eenvoudigweg niet begrijpen omdat beiden hun ouders zijn. Hoe kan ik als kind in godsnaam partij kiezen voor de een en niet voor de ander? En dat is precies wat oorlog mij laat zien. Moeten kiezen, maar eigenlijk heb ik geen keuze. Want beide keuzes is een foute keuze. Omdat het puur overlevingskeuzes worden. Dus keuzes die een ander mij oplegt.

Er zijn in deze wereld nooit totale zekerheden te verkrijgen, daarom is er ook nooit een absolute waarheid.

Ja wel hoor gooit macht, geld en hebzucht uit ons systeem dan bestaat oorlog ook niet meer. Ik ben niet van het knip en plakwerk of het pappen en nathouden. Zijn onze basis beginselen fout dan moet je die basisbeginselen corrigeren. Het in stand houden heeft geen zin, want uiteindelijk wordt de ellende alleen maar groter. Van uitstel komt afstel. En dan sodemietert het geheel als nog in elkaar. Een paradigma waar ik me van bewust ben en daar kan ik niet omheen.

» Posted By wijzij On June 10, 2012 @ 00:40

#55
Tartarus,
Laat u niet alleen maar leiden/lijden door uw verstand. Laat uw gevoel ook spreken. Dan weet ik dat uw die bewijzen in boeken of op internet kan vinden. De wereld ziet er niet altijd zo uit zoals anderen u doet voorkomen. In een gepolariseerde wereld kan je echt alle kanten op. Er is niets te gek om daar ook rekening mee te houden. Zolang u maar het totale plaatje in ‘beeld’ blijft houden. Zelfs de grote wijsgeer Plato zei ooit eens de wereld is een grote illusie. En waar u of ik in geloof is uw of mijn waarheid.

Zolang ik wat dan ook het nooit zelf ervaren heb, kan het nooit mijn bewijs zijn. Al zou ik alle informatie van de wereld gehoord en gelezen hebben. Dan weet ik nog niks met zekerheid te stellen Want manipulatie, leugen en bedrog, halve waarheden is een mens niet vreemd. Al zegt de hele wereld tegen mij dat is de waarheid. Als ik daar onder lijdt is die waarheid dan ook mijn waarheid? Tot ziens dan maar weer!

Vijanden(oorlogen in welke vorm ook) bestaan niet die maak ik zelf!

» Posted By wijzij On June 03, 2012 @ 13:04

#53
1en2.u gelooft in wetenschap ik dus niet altijd! Als wetenschap voor u waarheid is er nog genoeg ellende op de wereld die wetenschap niet kan oplossen. Ik zeg u huidige wetenschap doet ons meer kwaad dan dat het ons helpt. Ik ben geen voorstander van een kernoorlog. Maar angst aanjagen door een vooronderstelling uit wetenschappelijke hoek zoals u beweert is gelijk aan indoctrinatie of mindcontrol. Uw geloof is uw waarheid. Door belangen verstrengeling is wetenschap niet meer ‘puur’ wetenschap. Trouwens het radioactief vervuilen gebeurt al op grote schaal.

3. Uw spreekt uzelf tegen zie laatste alinea #30
Vergissen is menselijk.

4. Is uw speculatie, interpretatie, selffulling prophecy. Ik zeg mbt het midden oosten iran, irak wie daar verdeeldheid zaait zal haat en verderf oogsten. En dat ligt niet aan de volkeren (incl. Israel), maar aan hun leiders(de marionetten) die blindelings weer hun echte bazen (uit het westen en oosten) volgen. Oorlog is een vies spelletje. Ik mis in uw betoog infiltratie, propaganda en mindcontrol. Maw wat mag het thuisfront wel of niet weten. Het doel heiligt de middelen zou Machiavelli(psychopaat?) ook zeggen.
Als die leiders zelf een haartje lef hebben gaat dan zelf in de ring staan en vecht u eenmansoorlog uit. En laat het volk en land met rust. Oorlog is ook gewoon handel en levert geld in het laatje. En dat is ook de grootste bron van inkomen in de VS. Wat wil als je economie verder op zijn gat ligt.

Het was weer aardig om met u gediscusseerd te hebben. Er gebeuren vele belangrijke zaken in de wereld die ik niet altijd met mijn verstand kan verklaren. Ook media liegt en bedriegt en vertelt halve waarheden. Zolang wij in gepolariseerde wereld leven. Zullen wij altijd het nietes welles spel blijven spelen.
Nogmaals ik wapper met mijn witte vlag, gooi de handdoek in de ring ..en het spel is uit. Groetjes.

5. Dat is weer u eigen conclusie. Ik zeg oorzaak heeft gevolg. Een wetenschapper heeft vele reden om aan iets te werken waar die geenzin in heeft. Landsbelang, wapenwedloop, aanzien, beloning, onder druk, reputatie. Vraag u zich af ex-nazi geleerden die na de oorlog vertrokken naar de Vs. Zoals Werner von Braun, Otto Hahn en vele meer.
Een psychopaat is niet altijd de uitvinder. Maar als je als uitvinder of wetenschapper toch derichting van een psychopaat kiest of iets maakt dat misbruikt gaat worden om wat voor rededen dan ook dan mag je zelf ook aanrekenen. Een mens heeft een geweten. Al staat je leven op het spel. Keuze tussen leven en dood kan nooit je eigen keuze zijn. Dan word je altijd gedwongen. Maar als je doet van wege macht, geld en hebzucht dan ben je voor mij een psychopaat, omdat je door leugen en bedrog niet meer de maat kan houden en extreem gaat en dat altijd ten koste van je medemens(en).

» Posted By wijzij On June 02, 2012 @ 12:02

#49
het is niet helemaal waar wat u zegt. ..die levens kost! Als je alleen drones(onbemand) gebruikt. Aan wiens kant, als ik u vragen mag?

» Posted By wijzij On June 01, 2012 @ 23:25

#46
die eerste onderbroekenlol was opgestapt op Schiphol. Gek hè, dat is hem daar niet in de kraag hebben gegrepen. Ik geloof dat een Nederlandse student in de vliegtuig het gebeuren verijdelde. Dit onderbroek gebeuren was wel de reden dat er toen overal bodyscanners op alle luchthavens in de VS werden geplaatst. What we see is what we get!

#48
Ik heb niets met cijfers omdat cijfers niet altijd de waarheid vertellen. Meten is helemaal niet weten! Omdat cijfers gemanipuleert worden naar het resultaat. Als je echt wil weten of iets waar is dan zou iedere Amerikaan moeten vragen. En daar is helaas geen geld of tijd voor vrij. Dus steekproefpopulatiegrootte is altijd 100%. En dat kunnen ze nooit waarmaken. EAndes is altijd leugen en bedrog. En daarna zeggen geen openlijk publiek debat. Dan is dat percentage van 85% zomaar uit de mouwgeschud. Het praat elkaar toch tegen. Dus bericht van generlei waarde. Ze hadden gewoon niets in de krant hoeven te zetten. Maar ja een krant moet gevuld worden.

» Posted By wijzij On June 01, 2012 @ 23:06

#42 Pietie
dat is dweilen met de kraan open. Overregulering, verscherpte wetten schept alleen nog meer verwarring en hoe meer schakels en bureaucratie, des te eerder het systeem gaat wrikken omdat het pappen en nathouden juist door opstapeling van macht en bevoegdheden de informatieverspreiding doet vertragen. Wie legt aan wie verantwoording af. Of heeft iemand vetorecht en voelt een andere schakel zich weer overbodig. Zo zie dat ook in het bedrijfsleven terug. Een piramidestructuur de leider aan de top. Het management net vlak daar onder en het middenkader weer daaronder tot dat je aan de werkvloer komt. Maar hoe zit die piramide er nu uit door die economische crisis. Het ging zo goed met onze economie dat juist het bovenstuk van die piramide begon te groeien. Iedereen doet met de ratrace mee om maar zo hoog mogelijk in die piramide te komen. Overdreven gezegd staat die piramide op haar komt en begint te wankelen. Dit gebeuren ziet u overal in onze maatschappij terug. Bij overheid, in bedrijven, verenigingen, wetenschap, verzorging, openbaar vervoer, woningbouw, energiemaatschappijen, gemeentebesturen , provinciale besturen, leger, politie, noem maar op. Roofbouw wordt er gepleegd in de hoogste regionen en en waar het allemaal begon de werkvloer(het volk) wordt uitgehold om de last die de top veroorzaakt instand te houden. Het moment suprème daar wacht ik nog op dat de heleboel vanzelf in elkaar dondert. Dat is misschien het einde van ons huidige systeem en dat men Nu eindelijk gaat beseffen en hoe verder? Misschien dat we niet van uit de schaarste moeten denken, maar dat er alles in overvloed is. Dan zal vanzelf die wereld met tegenstellingen in welke vorm dan ook verdwijnen zelfs ook oorlog.

» Posted By wijzij On June 01, 2012 @ 13:33

#38 Pietie
zolang je in die wereld van tegenstellingen geloof ongeacht of daar wel of niets tegen kan doen omdat de meeste stemmen bijvoorbeeld gelden. Zal ik altijd gevangene blijven. Want voor het blok zetten is geen eerlijke keuze, als de ene als winnaar en de andere als verliezer wordt afgebeeld. Ieder heeft recht op bestaan en dat mag een andere niet voor je bepalen. Daar moet je voor oppassen met kreten zoals je niet voor mij bent, ben je tegen mij. Dan is dat manipulatie en uiteindelijk bedrog. Want stel dat de oorlog hier in Nederland uitbreek. Dan heb je als souverein mens geen keuze. Door de staat van beleg gaat een andere wetgeving gelden. Meedoen! Niet meedoen is de dood! Andere keuzes heb je helaas niet. Dus een vijand wordt gemaakt. Ook al ben ik met de gang van zaken niet eens. Zo wordt een volk in verdoemenis geholpen en de leider (de staat) heeft altijd de touwtjes in handen. Het zou zomaar zijn dat u tegen uw eigen familie behoort te vechten omdat ie in de verkeerd kamp(land) woont. Hoe eerlijk is dan eerlijk. Oorlog is pech voor iedereen! En een enkeling of groepje bepaalt wel mijn leven en die van iedereen.

» Posted By wijzij On June 01, 2012 @ 13:00

ja, Pietie
leven en laten leven. We kunnen als mensen echt niet zonder elkaar. Al wordt het leven onrechtvaardig ervaren maar dat komt door die gepolariseerde wereld( een wereld vol tegenstellingen). Ik kan niet anders dan in mijzelf geloven en doen om die wereld te laten zien dat het echt mogelijk is om met zijn allen iets moois van die wereld voor mezelf en ook rekening houden met anderen het geluk samen mogen ervaren. En ik hoef niet de hele wereld te veroveren of te bereizen om mijn geluk te vinden. Het geluk vind ik altijd dicht bij huis(mijn moederland) waar mee ik geaard ben.

» Posted By wijzij On June 01, 2012 @ 09:25

#28
nog bedankt voor uw toelichting, maar uw antwoord is eenzijdig. U heeft alleen antwoord gegeven op die vragen waar u een pasklaar antwoord op hebt. En dat betreft alleen die kernbommen. Nog steeds weet ik niet met 100 % zekerheid of het om ‘die kernbom’ productie gaat. Want geen enkele kernbom kan de aarde vernietigen. Weet u hoe oud de Aarde niet is? Hoe weet u dat een kernbom(men) de hele wereld vernietigt. Je moet met aardig wat vuurwerk komen omdat voor elkaar te krijgen? De Aarde is ooit door een enorme meteoor getroffen en toen ontstond de IJstijd zoals onze wetenschap beweert . Weet u hoeveel impact (van die meteoor) in gigatons of teratons tnt dat wel niet was? Zelfs dat heeft de Aarde overleeft. En kwamen wij na die uitroeiing van dino’s en reptielen. Wij denken heer en meester te zijn over de Natuur. Ook na zelfvernietiging van de mens (zoals u denkt na atoomoorlog) gaat het leven op Aarde gewoon door. De sterksten(dat zijn bacterieën en virussen, schimmels eencelligen, nog miljarden ouder dan de mensheid zelf) overleeft is toch een kreet van Darwin? Misschien geen mens maar nog steeds leven?
Het is trouwens raar dat u denkt dat alleen mensen vanuit hun religie en in het paradijs willen komen een kernbom droppen? De eerste atoomproeven en atoomexplosies waren niet door dat soort mensen gedaan? Psychopaten hebben niets met religieuzen van doen? Psychopaten zijn naar mening mensen die geen geweten hebben en dat kan iedereen zijn. Angst blijft een slechte raadgever.
Over bom discusseren is het minst relevant. Het gaat alleen om de strijd tussen de supermachten die landjes als Israel en Iran worden tegen elkaar uitgespeeld. De regeringsleiders al daar zijn ook maar marionetten in verdeel en heersgebeuren. Zoals bij oorlog de generaals nooit in de eerste linies zitten, maar de burgers die als kanonenvoer fungeren. Het spel stratego dan in het eggie. Ik pas met de discussie. Dus zwaait met de witte vlag. Game over!

» Posted By wijzij On May 31, 2012 @ 22:01

moet zijn: Ach mag die dat niet? Ja, natuurlijk….Ahmadinejad…. Ziet u die woordspeling? ;-)
‘k mos ff kwijt.

» Posted By wijzij On May 31, 2012 @ 15:58

voor(uit)gang

» Posted By wijzij On May 31, 2012 @ 12:10

#11
standaarden , normen en waarden, verdragen, wetten, overeenkomsten dienen alleen de machthebber. De mens is sinds mensgeheugenis geen steek verandert ondanks ons geloof in de ‘voortgang’. Velen voelen zich nog ‘steeds’ dood ongelukkig. En ik heb toch alles al? Ja in materie(bezittingen), ja zeker? Meer heb je toch niet nodig in ons ‘maakbare’ wereld? Vrijheid?*iefde? Vrienden? Familie? Bewustzijn? Vrede? Vreugde? Welvaart? Welzijn? Privacy? Erkenning? Ontplooiing? Uiteindelijk Mezelf zijn? Dat mogen ervaren in 1 Mensenleven is dat mogelijk?

Ach mag die niet? Natuurlijk, geeft Ahmadinejad een kans en ik duim voor hem!

» Posted By wijzij On May 31, 2012 @ 12:09

@Tartarus,
googlen geeft inderdaad veel informatie. Maar wat doet u er zelf mee?
Napraten of zelf daaruit conclusies trekken?
Voordat ik op reactie reageert heb ik voor u de volgende vragen.
Wie heeft voor het eerst een kernbom gemaakt? Waarom is die gebruikt? En waarom mogen andere landen dan geen kernbommen maken om hun land te verdedigen? Heeft een oorzaak niet altijd gevolgen? Waarom mag de ene land en andere niet kernbommen produceren?
Waarom wordt Iran beschuldigt dat ze een kernbom maken en zij niet net als zoveel andere landen bezig om kernreactor te bouwen om hun land van energie voorzien? Of zijn er andere belangen aan de hand? Gaat het om machtsevenwicht in de wereld? Gaat het om olie? Gaat het om een moderne vorm van kolonisatie? Kan de westerse andere culturen of maatschappijen niet accepteren? Een land in het westen wordt net als Iran van uit een regering gedicteerd? Zijn wij echt vrij of eerder ‘minder vrij’ dan een Iranees? Ben u of ik echt inIranië geweest om te voelen en te ervaren of die mensen aldaar het ‘slechter’ hebben dan hier? Ik speculeer ook mijn mening op wat ik hoor en zie. Weet ik dan de Echte Waarheid omtrent die situatie. Zolang regeringleiders in onze gepolariseerde wereld kissbissen over macht, geld en hebzucht zal ik de waarheid nooit weten. Het klinkt als een dooddoener maar Alles heeft met Alles te maken.
Nu mijn reacties:
1. Er zal een nooit een kernoorlog komen tussen Israel en Iran.
Mijn antwoord: Israel wint Iran verliest. Iran wint Israel verliest.
Maw het gaat niet om die twee landen maar om supergrootmachten ‘het westen’ en ‘het oosten’. En als 1 van beide landen valt. Dan toch WO3? En dan toch die ‘kernbom’ uit wanhoop gooien om weer vanaf 0 te beginnen?
2. Gaat u de kracht van ‘kernbom’ tegenwoordig hebben ze ook ‘neutronenbom’ bagatalliseren? Ook een kleine bom; als er 1 dode valt is dat al te veel. En u gelooft dat een psychopaat zich aan het MAD verdrag houdt? Wist u dat na de WO2 tot op heden meer oorlogsdoden zijn gevallen dan het aantal doden uit WO2?
U zegt de bommen in Japan zijn een voorbeeld voor de wereld om kern(bom)explosies niet meer te voorkomen. Hoe verklaar u Tjernobil en Fukijama kern (bom) reactorexplosies? En de vele ondergrondse en onderzeeëse kern (explosie) proeven? Als de machthebber de ‘kernbommen’ nu als ‘nutteloos’ beschouwen dan hoeven ze te toch geen ‘zorgen’ te maken.
Zolang zo’n psychopaat geen geweten heeft, dwz zijn verstand en gevoel niet in evenwicht. Zal zijn ego hem verscheuren en hem ‘onbewust’ doet besluiten datgene te doen wat die niet laten kan.
Mij vooral niet geloven, want ik geloof in sprookjes.

» Posted By wijzij On May 31, 2012 @ 11:38

virussen, trojaanse paarden zijn inherent aan internet. Of het altijd hackers zijn die dat soort ‘ongein’ uithalen, daar heb ik mijn twijfels over. Of moet ik microsoft zelf daarin verdenken. Iets zelfmaken en op eens is een nieuw bedrijf geboren om daar wat tegen te doen om alleen maar geld te verdienen. Het is gelijk een echte virus wordt die losgelaten dan besmet die vele systemen die wel op een dezelfde besturingssysteem draaien. Anders doet zo’n virus echt niets. Ja wereldwijd wordt mircosoft gebruikt. Dus die virus is wrschl. Gemaakt op een ms pc. Ook dat is een zwakte bod van de gebruik van een handvol besturingsystemen voor een pc. Je hebt ms, apple, linux(klonen), unix. Wat het meest gebruikt wordt daar wordt ook de meeste virussen voor geschreven en dat is voor ms. Tja dat maakt het pc toch heel erg kwetsbaar. Omdat firewalls ook voor ms geschreven. En wie zegt mij dat daar ook met moedwil gaten inzitten om een virus door te laten. Een daarop moet je toch verdienen. Als alles feilloos zou werken en dat is volgens mij mogelijk, dan valt binnen ict geen stuiver meer aan te verdienen. Een backdoor (gaatje) in systeem zorgt gewoon dat ict mensen aan het werk blijven. En van oorlog heb ik weinig kaas van gegeten. Het zullen wel om ‘belangen gaan’ die wij klootjesvolk gewoon niet weten. Polarisatie (tegenstelling) bestaat al sinds mensheugenis. That’s the root of all evil. En als het om geld, macht en hebzucht zal oorlog altijd bestaan. Had Iran een andere besturingsysteem gehad dan ms, dan was de kans 1 geweest. Dat met 100% zekerheid zij die virus niet gehad hebben. En wie het virus maakte is dan ook niet meer van belang. Het feit is dat hun systeem besmet was en er last van had. Is die inderdaad via het internet binnen gekomen of was er een infiltrant die van binnenuit een virus op het systeem plaatste, ik zou het niet weten. Helaas kan ik de bronnen als lezer nooit natrekken. Ik was er niet bij, of moet ik nieuws klakkeloos accepteren. Het blijft alijd een speltje en de geschiedenis zal mij leren welke partij er gelijk heeft. En of we dat met ze allen kunnen navertellen als de bom valt weet ik ook niet. Een feit is Amerika en Israel hebben kernwapens. Dus waar maken zich druk om. De eerste die schiet schiet toch altijd raak! Maar het trieste ervan de regeringleiders kissbissen. Het volk is altijd de pineut.

En Sjaak die gestolen technologie gaat toch niet over ‘het maken van kernbommen’?
Er bestaat een nonprofleveratie bedrag van isotopen als uranium en plutonium. Zolang je deze isotopen niet hebt kun je nooit een ‘kernbom’ produceren. Ongeacht of je die bommentechnologie reeds voor gebruik in de praktijk al hebt gebouwd.
Zelf hoop ik dat de regeringleiders de wijsheid in pacht hebben die bommen nooit te gebruiken. Want hebben ze niets geleerd van hydrobommen op Hirosima en Nagasaki.

» Posted By wijzij On May 30, 2012 @ 00:10

Pijnlijk

#32 Pietie.
Baat het niet dan schaadt het wel! Ze weten zelf niet meer waar ze mee bezig zijn. Zij overzien niet het totale plaatje. Lopen constant achter de feiten aan. Beseffen niet eens meer wat goed of fout is. Tijd heelt alle wonden staat in hun vaandel. Iets wat ‘scheef’ is gegroeid repareer je niet dmv van een wetwijziging of door eu een vrijbrief te geven. Geef je ze eenvinger dan vragen ze je hand. Esm fonds waar wij het volk het geld instoppen zonder enige controle. Die fonds wordt ook beheert door een private bank. Zo’n bank moet ook winst maken. Wat doet die bank, die gaat die 40 miljard die we uiteindelijk ophoesten herbeleggen om nog
meer geld te krijgen. En je weet wat er in 2008 gebeurde. Dat beleggen is een gokspel. Een casinospel waar iedere bank aan wil verdienen. Niemand vraagt zich waar al het geld is gebleven in 2008? Hoe je wendt of keert iemand is er toch rijk van geworden. Dat geld zomaar vedwijnt is natuurlijk een fabeltje. Het bankensysteem zit zo ingenieus in elkaar dat gewoon te trasseren naar wie het geld uiteindelijk is gegaan. Wij mogen dat ‘gewoon’ niet weten aan zo die persoon/personen een menigte op hun dak krijgen. Ze hebben zich natuurlijk ichzelf goed ingedekt. Ach we weten ook wel dat ‘greedy people’ nooit genoeg bezitten envalse spelletjes trucs verzinnen om aan een andere te verdienen. Hun spelletjes zijngewoon uit de hand gelopen. En gewoon niet meer te herstellen. Hoeveel geld wij er ook inpompen het heeft weinig zin want als ‘greedy people’ alles op de wereld in je bezit hebt, valt er uiteindelijk bij ons niets meer te halen. Misschien alleen ons leven? Verwende kinderen kinderen moet je ook constant blijven verwennen, anders worden ze draken van kinderen. En dat is niet veel anders met die ‘greedy people’.
Politici zijn maar meelopers, marionetten die hun ‘broodheren’ het naar de zin moeten maken. Een soort hofnar om de machthebber te plezieren. En niet het volk. Je weet hoe ze aan het woord ‘zondebok’ zijn gekomen? Simpel koningskinderen zijn ook maar kinderen van vlees en bloed . Kinderen ‘vreten’ van alles en nog wat uit. Wanneer zo’n koningskind kattekwaaad had uitgehaald. Werd dat kind niet gestraft maar naar willekeur een ‘volkskind’ gekozen die in plaats van, werd gestraft.
Even terugkomend op psychotherapie dat hebben politici wel nodig. Niet dat ze daardoor ‘betee’ besluiten nemen, maar zo als in de kerk hun ‘zonden’ kunnen afkopen. Want wat zij doen en bekokstoven zou ik niet op mijn geweten willen hebben. Hun afzeiken is niet altijd teecht, maar ja niet iedereen is stressbestendig en onomkoopbaar in die grote slangenkuil.
De ene zijn dood is de andere zijn brood. En vaak spelen natuurlijk persoonlijke belangen en ego een uitermate belangrijke rol in het maken van politieke keuzes. Keuzes die ons allen aangaan maar dreigementen met eu mes aan je keel doe je toch anders kiezen. Iedere men heeft zijn motivatie om iets of niets te willen en doen. Het draait altijd om geweten(gevoel envestand) in evenwicht. Alleen gevoel ga ik de mist in; alleen verstand ga ik de mist in. Hoe sterk sta ik in mijn schoenen? Mensen ook ik heb de neiging om gemaakte fouten te ontkennen. Dat is ook heel menselijk. Ook politici zijn mensen die daar last van hebben omdat ze dachten obv wat deskundigen zeggen hoe het moet. Weinig kennis van zaken kan ook je besluit beinvloeden omdat je teveel leunt op een andere die het ‘zogenaamd’ wel weet. Zo kan ik wel door blijven gaan waar aan het kan schorten. Ik zou ze zeggen maakt alles ook inpolitiek tranparanter. Bijvoorbeeld duidelijke taal voor iedereen. En wees ook niet ‘bang’ om fouten toe te geven. Hoe eerder fouten worden toegegeven des te eerder die fout gecorrigeerd kunnen worden. Ga niet om de hete brij dansen en doen als ‘het volk’ te dom is om u te begrijpen. Pappen en nat houden daar houd niemand van. Het verstoppertje spelen is alleen voor kinderen, houd u rug ook recht bij een ‘impopulaire’ maatregel, maar legt goed uit. Als kinderen elkaaren na de val van kabinet elkaar beschuldigen heeft totaal geen zin. Dat soort poppenkast is alleen veiligstellen van uw toekomst en dat heeft jan met de pet u heus wel door. Alvast zieltjes winnen voor een volgende verkiezing? Ook politiek, overheid, de kerk is het spoor bijster geraakt en kan zijn schaapjes helaas niet meer bij de kudde houden. Zoals het Mensen worden bewuster van alles en nog wat. Maw wij klootjesvolk zijn echt volwadden geworden om de complexiteit die ons wordt voorgekauwd te doorzien. Misschien ben ik en vele anderen door ons bewustzijn shift toe aan het mooie wereld voor ons allemaal. En dat de status quo het veld moet ruimen voor geheel iets nieuw. Maatschappijen komen engaan. Wie durft dat aan? Alles heeft zin gehad, maar vervelens toe herhaalt de geschiedenis voortdurend met welke ‘zelfgekozen gemaakte’ staatsvorm dan ook.
Ik denk dat de angel wat polarisatie heet uit onze huidige maatschappij getrokken moet worden. Want uiteindelijk is er niets schaars op onze wereld. Schaarste is alleen om aan een andere te verdienen. Er is een kleine groep rijken op de wereld die zoveel geld bezitten. Als dat geld ‘eerlijk’ over 7 miljard mensen verdeeld zou worden, dan zou iedere persoon 80 miiljoen euro ontvangen. Alle grondstoffen in de grond is in principe voor iedereen op Aarde. Waarom is de praktijk niet zo? En kan toch niet zo zijn dat een elite dat zich toeeigent ende rest van de wereld het van die elite moet gaan kopen? Vraagt u zich af waarom cocaine, heroine de cocaplant en papaver verboden is om te verbouwen en daarvan de drugs te maken? Denk u nog echt dat het aantal verslaven op de wereld een groot probleem gaat worden? Of komt het door verdeel en heers (kapitalisme) om daarmee grof geld te verdienen? Trouwens de Voc dat wij op school geleerd hebben als Verenigde Oostindische Companie (Gouden Eeuw) heette vroeger anders. Ook toen verdiende Nederland tot veertiger jaren vorige eeuw ‘veel’ geld aan de cocainehandel. Het heette oorspronkelijk de Vereniging Oostindische Cocainehandel. Nadat Nederland het veld heeft geruimd heeft die VS die touwtjes nu in handen. Dus het is niet zo gek dat wij vanuit het verleden met ‘drugs’ te maken hebben. Marihuana(hennepteelt), partydrugs als xtc is ons landje niet vreemd.
Koffie, alcohol, tabak waren ooit verboden geweest door haar ‘drugs’werking. Juist door betutteling van overheid werkt het averechts. Ook hier polarisatie. De verkoop instand houdenen toch elke keer erop wijzen dat het zo slecht is en de samenleving veel geld gaat kosten. Ook weer pappen en nathouden. En dat is weer een reden om de prijs te verhogen. De burger betaalt altijd uiteindelijk het gelag. En de bedrijven spinnen er garen bij de ene zijn brood de andere zijn brood. En overheid doet weer aan pappen en nathouden. En legt de volledige verantwoording bij de mensen. Als dat overheid echt wil, dan hebben wij toch overheid niet meer nodig. Neen dat is niet de bedoeling. Overheid wat wil nu? Pappen en nathouden. Geef het volk brood en spelen. We kunnen niet anders dan de rol monetaire slaaf te spelen. Want ook dat is al het eieren eten: zonder rijken zijn er ook geen armen.
Het is beetje te lang geworden. Sorry Karin misschien veel offtopic. U bent de deus ex machina. To be or not be…that’s no question (in the garbagebin?).Thank you. Have mercy babe? ;-)

» Posted By wijzij On May 26, 2012 @ 18:48

Lees de boeken van Maarten Toonder: de Olivier Bommelserie. Het geeft u leven meer kleur.
Maw ‘u begrijpt dan wat ik bedoel’. Succes en vooral plezier.
Hij wist feilloos door extrimiteiten van onze ‘maakbare’ maatschappij ook politiek te relativeren. Prachtig toch, het ‘onzichtbare’ zichtbaar maken dat is pas komen tot de ‘heart of the matter’. Leuk dat hij al toen wist, wat ik NU kan ervaren.
Niet zomaar accepteren, svp zelf onderzoeken.

Sap oneliner: hoe progressiever hoe liever? Linkse jongeren: linkse partijen moeten ‘weer’ samenwerken? De machtsblokken sluiten hun gelederen. Iedereen (links) in euforie(voor hoe lang?) stemming? Eenheid is macht? Wat is simpler: denk en voel en doe uit mezelf met een geweten. Een partij heb ik echt niet nodig om in een ‘mooie’ leven te hebben. En als je van die polariteiten afwil moet ik ze juist ‘niet’ bevestigen.

» Posted By wijzij On May 26, 2012 @ 08:12

A van alpha. Het begin van alles. Misschien komt politiek tot echt nieuwe inzichten. Een mooie wereld voor ons allemaal? Wees realist en geen idealist! Dat is het! Politiek leeft onbewust en gelooft in haar eigen utopie. En iets wat ooit is ‘verzonnen’ blijft altijd een utopie. Een werkelijkheid voor een andere scheppen! 17 miljoen Nederlanders leven in hun ‘eigen’ wereld. Waarom zodat niet kunnen? Waarom een andere ‘vormen’ en stroomlijnen in een patroon van dat is ‘zogenaamd’ goed voor ons? Waarom vertrouwen 16 mijoen en ik zelf elkaar niet gewoon en moet een andere mij en jullie altijd ‘wijs’ maken dat wat jullie en ik doe ‘slecht’ is voor een andere? Is juist dat wij met elkaar in harmonie kunnen samen leven juist van realisme en het spelen van een verzonnen opgelegd structuur dat maatschappij juist een utopie is dat vooral instand moet worden gehouden? Alsof de overheid in welke (machtsz)vorm dan ook bang is om de touwtjes in handen te verliezen? Is dat ook geenutopie dat alles in het honderd gaat lopen als de machtsfactor wegvalt. Waarom geloof ik allemaal in die ‘heilige huisjes’. Als het om verdeel en heers gaat moet ik vooral ‘bang’ worden? Waarom zijn de meerderheid van de mensen nog steeds ontevreden, diep ongelukkig, teleurgesteld als ik echt in een ‘realistische maatschappij’ leeft die mij doet geloven dat het’systeem’ mij alles biedt om gelukkig te zijn? Ik leef zelf niet ik laat mij (onbewust) leven.en dat is juist een bevestiging van het bestaan van een utopie. Waanzinnig dat realiteit utopie is? En utopie realiteit? Polariteit is alles benoemen in tegenstellingen? Allemaal bedoelen ze eigenlijk niet allemaal hetzelfde. Het is toch wie er voordeel aan heeft en inherent daaraan wie daardoor de nadeel. Te complex. Houdt het simpel geef elkaar een hand en vergeet wat ik zei.

» Posted By wijzij On May 26, 2012 @ 07:42

Machtsgeilheid KANDUS wel? KUNDUZ eigenlijk niet?
Voor mensen die binnenkort gaan stemmen: tussen SAP en SP zit een verschil. Weet u welke? Nou dat is alleen maar de letter A. Eerst zien en dan pas geloven?

» Posted By wijzij On May 25, 2012 @ 22:49

Politiek past niet meer in onze tijd. Politiek heeft niets meer van doen met of voor het volk. We zijn al zover heen. Dat we gewoon alle partijen kunnen afschaffen. De partij die wint zal niet meer regeren. Het heeft helemaal niets meer van doen met democratie. Politiek is gewoon een baan, die een springplank is voor een baan na je politieke carrière. Vaak is dat het bedrijfsleven. Want we leven in een kapitalistische maatschappij. Het betekent weinig voor het volk meer voor de bedrijven. Kapitalisme klinkt bot, inhalig en hebzuchtig. Daarom noemen het simpel algemeen economie. En daar draait alles om! Onder het mom schaarste, vraag en aanbod, winst, wordt er een suggestie gewekt dat economie ‘natuurlijk’ bij iedereen overkomt. Economie is helemaal niet natuurlijk, economie is verzonnen. Schaarste is altijd kunstmatig, hoog en laag conjunctuur is verzonnen. Alles is inmiddels zo complex en met elkaar verstrengt dat zelfs politiek door de bomen het bos niet meer zie. Poltiek, religie, economie, regering hebben allemaal dezelfde basis: verdeel en heers, brood en spelen, doel heiligt de middelen, hierarchie, piramidespel, macht, geld, hebzucht, verdeeldheid, egoisme, leugen en bedrog. Ze doen ons geloven dat ze het goede voor ons doen. Maar ik besef niet datmijn vrijheid wordt in geperkt of afgenomen. Wij denken dat specialisten, geleerden, regenten, medici en iedereen die het goede met ons voor heeft, dat voor ons doen. Zolang ik daarin blijft geloven, geef ik mijn soevereiniteit weg. De ‘gewone man’ heeft echt ‘niets’ te vertellen. Omdat je niet naar school bent geweest, niet heb gestudeerd, geen specialist bent, geen ambtenaar, niet uit een koningshuis komt, een handicap hebt, arm bent, asociaal, geestelijke achterstand hebt,geen talenten, noem alle gebreken op die mensen hebben. Tel je gewoon niet mee. Maar heb je een afwijking waarin je hartstikke goed in ben, dan tel je pas mee. Extremen regeren de wereld. Evenwichtigen, die talentloos zijn hebben het in deze wereld voor het nakijken. Met andere woorden onevenwichtigen regeren onze wereld en hebben het voor het vertellen. Hoe weet ik dat? Omdat ook onze maatschappij niet in balans is. Het is altijd een gepolariseerde maatschappij geweest. Polarisatie ontstaat uit tegenstellingen. Kijk maar naar oorlogen, vele maatschappijvormen, religietwisten, rassenhaat, rijk arm, dik dun, dom intelligent, links rechts, vrouw man, oud jong, wij zij, ga zo door. Zou iedereen een geweten hebben en die ook gebruiken (verstand en gevoel) in evenwicht dan is Echte Wereld mogelijk. De evenwichtigen hebben geen regels,wetten, normen en waarden, politiek, een regering, een religie, een oorlog nodig om zijn/haar leven in volle tevredenheid te leven en ervaren. De evenwichtigen moeten NU zich echt laten gelden. Want onevenwichtigen, extremen laten voortdurend en de geschiedenis herhaalt zich de maatschappij ‘vastlopen’, zoals oude beschavingen ook aan hun einde zijn gekomen. Gewoon blijven in het spel dat gespeeld wordt, zoals een junk of gokverslaafde de realiteit uit het oog verliest maar glashard zijn omgeving bij elkaar liegt en de boel bedriegt al moet die iedereen in zijn of haar verderf de afgrond in helpen. En ik denk als wij evenwichtigen daar niets tegen doen de geschiedenis zich weer gaat herhalen keer op keer. Vooral mij niet geloven.

» Posted By wijzij On May 24, 2012 @ 23:02

«« Back To Stats Page