Statistiek

Comments Posted By wijzij

Displaying 31 To 60 Of 275 Comments

De toekomst is nu

Jan wie bedoel je de creator of de creatuur?
Ook niet nieuw onder de zon. De summerische kleitabletten vertellen ons dat buitenaardse ‘goden'(Orion) ons mensen geschapen hebben. Maar door wie zijn die ‘goden’ dan weer ge geschapen? De epos van Gilgamesch(babylonisch) spreekt boekdelen. Maar dat noemt onze geleerden mythen. Wat dacht je van de minotaur, centaur, medusa, cyclop? Mythen of dna manipulatie ala dr. Frankenstein. Wij spreken over dubbele helix(dna), zij onze verre voorouders over 2 slangen die in elkaar kronkelen dat we terugzien in het aesculaap teken als symbool van ‘leven'(gezondheid). Zo dom waren onze ‘scheppers’ niet.

» Posted By wijzij On May 15, 2015 @ 08:54

Verboden te tweaken

error: ‘niet-tweaken’ ipv ‘tweaken’.

» Posted By wijzij On April 29, 2015 @ 12:52

Ja zo werkt (helaas)het gehele systeem. Echt alles wordt door eigen belang, reputatie en geld langzamerhand weggekaapt. Privatisering en (neo)liberalisme hand in hand.
We hebben het zelfs vastgelegd in wetgeving: patenten, licenties, intellectuele eigendom en dat zelfs rechtspersonen(bedrijven, organisaties) meer rechten hebben dan natuurlijke personen(burgers, individuen).
Zelfs EU wetgeving overruled beetje voor beetje staatswetgeving en daarom noemen ze nationalisme tegenwoordig populisme.
En wat dacht je van tipp is dat niet het toppunt van tweaken?

We stonden erbij en keken ernaar!
Ondanks dat een helder betoog Karin.

» Posted By wijzij On April 29, 2015 @ 12:47

Inkijkje

Wie geïnteresseerd is, kan di. 19 mei deze film via NPO(Vpro) bekijken.
Exacte tijd is mij niet bekend.

» Posted By wijzij On April 14, 2015 @ 15:10

Complot

Op Prinsjesdag dragen de dames politici graag een ‘bijzonder’ hoedje.
Voor mw. Schippers heb ik ook al iets in gedachten.
Een alu hoedje zou haar niet mistaan.

» Posted By wijzij On March 22, 2015 @ 14:28

Sociaal

Het verbaast me niets dat ze van een sociale uitkering een lening maken.
Dat doet overheid ook met de studiebeurzen vanaf september aanstaande.
Maar je krijgt geen bijsluiter hoe je de rente moet terugbetalen. Hoe kom je aan die rente zonder enig andere inkomstenbron? Leep toch die economie. Het is wel legale zakkenvullerij.
Maar welke westers land kan zijn rug rechthouden om die rente eenvoudig weg af te schaffen?
Want rente is geen geld maar hulpmiddel om op een slinkse(legale) manier het geld van andere te beroven. Werken dan bij de regering domme mensen die dat spel toen niet doorhadden?
Of is de macht van geld als maar groter geworden en werden daardoor regeringen beetje voor beetje hun macht weggekaapt. Slimme vogel die uitvinder van die private bank. Uiteindelijk zal die bank wereldkeizer worden. En die overheid stond erbij en keek er naar.

Je zei het Karin in een van je vorige artikels: de overheid wikt en de multinational beschikt.

» Posted By wijzij On April 21, 2015 @ 10:11

Heel veilig

Karin ik snap die laatste zin niet helemaal.
Meen je dat echt of is het sarcastisch bedoeld?
Voor de duidelijkheid: bij wie? moet Gemalto aangifte doen.
Voel je hem al aankomen… wat ik bedoel?

» Posted By wijzij On March 01, 2015 @ 23:30

Valse vrienden

#6 Wie zijn eigen tuintje wiedt ziet de onkruid van een ander niet.

Uit uw woorden proef ik enige boosheid en racune.
En ik snap ook waarom. Uw broodwinning is mede afhankelijk van FB.
Technologie kent helaas altijd in onze materiële wereld twee kanten van het gelijk.

Het had ook anders gekund.
Als ik u goed begrijpt staat in FB het openprofiel standaard aan. En het geslotenprofiel standaard uit. Als FB die geslotenprofiel nu is op standaard aan zet en andere op uit. Dan ging alles in 1 keer goed voor Karin en was dit artikel nooit door haar geschreven.
Maar natuurlijk heeft FB zijn eigen reden omdat niet te doen.

Bij u ging het om eigen belang( en uw reputatie in de wereld) bij Karin om algemene belang(bescherming privacy voor iedereen).
Dat maakt ook het verschil.

» Posted By wijzij On February 23, 2015 @ 16:41

Geldgat

Voor Ruud (#15) het volgende spreekwoord:
Geld wat dom is maakt recht wat krom is.

» Posted By wijzij On February 23, 2015 @ 12:50

Ik bedoel het filmpje van ongeveer 43 min.

Waar het geld is gebleven. Het geldgat is gelijk aan een blackhole. Alles verdwijnt erin maar kan er niet meer uitgehaald worden.
Ff serieus: er bestaat een parallelle geldhandel naast geld als ruilmiddel van fysieke goederen en diensten.
Deze geldhandel is de huidige economie, heeft een zuigende kracht en ontrekt het meest geld 90% of meer uit het totale geldsysteem zodat voor de ruilhandel(oude economie) helaas niets overblijft. De corebusiness van de (systeem)banken ligt voor meer dan 90% in die parallelle geldhandel.
Vraag aan de gewone man wat zijn durfinvesteerders, private equity of leveraged buyout? Iedereen zal met zijn oren gaan klapperen. Het zijn legale experts die met geld geld maken. Endat is ook het enige wat voor hun telt. Maar als iemand zegt het zijn dood ordinaire gokkers krijg je met ze aan de stok, want ze hebben er toch voor geleerd.

» Posted By wijzij On February 03, 2015 @ 12:22

Annac #10 voor jouw speciaal een inzichtelijk filmpje op youtube gevonden.
De mens wordt onwetend geboren. Hij kan alleen iets weten(leren) van andere mensen. Uiteindelijk zit die vanaf zijn volwassen leeftijd voortdurend in dilemma om waarheid van een leugen te onderscheiden. Het onderscheid is moeilijk te achterhalen omdat achter elke leugen een (eigen)belang of behoud van (eigen)reputatie in de wereld zit. Daarom is (zelf) nadenken best wel moeilijk. Maar je hebt gelijk iedereen is zijn eigen argument(waarheid).

Oja en het beloofde filmpje (ook voor andere geïntresseerden) is: The Trouble with Experts.

» Posted By wijzij On February 03, 2015 @ 11:41

Nest

Samenhang: het geheel is meer dan de som der delen.
Dat kan alleen als je vanuit je <3 schrijft.
Ik heb ervan genoten. Dank je wel, Karin.

» Posted By wijzij On January 26, 2015 @ 10:28

Bedrijven als staat

#2 Youtube:
Michael Parenti: No War But Class War(58.14min, lezing).

Niets nieuw onder de zon: de eeuwige machtstrijd tussen arm en rijk maar in een eigentijds jasje. Het voltrok zich in de VS een poosje geleden maar in ons kikkerlandje is het net zo actueel.
Je moet het Engels wel machtig zijn, maar het verhaal is prima te volgen en gespeend met enige (sarcastische) humor.

» Posted By wijzij On March 30, 2015 @ 13:17

Geldpest

Wie meer inzicht in het geld wil hebben behoort maar ‘ns het boek:
‘Het geld van de toekomst’ te lezen (in 2001, NL vertaald) door Bernard Lietaer.

Hij zei het al eind negentiger jaren:
geld regeert de wereld. Maar de macht van geld blijft grotendeels onzichtbaar. Weinigen zijn zich ervan bewust dat we in een wereldwijd casino leven waarin bijna 2000 miljard dollar dage
lijks van eigenaar wisselt. Daarvan gaat maar liefst 98% om in speculaties, geld dat niet wordt gebruikt voor ruilhandel(betaling van goederen en diensten). De negatieve gevolgen hiervan zijn helaas maar al te merkbaar: armoede, milieuverontreiniging en chronisch tijdgebrek.

Volgens Lietaer behoor je in deze tijd anders naar het geld te kijken dan alleen als’business as usual’. Er zijn vier pijlers die belangrijk in de samenleving zijn: de verouderingsgolf, monetaire instabiliteit, informatie(kennis)revolutie en klimaatverandering en de ondergang van de biodiversiteit. Het geld niet alleen zien als een concurrentiemunt maar het kan ook fungeren als een samenwerkingsmunt.

Geen moeilijk geschreven boek met voorbeelden uit de praktijk.
Een verandering van systeem( van een industriële tijdperk naar een kennistijdperk) vereist ook andere regels van het spel. Daarom ziet hij veel nut in het gebruik van complementaire geldsystemen om de overgang van oud naar nieuw te vergemakkelijken.
Japan kent naast zijn nationale valuta de Hureai Kippu(letterlijk:(Zorgzame Relatie Kaartjes) om hun zorgdienstverlening voor 65+ betaalbaar te houden. Zoals iedereen kan weten heeft Japan een van de snelst vergrijzende bevolkingen ter wereld. In 2005 was 18,5 % van de bevolking al ouder dan 65 jaar.
Door gebrek aan geld worden landen ook vindingrijker om handel te drijven. Zo is het barter systeem bedacht. Bijvoorbeeld Frankrijk krijgt olie uit het Middenoosten door aldaar kerncentrales te bouwen. Zelfs Nederlandse bedrijven maken constant gebruik van een complementair geldystemen zoals: airmiles, zegelboekjes, etc. Er wordt vaak door de pers laatdunkend gesproken over complementaire geldsystemen. Maar zelfs in Wo1 maakten de Nederlanders gebruik van noodgeld ‘bons’ naast de reguliere gulden. Zelfs lagere overheden steunden dit initiatief.
En wat dacht je van de Noppes en Amstelnet van stichting (Aktie) Strohalm in onze huidige tijd.

Veel leesplezier.

» Posted By wijzij On August 26, 2014 @ 13:06

Herstel

Karin je hebt volkomen gelijk.
Sorry Henk, JPaul ook jullie hebben gelijk achtergrond, geloof, macht, bezittingen en geld mogen geen rol spelen als mensen oprecht met elkaar communiceren.
Een prettige dag.

Groetjes.

» Posted By wijzij On August 02, 2014 @ 11:27

Sorry,
de gaten in ozonlaag worden kleiner.

» Posted By wijzij On August 01, 2014 @ 20:16

Welke discussie Henk? Of een mens wel of niet mag ingrijpen? Natuurlijk mag een mens ingrijpen maar als die mens zelf nog geen eens weet hoe? Waarom die angst dat alleen door ingrijpen van de mens het weer geheel goed komt(de mens doet meer kwaad, dan goed dat is wel bewezen). Misschien jouw niet bekend rond de jaar 1000 en rond het jaar 1600 hebben de mens ook een opwarming van de aarde meegemaakt. In die tijd was er geen sprake van milieuvervuiling is die aarde dan ten onder gegaan, nou de mens leeft nog steeds. Zelfs tussen 1946 en 1970 voorspelden de wetenschappers dat wij een ijstijd tegemoet gaan.

Ook over 1953 valt genoeg te vertellen. Heus niet alleen maar een natuurramp.
Noemt het maar een samenloop van omstandigheden. Zoals slecht onderhoud en bewaking tgv wo2, de schatkist was leeg. Duitsers hebben bunkers in de zeedijken gebouwd. De dijken op Walcheren werd door geallieerden aan flarden geschoten. Mensen moesten leven. Daarom groeven ze veen uit aan beide kanten van de zeedijk. De zeedijken was aan zeekant mn versterkt de bijkomende springvloed zodat het water ook van landkant de dijk vernielde. En iedereen kan weten dat kleibodem nooit stabiel is als daarop bouwt.
En wij Hollanders zijn af en toe zo krenterig dat de laatste diikophoging pas werd gedaan toen eignlijk het kalf verdronken was (daarmee bedoel ik de dijkophoging van recenter tijdstip).

Belasting mag je best wel uitgeven, daar ben ik helemaal niet tegen, zeker voor dijkophoging. Maar het is flauwekul dat Co2 belasting niet naar dijkverhoging gaan, maar naar andere zaken zoals het vullen van gaten in de begoting. Hoeveel landen(mn bedrijven) houden zich aan het Kioto verdrag? En zelfs Nederland met zijn Co2 uitstoot één van de vuilste van Europa(ook wel logisch klein landje, veel bedrijven en volk dicht op elkaar, geconcentreerd).

Ach wat Al Gore schetst is gelijk aan een doemdenker of een Jehova getuige die roepen de wereld vergaat. En met stastiek kan iedereen knoeien(vraag maar aan Diederik Stapel: een rekenkundig verband is nog niet gelijk aan causaal verband).

Weet je hoe oud onze planeet inmiddels wel is 3,5 miljard jaar. Die is echt niet klein te krijgen in het verre verleden was er een giga meteoor op aarde gevallen, met als gevolge een tera tsunami (zondvloed?) daarna een ijstijd. En nog bestaat onze wereld.
En weet je wat voor inpact zo’n brok steen had, zoveel splitsing(kern/atoom)bommen hebben wij niet op aarde.

Ik denk dat imo wij de meeste zorg moeten maken om het gebruik van splitsing(kern) energie op deze aardkloot. Het wordt zo enorm gebagatellisseerd. Na de oorlog hebben zoveel kernproeven gedaan, 2 bommen gedropt in Japan, zo’n drie meltdowns gehad, en nog eens zoveel radioactieve prepraten (medische wetenschap en zorg) in het milieu geflikkerd.
Heeft dat geen impact op je gezondheid dat radioactief Cesium zodanig ons water(ook drinkwater) verpest. Of kanker gesproken en al die andere welvaartziekten en waarom sinds 1987 er procentueel gewijs minder voedingstoffen zitten in groenten, fruit en vlees (ook mede hierdoor is onze voedingsbodem is heftig vervuild). En daarover horen weinig of niets.
Cernobyl lekte 10 dagen, Fukeshima inmiddels zo’n 3 jaar aan de gang en nog steeds stroomt het radioactief afval de zeeën in. Waarom wordt hier niets aangedaan?

Trouwens toch ook positief nieuws voor wie nog niet weten. Co2 uitstoot zou gaten in de ozonlaag vergroten zodat gevaarlijke uv straling de aarde bereiken. Wat blijkt de ozonlaag wordt steeds kleiner en herstelt zich.

Als wetenschapper kun je ook het standpunt innemen dat juist door het smelten van de poolkappen de aarde wordt afgekoeld in plaats dat de aarde opbrandt. En juist door het extra water. Zodat het water (door de hardwerkende zon)snel verdampt en dat weer te goede komt van onze atmosfeer. De atmosfeer wordt daardoor dikker om de aardoppervlakte te beschermen. Maar die hapsnurkers van wetenschappers(geo enigineers) sproeien chemicaliën in de lucht om de atmosfeer te beïnvloeden.

Trouwens je hoeft me niet te geloven.
Niet alleen de polen van aarde smelten, maar van vele planeten in ons zonnestelsel.
Wonen daar dan ook wezens die in SUV rijden of hun milieu vervuilen?

Groetjes Henk, hier laat ik het maar bij. Want over de waarheid kun je wel blijven redetwisten, het schiet niet op. Het is maar vanuit welke invalshoek je wilt kijken.

Methaan is toch aardgas( Ch4) wie dat kan opvangen kan nog wel ‘ns rijk worden?
(Maar vergeet niet een patent aan te vragen). In het eerste film wordt ook iets over methaan gezegd. Oud nieuws Henk, misschien voor jou… maar ik merkt dat je geen beta achtergrond hebt, maar dat is ook niet zo erg. Daarom kan onze inzichten verschillen. ;-)

» Posted By wijzij On August 01, 2014 @ 19:51

Henk blijkbaar heb je niet naar het filmpje gekeken.
Het gaat niet over God maar hoe mensen de ‘global warming’ misbruiken voor (economisch) eigen belang. Er is een heftige discussie gaande in de VS omtrent aanneming klimaatwet. Waar de belastingbetaler moet voor bloeden. En je weet als het daar gebeurt zal het niet langer duren dat elders…ook hier kan zijn.

Dan maar als afsluiting ook op Youtube:
Is Global Warming Fake?(Neil Degrasse Tyson vs Bob Lutz).

Groetjes.

» Posted By wijzij On August 01, 2014 @ 11:22

Klimaatverandering is inderdaad geen fictie.

Maar kijk ‘ns naar het Youtubefilmpje: The Global Warming Hoax Explained for Dummies.
(ruim 12 min).

Wat is de grootste oorzaak van die Co2 uitstoot de mens of ….toch wat anders?
(Maar het is terecht Karin dat je zegt dat de mens zijn leefwereld behoort te respecteren.)

Groetjes.

» Posted By wijzij On July 30, 2014 @ 18:28

Man cave

Vurenhout is relatief goedkoop. Gemakkelijk bewerkbaar maar is zeer vocht gevoelig. En pas op voor noesten in het hout die kunnen er zo uitvallen. Het is geen duurzaam (naaldboom)hout. Het vereist een deklaag(verf, beits, impregnatie) voor een langere levensduur.(Wikipedia)
Succes Karen.

Wat betreft die mislukking als dat met de hand is geboord zonder enig hulpstuk. Vind ik het knap gedaan. Alleen voor het oog(kniesoor) valt het rechtse wat uit de toon. Maar dat doet niets aan het geheel(samenhang) af. Het is wel ambacht en geen fabriekseenheid. Oefening baart kunst.
(Trouwens met wat houtvuller kun je dat scheve gat waterpasmaken als je het noodzakelijk acht. Ik zelf zou het niet doen. Zo heb je een uniek voorwerp ;-) )

» Posted By wijzij On July 21, 2014 @ 19:21

Zelf maken

Ik ben geen handige harrie maar ik doe mijn best.
Ooit gehoord van http://www.peerby.com daarmee kun je jouw eigen buurt inschakelen om spullen(ook gereedschap) te lenen of om (deskundige) hulp te vragen. Neen heb je, ja kun je krijgen. Zit je onthand? Ik zou zeggen doen.

Ik heb de indruk dat vele mensen het grootschalige zat zijn en dat back to basic helemaal hot is.

‘Zelf maken’ hoort daar ook bij. Ambacht en gildeprincipes het is helemaal terug van weggeweest.
Volgens mij vindt iedereen het leuk om iets 2de of 3de hands te kopen bij Emmaus. Ik noem mijn aanwinst ‘vintage'(ipv oude meuk).

Leuk bovenstaand artikel( in navolging op ‘de dremel’), Karin.
Voor huis en tuin benodigheden schaam ik er zelf niet voor om ‘ns Action te bezoeken. ;-) Groetjes.

» Posted By wijzij On June 23, 2014 @ 23:49

Woede en schaamte

Karin,
Misschien kan dit je een beetje oppeppen?
Het boek: ‘Metal Cats’ van Alexandra Crockett (Powerhousebooks.com)
Groetjes. ;-)

» Posted By wijzij On May 25, 2014 @ 18:30

Halsema

foutje: ‘weinig wil’ moet zijn ‘weinig verstand’

» Posted By wijzij On May 17, 2014 @ 11:02

Het instituut kerk heeft van het geloof er een potje van gemaakt.
De ene religie is uit het andere voortgekomen omdat de interpretatie van de Bijbel voortdurend uit eigenbelang (verdeel en heersspel) is aangepast. Zo slaan mensen elkaar de hersens in omdat de ene religie zich ‘beter’ acht dan de ander. Maar is geloof in één God dan niet voldoende? Geloof heeft met het innerlijk van de mens van doen. En dat is voor iedereen persoonlijk. En niets van doen met uiterlijke zaken(rituelen) en regeltjes (alles door mensen verzonnen) om anderen te knechten uit eigen belang.

Imo is niet-geloven ook een (persoonlijk) geloof.
Geloof en kerk is één. En die kerk ben jezelf. En geloof is niets anders hoe ga je met respect zonder aanzien des persoons of enig eigenbelang wederzijds met elkaar om.
Als de mens(ongeacht vrouw of man) dat beseft gaat er een mooie wereld voor iedereen open.

Wat mensen ook niet snappen dat iedere mens Adam en Eva in zich heeft. Adam en Eva zijn geen twee fysieke personen. Adam en Eva heeft te maken met het geloof (het innerlijk) bij elke mens.
Adam symboliseert het verstand. Eva symboliseert de wil.
De wil liet zich verleiden tot de appel(uiterlijk, eigen belang). En het verstand liet zich leiden door de wil. Daarom was verstand(Adam) medeplichtig. Het kon ook niet anders te veel wil, weinig wil of vice versa.
Dat voorval kan iedere mens overkomen zowel man als vrouw.
Dus iedereen die beweert dat de vrouw de oorzaak van ellende is die heeft het verhaal niet begrepen.
(bron: wetenschapper, psycholoog,filosoof, theoloog Emanuel Swedenborg)

» Posted By wijzij On May 17, 2014 @ 10:59

Kraken met bamboe

Ik snap ook wel dat je niet voor een atomizer reclame mag maken. ( De techno teksttaal is imo voor ingewijden.) Want dat is hier verboden.

Op wikipedia las ik dat in Belgie de esig met nicotine een geneesmiddel is. Op doktersvoorschrift zou je in een apotheek de nicotine(fluid) voor esig kunnen kopen. Maar geen enkele apthoker verkoopt het. Rare jongens die Belgen.

Veel plezier met het doe het zelf (opbouwpakket) atomizer. Als ik je goed begrijpt behoor je enigszins handig(technisch) te zijn met die (bamboe)coils anders wordt het helemaal niks (zoals bijvoorbeeld bij ‘te lange’ coils; ze dan kopje ondergaan in de dampvloeistof).

Trouwens weer prachtige foto’s. Nog een andere hobby van je?

Plaatjes zeggen(idg) meer dan woorden. ;-)

» Posted By wijzij On May 14, 2014 @ 11:19

Hoe

@7. Dat is jouw waarheid.
Thian heeft niet zoveel woorden nodig en bedoelt toch imo hetzelfde(draadje 4).
En als het de roos raakt komt bij de ander(Karin) aan.
En wat is die roos? Een gevoelsmens zegt het hart; een verstandelijk mens zegt het brein.
Een mens die het ‘geheel’ overziet zegt de ene kan niet zonder het andere.

» Posted By wijzij On April 25, 2014 @ 14:16

Nicotine & dampen

#56 en #57
Als propyleenglycol en glycerol gifstoffen zijn voor de esigaret en niet voor andere voedingspoducten, medicijnen, verzorgingsmiddelen, etc (zie Wikipedia), beiden zijn goedgekeurde E-nummers(gesynthetiseerde voedingsstoffen). Wie bepaalt dan opeens welke product( waar E-nummers inzitten) wel of niet goed voor mij is?
Of moet ik nu aannemen dat per definitie alle E-nummers gif is?
Met 2 maten meten is hypocrisie is mij ooit verteld.

Een andere opmerking wat Rivm over de esigaret schrijft:
bij de verwarming van vloeistoffen en metalen ontstaan aldehyden*( alkaanverbindingen die geoxideerd worden tot alkanol verbindingen) dat leidt tot giftige verbindingen
wat kankerverwekkend is.
Maar in het allerdaagse leven ontstaan die aldehyde verbindingen ook bij voedselbereiding, rijden in gemotoriseerde voertuigen via uitlaatgassen en uit industrieproductie. Ik ben bang dat Rivm daartegen geen onderzoekingen verricht omdat ze daarvoor geen geld(middelen) krijgen.

Overheid zit echt in een spagaat wat esigaret betreft. De esigaret is voor haar vlees noch vis.
Daarom schakelt zij het Rivm (een slager die zijn eigen vlees keurt) in. Want stel je eens voor dat alle tabakrokers overstappen op de esigaret; wat komt er nog aan tabaksaccijns binnen?

+ uit Wikipedia(of vertelt Wikepedia mij ook leugens?)

» Posted By wijzij On March 26, 2015 @ 11:31

Meet uzelf

Alles onstaat uit het idee. Je mag tegenwoordig niet meer ‘vooruit’ denken dan is het opeens niet meer gebaseerd op feiten. Goed lezen is een kunst. Ze hebben altijd zo op proactief. Dit proactief stukje laat mensen nadenken over oorzaak en eventuele gevolgen. Misschien hoef je later niet te zeggen ik wist het niet als het ‘een feit’ is geworden. Afwegingen maken mensen door alle voors en tegens te benoemen. Helder stuk.

Trouwens feiten kunnen ook gebracht worden als waarheden. De vraag is altijd welk doel wil je bereiken? Feiten zijn meningen van ‘deskundigen’. Laat ik daar maar ophouden. Maar ik ben ervaringsdeskundige. ;-)
Dat’s een goede Thian (draadje 3).

» Posted By wijzij On April 17, 2014 @ 12:22

Kortzichtig

Moeders(overheids) wil is altijd wet. De wetgeving in Nederland bepaalt uiteindelijk hoe die e-sigaret behandeld behoort te worden. Die Rutgers van het Longfonds kan ook niet anders. Anders is het gedaan met het Longfonds. Geen subsidie, sponsoring vanuit overheid meer. Wetgeving(mn medische) behoort duidelijkheid te scheppen hoe naar die e-sigaret gekeken behoort te worden. Karin waarom het in Frankrijk wel kan en Nederland niet ligt alleen door acceptatie vanuit overheid middels wetgeving. Anders blijft het zoals cannabis een gedoogmiddel. De e-sigaret is alleen legaal voor de warenwet(van uit economische afspraken) maar de e-sigaret bestaat niet binnen de tabakswet en/of medische wetgeving.
Blijven disscuseren is altijd prima, maar beter is lobbyen binnen politiek. Want daar wordt wetgeving gemaakt. Alleen legalisering (via wet) is acceptatie. Op een andere manier? Is imo onmogelijk.
Karin welkom thuis! ; -)

» Posted By wijzij On April 09, 2014 @ 14:13

Traag, maar toch

Karin de oplossing heb je jezelf gegeven in draadje 3(laatste zin, laatste alinea).
Het verstand is jouw obstakel en daarom zit jij vol twijfel om dat jij de oplossing als een truc beschouwt. Wat jij truc(alleen het verstand kan zoiets verzinnen)noemt, is mijn waarheid. De eerste ingeving is toch het beste?

Niet alleen denken en zeggen maar maakt de volgende stap:DOEN.

Als je daar nog niet achter bent gekomen(anders heet ik spuitelf).
Ook ik herken dat bij mijzelf. Het is mens eigen: traag, maar toch….
Liever laat dan nooit. ;-)

Om voor alles, wie en nog wat te gebruiken: Karin veel liefde toegewenst.

Ff terzijde: waarom het hart(liefde) veel belangrijker is voor mij dan mijn hersens(verstand)?
Besef: als het hart niet meer klopt dan is ook gedaan met ons verstand.
Geen esse(essentie) geen existere (bestaan) (Swedenborg).
Vooral mij niet geloven onderzoek altijd zelf.

» Posted By wijzij On April 01, 2014 @ 10:58

«« Back To Stats Page